Buiten is het 11 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.149 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
9reacties

Cor van der Burgt van de VVD-fractie stelde vandaag schriftelijke vragen aan B&W over de Al Fadjr-moskee op de Zuid Koninginnewal. In 2015 kwam deze moskee ook in opspraak. Hieronder zijn 7 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Onze fractie heeft kennis genomen van de berichten in het ED van 16 november 2017 over de  prediker  Abdelhamid Ainelhayat  van de Al Fadjr-moskee in Helmond. Het is niet voor de eerste keer dat deze prediker en de moskee in het nieuws komen. In 2015 kwam Ainelhayat al in het nieuws met zijn omstreden uitspraken over de democratie.Tot grote verbijstering  van de VVD fractie geeft hij aan niet te geloven in wetten die door politici gemaakt zijn. Opnieuw roept hij op om zich af te keren van de democratie met de uitspraak: wij geloven in de sharia –de wetten van Allah.
Wij hebben daarom de volgende vragen,

 1. Is het college bekend wat er in deze moskee verkondigd wordt?
 2. Wordt er in deze moskee haat gepredikt en/of opgeroepen tot geweld of tot burgerlijke ongehoorzaamheid?
 3. Wat vindt het college van de uitspraken van Abdelhamid Ainelhayat?
 4. Vindt het college het salafisme wenselijk in Helmond?
 5. Deze moskee is al eerder negatief in het nieuws geweest. Welke afspraken zijn er toen gemaakt?
 6. Hoe kan het dat deze moskee nu opnieuw in opspraak komt?
 7. Welke stappen onderneemt het college om herhaling te voorkomen?

9 reacties:

Ben benieuwd .

Beantwoorden

Prima dat de fractie deze vragen stelt, het onderwerp van de radicale islam speelt al lang en dreigt soms te worden vergeten, dat is soms ook de makkelijke weg. De politiek kijkt graag de andere kant op, onze wetgeving schiet tekort. De salafistische moskee in hartje Helmond blijkt opnieuw fundamenteel geen hart te hebben voor onze democratische rechtstaat. Men woont hier natuurlijk graag, maakt gebruik van alle vrijheid en tegelijk ondergraaft men de ooit herwonnen vrijheid. Met gelikte publiciteitsmiddelen en ook in een bepaalde zwijgzaamheid bouwt men aan meer salafisme in Helmond. Niet elke salafist is een terrorist, zeker niet. Maar het bewust afzonderen van de samenleving is wel een constante in de salafistische
stromingen.
Er is in onze stad helaas meer aan de hand, de radicale islam heeft vele gezichten en speelt zich af in gesloten en zwijgzame subculturen. Zo is er sinds kort een vierde moskee in Helmond. Op de hoek Molenstraat/Pastoor van Leeuwenstraat zit een Turkse moskee, niemand weet welke groep dat is en wat er gedacht wordt over de vrijheid van het individu, over gelijkwaardigheid van man en vrouw, over oprechte participatie aan onze samenleving. Nog een voorbeeld: In de Turkse moskee aan de Paulus Potterlaan gebeuren in mijn ogen vreemde dingen, op de eerste verdieping wonen 15-20 kinderen … op slaapzalen. Om deze kinderen opvoedend te beschermen tegen de samenleving in Nederland. Zijn wij allen zo erg? Het betekent dat men deze kinderen isoleert omdat men vindt dat zij anders moeten blijven dan wij zijn. Eigen internaat, eigen Turkse taal, eigen kleding, TVschotels gericht op Turkije. Ook is daar soms een open dag, op zich prachtig, maar ik hoorde dat op het feestterrein een hoog doek hangt, zodat mannen en vrouwen elkaar niet zien en gescheiden van elkaar (!) kebab kunnen eten. Dat was eerder niet zo in deze moskee, nu al enkele jaren wel. Ik vind dat een zorgelijke ontwikkeling, omdat het niet aanpassen is aan de Nederlandse samenleving, maar een eigen keuze voor segregatie, verwijdering. Ik wil graag dat iedereen meedoet aan onze Helmondse samenleving en niet vanuit geloof of sociale herkomst de stad zwijgzaam de rug toekeert. De radicale islam is meer aanwezig dan gewenst en is ondermijnend voor onze samenleving. Deze kwestie moet niet afhankelijk zijn van de VVD, ik zou willen dat iedere raadsfractie zich in alle openheid buigt over dit groeiende en gevaarlijke probleem.

Beantwoorden

@Patricia op vrijdag 17 november 2017 om 11:39:

Mooi stukje Patricia, klopt helemaal.

Als de Al Fadjr moskee zou doen zoals het op hun eigen (mooie) website staat zou er weinig aan de hand zijn denk ik.

Beantwoorden

@Patricia op vrijdag 17 november 2017 om 11:39:

Ik deel je mening.

Beantwoorden

@Patricia op vrijdag 17 november 2017 om 11:39:

net stukje ! mee eens !

Beantwoorden

Snel erbij zijn zullen ze bij de VVD hebben gedacht. De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan, Wilders en zijn troepen ziin in Helmond nog niet operationeel, en ongetwijfeld gaat het in maart nog steeds over het pijnpunt dividendbelasting. Weliswaar geen lokaal thema, maar omdat bij gemeenteraadsverkiezingen de landelijke politiek veelal bepalend is voor de keuze van meeste kiezers moet voor de lokale VVD (en in mindere mate ook voor de lokale vazallen van de regeringspartijen) de aandacht van zo veel mogelijk van dit struikelblok worden afgeleid. En gelukkig is dan daar bij toeval een artikel in het ED. Een geschenk uit de hemel. Een heerlijk thema waarvan men weet dat het het altijd goed doet bij veel Helmonders en waarover oeverloos valt te bakkeleien. Een prachtkans om weg zien te komen van de vraag waarom 1,4 miljard naar het grootkapitaal moet en om in plaats daarvan voor de zoveelste keer maar weer eens de foute islam op te voeren ditmaal aan de hand van aanwijzingen van de tot islamhater bekeerde journalist Carel Brendel. De vraag bij dit alles is wat het antwoord van het college anders kan zijn dan vrijheid van meningsvorming, vrijheid van godsdienst, rol van de AIVD, bewijs etc. Kortom, dit gevraag (naar de bekende weg) is een beetje doorzichtig allemaal en gegarandeerd onvoldoende als tegenwicht voor Wilders (als hij meedoet) en het centrale thema in maart : het afschaffen van de dividendbelasting

Beantwoorden

@Astrid op vrijdag 17 november 2017 om 16:31:

Maar gelukkig zetten ze jou in met je geweldige complot-theorie om d’n Helmonder in te laten zien, dat het allemaal aan Wilders en de VVD ligt, wat die mafklapper van imam allemaal voor onzin uitbraakt.

Sorry Astrid, maar ik ben nog niet helemaal overtuigd.

Beantwoorden

@Patricia op vrijdag 17 november 2017 om 11:39:

Beste Patricia goed verhaal!

Beantwoorden

Update:
Uitspraken imam niet strafbaar
Voor zover bekend wordt in de Al Fadjr Moskee niet opgeroepen tot haat of geweld. Wel valt het salafisme moeilijk te rijmen met de waarden en normen die in onze westerse samenleving gelden. Bovendien leiden de uitspraken van imam Abdelhamid Ainelhayat in het Eindhovens Dagblad tot maatschappelijke commotie. B&W gaat de zorgen daarover aan het bestuur van de moskee doorgeven. Dat schrijft zij in antwoord op bovenstaande vragen van VVD’er Cor van de Burgt. Het college zegt ‘in grote lijnen’ op de hoogte te zijn van wat in de moskee gebeurt en van wat daar wordt verkondigd. Mocht sprake zijn van strafbare activiteiten of uitspraken, dan wordt direct ingegrepen. Maar zo ver gaat het dus niet, voor zover de gemeente en politie weten.
Dat en meer antwoordde B&W op de raadvragen van de VVD. Hieronder hun volledige beantwoording.

 1. Vraag: Is het college bekend wat er in deze moskee verkondigd wordt?
  Antwoord: Wij zijn in grote lijnen op de hoogte van wat er in de moskee gebeurt, als ook van wat er wordt verkondigd. Naast dat de Al Fadjr Moskee relatief transparant is – preken worden elke vrijdag via social media uitgezonden – worden de activiteiten gemonitord. Hierbij is onder meer de politie betrokken. Ook onderhouden wij als gemeente nauw contact met nationale autoriteiten, van wie wij signalen ontvangen als sprake is van problematisch gedrag. Mocht sprake zijn van strafbare activiteiten of uitspraken, dan wordt direct ingegrepen.
 2. Vraag: Wordt er in deze moskee haat gepredikt en/of opgeroepen tot geweld of tot burgerlijke ongehoorzaamheid?
  Antwoord: Geen van de signalen die wij tot nu toe hebben wijzen erop dat in de Al Fadjr Moskee wordt opgeroepen tot haat of geweld. Wel weten wij dat de predikers in deze moskee, waaronder de heer Ainelhayat, behoren tot het salafisme. Deze fundamentalistische stroming roept veel reacties op, maar is wettelijk niet verboden. Met het oog op gedrag dat uit het salafisme kan voortkomen is landelijk een normatief kader opgesteld. Daaruit blijkt dat problematisch gedrag kan variëren van het oproepen tot opzettelijke isolatie in de samenleving tot, in het meest uiterste geval, het aanzetten tot geweld. Oftewel, ze kunnen variëren van, aan de ene kant, zeer onwenselijk tot, aan de andere kant, volstrekt onacceptabel en strafbaar. In de Al Fadjr Moskee in Helmond is van die laatste categorie – volgens onze wetenschap – geen sprake.
 3. Vraag: Wat vindt het college van de uitspraken van Abdelhamid Ainelhayat?
  Antwoord: Als gemeentebestuur werken we aan de sociale structuur in Helmond. Bij onze activiteiten staat het inclusieve karakter van onze stad voorop. Daarmee doen we er alles aan Helmond te voorzien van een goede basis voor de toekomst. Met zijn uitspraken plaatst de heer Ainelhayat zich buiten deze inclusieve samenleving. Terwijl juist de democratie – die hij zegt te verafschuwen – kansen en perspectief voor iedereen biedt. Ook voor mensen binnen de doelgroep die hij denkt aan te spreken. Met zijn uitspraken, die ontwrichtend kunnen werken, keurt hij in feite onze inclusieve maatschappij af. Wij vinden zijn uitspraken dan ook onwenselijk.
 4. Vraag: Vindt het college het salafisme wenselijk in Helmond?
  Antwoord: Het salafisme valt in onze optiek moeilijk te rijmen met de waarden en normen die we in onze westerse samenleving voorstaan. Zoals het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer (11 september 2017) naar aanleiding van het onderzoek ‘Salafistische moskeeorganisatie in Nederland’ (uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum, WODC) heeft geschreven, staat de overheid neutraal ten aanzien van wat mensen geloven, maar niet ten aanzien van het behoud van de open samenleving en de positie van de democratische rechtsstaat. Kortom: problematisch gedrag dat uit het salafisme voortkomt wordt onderzocht en, waar nodig, aangepakt.
 5. Vraag: Deze moskee is al eerder negatief in het nieuws geweest. Welke afspraken zijn er toen gemaakt?
  Antwoord: Sinds de Al Fadjr Moskee begin 2015 negatief in het nieuws is gekomen (door de achtergrond van predikers die zij voor een congres wilde uitnodigen), hebben wij als gemeente de banden met het moskeebestuur aangehaald. Wij hebben bestuurlijke gesprekken gevoerd, en ambtelijk is er regelmatig contact. Destijds heeft het moskeebestuur, mede op aandringen van de gemeente, het betreffende congres geannuleerd. Dit bewijst dat het voeren van gesprekken effectief kan zijn. Dit jaar hebben wij als gemeente een bezoek aan de moskee gebracht in het kader van het traject ‘Veilige Moskee’. Daarnaast participeert het moskeebestuur in het Platform Sociale Cohesie. De concrete afspraak die we in 2015 met elkaar hebben gemaakt is dat we elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen. Door voortijdig contact te hebben voorkomen we mogelijke escalatie. Dit is in ons, maar zeker ook in hun eigen belang.
 6. Vraag: Hoe kan het dat deze moskee nu opnieuw in opspraak komt?
  Antwoord: Het problematische gedrag dat voortkomt uit het salafisme is een actueel onderwerp van gesprek. Zowel in de Tweede Kamer als in de journalistiek wordt deze islamitische stroming regelmatig besproken. Wij begrijpen heel goed dat uitspraken van de heer Ainelhayat uit het verleden ook nu nog tot aandacht én verbazing leiden. Ook bij ons. Niet voor niets houden wij – en met ons de politie en de genoemde landelijke instanties – uitspraken, gedragingen, en mogelijk problematische uitwassen daarvan, nauwlettend in de gaten.
 7. Vraag: Welke stappen onderneemt het college om herhaling te voorkomen?
  Antwoord: De uitspraken die imam Abdelhamid Ainelhayat in het Eindhovens Dagblad heeft gedaan leiden tot maatschappelijke commotie. Dit gegeven alleen al is voor ons aanleiding om bij de eerstvolgende ontmoeting die we met het bestuur van de moskee hebben, hen onze zorgen hierover kenbaar te maken. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk dat u weet welke mogelijkheden wij hebben en waar de grens ligt. De wet is voor ons leidend. Op dit moment zijn er geen signalen op basis waarvan wij, vanuit de wet, kunnen overgaan tot straf- of bestuursrechtelijke maatregelen. Vanuit dat oogpunt worden geen stappen ondernomen.
Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *