Buiten is het 11 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.708 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
10reacties

Namens de D66-fractie stelde Stef Stevens zojuist  schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over Helmond Marketing. Deze vragen worden gesteld vanwege de ontstane vacature naar aanleiding van het vertrek van directeur Peter-Paul van Meerwijk en de aankondiging (binnen een maand) dat Ugur Ozdemir zich gaat bezig houden met de nieuwe stadsstijl voor Helmond.
Hieronder zijn 9 vragen (Questions), zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

 1. Is er inmiddels een opvolger gevonden voor deze functie?
 2. Zo ja, wie is dat dan
 3. Zo nee, is er een procedure gestart om deze opvolging te realiseren en hoe verloopt deze procedure?
 4. Inmiddels is duidelijk geworden dat de heer Ozdemir namens Helmond Next werkzaamheden gaat verrichten voor Helmond Marketing. Wat is precies zijn opdracht?
 5. Door wie is deze opdracht aan de heer Ozdemir verleend?
 6. Betreft het in deze een betaalde functie of betreft het vrijwilligerswerk?
 7. Indien het gaat om een betaalde functie, wordt gedeclareerd op basis van een uurtarief?
 8. Zo ja, hoe hoog is dit uurtarief en hoeveel uur mag maximaal voor deze opdracht worden gedeclareerd?
 9. Zo nee, gaat het om een fixed fee en hoe hoog is dan het bedrag?

10 reacties:

Volgens mij heeft de gemeenteraad het werkplan van Helmond Marketing goedgekeurd en dan gaat het niet aan om je te bemoeien met de bedrijfsvoering tenzij Helmond Marketing om extra middelen zal vragen. Laat die mensen binnen de afspraken hun werk doen en zadel ambtenaren niet op met extra onnodige vragen die weer tijd en dus ook geld gaan kosten.

Weer een typisch staaltje van stoeptegelpolitiek van D66 Helmond.

Beantwoorden

Bedrijfsvoering Helmond Marketing is niet het pakkie-an van B&W
Hieronder de volledige antwoorden van B&W op de 9 bovenstaande vragen van D66 over Helmond Marketing. Voorafgegaan door een inleidende mededeling van B&W:

Wij hebben begrip voor uw vragen, maar kunnen deze slechts beantwoorden voor zover de informatie bij ons bekend is. Het zijn vragen die feitelijk thuishoren bij het bestuur van Stichting Helmond Marketing. De vragen raken immers de bedrijfsvoering van de stichting en hierin heeft de stichting, als zelfstandig rechtspersoon, haar eigen verantwoordelijkheden en vrijheden.
Als gemeente hebben wij met Stichting Helmond Marketing een subsidierelatie. De subsidie wordt verleend op voorwaarde dat Helmond Marketing uitvoering geeft aan de activiteiten zoals beschreven in haar Jaarplan. Als college toetsen wij of de stichting inderdaad invulling geeft aan deze voorwaarde. Welk personeel of welke externe partners de stichting daarbij inzet, doet daarbij voor ons niet ter zake.

 1. Vraag: Is er inmiddels een opvolger gevonden voor deze functie?
  Antwoord: Nee. Het vertrek van de directeur van Helmond Marketing is voor het bestuur van de stichting aanleiding om te onderzoeken of er aanpassingen in de organisatiestructuur en werkwijze noodzakelijk zijn. Deze kunnen het profiel voor een eventuele opvolger beïnvloeden.
 2. Vraag: Zo ja, wie is dat dan
  Antwoord: Zie antwoord op vraag 1.
 3. Vraag: Zo nee, is er een procedure gestart om deze opvolging te realiseren en hoe verloopt deze procedure?
  Antwoord: Zie antwoord op vraag 1.
 4. Vraag: Inmiddels is duidelijk geworden dat de heer Ozdemir namens Helmond Next werkzaamheden gaat verrichten voor Helmond Marketing. Wat is precies zijn opdracht?
  Antwoord: De heer Ozdemir wordt door Helmond Marketing betrokken bij de uitvoering van een specifieke activiteit die onderdeel uitmaakt van het Jaarplan 2015, te weten de ontwikkeling van een stadsstijl.
 5. Vraag: Door wie is deze opdracht aan de heer Ozdemir verleend?
  Antwoord: Zie antwoord vraag 4.
 6. Vraag: Betreft het in deze een betaalde functie of betreft het vrijwilligerswerk?
  Antwoord: Onbekend. Voor deze activiteit heeft de stichting externe middelen (dus geen gemeentelijke subsidie) gevonden met behulp waarvan de stadsstijl daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.
 7. Vraag: Indien het gaat om een betaalde functie, wordt gedeclareerd op basis van een uurtarief?
  Antwoord: Wij beschikken niet over deze informatie.
 8. Vraag: Zo ja, hoe hoog is dit uurtarief en hoeveel uur mag maximaal voor deze opdracht worden gedeclareerd?
  Antwoord: Wij beschikken niet over deze informatie.
 9. Vraag: Zo nee, gaat het om een fixed fee en hoe hoog is dan het bedrag?
  Antwoord: Wij beschikken niet over deze informatie.

Tenslotte laat B&W weten dat het bestuur van Stichting Helmond Marketing heeft aangegeven graag nadere informatie te verstrekken, mocht daar behoefte aan zijn. U kunt hiertoe contact opnemen met de stichting zelf, via telefoonnummer 0492-554184 of via e-mail [email protected].

Beantwoorden

En zie het is zoals ik al zei op 21 april. Helmond Marketing is een zelfstandige organisatie die zelf haar werkzaamheden regelt, daar gaat ‘de gemeente’ niet over. De gemeente maakt afspraken met Helmond Marketing en zolang die nagekomen worden is het prima.

Bedankt D66 Helmond dat jullie een ambtenaar weer opgezadeld hebben met onnodige vragen, om maar niet te spreken over ‘wat dit weer kost !’.

Beantwoorden

En wie is straks eigenaar van die nieuwe stadsstijl? Wie oefent welke invloed uit met de zogenoemde externe middelen? Welke wederprestatie moet de stichting daarvoor verlenen en aan wie? En horen stadsstijl gerelateerde werkzaamheden niet gewoon door een afdeling communicatie van de gemeente aangestuurd te worden? Wat voegt zo’n stichting eigenlijk toe op deze specifieke activiteit, behalve extra overhead? Hoe voorkom je dat de stichting mensen inzet uit relationele kring, waarbij screening op kwaliteit mogelijk te weinig aandacht geniet? Wat is het risico daarvan voor het imago van de stad? Als de nieuwe stadsstijl onverhoopt een negatief effect heeft, kan en mag het college daar dan iets van vinden? Is de subsidierelatie het enige sturingsmechanisme vanuit stadsbestuur richting stichtingsbestuur? Kortom, moeten we deze constructie, voor deze specifieke werkzaamheden, wel willen???

Beantwoorden

@Brandevoorter op donderdag 14 mei 2015 om 10:30:

Tja veel vragen maar aan wie stel je ze ? Mijn advies benader Stef Stevens van D66 eens. Hij zit op een stoel om dit soort vragen te stellen. Ik ben zeer benieuwd hoe dit dan verder lopen zal,

Succes !!!

Beantwoorden

Interview met Ugur Ozdemir over de nieuwe stadsstijl
Erik van Heeswijk interviewde Ugur Ozdemir over de nieuwe stadsstijl. Die 9 minuten worden deze week in het programma ZakenLokaal uitgezonden op Omroep Helmond.
Zoals B&W woensdag al aangaf kan de Stichting Helmond Marketing nadere informatie op de bovenstaande vragen verstrekken. Het onderstaande interview draagt wellicht daarin bij.

Beantwoorden

@Ugur Ozdemir
Kun jij geen antwoorden geven op die vragen van D66? Vindt dat het stadsbestuur een beetje wegduikt en makkelijk naar jullie verwijst voor de info. Wees slim en voorkom het hele vage en antwoordt. Beeldvorming is belangrijk zeg je zelf ook. Zou jammer zijn als je werk hierdoor in de soep loopt.
Zie ook de logische vragen van Brandevoorter trouwens.

Beantwoorden

Namens wie praat dhr. Ozdemir? Op persoonlijke titel? Heeft de stichting een nieuwe woordvoerder? Is de gemeente de grip totaal kwijt of is deze opzet zo bedoeld? Ozdemir bezigt allerlei uitspraken die ófwel door het stadsbestuur, ófwel door een afdeling communicatie dienen te worden afgehandeld. Wie heeft de regie? Nieuwsgierig wie straks de deponering van het nieuwe beeldmerk verricht. Mag hopen dat de overeenkomst tussen de stichting en dhr. Ozdemir een eenduidige afspraak bevat m.b.t. het intellectueel eigendom van zijn werkzaamheden. Brandevoort, Helmond Next, Rupsje Nooitgenoeg?

Beantwoorden

Dit wordt ongeveer de nieuwe stadsstijl van Helmond. Die had hij al gemaakt.
Aardig idee maar doe het aub zonder het Engels. 🙁

Beantwoorden

Onderzoek voor de nieuwe stadsstijl van Helmond
In opdracht van Helmond Marketing inventariseert Helmond.Next meningen over de nieuwe stadsstijl. Hieronder hun introductietekst, daaronder de link naar het onderzoek

De wereld om ons heen verandert snel. Digitalisering en de crisis spelen hierin een grote rol en kunnen op diverse vlakken kansen en bedreigingen met zich meebrengen. Helmond wil, samen met haar inwoners, deze veranderingen omzetten naar kansen door te werken aan haar identiteit en positionering. Een onderdeel van deze identiteit en positionering is de stadsstijl. Omdat we graag willen dat de nieuwe stadsstijl mede gevormd en gedragen wordt door de inwoners, betrokkenen en stakeholders van de stad, vinden we het belangrijk om jou hierover je mening te vragen. Via onderstaande link kun je deelnemen aan een onderzoek waarmee je jouw bijdrage kunt leveren aan de nieuwe stadsstijl van Helmond.

https://helmondnext.typeform.com/to/oPJdsE

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *