Buiten is het 14 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.243 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
32reacties

Jan van Aert, Theo van Mullekom en Berry Smits van Helmond Aktief stelden vanavond schriftelijke vragen aan B&W over de vervuiling van het kanaal. In 2013 hadden we over die vervuiling in dat jaar dit topic met foto’s. Hieronder hun 4 vragen (Questions) voorafgegaan door hun volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Als fractie Helmond Aktief maken we ons zorgen over de Zuid Willemsvaart ! We bedoelen daarmee het gedeelte Zuid Willemsvaart of te wel ’t K’naal wat door het stedelijk gebied stroomt. Zorgen om ’t K’naal gezien de wijze hoe deze er met name in het stedelijk gebied bij ligt, gerekend vanaf de Insteekhaven bij Suijtkade tot aan gerenoveerde sluis 7.
We doelen hierbij o.a. op:
– De overdadige onderwater plantengroei, die zich al op vele plaatsen al aan het wateroppervlak manifesteert.
– De eendenkroos die zich jaarlijks meer en meer uitbreidt.
– De terugkerende vervuiling rondom Veestraatbrug en kanaal barrière nabij de Cacaofabriek.
– Signalen die worden opgevangen i.v.m. diepgang en afval.
Als fractie maken we ons oprecht zorgen over het beheer en onderhoud van dit kanaal gedeelte en voorzien zelfs over enkele jaren een stukje stedelijk wateroppervlak wat voor meer overlast dan genot gaat zorgen! We sluiten zelfs niet uit dat over enkele decennia, bij een onveranderd beheer, er zo mogelijk een totale verzanding ( dichtslibben ) gaat plaatsvinden.
Voor de goede orde, het plaatsen van de fonteinen heeft mogelijk voor de waterkwaliteit met name voor de helderheid wel een gunstige invloed, maar mogelijk zijn de bijverschijnselen ( zuurstofrijk water) weer heel nadelig. ( overdadige plantengroei )
Het is bekend dat de doorstroming vanwege de kanaal omleiding dusdanig is geminimaliseerd en hiermee mogelijk de gesignaleerde onvolkomenheden mede door zijn ontstaan. Natuurlijk maken de rest van de fauna waaronder bijv. de aanwezigheid van waterhoentjes en zwanen het geheel weer compleet.
Ook is de kwaliteit van het metselwerk ( kades en bruggenhoofden ) ons al jaren een doorn in het oog ( witte uitslag om het metselwerk ).
Goed naar onze inzichten diverse zaken en rand verschijnselen die ’t K’naal raken en naar onze fractie de nodig aandacht verdienen.
Dit brengt ons tot de volgende vragen;

 1. Herkent en erkent uw college bovenstaande op- en aanmerkingen?
 2. Is voor dit gedeelte oppervlakte water een afdoende beheerplan opgesteld, o.a. ter voorkoming overdadige plantengroei, verzanding, oeverbeplanting, vlonders etc.
 3. Is binnen de gemeentelijke dienst voldoende expertise aanwezig om bovengenoemde onderwerpen te beheren? Zo ja hoeveel tijd en middelen zijn hiervoor beschikbaar?
 4. Is het college bereid om een integrale visie op te stellen voor het beheer en onderhoud en (alternatief ) gebruik van dit stedelijk gedeelte oppervlakte water ? Zover bij ons bekend is er wel een beheervisie voor ( wijk) vijvers, fonteinen, stuwen en andere waterkundige kunstwerken ( bruggen ) aanwezig. Is dit een correcte constatering ?

32 reacties:

Sluis 7 (februari 2015):

Beantwoorden

Ook hier weer een geval van beslissingen nemen, uitvoeren, en pas later nadenken over de gevolgen.
Dat zit in de bestuurlijke familie moet je maar denken: bij grote broer genaamd Tweede Kamer gebeurt al jaren hetzelfde.
Had gewoon de k’naal open gelaten dan was hij niet veranderd in een onvervalste Helmondse ‘zoei’ ….

Beantwoorden

Het was een combinatie van factoren die tot het besluit heeft geleid. Vlisco speelde daarin (uiteindelijk) de belangrijkste rol. Dat wordt niet officieel gezegd.Zij konden niet zonder het ouderwetse k’naal.

Beantwoorden

Helmond Actief heeft een punt.
De problemen en irritatie over het langzaam dichtslibben van het stedelijk kanaal gebied nemen toe.
Bovendien loopt men gezondheidsrisico’s voor mens en (huis)dier door het ontbindingsproces dat opeenhoping van organische stoffen als plantenresten, fecale uitwerpselen, dode vissen en watervogels met zich meebrengt. Daarbij komt nog het afval probleem zoals plastic en huisafval. Niet iedereen vindt de zorg om een schone natuur klaarblijkelijk even belangrijk…

Stilstaand of te weinig (door)stromend water vormt risico’s zoals bv. blauwalg.
Dit telkens wederkerend probleem kan men zien in het Eindhovens kanaal, te weinig doorstroming, proportionele groei van eendenkroos, onder water planten maar ook ongewenste algengroei. Het maakt daarbij niet uit of dit schaduwrijk water (Eindhovens kanaal) of zonrijk water (Zuid Willemsvaart) is.

Niet alleen de zuurstofverrijkende fonteinen zijn het probleem. Door toenemende milieu preventie is het oppervlakte water in geheel verbeterd en zuurstofrijker geworden. Zuurstofrijk ( meestal snel stromend water) bevordert natuurlijk wel het welzijn van de onderwater fauna en flora. Ik verwijs hierbij naar watervallen in berggebieden. Dit water is zeer zuurstofrijk.Toch ontpopt zich hier nooit een proportioneel organisch afval probleem. Geheel anders is te zien bij stilstaand water. In elke vijver is wel eens massale vissensterfte waar te nemen en veel algengroei ( typerend:groen water), haast altijd in de zomer.

Het probleem is het cumuleren van organisch afval door te weinig stroming van het water. Eendenkroos bestrijden door het tegen te houden zoals tussen de Cacao fabriek en Suytkade ( de kanaalbarrière) geeft ontbindingsproblemen. Eveneens is eendenkroos bestrijden met bestrijdingsmiddelen niet zonder risico en dus niet wenselijk Bij voldoende doorstroming zijn deze problemen verleden tijd.

Ziektekiemen in water hebben de eigenschap zich te manifesteren in een warme omgeving. Het is ook niet verwonderlijk dat de problemen zich hoofdzakelijk
’s zomers voordoen, vooral in de bovenste waterlaag. Deze laag wordt het meest verwarmd maar is tegelijk ook de laag waarin zich de meeste organische resten samen komen.

n.b. De witte uitslag in het metselwerk wordt veroorzaakt door toevoeging van teveel kalk aan mortel (metselspecie). Dit wordt namelijk toegevoegd aan specie en kan bij overdaad in lengte der jaren uitlopen ( uitspoelen bij regen) uit metselwerken.

De oplossing is een betere doorstroming creëren, sluizen vaker (preventief) openen, de kanaalbarrière verplaatsen naar de stadsgrens (afval afvangen vóór dit het stedelijk gebied bereikt) en afvalpreventie. Leg de mensen uit dat afval dumpen in de natuur en oppervlakte water niet meer van deze tijd is.
Hiermee creëert men een oplossing.

De oplossing van de witte uitslag op metselwerk zal altijd symptoom bestrijding blijven, immers de kalkaanslag laat zich wel tijdelijk verwijderen maar niet oplossen. Daarbij zit ook in oppervlakte water kalk dat neerslaat op metselwerk. In elk soort water zit kalk. ( denk aan uw waterkoker, koffie apparaat…)

Beantwoorden
Jean-Pierre Poppeliers

@ J-P Poppeliers. Hier spreekt een deskundige! Dank voor ondersteunende reactie. Kijken hoe de reactie van het college zal zijn. Gr. Berry Smits

Beantwoorden

Ach,

Ik schreef dit al zo vaak, zeker toen hier een item geplaatst werd onder het mom: Helmond stroomt. Ik stelde al maanden, nee, jaren terug hoe vuil dit kanaal wel niet is. In Helmond-Noord b.v. ligt de vieze troep tegen de bruggen aan en het barst er van de ratten. Daarvoor werd het talud al door de gemeente gesnoeid en vele struiken in de straten weggehaald. Dit omdat de bewoners dachten dat de ratten de huizen zouden bevolken. Nou beste mensen, ratten komen echt niet naar binnen hoor. Die zoeken vervuilde plaatsen op, daar waar etensresten liggen enz……….De grootste vervuiling in het kanaal en er omheen wordt veroorzaakt door ratten op twee en niet op vier poten. Struiken liggen vol troep en zelfs vleesstukken, door mensen (ouders en….hun kinderen) dagelijks gedumpt in het kanaal, in de straten, op daken en in nogmaals, in de struiken. Vroeger kon je zo maar in kanalen, beken en rivieren zwemmen, nu loop je een ziekte of vergiftiging op. Het water in het kanaal is gewoon dermate vervuild, dat het waarschijnlijk miljoenen zal gaan kosten om dit weer ooit schoon te krijgen. Oh ja, wat dacht u wat er op de bodem van het kanaal dagelijks gedumpt wordt? Ik noem: bromfietsen, winkelwagentjes, fietsen, accu’s, olie en andere chemische troep.Ik stond er een keer bij in Noord, lache………. Vraag het anders eens aan de brandweer wat die in de laatste 10 jaar alleen al uit het kanaal heeft gevist. De kosten? Voor de burgers, net als het schoonmaken in brandgangen en daken, wat ook al nagelaten wordt, omdat het tonnen per jaar kost en het gedrag van de veroorzakers niet veranderd. Je kan met al die troep samen een kringloopwinkel beginnen. Alles wordt in natuur en milieu door mensen verpest. Deal er maar mee, want net als criminaliteit, mensen bejegenen, agressiviteit in de maatschappij en het aso gedrag wordt alleen maar erger. Ik sta er zelf bij te kijken als ze hun troep weg smijten, echter mondje dicht, anders lig je zelf in het kanaal. Nou, ik niet hoor, maar u misschien wel. En de overheid die te slap is, inclusief de gemeente(s) kijkt met ledige ogen toe. Want, alleen graaien is belangrijk geworden in deze heerlijke maatschappij. Kortom, de wereld is/gaat naar de kloten, er is geen educatie (opvoeding) meer, de rem is er niet meer op te zetten en straks lopen we net als in China met kapjes op. Onze kleinkinderen kunnen straks geen adem meer halen dankzij het gedrag van de mens. Bedankt lieve ouders, dat mijn wieg in uw kamer mocht staan…………………….

Beantwoorden

Zolang sluis 7 geen doorgang van schepen is…en de sluis dus dicht blijft zal er bij sluis 7…en bij de balk bij de cacaofabriek ophoping van vuil zijn. Het water is erg zuurstofrijk gezien de plantengroei. Opzich is dat goed voor de vissen. Maar een minder fraai gezicht omdat het te erg wordt. Ik zeg maak een haven op het voormalig postkantoorterrein/Stiho. Kan de julianabrug dichtblijven….sluis 7 gaat zijn werk als sluis verrichten. Dan moet Aarle Rixtel wel meewerken om hun pas nieuwe brug open en dicht te laten gaan. Dan zal er een vele betere doorstroming zijn in het kanaal….en niet alleen vanuit sluis 8. Wat misschien ook lan helpen is het eenmalig weggraven van de bodem plus planten….en grind storten op de bodem. Dan is er veel minder plantengroei. Die moet er wel in mate blijven…zeker voor bepaalde vissoorten; schuilplaats voor vissen als voorn en andere witvis….en roofvissen als snoek en baars hebben waterplanten nodig om zich verdekt op te stellen om de witvis te kunnen bemachtigen. Als er meer doorstroming van het water is…zal de eendenkroos ook vele malen minder zijn.

Beantwoorden

@ Jean Pierre.
Je schijft mooi maar er klopt niks van.
Doordat het water de afgelopen 10tallen jaren minder vervuild is geworden heeft er ecologisch herstel plaats gevonden. De planten en dieren nemen hun plekje weer in waar ze thuis horen. Het opgehoopte organisch materiaal komt nu vrij. Licht op de boden zorgt ervoor dat het weer afgebroken worden en als voedingsstof voor de planten beschikbaar wordt. (ook vermest water uit de diverse boeren sloten die op kanaal uitkomen) Dit zorgt mede voor de flinke groei en de eendenkroos.
De aantallen meerkoeten, zwanen, zoetwatermossels en de diversiteit aan vissoorten is nog nooit zo groot geweest. (duiklocatie is leuk geworden !! )
Het kanaal is redelijk diep (vergeleken met vijvers) en er staat stroming op. Voor blauwalg en vissterfte hoef je hier niet bang te zien.

@ Helmond Actief. Plantengroei veroorzaak door een fontein? Planten produceren zuurstof en gebruiken CO2. Niet andersom !! Een fontein die in beperkte mate zuurstof toevoegt in het kanaal heeft geen enkele invloed op de plantengroei of helderheid.

Mijn vraag willen jullie terug naar een dood en troebel kanaal waar het blikje zinkt ipv nu zichtbaar op de planten blijft liggen?

Zo niet lijkt me de oplossing vrij makkelijk. Paar keer per jaar met kraan de drijfbalken schoonmaken, het zwerfvuil met schepnet eruit vissen, en met maaiboot doorgang maaien om doorstroming op peil te houden.

Zo ja, Misschien wil de vlico wel weer een pijp in het kanaal leggen zodat het water weer ongeschikt wordt voor plant en dier.

Beantwoorden

80% van deze planeet is vervuild, zodanig dat je al bijna geen bloemen meer kunt ruiken. Het is nog een wonder dat het water uit de kraan nog te drinken is. Echter, schoon is dat ook al niet meer. Zelf ben ik blij dat ik geen kinderen op deze wereld gezet heb die deze (smerige) toekomst moeten gaan oplossen. Ik heb te doen met al die meisjes/vrouwen die nu zwanger zijn en daar niet over nadenken, of ooit maar over na gedacht hebben: Sterkte met jullie kinderen, want dan hoor je er pas echt bij!

Beantwoorden

Ik zal hier eens een paar linken plaatsen van de afvalberg die de Stille en de Atlantische oceaan bevat. En denk nou niet, dat is ver van m’n deur, hier in Helmond? Nee, het laat zien dat de enorme troep die ”wij” met z’n allen dumpen ook op de Noordzee stranden beland, met alle gevolgen van dien voor de vogels, vissen en mensen. Het vervuilde kanaal hier in Helmond is maar een zandkorreltje tegenover dat wat in de zee gedumpt wordt. Alles nogmaals is door ons mensen vervuild. Klik maar aan ik zou ik zeggen en sluit er je ogen niet voor. Ook de raadsleden en wethouders zullen er niet vrolijk van worden en…dat is nou net de bedoeling. Het is weer eens wat anders dan alles in je zetel en achter je desk met een PC regelen. Kijk maar eens wat er op straat en in het water echt! gebeurd.

Beantwoorden

@Peer op donderdag 13 augustus 2015 om 15:37:

Mijn dank voor uw compliment,

Organische stoffen worden afgebroken door micro organismen en invloed van zuurstof. Er ontstaan humuszuren en huminen. Het is een symbiose.

Zeker, organische stoffen, óók in water dienen als voedsel voor plant en dier. Vele zijn namelijk planten eters.Dierlijke resten zijn een voedselbron voor bv. libelle larven en sommige waterkevers maar ook voor aaseters als de paling.

U heeft gelijk wat betreft het fosfaat en stikstofrijke bemesten in de landbouw. Daarbij komen nog de pesticiden. Dit zorgt voor een zware belasting voor oppervlakte wateren en is een groot probleem. Het ecologisch evenwicht wordt hierdoor namelijk verstoord maar ontwikkelt ook een explosieve groei van waterplanten, met name het eendenkroos.

Als fervent natuurliefhebber deel ik liefde voor de natuur en ben ook blij met het groeiende aantal (water)dieren.
Maar natuurlijk worden met name watervogels en vissen vaak gevoerd en hebben de neiging om dan op die plek te blijven. Mede het gevolg van het aantal meerkoeten, waterhoentjes en futen in het stedelijk gebied.
Daarbij profiteren veel kleine watervogels zoals de rietzanger, de rietgors en ijsvogel van de vele inmiddels met riet begroeide kunstmatig aangelegde inhammen en aangelegde zandwallen.

Wist u trouwens dat zoetwatermosselen alleen voorkomen in gezond en zuurstofrijk water en heel nuttig zijn? Ze filteren deeltjes uit het water zoals fytoplankton (plantaardig plankton), ééncellige microdiertjes en organisch afval.
Ook zij dragen bij aan een goede waterkwaliteit.

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/zoetwatermossel-mogelijk-oplossing-
blauwalgprobleem-1.3764235

http://www.bnr.nl/nieuws/917073-1304/mossel-maakt-korte-metten-met-blauwalg

http://www.schonevijver.nl/contents/nl/d155_waterslakken-zoetwatermosselen.html

Beantwoorden
Jean-Pierre Poppeliers

Jesussssssssssssss,

wat slaan die mensen hierboven met hun oogkleppen op de plank mis, daarom gaat ook alles fout. Wat een gezever over zoetwatermosselen en organische stoffen. Dat is al zo oud als Christus mijne heren. Jullie gaan voorbij aan het werkelijke probleem: het menselijk ras dat de boel naar de klote heeft geholpen, een feit dat niet meer omkeerbaar is, all over the world Daarvoor is het al tien over twaalf, face it.

Beantwoorden

Grappig, Berry Smits stelde in 2012 bijna precies dezelfde raadsvragen: http://www.deweblogvanhelmond.nl/qa/qa-onderhoud-van-het-kanaal/ Ik ben benieuwd of het college van burgemeester en wethouders ook bijna precies dezelfde antwoorden gaat geven.
Als ik de reacties hierboven lees, leeft het onderwerp nu meer dan in 2012.

Beantwoorden

@Twan Peters op vrijdag 14 augustus 2015 om 00:14:

De mens is kampioen troep maken, maar denken dat we de wereld onomkeerbaar kunnen vernielen is hoogmoed. De eerste micro-organismes die al dat plastic in het water wel lekker vinden, zijn al gesignaleerd. The Ocean Cleanup lijkt een realistisch plan, en anders komt er over een tijdje wel iemand anders met een beter idee om het plastic uit de oceaan te halen.

Beantwoorden

En niet vergeten ‘Helmond Schuimt’ nog steeds:

http://www.aaenmaas.nl/nieuws/2015/08/schuim-op-aa-en-leijgraaf-verminderd.html

Beantwoorden

Beste Sander Lam,

Het plastic uit de oceaan halen, een afvalberg van plastic die 2 keer de oppervlakte van Frankrijk en Spanje bevat. Jij hebt het ook niet begrepen. Plastic is niet op te lossen, nooit meer! De aarde is al te veel vernield. Miljoenen dieren zullen het slachtoffer gaan worden van dat wat de mensen in de laatste, vooral 50 jaar kapot hebben gemaakt. Kijk eens om je heen man, dat is niet meer te herstellen, het wordt alleen maar erger. Vissen, vogels en vele andere dieren hebben reeds kankergezwellen. Je ziet het ook op de filmpjes die ik hier heb geplaatst. Kankergezwellen zijn op grote schaal ook waargenomen in ons vlees, waarvan velen het van s’ morgens tot s’ avonds naar binnen werken. BQ, niets is zo gevaarlijk als daarvan eten. Vind je het daarom gek dat het aantal kankergezellen dat zich openbaard bij mensen met 40% is toegenomen, in de laatste pakweg 30 jaar. Ons Helmonds kanaal is een theekopje Stille Oceaan……………….

Beantwoorden

Beste Twan Peters,

Volgens http://www.piepvandaag.nl/omvang-plastic-soep-berekend/ zit er ongeveer 269 miljoen kg plastic in zee. Als je dat over Frankrijk of Spanje uitspreidt, is dat ongeveer een halve kg per vierkante meter. Dat is inderdaad veel, maar betekent nog steeds niet dat de hele planeet reddeloos verloren is.

We moeten bedenken hoe we die troep uit de zee halen, en we moeten bedenken wat we er vervolgens mee doen. Dat zijn allebei oplosbare problemen. Komt tijd, komt raad.

Over kankergezwellen als gevolg van plastic heb ik niets kunnen vinden, en ik zie het ook niet op de filmpjes waar je naar verwijst. Het grootste gevaar schijnt vergiftiging te zijn, door vuil dat aan het plastic blijft kleven.

Beantwoorden

Nou Sander,

Dan kijk maar eens naar het volgende over kankergezwellen bij dier en mens ten gevolge van de toenemende afvalberg en de daar aangekoppelde vervuiling van de laatste 50 jaar.

TROUW publiceerde al eerder het volgende:

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1781188/2003/07/31/Vrouwtjesvis-met-penis.dhtml

Ploeg ook de wereldsite NIBURU maar eens door. Dan zie je in vele items wat de mens heeft aangericht in de natuur. Daar vind je overigens nog veel meer wat je ogen zal doen openen. Tenminste als je het aankan, en….je hebt er oog voor!

http://niburu.co/index.php?searchword=fukushima+oceaan&searchphrase=all&Itemid=53&option=com_search

http://niburu.co/index.php?searchword=fukushima+oceaan&searchphrase=all&Itemid=53&option=com_search

Beantwoorden

Weekmakers in plastics baren wetenschappers grote zorgen i.v.m. ontstaan van borst en prostaatkanker.
Ze bevatten o.a. Bisfhonol A (BPA), PVC (bevat dioxines), ftataten, DEH, DHEP, DiNP, DEHA, BBP . Deze verstoren het hormonale systeem. Er ontstaan genitale afwijkingen bij jongens, toename van onvruchtbaarheid bij vrouwen, diabetes type 2, gedragsstoornissen en overgewicht.

http://www.breastcancerfund.org/clear-science/radiation-chemicals-and-breast-cancer/bisphenol-a.html?referrer=https://www.google.nl/

Van kleurstoffen ( ook in plastics) weet men dat er tal van gezondheidsrisico’s zijn.Zowel weekmakers als kleurstoffen in plastics komen vrij onder invloed van zuren ( o.a. maagzuur), verhitting (door fabricage, de zon, koken, opwarmen in magnetron).

http://www.warenwelenwee.nl/toevoegingen_kunststoffen.html

Beantwoorden
Jean-Pierre Poppeliers

Heel goed Jean-Pierre,

Wat jij nu bijdraagt is pure realiteit in dat wat ik hierboven ook al aangaf. Als miljoenen mensen in dit land de ernst van dit alles zouden inzien. Nee, men gaat gewoon verder met vervuilen. Als de BQ maar aanstaat en als de Bavaria maar koud staat, als de bal maar rolt en lang leve de lol. Daar draait het bij velen om, maar dat wordt een keer anders………………………….

Beantwoorden

en daarom is het ook zo belangrijk dat statiegeld op verpakkingen (nu grote plastic flessen en glazen bierflesjes) wordt uitgebreid in plaats van afgeschaft! (naar in elk geval alle flessen, groot en klein, en drankblikjes maar meer mag van mij!)

Beantwoorden

@Mirjam op zaterdag 15 augustus 2015 om 23:09:

Dat bedoel ik. Oplossingsgericht denken, in plaats van je te verliezen in gedroomde machteloosheid.

Beantwoorden

B&W: er is te weinig geld om het kanaal vaker uit te baggeren
De gemeente heeft te weinig geld om het hele kanaal jaarlijks structureel of meerdere keren uit te baggeren. Zoals 3 jaar geleden ook al aangegeven, wordt de witte uitslag op de kademuren in het centrum niet verwijderd. Dat en meer antwoordde B&W de bovenstaande vragen van Helmond Aktief. Hieronder hun volledige antwoorden:

 1. Vraag: Herkent en erkent uw college bovenstaande op- en aanmerkingen?
  Antwoord: Wij herkennen de genoemde op- en aanmerkingen.
 2. Vraag: Is voor dit gedeelte oppervlakte water een afdoende beheerplan opgesteld, o.a. ter voorkoming overdadige plantengroei, verzanding, oeverbeplanting, vlonders etc.
  Antwoord: Er is voor het oppervlaktewater in de stad (waaronder het kanaal) geen beheerplan. Er is wel een (digitaal) onderhoudsprogramma aanwezig.
 3. Vraag: Is binnen de gemeentelijke dienst voldoende expertise aanwezig om bovengenoemde onderwerpen te beheren? Zo ja hoeveel tijd en middelen zijn hiervoor beschikbaar?
  Antwoord: Er is binnen de ambtelijke organisatie voldoende expertise en tijd aanwezig. Voor specifieke waterkwaliteitsvraagstukken wordt contact gezocht met waterschap Aa en Maas, die waterkwaliteitsbeheerder is van de Zuidwillemsvaart door het Helmondse centrum. Jaarlijks is er voor het beheer en onderhoud aan duikers, vijvers, sloten en waterlopen ca. € 230.000,- beschikbaar. Dit budget is voldoende om jaarlijks de waterlopen (m.u.v. het kanaal) te maaien en plaatselijk een vijver of sloot te baggeren zodat de waterberging en -afvoer niet in het geding komt en de gemeente kan blijven voldoen aan haar wettelijke taken.
  Incidenteel worden delen van het kanaal gemaaid vanwege evenementen (o.a. Drakenbootfestival en kanopolotoernooi van de kanoclub). Het gaat om delen van het kanaal waar geen reguliere scheepvaart op zit. Deze kosten komen ten laste van het bovenstaande budget. Het beschikbare budget is niet voldoende om het hele kanaal structureel jaarlijks of meerdere keren uit te maaien. Het baggeren van het kanaal is een zeer kostbare ingreep die op dit moment voor de gemeente financieel niet haalbaar is. Daarom wordt met incidentele, lokale maatregelen de bevaarbaarheid op peil gehouden, voor zover het gaat om instandhouding van de scheepvaartfunctie (vanaf sluis 9 tot en met de insteekhaven). Het deel waar dit moment geen scheepvaartfunctie op zit, wordt niet met dat doel onderhouden (vanaf de insteekhaven tot aan de grens met Laarbeek) en hier vinden dus ook geen baggeractiviteiten plaats. Zodra duidelijk wordt wat de functie van dit deel van het kanaal gaat worden, zal het onderhoud hierop afgestemd moeten gaan worden.
 4. Vraag: Is het college bereid om een integrale visie op te stellen voor het beheer en onderhoud en (alternatief ) gebruik van dit stedelijk gedeelte oppervlakte water ? Zover bij ons bekend is er wel een beheervisie voor ( wijk) vijvers, fonteinen, stuwen en andere waterkundige kunstwerken ( bruggen ) aanwezig. Is dit een correcte constatering ?
  Antwoord: Op dit moment zien wij geen meerwaarde in het opstellen van een beheerplan of -visie voor het kanaal door Helmond. Enerzijds omdat nog niet helder is welke functie dit kanaal kan gaan krijgen. Anderzijds omdat de budgettaire kaders zodanig zijn, dat er weinig tot geen ruimte is voor beheer en onderhoud dat verder gaat dan hetgeen op dit moment reeds gebeurt en dat primair de waterdoorvoer moet waarborgen en het (incidentele) gebruik mogelijk moet maken. Wij zullen wel bekijken of de huidige beheer- en onderhoudsactiviteiten nog beter op elkaar en op de evenementenkalender afgestemd kunnen worden. Mogelijk is daar nog enige synergie te behalen. Dit zal dan in de jaarlijkse planning voor het beheer en onderhoud opgenomen worden.

Tot slot nog een opmerking naar aanleiding van uw vraag omtrent de witte uitslag op de kademuren ter hoogte van het centrum. Wij hebben hierover in 2012 vragen beantwoord met gelijke strekking: Er zijn inderdaad middelen in de handel die de witte uitslag op metselwerk verminderen of zelfs verwijderen. Deze middelen zijn echter zeer schadelijk voor het watermilieu en mogen niet boven oppervlaktewater gebruikt worden, dan wel alleen met zeer uitgebreide en kostbare maatregelen ter bescherming van het milieu. Daarnaast tasten deze middelen het voegwerk aan. Om deze redenen zullen wij de witte uitslag niet laten verwijderen.

Beantwoorden

Vraag me af hoe vaak ze hadden kunnen baggeren met het geld voor die, de komende maanden werkeloze, lelijke, betonnen skatebaan in het voorheen prachtige groene stadspark…..

Beantwoorden

jammer…………..

Beantwoorden

Wonderbaarlijke ontwikkelingen ter hoogte van de Cacaofabriek.

Vanmiddag omstreeks kwart over drie stond ik voor het stoplicht bij de spoorbrug op de Kanaaldijk ter hoogte van de Cacaofabriek. Ik wilde linksaf de Heeklaan in.

Samen met alle andere automobilisten was ik getuige van een wonderbaarlijk schouwspel. De bekende “Helmondse karpervisser de Rooie Poet” was met een groot gegalvaniseerd stalen rooster zoals bij de ingang van vele gebouwen ligt om je voeten af te vegen met een lang touw er aan vast geknoopt in het kanaal aan het baggeren en dreggen naar waterplanten. De kade lag vol met waterpest en ander materiaal.

Zou hij misschien de bovenstaande reactie van de gemeente hebben gelezen dat er te weinig geld is om het kanaal uit te baggeren? Wil hij aantonen dat het ook anders kan worden opgelost? Wie zal het zeggen?

Zeker is wel, de Rooie Poet houdt van “zijn k’naal” en steekt daarvoor ook de handen uit de mouwen. Mooi staaltje van participeren. Geweldig toch!!

Beantwoorden

Deze foto’s zijn gemaakt op 9 juni 2015.

Beantwoorden

Dit is dus niet Johan , de rooie poet .
Die zou dit nooit doen , want die weet dat de waterplanten veel zuurstof afgeven.

Zonde dat ons kanaal zo weer kapot wordt gemaakt voor de onderwaterbewoners.

Beantwoorden

@Helmonder op vrijdag 9 oktober 2015 om 18:15:
wij moeten het kanaal wel weer vrij maken anders kunnen we gewoon weg niet vissen maar er komen nu toch veel van die vluchtelingen en die mogen gratis vissen dan moeten ze die lui het kanaal maar zuiver laten malen als er geen geld voor is gr johan swinkels

Beantwoorden

Hoi Johan, ik vind het knap dat je het probleem met tot het kanaal zo kunt omdraaien dat je daar vluchtelingen bij moet betrekken. Verder raad ik je aan, net als de vluchtelingen, om een cursus Nederlands te gaan volgen.

Beantwoorden

Het zal toch niet waar zijn? Sta ik vanmiddag op exact dezelfde plaats en weer rond half vier zoals op 9 oktober langs ons k’ naal ter hoogte van de Cacaofabriek en wie was er wéér aan het baggeren? Jawel, Johan de Poet !! Over toeval gesproken…

Als het aan Johan ligt krijgt ons k’naal een grote poetsbeurt gezien zijn structurele werkwijze. Om de drie/vier weken gaat hij aan de slag.

Beantwoorden

@Helmonder op vrijdag 9 oktober 2015 om 18:15:
nu word het helemaal mooi wij wie het kanaal een warm hard toe dragen mogen nu zelfs onze hobby niet meer uitvoeren het vissen op karper we schrijven nu 9-8-2016 ik steek heel veel tijd sints 1988 in deze hobby en blijf er gewoon met door gaan wat die lullen trekkers er hier in de gemeente raad van vinden als ze me verbaliseren dan zie we elkaar wel voor de rechtergeld voor feesje,s hebben ze wel die dik nekken

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *