4reacties

Ultimatum: Oranje Zwart betaal je schuld

Voetbalclub Oranje Zwart moet vóór 1 januari een schuld van ruim 14.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Dat ultimatum stelde de gemeente deze week.
In 2014 heeft B&W met Oranje-Zwart een betalingsregeling afgesproken voor schulden die in de jaren daarvoor bij de gemeente zijn gemaakt. In maart 2014 had de voetbalvereniging een schuld van in totaal 20.771,03 euro. Het bedrag bestaat uit achterstanden in huur voor de accommodatie en huur voor de velden (beide in eigendom van de gemeente).

De betalingsafspraak houdt in het kort in dat de vereniging alle lopende bedragen in het geldende jaar in 2 termijnen (voor 30 juni en voor 31 december) moet voldoen en dat de vereniging daarnaast 1.000 euro per half jaar betaalt om de opgelopen schuld van de periode vóór 2014 in te lossen. In 2016 bedraagt de eigen bijdrage voor de accommodatie, de huur voor de velden en de aflossing van de schuld in totaal 14.130,36 euro.
Tot en met 2015 heeft de vereniging aan de betalingsafspraken voldaan en heeft de vereniging op de oude schuld een bedrag van 4.000 euro afbetaald. In 2016 heeft de vereniging echter nieuwe schulden gemaakt door niet aan de 1e termijn te voldoen. Daarnaast is gebleken dat de vereniging ook nog een aantal termijnen gemeentelijke heffingen heeft openstaan. Hierop hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de vereniging om alsnog tot betaling over te gaan. De vereniging heeft het voorstel gedaan de 1e en 2e termijn van samen 14.130,36 euro tegelijk vóór 31 december 2016 te voldoen. Dit voorstel is op 1 november 2016 door B&W behandeld en diezelfde dag per brief bevestigd richting vereniging, inclusief totaaloverzicht van alle openstaande posten. In deze brief werd de vereniging verzocht de brief met de afspraken voor akkoord te ondertekenen en vóór 11 november 2016 retour te zenden. De vereniging heeft dit verzuimd.
Op 16 november heeft een spoedoverleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Oranje Zwart, de KNVB en wethouder Frans Stienen naar aanleiding van de niet voldane betalingsafspraken met de gemeente, maar ook de berichtgeving over het feit dat de vereniging vanwege ongeregeldheden in de ‘straffase’ binnen het plan van aanpak risicoverenigingen van de KNVB is beland. De vereniging is hier nogmaals gewezen op het belang van voldoen aan de betalingsregeling.
Na het spoedoverleg heeft de secretaris van Oranje Zwart op 22 november de brief (door hem ondertekend) aangeleverd. Deze week bevestigde de gemeente formeel dat Oranje Zwart zich (door ondertekening van de brief) bindt aan de afspraak om vóór 31 december 2016 het bedrag van 14.130,36 euro te voldoen.
Indien Oranje Zwart voldoet aan bovengenoemde afspraak, dan wordt de betalingsregeling conform eerder collegebesluit voortgezet. Het gaat echter om een fors bedrag voor een sportvereniging. In 2017 wordt de eigen bijdrage voor de accommodatie en de huur voor de velden geïndexeerd en zal de vereniging een nog hogere bijdrage moeten kunnen betalen.
Blijkt op 1 januari 2017 dat Oranje Zwart niet heeft voldaan aan de afspraak, wordt de openstaande schuld direct middels incassomaatregelen ingevorderd. De vereniging is van deze consequentie op de hoogte.

In de reacties hieronder staat een update.