7reacties

Aanpak drugscriminaliteit industrieterrein

In samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM) en Stichting Bedrijventerreinen Helmond is de gemeente in 2020 voor een periode van 2 jaar gestart met een pilot voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit op bedrijventerrein Hoogeind. Deze pilot op het industrieterrein heeft als doel om ondernemers te ondersteunen in hun verantwoordelijkheid voor een veilige exploitatie van hun panden. Na de evaluatie van de pilot, hebben de samenwerkende partners vandaag besloten de samenwerking nu structureel voortzetten. Dat liet B&W aan de gemeenteraad weten.

Binnen de pilot worden vastgoedeigenaren gevraagd om met hun huurders nieuwe huurovereenkomsten af te sluiten waarin verschillende barrières (zoals onaangekondigde bezoeken en het opleggen van boetes) worden opgeworpen om (drugs)criminaliteit te voorkomen en tegen te gaan. Ook voeren de eigenaren zelf fysieke controles in hun panden uit. 
Als aan alle voorwaarden is voldaan, maar er toch nog bijvoorbeeld een hennepkwekerij en/of XTC laboratorium wordt aangetroffen, dan zal het OM terughoudend zijn bij vervolging van de vastgoedeigenaar en burgemeester Elly Blanksma terughoudend zijn bij het sluiten van het pand. 
In april 2021 werden de eerste 25 nieuwe huurovereenkomsten afgesloten. Maikel Mollemans van Electro Helmond tekende de eerste. Het afsluiten van huurovereenkomsten gebeurt op ‘natuurlijke momenten’, bijvoorbeeld bij nieuwe huurders of bij de verkoop van een pand.
In juli evalueerden de samenwerkende partners de pilot. Daaruit bleek dat er inmiddels 111 nieuwe huurovereenkomsten zijn afgesloten en dat er nog steeds vraag is naar dergelijke huurovereenkomsten. Daarnaast hebben enkele vastgoedeigenaren aangegeven dat sommige huurders zijn vertrokken en enkele potentiële huurders uiteindelijk geen overeenkomst zijn aangegaan omdat controles onderdeel uit maken van de verbintenis. “Het lijkt er op dat de barrières dus ook de doelgroep afschrikt. Het succes van de pilot maakt dat we deze willen uitbreiden en daar zien we veel kansen toe” aldus B&W.
Deze wijze van publiek-private samenwerking blijkt volgens B&W een effectief middel om gezamenlijk aan de voorkant te komen van de ondermijningsproblematiek en potentiële huurders te weren die voornemens zijn criminele activiteiten te ontplooien. Met gepaste trots wordt gemeld dat de werkwijze daarom in Noord-Brabant, Zeeland en inmiddels ook daarbuiten wordt gezien als een voorbeeld voor andere gemeenten waar soortgelijke initiatieven ontstaan.
Harrie Fotografie maakte in 2017 de bijgaande foto.