Buiten is het 8 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 93.263 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
19reacties

ForFarmers Nederland maakte vanochtend bekend dit jaar de voerproductie van de locatie in Helmond te verplaatsen naar hun fabrieken in Almelo, Deventer en Rees (Duitsland). In Helmond zijn momenteel 31 personen werkzaam. Hun werkzaamheden op deze locatie verdwijnen. Het beursgenoteerde veevoerbedrijf onderzoekt de mogelijkheden om de medewerkers op een andere locatie werk aan te bieden. Er is nog geen beslissing genomen over hoe de fabriek in Helmond in de toekomst eventueel kan worden ingezet voor bijvoorbeeld het bedienen van speciale segmenten.
In de productielocatie aan de Rietbeemdweg op het industrieterrein worden vooral rundvee- en paardenvoeders geproduceerd. De productie van paardenvoeders (PAVO) wordt overgenomen door de productielocatie Almelo. De productie van rundveevoeders zal worden verplaatst naar Deventer en Rees (Duitsland). Daarnaast wordt een deel van de productie als loonproductie ondergebracht bij een derde partij. Op dit moment wordt de capaciteit van de fabriek in Almelo vergroot om de paardenvoederproductie te kunnen overnemen. Ook de capaciteit van de Duitse productielocatie is uitgebreid.
De beslissing om de productie in Helmond te stoppen valt binnen een efficiencyslag waarmee 10 miljoen euro wordt bespaard. Daar waar mogelijk, wordt de productie samengebracht in bestaande fabrieken. 

In oktober meldde (pdf) de gemeente dat zij de versleten sluizen 8 en 9 in het kanaal gaan vervangen door nieuwe exemplaren. De uitvoering start in 2019 en duurt naar verwachting 1½ tot 2 jaar. De geraamde kosten bedragen zo’n 7 miljoen euro per sluis. Nauw overleg met de bedrijven die gebruikmaken van de sluizen, zoals ForFarmers aan de insteekhaven, waren daarbij belangrijk. Zou er namelijk gekozen worden voor een variant met stuwen (in plaats van sluizen), dan zouden binnenvaartschepen de bedrijven niet meer kunnen bereiken. Dan zouden deze bedrijven dus moeten verkassen…

In de reacties hieronder staan updates.

19 reacties:

alles gaat weg hier

Beantwoorden
Annelies van Lieshout

Wordt de gemeente hier nu serieus genomen of serieus ge……….????? Een paar weken geleden kregen wij als omwonenden nog te horen dat de onderhandelingen ten aanzien van verplaatsing mbt aanleg nieuwe sluizen met de bedrijven op niks uitgelopen was ??? Maar dat was niet de enige tegenstrijdigheid in het verhaal van de gemeente. Maar hoe is dit dan in godsnaam mogelijk??? Er worden ons dus weer 2 veel te dure sluizen door de strot geduwd.

Beantwoorden

Update 1:
Q&A over het nut van de vervanging van sluizen 8 en 9
Hans de Mare en Nathalie Peijs van de PvdA stelde vandaag meteen 4 schriftelijke vragen aan B&W over het nut van de peperdure vervanging van sluis 8 en 9. Want (zoals je vanochtend hierboven al kon lezen) maakte ForFarmers bekend te stoppen met de productie in Helmond.
Hieronder hun raadsvragen (Questions) voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Vanmorgen heeft het bedrijf ForFarmers bekend gemaakt hun voerproductie van hun locatie in Helmond te gaan verplaatsen naar andere locaties.
Forfarmers is één van de twee bedrijven die voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de binnenvaart via de sluizen 8 en 9. De gemeente Helmond is eigenaar van die sluizen, die oud en aan renovatie of vervanging toe zijn.
De PvdA heeft al diverse keren aangegeven dat wij de totale vervanging van die sluizen wel een erg grote inzet van gemeenschapsgelden vinden voor slechts twee bedrijven. Wij hebben daarom herhaaldelijk aangedrongen op het laten vervallen van de binnenvaartfunctie van die beide sluizen.
In RIB 088 van 12 oktober 2018 heeft u de raad laten weten, dat u op basis van een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse had geconcludeerd dat het investeren in goedkopere sluisalternatieven (uitsluitend voor recreatievaart of in de vorm van een stuw) en bijdragen aan verplaatsing van de betreffende bedrijven eigenlijk aantrekkelijker is dan de instandhouding van de binnenvaartfunctie. Uit de analyse kwam immers dat de maatschappelijke baten hoger zijn dan de maatschappelijke kosten. Echter, omdat u toen nog geen overeenstemming had bereikt met de betreffende bedrijven heeft u toen toch voor de realisatie van volledig nieuwe sluizen gekozen.
Het besluit van ForFarmers vraagt naar onze mening om een heroverweging van uw besluit. Daarom hebben wij de volgende vragen:

 1. Bent u met ons van mening dat het wegvallen van één van de beide bedrijven, die bedrijfsmatig gebruik maken van de sluizen 8 en 9, belangrijke nieuwe informatie is die een heroverweging van het besluit tot nieuwbouw van die sluizen rechtvaardigt?
 2. Bent u met ons van mening dat als deze informatie bij het opstellen van de MKBA meegenomen had kunnen worden, de MKBA nog meer in het voordeel van de goedkopere sluisalternatieven uit zou zijn gevallen?
 3. Hoe ver zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw van de sluizen gevorderd?
 4. Bent u bereid die voorbereidingen per direct stil te leggen, en hernieuwd met het overgebleven bedrijf in overleg te treden over de haalbaarheid van verplaatsing van dat bedrijf (cq over de benodigde hoogte van financiële steun van de gemeente daarvoor), zodat de sluizen 8 en 9 toch aan de beroepsbinnenvaart kunnen worden onttrokken?
Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 18 juni 2019 om 13:59:

Nou Den Ouden nog….

Beantwoorden

Wow dat er nu al vragen gesteld worden , echt NU al , bravo!!

Beantwoorden

Ik vind het niet erg. Stinkfabriek!

Beantwoorden
Els van Duijnhoven

ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Dat aandeel sloot vandaag op 7,07 euro, een cent lager dan gisteren. Welke invloed het bovenstaande nieuws (dat voor de opening van de beurs werd gepubliceerd) daarop had, is voer voor de analisten.

Beantwoorden

Update 2:
B&W: Sluis 8 en 9 worden toch vervangen voor 14 miljoen euro
Begin volgend jaar worden sluis 8 en 9 voor zo’n 14 miljoen euro vervangen. De in juni aangekondigde sluiting van veevoederfabriek ForFarmers (zie helemaal bovenaan) verandert niets aan dat in oktober genomen besluit van B&W. Uit gesprekken in augustus bleek dat de Helmondse varkensvoer-productielocatie van Voergroep Zuid voor de aanvoer van grondstoffen voor een substantieel deel afhankelijk is van de toevoer over het kanaal. Dat en meer antwoordde B&W op de raadsvragen van de PvdA. De volledige antwoorden van B&W:

 1. Vraag: Bent u met ons van mening dat het wegvallen van één van de beide bedrijven, die bedrijfsmatig gebruik maken van de sluizen 8 en 9, belangrijke nieuwe informatie is die een heroverweging van het besluit tot nieuwbouw van die sluizen rechtvaardigt?
  Antwoord: Ja, dat zijn wij met u eens. Daarom hebben wij de afgelopen weken meerdere gesprekken gevoerd met zowel Forfarmers als Voergroep Zuid over de nieuw ontstane situatie. Tijdens die gesprekken heeft ForFarmers aangegeven dat het, vooralsnog tijdelijk, stopt met de productie op de locatie in Helmond. Voergroep Zuid blijft op de huidige locatie produceren en blijft voor de aanvoer van grondstoffen voor een substantieel deel afhankelijk van de toevoer over water. Daarnaast heeft het behouden van een watertoegankelijke bedrijvenlocatie meerwaarde voor de gemeente. Voor het milieu is het bovendien nadelig als alle grondstoffen over de weg moeten worden aangevoerd. Alles overwegende leidt het (tijdelijk) stoppen van de productie door ForFarmers niet tot een andere afweging met betrekking tot de nieuwbouw van de sluizen.
 2. Vraag: Bent u met ons van mening dat als deze informatie bij het opstellen van de MKBA meegenomen had kunnen worden, de MKBA nog meer in het voordeel van de goedkopere sluisalternatieven uit zou zijn gevallen?
  Antwoord: Deze informatie was bij het opstellen van de MKBA niet beschikbaar. Zowel Forfarmers als Voergroep Zuid hebben ten tijde van het opstellen van de MKBA aangegeven te willen blijven zitten, Forfarmers heeft op dat moment zelfs aangegeven dat zij hun bedrijf wilden moderniseren.
 3. Vraag: Hoe ver zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw van de sluizen gevorderd?
  Antwoord: Er wordt op dit moment gewerkt aan het ontwerp. Belanghebbenden, omwonenden en bedrijven worden daarbij betrokken; met hen zijn in de afgelopen periode verschillende informatiebijeenkomsten geweest. Als het ontwerp gereed is, gaan we over naar de contractfase. Naar verwachting kan eind dit jaar de aanbesteding plaatsvinden. De daadwerkelijke bouw start dan begin 2020.
 4. Vraag: Bent u bereid die voorbereidingen per direct stil te leggen, en hernieuwd met het overgebleven bedrijf in overleg te treden over de haalbaarheid van verplaatsing van dat bedrijf (cq over de benodigde hoogte van financiële steun van de gemeente daarvoor), zodat de sluizen 8 en 9 toch aan de beroepsbinnenvaart kunnen worden onttrokken?
  Antwoord: We verwijzen u naar het antwoord op vraag 1.

In juli maakten we de onderstaande foto van de fabriek van ForFarmers op het industrieterrein.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op donderdag 5 september 2019 om 10:53:

Dat is veel geld vind ik, ff snel gerekend betaald dus elke Helmonder (jong of oud) 15 euro mee. 🙁

Beantwoorden

ik zal zeggen..bouw maar een nieuw bedrijf Achter ergens langs het nieuwe kanaal ..waar je niet door de sluizen hoeft niemand geen last van het bedrijf en stank ..daar is een woonwijk ontstaan ..dan kun je de boel slopen .en ook op een eiland huizen bouwen..
dit hoort niet meer in de woningbouw en omgeving

Beantwoorden

Prestige project van de gemeente Helmond,
Waanneer beiden bedrijven zouden vertrekken,
Gaat dit project toch door.
Zie sluis 7 in aarle rixtel.
Dit heeft miljoenen gekost wordt niet gebruikt,

Beantwoorden

Wat is dat nou weer voor beleid??? 😠

Beantwoorden

Maak er een mooie haven van?

Beantwoorden

@Lieke op donderdag 5 september 2019 om 17:33:

Niet 15 maar 150 euro per Helmonder.

@Jolanda van Os op maandag 16 september 2019 om 11:56:

Nou ja, dat staat dus in het antwoord op vraag 1: “Daarnaast heeft het behouden van een watertoegankelijke bedrijvenlocatie meerwaarde voor de gemeente”.

Kennelijk verwacht de gemeente dat deze investering zichzelf terugverdient door een aanzuigende werking op nieuwe bedrijven. Jammer dat er niet bij staat waar die verwachting op is gebaseerd.

Beantwoorden

Komt dit uit een of andere reservepot?

Beantwoorden

Sociaal wenselijk zou nieuwbouw zijn bij het andere kanaal. Wat voor pand kun je zetten met 5 miljoen?

Beantwoorden

@Sander Lam op maandag 16 september 2019 om 15:18:

Oei wat dom van me, rekenen is duidelijk niet mijn sterkste kant. 🙁

Ik vond die 15 euro de man al veel, kun je nagaan wat ik vind van 150 euro de man!!! Dan kan B&W er wel even gezellig het milieu bij gaan roepen, maar dat argument gebruiken ze tegenwoordig overal voor. Bah bah, ik ben best wel heel erg 😡 nu.
En als over een paar jaar dat andere bedrijf daar stopt, dan zegt B&W dat dat overmacht is? #datkantochVEELslimmer Net wat Edwin en Mark zeggen, voor een paar miljoen hebben die toch een nieuw gebouw bij het nieuwe kanaal. Misschien kan B&W voor die investering dan het woordje duurzaam of toekomstgericht of CO2-neutraal gebruiken. Dat bekt altijd lekker. 😉

Beantwoorden

En er is geen geld want overal wordt op bezuinigd echt heel raar dat er nu ineens zoveel is voor een sluis……en de mensen maar laten verhongeren……

Beantwoorden

@Lieke op dinsdag 17 september 2019 om 09:19:

Geeft niet hoor, iedereen maakt weleens een rekenfoutje. Ik vind het al heel wat dat je aan het rekenen slaat voordat je reageert.

Van dat milieu-argument ben ik ook niet onder de indruk. Ik vind het milieu wel belangrijk, maar ik zou weleens de berekening willen zien waaruit blijkt dat de milieuwinst in dit geval 14 miljoen waard is. Zeker wanneer je de CO2-uitstoot en andere vervuiling in verband met de nieuwbouw meerekent.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *