65reacties

Voormalige bieb krijgt nieuwe bestemming

B&W gaat de invulling van de voormalige bibliotheek aan de Markt aanbesteden. Met de nieuwe invulling moet het gemeentelijk pand dat al 6 jaar leegstaat, verkocht kunnen worden voor minimaal 1 miljoen euro of voor 80.000 euro per jaar verhuurd worden. Dat is de wens van de gemeenteraad die dat uitsprak bij de vaststelling van de begroting 2016.

In eerste instantie had B&W bekeken of het mogelijk was om deze opdracht bij een makelaarskantoor onder te brengen. “Dat leidde niet tot het gewenste resultaat of de beoogde aanpak omdat makelaars vooral gewend zijn om vaste verkoop- of verhuurstrategieën toe te passen die tot de hoogste opbrengst leiden voor de verkoper of verhuurder. Dat is echter niet de opgave die uw raad ons heeft meegegeven” aldus B&W.
Daarom is nu besloten om de aanbesteding van dat pand met een totale oppervlakte van 1717 m² in eigen hand te houden. Daarbij is gekozen voor een vernieuwende manier van aanbesteden. Basis vormt de ‘Best Value Procurement’-procedure; die is aangepast tot een specifieke verkoop- of verhuurstrategie waarmee de meest voordelige (in kwalitatief opzicht) aanbieding wordt geselecteerd.
Bij deze procedure wordt omschreven welke doelstellingen de gemeente als verkoper/verhuurder heeft en hoe zij de biedingen beoordeelt. Een belangrijk aspect daarbij is de verhouding tussen koop-/huurprijs (25%) en kwalitatieve aspecten (75%). Met kwalitatieve aspecten wordt met name het voorstel voor een creatieve, innovatieve, functionele, duurzame invulling bedoeld.
Er wordt een ruime inschrijvingstermijn gehanteerd: de procedure werd 2 weken geleden opengesteld en uiterlijk in november moeten alle inschrijvingen ingediend zijn. Op basis van een advies van een multidisciplinair samengesteld beoordelingsteam, besluit B&W dan om al dan niet tot gunning over te gaan. De definitieve gunning is voorzien in week 3 van 2017.

In de reacties hieronder staan updates.