Buiten is het 18 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 101.885 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Samen met de Gemeente Helmond wordt er hard gewerkt aan de ‘Pilot Vraaggericht Ontwikkelen Werklocaties’. Het gaat hier om huisvestingsvraagstukken van bedrijven in al hun facetten. Wij hebben het dan onder andere over nieuwbouw, herstructurering van de bestaande omgeving, ontwikkelen van nieuwe terreinen, goede invulling geven aan achterblijvende locaties, kortom: vraag en aanbod.
De samenwerkende partijen in deze coproductie zijn namens de ondernemers Stichting Bedrijventerreinen Helmond SBH), Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging regio Helmond (BZW), Vereniging Industrieel Contact Helmond (VICH). De overheid is vertegenwoordigd in de pilot door de Gemeente Helmond, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), Provincie Noord Brabant en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Een projectgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van bovengenoemde organisaties is zeer intensief en voortvarend aan de slag.
De gemeenteraad van Helmond en de gedeputeerde van de Provincie Noord Brabant hebben zich gecommitteerd aan de ‘Pilot Vraaggericht Ontwikkelen Werklocaties’ door een formeel besluit. De Gemeente Helmond steekt met dit project haar nek uit, waarvoor onze welgemeende waardering! De pilot is aangegaan voor een jaar en zal in april 2014 worden opgeleverd. Met belangstelling wordt in andere regio’s en de provincie de voortgang van onze pilot gevolgd. Gezien de complexe materie een grote uitdaging, maar we zitten op schema.
De ‘Pilot Vraaggericht Ontwikkelen Werklocaties’ kent drie hoofdonderwerpen:
Vraagmonitoring:
Waar doet de vraag zich voor in de markt? Er is zeer bruikbare informatie opgehaald bij een zevental ondernemers met een concreet huisvestingsvraagstuk. Dit betekent overigens niet dat daarmee alle huisvestingsvraagstukken in beeld zijn gebracht. De projectgroep heeft actief met het Vastgoedplatform Regio Helmond een interessante werksessie gehouden. Deze samenwerking zal zeker een vervolg krijgen.
Afwegingskader:
Er wordt gekeken naar de inhoudelijke afwegingen die gemaakt worden in relatie tot bestaande en nieuwe terreinen. Haalbaarheid en hardheid van plannen, geldende criteria en terugkoppeling in het proces met de diverse overheden.
Instrumentarium:
Een slagvaardige, juridische, planologische en financiële vertaling met flexibiliteit binnen de bestaande wet- en regelgeving vertaalt naar maatwerk.
Wat wordt het resultaat?
De pilot moet een nieuwe methodiek opleveren die aansluit bij de dynamiek van de markt, die toekomstbestendig is en garant staat voor een optimale lokale en regionale economie.
Waar staan we nu?
In de nieuwe structuurvisie van de Gemeente Helmonds is geanticipeerd op het vraaggericht ontwikkelen van werklocaties met een duidelijk verband tussen bestaande en nieuwe locaties. Er komt een nieuw protocol voor huisvestingsvraagstukken met afspraken over regionale afstemming. Daarnaast wordt gewerkt aan een webtool voor een volledig, neutraal en actueel overzicht van vraag en aanbod, waarin samenwerking tussen de Gemeente Helmond en de ondernemers wordt geborgd.
Tijdens de herstructurering van Induma-gebieden op Hoogeind wordt momenteel intensief gewerkt met een door het college goedgekeurd proeftuinbeleid, gebaseerd op het ‘verdien de ruimte principe’. Na een start begin dit jaar (toen wantrouwen nog hoogtij vierde) is in een aantal bijeenkomsten met ondernemers en individuele gesprekken het vertrouwen gegroeid. Ondernemers en Gemeente willen samen gaan voor een mooi en toekomstbestendig resultaat bij de herstructurering van het terrein.
Regionale afstemming moet voor ondernemers in onze arbeidsregio leiden tot een ondernemersloket waar ze met hun huisvestingsvraagstuk terecht kunnen. Een heel belangrijk nevenresultaat is het werken volgens de ‘Rode Loper’. Hier staat het gastheerschap van de Gemeente voor haar ondernemers centraal. Ondernemers en overheid moeten in de huidige tijd een andere houding ontwikkelen. De intensieve samenwerking vormt een grote uitdaging voor beide partijen. Er wordt hard gewerkt aan het versterken van het vertrouwen in elkaar. Samen de verantwoordelijkheid nemen voor onze bedrijventerreinen vraagt transparantie en flexibiliteit , zowel van ondernemers als overheid.
Wij maken de Gemeente Helmond complimenten dat zij de uitdaging van de Pilot en het gastheerschap is aangegaan. Geen gemakkelijke opgave waarin de werelden van de overheid en ondernemers verder naar elkaar toe groeien, in het besef dat er maar één mogelijkheid is voor een optimale lokale en regionale economie. En dat is samenwerken in onze mooie arbeidsregio!

Frits Rutten
Stichting Bedrijventerreinen Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *