10reacties

Brouwers: Cultuur zit niet in stenen

Het Kunstkwartier en de bibliotheek gaan vooralsnog niet samen in één gebouw. De definitieve beslissing is uitgesteld om zo goed na te kunnen denken over vervolgstappen. Uitstel betekent momenteel minder duidelijkheid, maar er moet ook rustig over de gevolgen kunnen worden nagedacht.

Alle kinderen lezen graag boekjes. Daarom ga ik met mijn kinderen vaak naar de bieb, waar het wemelt van de kinderen. Ook houden alle kinderen van muziek. Al brabbelend en stampend zijn ze verwonderd over de uitgestoten klanken. Op latere leeftijd gaat deze verwondering vaak verloren. Is dat erg? Ja, dat is erg: de voordelen van kunst en cultuur, waaronder literatuur, zijn eindeloos. Hier een kleine greep uit de positieve effecten op jongeren: het heeft een positieve invloed op de persoonlijke ontwikkeling, het versterkt maatschappelijke betrokkenheid en uitdrukkingsvaardigheid, het zet je aan het denken over jezelf en de samenleving, en het zorgt voor betere omgangsvormen. Kortom, kunst en cultuur zorgt voor meer begrip voor de medemens en jezelf.

In Helmond zijn de bibliotheek en het Kunstkwartier twee belangrijke cultuuraanbieders. Beide hebben de belangrijke taak om de samenleving van een zo goed en zo groot mogelijk cultureel aanbod te voorzien en de jongeren dus vast te houden. De openbare bieb is voor velen een veilige haven, een toevluchtsoord tussen de boeken. Het Kunstkwartier is dé plek om met kunst en muziek in aanraking te komen. Mooie, herkenbare en toegankelijke gebouwen helpen om zoveel mogelijk jongeren in aanraking te laten komen met kunst en cultuur.

Het Kunstkwartier en de bibliotheek hebben als twee belangrijke cultuurpijlers in Helmond allebei een prachtig gebouw met alle faciliteiten. Als de plannen doorgaan zou dat betekenen dat beide wat moeten inschikken, maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. Aan de andere kant is het ook een gemiste kans: als buren is het makkelijker samenwerken. Ook blijven de vastgoedkosten stijgen en dat drukt op de budgetten.

Dit probleem kunnen we oplossen door het budget voor taken los te trekken van het budget voor het gebouw. Zo kan er weer volop geïnvesteerd worden in kerntaken in plaats van vastgoed. Zodoende komt het geld niet in de stenen te zitten. Samen met een nog inniger samenwerking kan dit zorgen voor een groter en beter cultuuraanbod. Alles om de jeugd lezend en musicerend te krijgen en te houden, want kunst en cultuur is een cadeau voor jezelf en de samenleving.

Marlotte Brouwers
Raadslid D66