28reacties

Brouwers: Oproep aan de lezer

Afgelopen donderdag was er een bijeenkomst over de huidige stand van het sociaal domein. Het sociaal domein is alles wat te maken heeft met ondersteuning en zorg aan de inwoners. Dat is natuurlijk heel breed; denk aan zelfredzaamheid, werk, schuld, jeugdhulp en meedoen in de samenleving. Het is de taak van de gemeente om inwoners met dergelijke hulpvragen te ondersteunen.

Ondanks de vele mensen werkzaam in het sociaal domein en de vele vrijwilligers, blijven de sociale en financiële problemen bij een deel van onze inwoners groot. Helaas gaat lang niet alles goed; de sociale en financiële problemen zijn in Helmond nog steeds groot, ondanks alle mensen die hier dag en nacht mee bezig zijn.

Eerst de cijfers. In Helmond gaat de helft van de totale begroting op aan het sociaal domein. 28% van de Helmonders maakt gebruik van een vorm van ondersteuning. We zien een groot verschil in wijken; in Brandevoort gaat relatief veel ondersteuning naar jeugdhulp, in de Binnenstad en Helmond-Oost zijn er meer financiële problemen. Er is ook een sterke tweedeling in Helmond: de oudere wijken hebben met meer problemen te maken dan in de nieuwere wijken aan de randen. Er wordt de laatste jaren meer ingezet op maatwerk en daarin zijn successen geboekt: er hebben steeds meer mensen betaald werk en minder kinderen groeien op in armoede. Daartegenover zijn er wel meer kinderen die net boven de armoedegrens opgroeien. Helaas neemt het aantal schoolverlaters toe, en dat is zorgelijk omdat mogelijke problemen dan worden meegenomen naar volgende generaties. Daarnaast neemt sociaal isolement toe. De getallen zijn vergelijkbaar met andere steden; Helmond doet het niet veel beter of slechter.

Er zijn dus, kort gezegd, genoeg problemen in Helmond waar iets aan gedaan moet worden. De problemen waar mensen mee kampen zijn steeds complexer en dus lastiger op te lossen. Het zou beter zijn als mensen sneller hulp vragen, wanneer de problemen minder complex zijn; tegelijkertijd zijn er in de zorg en ondersteuning bijna overal wachtlijsten waardoor hulp langer dan gewenst op zich laat wachten.

Al deze cijfertjes geven maar een globaal idee van de werkelijkheid. De cijfers gaan over de mensen heen en geven niet weer wat echt wordt gevoeld. Vandaar mijn oproep. Heeft u een positieve of negatieve ervaring die u graag deelt met onze fractie? Ervaring uit de praktijk is voor ons waardevoller dan de theorie. Ik hoor graag van u!

Marlotte Brouwers
Raadslid D66 Helmond