Buiten is het 11 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.191 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
8reacties

Vanaf vandaag heeft VVD-raadslid Ellen Niessen hier elke 6 weken haar column met haar bespiegelingen over Helmond. Wij wensen Ellen alle succes.
_______________________________________________________________________________

Column van Ellen Niessen van de VVD Helmond

In de discussie over Berkendonk als geschikte locatie voor een nieuw  te bouwen stadion voor Helmond Sport wordt door de tegenstanders helaas voorbij gegaan aan één belangrijk punt dat toch van groot belang is voor de uitkomst van de discussie.
Een aantal jaren geleden is namelijk onderzoek verricht naar het recreatieve aanbod van Helmond en daar kwam uit dat dit ontoereikend is. Dat heeft onder meer tot gevolg dat bij lekker weer het merendeel van de bewoners de stad verlaat en elders gaat zwemmen en recreëren. Een gemiste kans voor een stad waar met name banen in de toeristische sector van groot belang zijn. Maar ook praktisch gezien onnodig omdat Helmond immers al een schitterende plas als Berkendonk binnen haar gemeentegrenzen heeft. Tegenstanders uit met name de wijken Rijpelberg en Brouwhuis zijn echter de mening toegedaan dat het gebied zoals het nu is voldoet en dat vanwege de natuurwaarde enige vorm van verandering ongewenst is. Daarbij gaan zij voorbij aan het feit dat Berkendonk een stedelijke in plaats van een wijkfunctie heeft. Een ander argument dat evenmin steekhoudend is komt voort uit de angst dat de probleemjeugd uit deze wijken die nu een onderkomen op Berkendonk heeft en bij (gedeeltelijke) commerciële exploitatie de wijken weer intrekt, voor overlast in die wijken zal zorgen. In dit geval zou echter een groot gedeelte van de Helmondse bevolking door het belonen van onwenselijk gedrag worden achtergesteld.
Terugkomend op de resultaten van het onderzoek heeft de gemeente dus besloten het gebied te gaan ontwikkelen met als hoofdthema outdoorleisure.
Een stadion op de locatie waar nu de zandbergen van Smals liggen en waar nog geen sprietje gras groeit zou een uitkomst kunnen zijn. Te denken valt aan een parkstadion met daarbij drie speelvelden voor de jeugd richting de plas waardoor een schitterende buffer wordt gevormd tussen de provinciale wegen N279 en  de N270 en de tegenoverliggende schroothandel enerzijds en het recreatieve en sportieve gedeelte richting het water. Om het hoofdveld intensiever te gebruiken zou het stadion ook door de Dijkse Boys gebruikt kunnen worden zodat deze een hoofdklaswaardige accommodatie krijgen. Het bijkomende parkeerterrein zorgt daarbij voor een ontlasting van de parkeerdruk in de Rijpelberg en kan gemeenschappelijk worden gebruikt met de in de toekomst te vestigen recreatie-exploitanten. Want feit blijft dat Berkendonk aangewezen is als recreatiegebied met een regionale functie en waar in de komende jaren dus sowieso gebouwd gaat worden. De bezorgdheid van de bewoners uit Brouwhuis voor overlast van supporters die met de trein komen, deelt de VVD wel en daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan. Maar door tijdens de risicowedstrijden de supporters verplicht met de bus te laten komen en hen op een gescheiden (van de HS-supporters) parkeerterrein te laten uit- en instappen, wordt een veel veiliger situatie gecreëerd dan nu het geval is op de Braak. Het zou jammer zijn als dit dossier op de plank komt te liggen, te meer daar de omliggende gemeenten op recreatief gebied behoorlijk aan de weg aan het timmeren zijn en de tijd voor Helmond Sport begint te dringen!

Ellen Niessen
Raadslid VVD

8 reacties:

Leuk dat jij hier ook gaat schrijven. En meteen het meest heldere stuk over de Berkendonktoestand dat ik las.
Alleen de zin “Een gemiste kans voor een stad waar met name banen in de toeristische sector van groot belang zijn.” snap ik niet helemaal of is een gelegenheidsargument. Want waarom zijn dergelijke banen nu ineens van groot belang voor Helmond? We zijn toch geen Zandvoort?

Beantwoorden

Eindelijk iemand die verder kijkt, het zou toch fijn zijn als we iets op poten kunnen zetten waar Helmond trots op kan en mag zijn. Er is al zo weinig, behalve 28 liedjes wordt er verder niet zo veel geproduceerd. Maar ja we hebben meer evenenemten als Eindhoven, en daar moeten we ook trots op zijn och ja als je na gaat denken wat komt er nog meer bij. Maar we moeten ook eens aan de jeugd gaan denken daar is weinig voor geen overdekte speelplaats heeft iedere fatsoenlijke stad toch. geen zwembad die zich kan staven aan andere steden moeten we toch voor naar Eindhoven?? En moeten we ook niet aan de ouderen denken, meer vrijwilligers om het aangenaam te maken voor de ouderen die geen familie hebben of die geen tijd hebben, kom op mensen schouders eronder

Beantwoorden

Nou mevrouw Niessen, het geheugen van de VVD stelt mij erg teleur. Ik dacht dat de VVD een partij was van afspraak is afspraak, maar niet dus.
Het zou goed zijn als u (en wellicht uw fractie) zich eens zouden verdiepen in de geschiedenis van Rijpelberg en Brouwhuis, want dat ontbreekt (helaas niet alleen bij de VVD).
Ik ben een bewoner van Rijpelberg en heb hier ooit in de slechte begin jaren tachtig een woning betrokken. U weet dat misschien niet meer, maar dat was in de tijd met het logo van een boom en een vogeltje erop en de slogan Helmond groeistad. Ik ben gelokt met prachtige folders en veel toezeggingen. Even zo maar wat opsommen wat mij beloofd is en er niet meer is of er nooit is gekomen:
1) Een park aan de rand van de Bakelse bossen en uitloop in de wijk, met uitgestrekte grasvelden en wandelpaden. Inderdaad, ooit aangelegd door deze gemeente, maar na de verkoop van de Bakelse bossen helemaal verwilderd. Er is geen park meer en de grasvelden zijn nu veengebieden.
2) Hockeyvelden aan de oostkant van Rijpelberg. Nooit aangelegd. De bestemming werd op een achter namiddag veranderd in wonen en er staan nu huizen.
3) Een groene wijk met veel groen. Gelukkig is de wijk nog steeds groen, maar aan onderhoud wordt geen geld besteed.
4) Twee wijkwinkelcentra’s. Hebben er ooit gestaan, maar omdat een grootgrutter perse een grotere winkel moest hebben zit Rijpelberg opgescheept met 2 nietzeggende “pleintjes” en is voor een nieuw winkelcentrum veel groen geofferd.
5) Een gratis toegankelijke recreatieplas en daarachter een gebied voor natuurontwikkeling om te wandelen. De plas ligt er, alhoewel nog niet helemaal klaar en de natuur is in ontwikkeling. En wat staat er nu te gebeuren, deze gemeenteraad gaat ook deze toezegging (lokker) teniet doen.
Logisch dat er verzet is dat het laatste van wat ons in deze wijk is toegezegd nu ook gaat verdwijnen. De leus Helmond groeistad, waarmee velen Rijpelbergers zijn gelokt, is niet meer waard gebleken dan Helmond knoeistad, want toezeggingen stellen in Helmond niets voor.

Overigens getuigd uw visie ook aan gebrek van kennis. U schrijft namelijk dat bij goed weer alle Helmonders naar een locatie buiten de stad gaan om te zwemmen. Waarom heeft de VVD dan ingestemd met de verkoop en afbraak van de buitenbaden van De Wissen en toegestaan dat er woningen op werden gebouwd? Dit “vertrek” is toch uw keuze geweest!

Alle andere argumenten die u schrijft waarmee u uw keuze wil verdedigen zijn in mijn optiek gelegheidsargumenten. Die kunnen stuk voor stuk weerlegt worden. Het voert te ver om dit hier nu te doen, maar zand in de ogen strooien van mensen is niet meer van deze tijd.

Verder vraag ik me nog altijd af, wat de reactie van (een aantal) politieke partijen zou zijn geweest, als we nabij de velden van de voetbalvereniging Stiphout het stadion zouden bouwen. Veel raadsleden (en hoge ambtenaren)wonen nu eenmaal in die hoek van deze stad en er is ook daar plaats genoeg. Een paar van die eentonig dennenbomen kunnen toch makkelijk wijken!

Beantwoorden

Rene, je hebt volkomen gelijk. Beloven is in bestuurlijke taal toch wat anders dan uitvoeren lijkt me.
Vanaf 1970 hou ik de gemeentelijke- en regeringspolitiek bij, maar er wordt héél wat belooft waarvan nog geen 1/4 deel van uitgevoerd wordt.
Je zou als kind zo’n ouders hebben, ochérm,
dus vertrouw ze nooit op hun blauwe ogen!!!
Het is een vak apart, tóch ?

Beantwoorden
Herrieskûpper.

@Johan

Beste Johan,
Allereerst dank voor je reactie op mijn stukje over Berkendonk.
De reden dat ik nu pas reageer ligt in het feit dat ik in de meivakantie weg ben geweest en verleden week een overvolle agenda had. Graag zou ik willen uitleggen waarom ik stel dat banen in het tourisme van belang zijn in Helmond. In de samenstelling van de arbeidsbevolking in Helmond is een flinke vertegenwoordiging van vmbo’ers en mbo’ers te zien. De jeugdwerkeloosheid wil in deze hoek bij economische recessie juist hier vaak de klappen toedienen. Het is daarom van belang dat wij als stad enerzijds beroepsopleidingen voor deze groep zien binnen te halen en anderzijds bedrijven weten aan te trekken die banen binnen betreffende sectororen bieden. Nu biedt de Groene Campus sinds kort opleidingen op vmbo en mbo niveau voor leisure (vrijetijdsbesteding waaronder dus ook tourism). Banen in Helmond binnen het tourisme zijn dus zeer wenselijk want dan biedt je als stad de mogelijkheid voor bovengenoemde groep jongeren de gelegenheid om in de stad een passende beroepsopleiding te volgen, doorstroom te bieden en tot slot werkgelegenheid. Johan, ik hoop je hiermee naar tevredenheid hebben beantwoord. Met vriendelijke groet, ellen niessen.

Beantwoorden

@loes
Beste Loes,
Dank voor je reactie op mijn bijdrage over Berkendonk. Ik sluit me aan bij jouw opmerkingen aangaande het zwembad en de overdekte speeltuin want dat missen we inderdaad in Helmond. Ook deel ik jouw mening voor wat betreft de vrijwilligers. Want dankzij hen draaien clubs en verenigingen en kunnen ouderen door tal van activiteiten mee blijven doen in de samenleving. Met vriendelijke groet,Ellen Niessen.

Beantwoorden

@Ellen Niessen:
Weer wat geleerd want dat van De Groene Campus wist ik niet.

Beantwoorden

dag mevrouw niessen

wat vind ik dit een goed antwoord van je.
je denkt goed mee er is al lang over gepraat over het stadion van helmond sport.
klasse van je

succes met de vvd

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *