Buiten is het 16 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 101.243 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
4reacties

Column van Ellen Niessen van de VVD Helmond

Op 14 juli heeft de Kamer van Koophandel een rapport gepresenteerd over de Kantorenmarkt van Midden- en Oost-Brabant. Het onderzoek toonde aan dat de laatste tien jaar de kantorenmarkt in Helmond met 28% gegroeid is en momenteel een omvang  heeft van 182.765 m2. Het sterk toegenomen aanbod bedroeg eind 2008 bijna 34.000 m2 terwijl de vraag per jaar maar gemiddeld 4.389 m2 is. Helmond heeft nauwelijks een functie in de regionale kantorenmarkt en huisvest vooral lokaal verzorgende dienstverlening. De leegstand heeft de laatste jaren dus een enorme omvang aangenomen. Desalniettemin spreekt het rapport van een planvoorraad van 120.000 m2, zijnde bijna een verdubbeling van de huidige voorraad. Bijstelling ter voorkoming van een overaanbod is dus grote noodzaak.
Toch zal een bouwstop op nieuwe kantoren geen optie zijn om dit probleem aan te pakken. Als gevolg van de trends en ontwikkelingen binnen de kantorenmarkt en de eisen die kantoororganisaties stellen aan hun huisvesting zal de vraag naar nieuwe kantoorlocaties blijven bestaan. Verouderde kantoorpanden op slecht bereikbare locaties voldoen steeds minder aan de eisen van de gebruikers en zullen als gevolg daarvan leeg komen te staan. Deze leegstand kan zomaar een aantal jaren duren omdat veel van deze panden in beleggingsportefeuilles van institutionele beleggers zijn opgenomen en vaak maar tot een geringe daling van het rendement van de belegger leiden. Veelal  beschikt de belegger bovendien over alternatieven om dit geringere rendement af te dekken.
In sommige gevallen kunnen leegstaande kantoren omgezet worden naar woningen. Zo zal het voormalige GAK-kantoor door Hurks en Woonpartners verbouwd worden tot appartementencomplex. Ook heeft de VVD tijdens de behandeling van de "strategische visie Kanaalzone" al het idee geopperd om leegstaande kantoorgebouwen in het centrum te transformeren naar studentenwoonruimten. Maar de ervaring leert dat in veel gevallen de kosten van dit soort projecten onevenredig hoog zijn en sloop en vervangende nieuwbouw de voorkeur genieten.
Van belang is in ieder geval dat er gestuurd gaat worden op omvang en kwaliteit. Daarnaast kan het faciliteren van bestemmingswijzigingen ten gunste van transformatie naar woningbouw van bestaande kantoorruimten een instrument zijn om deze aan de voorraad te onttrekken.

Ellen Niessen
Raadslid VVD

4 reacties:

Opvallende cijfers natuurlijk, maar is dit een probleem van de gemeente of valt dit onder de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaren van die kantoorgebouwen? Moet je die leegstand niet zien als marktwerking?

Beantwoorden

aan Johan: Ik denk dat je als stadsbestuur een taak in deze hebt in die zin dat je bijvoorbeeld coulant kan zijn bij bestemmingswijzigingen zodat het mogelijk wordt dat in een pand waar nu kantoorbestemming op rust in de toekomst mogelijk woningbouw kan worden gerealiseerd. Ook zal je als stadsbestuur nieuwe projecten kritisch tegen het licht moeten houden zodat kwaliteit en kwantiteit in het aanbod in evenwicht zijn met de vraag.

Beantwoorden

Volgens mij is de jaarlijkse vraag gewoon een van de problemen. Deze is in mijn ogen veel te laag, een stad als Helmond zou (zeker gezien de achterstand die men heeft) veel meer groei moeten kunnen zien.
Wat de precieze redenen hiervoor zijn zou ik niet weten, maar ik denk dan al snel aan verouderde kantoorgebouwen en slechte bereikbaarheid van de kantoorlocaties.

Zou één van de speerpunten van de gemeente moeten zijn, aangezien zij kunnen voorzien in veel werkgelegenheid (óók voor hoogopgeleiden) en de dagelijkse grote forenzenstromen opnieuw kunnen verdelen (=betere bereikbaarheid).

Beantwoorden

Helmond koploper van Nederland
In Helmond is de leegstand in kantoorruimte in het afgelopen jaar gestegen tot 28%. Daarmee heeft Helmond de grootste leegstand op dit gebied van Nederland. De gemiddelde leegstand in kantoorruimte in Nederland is in 2009 gestegen naar 13,3%.

Bron: DTZ Zadelhoff

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *