Buiten is het 33 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 98.286 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
15reacties

Column Maarten Janssen Raadslid D66 (lid fractie SDOH-D66-Helmondse Belangen) HelmondHet is ons land en dus ook in onze stad een heel normale zaak dat we over tal van onderwerpen afspraken maken met elkaar. Afspraken die we maken om onze samenleving op een nette manier in te richten. Afspraken om ervoor te zorgen dat we elkaar niet voor de voeten lopen. Afspraken om ervoor te zorgen dat de kosten daar komen te liggen waar ze thuis horen. Eenieder van u kent er voorbeelden van.

Maar toch schijnen we niet op alle dossiers heldere afspraken te maken met elkaar of tenminste de gemaakte afspraken te handhaven.
Zo word ik geregeld geconfronteerd met vragen rond parkeerproblemen. Ik heb het dan niet alleen over niet functionerende parkeermeters die, tot ongenoegen van parkeerders stevige parkeerboetes opleveren.
Neen het gaat dan met name over het stallen van fietsen op plaatsen waar dit niet is toegestaan. Ongetwijfeld kent u ze ook wel zoals voor de ingang van de voormalige meubelzaak van Dirkx aan de Zuid-Koninginnewal of aan de Havenweg, het Havenplein en wat de denken van de voorzijde van het voormalige belastingkantoor bij het station.
Plekken waar het stallen van fietsen niet is toegestaan.
Een inwoner van onze stad sprak me onlangs aan met de vraag waarom we hierbij niet handhavend optreden. Hij meldde me dat tot zijn verbazing op bepaalde plekken zelfs de waarschuwingen dat ‘men hier geen fietsen mag stallen’ zijn verdwenen en dat zulks dus een vrijbrief kan betekenen om er wel fietsen neer te zetten.
Deze medestadsgenoot vroeg me dan ook of dit nieuw beleid is ? Want ja wel roepen dat iets niet mag, vervolgens de spelregels niet volhouden en niet toezien op naleving is natuurlijk vragen om problemen.

Een terechte klacht van deze betrokken Helmonder want we maken met elkaar toch afspraken om het leven in onze stad in goede banen te leiden en het voor eenieder prettig en leefbaar te houden. Handhaving is dus een kernbegrip en mocht men het er niet mee eens zijn dan moeten we eerst andere afspraken maken en er niet met een bocht om heen lopen.
Wel moeten we er dan voor zorgen dat er voldoende ruimte is om je fiets netjes te stallen anders vraagt men natuurlijk om problemen.

In het Eindhovens Dagblad van zaterdag 23 februari 2013 stond een artikel over ‘Talent Verplicht’ en zomaar een ideetje om een deel van het project in te vullen met dit concreet onderwerp. Men zou b.v. de verkeerd geplaatste fietsen netjes af kunnen voeren naar een centrale plek waar men deze weer op kan halen. Door actief te handelen blijven we ervoor zorgen dat het fijn leven en wonen blijft in Helmond.

Maarten Janssen
Raadslid
D66 Helmond

15 reacties:

Eerst eens duidelijk aangeven waar men niet je fiets neer mag zetten, veel helmonders weten het volgens mij niet eens waar het wel en niet mag, daarna gewoon handhaven …. Dat de politiek zich maar eens bezig gaat houden met het aantrekkelijk te maken dat bedrijven zich in helmond gaan vestigen, te triest voor woorden dat helmond bovenaan staat met het aantal werkelozen… Is wel wat belangrijker dan waar je wel of niet je fiets mag stallen …

Beantwoorden

Janssen: Doen we ook wat we afspreken?

Ja draaiorgels wegmoffelen leek makkelijker te gaan !

Beantwoorden

Volgens APV heeft de stadswacht al de bevoegdheid om fietsen af te voeren die verkeerd gestald zijn. Wel nadat de bezitter in de gelegenheid is gesteld om zijn fiets alsnog binnen een redelijke termijn te verplaatsen naar een plek waar de fiets wel gestald mag worden.
Overigens is de plek bij voormalige Dirkx een bijzonder lastige, omdat op dit plek wel fietsen gestald mogen worden, zolang ze maar in de fietsenrekken staan. En die zijn er dus op dat punt waarschijnlijk te weinig.

Beantwoorden

Sorry Maarten, maar raadsleden die in deze tijd instemmen met verhoging van hun eigen vergoeding (terwijl er geen euro over lijkt te zijn voor bijvoorbeeld fatsoenlijke straatverlichting, een ergernis van ondergetekende) neem ik niet al te serieus.

Ik, als “betrokken burger”, zou zeggen: reageer daar eens op (gewoon op dit forum) en toon je een ware D66’er. Of CDA’er. Of… nou reageer eerst maar. Ik ben benieuwd!

Beantwoorden

@joep op maandag 25 februari 2013 om 11:45:

Goed dan weten we in ider geval waar we moeten zijn als de echte problemen in deze stad dienen te worden aangepakt.Prima verkiezingsitem ook.
O ja,het is eigenlijk te triest voor woorden.

Beantwoorden

@joep

Dat Helmond bovenaan staat met het aantal werklozen is al jarenlang een gegeven. Dat is ook niet iets wat zo een-twee-drie op te lossen is. We hebben in Helmond een vrij fors “granieten bestand” van langdurig werklozen. Die worden al tijden met zachte hand en soms ook met dwang naar betaalde arbeid begeleid. Als daar een magische formule voor was om het op te lossen, dan was die allang ingezet. Er wordt wel regelmatig over gesproken en er worden ook regelmatig nieuwe dingen geprobeerd.

Maar de gemeenteraad gaat over meer dan alleen nieuw beleid bedenken. Het gaat ook voor een deel over controle op de uitvoering. Als een buurman van Maarten Janssen (tenminste ik neem aan dat het een buurman of een van de winkeliers is geweest) dan naar hem toe komt dat in zijn ogen de gemeente wel eens wat meer aan handhaving mag doen, dan is het aan hem als volksvertegenwoordiger om te kijken of die klacht terecht is en het eventueel bij de gemeente aan te kaarten. Dat is geen gezeur om niets, dat hoort gewoon bij zijn “job”.

@Textielbaron
Over de raadsvergoeding valt veel te zeggen. Ik meen opgevangen te hebben dat de verhoging mede te maken had met het andere belastingregime waaronder de raadsvergoedingen zijn komen te vallen. Dat ging dan met name over de overgang naar de werkkosten regeling, een verandering waar gemeenten tot 2014 de tijd voor hebben om op over te stappen.

Meer fundamenteel kun je je de vraag stellen wat een raadslid eigenlijk aan vergoeding zou moeten krijgen. Je kunt daarbij het standpunt aanhangen dat het vooral gedreven personen zouden moeten zijn die zich geheel belangeloos inzetten voor de gemeente. Maar dan wordt het wel moeilijk voor mensen met een goede baan om een dag in de week minder te gaan werken om het raadswerk goed op te kunnen pakken. Voor hen betekent dat dan immers een forse terugval in inkomen, waardoor zij misschien in de knel zouden komen. Punt is dat geld geen afweging zou moeten zijn bij de keuze om wel of niet raadslid te worden, zowel ten positieve (baantjesjagers) als ten negatieve (terugval in inkomen). Waar precies die grens ligt is moeilijk te bepalen.

Er was hier wel sprake van een bijzondere aanleiding om de raadsvergoedingen toch aan te passen, dus het is niet zo zwart-wit als “het is crisis en toch verhogen ze hun gage”. Of het voor de bühne een slim besluit was is betwistbaar natuurlijk en er zijn ook al jaren een paar partijen die zich op dit punt principieel profileren.

Beantwoorden

@Michiel

Het gaat om het principe. Symboliek. Heel belangrijk. Schamperend: Als er iets zwart-wit is, is het het verschil tussen de straatverlichting aan en uit. Is er ook een “bijzondere aanleiding” om de straatverlichting te dimmen?!?

Overigens wacht ik nog steeds op een reactie van Maarten Janssen.

Beantwoorden

@De Textielbaron op woensdag 27 februari 2013 om 15:37:

Hallo meneer de textielbaron u heeft nog een reactie van mij tegoed.

Het is inderdaad zo dat de netto vergoeding voor raadsleden ondanks een bruto verhoging minder is geworden als gevolg van nieuwe belastingregels.

Maar dat laat onverlet dat we afspraken die we maken ook moeten nakomen en daar wil ik dus even de aandacht op vestigen.

Beantwoorden

@ textielbaron. @ gemeenteraad Wat mij vooral opvalt aan de straatverlichting is dat als deze vervangen wordt door nieuwe zoals een paar jaar geleden in dierdonk deze geleverd worden door de fabrikant met een warme kleur licht waarschijnlijk kleur 830 deze kleur heeft de eigenschap dat in het donker voorwerpen beter te zien zijn, ook zijn deze lampen van een energieklasse A ivm meer lichtopbrengst per watt. Echter om een of andere reden werden deze lampen vervangen door de goedkopere standaard kleur 33 dit is een kleur die licht geeft met de eigenschap dat er minder detail te zien is, ook is de energieklasse B, minder lichtopbrengst per watt. Het verschil kan men goed zien op het stuk bakelse dijk brug richting dierdonk daar zit de warme kleur er nog in, als men daar wandelt kan men daar duidelijk meer detail zien op de straat dan in de rest van dierdonk, overigens is het effect ook te zien in helmond noord (wilma) daar zijn ook oude warme kleur en de nieuwe vervangen kleur te zien in de nieuwe armaturen. Naar mijn mening is dit een enorm domme besparing omdat door de goedkopere kleur 33 de verlichtings norm van een straat dus aanzienlijk omlaag gaat.

Beantwoorden

Bedankt Maarten Janssen voor je reactie. Erg jammer dat je de (fundamentele?) discussie niet aangaat.

Te lang zweven is niet goed voor kiezers. Ze zijn op een moment zo hoog, dat ze niet meer aan land komen.

Beantwoorden

@Textielbaron

Zoals Maarten al aangaf: Netto zijn de raadsleden er dus op achteruit gegaan. Er is dus geen sprake van een verhoging van de raadsvergoeding, maar een verlaging. Dat het voor de onderbuik leuk is om naar het bruto bedrag te kijken en te roepen dat ze zichzelf aan het verrijken zijn is in mijn ogen oneerlijk en doet geen recht aan de discussie die op dit punt in de raad gevoerd is.

@joep
Wat betreft de kleur van de straatverlichting is er nog meer aan de hand eigenlijk. Je zou straatverlichting aan moeten passen qua kleur aan de dieren die in de omgeving voor komen. Vleermuizen zijn gebaat bij amberkleurig licht (wit of blauw-groen licht is voor hen storend), terwijl vogels juist groen-blauw licht nodig hebben om ’s nachts ongestoord te kunnen slapen. Ik weet niet in hoeverre de gemeente hier rekening mee heeft gehouden met het plaatsen van nieuwe straatverlichting, maar het zou kunnen dat deze afweging meespeelt. Misschien de moeite van navraag bij de betrokken ambtenaren waard?

Beantwoorden

Nu is het menens:
Waarschuwen helpt niet, daarom verwijdering verkeerd gestalde fietsen
In het centrum van Helmond en bij NS-station Helmond geldt in een groot gebied een verbod op het stallen van fietsen buiten de fietsenstallingen en fietsrekken. Dit stallingsverbod is ingesteld om te voorkomen dat fietsen hinder of gevaar veroorzaken voor bezoekers van het centrum of reizigers bij het station.
De afgelopen tijd hebben medewerkers van Stichting Stadswacht Helmond via waarschuwingen getracht het aantal fout gestalde fietsen te verminderen. Helaas is gebleken dat dit onvoldoende effect heeft. Daarom worden verkeerd gestalde fietsen vanaf nu verwijderd en afgevoerd.

In het centrum van Helmond is het fietsenstallingsverbod ingesteld om te voorkomen dat fietsen de doorgang of ingangen van winkels en horecazaken versperren. Ook geven gestalde fietsen voor de winkels een erg slordig beeld, dat niet past bij de uitstraling van het centrum. Bij station Helmond wordt op dit moment volop gewerkt. De toegangen naar de bussen en het treinstation zijn daardoor al erg smal. Vandaar dat er ook hier een verbod geldt op het stallen van fietsen buiten de fietsrekken.

De afgelopen tijd hebben medewerkers van Stadswacht Helmond in het centrumgebied zo’n 2.000 verkeerd gestalde (brom)fietsen voorzien van een waarschuwing, waarin verwezen wordt naar de bewaakte en gratis fietsenstallingen en fietsrekken. Ook bij station Helmond is er volop gewaarschuwd. Fietsen die buiten de rekken stonden, zijn verplaatst naar de fietsenstalling achter het voormalige belastingkantoor. Ook werden fietsen, die vastgeketend waren aan bijvoorbeeld een bankje of verkeersbord, van een waarschuwingslabel voorzien.

Helaas, zo laat de gemeente weten, heeft het grote aantal waarschuwingen onvoldoende effect gehad. Het aantal verkeerd gestalde fietsen is de afgelopen tijd juist toegenomen. Daarom wordt er vanaf nu niet meer gewaarschuwd en worden verkeerd gestalde fietsen verwijderd en afgevoerd. Deze tweewielers zijn, tegen betaling van 25 euro op te halen bij het kantoor van Stichting Stadswacht Helmond aan de Weg op den Heuvel. Bromfietsers zijn duurder uit: 60 euro. Als de fiets niet direct wordt opgehaald, worden bovendien bewaarkosten in rekening gebracht van 0,35 euro per dag. Ook verkeerd gestalde fietsen die zijn vastgeketend, worden verwijderd. Het kabelslot of de ketting wordt dan los gehaald. Op donderdag 14 maart werden er al 7 verkeerd gestalde fietsen afgevoerd.

Fietsen die zijn verwijderd uit het centrumgebied of bij het station, staan met een foto op http://www.stadswachthelmond.nl. Daar kunnen mensen dus zien of hun fiets is afgevoerd. Ook is het verwijderen van fietsen te volgen via het Twitter-account @volgstadswacht.

Het dringende advies van de gemeente en de stadswacht aan bezoekers van het centrum of het station is dan ook om de fiets of bromfiets in een stalling of fietsenrek te zetten. Daarmee worden gevaarlijke of hinderlijke situaties voorkomen en is er geen risico dat de fiets wordt afgevoerd. Zowel bij het stationsgebied als in het centrum zijn er voldoende fietsenstallingen en fietsrekken beschikbaar. Bij het station kan de fiets gestald worden in de overdekte stalling achter het voormalige belastingkantoor. In het centrum zijn er de vier bewaakte fietsenstallingen Kasteel Traverse, Steenwegkwartier, Speelhuisplein en Doorneind, waar de fiets gratis gestald kan worden.

Beantwoorden

Zou er inmiddels andere jurisprudentie liggen? Kan mij herinneren dat bij aanvang van dit project fietsen e.d. niet zo maar weggenomen mochten worden tenzij er direct gevaar was. Vandaar dat er eerst gewaarschuwd moest worden, zodat de zondaar zijn fiets nog kon verplaatsen.

Beantwoorden

Overigens ben ik er wel mee eens dat mensen beter de aanwezige voorzieningen moeten gebruiken.

Beantwoorden

Netjes, wat ik vooral irritant is: personen die hun fiets/scooter in de nauwe gang (naast de hangaar) richting de fietsen rekken plaatsen. Die fietsen en scooters moeten ze ook meteen weghalen. Mensen die te lui zijn om verder te lopen om daar de fiets/brommer te stallen en de doorgang alleen maar smaller (en onveiliger) maken mogen daarvoor boeten.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *