Buiten is het 6 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 104.878 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
1reactie

Column Maarten Janssen Raadslid D66 (lid fractie SDOH-D66-Helmondse Belangen) HelmondDe bestuurlijke organisatie van onze Brainportregio staat weer volop in de belangstelling. Het verdwijnen van SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) is een aanleiding. Minstens zo belangrijk is het regeerakkoord dat gemeenten wil opschalen tot minimaal 100.000 inwoners.

De discussie komt in een negatief daglicht omdat burgemeesters kissebissen over de positie van hun eigen gemeente. Jammer, want daarmee ontkrachten zij de kans op een nieuwe start in de regio, en wat een kans! Veel bestuurders uit onze regio vinden het de hoogste tijd om de kluwen aan samenwerkingsverbanden te ontwarren en een duidelijk beeld te scheppen.

De focus op lokale overheden als gemeenten doet geen recht aan de realiteit. De kwaliteit van leven, wonen en werken wordt niet lokaal maar regionaal bepaald. Voorbeeld: wonen in Helmond-Brandevoort, werken in het MMC in Veldhoven en winkelen in Mierlo.
De bedrijven op de High Tech Campus in Eindhoven, ASML in Veldhoven , Philips in Best, de Helmondse Automotive Campus willen allen hetzelfde: goed opgeleide werknemers, kwalitatieve bedrijventerreinen, doelmatige infrastructuur, goede samenwerking en dat haar burgers wonen in een prettige omgeving . Samen zijn gemeenten sterker, ook de grotere als Eindhoven en Helmond. Dat geldt voor de gemeente als dienstverlener aan de burger en het bedrijfsleven en als lobbyist. Eén stem naar Den Haag en Brussel versterkt onze boodschap.

De bestuursstructuur is dienend aan het karakter en aan de ambities van onze regio. Brainport is een succes dankzij de effectieve samenwerking (elkaar successen gunnen), het netwerk van het aan elkaar knopen van kracht en expertise en de drang tot innovatie van de regio en zijn economie. Precies bouwend op die kracht moeten we bestuurlijk een paar knopen durven door te hakken.
Een voorbeeld hoe het zou kunnen: In de Drechtsteden worden regionale onderwerpen behandeld door het regionaal dagelijks bestuur van vertegenwoordigers (burgemeesters/wethouders) uit de gemeenten, gecontroleerd door een regionale raad van volksvertegenwoordigers (raadsleden). Van verdubbeling is geen sprake, besluitvorming is lokaal waar het kan en regionaal waar het moet.
Zuidoost-Brabant is binnen en buiten de landsgrenzen in meerdere opzichten een voorbeeld. D66 is daar trots op en wil die voorbeeldfunctie versterken. Daarvoor hebben we de bestuursstructuur nodig zoals geschetst.

D66 Helmond hoopt dat ook in de stadsvisie 2030 dit gedachtegoed een plek zal krijgen en verder uitgebouwd zal worden. Zei onze nieuwe burgemeester immers niet op dinsdag 27 november 2012 op een bijeenkomst met burgers uit onze stad dat we ‘samen meer kunnen’. Voor D66 houdt dat niet op bij de gemeentegrens.

Maarten Janssen
Raadslid
D66 Helmond

1 reactie:

Samenwerking is toch iets anders dan integreren in een grotere regio,bij het een behoudt het zijn lokale karakter terwijl bij het ander alles vermalen wordt tot een grote eenheidsworst maar D’66 is natuurlijk wel de partij die op landelijk niveau ons land weggeeft aan Brussel en nu op lokaal niveau dus overlevert aan een het hogere doel nml een grote regio

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *