Buiten is het 17 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 107.215 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
13reacties

Op dit moment is Helmond samen met de omliggende gemeentes plannen aan het maken voor de grootschalige opwekking van duurzame energie. Het streven is om als stad in 2035 klimaatneutraal te zijn. Omdat we in een innovatief tijdperk leven zijn de oplossingen die we vandaag aandragen misschien over een paar jaar al weer achterhaald. We wedden dus niet op één paard, maar blijven kijken naar nieuwe mogelijkheden!
Hoe snel onze visie op de toekomst kan veranderen blijkt wel uit het feit dat zelfs Urgenda-voorvrouw Marjan Minnesma zegt zich vergist te hebben. Ze wil dat het kabinet stopt met investeren in biomassacentrales. Laten wij in deze regio daarom niets forceren en goed blijven nadenken zodat wij onze burgers over 10 jaar niet hoeven te vertellen dat ook wij ons vergist hebben.

Het afschrijven van onze gasinfrastructuur lijkt daarom ook niet verstandig. Deze kan wel eens een verbindende en faciliterende rol gaan spelen. Zo zouden we in de toekomst ook andere energiedragers (zoals waterstof en groen gas) door onze leidingen kunnen transporteren.

Ook met het plaatsen van zonnevelden in ons schaarse en kostbare Helmondse buitengebied moeten we voorzichtig zijn. Zo zien we dat ontwikkelaars gedreven door flinke subsidies en snelle winsten op zoek gaan naar de plekken waar ze kunnen toeslaan. Ze speuren naar mazen in de wet en naar gemeenten die hun beleid niet op orde hebben. De inwoners van Stiphout hebben de laatste maanden aan den lijve ondervonden hoe slimme zonnecowboy ’s te werk kunnen gaan. Dit is een onwenselijke ontwikkeling en creëert het tegengestelde van wat we als stad willen bereiken. Het creëert namelijk weerstand in plaats van maatschappelijk draagvlak voor de noodzakelijke alternatieve energieplannen. Om dit soort van wild-west-taferelen te voorkomen wil de wethouder daarom samen met de gemeenteraad een aantal afspraken vastleggen. Bij het opwekken van zonne-energie zal in eerste instantie worden gekeken naar de daken, daar valt nog een wereld te winnen. Maar met de daken alleen gaan we het niet redden. Dus misschien kunnen er ook plannen komen voor de ontwikkeling van een of meer zonnevelden binnen onze gemeentegrenzen. Die gaan er echter alleen komen als er draagvlak is onder de omwonenden. Ook is het voor de goedkeuring van een plan noodzakelijk dat minimaal 50 % van de opbrengsten terugvloeien naar de Helmondse burgers. Want ik denk dat samen slagen bij de energietransitie alleen lukt als we er ook samen van kunnen profiteren!

Theo Manders
Raadslid VVD

13 reacties:

Het hebben over draagvlak terwijl de praktijk leert dat er geen winst te behalen is. Wel wordt met dit VVD beleid bij uitstek de elite gesponsord door de gewone man. Iedereen betaald heel veel belasting op energie(300%) zodat de rijkere VVD en CDA mens bijkans gratis zonnepanelen en warmwaterketels gesubsidieerd krijgt en nog leuke projectjes leeg trekt.
Zorg nou maar voor draagvlak om NIET van het gas af te moeten.
Draagvlak is er al;
Draagvlak creëren is voor elite mannetjes die het volk negeren en denken dat zij kunnen bepalen wat men wenst.
U lijkt wel van D66 of Groenlinks!

Beantwoorden

Een verrassende wending van de VVD die ik van harte toejuich. Het zou ook te gek zijn dat wij van het gas afgaan zonder goed alternatief terwijl Duitsland om een land te noemen, zelf áán het gas gaat. Ik hoop dat we het met de daken wel gaan redden en dat we van het groen afblijven. Woningcorporaties kunnen het goede voorbeeld geven. Woonpartners is daar op bescheiden schaal mee begonnen, de andere corporaties zouden dit voorbeeld kunnen volgen.

Beantwoorden

Beste Theo, in Helmond noord staan 300 huizen met platte daken hierop kun je minimaal 3 tot 4000 zonnepanelen plaatsen. Tel uit je winst.

Beantwoorden

Windturbines, windmolenparken, zonnecollectoren, zonnepaneelparken, bio centrales, elektrische auto’s etc. etc. niets hiervan is rendabel, alles draait alleen maar op subsidie of een vorm hiervan, dit kost de belastingbetaler miljarden.
Landschappen, zeeën en dieren worden verneukt voor die zogenaamde groene stroom, schei uit, hou op en ga weg met al die groene troep.
Als de subsidies er niet waren dan stond er geen een molen, geen een zonnepaneel en al helemaal geen elektrische auto.

Beantwoorden

@Joseph Gruyters op maandag 29 juni 2020 om 09:28:

Hoi Joseph
Daarom schrijf ik ook ‘Bij het opwekken van zonne-energie zal in eerste instantie worden gekeken naar de daken, daar valt nog een wereld te winnen.’
Het kabinet is met provincies en gemeenten een voorkeursvolgorde overeengekomen die gehanteerd zal worden bij het toestaan van nieuwe zonneparken. De voorkeursvolgorde, beter bekend als de “zonneladder”, voorziet in het ontzien van landbouw- en natuurgronden en het stimuleren van zon op dak. Vandaar ook dat onze eigen provincie Brabant nu een tijdelijk verbod op zonneparken wil instellen. Men wil ook hier wachten tot de zonneladder beschikbaar is!

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman op maandag 29 juni 2020 om 08:22:

Hoi Hanneke

Onze Tweede Kamerfractie komt hierover binnenkort met een motie.
De Rekenkamer is namelijk heel kritisch is over de proeftuinen
aardgasvrije wijken omdat veel inwoners op zeer hoge kosten worden gejaagd.
Daarom dus een verzoekt aan de regering om de proeftuinen aardgasvrije wijken te stoppen, in ieder geval tot de evaluatie is afgerond,

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z11983&did=2020D25715

Beantwoorden

@Barabara op maandag 29 juni 2020 om 07:25:

Beste Barbara

ik schrijf juist dat de winst niet naar de ‘zonnecowboy’s’ moet gaan maar naar de omwonenden. Van zo’n beleid zouden dus alle inwoners van Helmond kunnen profiteren. Daarnaast verwijs ik ook bij u naar onze motie in de Tweede Kamer om in ieder geval tijdelijk te stoppen met de aanleg van aardgasvrije wijken tot de evaluatie is afgerond. Nieuwbouwhuizen worden hierdoor immers zo duur dat voor veel inwoners een eigen huis onbetaalbaar wordt. Zie mijn reactie op het bericht van Hanneke.

Beantwoorden

Misschien kan de VVD Helmond samen met de omliggende gemeentes eerst eens plannen maken voor het grootschalig daadkrachtig aanpakken van het stikstofprobleem, door o.a. te stoppen met het pamperen van de agrarische sector en/of het terzijde leggen van allerhande klimaatrapporten en dito aanbevelingen (o.a. 3x rapport Remkes).
Ik denk dat dat veel meer zoden aan de dijk zet dan het klassiek bagatelliseren van andere energiebronnen. Ik ken namelijk nog wel wat cowboys binnen de VVD die graag eerst voor het grote geld gaan…

Beantwoorden

@Theo Manders op maandag 29 juni 2020 om 17:03:

Dank je wel! Dan hebben we dus een probleem met onze slimme wijk in aanbouw. Die zou dan ook niet rendabel zijn. Of begrijp ik het verkeerd?

Groetjes,
Hanneke.

Beantwoorden

@theo; ik begrijp uw bedoelingen…maar van “winst” is dus helemaal geen sprake….mensen zoals ik betalen al 40 jaar energiebelastingen en extra heffingen en accijnzen, waarmee elite gesubsidieerd wordt om op hun riante huizen zonnepanelen aan te leggen, om windmolenparken aan te leggen die alleen op subsidies draaien, en om mitsubishi outlanders voor elite meelopertjes te financieren…of om nog rijkere mensen in TESLA’s tienduizenden euro’s te geven.Of om biomassa centrales te betalen, waar vattenval dan bomen omkapt overal ter wereld…
Ik zie het voordeel,die winst niet!
Of ben ik nu te kritisch ?

Beantwoorden

Trouwens, complimenten om zo “cool” te zijn om hier te reageren op ieder…
Dat is wel wat we van een politicus mogen verwachten en wat lang niet altijd gebeurd.

Beantwoorden

Van harte eens met @Job, maar ik zie de VVD dit soort van daadkracht nog niet snel hanteren.
@Theo Waar je schrijft: ‘We wedden dus niet op één paard, maar blijven kijken naar nieuwe mogelijkheden!’ ben ik meer van de winstverdubbelaar inzetten. Ik stel voor dat we belastingen gaan heffen op het hebben van milieuvervuilende airco’s en dan net als bij hondenbelasting een flinke staffel! Ook het heffen van een belasting op betonnen tuintjes, die bovendien een extra aanslag zijn voor onze riolen, lijkt mij op z’n plaats.

Beantwoorden
F. van der Zanden

@Barabara op dinsdag 30 juni 2020 om 21:37:

Beste Barbara,

Kritisch zijn is altijd een goede eigenschap! Wat betreft de subsidieregeling van bijvoorbeeld de Tesla rijder heeft u natuurlijk gelijk. Het was ooit bedoeld om het elektrisch rijden van de grond te krijgen. Het heeft gedeeltelijk gewerkt maar inderdaad tegen een wel erg hoge prijs voor de Nederlandse schatkist. Gelukkig is dat beleid aan het veranderen. Vanaf 4 juni 2020 is er een subsidie voor elektrische auto’s. Voor een nieuwe elektrische middenklasse auto kun je als particulier € 4.000 subsidie krijgen. Koop je een gebruikte auto, dan is het bedrag € 2.000. Verder betaal je voor een elektrische auto geen wegenbelasting.
De ‘winst’ bij omschakeling naar duurzame energie zit hem ook in de kwaliteit van ons milieu en dus de kwaliteit van leven. Daarnaast hebben bepaalde technieken zich door subsidiëring verder kunnen ontwikkelen, hierdoor worden ze goedkoper en efficiënter. Vattenfall ontwikkelt momenteel een windpark op zee zonder subsidie.
U heeft het over de ‘elite’ die profiteert. Ik heb het liever over de hard werkende Nederlander die meer verdient dan modaal en wil u er toch ook op wijzen dat ons belastingsysteem zo in elkaar zit dat deze groep ook veel meer belasting betaalt. De rijkste 30% van Nederland betaalt 82% van alle inkomstenbelasting. Van deze belasting worden ook onze uitkeringen, sociale voorzieningen, onderwijs, gezondheidszorg in stand gehouden.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *