Buiten is het 7 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 90.971 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
114reacties

In mei van dit jaar was ik bij de première van de film “We are all in this together”. Deze film is een project van de stichting Durf jij? Dat is een stichting voor huishoudens met een laag inkomen. De film is gemaakt door vier derdeklassers van het Vmbo-T van het Jan van Brabant College in Helmond. In deze korte film worden bekende en minder bekende Nederlanders naar hun mening gevraagd over armoede. De makers hopen dat mensen gaan nadenken over armoede, en er een discussie op gang gebracht kan worden.

Nederland is vergeleken met andere landen erg rijk. Uit cijfers van het Europees statistisch bureau blijkt dat Nederland in de top 3 van allerrijkste EU-landen zit. Toch is er in ons land armoede. Zoals we allemaal weten. Arme mensen in Nederland gaan gelukkig niet dood van de honger. Maar veel dingen kunnen ze zich niet veroorloven. Geen geld voor gezond eten bijvoorbeeld, of voor sportschoenen, verjaardagscadeautjes of een vakantie. Op armoede wordt neergekeken. Veel arme mensen schamen zich voor hun situatie. Zij kunnen hierdoor in een sociaal isolement terecht komen.

Volgens cijfers van 2011 heeft in Helmond bijna 11% van het totaal aantal huishoudens een inkomen tot 105% van het wettelijk sociaal minimum, in tegenstelling tot 9,2% in Nederland als geheel. Let wel, dit zijn cijfers van 2011! Tot nu toe hebben we nog geen nieuwe cijfers, maar
gezien de huidige crisis en de toenemende werkloosheid, zullen die zeker gestegen zijn.

Dit blijkt ook uit de landelijke cijfers. Volgens een bericht van 28 mei jl. meldt het CBS dat het aantal mensen met een bijstandsuitkering in de laatste 5 jaar is toegenomen. Vanaf vorig jaar gaat de stijging in een versneld tempo, omdat de arbeidsmarkt sinds die tijd sterk is verslechterd.
En volgens de stichting Kinderarmoede groeit momenteel één op de tien kinderen op in armoede.

Sinds 2010 is er een Armoedeplatform in Helmond actief. Tal van organisaties uit Helmond nemen deel aan het Platform, wat ten doel heeft om de uitwisseling en samenwerking tussen de instellingen, organisaties en gemeente op het gebied van armoedebestrijding te bevorderen en te verbeteren. Enkele voorbeelden van de voorzieningen en organisaties in Helmond zijn de Super Sociaal, stichting Leergeld, de Budgetwinkel, de Ruilwinkel.

Maar daarnaast ontstaan er gelukkig ook initiatieven zoals de stichting Durf jij?
Het doel van deze stichting is:
Het besteden van aandacht aan kinderen en volwassenen die te maken hebben met armoede en sociale uitsluiting in het kader van armoedebestrijding, met als doel hen te helpen en te ondersteunen zodat hun eigenwaarde wordt bevorderd en vergroot.

Of de stichting Speel je mee. Een stichting die tot doel heeft om gezinnen (tijdelijk) te ondersteunen bij het vieren van hun kinderverjaardagen. Zij zamelen bruikbaar, compleet en goed speelgoed in zodat de ouders bij hen een verjaardagscadeautje uit kunnen zoeken. Zodat hun kind echt jarig kan zijn!

Hieruit blijkt dat het leeft in de samenleving, dat mensen zich betrokken voelen bij het armoedeprobleem en bereid zijn om zich vrijwillig in te zetten voor hun medemens.

Nou de politiek nog! Want is niet het grootste probleem dat een meerderheid van de politiek in Den Haag vast blijft houden aan de bezuinigingen? Op allerlei fronten: sociale werkplaatsen, jeugdzorg, thuiszorg, uitkeringen als WW en Wajong, noem maar op. Zo’n 800.000 mensen hebben een betalingsregeling bij een zorgverzekeraar, omdat zij de zorgkosten niet kunnen opbrengen. Bijna alle huisartsen hebben te maken met patiënten die zorg mijden om financiële redenen; vanwege het eigen risico van 360 euro. En vergeet niet de enorme hap uit het huishoudbudget door de huurlasten. Als gevolg van het regeringsbeleid waren de huurverhogingen in 2013 en 2014 de hoogste in twintig jaar.

Op dit moment is Helmond bezig met een nieuwe Armoedenota. Het onderwerp gaat mij na aan het hart en ik zie er dan ook naar uit om, te zijner tijd, de plannen in de commissie Samenleving te bespreken. Maar ik wil geen goedkoop praatje houden. Lokaal kunnen we al die landelijke bezuinigingen niet rechtbreien. Bedenk dat ook de gemeente wordt kaalgeplukt door diezelfde partijen die het huidige landelijke beleid bedenken en steunen. Er is méér nodig om het roer om te krijgen. Massale actie en strijdbare vakbonden zijn nodig!

U ziet dat de film “We are all in this together” mij alvast flink aan het denken heeft gezegd. Ik hoop dat de film nog veel meer mensen aan het denken zet. Want zoals de titel al zegt, armoede gaat ons allemaal aan. Het is niet meer “de ver van mijn bed show”. Door de crisis, bezuinigingen, ziekte of werkloosheid kan het ons allemaal overkomen!

Lonneke Maráczi
Raadslid SP

114 reacties:

Verfrissend geluid! Ben benieuwd.

Beantwoorden

Er zitten sowieso te veel mensen in de wajong die gewoon kunnen werken, ik werk ook samen met wajongers, hoezo zijn ze dan arbeidsongeschikt?

Beantwoorden

Zeker een mooi en eerlijk verhaal. Maar het staat helaas weer bol van wijsheden die we allang kennen. De grote hamvraag is nu wat gaat de SP in Helmond nu heel concreet doen aan de gesignaleerde problemen ?
Een en ander wegschuiven naar Den Haag lijkt me wel heel erg simpel en kort door de bocht.
Na de verkiezingen van maart 2014 is er een nieuw College in Helmond met daarin zeer nadrukkelijk aanwezig de SP, die ook verantwoordelijk is voor het armoedebeleid. Mensen in de problemen zitten niet op nota’s te wachten maar op daden. Dus handen uit de mouwen SP immers ‘adel verplicht’.

Beantwoorden

@maarten janssen op maandag 4 augustus 2014 om 17:24:

Voor het eerst zijn we het helemaal eens, goede argumentatie en voorzet1

Beantwoorden

De titel zegt al dat, armoede word erkend door de SP. Volgende stap is doen!!!!! wat kunnen we samen doen. Armoede is niet alleen van de politiek of de armen alleen maar van ons allen. “We are all in this together”. De kinderen geven al aan waar ze tegenaan lopen.

Dus lieve mensen; geef concreet aan wat jij zou willen doen en hoe je dat zou willen doen.

Zelf zou ik graag een ander maatregel willen zien dan het stopzetten van een uitkering of 100% korten op een uitkering. Zeker bij gezinnen met kinderen.

Nederland is een land waar sociale zekerheid erg belangrijk is en iedere inwoner recht heeft op een inkomen, zodat in het levensonderhoud kan worden voorzien.

De WWB uitkering is de bijstandsuitkering volgens de Wet Werk en Bijstand (WWB), en is een vangnet die bedoeld is om de sociale zekerheid in Nederland te waarborgen. Indien u niet kunt voorzien in uw eigen levensonderhoud, kunt u de WWB uitkering krijgen. Niet in uw eigen levensonderhoud kunnen voorzien wil zeggen, dat u geen geld heeft voor eten, drinken, kleding, woonlasten en ziektekosten.

Kom je niet opdagen op een afspraak, heb je iets nagelaten door te geven of what ever….krijg je een boete wat kan oplopen op 100% inhouding op je uitkering….Daar zit je dan als gezin met kinderen. Je Loopt achter in vaste lasten, kids hebben geen eten voor thuis noch school, kinderen komen de deur niet uit of gaan met hongerbuikpijn naar bed, kinderen krijgen de stress en angsten mee, je krijgt met incassobureaus te maken en bouwt een schuld op…..Hmmmmmmm…op welke manier word de sociale zekerheid gewaarborgd?????

Beantwoorden

@maarten janssen er wordt zeker hard gewerkt aan een ander beleid. Maar zoals jij ook wel weet kost zoiets tijd. Het is een complex probleem waar zorgvuldig aan gewerkt moet worden. En beleid wordt nu eenmaal in een nota vastgelegd. Doordat de SP nu in het college zit staat het in ieder geval weer op de agenda. De laatste jaren heeft het in ieder geval geen prioriteit gehad, gezien de huidige nota nog van 2008-2011 is. Het afschuiven op Den Haag zie ik toch iets anders. We moeten ook blijven protesteren tegen het landelijk beleid. De gemeenten worden met allerlei bezuinigingen opgescheept, wat natuurlijk gevolgen heeft voor onze inwoners. Wij willen voor onze inwoners opkomen en daarom zullen wij tegen het landelijk beleid actie blijven voeren!

Beantwoorden

Eerst een maal herken ik dat er veel verborgen armoede is in Nederland want je loopt ten slotte niet te koop met je probleem en portomonee in ieder geval moet de regering eens eindelijke de Europese pot die er voor armoede bestaat gaan innen in Europa wat ze nog steeds pertinent weigeren en als tweede zou ik zeggen misschien iets uitbreiden zoals ze met de wmo ook doen dat bv de peelregio dit probleem samen aanpakt want niet alleen in Helmond is het probleem groot je wordt van het kastje naar de muur gestuurd en ik vind ook dat de wwb niet gekort mag worden ook niet als je geen kinderen hebt ook mensen zonder kinderen kunnen arm zijn denk ook eens aan de ouderen ik zou zeggen laat mensen met schulden niet zo lang wachten met schuldhulpverlening of desnoods een wsnp en ondersteun de mensen die van hun schuld af willen maar ook als er nauwelijks schulden zijn is het zeer zwaar als je een uitkering hebt want je komt iedere maand op het einde van de maand tekort de huursverhoging de verdubbeling op de belasting van leidingwater helpen daar zeker niet bij pak ook deze problemen aan armoede in een land als Nederland is eigenlijk absurd en id je wordt door de omgeving behandeld alsof je een alien bent met scheldpartijen ed dus ik hoop dat dit probleem gezamenlijk aangepakt wordt

Beantwoorden

Beste Lonneke,een goed stuk. Wel vind ook ik en dat weet je,dat de SP er tot nu toe niet in slaagt zich van de grauwsluier te ontdoen die inherent is aan de samenstelling van dit college. Dat is spijtig want zo komt het gedachtegoed van de SP niet uit de verf.Mn wethouder de Vries in onzichtbaar en slaagt er zo niet in nieuw elan zichtbaar te maken. En dat is jammer.

Beantwoorden

@Lonneke Maráczi

Net als vier geleden, stemde ik ook nu op de SP en ik vind het geweldig dat jullie nu de grootste partij zijn en in het gemeentebestuur zitten. Eindelijk eens een nieuw geluid!
Ik begrijp dat de nieuwe gemeenteraad net begonnen is (dus dat er nog niet heel veel gedaan kan zijn), dat jullie nu in het gemeentebestuur zitten (en dat je als SP daardoor minder kritisch bent dan voorheen), dat jij net in de gemeenteraad zit (en dus oppast met wat je zeg en schrijft) en dat niet elke wet in Nederland, Europa en de rest van de wereld precies is als de SP dat wil (realiseer dat iedere partij in Helmond daar last van heeft).

Maar, toch hoop ik dat jij en de SP zich de komende vier jaar niet steeds verschuilt achter wat er in Den Haag of Brussel of New York werd besloten. Want dan baal ik als een stekker dat ik in Helmond op jullie stemde.
Mooier dan de grootste partij van Helmond en 2 wethouders gaat het voor de SP waarschijnlijk nooit meer worden. In ieder geval: zo mooi was het nog nooit. Doe daar iets mee en vertel ons erover. Niet alles zal in goede aarde vallen, maar het is in ieder geval jullie aandeel. En laat Den Haag alsjeblieft!! over aan Emile Roemer en zijn collega’s. Wat daar uit komt neem je als gegeven en van daaruit probeer je zo goed mogelijk in Helmond te doen waarvoor je als SP in Helmond gekozen bent.
Hopelijk vraag ik niet te veel.

Beantwoorden

@Marijke Garib,

Afspraken zijn er voor om na te komen. Zeker als je in armoede leeft en afhankelijk bent van de uitkering, dan moet je wel een hele goede reden hebben om op een gemaakte afspraak niet te verschijnen.
Bovendien mag ik toch hopen dat er in Nederland geen kinderen met hongerbuikpijn gaan slapen, daar ligt toch een stuk verantwoordelijkheid bij de ouder(s). Ik moet toegeven, ik heb weinig kennis van het vraagstuk. Toch denk ik dat het hier vaak gaat om personen die zelf moeilijk hun leven kunnen managen, helaas zijn de kinderen dan daar de dupe van.
Oplossingen? Heb ik niet, we hebben professionals op Europees, landelijk en gemeentelijk niveau, die daar over gaan. Ik vind wel dat als een kind met honger naar bed moet, en het is aantoonbaar dat ouders hiervoor verantwoordelijk zijn, dat de overheid moet ingrijpen.

Beantwoorden

Bedankt voor alle reacties!
Wij beseffen goed wat onze Helmondse speerpunten zijn en wat jij vraagt @Frank dat is dan ook precies wat we willen gaan doen de komende 4 jaar.
Wij willen de armoede uit de taboesfeer halen. Mensen moeten zich niet hoeven te schamen en een stempel krijgen. Want nu is het zo dat mensen vaak te laat aan de bel trekken met alle gevolgen van dien! We gaan kijken wat er al aan instanties is. Voldoen deze nog? Functioneert het nog? Wij willen de inwoners vaker en beter betrekken bij besluitvorming.Daar roept deze column ook eigenlijk toe op. Zoals @Marijke al aangaf, we moeten het samen doen. Geef als inwoners aan wat de knelpunten zijn, wat precies de behoefte is.

Beantwoorden

Armoede in Nederland bestaat maar kijken we wel realistisch en zien we de stille armoe bij eenzame ouderen niet over het hoofd en denken we altijd weer in trant van alleenstaande moeder met kindertjes.
Want ik zie maar al te vaak in mijn omgeving; mensen met een BMI over de 35 die allerlei uitkeringinstanties/voedselbanken benutten en ondertussen waarvan die “arme kindjes” allemaal een gloedjenieuwe outfits dragen en ze minimaal 2 huisdieren hebben in formaat mini-bulldog en waar je de sigarettenrook toegekomt komt walmen.
En ja ze hebben toch ook wel even recht op een social-life niet alleen online maar ook real-life, komen als laatste terug van avondje stappen.
Zijn we allemaal stekeblind voor die oversentimentele groep van klaplopers

Beantwoorden

Armoede bestaat, maar sommigen willen alle luxe zonder ervoor te sparen. Nieuwste telefoons meestal nog een met een oude abonnement. Roken, drinken grootste lcd telefoon. Ik heb nog een Nokia geen smartphone . Ik kan het niet betalen. Bovendien moet ik elke cent goed aanwenden met het geld wT ik verdien. Ik denk dat d so eens moet kijken naar de minimale verschillen tussen inkomen en uitkering. Ik sta in de fabriek voor minimum loon. 40 uur werken per week. Wordt steeds aantrekkelijker om van een uitkering te gaan leven.

Beantwoorden

@ Lonneke. Vind je dat de SP er tot nu toe in slaagt zich te profileren binnen dit [email protected] hr Janssen,het moge duidelijk zijn dat ik het inhoudelijk met u eens ben. Echter de rol van de(volgens mij) toch grootste oppositie partij is mij onduidelijk. Ook hier komt dadendrang niet echt naar voren. Eerlijkheid dient me zeggen dat ik D66 op afstand gevolgd door HH wel vind doen. Of ik het daarbij altijd eens met hun ben is in deze niet relevant. Dus SDOH geef het goede voorbeeld en neem is initiatieven. Vraag bv eens naar de stand van zaken mbt malversaties werkplein. Wellicht zijn ook hier burgers gedupeerd.

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi op dinsdag 5 augustus 2014 om 01:27:

Wat ik in je stuk mis is de visie van de SP Helmond aangaande dit onderwerp. Ik heb er ook nog jullie verkiezingsprogramma op nageslagen maar ook daar tref ik louter algemeenheden aan, jammer.
Armoede heeft ook te maken met inkomen en inkomenspolitiek en laat de gemeente daar maar heel weinig over te zeggen hebben. Maar ongetwijfeld komt onze SP-wethouder met de oplossing voor deze Gordiaanse knoop. Voor mij blijft de centrale vraag open staan: welke actie mag ik van de SP verwachten in deze.

Maar mag ik je wel van de zijlijn iets meegeven richting de SP fractie in de Tweede Kamer: schaf de subsidies aan landelijke politieke partijen eens af, levert zo 15 miljoen euro per jaar op. Het is toch immers zaak voor de leden om een partij in de benen te houden. Kijk ook eens kritisch naar het aantal medewerkers van 2de Kamerleden want dat lijkt me, in relatie tot hun bezoldiging ook aan de erg forse kant, zal ook wel weer enkele miljoenen opleveren denk ik zo.

Beantwoorden

Vergis ik me nu zo hr Janssen? SDOH doet toch ook aan politiek? Dus laat ons deelgenoot worden van de opvatingen van uw partij in deze.

Beantwoorden

@eric op dinsdag 5 augustus 2014 om 17:12:

Ja hoor, geen probleem. Belangrijk is, lijkt me dat mensen kansen krijgen om zelf weer deel te zijn van onze samenleving en dat is dus scholing en vorming. In juni 2013 hebben we als gemeente heel veel geld, een kleine 2.5 miljoen gestopt in de projecten Talent Verplicht en Top 30 Aanpak Laatste Kans. Een eindevaluatie is er nog niet maar de signalen zijn bedroevend. SDOH-D66-HB (de toenmalige fractie in de Raad) hebben zich van meet af aan meer dan zeer kritisch uitgelaten over deze projecten en ik vrees dat ik helaas gelijk ga krijgen. Maar dat helpt mensen die in armoede zitten maar heel weinig. Dus kort en goed: zet in op heel concrete vorming en scholing die past bij de mogelijkheden van de mensen.
Mag ik tot slot een uitspraak aanhalen van een missionaris die ik in mijn jonge jaren een mocht aanhoren in een preek in de kerk. ‘Ik heb liever spades, harken en ander handmateriaal dan een tractor. Want met de handmiddelen kunnen meer mensen een eigen bestaan opbouwen.’

Beantwoorden

Armoede, misschien dat het nu voor de minima onder ons nog net leefbaar is. We leven in een tijd waarin alles steeds duurder wordt en de lage inkomens juist minder. We hebben te maken met een beleid dat heel vreemde keuzes maakt als het gaat om bezuinigen. Maatregels die steeds de zwakste onder ons treffen en het houdt maar niet op. Per 1 januari aanstaande gaat de bijstandsuitkering voor alleenstaande ouders er maandelijks maar liefst € 150 euro op achteruit. Dat is wat deze groep mensen nu opeet. Wat moeten ze dan…stoppen met eten….stoppen met leven? Waarom horen we hier zo weinig over of gaan we ons pas zorgen maken als het te laat is?

Het is makkelijk de verantwoording bij ouders te leggen, en natuurlijk zijn er klaplopers. Als het goed is heeft de gemeente ambtenaren in dienst om deze op te sporen. Het zal je maar gebeuren dat je er alleen voor komt te staan met je kindjes. Alsof mensen daar zelf voor kiezen en alsof ze niet zouden willen werken. Zijn we soms vergeten dat er gewoon geen werk is, dat kinderen moeten worden opgevangen als er wel werk is en dat ook geld kost. Is het niet zo dat deze mensen al een heel minimaal inkomen hebben…Hoe kan een regering kinderbijslag geven aan mensen die het echt niet nodig hebben als er dan zo hard bezuinigd moeten worden…

Beantwoorden

@Skruwlelik. Ik heb de aanname dat dit niet je echte naam is. Maar dat terzijde. Je mist mijn punt. Het gaat hier om het waarborgen van de sociale zekerheid wat Nederland zo belangrijk vind. Het gaat om de maatregel. Het gaat om ja, met hongerbuikpijn naar bed gaan. Mensen lopen hier niet mee te koop, zeker niet als je met je vinger gaat wijzen inplaats van oplossend met de persoon zelf. Of wat heeft het gezin nodig om iets te doorbreken. Wat doet de gemeente waardoor deze mensen nog meer in de problemen komen en hoe kunnen ze dit aanpassen.

Kortom met vingerwijzen, kritiek leveren of oordelen kom je er niet. Steek liever je energie in wat kunnen wij hier samen aan doen.

Evenwaardig…

“Als je mij wil helpen, probeer me dan niet te veranderen zodat ik in jouw wereld pas.
Schenk me de waardigheid om mij te ontmoeten zoals ik ben.
Erken dat we beiden even vreemd zijn voor elkaar, dat mijn bestaanswijze niet zomaar een beschadigde versie is van die van jou.
Stel je veronderstellingen in vraag.
Vertel mij hoe ik kan omgaan met jou. Werk met mij om meer bruggen te slaan tussen ons.”

Jim Sinclair, autistisch, 1992

Beantwoorden

@Marijke,

Jij mist mijn punt, je schrijft zelf dat mensen gekort worden als ze afspraken niet nakomen. Dat lijkt mij niet meer als normaal, zeker als je totaal afhankelijk bent van de uitkering. Om dan met een zo’n gedicht te komen, dat is wel gemakkelijk.

Mijn vraag aan jou: (aub makkelijk en duidelijk antwoord): waarom worden deze mensen gekort op hun noodzakelijke uitkering, en waarom komen ze afspraken niet na?

Beantwoorden

@skruwlelik op dinsdag 5 augustus 2014 om 18:57:
Je manier van omgang vind ik niet erg prettig en zeker niet omdat ik niet weet wie je bent. Dus graag even je naam bekend maken. De intentie van mijn berichten is samen tot een oplossing te komen.

Omdat je het zo vriendelijk vraagt….de gezinnen bij wie wij komen gaat het om verschillende redenen… een daarvan is bv. de post te laat ontvangen of door taalproblemen bv…dyslexie de brief niet goed kunnen lezen of vertalen…. Misschien een idee om eens in gesprek te gaan zonder te oordelen op een menswaardige manier met de doelgroep… Mocht je je schouders eronder willen zetten en mee willen denken dan ben je van harte welkom 😉

Beantwoorden

Hr Janssen voor antwoord.Nu dus samem met de SP aan de slag. Ook met D66 moeten er zaken kunnen gedaan worden. Onderwijs natuurlijk belangrijk. Echter resutaten op termijn. Denk dat SP ageert over nu.

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi op dinsdag 5 augustus 2014 om 12:10:

“Geef als inwoners aan wat de knelpunten zijn, wat precies de behoefte is.”

Ik heb wel een knelpunt. Ik moet als minima in een sociale huurwoning in Brandevoort een dure parkeerplaats voor 50 euro huren terwijl ik niet eens een auto heb. Dit drukt zwaar op mijn leefgeld. In Amsterdam hebben gemeente en woningbouw een regeling getroffen in dit soort situaties. Kan dat in Helmond misschien ook? Ik richt me maar aan u want Gaby van den Waardenburg van D66 geeft blijkbaar niet thuis.

Beantwoorden

@skruwlelik op dinsdag 5 augustus 2014 om 18:57:

Wie zich werkelijk en eerlijk in de leefwereld van uitkeringsgerechtigden wil verdiepen zodat een grondeloos stigmatiseren van deze mensen niet aan de orde hoeft te zijn kan ik een bezoek aan de website http://www.doorbraak.eu van harte aanraden. Even zoeken op thema’s als ‘dwangarbeid’ of ‘werkloosheid’ moet een oceaan aan informatie voor de slecht geinformeerden opleveren.

Verder sluit ik me aan zowel bij de schrijfster van dit artikel als bij de kritische noten van sommige reageerders. Natuurlijk moet landelijk het roer om maar ik verwacht ook dat we er lokaal iets van gaan merken dat de SP nu zitting heeft genomen in het Helmondse college.

Beantwoorden

@Marijke,

als je mijn manier van reageren niet prettig vindt is dat jou probleem, één van de spelregels van het log is dat er anoniem gereageerd mag worden, dus als je daar problemen mee hebt, dat moet je niet hier de discussie aangaan. Bovendien heb ik helemaal geen oordeel gegeven maar een vraag gesteld wat de redenen zijn. En over de antwoorden, post te laat, niet vertalen dyslexie daar kun je mij niet wijs maken dat daar geen hulp voor is.

@Arvy,

ook jij zegt dat ik stigmatiseer, maar ik wil een kritische noot plaatsen, maar zodra je dat wilt doen tov de “zwakkeren” in de samenleving of tov allochtonen dan wordt je als een paria neergezet, over stigmatiseren gesproken.

Laat mij duidelijk zijn: mensen die in armoede leven moeten alle hulp krijgen. Kinderen mogen in Nederland geen honger hebben, dat is een verplichting die elke ouder op zich zou moeten nemen.
Maar ik zal de links bekijken waar jullie aan refereren.

Beantwoorden

@Arvy en Marijke,

wat een onzin, zowel het filmpje als de website. Wat heeft dit met armoede te maken. Dat je op school niet met alle activiteiten mee kunt doen is dat armoede? En dwangarbeid, daar heb ik toch andere gedachten over dan dat een werkeloze tijdens een afscheidsfeest in de bediening loopt. Is wel discutabel maar dwangarbeid en armoede?????
Echte armoede bestaat, laten we daar aan werken, maar niet in de onzin waar jullie voor staan.

Beantwoorden

@Maarten Janssen ik heb aangegeven dat wij gaan inventariseren, wat gaat goed of juist niet goed, wat kan er beter, wat moet anders. De SP is een partij die grondig onderzoek doet. Wij willen ook inwoners betrekken bij de besluitvorming. Dit doen we onder andere door met mensen in gesprek te gaan. Wat ervaren mensen, waar lopen ze tegenaan?
De SP zal ervoor waken dat het beschikbare geld voor armoedebestrijding daar ook daadwerkelijk voor gebruikt wordt. De SP wil dat mensen hun waardigheid behouden of weer terugkrijgen. Niet “straffen” maar maatwerk leveren. Mensen in armoede hebben het al moeilijk genoeg. Wij zijn erg blij met de goede initiatieven vanuit de samenleving. Dat er op allerlei manieren een bijdrage geleverd wordt om mensen te helpen en solidair te zijn. En niet dat mensen, zoals @Helmie ook al aangaf, als een paria of profiteur weggezet worden. Alle mensen moeten meetellen! De SP wil een koers inzetten voor de lange termijn en hoe die er concreet uit komt te zien zal gaandeweg het proces duidelijk worden.

Maar we zullen het als gemeenteraad ook samen moeten doen en de oproep van @Eric ondersteun ik dan ook. Je kunt er wel op blijven hameren wat de SP hier allemaal aan gaat doen, maar het lijkt me zinvoller om samen te werken en zelf ook mee te denken.

@Elize de bijstandsuitkering gaat inderdaad per 1 januari 2015 omlaag. De redenering achter deze bezuiniging is dat mensen dan wel aan het werk zullen gaan. Maar het is precies zoals jij al aangaf, mensen kunnen niet aan het werk omdat er simpelweg geen werk is! Omdat er zo weinig werk is komen er alleen maar meer mensen in de bijstand. Daarom moeten we ons ook tegen het landelijke beleid blijven verzetten. De SP voert actie vanuit alle gelederen.
Dus ook lokaal zullen we dat blijven we doen.

@Jan Janssen jij hebt zeker een punt. Ook de werkende met een laag of minimumloon hebben grote moeite om rond te komen. Zij kunnen zich ook geen extra dingen meer veroorloven. Je bent al blij als je de rekeningen en de boodschappen kunt betalen! Ook hierom moeten we ons tegen het landelijke beleid blijven verzetten. Werken moet lonen!

@Eric volgens mij moet het echte werk nog beginnen. Er staan moeilijke en grote onderwerpen op de agenda. Zoals dit armoedebeleid, de WMO, jeugdzorg, participatie. In dit beleid zal het SP gedachtegoed zeker te zien zijn.

@Esther bedankt voor je bijdrage. Ga het zeker meenemen!

Ik ben blij dat er een discussie op gang is gekomen en ik hoop dat er nog meer ervaringen, knelpunten en ideeën gedeeld worden. Mensen die het niet aan den lijve ondervinden hoe het is om in armoede te leven, hebben vaak geen idee waar deze mensen, dag in dag uit, tegen aanlopen. Hoeveel zorgen er zijn. Daarom is het ook zo belangrijk dat dit gedeeld kan worden om zodoende wat meer inzicht en hopelijk begrip te krijgen voor elkaar.
Ik kan me voorstellen dat niet iedereen alles op de weblog wil delen maar e-mailen of bellen kan natuurlijk ook.

Email:
[email protected]

Telefoon:
0492-541481

Aanstaande zaterdag 9 augustus staat de SP op de markt om in gesprek te gaan met onze inwoners over de bezuinigingen in de zorg. Maar ook hier bent u natuurlijk van harte welkom om over dit onderwerp of andere zaken te praten.

Beantwoorden

@ Lonneke. Dank voor uitgebreide en eerlijke reactie. Een verademing in verhouding tot degene die het alleen maar heeft over transparantie maar daar in de praktijk niets van waarmaakt. Los van de inhoud laat het nu eindelijk zien hoe politiek ook bedreven kan worden. Echter een politieke omslag bij de zittende garde is hier voor nodig.Ook daar licht de uitdaging voor partijen als SP,D66 en Gl. Want behalve dat ik weet dat de wethouder van GL graag op de racefiets zit en uiterst vriendelijke indruk maakt,hoor ik niets van hem. Op het oog lijkt het CDA nog steeds de dienst uit te maken. Dat zullen ze koesteren,immers landelijk gezien stellen ze nog weinig voor. Ook de rol van de diverse ambtenaren in vele processen dienen te worden herzien. Wat dat betreft ben ik erg benieuw naar de start van de nieuwe gemeentesecretaris.

Beantwoorden

Ook de participatiewet gaat de armoede nog groter maken bv de peelregio;s kunnen niet meer voor bijstand en wmo bij hun eigen gemeente terrecht maar moeten hiervoor voortaan naar het werkplein in helmond als je in de bijstand zit hoe kom je dan in helmond de buurtbus bij ons gaat eerst naar weert rijdt echt niet ieder uur de fiets is veel te ver dus weer op onkosten gejaagd om in helmond te komen we hebben al niks meer waar moet je het vandaan halen en als je niet kunt komen omdat je geen geld daarvoor hebt wordt je nog zwaarder gestraft met een korting op je uitkering hier wordt weer niet over nagedacht en als je dan al zou moeten fietsen loop je weer tegen je gezondheidsklachten aan je bent gedeeltelijk afgekeurd en je komt gewoon buiten jou schuld niet aan de slag want als er zoveel werklozen zijn nemen bedrijven echt geen mensen met een beperking aan dus de cirkel is weer rond komt de quotum er dan staan de gezonde mensen weer aan de kant ik hoop echt dat op het gebied van armoede de regio ook gaat samenwerken dat is belangrijker als de mensen pesten dat ze naar helmond moeten komen wat een sommige gevallen een dagtaak zal zijn ik wens Lonneke veel succes met het verzamelen van zoveel mogelijk informatie dat ze er ook mee aan de slag kan en ja NIEMAND KIEST ERVOOR OM IN EEN UITKERING TE BELANDEN DAT KAN IEDEREEN OVERKOMEN

Beantwoorden

@Lonneke

Complimenten voor de manier waarop je mensen hier te woord staat. Ik mag het dan inhoudelijk niet op alle punten met je eens zijn, maar je weet het SP geluid goed naar voren te brengen. Benieuwd welke oplossingen de SP weet aan te dragen.

Wat drang en dwang richting bijstandsgerechtigden betreft: dit is een direct gevolg van het feit dat er geen gelijke inspanning staat tegenover hetgeen men ontvangt. Als iets de schatkist geld kost worden er regels gemaakt om kosten te besparen. Dat is een politieke keuze, hoe onfatsoenlijk dat soms ook kan zijn. Hou er rekening mee dat als je ruimhartig wil zijn dit ook kosten met zich mee gaat brengen.

De participatiewet biedt wel enige aanknopingspunten om de inspanning meer in lijn te brengen met de ontvangsten en daarmee een heel woud aan regelgeving met de botte bijl weg te kunnen kappen. Immers, als een gelijke inspanning geleverd wordt zijn controles overbodig. Ik hoop dat de SP ook inziet dat de beste armoedebestrijding sociale activering is. Zet daar op in!

@Maarten Janssen
Je opmerking over de bezoldiging van politieke partijen en hun ondersteuning is niet alleen goedkope onderbuikretoriek, maar zet ook de bijl aan onze democratie. Er hoort een goed tegenwicht te zijn tegen de lobby vanuit het bedrijfsleven. Een zelfstandige Tweede Kamer is hierin zeer belangrijk. En ja, democratie kost geld. Maar relatief gezien is het natuurlijk een schijntje. Die paar miljoen die je kunt besparen op ondersteuning en bezoldiging van politieke partijen ga je keihard weer inleveren als minder doordachte beslissingen genomen worden die ons vervolgens miljarden kosten.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op woensdag 6 augustus 2014 om 12:44:

Je bezigt wel weer erg zware woorden Michiel maar dat is jouw keuze. Ik stel vast dat slechts de landelijke politieke partijen financieel gesteund worden en volgens de spelregels mag dat geld ook ingezet worden voor verkiezingscampagnes. Voor provinciale en lokale partijen geldt een dergelijke regeling niet. Je kunt je afvragen waarom zulks is. Je conclusie dat de besluitvorming minder zou zijn als politieke partijen geen subsidie krijgen c.q. minder medewerkers voor 2de Kamerleden zegt m.i. veel over de landelijke politieke partijen en haar representanten, maar het is jouw conclusie.
En ja het zijn geen ‘superbedragen’ maar in een tijd waarin we allemaal in moeten leveren zouden de landelijke politieke partijen wel een heel mooi signaal af kunnen geven, maar ja snijden in eigen vlees doen we liever niet. Wel weten we anderen te zeggen hoe het beter kan of moet.

Beantwoorden

@Maarten Janssen

We gaan wel off-topic zo, dus ik zou zeggen schrijf er een column over, kunnen we daar verder discussiëren 🙂

Ja het zijn zware woorden en dat is een bewuste keuze. Ik vind het namelijk goedkoop om juist deze “bezuiniginsmogelijkheid” eruit te pikken, terwijl er legio betere voorbeelden zijn te verzinnen die meer opleveren en ook nog eens veel relevanter zijn op het onderwerp.

Wat betreft de ondersteuning van de leden van de Tweede Kamer, als je dat vergelijkt met de diepe zakken van de lobby van het bedrijfsleven, dan snap je dat als je nog verder gaat beknibbelen de kans toeneemt dat die laatste de overhand gaat krijgen. In vergelijking met andere landen hebben wij relatief weinig kamerleden per hoofd van de bevolking. Kamerleden werken meestal keihard om alle dossiers tot zich te nemen, maar komen niet altijd overal aan toe. Nu al zie je regelmatig kamerleden vragen oplepelen of standpunten innemen die ze rechtstreeks ingefluisterd zijn. Als ze minder ondersteund worden zullen ze meer zelf moeten doen en ja, dat gaat ten koste van de besluitvorming.

Als je vindt dat het onterecht is dat politieke partijen reclame mogen maken en zendtijd krijgen, bedenk je dan wel dat het al moeilijk genoeg is om mensen geïnteresseerd en geïnformeerd te krijgen als het politiek betreft. Dat je nu bij een lokale partij zit die die voordelen qua communicatie niet heeft is onfortuinlijk, maar niets let jullie om je onder een landelijke vlag te verenigen en te trachten zetels in de Tweede Kamer te bemachtigen. Immers, de landelijke politiek heeft een behoorlijke vinger in de pap in de gemeente. Daar moet je als lokale partij ook iets mee. Anders ben je alleen maar volgend en bepaal je de agenda en de koers niet.

Beantwoorden

@ Janssen en v Geel. Beiden bent u zeer goed in staat om middels de mooiste volzinnen niets toe te voegen. Gaat het hier nu om een serieus issue aangekaart door de SP,of moet er nog wat oud zeer worden opgeruimd. Zowel de SDOH maar ook D66 zijn er als belanrijke oppositiepartijen niet in geslaagd ook maar enige mentaliteitsverandering te weeg te brengen. Over de PvdA zwijg ik maar. Dus neem een voorbeeld aan de SP die tenminste probeert een groot probleem ter discussie te stellen. Dus,samen een pilsje drinken dan zal dhr Janssen uitleggen waarom hij 30 jaar lang geen probleem heeft gehad met de inkomsten van een landelijke partij. O,ja nodig mij maar niet uit. Ik heb genoeg gezien.

Beantwoorden

Geweldig om te lezen hoe begaan onze politici wel niet zijn.
Helaas is het allemaal propaganda. Meer kan ik er niet uit herleiden.
Maar als een normaal nadenkend mens vragen gaat stellen, wordt hij doodgezwegen. Dat getuigt van een bijzonder laag respect voor de gewone burger.
Vergeet niet dat er veel meer gewone burgers zijn die U, welke politieke stroming dan ook, kunnen maken of breken.

Waarom krijgt bijvoorbeeld skruwlelik geen enkel antwoord meer?

Beantwoorden

@ Case. Zal het je sterker zeggen. Hoe meer de politiek weet dat je als burger gelijk hebt,hoe meer men afstand neemt. En waarom? Omdat de handhaving van hun positie van groter belang is als de burger. De stemmer dus die hun daar hebben neergezet. Helaas het is niet anders. Dat maken en breken snappen ze nog niet helemaal.Weinig durven te zeggen wat ze willen.Dus,nogmaals zeker in het kader van blog SP. HOE ZIT HET MET HET ONDERZOEK NAAR MALVERSATIES OP HET WERKPLEIN. Let op,hier krijgen we geen antwoord op.

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi op dinsdag 5 augustus 2014 om 12:10:

Fijn te horen. Ik volg het kritisch en reken op je! Net als anderen je ook al vroegen, ben ik trouwens wel benieuwd naar jouw eigen eerste concrete ideeën.
En zoals Michiel ook al zei, complimenten dat je iedereen een antwoord geeft. Klasse!

Beantwoorden

Met een basis inkomen voor iedereen zouden alle problemen in een keer opgelost zijn.
Alle uitkeringen weg, alle subsidies .
Uwv en controleurs etc niet meer nodig.
En het is allang berekend dat het gemakkelijk op te brengen is.
Google er eens op!
Geen tweederangs burgers meer.
Werken doe we dan echt wel , voor de extra’s.

Verder zijn veel mensen in de problemen gekomen die hun baan verloren.
Soms allebei de ouders.
Werk is er niet voor 50 plussers.
En helaas , huis gekocht in de dure tijd, die zijn nu veel minder waard
En onverkoopbaar.
Schulden lopen op.
Voor schuldsanering komt niet iedereen in aanmerking!
Als je nog een redelijk inkomen hebt, werkende arme bent, word je niet geholpen.
Want ze gaan uit van ” normbedragen” voor de berekening.
En gemeente krediet vind je inkomen weer te laag voor een lening om alle schulden af te lossen.
Dus zit je tussen wal een schip.
Nee, we hebben geen huisdieren, roken en zuipen niet,
We hebben overal al op bezuinigt, geen tandarts, geen kapper,
Gaan nooit uit, gaan niet op vakantie, eten geen vlees meer,kopen kleren bij de kringloop.
Proberen onze eigen spullen uit huis via marktplaats te verkopen om de rekeningen te kunnen betalen en om te eten ( aldi/ lidl)
Eigen spullen verkopen dat mag eigenlijk niet, en zeker niet van uitkeringsinstanties die je criminaliseren,maar moeten we dan wachten tot we op straat staan?
om geholpen te worden?

Beantwoorden

@Diana. Hoewel wij te maken met andere oorzaken kan ik mij heel goed voorstellen hoe u zich voelt. Ook wij lopen tegen politieke onwil zelfs kwaadaardigheid aan. Ik kan u niets anders als heel veel sterkte wensen.

Beantwoorden

@eric op woensdag 6 augustus 2014 om 17:12:

We hebben het bij een andere topic ook al eens gesproken over malversaties bij het werkplein, zozeer zelfs dat De weblog zelf nog vragen hierover stelde. Maar zoals met meer “cover-ups” , zal dit ook wel onder de mantel der liefde verborgen blijven, zelfs al zou de SP hier vragen over stellen! Hier zijn “hogere machten ” die aan de touwtjes trekken.

Over deze topic kan ik alleen maar zeggen, armoede bestaat in Nederland!!! De mensen kunnen het wel ontkennen, maar om ons heen zijn er genoeg tekenen, dat het daadwerkelijk zo is. (ik bedoel dan niet degene, die er misbruik van maken). En inderdaad, het kan iedereen overkomen, wel of geen eigen schuld. Er is al een heel oud spreekwoord, wie vrij is van schuld werpe de eerste steen! Niet alles was beter in de “goeie ouwe tijd “, maar dit spreekwoord was/is zijn tijd ver vooruit.

Beantwoorden

Diana H.
Je hebt niks, maar wel een computer. Doe die dan ook de deur uit, want zo’n ding kost ook geld! Misschien ook nog in het bezit van een mobieltje?

Sorry, armoede! Dit thema komt mijn neus uit. De SP voorop!

Ga eens in andere landen kijken, waar éçhte armoede is. Dan hebben we het nog rijk in Nederland. Ik zie hier nog steeds geen volwassenen of kinderen op blote voeten, te arm om schoenen (of zelfs slippers te kopen)! Armoede, we hebben gewoon minder geld, de meesten van ons intussen (maar met de verkiezingen wordt er niemand op afgerekend). Diana H. je hebt blijkbaar te eten en ik ga ook naar de Lidl…….En dat kunnen ze in veel landen zelfs niet eens! Fatsoenlijk eten kopen. Misschien één maaltijd per dag en de rest honger!

Beantwoorden

@ Michiel van Geel bedankt voor je bijdrage! Sociale activering is inderdaad belangrijk. Maar het moet wel perspectief bieden. Nu zie je dat steeds meer uitkeringsgerechtigden gedwongen worden te werken zonder loon en zonder cao. Waarbij er ook nog eens sprake is van verdringing van regulier werk. Daar zijn wij zeker geen voorstander van! Bij sociale activering moet er meer maatwerk komen. Als je als uitkeringsgerechtigde bijvoorbeeld verplicht de hele dag sponsjes in moet pakken, zonder enig perspectief, kan ik me voorstellen dat dit niet bepaald motiverend is of dat dit bevorderlijk is voor je eigenwaarde. Waarom moet je verplicht worden om een (onzinnige) tegenprestatie te leveren omdat je een uitkering ontvangt? Op die uitkering heb je toch gewoon recht?

@case ik heb er alle begrip voor dat mensen het vertrouwen in de politiek verloren hebben. Ook al vind ik het jammer dat je het alleen als propaganda ziet, snap ik het wel. Maar ik hoop dat ik na verloop van tijd kan laten zien dat het echt geen propaganda is geweest.
Naar mijn idee had @skruwlelijk geen vraag aan mij, maar aan Marijke?
Ik weet niet zeker welke reacties je bedoeld van de normaal denkende mens. Of de gewone burger, volgens mij zijn we allemaal gewone burgers. Maar als je daarmee de reacties zoals die van @Bjorn bedoeld heb ik daar in het algemeen op gereageerd. Door enkele keren aan te geven, dat er meer begrip moet komen voor mensen die in armoede leven. Er zijn nogal wat vooroordelen, zoals hier ook uit de reacties blijkt. Ik ga hier niet al die vooroordelen weerleggen. Die kunnen beter weerlegd worden door de ervaringen mensen die dagelijks met het armoedeprobleem te maken hebben. Zoals bijvoorbeeld de bijdrage van @Helmie of @Diana.

@Eric alhoewel het onderwerp hier eigenlijk over armoede gaat en niet onder mijn Commissie valt, wil ik toch kort op je vraag ingaan. Op de site van de gemeente staan de rapporten van Governance & Integrety met hierin de conclusies en aanbevelingen, Commissieformat integriteitsbeleid en het daarbij behorende uitwerkingsprogramma.

http://www.helmond.nl/BIS/2014/Notities%20en%20kaarten/Commissies/CN%20Integriteitbeleid-%20rapportage%20ambtelijk%20en%20politiek%20integriteitbeleid%20gemeente%20Helmond.pdf

http://www.helmond.nl/BIS/2014/Notities%20en%20kaarten/Commissies/CN%20Integriteitbeleid-risicoanalyse%20afd%20werk%20en%20Inkomen%20gemeente%20Helmond.pdf

http://www.helmond.nl/BIS/2014/Commissieformats/CF%20Integriteitbeleid.pdf

http://www.helmond.nl/BIS/2014/Notities%20en%20kaarten/Commissies/CN%20Integriteitbeleid-uitvoeringsprogramma%202014.pdf

@Frank de eerste concrete stap, waar op dit moment aan gewerkt wordt is:
De inkomensgrens tot waar iemand in aanmerking komt voor individuele bijzondere bijstand, voor de maaltijdregeling, voor de Collectieve Aanvullende Verzekering en voor de participatieregeling voor schoolgaande kinderen te verhogen van 110% naar 120% van de bijstandsnorm.
En dat de grens voor het moeten betalen van een eigen bijdrage in de Wmo omhoog gaat van 110% naar 120% van het verzamelinkomen op het sociaal minimum.

@brombeer jammer dat dit thema je neus uitkomt. Maar voor veel mensen en ook voor de SP is dit thema wel erg belangrijk.

Beantwoorden

@ Lonneke. Dank voor de links maar de inhoud daarvan is mij bekend. Deze inhoud is mij ook bekend omdat ik gedupeerden door de malversaties op het werkplein gesproken heb. Burgers van Helmond die door schimmig optreden van ambtenaren in zware problemen zijn gebracht. Indien dit gebeurd is dit zeker geen off topic opmerking. Dhr Marneffe had 27 dossiers ter zijner bescikking waarmee mogelijk gemalverseerd zou zijn
De links verwijzen naar de geplande acties. Mijn vraag gaat over de voortgang van deze acties. Werknemers van het werkplein durven geen uitspraken te doen vanwege de angst hun baan te verliezen. Heel herkenbaar want zo is ook mijn vrouw weggesard bij de Gemeente Helmond. Dhr Marneffe is wat mij betreft gelukkig weg. Dus nog een poging. Wat hebben de onderzoeken naar de 27 dossiers opgeleverd? Of was het zo erg dat het maar weer onder het tapijt geschoven moet worden door deze transparante burgemeester

Beantwoorden

@brombeer op woensdag 6 augustus 2014 om 22:51:

een computer ben je bijna verplicht te hebben want alles in nederland wordt digitaal je krijgt bij het werkplein niet eens iemand aan de telefoon want alles moet per mail zelfs toen ik 8 jaar geleden in de wsnp heb gezeten was de computer geen luxe maar plicht alles moet via de mail
ook al heb je een computer betekent dat niet dat je niet arm kunt zijn

Beantwoorden

Een heel andere vraag wanneer ben je arm in Nederland? kunnen jullie daar antwoord op geven mensen die arm zijn klagen niet omdat ze daar alleen maar mee gepest en getreiterd worden en als een alien worden aangekeken ik zelf zeg als je in een uitkering zit dan LEEF JE NIET MAAR OVERLEEF JE iedereen die hier een vooroordeel overheeft wil ik wel eens horen als het ze zelf overkomt ik heb genoeg ellende en zie om me heen dat het alleen maar slechter gaat ik kan me niet 3 maaltijden per dag veroorloven en gelukkig heb ik in mijn geval geen kinderen want dan komt eens nog eens dubbel zo hard aan stel je voor je hebt een vaste baan en je wordt ziek of je bent oud en je ziet door de bomen het bos niet meer ga je naar de apotheek en je ziet daar elke keer weer ouderen staan huilen omdat die de medicijnen niet mee krijgen omdat ze gewoon weg de eigen bijdrage niet kunnen betalen dan wordt ik woedend is dit ons o zo rijke Nederland dus ik zou zeggen ARMOEDE BESTAAT OOK IN NEDERLAND MAAR DE MEESTE MENSEN SCHAMEN ZICH HIER VOOR EN LOPEN DAAR NIET MEE TE KOOP

Beantwoorden

Lonneke, het is fijn dat je je daarvoor inzet natuurlijk.
Ik zie armoede iets anders dan de meesten hier, maar dat komt omdat in de oorlog ook bij ons thuis in 1944 en kort daarna er échte armoede was en nauwelijks te eten.

Mensen met minder geld ligt me beter in dit verhaal, maar over het algemeen krijgt men geld van een of andere instantie, kan men naar de kringloop of elders en mogen de mensen met het minste geld naar de voedselbank. Het hele leven gaat om overleven! Dat we in Nederland met z’n allen minder geld te verdelen hebben, ligt volgens mij voor een deel aan het feit dat legioenen van mensen al tientallen jarenlang de hand ophouden en er nooit iets tegenover hebben gesteld, zoals werk (dat de laatste jaren de situatie gewijzigd is, is een andere zaak)! Ik wil hier niet nader op ingaan, maar denk maar eens goed na.

En een persoonlijke noot die niets met het onderwerp armoede te maken heeft. Helmie (en ook anderen): berichten met grote letters getypt om ergens de nadruk op te leggen geven de indruk dat je onder alle omstandigheden gelijk wilt hebben of je standpunt duidelijk wilt maken. Gewoon typen zegt al genoeg. De nadruk leggen kun je ook door middel van leestekens. Die zijn er ook om zinnen korter te maken en af te sluiten. Ik had geen adem meer toen ik de zin van Helmie las!

Beantwoorden

@brombeer op donderdag 7 augustus 2014 om 09:34:

juist een persoonlijke noot van mensen geven de verschillende dingen aan wat met armoede te maken heeft ik wil niet zeggen dat men mij gelijk moet geven maar geef de hele tijd verschillende dingen aan die met armoede te maken hebben en ja zeker vroeger waren de mensen nog armer ik weet goed wat het betekent om geen eten te hebben en dat eind jaren 70 ik wil echt niet over mezelf klagen das wel het laatste maar ik wil aangeven dat er heel veel verschillende vormen van armoede bestaan en niet iedereen over de zelfde kam scheren ik heb vanaf mijn 15 in vleesfabrieken gewerkt en ben toen ziek geworden jammer genoeg en daardoor in de uitkering terecht gekomen ik dacht ook altijd dat overkomt mij niet maar dat is pure illusie mensen zijn niet zelf verantwoordelijk als ze arm zijn en ja natuurlijk zijn er ook profiteurs dat zal ik zeker niet ontkennen en minder geld betekent juist minder eten je zal toch je rekeningen moeten betalen en zelfs bij de voedselbanken ontstaan wachtlijsten ik red het iedere maand net en ik hoef geen gebruik van de voedselbank te maken het is triest genoeg dat die er zijn het zal je maar overkomen ik wil hiermee aangeven dat er wel armoede is en ja dat heeft met je inkomen te maken we kunnen niet bij iedereen achter de deur kijken hoe het bij mensen thuis gaat ik hoop dat Lonneke veel informatie over dit thema kan verzamelen en met verhalen van waar mensen tegen aanlopen iets kan ondernemen en jammer dat er nog steeds mensen zijn die ontkennen dat er armoede is die wil ik wel eens spreken als ze er zelf mee te maken krijgen

Beantwoorden

@Lonneke,

fijn dat je het inpakken van sponsjes onzinnig werk vind. Daar zullen die mensen die dat dagelijks doen zeer blij mee zijn.(zijn toch niet die rode sponsjes in de vorm van een tomaat?)
Bovendien word ik overtuigd van het gelijk van mijn reacties, door het wegblijven van tegenreacties. Maakt niet uit, ik zie vanuit welke hoek jullie opereren.
Met Helmie ben ik gedeeltelijk eens: er zijn veel vormen van armoede, daar zal eerst een onderscheid in gemaakt moeten worden. Stel een definitie met criteria op van armoede en ga aan de slag met mensen die aan die definitie voldoen.
Ik vind als je armoede hebt en je krijgt een uitkering dat je gerust een tegenprestatie mag verlangen, en dat hoeft niet alleen sponsjes inpakken te zijn, dat kan ook een stukje maatschappelijk werk zijn, bv een stukje wandelen met mensen die anders niet buiten zouden komen. Daar is volgens mij niks mis mee, toch?
Nee, nogmaals echte armoede moet bestreden worden, er zijn mensen die buiten hun schuld zonder werk en inkomen zijn, die moeten geholpen worden, als eerste.

@Marijke,
nogmaals deze opmerking van jou:

Kom je niet opdagen op een afspraak, heb je iets nagelaten door te geven of what ever….krijg je een boete wat kan oplopen op 100% inhouding op je uitkering….Daar zit je dan als gezin met kinderen. Je Loopt achter in vaste lasten, kids hebben geen eten voor thuis noch school, kinderen komen de deur niet uit of gaan met hongerbuikpijn naar bed, kinderen krijgen de stress en angsten mee.

Dit gebeurd dus in Nederland, zeg je? Omdat mensen bv hun post niet op tijd krijgen, dus buiten de eigen schuld van ouders? Ik weiger het te geloven.

Beantwoorden

Skruwlelik: dat is een goeie. Sponsjes in de vorm van een tomaat. Je zult ze maar de hele dag moeten inpakken en helemaal niets met de SP op hebben! Maar goed je hebt een tijdsbesteding en hangt niet de hele dag in de stad rond.

En weer was ik buiten adem Helmie na zo’n lange zin van 10.16 uur. Geeft niet. Is jouw manier van schrijven. Blijkbaar hoor je niet tot de allerarmsten? Gelukkig maar, want naar de voedselbank moeten lijkt me nu ook weer niet een gezellige bezigheid.

Bijna iedereen denkt anders over armoede en arm zijn. Gelukkig maar. Ik heb ruim een jaar geleefd tussen mensen die helemaal niets hadden. Nauwelijks een fatsoenlijk dak boven het hoofd, geen inkomsten, geen schoenen aan de voeten, geen broek aan de kont (of gescheurde kleren) en voor het eten voor het gezin moest iedere dag weer gevochten worden. En toch waren die mensen gelukkig, heb ik van ze begrepen. Ze waren vrijwel altijd blij en vrolijk. En ook iets héél moois…..ze zeurden niet over arm zijn!!

Beantwoorden

@brombeer

Armoede is natuurlijk een relatief begrip. Maar het is wel zorgelijk dat onder het mom van beperking van kosten steeds verder beknibbeld wordt op basisbehoeften. Het is niet handig dat zorgkosten moeten concurreren met andere basisbehoeften als eten, kleding en een dak boven je hoofd. Je ziet namelijk onder invloed van een toenemend eigen risico steeds meer mensen behandelingen uitstellen tot het echt ernstig is.

Het is ook relatief omdat mensen zich vergelijken met hun omgeving. Het is eenvoudiger om arm te zijn in bepaalde delen van Afrika, waar je in ieder geval nog niet dood gaat van de kou en de mensen om je heen ook arm zijn, zodat je je niet hoeft te schamen voor de situatie waar je in zit. Om hier in Nederland enigszins mee te kunnen komen is een computer eigenlijk al een basisbehoefte. Als de welvaart toeneemt groeien de basisbehoeften ook mee, dat is al eeuwenlang zo. Vroeger had iedereen water uit een put en een schijthuis in de tuin, met een gat in de grond die eens in de zoveel tijd geleegd werd. Daar moet je nu ook niet meer aan denken. Stromend water en riolering wordt nu normaal gevonden. Er gaat een tijd komen dat biologisch geteelde groente en goede voeding tot de basisbehoeften gaan behoren. Nu is dat qua prijs nog in de categorie luxegoederen.

@lonneke
Je hebt gelijk over die gedwongen werkverschaffing. Dat moet dus ook anders. Er zijn zelfs gerechtelijke uitspraken dat een gemeente aannemelijk moet maken dat er sprake is van een win-win situatie en sponsjes inpakken valt duidelijk niet onder die noemer. Idealiter bekijk je het vanuit het individu (wat jij maatwerk noemt) en laat je mensen vrij om zelf te kiezen in welke richting zij zich willen ontwikkelen.

Dat bereik je dus niet door als gemeente projecten voor werkverschaffing op te gaan zetten. Wat je beter kunt doen is inzetten op projecten die vanuit de samenleving aangedragen worden. Zorg voor criteria waaraan zo’n project moet voldoen en maak het proces van aanvragen eenvoudig en transparant. Kijk bijvoorbeeld eens of de vrijwilligerscentrale niet een goede partner is voor participatiebeleid. En bovenal: laat mensen zelf kiezen waar zij hun energie in willen steken om een tegenprestatie te leveren.

Beantwoorden

@Eric de eerste uitkomst van het onderzoek is dus een ander beleid voor de toekomst. Via het uitvoeringsprogramma wordt daar dus stapsgewijs aan gewerkt. Dit is dus een proces wat in de Commissievergaderingen steeds besproken wordt.
Aangezien ik zelf niet in deze Commissie zit weet ik er op dit moment ook niet het fijne van.
Je hebt gelijk dat mensen hierdoor in de problemen kunnen komen. Het is heel belangrijk dat bv. een WWBaanvraag goed en snel afgehandeld wordt. Daar zal dan ook zeker de nodige aandacht voor zijn ivm de armoedebestrijding.

@skruwlelijk is misschien idd een ongelukkig voorbeeld van de sponsjes en ik vind je opmerking over de tomatensponsjes net als @brombeer ook wel grappig. Maar nu weer even serieus, ik wilde er alleen maar mee aan geven dat dit voor veel mensen niet bijdraagt aan hun gevoel van waardigheid. Het is juist de bedoeling om mensen weer in hun eigen kracht te krijgen.Sociale activatie is daarom ook zeker belangrijk en een goede zaak, maar dan moet het wel maatwerk zijn. Zodat de doelstelling ook gehaald kan worden.

Het is een feit dat de meningen verschillen, maar het gaat toch er toch niet om elkaar te overtuigen van ons eigen gelijk? Iedereen denkt nu eenmaal anders over zaken en dat mag. Ik vind het jammer dat meningen niet gerespecteerd worden. Voor velen onder ons is het wel een groot probleem, wat alleen nog maar groter zal worden. Diverse mensen delen hier gelukkig hun ervaringen, want het is voor velen nog altijd erg moeilijk om hier openlijk over te praten. Als dit dan in het belachelijke wordt getrokken en er allerlei verwijten gemaakt worden vind ik dat eerlijk gezegd nogal respectloos. Ik hoop dat ik hiermee weer geen mensen beledig, want dat is zeker niet de intentie. Maar het is mijn gevoel wat ik er bij heb en wat ik even kwijt wil.
Volgens mij zijn we het er gelukkig wel allemaal over eens dat er armoede is en dat we hiermee aan de slag moeten!

Beantwoorden

@Michiel van Geel ik had je bijdrage nog niet gelezen voordat mijn bovenstaande reactie gaf! Volgens mij zijn wij het in deze helemaal met elkaar eens. Je slaat dan ook de spijker op de kop!

Beantwoorden

@Michiel van Geel: inderdaad is armoede een relatief begrip. Ik vind ook wel dat er arme mensen zijn. Natuurlijk, maar in mijn ogen nog redelijk “rijk” te noemen. En dat er steeds meer arme(re) mensen komen, komt grotendeels door onze overheid, die sinds enkele jaren aan de grote “afbraak” is begonnen.

Zelf staan ze er niet voor stil om maandelijks een grote som geld in hun zak (zie bankrekening) te stoppen. Het zou op veel plaatsen en bij veel bobo’s best wat minder kunnen. Maar zijn daar de armere mensen dan mee gediend? Nee, want dat geld gaat dan toch weer op aan andere zaken, die niet het belang zijn van deze mensen.

En Lonneke mij kun je niet of nauwelijks beledigen. Maar ik denk niet dat je mij bedoelt (hoop ik). Gehard door de vele jaren dat ik op deze aardkloot leef en het moeten incasseren (ik heb ook best wat te verduren gehad) en het naar de verdoemenis helpen van alles wat er in het verleden is opgebouwd, zal ik maar zeggen.

Beantwoorden

@lonneke Ik wil je complimenteren met je inhoudelijk heldere en informatieve blog én met de moeite en tijd die je neemt eerlijk en voluit te antwoorden op de vragen en reacties. Dat valt volgens mij zeker onder de kop ‘transparantie’. En dat is wat burgers (o.a.) nodig hebben om weer wat vertrouwen te krijgen.

En ik wil de makers van het filmpje een compliment maken. Heel knap gedaan! Wordt dit nog op andere fronten onder de aandacht gebracht?

Groet, Jeanne

Beantwoorden

@Marijke Goed werk, ga zo door, geweldig wat jullie doen.

Beantwoorden

Ik vindt dat jullie goed werk doen! Fijn dat vooral de jeugd zo veel doet in de stichting. Ik ben trots op jullie. Mijn complimenten!

Beantwoorden

Ik ben niet arm, ik heb gewoon geen geld, een heel verschil!
En het is niet mijn schuld ik heb geen computer maar een kleine ipad met een scheur in het scherm….gekocht toen ik nog werk had.
Dit bedoel ik nou, je moet je steeds verantwoorden als je iets van luxe hebt.
( Brombeer)
Ik kan me niet vergelijken met een derde wereld land bewoner en dat is ook niet nodig.
Het gaat erom dat er hier in Nederland steeds meer mensen zijn die niet rond kunnen komen.
En dat komt mede door het SYSTEEM, het logge bureaucratische systeem.
De elite kan dealtjes sluiten met de belasting dienst, belalen minder!
Ik ben bang dat er nooit iets gaat veranderen rijken worden rijker, armen worden armer, de ” middenklasse” ( kleine winkeltjes/ bedrijfjes) verdwijnen.
Helmie: chapeau ! Jij verteld goed hoe het voor jou is, wij zijn ook altijd hardwerkende mensen geweest vanaf onze armoedige jeugd.
En ja we hadden veel plezier maar ook verdriet om die armoe.
Ik heb nu een klein baantje, verdien net iets meer dan de ww uitkering.
Ik moet hard werken ,veel lopen, zwaar rillen voor mijn leeftijd en krijg al bijna mijn vingers niet meer recht.Maar ik heb geen keus.
Mijn man is afgeschreven, veel te oud, bijna 60 en mankeerd van alles, zit in de ww nu , niemand wil hem hebben ( behalve ik dan!) heeft per maand 600 euro tot hij in de bijstand komt, dan heeft ie niks meer omdat ik inkomen heb.
Hij heeft vanaf zijn 15 de gewerkt. Is in de WAO gekomen en er weer uit gegaan na omscholing, maar nu gaat het weer slechter maar de eisen van Wao zijn veel strenger.
Er zijn geen banen wel nepbanen bij uitzendbureau’s ,
En die bijeenkomsten en Trainingen bij het uwv, ( wij bezorgen hen van het uwv een baan)
Ik wil niet klagen, wat heb ik eraan ?maar wel vertellen hoe ik het zie.
Ik heb altijd SP gestemd ze lijken mij de integerste maar ik denk niet dat er verandering komt…..

Beantwoorden

Goed initiatief om met een nota over armoede in Helmond te komen. Ook prima om ons nu al hierop te attenderen. Zelf vind ik de wachtlijst bij SuperSociaal niet kunnen. Het stopzetten van de kleine subsidie voor Vrouwen in de bijstand ben ik ook nog steeds niet mee eens. Gestopt onder het motto van afschaffing doelgroepenbeleid! Ik hoop dat de nieuwe gemeenteraad de moed heeft om echt iets te veranderen.

Beantwoorden
Lodewijk den Breejen

@Diana H. – niet klagen, maar wel vertellen hoe het zit?

Het is alsof je tegen de “Klaagmuur” staat, zo lees ik jouw reactie!
Misschien zie ik het verkeerd?
Ik zal maar niet vertellen hoe het met mij zit (of gelopen is). Dat gaat geen mens wat aan, maar geloof maar dat het allemaal nog véél slechter kan! Misschien kom jij (komen jullie) er ook nog ooit bovenop, zoals ik…..

Beantwoorden

@Jeanne dank je wel! Ik hoop dat @Marijke antwoord op je vraag over het filmpje kan geven.

@Diana ik kan me voorstellen dat je er niet (meer) in geloofd. Maar we blijven strijden als SP! Volgens ons moet het echt anders, want zoals je ook zelf al aangeeft, als we zo doorgaan glijden mensen alleen maar verder af.

@ Lodewijk bedankt voor je bijdrage! Je maakt zelf ook deel uit van de gemeenteraad, dus gaan we samen de moed opbrengen.

@brombeer ik hoop ook dat @Diana er bovenop komt en ik ben blij dat ze haar ervaringen hier deelt. Hier heb ik ook om gevraagd, zodat wij weten wat de zorgen, knelpunten zijn.

Beantwoorden

Sorry, @Lodewijk ik heb je verward met een ander. Je zit niet in de gemeenteraad. Stom van mij! (Misschien toch maar eens eerder naar bed gaan)
Nogmaals bedankt voor je inbreng!

Beantwoorden

Nou ik kom er wel weer bovenop dank je Lonneke.
Wat me wel tegen valt , niet alleen hier, maar ook in het algemeen op fora’s dat mensen al gauw hun mening over andere mensen klaar hebben, ze oordelen op een klein beetje informatie.
Ieder heeft een andere kijk op de wereld en de waarheid is altijd gekleurd door je ervaring.
Ik ben helemaal geen klager, ik heb heel mijn leven voor anderen gezorgd en ook dingen gegeven aan mensen die minder hadden, ik vind dat fijn.
Wat me steekt is dat als je een uitkering hebt ( ik momenteel niet maar dat doet er niet toe) dat anderen mensen , die met een goede baan ,op je neerkijken.
En oordelen dus. Terwijl het iets is dat iedereen kan overkomen, daarmee heb ik mijn zegje gedaan en ik hoop echt dat er iets gaat veranderen, ten goede.

Beantwoorden

@Jeanne, sorry voor mijn late reactie mijn werkschema laat het heelhaas niet altijd toe om regelmatig te reageren. Bedankt voor je compliment ik zal het aan de kinderen doorgeven. Het filmpje word in de week van 15 September bij omroep Helmond uitgezonden.

Beantwoorden

@brombeer op vrijdag 8 augustus 2014 om 22:58:

gelukkig zijn er wel mensen die hun ervaringen met armoede willen delen zodat er geprobeerd kan worden wat aan te doen het heet geen klagen maar je eigen opvattingen delen met anderen oordelen heeft iedereen snel op tafel liggen die niets met dit thema hebben totdat ze er zelf mee te maken krijgen en niemand heeft inderdaad iets met een ander te maken maar ik vind het wel kei tof van de mensen die hun ervaringen en opvattingen wel willen delen en ik weet zeker dat Lonneke hiermee aan de slag gaat ik roep daarom nog meer mensen op om hun vaak nare ervaringen hier verder op het weblog te zetten want hoe meer info hoe meer men er mee kan en brombeer sorry dat ik geen leestekens gebruik dus hoop ik dat je genoeg adem hebt deze zin te lezen

Beantwoorden

@Diana H. op zaterdag 9 augustus 2014 om 18:17:

ik bent het met je eens dat er veel negatieve reacties van mensen zijn op bijna alle sociale media over dit thema jammer dat dat zo is en daarom ook chapeau voor jou want wij delen onze ervaringen en opvattingen hierover gelukkig wel en ik hoop dat dat steeds meer mensen zullen doen zodat het eindelijk eens uit de taboe sfeer komt

Beantwoorden

helmie, dit was een korte. Dus ik leef nog!

Beantwoorden

@Lonneke, niet meer en net niet! Haha, geeft niets gaat om de zaak niet om personen!

Beantwoorden
Lodewijk den Breejen

@brombeer op zondag 10 augustus 2014 om 10:35:

gelukkig

Beantwoorden

@Helmie ik ben blij met je oproep! Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen openlijk op deze weblog wil reageren. Daarom nodig ik iedereen dan ook van harte uit ervaringen, initiatieven, tips, of wat dan ook, via e-mail te delen: [email protected]
Ik ga ook naar de mogelijkheden kijken of we op de SP website hierover verder de discussie kunnen voeren en of er een meldpunt kan komen. Hier kom ik zeker nog op terug!

Beantwoorden

De eerste partij in Helmond die in ieder geval probeert om zaken inzichtelijk te maken en ook daadwerkelijk tracht follow – up aan acties te geven. Maar het kan nog gekker. Hebben zelfs een wethouder die burgers antwoorden. Hulde dus.

Beantwoorden

@eric op dinsdag 12 augustus 2014 om 08:44:

Inderdaad Eric, het is zoals Maarten Janssen hierboven al stelde, ” Dus handen uit de mouwen SP immers ‘adel verplicht’ “. Inmiddels is wel gebleken dat we gelukkig een wethouder hebben, die wel aandacht heeft voor de mensen NA de vekiezingen.
Werkelijk een verademing , eindelijk een oase in de woestijn! Ga zo door Lonneke, een goed begin is het halve werk.

Beantwoorden

Soms heb je gewoonweg geen keuze…..

Nu heb ik hier niet alle antwoorden gelezen, maar wil wel graag reageren.. Het wordt ons moeders met kinderen ook niet makkelijk gemaakt. Om te zorgen dat we gaan werken wordt de uitkering verlaagd.. Elk jaar moeten we onze gegevens tot nog net niet de kleur van onze onderbroek op tafel leggen. Elke keer krijgen we een brief dat we alweer een andere contactpersoon hebben, die dan ook elke keer weer alles wil weten, aangezien hij/zij ons niet eerder gezien heeft.

Nu wil ik mijn dochter heel graag een betere toekomst geven dan wat ik heb.. Ze gaat daarvoor naar Havo-tto (tweetalig onderwijs). Als eerste kom ik dan de grote bedragen tegen voor de schoolspullen.. Een gewoon schrift kost niks, maar nee, school vraagt om dikke a4schriften minimaal 1,99 p stuk! (ben ik blij dat mijn dochter een agenda van 1 euro gekozen heeft!!) Dit is allemaal nog te overzien.. Maar buiten de dure schoolspullen kost het tweetalige onderwijs me 395 euro per jaar extra naast het gewone schoolgeld. Reken even met me mee.. 5 x 395 euro = €1975 euro wat ik extra moet zien op te hoesten! Dit bedrag krijg ik nergens vergoed.. met andere woorden: Ik moet maar een droge boterham eten om mijn dochter een betere toekomst te kunnen geven! Stichting leergeld vergoed maar 200 euro per jaar, waar mijn dochter van danst (wat haar passie is en tweede keuze voor beroep), dus ook die hoef ik niet te bellen.. en vele andere instanties ook niet.

Goh, hoe kan het toch dat de armoede blijft en niet minder wordt?
Wil ik er meteen even bij melden dat de criminaliteit dus wel erg verleidelijk is voor mensen die zoveel moeten ophoesten en daardoor niks anders leuks meer kunnen doen. Werken zal ook niet beloond worden, want waar laat ik mijn zoon? En waar begin ik met solliciteren als er overal mensen van 16 met ervaring gevraagd wordt? Afgekeurd word ik ook niet, want ik verdiende te weinig toen ik nog werkte.. en dat ik nu niet alles meer kan en mag dat doet er natuurlijk niet toe. Alimentatie krijg ik niet, en hoef ik ook niet te verwachten. (reden daarvan hou ik verder voor me)

Soms heb je gewoonweg geen keuze! 🙁

Beantwoorden

@eric en Javier ik erg ben blij dat jullie de aanpak van de SP waarderen.
Ik heb er ook vertrouwen in dat deze aanpak werkt. We zullen het natuurlijk nooit voor iedereen goed kunnen doen, maar je moet wel in gesprek blijven en je beleid, keuzes of wat dan ook altijd toelichten. Dit is volgens mij ook de manier om de politiek weer dichter bij de mensen te brengen. Het is zo belangrijk om het samen te doen! Voor mij werkt het zo in ieder geval goed en het geeft me erg veel energie!

Beantwoorden

Op dit moment is Helmond bezig met een nieuwe Armoedenota. Het onderwerp gaat mij na aan het hart en ik zie er dan ook naar uit om, te zijner tijd, de plannen in de commissie Samenleving te bespreken. Maar ik wil geen goedkoop praatje houden.

Dit is een stukje uit de prima bijdrage van Lonneke. Ik heb nog steeds dezelfde vragen: wat is de visie van de SP op het armoedebeleid of heeft ze die niet en wanneer mogen we de nota verwachten.
Want 1 ding is mij nogmaals bevestigd er is meer armoede in de stad dan we weleens denken. Dus SP niet te lang praten maar ‘de handen aan de ploeg slaan’. Dat is wat de stad nodig heeft en de Helmonders ook willen.

Ik blijf dit dossier meer buitengewone belangstelling volgen en neem de vrijheid de vinger aan de pols te houden.

Beantwoorden

@klorriemorrie Je hebt vaak inderdaad geen keuze!
Door de crisis, bezuinigingen en allerlei maatregelen, is het er alleen maar moeilijker op geworden. Daarom is het zo belangrijk om ervaringen en knelpunten te delen. Ook al kan ik me voorstellen dat heel veel mensen de moed op hebben gegeven, kunnen we door het bespreekbaar te maken, samen een andere koers inzetten. Wat kan beter, anders, hoe kunnen we elkaar helpen, etc?
Ik ben dan ook blij met je bijdrage en dat je je ervaringen hebt willen delen.

@maarten janssen volgens mij heb je alle antwoorden niet gelezen maar ik wil nog wel een poging doen. De visie van de SP is om mensen weer in hun kracht te zetten, hun gevoel van waardigheid laten behouden of weer teruggeven. Niet “straffen” met allerlei maatregelen maar vooruit helpen. Een tegenprestatie moet lonend zijn, perspectief bieden, motiverend ipv demotiverend werken. Hierbij moet maatwerk geboden worden. Goede projecten vanuit de samenleving koesteren, stimuleren en zo nodig ondersteunen. Wij willen inwoners betrekken bij de besluitvorming. Armoede uit de taboesfeer halen.

Zoals ik al eerder aangaf is het een complex probleem waar niet een kant en klare oplossing voor is. Wij willen gaan voor een goed en doordacht beleid voor de lange termijn. Ik heb al aangegeven dat men er druk mee doende is en dat zoiets tijd kost. Daarom vind ik het ook een beetje flauw om te vragen “wanneer mogen we de nota verwachten” en de dat we “niet te lang moeten praten en de handen aan de ploeg moeten slaan”.
Vind het ook een beetje vreemd, want jij moet als geen ander weten hoe beleidsvorming in zijn werk gaat, dat je op zo’n korte termijn een nota verwacht.
Ik denk ook niet dat de stad en de Helmonders op een ondoordachte nota zitten te wachten en heus wel begrijpen dat hier tijd voor nodig is.
Zoals ik al eerder zei, het is een proces wat door iedereen op de voet gevolgd kan worden. Alle Commissievergaderingen zijn openbaar. Ik nodig dan ook iedereen in Helmond, en niet alleen de gemeenteraad, uit dit vooral te doen en mee te blijven denken en praten.

Beantwoorden

Zoals ik al eerder aangaf is het een complex probleem waar niet een kant en klare oplossing voor is. Wij willen gaan voor een goed en doordacht beleid voor de lange termijn. Ik heb al aangegeven dat men er druk mee doende is en dat zoiets tijd kost. Daarom vind ik het ook een beetje flauw om te vragen “wanneer mogen we de nota verwachten” en de dat we “niet te lang moeten praten en de handen aan de ploeg moeten slaan”.

De SP in Helmond maakt zich dus nu schuldig aan hetgeen waar ze jarenlang tegen gevochten heeft namelijk bureaucratie en ambtelijk overleg. Heel, heel, heel jammer en hier word ik niet vrolijk van. Wat is de visie van de SP op dit dossier daar geeft u nog steeds geen antwoord op. Ook u verzandt in algemeenheden en dat mag, dat is uw keuze. Maar die keuze helpt de Helmonder in armoede geen steek verder.

Dus nogmaals: ‘houden uit de mouwen en aan de slag’.

Beantwoorden

Graag gedaan Lonneke. Het probleem moet vooral bij de roots aangepakt worden.. Niet mensen laten boeten om ze aan het werk te krijgen. Er is weinig werk, dus veel mensen weten niet eens waar ze moeten beginnen met solliciteren, en helemaal niet na tig afwijzingen.

Begin sowieso om te zorgen dat de kinderen een goede opleiding krijgen, zodat ze de ouders niet achterna gaan.

Zorg ervoor dat de jongeren niet op straat hangen, maar iets te doen krijgen en hierbij iets leren en misschien nog wel wat geld verdienen naast de ervaringen die ze opdoen.

Luister naar wat de mensen willen.. en creëer banen waar het nodig is, zoals bijvoorbeeld in de zorg, en niet alleen maar in de sociale werkplaatsen. Beloon de mensen niet met gekort worden op de uitkering als ze part time werken, maar op een (al is het maar klein) vergoeding of extraatje, van mijn part een kerstpakket. Ik zeg maar wat geks.

En last but not least, zorg ervoor dat de mensen een begeleiding krijgen in plaats van te korten zodra ze iets verkeerds doen. Mensen in een uitkering kennen echt niet alle regeltjes en wetten van binnen en buiten.. Ikzelf ben ooit eens gekort omdat ik een meningsverschil had met mijn contactpersoon. Hij vond dat ik een bedrag dat ik per ongeluk teveel had gehad in 1 x moest terug betalen en ik vroeg herhaaldelijk of ik het in termijnen kon.. uiteindelijk werd ik gekort en moest ik het bedrag in termijnen betalen, en kwam ik in de problemen..

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi op dinsdag 12 augustus 2014 om 22:22:

Citaat: “De visie van de SP is om mensen weer in hun kracht te zetten, hun gevoel van waardigheid laten behouden of weer teruggeven. Niet “straffen” met allerlei maatregelen maar vooruit helpen. Een tegenprestatie moet lonend zijn, perspectief bieden, motiverend ipv demotiverend werken. Hierbij moet maatwerk geboden worden.”

Dat klinkt mooi Lonneke, maar is het realistisch en haalbaar met een VVD-er als wethouder van Werk en Inkomen? Heeft de SP op dit vlak sturende inspraak of enkel niet-sturende tegenspraak?

Beantwoorden

@klorriemorrie Dat is nu precies wat ik bedoel met meepraten en denken. Hier kunnen we wat mee! Nogmaals bedankt!

@maarten janssen Jammer dat het je niet vrolijk stemt, maar ik kan er toch echt niks anders van maken. Het lijkt erop alsof je het niet wilt begrijpen. En alleen maar bezig bent om de SP op zijn nummer te zetten. En volgens mij is dat nu net wat er moet veranderen in ons huidige politieke klimaat. Daar zitten de Helmonders juist niet meer op te wachten.
We moeten samenwerken in en voor Helmond!
Natuurlijk is er een college en oppositie, niks mis mee, maar laat ons vooral naar de onderwerpen blijven kijken en niet naar de poppetjes……….

Beantwoorden

@Arvy De SP en VVD zijn inderdaad tegenpolen. Maar er is wel een verschil op landelijk en lokaal niveau. Veel kwesties kunnen, lokaal, samen met de VVD heel pragmatisch aangepakt worden. Dus als er goede plannen zijn lijkt me dat het wel haalbaar zou moeten zijn.

Op de vraag of de SP op dit vlak sturende of niet-sturende tegenspraak heeft kan ik je op dit moment geen antwoord geven. Dat ga ik voor je uitzoeken en kom er nog op terug.

Beantwoorden

@Lonneke en klorriemorrie,

Ik moet toegeven, Lonneke je hebt een discussie op gang gezet. Toch wil ik even reageren op wat ik al eerder gemeld heb en waar ik weinig respons op heb gehad uit de SP hoek. Wel reageer je instemmend met de reactie van klorriemorrie, dat is je goed recht, en dat maakt het voor mij duidelijk.
Je zult eerst moeten omschrijven wat armoede inhoudt, voor velen is de situatie waar klorriemorrie in zit (let op: gezien de reactie van haar), geen armoede. Ze zal het ongetwijfeld zeer moeilijk hebben en niet te benijden, maar ze kan haar dochter nog alle dingen extra geven.
Voor mij is armoede dat je niks kunt doen en blij bent dat je drie maaltijden per dag op tafel kunt zetten, als je die armoede kunt overbrengen dan zal de maatschappij de helpende hand (moeten) toesteken.
Moet mensen zoals klorriemorrie dan niet geholpen worden. Zeker wel, want haar dochter verdient alle kansen, maar persoonlijk vind ik dat geen onderdeel van het vraagstuk.
Dus nogmaals, Lonneke en ook de rest van politiek Helmond, duidelijke kaders zetten om het vraagstuk, dus geen grijs gebied, en vervolgens actie.

Beantwoorden

Skruwlelik, inderdaad, ik kan nu nog dingen doen.. en mn kinderen dingen geven. Moet ik er wel bij zeggen dat ik goed met geld overweg kan. (Heb tijden gehad dat ik het met 40 euro per week moest doen terwijl mijn dochter nog in de luiers zat en babymelk dronk.. en zelfs toen kon ik nog een beetje sparen.. maar niet iedereen is zoals ik) Maar dat ik mijn kids nog genoeg eten kan geven is straks misschien wel afgelopen. De brief dat mijn (en velen alleenstaande ouders met mij) inkomen vanaf januari omlaag gaat, omdat ik kinderen heb ligt al hier op tafel. Reken daar die 395 euro extra schoolgeld + 70 euro gewone schoolgeld + schoolspullen bij op.. en dan zal het niet lang meer duren voordat ik ook mijn sociaalsuper-pasje kan aanvragen.

Beantwoorden

Dag allemaal,

Met belangstelling deze mooie discussie gevolgd over een belangrijk en pijnlijk onderwerp…. want je zult maar eens in armoede moeten leven, dat valt niet mee.

In de afgelopen collegeperiode hebben we (raad en college) diverse budgetten flink verhoogd zonder dat we daar een beleidsnota bijgeschreven hebben. Er is structureel in totaal 707.000,– euro toegevoegd. Voor de besteding zie pag. 2 en 3 van het voorstel van mei 2012 http://www.helmond.nl/BIS/2012/Raadsvoorstellen/RV%20052%20Besteding%20extra%20budgetten.pdf .

Daarnaast hebben we voor de jaren 2013, 2014 en 2015 400.000,– incidenteel per jaar toegevoegd aan de schulddienstverlening.

Daar bovenop 75.000,– naast de structurele subsidie van 25.000,– voor de jaren 2012-2013-2014 en 2015 voor de Super Sociaal en 40.000,– incidenteel voor de jaren 2012 tm 2015 voor de Ruilwinkel.

Bovenstaande zijn dus de extra middelen voor armoedebeleid naar de structurele middelen zoals we uitgeven aan schulddienstverlening, formulierenbrigade, bijzondere bijstand, leenbijstand…. etc.. bij de nieuwe nota zal een complete opsomming die up to date is gegeven worden.

In het nieuwe coalitieprogramma voor de jaren 2014-2018 zullen wij dit budget wederom verhogen met 1,0 miljoen waarvan er 500.000,– structureel we van het Rijk ontvangen met als doelstelling o.a. voorkomen schulden en armoede bij kinderen en we zullen als gemeente 500.000,– structurele middelen bijdragen.

Middelen die we niet hebben waardoor de bezuinigingsopdracht van 9,0 miljoen structureel verhoogd zal worden naar 9,5 miljoen structureel.

Dit is dus een kale opsomming van cijfers waar je dus misschien verder niets aan hebt maar waarmee ik het volgende aan wil geven :
1. Ja, de gemeente trekt zich wel degelijk armoede aan
2. Ja, Helmond heeft, zo uit mijn hoofd, een vrij hoog percentage (11%) van gezinnen in armoede
3. nee, ondanks ophogen van budgetten armoede is dit percentage niet gedaald, zeg ik ook uit mijn hoofd.

Ik persoonlijk zou graag zien dat er meer gedaan wordt aan participatie voor mensen. Dus begeleiding naar vrijwilligerswerk ( met vrijwilligersvergoeding), het activeren van de partners. Helmond heeft te weinig arbeidsplaatsen, uit mijn hoofd 34.000 wat laag is t.o.v. de beroepsbevolking en andere regio’s en veel mensen zijn niet zo goed opgeleid.

Ik pleit ook voor het vroegtijdiger ingrijpen bij dreigende schulden in samenwerking met woningcoörperaties, zorgverzekering en werkgevers. Een veel betere samenwerking tussen de organisaties die werkzaam zijn op het gebied van armoede. Ik pleit voor vrijwillige voorlichting door mensen die van niets een geweldige maaltijd kunnen koken… ik ken mensen die een geweldige groentensoep kunnen maken of maaltijd met een hele lage kostprijs.pff… ik kan dat niet en met mij een hele generatie niet.
En een kwalitatieve controle op bewindvoerders (landelijke politiek) gaan invoeren want daar ontvang ik ook signalen over.

Ik kan zo nog wel even doorgaan maar het is inderdaad zoals Lonneke al aangaf….. wachten op de armoedenota maar ook zeker wachten op het pakket aan bezuinigingen waar de raad uit zal gaan kiezen.

Dag nog even richting Skruwlelik , duidelijke kaders :
Op het gebied van tegengaan armoede zou ik in willen zetten op preventie, voorlichting en jong beginnen en communicatie. Je mag de werkende armen niet vergeten. En je moet een nog nieuwe te ontstane groep armen niet vergeten want ik voorzie problemen bij de mensen met een beperking en lage loonwaarde (participatieladder) die straks geen of minder begeleiding krijgen bij het zoeken naar werk. Dus wat mij betreft had er ook geld gemoeten naar het participatiebudget i.p.v. armoedebudget. Want hoe je het ook wend of keert…. werk is nog steeds de beste remedie tegen armoede. Dus dien je je aandacht ook te geven aan het vinden van werk en zorgen dat er werk is in je regio.
En dit is zomaar een opsomming van wat er al in mijn hoofd zit en dus….

Hoor ik graag via mijn mailadres [email protected] of via mijn telefoonnummer praktische tips hoe het nog beter kan. Want het kan altijd beter, is mijn motto .

Met een vriendelijke groet,
Angelique Raaijmakers- v.d. Pol
CDA Raadslid Helmond

Beantwoorden
Angelique Raaijmakers- v.d. Pol

Toch even dit. Natuurlijk is het gemakkelijk voo het CDA op dit onderwerp in te haken,zeker na een reeks van commentaren.En toch is het de SP geweest die dit onderwerp geprobeerd heeft inzichtelijk te maken. Op een toegankelijke wijze die in de Helmondse politiek zelden voor komt. Vooral niet bij het CDA.

Beantwoorden

@Angelique Raaijmakers- v.d. Pol op woensdag 13 augustus 2014 om 13:56:

Citaat: “Ik persoonlijk zou graag zien dat er meer gedaan wordt aan participatie voor mensen. Dus begeleiding naar vrijwilligerswerk ( met vrijwilligersvergoeding), het activeren van de partners. Helmond heeft te weinig arbeidsplaatsen, uit mijn hoofd 34.000 wat laag is t.o.v. de beroepsbevolking en andere regio’s en veel mensen zijn niet zo goed opgeleid.”

Het klinkt zo mooi, dat eufemistisch taalgebruik, die ‘nieuwspraak’. Uw “begeleiding naar vrijwilligerswerk” komt uiteindelijk natuurlijk neer op een dwingen tot onbetaalde arbeid op straffe van beeindiging van de uitkering die noodzakelijk is voor eerste levensbehoeften. Het “activeren van de partners” zal wel uitdraaien op het kietelen van ondernemers door ze subsidies te verstrekken voor het zonder loon tewerkstellen van werklozen. En die “participatie voor mensen” zal niets anders zijn dan dwangarbeid! Als de Duivel stemrecht had zat hij bij het Christen Democratisch Appèl niet slecht. En als bovenstaande deel uit maakt van de opsomming die in uw hoofd zit verwijs ik u graag door naar een exorcist. U stelt dat werk de beste remedie is tegen armoede echter de beste remedie is een betaalde baan! Dwangarbeid is financiele én geestelijke armoede!

Beantwoorden

@Angelique Raaijmakers- v.d. Pol op woensdag 13 augustus 2014 om 13:56:

Goed teken dat de twee grootste partijen het voor een groot deel eens zijn.
Goed ook om die cijfers eens te horen. Ik wist bijv. helemaal niet dat de gemeente steeds meer aan de armoedeproblemen uitgeeft.

@Arvy op woensdag 13 augustus 2014 om 17:09:

Hoezo is dat onbetaalde arbeid? Daar krijgen ze toch een uitkering voor? Jij noemt dat dwangarbeid. Dat snap ik niet. Je wordt toch niet gedwongen om te werken? Je hebt de keuze om niet te werken, maar dan natuurlijk wel zelf de broek ophouden.
Wat is er mis mee dat je een beetje terugdoet voor de maatschappij als je een uitkering hebt? De maatschappij doet toch ook iets (meer) voor die persoon?

Beantwoorden

@Frank op woensdag 13 augustus 2014 om 17:55:

Waarom verwacht jij wel een volwaardig loon met CAO en arbeidsrechten voor jouw werkzaamheden en neem je geen genoegen met een uitkering, inclusief ambtenarenbemoeienis met jouw leven, maar vind je wel dat een ander daar genoegen mee moet nemen? Dat heet ‘hypocrisie’. Daarbij heeft een uitkeringsgerechtigde helaas niet de keus om af te zien van die uitkering omdat dat een afzien van eerste levensbehoeften betreft. Volgens jouw redenering bestaat er geen dwangarbeid omdat een dwangarbeider altijd de keuze heeft ongehoorzaam te zijn en daarmee de bestraffing te dragen (desnoods met de dood tot gevolg). Maar dat is een drogredenering.

Beantwoorden

@Arvy,

moest even nadenken in je reacties naar Frank, maar jij bent degene die verwijst naar die website van doorbraak.eu. Van de dwangarbeid, toch? Wat nu de participatiewet heet, dat klinkt al een stuk beter, wat anderen dan weer noemen een stukje werk voor een uitkering die je ontvangt van de maatschappij?

Drie verschillende invalshoeken, maar we bedoelen hetzelfde. Maar om weer zo zwaar in te zetten met de dood als gevolg? Eerder heb ik al gereageerd mbt kinderen die buiten eigen schuld van de ouders met hongerbuikpijn naar bed zouden gaan. Daar heb ik niks meer over gehoord.
We hebben het wel over Nederland, dat is andere “dwangarbeid” en honger als in bv India. Maar jij ziet dit ongetwijfeld anders. Over hypocrisie en drogredenen gesproken.

@ Angelique,

Dank je voor de reactie, je zit blijkbaar aan de knoppen. Helaas zie ik geen antwoord, maar je zit in de politiek, in mijn vraag. Hoe is in Helmond armoede omschreven, blijkbaar zit 11% van de gezinnen in armoede, wat houdt dit concreet in?

Beantwoorden

@Arvy moet nog even terugkomen op je vraag van 12 augustus:
Het college heeft gekozen voor een nieuwe bestuursstijl. Namelijk een open en coöperatieve bestuursstijl. Het is een collegiaal model.
Ieder collegelid heeft z’n eigen aandachtsgebieden, maar samen nemen zij de belangrijke besluiten. De portefeuilles zijn dan ook zo verdeeld dat sparren tussen collegeleden een automatisme wordt.
Dus ook bij het armoedebeleid zijn er meerdere wethouders betrokken die hierin samen (collegiaal) op moeten trekken.

@skruwlelijk ook onze premier maakt bezwaar tegen het woord “armoede”.
Hij spreekt liever van “mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen”.
Maar mensen met een laag inkomen kúnnen niet meer rondkomen omdat hun uitkering of loon domweg tekort schiet.

Per 1 juli 2014 bedraagt het wettelijk minimumloon € 1.495,20 bruto per maand.
De netto normbedragen per 1 juli 2014, voor mensen vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, die een uitkering krijgen op grond van de Wet werk en bijstand zijn als volgt:
Gehuwden/samenwonenden € 1.359,49 per maand
Alleenstaande ouders € 951,64 per maand
Alleenstaanden € 679,75 per maand
Gemeentelijke toeslag bij het niet kunnen delen van kosten (van toepassing op alleenstaande ouders en alleenstaanden) € 271,90
Alle bedragen zijn inclusief vakantiegeld.

De laatste jaren zijn enkele van de vaste lasten enorm gestegen, vooral huur, eigen risico ziektekosten, en energieprijzen. Terwijl de uitkeringen niet of nauwelijks gestegen zijn en toeslagen verminderen. Waardoor het steeds moeilijker is om rond te komen.

In Helmond zijn er tussen de 400 en 500 huishoudens die in aanmerking komen om tegen gereduceerde prijzen boodschappen te doen bij de SuperSociaal. Dit zijn huishoudens die gemiddeld minder dan 10 euro per dag te besteden hebben voor eten, drinken, kleren, schoenen en dergelijke.

In de ArmoedeMonitor van 2008 is het antwoord op “Wat is armoede?”:
Armoede kan op verschillende manieren worden gedefinieerd en gemeten. In de
armoedemonitor 2008 verstaan wij onder armoede ‘het uitgesloten zijn van de minimaal aanvaardbare levenspatronen in de maatschappij door de beperktheid aan middelen (materieel, cultureel en sociaal)’. Voor het meten van armoede hanteren we het landelijk gehanteerde beleidsmatig minimum dat is vastgesteld op 105% van het sociaal minimum.
We merken graag op dat mensen met schulden niet per definitie arm zijn. Door het hanteren van deze definitie behoren bepaalde mensen met schulden dus niet tot de doelgroep arm.

Volgens deze monitor (2008) staat 11% van het totaal aantal particuliere huishoudens in Helmond dat een minimum inkomen heeft tot 105% van het sociaal minimum, voor 3700 huishoudens.
Als we kijken naar het aantal huishoudens met een inkomen tot 110% en 120% van het sociaal minimum, dan hebben we het over respectievelijk 4.020 huishoudens en 6.420 huishoudens.

Om de huidige cijfers in beeld te krijgen wachten we nog op een nieuwe Armoedemonitor.

Het uitgangspunt van de SP is niet het slopen van de bijstand, maar investeren in mensen , hen daadwerkelijk hulp bieden bij de zoektocht naar werk, zelfstandigheid en respect. Ook lokaal streven wij hier naar.

Er moet meer op preventie ingezet worden.
Hierbij zou je al bij de kinderen moeten beginnen, zodat kinderen die in armoede opgroeien de kans krijgen om een toekomst (zonder armoede) op te kunnen bouwen.
Mensen moeten erop attent gemaakt worden voor welke regelingen ze in aanmerking komen. Geholpen worden met ingewikkelde regels en procedures.
Men moet zo snel mogelijk bij de schuldhulpverlening terecht kunnen.
Door projecten met en voor de doelgroep op te zetten kunnen mensen hun talenten weer ontplooien, in hun kracht komen, weer zelfvertrouwen en eigenwaarde terug krijgen.
De begeleiding naar een baan moet maatwerk zijn. Er moet rekening gehouden worden met belemmeringen en beperkingen. Werk moet lonend zijn, met de voor iedereen geldende arbeidsrechten, uitzicht bieden naar een vaste baan en mag geen verdringing van reguliere arbeid zijn.
Door het gebrek aan banen is het oneerlijk om aan uitkeringsgerechtigden allerlei extra eisen te stellen om aan een baan te komen. En ze vervolgens te korten op hun uitkering of zelfs stop te zetten, als mensen hier niet aan kunnen voldoen.
Dit zal alleen maar tot nog meer armoede en problemen leiden.

Ook moet het algemene negatieve beeld over mensen die aanspraak moeten maken op een bijstandsuitkering veranderen. Er wordt nog veel te vaak gedacht dat bijstandsgerechtigde niet willen werken en dat zij profiteren van de maatschappij. Zoals ik al eerder zei kan het tegenwoordig iedereen overkomen!
In het verleden is er zeker wel misbruik gemaakt van allerlei uitkeringen, maar in deze tijd valt er toch echt weinig te profiteren.
Er moet meer begrip komen voor elkaar. Dat kan alleen door met mensen in gesprek te gaan. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Probeer je eens te verplaatsen in mensen zonder te oordelen.

Het is weer een heel verhaal geworden, maar ik hoop dat het nu wat duidelijker voor je geworden is.

Beantwoorden

@skruwlelik op woensdag 13 augustus 2014 om 23:55:

Mijn opmerking tussen haakjes “desnoods met de dood tot gevolg” had op de eerste plaats betrekking op de argumentatie van Frank die leidt tot de aanname dat er (universeel) geen dwangarbeid bestaat, en had niet in de eerste plaats betrekking op de situatie van uitkeringsgerechtigden, ofschoon ik een dergelijk dramatisch gevolg van het beeindigen van een uitkering zeker niet uitsluit. Dat de armoede en dwangmiddelen tot dwangarbeid in derde wereldlanden als India groter zijn dan in Nederland kan waar zijn, maar dat wil niet zeggen dat hier geen armoede is of dwangarbeid plaatsvindt, enkel en alleen maar omdat dit Nederland is. Zoals je zelf schrijft: “dat is andere “dwangarbeid” en honger”, maar die andersheid neemt de verwerpelijkheid ervan niet weg omdat dwangarbeid en armoede principieel verwerpelijk zijn.

@Lonneke Maraczi op donderdag 14 augustus 2014 om 03:31:

Dank voor je antwoord Lonneke. Hopelijk wordt het VVD-SP sparren in Helmond geen weerspiegeling van het VVD-PvdA sparren op landelijk niveau.

Beantwoorden

@Lonneke

bedankt voor de uitgebreide en duidelijke uitleg. Toch wil ik even kort reageren: regelmatig lees je over uitkeringsfraude, dus het argument dat er weinig geprofiteerd wordt klopt niet geheel. Maar dat zijn weer de slechte onder de grotere groep welwillenden.

En verplaatsen in mensen zonder te oordelen? Als ik de verhalen van oa Marijke en Arvy lees, dan geef ik daar wel een oordeel over. Daar is niks mis mee, net als hun reacties zoals hierboven. Prima, maar dan krijg ik het beeld van mensen die overal op tegen zijn, en zware termen gebruiken om hun argumenten kracht bij te zetten. En helaas gaat dan dat beeld overheersen tov de mensen die het echt nodig hebben.

@Arvy,

Nu doe je het weer, zei ooit een politicus.
Stoppen met ademen heeft ook de dood tot dramatisch gevolg.

Beantwoorden

@skruwlelik op donderdag 14 augustus 2014 om 11:02:

Citaat: “Nu doe je het weer, zei ooit een politicus.”

Klopt, en diezelfde politicus huichelt nu met degene die hij (terecht) van leugens betichtte om samen de zwakkeren in de samenleving verder de armoede en dwangarbeid in te drukken.

Beantwoorden

@skruwlelik

Het probleem is dat het relatief lage aantal fraudegevallen gebruikt wordt als politiek breekijzer om draconische anti-fraude maatregelen te rechtvaardigen. Ik vind het niet normaal dat er een sociale recherche is die controleert of je niet stiekem samenwoont, teveel kilometers maakt met je auto, etc. Dat tornt aan een grondrecht op vrijwaring van overmatige overheidsbemoeienis in je leven. Ik vind het ook niet normaal dat je een sloot aan regeltjes tot op de letter moet volgen om niet gekort te worden op hetgeen waar je gewoon recht op hebt.

Een tegenprestatie is mooi voor de samenleving, maar het is in de grond een kwestie van fatsoen dat je als samenleving zorgt voor mensen die in de race die kapitalisme heet niet mee kunnen komen. Toch ben ik er van overtuigd dat die roep om anti-fraude maatregelen (en het hele bureaucratische apparaat er omheen) blijft bestaan zolang bij mensen de perceptie blijft bestaan dat een uitkering “gratis geld” is. Zodra er een balans is kan een hele hoop regelgeving overboord voor de grootste groep uitkeringsgerechtigden, waarmee ook geld vrij komt voor armoedebestrijding en maatwerk/studiemogelijkheden.

Een tegenprestatie dient dus volgens mij een paar doelen:
– Activering van het individu (werkroutine, sociale contacten, werkervaring)
– Bijstellen van de ethische balans zodat in de perceptie een rechtvaardige inspanning geleverd wordt voor wat ontvangen wordt. (balans rechten en plichten, ook wel wederkerigheid genoemd)
– Vrijwaren van de grote groep van regelgeving die bedoeld is voor probleemgevallen.

En nee Arvy, het is geen dwangarbeid als je zelf kunt kiezen of je in het zware regime wil vallen of zelf een mogelijkheid kunt kiezen om een tegenprestatie te leveren. Ik moet ook gewoon inspanningen verrichten voor het geld dat ik krijg, dus ik vind het niet vreemd als anderen dat ook naar vermogen proberen te doen. Samen zijn wij de samenleving en als een deel werkloos aan de kant zit, dan is het niet verkeerd om te kijken hoe je gebruik kunt maken van die arbeidsreserve.

Beantwoorden

@Michiel,

Minder sociale recherche, zeg je. Mag ik dat vergelijken met een verkeerscontrole. Als er langs de weg een politieauto geparkeerd staat, zie je alle remlichten van de auto’s op de weg oplichten, en houdt iedereen zich aan de regels.
Terug naar de fraudes: de lage fraudegevallen zijn dus een gevolg van de controlerende recherche, en werkt dus goed. Zo werkt het nu eenmaal, trouwens ook ik rem als ik die controle langs de weg zie, zo zit de mens in elkaar.
En die sloot van regels, die gelden voor iedereen toch? Dat heet nou eenmaal samenleving, je spreekt met elkaar regels af die voor iedereen gelden. En wat jij tegenprestatie noemt, noemt Arvy dwangarbeid. Tsja, zo blijven we het vraagstuk van verschillende invalshoeken bekijken.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op donderdag 14 augustus 2014 om 12:42:

De tekst van Michiel van Geel in een notendop: Gratis werken en anders zul je er van lusten!

Beantwoorden

@skruwlelik

Wij hebben op het werk een doos met koeken en repen staan. Die doos wordt daar gratis neergezet door een bedrijf en als je iets pakt moet je in een gleuf 70 cent of een euro stoppen, afhankelijk van wat je pakt. We hebben boven die doos een briefje opgehangen met daarop “eerlijkheid duurt het langst” Het blijkt dat er gemiddeld meer geld ingestopt wordt dan er aan koek en snoep verdwijnt.

De reden dat ik dit voorbeeld aanhaal is omdat onderzoeken hebben aangetoond dat als mensen op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken ze prima in staat zijn om een rationele afweging te maken over wat wel en niet wenselijk is. Dat zit ook diep in ons binnenste geprogrammeerd. De meest succesvolle individuen zijn altijd degenen geweest die een bepaalde altruïstische inslag hebben. We hadden elkaar van oudsher immers keihard nodig om te overleven en samen welvaart te creëren. Op dezelfde manier is ook empathie een wezenlijk deel van ons zijn. Als we zien dat iemand pijn heeft, dan bootsen onze hersenen die pijn na.

Zeggen dat mensen van nature geneigd zijn tot fraude en zelfzuchtigheid is het ontkennen van millennia aan evolutie. Ja er zijn uitzonderingen, maar die zijn verre van de norm. De grote groep is eerlijk en wel degelijk bereid om de handen uit de mouwen te steken.

@Arvy
De samenleving is een systeem dat we met zijn allen opgezet hebben om individuen de mogelijkheid te geven zich te specialiseren in een taak, zodat die taak zo efficient mogelijk gedaan kan worden. Het gevolg is een hogere arbeidsproductiviteit en dus meer welvaart om te delen. Er zijn hele volksstammen die hun baan niet leuk vinden, maar het toch doen omdat er brood op de plank moet komen. De wereld is niet altijd eerlijk en als je deel wil nemen aan de samenleving, dan zul je, als je kunt, toch echt iets moeten doen om die deelname te rechtvaardigen.

Als we toestaan dat een steeds groter deel van onze werkenden aan de kant zitten omdat hun baan niet meer “rendabel” is of zij zelf niet mee kunnen komen, dan draaien we uiteindelijk onze samenleving de nek om. Dan verdwijnt de wil van de resterende werkenden om die steeds groter wordende groep werklozen te onderhouden. Het trieste is dat we ons door geld laten beperken om meer te doen dan we zouden kunnen doen. Jouw weerstand tegen “gratis werken” is symptomatisch voor die ziekte die post gevat heeft in ons denken. Je vraag moet immers niet zijn “wat kan ik voor mezelf doen?”, maar “wat kan ik voor ons allemaal doen?”. Pas dan handel je in de geest van hoe de samenleving ooit opgezet is: handelen voor de groep om er uiteindelijk zelf beter van te worden. Als we dat allemaal zouden doen, dan zouden we veel meer kunnen bereiken dan we nu doen.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op donderdag 14 augustus 2014 om 23:57:

Voorlopig even mijn laatste reactie in dit onderwerp want ik kan niet alle kromme reacties recht blijven trekken.

Michiel van Geel start met het gezegde “eerlijkheid duurt het langst”.
– Mijnheer A gaat werken en krijgt daarvoor een ruim loon met arbeidsrechten, etc.
– Mijnheer B gaat werken en krijgt daarvoor een schamele uitkering met ambtenarenbemoeienis in zijn leven.
Vindt Michiel van Geel dat eerlijk? Jazeker, want hij is mijnheer A en niet mijnheer B.

Vervolgens beleert van Geel een beetje naar Kennediaans model dat we ons niet moeten afvragen wat we voor onszelf kunnen doen maar voor ons allemaal. Weerstand tegen ‘gratis werken’ bestempelt hij als ziekelijk, want het is zo goed voor de samenleving. Ik zou die opmerking willen beantwoorden naar een Gandhiaans model ‘wees zelf de verandering die je in de wereld wil zien’. Michiel van Geel vindt het zo deugddoend, dat werken zonder loon, maar weigert zelf zijn salaris voor een uitkering in te leveren.

Wacht eens even. Michiel van Geel vindt het eerlijk als hij loon krijg voor werk en een ander niet. En hij wil wel dat anderen zonder loon gaan werken maar doet het zelf niet. Zou hij dan misschien vooral met zichzelf bezig zijn en zichzelf vooral afvragen wat hij voor zichzelf kan doen? Het antwoord daarop is natuurlijk een luid en duidelijk ‘ja’! Michiel van Geel is in zijn teksten hypocriet pur sang. In zijn ideale samenleving gaan mensen werken zonder loon, maar hij weigert zelf hardnekkig om zijn loon in te leveren.

Overigens geldt dat voor alle voorstanders van dwangarbeid. Ze staan voorop om te beleren wat anderen moeten doen maar weigeren die belering toe te passen op zichzelf. De psychologie erachter is natuurlijk dat als je een onderlaag kan creeren van ondermensen die niet waardig genoeg zijn om een loon voor hun werk te ontvangen je jezelf als loonontvanger als bovenmens kan beschouwen. Heerlijk vinden ze dat; een belangrijker mens te zijn dan de ander. Hypocrisie en narcisme tieren welig bij dat soort figuren die daarmee zichzelf als bovenmens juist diskwalificeren. De ironie!

En daar laat ik het voorlopig bij.

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi op donderdag 14 augustus 2014 om 03:31:

Mijn waardering dat je in elk geval de discussie goed op gang hebt gebracht. Maar het gaat voor elke Helmonder om actie en daden, niet om praten en nota’s maken. Papier is immers heel geduldig.

Ik zou je mee willen geven even de Raadsvergadering van 25 juni 2013 terug te halen, daar heeft de Raad in grote meerderheid besloten ruim 2.3 miljoen euro uit te geven aan de projecten Talent Verplicht en Top 30 aanpak laatste kans. Ik was en ben altijd mordicus tegen geweest maar de meerderheid beslist.
Op een definitieve evaluatie wacht ik nog, maar het is niet hoopgevend. Trek in elk geval lessen uit het verleden.

Maar goed we wachten even af en ik ben meer dan benieuwd wanneer we de nieuwe nota armoedebeleid tegemoet mogen zien.

Beantwoorden

Dwangarbeid, een woord dat ik al meer dan eens ben tegengekomen bij dit thema. Ik denk dat niemand van jullie weet wat dwangarbeid is. Velen van jullie denken dat te weten, maar dat betwijfel ik ten zeerste.

Moet je eens vragen aan mensen die gedurende de Tweede Wereldoorlog door de Arbeitseinsatzverwaltung van de Moffen naar Duitsland werden verordonneerd of de mensen die door de Jappen tewerkgesteld werden. Die mensen weten wat dwangarbeid betekent. De hedendaagse Nederlander weet dat in ieder geval niet!

Beantwoorden

@Arvy

Wat knap van je dat je zonder mij te kennen of iets van mijn situatie te weten zo mijn denkwijze kunt duiden! Petje af!

Alleen zit je er enorm ver naast. Ik kom uit een gezin dat armoede heeft gekend. Mijn moeder ging tegen sluiting van de markt de kramen langs zodat ze voor weinig geld ons toch verse groente kon geven. Moet ik me verontschuldigen voor het feit dat ik toevallig de capaciteiten heb om op eigen kracht een modaal salaris te verdienen? Nee natuurlijk niet. Is dat een ruim loon? Dat valt tegen, met mijn hypotheek (inclusief huis dat onder water staat) en aflossing studieschuld behoor ik tot de categorie werkende armen. Maar zo is het leven nu eenmaal. Mocht ik ooit in een uitkeringssituatie terecht komen, dan zou ik elke mogelijkheid om daar weer uit te komen met beide handen aangrijpen.

Ik vind het ook jammer dat je mij persoonlijk gaat aanvallen omdat je het op argumenten niet kunt winnen. Ik ben niet verantwoordelijk voor het feit dat we met zijn allen een systeem hebben gekozen dat succes baseert op verdienvermogen. Die “onderklasse” waar je het over hebt is het gevolg van toegenomen druk op de arbeidsmarkt door de crisis, globalisering, noem maar op. Hoger opgeleiden nemen banen onder hun niveau aan en uiteindelijk vallen de werknemers met een vlekje eruit. Niet omdat ze niets zouden kunnen, maar omdat iemand anders gewoon beter is. Daar is uiteindelijk maar een remedie tegen en dat is innovatie om meer banen te creëren. De rest zijn lapmiddelen.

Beantwoorden

@brombeer op vrijdag 15 augustus 2014 om 13:09:

Onder dwangarbeid wordt arbeid verstaan die mensen onder bedreiging van straf, tegen hun wil verrichten. Je uitkering korten of zelfs helemaal stop zetten is in mijn ogen een bedreiging
dwangarbeid in de oorlog was er zeker maar de tegenprestatie is zeker een vorm van dwangarbeid.

Beantwoorden

@helmie herdrich

Ik vind dat er sprake moet zijn van een win-win situatie, dat degene die een tegenprestatie verricht ook de mogelijkheid heeft om via wat extra inspanning het zichzelf makkelijker te maken. Maar als ik zelf morgen besluit om niet meer te gaan werken, dan krijg ik ook geen geld meer. Sterker nog, als ik zelf die beslissing neem, dan kom ik niet in aanmerking voor een uitkering. Geen korting op iets wat ik ga ontvangen, gewoon helemaal niets. Die dwangarbeid waar jij het over hebt gelden voor hele volksstammen mensen die door de flexibilisering van de arbeidsmarkt van baan naar baan hoppen of hun leven slijten in de ene uitzendbaan na de andere tot ze qua opleiding en leeftijd niet interessant meer zijn. Ook zij moeten vechten voor hun bestaan en leven soms onder de armoedegrens.

Het probleem gaat dieper dan alleen de uitkeringsgerechtigden. Maar oneerlijk is het niet om de rechten en plichten gelijk te trekken. Je hebt geen uitzonderingspositie omdat je toevallig een uitkering hebt. Het ontslaat je niet van de plicht om zoveel mogelijk in je eigen levensonderhoud te voorzien voor zover dat binnen je mogelijkheden ligt. En ja, dat is niet altijd leuk en gezellig.

Beantwoorden

Helmie, je weet helemaal niet waar je het over hebt. Wat jij als dwangarbeid ziet is niets meer of minder dan “noodzakelijke tewerkstelling”. Dit kun je niet vergelijken met échte dwangarbeid. Ik had wel gedacht dat de een of andere wijsneus of beterweter zou reageren.

In de zeventiger jaren heb ik t.b.v. mijn studie (examen-werkstuk) een vijftal personen geïnterviewd. Eentje had verschrikkelijke ontberingen gekend tijdens zijn gedwongen tewerkstelling in Birma tijdens de Tweede Wereldoorlog; twee in Polen gevangen genomen Duitsers, die door de Russen in Siberië in de mijnen moesten werken, ook ten tijden van de Tweede Wereldoorlog (beide zijn eind zeventiger jaren overleden door de gevolgen van die gruwelijke periode) en twee Nederlanders die in de zware metaalindustrie in Duitsland ook een niet al te prettige tijd hebben meegemaakt. Dat was dwangarbeid en zeker niet zoals in dit thema “tewerkstelling” wordt gezien!

Ik kan je garanderen dat destijds mijn mentor en begeleiders zich geen raad wisten, omdat ze het thema “werk” op deze manier nog nooit behandeld hadden gezien!
Je kunt het met me eens zijn of niet, natuurlijk, maar zoals ik al eerder zei: vrijwel niemand hier weet wat échte dwangarbeid is.

Beantwoorden

Voor mij is hiermee de dwangarbeid-“kous” wel af. Ik heb wel wat beters te doen dan hier verder nog tijd in te steken. Het ging over armoede en dat is een thema dat – wie weet – ooit nog eens zal worden opgelost. Ik denk echter dat het alleen maar erger gaat worden. De tijd zal het ons (jullie) leren. Ik hoef me daar niet of nauwelijks druk meer om te maken, want ik bevind me dan zeer waarschijnlijk elders!

Beantwoorden

Het woord “dwangarbeid” is inderdaad erg beladen, en roept dan ook allerlei emoties op. Tijdens mijn werk als bejaardenverzorgster heb ik ook vreselijke ervaringen van bewoners gehoord. Waarbij sommigen voor het leven getraumatiseerd waren.

Het onderstaand artikel geeft denk ik goed weer waarom het huidige beleid niet werkt en het gevoeld wordt als straffen, dwang, en oneerlijk:
http://www.dichtbij.nl/woerden/regionaal-nieuws/artikel/3657148/over-participatiebanen-en-wat-de-farce-ervan-is.aspx

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi op maandag 18 augustus 2014 om 18:05:

een heel goed artikel Lonneke dat geeft weer wat ik al die tijd bedoel en brombeer {dwangarbeid} voegt er toe bij dat er nog meer armoede ontstaat dus heeft in mijn ogen ook zeker met het thema armoede te maken het is makkelijk gezegd je moet iets terug doen helaas is dat niet voor iedereen mogelijk ivm met ziektes e.d. dus is het als het ware een straf en een schending van de mensenrechten ik wil hierover ook niet blijven doorhameren maar wil aangeven dat dit helaas de realiteit is. Ook hier zou in mijn ogen meer aandacht voor moeten zijn omdat dat zeker tot nog meer armoede gaat leiden . En mijn eerste zin over dwangarbeid is gewoon de waarheid dat internationaal erkend wordt ik neem aan dat ook brombeer niet graag met behoud van uitkering gaat werken en na verloop van tijd dit ook als dwangarbeid gaat zien

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi

Dat artikel geeft vooral de uitwassen aan en verheft die tot de norm. Dat is weinig constructief. Als je de discussie goed wil voeren, dan zul je helder moeten krijgen onder welke voorwaarden participatiebanen wel plaats kunnen vinden en wat er aan de huidige regeling moet veranderen.

Is bijvoorbeeld de klacht dat de beloning (uitkering plus vergoeding) onder de grens van het minimum uurloon ligt? Stel dan voor om het aantal uren te beperken dat gewerkt moet worden. Is de klacht dat er verdringing plaats vindt van hele beroepsgroepen? Stel dan een maximum percentage aan participatiebanen in per beroepsgroep (zodat participatiebanen geen onzinbaantjes zijn en geen stigma meekrijgen)

Het is te gemakkelijk om alleen kritiek te leveren. Als een systeem niet werkt heb je twee keuzes: bijsturen of herontwerpen

Beantwoorden

@Michiel van Geel dat is nu ook precies de bedoeling. Het systeem moet idd bijgestuurd of herontworpen worden. Met dit artikel wil ik aangeven dat het dus zo niet werkt! Dit moeten wij in Helmond niet willen. Ik begrijp de bedoeling wel van de participatiebanen maar het moet wel maatwerk zijn en aan bepaalde eisen voldoen. Als het argument is om mensen via deze banen voor te bereiden en te begeleiden naar de reguliere arbeidsmarkt, dan moeten die banen er wel zijn! Het kan ook anders en daar moeten wij dan ook op inzetten. Mensen kunnen ook op andere manieren werk verrichten. Zoals zelf gekozen vrijwilligerswerk, binnen door en voor de doelgroep zelfhulpprojecten, waarin zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Mensen motiveren en niet demotiveren! Het is gewoon een feit dat het systeem nu niet werkt omdat er domweg geen banen zijn!

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi

Ok, volgende stap:
– Wat zijn die eisen waaraan het werk moet voldoen?
– Onder welke voorwaarden word je vrijgesteld van deze plicht?
– Hoe administreer je wat mensen doen en weeg je hun tegenprestatie?

Overigens ben ik niet met je eens dat er geen werk is. Er is genoeg te doen in eenieders omgeving. De vraag is alleen of al die taken economisch rendabel zijn. En dan kom je weer terug op hetzelfde probleem. Hoe leggen we een verbinding tussen het arbeidspotentieel dat we op de plank hebben liggen en de maatschappelijke behoefte aan voornamelijk sociale taken die geen geld opleveren? Een bejaarden-boodschappen-centrale, buurt-klusteam of tuintjes-schoffel-brigade levert wel meerwaarde op voor de buurt en de leefbaarheid, maar zal nooit veel raakvlakken met de reguliere arbeidsmarkt hebben. Toch wil je ook daar mensen op in kunnen zetten.

Beantwoorden

ik heb met belangstelling alles gelezen, maar armoede is van alle tijden, bij ons werd vroeger alles doormidden gesneden bv vis haring of een eitje. en maar eenmaal je eigen wassen in de week, we zijn nooit bij ons thuis op vakantie geweest, we gingen met een fles suiker water en brood met boter erop een hele dag naar de bossen en wat geweldig leven hadden we als kinderen we kwamen in onze ogen niks te kort maar kregen wel waarden en normen van onze ouders mee kleren erd van me kaar gedragen.over dag werken en dan naar de avond school, door te werken hebben we langzaam wat opgebouwd,en onze kinderen laten studeren wij zijn al 35 jaar niet op vakantie geweest en missen dan ook niets me maken het zelf wel gezellig om samen een dagje uit te gaan daar genieten wij dan ook van nu ik met pensioen ben geniet ik nog meer heb meer dan 42 jaar gewerkt en leg nu savonds met hoofd lekker te rusten.
maar ja we hebben een klaag jeugd gecreeerd die denken dat alles maar komt aangewaaid ze kunnen niet zonder auto laptop of i pad, ze vinden dat ze allemaal rechten hebben ,maar geen plichten.in de tijd dat ik nog werkte kwamen er ook mensen in de winkel die van stichting leergeld iets mochten kopen en maar klagen en zeuren dat alles zo duur was dan zei ik verkoop uw auto en stop met roken weet je wat er dan gezegd werd mag ik ook wat hebben en we hebben er ook recht op, ik zei ja laat de gemeenschap maar overal voor op draaien maar ja daar hebben ze geen boodschap aan en maar klagen en huilen bij alle instanties.
ik stop hier maar ik kan nog wel meer verhalen vertellen maar dar heb ik geen zin meer in want wat ik heb geschreven is alle maal waar.
ons pap gaf ons vroeger al mee de “” GEMOED DE TERING NAAR DE NERING ZETTEN “” kijk s avonds maar een naar UTOPIA dan zie hoe onze wereld in mekaar zitten ikke en ikke en de rest kan stikke.
HOUDOU en bedankt

Beantwoorden

” – Wat zijn die eisen waaraan het werk moet voldoen?”
Het moet betaald worden.
” – Onder welke voorwaarden word je vrijgesteld van deze plicht?”
Wanneer je al een baan hebt.
” – Hoe administreer je wat mensen doen en weeg je hun tegenprestatie?”
Via de geldende CAO’s en de jaarlijkse belastingaangifte.

“De vraag is alleen of al die taken economisch rendabel zijn.”
Door mensen niet gratis aan te bieden ontstaat de bereidheid om voor hun diensten te betalen. Zo niet dan was het toch al niet belangrijk dat het gedaan werd.

Beantwoorden

@Esther

Beetje kort door de bocht in je reacties vind ik 🙂

Als er geen geld is voor bepaalde diensten worden ze ook niet verricht, zelfs als die vraag ernaar wel is en mensen bereid zouden zijn ervoor te betalen als ze het geld wel hadden. Economische waarde en welzijn komen nu eenmaal niet altijd overeen. Dat maakt die diensten niet minder gewenst, alleen worden ze nu vaak door vrijwilligers verricht omdat ze dus niet economisch rendabel zijn.

Beantwoorden

Voor wat hoort wat toch? U bent zelf de eerste om dat te roepen. Wil je diensten dan betaal je er maar voor. En betaal je niet dan krijg je geen diensten. Zo werkt de markt. En anders doe mij maar een gratis villa. Of een dikke BMW of Audi. Die kan ik ook allemaal niet betalen en moeten dan ook als economisch niet rendabel beschouwd worden. Je logica raakt kant noch wal.

Beantwoorden

@Michiel van Geel zoals ik al eerder zei, er moet maatwerk toegepast worden. Het werk moet de uitkeringsgerechtigde ook daadwerkelijk vooruit helpen. Er mag geen werkverdringing plaatsvinden. Als er geen passend werk gevonden kan worden, moeten mensen niet gedwongen worden. Veel mensen maken zich al erg nuttig door vrijwilligerswerk te doen of zijn mantelzorgers. Dit moeten ze in geval van geen passende arbeid, kunnen blijven doen. Dit is ook een tegenprestatie leveren!
De participatiewet is nog een veel besproken item en het is maar de vraag of het,in deze tijd van crisis, wel een eerlijke wet is.
Voor alle geïnteresseerden (die een uurtje over hebben)
kan ik deze opname dan ook van harte aanbevelen:

Beantwoorden

@repet op woensdag 20 augustus 2014 om 14:12:

Goed gesproken. Ik ben een stuk jonger, maar ik ben het helemaal met je eens.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *