Buiten is het 18 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.068 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
9reacties

In 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de nieuwe Participatiewet. Het doel van de Participatiewet is om meer mensen, ook diegenen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. Een nobel streven maar is het ook realistisch?

De 6 Peelgemeenten hebben samen met de gemeente Geldrop-Mierlo besloten de uitvoering van de Participatiewet gezamenlijk aan te pakken. Tot de doelgroep van de Participatiewet behoren werklozen met een bijstandsuitkering, jonggehandicapten (Wajong) en WSW-ers (de mensen in dienst van Atlant). In Helmond gaat het hierbij om zo’n vijfduizend inwoners.
Voor de uitvoering van de Participatiewet moeten gemeenten, samen met UWV, werkgevers en werknemers, in elk van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland een werkbedrijf inrichten. Voor onze arbeidsmarktregio Helmond-De Peel zal dit het nieuwe Werkbedrijf Atlant De Peel worden.
Op 30 september jl. was ik op het Mini Congres “Het werkt in de Peel”. Het congres was georganiseerd voor raadsleden, ketenpartners werkbedrijf, werkgevers en andere betrokkenen bij de regionale arbeidsmarkt. Ook staatssecretaris van SZW Jetta Klijnsma en Cedris-voorzitter Job Cohen waren aanwezig. Tot mijn grote verbazing was de doelgroep zelf blijkbaar niet uitgenodigd om deel te nemen aan het congres maar mochten enkelen van hen de koffie en thee schenken.
Het congres ging van start met deze video over werkbedrijf Helmond-De Peel:

De video werd enthousiast ontvangen maar gaandeweg het congres werd ook duidelijk dat de praktijk toch nog weerbarstig kan zijn. Er werden meerdere zaken benoemd die het slagen van de Participatiewet belemmeren. Er zijn te veel verschillende financiële regels voor de doelgroep. Er is nog geen goed inzicht in vraag/aanbod met als gevolg dat er geen goede matches gemaakt kunnen worden. De keuring van het UWV blijkt te streng te zijn waardoor we velen uit de oorspronkelijke doelgroep uit het oog dreigen te verliezen. Maar het congres wilde toch vooral laten zien dat de ambities in de Peel groot zijn. Als doelstelling werd dan ook genoemd “Iedereen aan het werk, lukt dit niet, dan zinvol bezig zijn. Een uitkering is tijdelijk, een opmars naar werk.”

Iedereen aan het werk in deze tijd van extreme werkloosheid lijkt mij iets te hoog gegrepen. Daarbij mag er geen sprake van verdringing zijn en moet het werk ook nog lonen. Dus laten we vooral eerlijk en realistisch zijn. Voor de regering draait het bij de Participatiewet om twee dingen: er moet bezuinigd worden en het moet allemaal strenger. We worden gedwongen een wet uit te voeren die een grote impact heeft op een grote, veelal kwetsbare groep mensen. Er zijn terechte zorgen en in de media zien we regelmatig de desastreuze gevolgen van de Participatiewet. Daar moet onze focus nu op gericht zijn. In de missie van de gemeenten binnen de arbeidsregio Helmond-De Peel kunnen we lezen dat zij succes definiëren als: een optimale beantwoording van de (arbeids-) vraag van werkgevers en meer mensen aan het werk. In de uitvoering wordt dan ook de vraag van de werkgever centraal gesteld. Er wordt zelfs gesproken over ‘arrangementen voor werkgevers’ en het ‘ontzorgen van werkgevers’. Maar we mogen en kunnen zeker niet alleen uitgaan van de belangen van de werkgever. Bedrijven, instellingen en de (lokale) overheid dienen ook aangesproken te worden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het scheppen van werk voor de doelgroep. Daar horen ook garanties en werknemersbelangen bij.
Ook maatwerk aan de voorkant is cruciaal. Een veel gehoorde klacht van de doelgroep is dat zij zich niet gehoord voelen. Laten we deze klacht serieus nemen en er vooral lering uit trekken voor de toekomst. De relatie met de Jobcoach moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid. Passend werk betekent dat de werknemer op de juiste plaats zit. Waar men zijn of haar talenten kan inzetten. Zet alleen trajecten in die ook echt perspectief bieden en werk lonend maken ipv geld te verspillen aan zinloze, uitzichtloze projecten.
Maatwerk, goede begeleiding, perspectief bieden, de menselijke maat daar gaat het om. Niet wegkijken, kritisch blijven en tegengas geven aan Den Haag. Laat niet de bezuinigingen leidend zijn maar hou het vooral menselijk in Helmond en de Peel.

Lonneke Maráczi
Raadslid SP

9 reacties:

dit is niet alleen aan de hand in helmond en omgeving,ook hier in n-limburg is het zelfde aan de hand.vr/ w/werk wordt niet gezien als werk,vraag mij af wat ze daar mee bedoelen???

Beantwoorden

@Lonneke Maráczi

Nooit geweten dat er zoveel Helmonders met die participatiewet te maken hebben. Ik denk dat die mensen maar geluk hebben dat jullie in het gemeentebestuur zitten.
Vraagje: weet jij waarom er geen afvaardiging van de doelgroep was uitgenodigd voor dat congres? Beetje erg wrang dat ze wel de koffie en thee moesten doen.

Beantwoorden

Mochten jullie ook eens met de mensen zelf hierover willen praten? Nodig ons eens uit en kijk wat we jullie kunnen bieden.

http://www.eapnned.nl

Beantwoorden

@Frank op maandag 9 november 2015 om 12:53:

Klopt inderdaad dat de SP in het stadsbestuur zit. Maar veel beleid op het gebied van de uitvoering van de participatiewet heb ik niet mogen zien van het College.
Lokaal sterk heeft bij de behandeling van de begroting een motie ingediend, welke unaniem is aangenomen om experimenten mogelijk te maken in onze regio met mensen die als gevolg van de zeer strenge keuringen buiten de boot dreigen te vallen. Extra middelen = geld is er door dit College niet beschikbaar gesteld voor dit probleem. Ik vrees dus best voor de toekomst van deze mensen.
Maar wellicht komt de Helmondse SP toch nog in het geweer om deze kwetsbare mede inwoners van de stad te helpen.

Beantwoorden

@maarten janssen op maandag 9 november 2015 om 20:07:

Beetje kort door de bocht, Maarten.
Er lag immers al een motie van GroenLinks, SP, VVD, PvdA, D66 (“Motie pilot ‘Stimulerende bijstand’ 7-7-2015)
Jullie motie roept op om dit nu ook vanuit de WERKGEVERS te doen. Een prima aanvulling op de motie die er al lag.
Overigens is er inmiddels een motie in de Kamer aangenomen die het ook daadwerkelijk mogelijk moet maken om onze moties uit te kunnen voeren.

Beantwoorden

Tja, moties genoeg in de Helmondse Gemeenteraad.

Beantwoorden
Lodewijk den Breejen

Ik schrik van het aantal, 5.6% van alle helmonders.

Beantwoorden

@Frank Dit is blijkbaar een keuze geweest waarbij men aangaf dat er wel vertegenwoordigers waren namens de doelgroep, zoals de Cliëntenraad en vakbond.

Beantwoorden

@maarten janssen op maandag 9 november 2015 om 20:07:
Ik bedoelde eigenlijk meer dat die mensen beter af zijn bij de SP dan bijvoorbeeld de VVD.

@Lonneke Maraczi op dinsdag 10 november 2015 om 23:01:
Dan is het wel weer te verklaren, je kunt ze slecht alle vijf duizend uitnodigen.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *