Buiten is het 21 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.044 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
16reacties

Op zondag 24 januari jl. heb ik de Oecumenische viering in de Bethlehemkerk bijgewoond.
In deze viering werd door de gezamenlijke Kerken Helmond aandacht besteed aan de Soepbus, onder andere met een collecte. Ook voorzitter Hans-Martin Don van het Leger des Heils sprak de aanwezigen toe en na afloop werd er soep uitgedeeld. Deze viering was dan ook bedoeld om meer bekendheid te geven aan dit voor Helmond nieuwe initiatief. Er was volop gelegenheid om met alle aanwezigen, waaronder ook de initiatiefnemers, vrijwilligers van het Leger des Heils, wethouders Van der Zanden en De Vries, hierover in gesprek te gaan.

Onder het genot van een goed gevulde kom soep raakte ik in gesprek met verschillende mensen en ontdekte ik dat mijn beeld van de Soepbus in Helmond helemaal niet klopte. Mijn beeld was namelijk dat van een grote bus, op een of andere parkeerplaats, van waaruit soep uitgedeeld wordt.
Zo gebeurt het in andere steden, maar in Helmond gaat het anders.
In Helmond hebben we twee locaties waar bezoekers in alle rust en warmte kunnen aanschuiven voor een kop soep en een broodmaaltijd. De soep wordt gekookt door vrijwilligers die in de opvang verblijven en vervolgens door het Leger des Heils naar de twee locaties in Helmond gebracht. Elke dinsdagavond wordt er op deze locaties een gratis maaltijdsoep, brood, koffie/thee en een gesprek aangeboden.
In Helmond-West van 18.00u tot 20.00u Van Hornestraat 1
In Helmond-Noord van 18.15u tot 20.15u Paulus Potterlaan 2

Door het Leger des Heils, St. Neos, St. Annaklooster en de gezamenlijke Kerken Helmond is hiervoor een affiche uitgebracht waarop het volgende te lezen staat:

De kerken in Helmond kiezen er samen met het Leger des Heils voor om mensen die honger hebben, eten te geven. Geen vragen, geen bewijsstukken, maar eten geven.
Wij zijn allemaal vrienden onder elkaar. Een vriend vraagt je niet om geld of het waarom, maar legt gewoon een arm om zijn of haar schouder heen en geeft hem of haar te eten.
Dat is het idee achter de Soepbus.
We bieden maaltijdsoep, brood en een gesprek. Niemand hoeft honger te hebben of verloren te lopen. Een vriend laat je niet in de kou staan. En omgekeerd, laat een vriend jou niet in de kou staan. Gelijkwaardigheid is het uitgangspunt, soms heeft de een meer geluk dan de ander. Steeds moeten we elkaar in de ogen kijken en zeggen: “jij mag er zijn, gewoon als je bent.”

De Soepbus in Helmond is van een andere orde dan het algemene beeld dat velen hierbij hebben. (Zoals ik dat in eerste instantie ook had.) In Helmond staat dus geen grote Soepbus van het Leger des Heils op een parkeerplaats maar wordt er door de gezamenlijke Kerken Helmond op twee locaties een warme plek geboden. Waar iedereen welkom is en in alle rust een gratis soep- en broodmaaltijd kan nuttigen. Vrijblijvend, zonder vragen of verplichtingen waarbij de nadruk ligt op ontmoeting en aandacht voor elkaar. Geen sturing of verwijzing maar contacten leggen en vertrouwen geven. Geen hulp opdringen maar bieden als daarom gevraagd wordt.
Als gemeente hebben wij de taak om al onze inwoners de nodige zorg en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. In deze tijd van bezuinigingen en de daarbij behorende veranderingen in het maatschappelijk domein is het zaak dat er geen mensen buiten de boot vallen. Onze zorg moet ook uitgaan naar de groep inwoners die niet over de nodige eigen kracht beschikt, die onze overheid van hen verlangt. Naar degenen die niet de weg naar het zorgloket kunnen vinden. De Soepbus kan hier mee aan bijdragen en is dan ook een goed voorbeeld van hoe wij als SP lokaal invulling willen geven aan deze taak. De zorg laagdrempelig, dichtbij, van onder af en op maat organiseren.


Afgelopen dinsdag ben ik zelf even aangeschoven in de Pauluskerk. De soep rook heerlijk en er lagen goed belegde boterhammen klaar. Het was niet druk maar de bezoekers die er waren lieten het zich goed smaken. Één van de bezoeksters vertelde me dat ze de vorige keer eerst voorbij was gelopen voordat ze daadwerkelijk naar binnen ging. Er was toch een bepaalde schroom. Ze is er nu voor de tweede keer en heeft zelfs kennissen meegebracht. Door haar eigen ervaring te delen, heeft zij anderen over de drempel geholpen. Dat was echt goed om te horen, het geeft mij het vertrouwen dat steeds meer inwoners van onze stad ook de weg naar de Soepbus zullen vinden.

Lonneke Maráczi
Raadslid SP

16 reacties:

“Vrijblijvend, zonder vragen of verplichtingen waarbij de nadruk ligt op ontmoeting en aandacht voor elkaar. Geen sturing of verwijzing maar contacten leggen en vertrouwen geven. Geen hulp opdringen maar bieden als daarom gevraagd wordt.”

Blijkbaar zijn het toch de religieuze organisaties die weten hoe het hoort. De gemeente had al meteen de groente uit de soep wegbezuinigd, een half uur papierprikken als tegenprestatie geëist en zich van alle kanten tegen de soepeters aan bemoeid over hun sociale leven, etc.

Beantwoorden

Goed te horen dat het raadslid de soep ook lekker vond.

Beantwoorden

‘De Soepbus kan hier mee aan bijdragen en is dan ook een goed voorbeeld van hoe wij als SP lokaal invulling willen geven aan deze taak’, lees ik bovenstaande weblog.

Claimt de SP nu ineens de Soepbus van de kerken? Had het niet meer de SP gesierd als het armoedebeleid van SP wethouder van der Zanden er daadwerkelijk voor gaat zorgen dat armoede gaat ophouden?

Beantwoorden

Goed innitiatief!

Beantwoorden

@maarten janssen op maandag 1 februari 2016 om 12:50:

De slotzin “het geeft mij het vertrouwen dat meer mensen van de soepbus gebruik zullen maken” geeft weinig hoop.

Beantwoorden

Vertrouwen op particuliere initiatieven om de gaten in je systeem te dichten is nooit een goed idee. Met alle respect en bewondering voor de inzet van de vrijwilligers bij voedselbanken en de soepbus, zij kunnen niet zien wat je besteedbaar inkomen is. Gebrek aan goede informatie werkt willekeur in de hand en zorgt voor verborgen armoede van mensen die zich schamen voor hun situatie of de schone schijn op houden.

Tegelijkertijd zorgt het er ook voor dat de lasten voor de ondersteuning gedragen worden door een kleine groep betrokken burgers, terwijl de onwelwillende schouders geen enkele last dragen. Dat kun je natuurlijk deels opvangen met gemeentelijke subsidies, maar het geeft toch te denken.

In die zin zijn de voedselbanken en soepbus dus een noodzakelijk kwaad, geboren uit een structureel te laag bijstandsniveau en minimumloon. Hulde voor de vrijwilligers, maar het zou niet nodig moeten zijn.

Beantwoorden

Dit stuk van Lonneke Marcazi en de SP stuit mij eerlijk gezegd erg tegen de borst.
Je bent aan het pronken met andermans veren, in dit geval kerken en Leger des Heils die het moeten hebben van particulieren giften.
Ik heb deze vraag aan Mevr. Marcazi eerder al voorgelegd op twitter, wat nou eigenlijk dan de bijdrage van de gemeente was/is?
Het antwoord dat ik kreeg was, wij verlenen ze een vergunning!!
Dus ze moesten eerst een vergunning vragen om hier de armoede te komen bestrijden.
Trouwens mijn complimenten dat men heeft toegestemd deze vergunning te verlenen gemeente Helmond!!!
Echt m’n petje af!!
Ik hoop dat in de toekomst ook het Rode Kruis een vergunning zal krijgen van jullie mocht het nodig zijn!!

Uit de coalitieonderhandelingen heeft de SP 1 miljoen extra ter armoedebestrijding weten te peuteren waar ze zo prat op gaan!!
In die soep zat geen één soepballetje uit dat potje.

Ach laat ik er maar over ophouden,want eigenlijk is het allemaal te genant voor woorden, zeker voor een partij als de SP en Groen Links die in deze coalitie blijven zitten.

Beantwoorden

@maarten janssen @Eddie
Nergens claimt of pronkt de SP met dit initiatief. Wij zijn blij met het initiatief, dat is iets heel anders. Dit initiatief breng ik dan ook graag onder de aandacht, ook omdat het voor veel mensen onduidelijk was.
Verder is het erg onrealistisch om te stellen dat wij in Helmond middels ons armoedebeleid en de daarbij behorende financiën alle armoede uit kunnen roeien. We leven in Helmond niet op een eiland en met het harde, neoliberaal landelijke beleid hebben ook onze inwoners te maken. Hoge zorgkosten, hoge werkloosheid, te lage lonen, te hoge huren, etc. Ik heb al vaker deze discussie met jullie gevoerd en verwijs jullie graag weer naar ons minimabeleid.

@Michiel van Geel als Gemeente hebben wij de taak om de transformatie in het sociale domein uit te voeren. Beleid van onder af is hierbij van groot belang, vanuit de samenleving en niet van bovenaf opgelegd. Juist vertrouwen in mensen en niet in systemen. Dit kracht van dit initiatief is dat mensen aan kunnen schuiven zonder vragen of verantwoording af te leggen. Laagdrempelig, waarbij gelijkwaardigheid het uitgangspunt is. Dit initiatief kan er juist aan bijdragen om het taboe op armoede te doorbreken.

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi op woensdag 3 februari 2016 om 00:40:

Misschien moeten jullie die S maar schrappen uit je partijnaam dan. Het hele idee van socialisme is namelijk dat de basisbehoeften een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn waarbij de sterke schouders helpen om de minder bedeelden ook een acceptabele levensstandaard te gunnen.

Ik ben als sociaal-liberaal helemaal voor particuliere initiatieven en trots op het goede werk van het Rode Kruis en de kerken in deze. Maar particuliere initiatieven zouden niet nodig moeten zijn voor basisbehoeften. Dat is nou bij uitstek een taak waar de overheid goed voor is toegerust, omdat zij zonder aanziens des persoons op basis van feitelijke informatie ondersteuning kunnen bieden. Als in die basis voorzien is, dan kunnen de particuliere organisaties zich op de sociale taak richten, te weten het zorgen voor sociale cohesie en onderling begrip. Mensen moeten naar de soepbus komen omdat ze het leuk vinden om mensen te ontmoeten, niet omdat ze anders verhongeren of droog brood moeten eten.

De transitie in het sociale domein gaat niet om alles afstoten als overheid en achterover leunen terwijl particuliere organisaties de gaten die je laat vallen zo goed mogelijk opvullen. Die transitie gaat om loslaten in vertrouwen, ondersteunen, dereguleren en zorgen voor een adequate achtervang als mensen tussen wal en schip dreigen te raken. Bovendien gaat die transitie niet over armoedebestrijding, maar over jeugdzorg, WMO, passend onderwijs en de participatiewet.

Het extra geld voor armoedebestrijding is vooral gegaan naar het oprekken van de definitie wanneer je ondersteuning krijgt. Niet op basis van noodzaak, maar op basis van een arbitraire grens qua inkomen.

http://www.ed.nl/regio/helmond/begroting-helmond-extra-geld-voor-armoedebeleid-1.4552209

Als die grens niet opgerekt was, maar in plaats daarvan meer geld vrij was gemaakt voor schuldhulpverlening en ondersteuning, dan was veel gerichter geholpen bij juist die mensen die in de financiële problemen zijn geraakt. Dan had je juist die mensen die nu afhankelijk zijn van die soepbus geholpen.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op woensdag 3 februari 2016 om 10:24:

Volgens mij heb je me niet helemaal goed begrepen.
Wij leunen helemaal niet als gemeente achterover. Transitie en transformatie zijn twee verschillende dingen. Het is niet zo dat je er met het doorvoeren van de transities bent. Niets is minder waar, nu begint het pas. Namelijk de transformatie die nodig is om de zorg ook daadwerkelijk dichterbij de inwoners te brengen. Dit is een lang, complex en onzeker proces. Daar zijn we volop mee bezig en zullen we de komende tijd flink mee aan de slag moeten. Lokaal beleid waarbij de uitgangspunten integraal, dichtbij en op maat zijn. Integraal betekent dan ook dat WMO, jeugdzorg en participatie niet apart van elkaar bekeken worden. Hier hoort ook zeker armoede bij. Er wordt gekeken naar de hele situatie waarin iemand verkeerd en dmv kernteams werken de verschillende disciplines samen. Iedere situatie is uniek en moet ook zo bekeken worden.

Daarbij moeten we er ook zijn voor de mensen die niet de weg weten naar het zorgloket en door dit overheidsbeleid buiten de boot dreigen te vallen. Het neoliberale beleid waarvan men uit gaat dat iedereen vanuit zijn eigen kracht in staat moet zijn om het te redden. Het recht van de sterkste!
Tegelijkertijd zijn we door deze overheid opgezadeld met forse bezuinigingen en moeten we zo goed mogelijk roeien met de riemen die we hebben.
Inderdaad deze particuliere initiatieven zouden niet nodig moeten zijn maar helaas zijn ze in de praktijk harder nodig dan ooit. Dit heeft alles te maken met de gevolgen van neoliberaal beleid zoals de groeiende ongelijkheid.
Bij armoedebestrijding is de inkomensgrens ophogen wel degelijk van belang. Daarom strijden wij ook tegen werken zonder loon, verdringing, etc.
Ook jou wil ik graag naar ons minimabeleid verwijzen en de onlangs aangenomen Kadernota Schulddienstverlening 2015-2018.

Nogmaals wij zijn blij met het initiatief van de Soepbus omdat dit een bijdrage kan leveren om het taboe van armoede te doorbreken. Het kan helpen om onze meest kwetsbare inwoners in beeld te krijgen en de zorg en ondersteuning te kunnen geven die nodig is. Dus het is niet in plaats van maar in samenwerking met.

De kernwaarden van de SP zijn menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Daar streven wij naar bij deze transformatie opdracht.
En als je net als ons vind dat het onaanvaardbaar is dat er mensen afhankelijk zijn van de Soepbus of de voedselbank zul je toch een keer wat anders dan D66 moeten gaan stemmen.

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi op woensdag 3 februari 2016 om 16:16:

Misschien is het een idee om de overgebleven en niet afgehaalde mantelzorgbonnen a 50 euro per mantelzorger ( waar schijnbaar een behoorlijk bedrag aan i overgehouden voor de gemeente Helmond) te schenken aan het Leger des Heils.

Vele mantelzorgers hebben dit niet opgehaald bij de gemeente, dus daar moet nog wel het enig geld liggen.
Het zou in ieder geval een mooi gebaar dan zijn van de gemeente dit geld te doneren aan dergelijke organisaties zoals hier het Leger des Heils!

Wellicht kun je Lonneke vertellen wat de gemeente aan dit mantelzorg bedrag heeft overgehouden en waar dit geld nu naartoe is gegaan (algemene middelen?)

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi op woensdag 3 februari 2016 om 16:16:

Het uitganspunt van het sociaal-liberalisme is uitgaan van het individu en deze ondersteunen om het maximale uit zichzelf te halen. Daarbij hoort dus ook dat in de basisbehoeften voorzien moet zijn, omdat gebrek hieraan immers een rem is op de persoonlijke ontwikkeling en het persoonlijk welbevinden. Je vooroordeel dat D66 (of welke andere partij ook) het oké zou vinden dat mensen afhankelijk zijn van soepbus of voedselbank is aanmatigend en klopt voor geen meter.

Het verhogen van de inkomensgrens voor ondersteuning is een financieel douceurtje. Komt mooi uit voor de mensen die nu opeens wat extras ontvangen, maar feit is wel dat zij op een inkomensniveau zitten waarop zij geacht worden zichzelf te kunnen redden. In plaats van de inkomensgrens generiek op te trekken had er ook voor gekozen kunnen worden om de drempel voor schuldhulpverlening te verlagen, het beleid wat ruimhartiger te maken of meer geld beschikbaar te maken voor preventie. De toegang tot de WSNP is in de loop van de tijd steeds strenger geworden. Een ruimer budget voor schuldsanering en nazorg kan een hoop mensen extra uit de brand helpen die nu gebukt gaan onder een zware schuldenlast.

Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen, ik twijfel slechts aan de gekozen methode en de effectiviteit van de genomen maatregelen. Wanneer staat de eerste evaluatie van de gekozen koers op de rol? Ik ben wel benieuwd of die generieke verhoging ook tot een significante afname van de armoede in Helmond heeft geleid.

Beantwoorden

@Eddie op woensdag 3 februari 2016 om 17:12:

@Lonneke

Geef je ook nog een antwoord op mijn gestelde vraag?
Alsnog bedankt dan.

MvG Eddie

Beantwoorden

@Eddie op vrijdag 5 februari 2016 om 16:40:

Het geld van de Mantelzorgwaardering 2015 is geoormerkt geld en structureel.
Steunpunt mantelzorg doet de uitvoering. Het geld wat over blijft, blijft dan ook daarvoor beschikbaar.

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi op maandag 8 februari 2016 om 21:07:

Bedankt voor de info!

Beantwoorden

de beste stuurlui staan altijd aan de wal
alles afkeuren is de weg van de minste weerstand
wat doe je zelf of kun je zelf doen dat is de vraag
alleen theoretisch praten over armoede(beleid) in
een land waarin de regering ontkent dat er structureel
armoede is dat is water naar de zee dragen

alle initiatieven die de burgers in armoede helpen waardeer ik
alsmede mensen die dit ondersteunen of er op hun eigen manier
iets aan proberen te doen
mensen die alleen praten over armoede(beleid) en alles wat er
gebeurd afkeuren, zonder zelf met oplossingen te komen, of eigen
initiatief te tonen, wat moet ik met zo’n volluk ???

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *