Buiten is het 15 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.214 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
9reacties

De speech van Oprah Winfrey bij de uitreiking van de Golden Globes heeft bij velen een diepe indruk achtergelaten. Zo ook bij mij. Met haar woorden krijgt de Me Too discussie een extra dimensie. Het gaat namelijk niet alleen over sexueel misbruik en intimidatie het gaat ook over onrecht, discriminatie, het recht van de sterkste, macht en onderdrukking. Voor mij hebben haar woorden ook alles te maken met onze drie kernwaarden menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Een speech van hoop en inspiratie.

De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur en ook wij hebben inmiddels ons verkiezingsprogramma (pdf) gepresenteerd. Een verkiezingsprogramma gebaseerd op bovengenoemde kernwaarden:
Menselijke waardigheid
Tot de menselijke waardigheid rekenen we het respect van de ene mens voor de andere mens, het recht om in vrijheid mee te beslissen over de inrichting van de samenleving, bestaanszekerheid voor iedereen, en een eerlijke kans voor ieder mens om in vrijheid te midden van anderen en met respect voor alles wat leeft zijn persoonlijke geluk na te streven. Daarbij is ieder mens uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn eigen denken en doen.
Gelijkwaardigheid
Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn. De een is nooit méér dan de ander. Willen we iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat de aanwezigheid van brede tolerantie in de hele samenleving en de afwezigheid van elke vorm van discriminatie en achterstelling.
Solidariteit
Als we stellen dat iedereen gelijkwaardig is, zeggen we tevens dat de mensen niet gelijk zijn. De mogelijkheden van de een zijn immers altijd anders dan die van een ander. Daarom moeten we voortdurend de solidariteit tussen mensen organiseren, zodat we waar nodig elkaar helpen en voor elkaar zorgen en ieder mens daadwerkelijk een eerlijke kans geven bij het streven naar een gelukkig leven.

De verkiezingsstrijd zal binnenkort weer losbarsten en voor u de taak om tijdens deze strijd de juiste keuze te kunnen maken. Net als Oprah geloof ik in de kracht van de waarheid maar ook dat je de geschiedenis moet kennen om er van te leren en om het heden te kunnen begrijpen. Wat ik hiermee wil zeggen is dat verkiezingen niet geleid zouden moeten worden door loze beloftes of de vlotste spreker maar door de waarheid te vertellen en met een terugblik op wat de verschillende partijen de afgelopen jaren gedaan hebben. De kiezer heeft hier recht op om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Ons verkiezingsprogramma maar ook onze campagne zijn hier dan ook op gestoeld. Voor ons gaan de verkiezingen over wat wij de afgelopen bestuursperiode hebben gedaan en bereikt. Wat we geleerd hebben en hoe wij de komende jaren verder met onze idealen aan de slag willen gaan voor Helmond.

Politiek wordt vaak geduid als een spel. Wie het spel het slimste speelt is de winnaar. Ook bij verkiezingen draait het veelal om het spel. Een spel waar ik me nog steeds niet in kan en wil vinden. Voor mij is politiek een middel om je idealen na te streven en te verwezenlijken. De wereld te verbeteren door tegen onrecht en ongelijkheid te strijden. Zoals we bij de SP zingen “Blijf niet mokkend aan de kant staan. Stel een daad en toon je moed.” Niet altijd gemakkelijk en vaak ten koste van al mijn dierbaren maar nog steeds met de volle overtuiging dat het in de wereld anders moet en kan. Politiek is nog altijd vooral een mannenwereld waarbij macht, ego’s en eigen belang de boventoon voeren. Ook dit kan anders en vraagt om een krachtig tegenwicht van vrouwen. Om een vrouwelijke manier van politiek bedrijven die veelal menselijker, opener en respectvoller is. De Me Too beweging en de speech van Oprah laten zien dat het tij zich keert. Ik hoop dat de speech van Oprah niet alleen een inspiratie voor onze vrouwen in de Helmondse politiek zal zijn maar ook voor onze politieke mannen in de komende verkiezingsstrijd!

Lonneke Maráczi
Fractievoorzitter SP

9 reacties:

Lang leve Lilian. Womanpower.

Beantwoorden

Tellen deze waarden ook voor de Rijpelberg of alleen wereldwijd. We hebben hier ook een zedenschandaal en Me Too geldt hier niet? Er wordt met de gebeurtenissen wat licht omgegaan. Beetje hypocriet.

Beantwoorden

Gelijkwaardigheid heeft niets te maken met de seksuele ongeremdheid van een man die vrouwen aanrand en een stopgesprekje met de politie krijgt. Gebruik liever niet dit soort termen. Gelijkwaardigheid is iets anders.

Beantwoorden

@Johan als je goed leest zeg ik dan ook dat het om veel meer dan alleen sexueel misbruik en intimidatie gaat.

Beantwoorden

Lonneke,

Je geeft aan dat iedereen gelijkwaardig is, maar dat niet iedereen gelijk is. Vervolgens zeg je dat je strijdt tegen ongelijkheid. Is de juiste benadering dan niet om in eerste instantie iedereen te helpen het maximale uit zichzelf te halen en vervolgens pas te kijken waar de ongelijkheid tussen mensen onrechtvaardig is?

Je loopt immers het risico dat je zo bezig bent met het blussen van brandjes dat je vergeet om aan een stuk ontwikkeling te doen. Dat blijkt ook uit het feit dat in het verkiezingsprogramma van SP Helmond onderwijs en vooral de ontwikkelingen richting de toekomst op dat gebied er bekaaid vanaf komt en dat de visie op economische groei ook niet heel uitgebreid behandeld wordt.

Tegelijkertijd is die focus op het helpen ook de sterkte van de SP. Om het welbekende liberale adagium te gebruiken: Als jullie als SP nou erop letten dat niemand te weinig vis krijgt, dan helpen anderen wel om meer mensen te leren vissen, zodat er uiteindelijk meer vis is voor iedereen.

Beantwoorden

Oprah Winfrey….. pff, die zit te zaniken over gelijkheid, als ze haar bergen geld verdeelt onder de armen, dat zou mooi en gelijk zijn!
Al die beroemde lui praten zo de wind waait (de meeste), ze hebben zelf bakken met geld schenken links en recht wat geld wat voor hun een fooi is en denken dan echt god zelf te zijn.
Oprah, bah.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op dinsdag 16 januari 2018 om 11:45:

Hoe kun je nou als sociaal-liberaal ervoor pleiten het sociale deel aan anderen over te laten, in dit geval de SP? Zet je daarmee jezelf niet neer als lanterfanter?

Beantwoorden

@Sander Lam op dinsdag 16 januari 2018 om 12:37:

Natuurlijk laat je het sociale deel niet aan anderen over. De SP laat het liberale deel ook niet helemaal aan anderen over. Maar verschillende partijen leggen wel hun focus anders. Zo vul je elkaar aan en houd je elkaar scherp. Je volgt niet blindelings de koers van een andere partij, maar het kan je wel aan het denken zetten over je eigen koers.

Iedere partij heeft zo zijn blinde vlekken. Het is goed je daar bewust van te zijn en juist aan die onderwerpen een keer goed aandacht te geven. Mijn eigen partij heeft bijvoorbeeld expliciet een paragraaf over redzaamheid opgenomen, omdat de keerzijde van het maximale uit iedereen proberen te halen ook kan zijn dat mensen overvraagd worden. Bij SP is de valkuil precies andersom: Als je te veel voor mensen regelt zonder er iets voor terug te verwachten, dan stimuleer je ze ook niet om te participeren. De balans ligt ergens in het midden.

Beantwoorden

Jammer dat het wijkje De Waard niet wordt gesloopt, de woningen zien er niet uit en de bloemkoolwijk als ruimtelijke structuur is lastig duurzaam te maken.
Beter had men op die grond een nieuwe duurzame woonwijk kunnen realiseren met appartementen.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *