Buiten is het 27 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 98.344 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
22reacties

Deze week was het weer mijn beurt om een column te schrijven. Zoals gewoonlijk nog net voor de deadline en met nog geen idee waarover. Op zoek in mijn gedachten werd ik alsmaar wreed verstoord door de actuele berichtgeving over Burgemeester Blanksma en haar buren. Mede opgeroepen door een telefoontje van een journalist met de vraag wat wij als SP daar nou van vinden. Na een korte reactie gegeven te hebben en opgehangen had bleef bij mij deze vraag in mijn hoofd malen. Alleen niet op de manier zoals de journalist voor ogen had. Die wilde met de vraag een inhoudelijke reactie op deze kwestie. Maar bij mij roept de vraag “wat vind ik daar nou van” iets heel anders op. Namelijk hoe weegt de pers iemands recht op privacy?

Ik vind het een ingewikkeld vraagstuk. Aan de ene kant is er uiteraard persvrijheid ofwel de vrijheid van drukpers, het grondrecht om gevoelens en gedachten openbaar te maken. Het is een van de voornaamste voorwaarden om de journalistiek goed te doen functioneren. Persvrijheid is gebaseerd op het grondrecht ‘vrijheid van meningsuiting’. Als zodanig is die vrijheid prominent vastgelegd in onder meer de Nederlandse Grondwet en de Universele verklaring van de Rechten van de Mens.
Een groot goed en in tegenstelling tot andere delen van de wereld in Nederland een vanzelfsprekendheid. Maar aan de andere kant hebben we nog een heel groot goed vastgelegd in onze grondwet namelijk het recht op privacy. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?

Om die vraag beantwoord te krijgen ben ik eens gaan googelen en stuitte op de site van de Raad van Journalistiek. Zoals zij zelf omschrijven hebben zij de volgende taak: “De Raad voor de Journalistiek buigt zich over de vraag of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie – kort gezegd – grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden.”
Bij de beoordeling van klachten baseert de Raad zich op een leidraad. Als ik via deze leidraad het antwoord op mijn vraag probeer te krijgen t.a.v. de berichtgeving kom ik op het volgende uit:

“In een publicatie mag de privacy van personen niet verder worden aangetast dan in het kader van de berichtgeving redelijkerwijs noodzakelijk is. Een inbreuk op de privacy is onzorgvuldig wanneer deze niet in redelijke verhouding staat tot het maatschappelijk belang van de publicatie.”
Wat is het maatschappelijk belang van deze publicatie volgens de journalist?

“Beschuldigingen worden alleen gepubliceerd wanneer onderzocht is of hiervoor een deugdelijke grondslag bestaat, zeker wanneer die beschuldigingen werden geuit door personen die in conflict verkeren met de beschuldigde of die anderszins belanghebbende zijn.”
Zijn de uitingen in het desbetreffende artikel niet van personen die in conflict met de beschuldigde verkeren?

“Publieke figuren moeten zich een zekere mate van blootstelling aan ongewilde publiciteit laten welgevallen. In hun privésfeer hebben ook zij recht op bescherming van hun privacy, tenzij gedrag in hun privéleven aantoonbaar van invloed is op hun publiek functioneren.”
Is er in deze kwestie sprake van gedrag in het privéleven dat aantoonbaar van invloed is op publiek functioneren?

En dan is er nog het blokje Verantwoording/Achteraf waarin ik het volgende vind:

“Niet verwacht mag worden dat alle reacties vooraf worden gemodereerd en eventueel verwijderd. Wel kan de redactie besluiten geplaatste reacties te verwijderen. Bevat een reactie een ernstige beschuldiging of een smadelijke uitlating ten aanzien van personen, dan dient de redactie op verzoek van de betrokkene(n) te onderzoeken of voor de beschuldiging of de aantijging een feitelijke grond bestaat, en indien dit niet het geval is, de reactie te verwijderen.”
Heeft het ED nog meegekeken naar de reacties? Wat vinden zij eigenlijk beschuldigingen en smadelijke uitlatingen?

En dat brengt me tot het laatste uit de leidraad wat mijn aandacht trok
“Journalisten zijn vrij in de selectie van wat ze publiceren. Ze wegen het belang dat met een publicatie is gediend af tegen de belangen die eventueel door de publicatie worden geschaad.”
Hoe is dit belang door de journalist gewogen?

Zoals de journalist veel vragen heeft aan de burgemeester heb ik ze zoals u ziet aan de journalist.
Ik ben er nu in ieder geval nog niet uit en blijf het lastig vinden, de pers versus privacy. Mijn hoop is gevestigd op wat antwoorden van de journalist. En als hij op de hoogte is van de beginselen van de Raad van Journalistiek zal hij die graag geven: “Goede journalistiek is waarheidsgetrouw en nauwgezet, onpartijdig en fair, controleerbaar en integer. Zij laat zich toetsen en gaat op open wijze om met opmerkingen, reacties en klachten.”

Lonneke Maráczi
Fractievoorzitter SP

In de reacties hieronder staat een update van de weblog.

22 reacties:

Goed gezien Lonneke ik ben benieuwd of de journalist en zijn/haar broodheer jouw opmerkingen ook lezen, ik heb mijn twijfels

Beantwoorden

Hoge bomen vangen veel wind !!!

Beantwoorden

Niet in de laatste plaats, plaatst het ED deze, toch wat opruiende, artikelen volledig openbaar. Je zou verwachten dat je dergelijke grote stukken voor je abonnees houdt en de opinies zich later vormen. Echter mag nu iedere Helmonder genieten van dit stuk “journalistiek”.

Toch eens nadenken wat de waarde van een abonnement is..

Beantwoorden

Als de SP twijfelt aan het werk van de journalist, is het misschien goed om zelf met de buren te gaan praten?

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi ????????????

Beantwoorden
Sandra Marques Viana

Ik vind het altijd zo mooi wanneer iemand op zoek naar zijn/haar mening over iets en niet afgaat op eenzijdige berichten, emotie, standaard overtuiging/mening over politici of zich laat beïnvloeden….

Mooie column Lonneke…. nee M.Engels, ik zie nergens dat ze een standpunt inneemt mbt buren versus buren maar dat ze een stap verder zet…. goh, hoe zit het met privacy in relatie tot journalistiek…. en vandaaruit bij vragen ( vragen, geen mening) richting de journalistiek beland.

En let wel…. ook ik neem geen standpunt in betreffende de discussie tussen 2 buren…. hoe zou ik dat kunnen? Ik weet absoluut niet van de hoed en de rand en dan nog, heb ik geen zin om me daarmee te bemoeien. En aangezien ik geen fractievoorzitter ben word ik ook niet bevraagd door een journalist en kan ik gemakkelijker buiten die discussie blijven dan Lonneke als SP Fractievoorzitter.

En ja, hoge bomen vangen veel wind… maar tjonge, jonge als ik de reacties lees dan zie ik bij de meeste zoveel harde standpunten die al ingenomen worden. En dan denk ik, hoe kunnen mensen dat? Als je niet weet wat er precies speelt, als je er niet zelf bij betrokken bent, als het iets is tussen 2 buren…. en dan is het mooi als je ,in dit geval Lonneke , iemand iets vanuit een heel ander perspectief ziet benaderen. Die zelf rustig gaat nadenken, tja wat vind ik er eigenlijk van? Dus Lonneke, mooie column wat mij betreft ????

Beantwoorden
Angelique Raaijmakers- v.d. Pol

Oh een kleine aanvulling om misverstanden te voorkomen…. daar waar ik zeg.. als ik de reacties lees bedoel ik de reacties op ed.nl ☺️

Beantwoorden
Angelique Raaijmakers- v.d. Pol

Ik ben niet het ED, maar ik zal de vragen eens nalopen:

“Wat is het maatschappelijk belang van deze publicatie volgens de journalist?”
Een burgemeester hoort van onbesproken gedrag te zijn. Als de burgemeester dus in een conflict verwikkeld is, dan is het maatschappelijk belang dat er controle is op haar voorbeeldfunctie.

“Zijn de uitingen in het desbetreffende artikel niet van personen die in conflict met de beschuldigde verkeren?”
Zolang er wederhoor plaats vindt en die wederhoor netjes bij het artikel geplaatst wordt is hieraan voldaan.

“Is er in deze kwestie sprake van gedrag in het privéleven dat aantoonbaar van invloed is op publiek functioneren?”
De burgemeester moet boven de partijen staan en als zodanig goed zijn in het oplossen van conflicten. Als dat in de privésfeer niet lukt, dan is het wel legitiem om de vraag te stellen of de burgemeester in functie wel in staat is om conflicten te de-escaleren.

“Heeft het ED nog meegekeken naar de reacties? Wat vinden zij eigenlijk beschuldigingen en smadelijke uitlatingen?”
We leven hier niet in Noord Korea. Laat die mensen lekker hun frustraties botvieren en ongefilterd hun mening spuien. Zie het maar als een verlengstuk van social media als twitter. Daar zijn ook voldoende ongenuanceerde reacties te vinden.

“Hoe is dit belang door de journalist gewogen?”
Klaarblijkelijk vond het ED dat dit nieuwswaarde had. Gezien de ophef zijn er voldoende mensen die een conflict met de buren een burgemeester onwaardig vinden. Daarmee is de nieuwswaarde dus wel bewezen.

In het kader van zuiverheid van de scheiding der machten lijkt het me goed om als politiek je niet te veel te bemoeien met de vrije pers. Iedere poging om te komen tot een opgelegd ethisch kader, hoe goedbedoeld ook, leidt tot minder persvrijheid.

Beantwoorden

UPDATE

`Burenruzie van Helmondse burgemeester Blanksma is niet privé’, zegt bestuurskundige

HELMOND – De burenruzie van burgemeester Blanksma van Helmond is niet uitsluitend een privékwestie. Dat zegt bestuurskundige Julien van Ostaaijen. “Je mag van een burgemeester meer verwachten dan van een normaal privépersoon.”

Over het algemeen kun je zeggen dat een burgemeester een belangrijke voorbeeldfunctie heeft. Maar als een burgemeester thuiskomt, de ambtsketen afdoet en vervolgens thuis ruzie krijgt met de buren, heeft dat dan invloed op het functioneren van de burgemeester?

“In het verleden zie je wel dat het soms ook een privékwestie is die ervoor zorgt dat een gemeenteraad het vertrouwen verliest”, zegt Julien van Ostaaijen.

Murenruzie
De ruzie van burgemeester Blanksma met haar nieuwe buren gaat over een gezamenlijk hek dat inmiddels is gesloopt. Daarvoor is een muur in de plaats gekomen. Maar volgens de buren is er nooit ingestemd met de komst van de muur.

LEES OOK: Helmondse fractievoorzitters willen duidelijkheid over burenruzie van burgemeester Blanksma

Gemeenteraad bepaalt
“Het is nu aan de gemeenteraad om te bepalen of hij dit erg genoeg vindt. Dan gaat het voornamelijk om de details in de zaak”, zegt bestuurskundige Van Oostaaijen.

“Je kunt niet zeggen dat de burgemeester in deze zaak zeker vertrekt. Maar je kunt er ook niet van uitgaan dat de burgemeester mag aanblijven en het vertrouwen van de gemeenteraad houdt. Dat kan wel. Maar het is nu aan de raad om te bepalen in hoeverre dat aan de orde is.”

Beantwoorden

Update 1:
De verklaring van burgemeester Elly Blanksma, naar aanleiding van het gesprek dat zij vanavond met de fractievoorzitters heeft gevoerd:

Naar aanleiding van het artikel over het geschil met onze nieuwe buren heb ik vanavond vragen van fractievoorzitters beantwoord. Hoewel het in de kern een kwestie uit mijn privéleven is, ben ik me ervan bewust dat het door de publicatie een publiek verhaal is geworden. Dat is inherent aan de functie en het leven van een burgemeester. Ik vind het heel vervelend dat dit is gebeurd. Voor het imago van Helmond, maar zeker ook voor onze buren. Op 17 oktober, vier dagen voor de publicatie over deze kwestie, heb ik een brief ontvangen waarin onze buren een voorstel doen. Ik ben bereid hier op korte termijn over in gesprek te gaan, en heb vertrouwen dat we er met elkaar uitkomen.

Beantwoorden

Omhoog gevallen schijnheilig figuur.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op maandag 23 oktober 2017 om 19:43:

Goed dat de burgemeester met die buren gaat praten en hopelijk kunnen ze daarna snel samen de vredespijp roken. Dat had sneller gekund, maar beter laat dan nooit.

Maar wat laf dat die journalist van het Eindhovens Dagblad nog steeds die vragen niet heeft beantwoord! Wat je ook van die burenruzie van de burgemeester vindt, ook hij hoort zich te verantwoorden. En die antwoorden wil ik ook graag weten. Dat doet de burgemeester toch ook of gelden er voor de krant andere fatsoensregels?

@Lonneke Maráczi: misschien moet je hem even een berichtje sturen of bellen dat jij die vragen aan hem stelde of had je dat al gedaan?

Beantwoorden

Top, Lonneke! Ik sluit me dan ook aan bik de woorden van Angelique. Je maakt het een stuk helderder voor mij, want de kwestie rond privacy vs persvrijheid houdt mij ook bezig. Dus dank je voor de verhelderende toelichting.

Beantwoorden

raar mens

Beantwoorden

Had ze zich dat niet zelf kunnen bedenken ?

Beantwoorden

Een ambtenaar hoort van onbesproken gedrag te zijn !!!!!

En dat geld zeker voor haar als allerhoogste ambtenaar van de Gemeente.

Maar ze zal er ook deze keer wel weer goed mee weg komen.

En als ze de brief van haar buren al op 17- 10 heeft ontvangen waarom dan
niet meteen contact opgenomen met hen om er uit te komen ? nee het word
haar nu te heet onder haar voetjes en houd de raad maar weer aan het lijntje.

Beantwoorden

@Gerard ik ben vanmorgen gebeld door een journalist van het ED. Goed open gesprek met wederzijds respect. De dialoog met elkaar aangaan is altijd goed ook al denk je er anders over. Heb gevraagd of hij mijn vragen hier wilde beantwoorden. Zijn antwoord was dat er zaterdag in het ED iets verschijnt wat hier betrekking op heeft.

Beantwoorden

Ze regelt het vast zoals Trump …

bing bing bing … geregeld.

Beantwoorden
Karin van der Werff

“Omhooggevallen schijnheilig figuur”

“Raar mens”

Wat een nare types leven hier in Helmond zeg.
Vast nog nooit één woord met mevrouw Blanksma gesproken.
Nou ik wel! En het is een heel vriendelijke, prettige dame.

Beantwoorden

@Lonneke Maráczi op maandag 23 oktober 2017 om 23:37:

Klinkt een beetje ontwijkend van de journalist, maar we zullen zien of hij jouw vragen ook echt beantwoordt. Misschien is wat lastig of zijn er andere omstandigheden. Hij kan zaterdag in ieder geval niet zeggen dat hij er geen tijd voor gekregen heeft. 🙂

Beantwoorden

Beste Lonneke,

Toevallig las ik uw mening in de ze zaak.

Vooropgesteld. Ik ken deze zaak niet. Maar mr. Wim en Fons J. zullen hun wenkbrauwen hebben gefronst over het gedrag van onze burgemeester.

Mij abonnement op het dagblad ED heb ik overigens per 01.10.2017 opgezegd.

Met vriendelijke groet.

Edwards.

Beantwoorden

Hallo Lonekke

Soms wordt het je ook wel een beetje gegund. Ik ken de statuur van Margreet de Leeuw-Jongejenas bij CDA niet. Ik verwacht dat zij wel solliciteert naar de functie van burgemeester.
Dat gaat haar lukken.

Edwards.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *