Buiten is het 18 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.067 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
89reacties

Afgelopen donderdag werd de Voorjaarsnota 2016 aan de gemeenteraad gepresenteerd.
Halverwege de collegeperiode wordt er in deze nota ook een tussenbalans opgemaakt. Wat hebben we bereikt, waar staan we op dit moment, wat komt er op ons af en waar zetten we de komende periode op in? Deze tussenbalans wordt opgemaakt aan de hand van de zeven ambities uit het Coalitieakkoord.

De eerste uitdaging twee jaar geleden was het continueren van zorgtaken. Per 1 januari 2015 zijn deze taken door het rijk overgedragen aan de gemeenten. In Helmond zijn we daar over de gehele linie goed in geslaagd. Wat niet wegneemt dat inwoners en instellingen wel degelijk de directe gevolgen van de landelijke bezuinigingsmaatregelen voelen.
In de Commissie Maatschappij wordt de raad regelmatig op de hoogte gebracht van de voortgang Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdzorg. Maar wat zeggen abstracte monitors en rapportages ons echt over hoe het gaat in de lokale praktijk? Uit de tussenresultaten van het project Mijn Kwaliteit van Leven van patiëntenfederatie NPCF en de zorgenquête die gehouden werd door het Eindhovens Dagblad blijkt dat de ervaringen met de veranderingen in de zorg allerminst positief zijn. We realiseren ons dan ook dat we er nog niet zijn. De transformatie van de zorg is nog in volle gang. Een veranderproces dat lang, complex en onzeker is. Uit de voorjaarsnota en de tussenbalans blijkt dat het college zich hier terdege bewust van is. Er komt een Transformatieagenda en voor de komende transformatiejaren wordt er een directeur Sociaal Domein aangesteld. Om de transformatie te laten slagen moet er expliciete aandacht zijn voor de praktijk. Om de lokale praktijk in beeld te brengen, starten we in Helmond met cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd. Met de collega-gemeenten uit de G32 (inmiddels bestaande uit 37 gemeenten) wordt er ook gedacht aan gesprekken op wijkniveau met professionals en inwoners met en zonder hulpvraag. Met elkaar in gesprek gaan over wat men tegenkomt, wat goed gaat, wat nog ontbreekt of niet goed gaat. Waarbij mogelijk ook het bestuur, raadsleden en Tweede Kamerleden plaatsnemen zodat zij deelgenoot worden van het gesprek en van de beweging in het sociaal domein. Met de Commissie Maatschappij zal over de thema’s die hieruit voortkomen doorgepraat worden. De uitkomsten van de cliëntervaringsonderzoeken zullen hierbij betrokken worden en de commissieleden kunnen input geven voor de transformatieagenda.

Als SP’er ben ik blij met de focus op het veranderproces. Het is en blijft een gezamenlijk leer- en ontwikkelingsproces. Op lokaal gebied is het onze plicht om ondanks de landelijke bezuinigingen de zorg zo goed mogelijk te regelen voor onze inwoners. Dit kabinet heeft het mogelijk gemaakt dat gemeenten de vrijheid hebben gekregen voor de invulling van de zorgtaken. Deze vrijheid geeft ons de ruimte om lokaal beleid te maken. Die moeten we dan ook in Helmond zo goed mogelijk benutten door beleid te maken waarbij de menselijke maat voorop staat. Maar tegelijkertijd moeten we ook blijven strijden voor goede, betaalbare zorg voor iedereen. Dit kabinet heeft ondertussen al veel van de zorg gesloopt en daarbij is ook nog eens een ongelijkheid gecreëerd, want het maakt wel degelijk uit in welke gemeente je woont als je een zorgvraag hebt. De eigen bijdrage, het eigen risico, de massa ontslagen in de zorg, toename van bureaucratie, het zijn allemaal effecten van marktwerking in de zorg. Voor velen van ons is de zorg onbetaalbaar en ontoegankelijk geworden terwijl de winsten van de zorgverzekeraars alleen maar stijgen. Dat vraagt om actie!
De SP gaat de komende tijd volop aan de slag met de zorgcampagne. Deze campagne draait om twee politieke eisen: het invoeren van een Nationaal Zorgfonds en het afschaffen van het eigen risico. In het hele land gaat er campagne gevoerd worden. In Helmond zal eind mei de ZO-zorgkrant verspreid worden waarin u nader geïnformeerd wordt en er zullen lokale campagneplannen gemaakt worden. Wij roepen iedereen die samen met ons deze strijd wil voeren op om zich aan te sluiten. Jong, oud, zorgvragers, zorgverleners, mantelzorgers, professionals, inwoners, politieke partijen, want de zorg is een punt van zorg voor ons allemaal!

Lonneke Maráczi
Raadslid SP

In de reacties hieronder diverse updates over met name het WMO-overschot.

89 reacties:

Leerproces,focussen,ontwikkelingsproces,veranderingsproces,transformatieproces.Weet u wat u eens moet doen SP raadslid?Gaan praten met de zorgbehoevenden die slachtoffer geworden zijn van al deze processen.Slachtoffers die in een woud van ambtelijk geklungel aan lopen,en vastlopen omdat er niet uit te komen is,en de communicatie droef is.Maar ja,indien je in het bezit bent van dozen vol medische informatie en er komt een ambtenaar langs om bij een aanvraag v.e parkeervergunning je pols op te nemen dan weet je wel hoe laat het is.Twee jaar gammel hart,men is drie keer komen stofzuigen.We wachten het leerproces verder af.Schaam u.

Beantwoorden

@karel op maandag 25 april 2016 om 13:15:

Inderdaad met praktijkvoorbeelden kunnen wat. Ik wil u dan ook graag uitnodigen om uw ervaringen met mij te delen. U kunt mij mailen of bellen om een afspraak te maken.

Beantwoorden

Het programma Nieuwsdesk van Omroep Helmond radio gaat binnenkort een special brengen over de zorg en de resultaten van de bezuinigingen. We willen in contact komen met mensen die hiermee te maken hebben. We willen ook de politici aan het woord laten en we willen inventariseren wat er allemaal gaande is. Betrokkenen die zich geroepen voelen hun stem te laten horen in ons programma kunnen contact opnemen met [email protected] En dan geen ambtenaren taal maar in normaal Nederlands. Geen moeilijke woorden en geen verzachtende uitdrukkingen maar een eerlijk en open gesprek.
Joos van Stiphout ,redactielid en verslaggever “Nieuwsdesk”.

Beantwoorden
Joos van Stiphout

Oneerlijke verdeling. Dat is wat er volgens mijn beleving in de gemeente plaatsvind. Mensen die voorheen een baan hebben gehad,evt koophuis hebben, met werkende partner en misschien zelfs opgroeiende kinderen zijn sowieso de dupe. Je zit al snel boven het streepje.

De zorgverzekering gaat op zich nog wel, daar zit een max aan met hun eigen risico. En die geld voor iedereen. En die bepaal je zelf. Is met dat CAK acceptgiro toch even wat anders met hun 13e maand. Dat is de gemeente rekening.
En zo ontstaat er al onduidelijkheid over het woord eigen bijdrage. Of is het eigen risico, wat ik merk is dat er op straat veel door elkaar word gehaald. Laat staan het raadsel van hoeveel en hoe en wat toen het inging. Die rekening kwam ook nog achteraf. Zelfs bezwaren waren er nodig.

Maar alles wat er vanuit de gemeente moet komen is hier zowat gedwongen al wegbezuinigd. Je komt daarbij ook niet door de afdeling heen. De weg is erg zwaar. Geen idee van wat er echt bij mensen speelt. Ja zo ook zelfs tot aan het Mantelzorg compliment, wat je zelf vroeger weg kon geven aan iemand die zich een jaar lang kapot ploetert is nu uitgekleed, idee is helemaal weg.

De scoot is ook ingeleverd. Laat staan wat je overkomt omdat niemand durft te zeggen wat iets kost. Soms zelfs nadat er al aanpassingen waren gedaan of geleverd. Wat een gedraai en gekonkel. En elke aanvraag, kost het ook elke 4 weken extra geld. Dus je bedenkt wel wat je doet. Dus vraag je wat iets kost. Maar niemand weet wat. Hoe moet ik dan omgaan met die marktwerking. Behalve voor mensen onder het streepje. Die kunnen gewoon aanvragen en gebruik maken van alle middelen. Geen verassingen.

Je bent op papier bij CAK dan ook al snel zo gezegd rijk. Zonder dat er iets in de zak zit. Want dit geld op verschillende vlakken. Toeslagen ed. krijgen we niet.
Dat is de ervaring die ik heb door de tijd heen. Niet alles zit bij de zorg verzekeraars. Het toeval treft dat de mijne beter meewerkt dan Peel heeft gedaan. En al helemaal in de transformatie afgelopen jaar nieuwe zorg. Zij waren en zijn wel duidelijk. Ook in wat iets kost.

Dat het uitmaakt in welke gemeente je woont ligt toch echt aan de gemeente. Extra verkregen hogere eigen bijdrage en het korten en verhogen. De gemeente bepaald de prijs niet het CAK. En gemeente wil niet meer dan minimumloon betalen. Het heeft hier al wat kruim gekost en nog…. Het is te duur er moet nu zelfs geld bij.
Dus ik zeg afschaffen die eigen bijdrage CAK !!! Niet alleen het kabinet sloopt zorg. Eigen bijdrage is hier zeker nu nog 2000 en het Eigen risico maar 380. Ik wil best extra bijdragen maar wel in een goede verhouding.

Beantwoorden

@Joos van Stiphout op maandag 25 april 2016 om 17:09:

Goed dat Omroep Helmond een special zorg gaat maken.
Ik sluit me er graag bij aan.

Beantwoorden

@henk op maandag 25 april 2016 om 19:30:

De eigen bijdrage is ook een punt van zorg en discussie zowel landelijk als lokaal.
Ook hiervan zijn ervaringen uit de praktijk meer dan welkom. Wilt u uw ervaringen delen neem dan contact op via mail of telefoon.

Beantwoorden

Ik ga geen ervaringen meer delen.Na elf keukentafel gesprekken ben ik er wel klaar mee.Het is zo kleinerend om aan totaal onwetenden je te moeten verantwoorden voor je ziek zijn.Dit na veertig jaar premie te hebben betaald.Zorg is verworden tot een geldkwestie.Natuurlijk speelt de overheid een rol.Maar zoals voorzien hebben wethouders niet de capaciteiten deze complexe materie te handelen.Geld en partijpolitieke motivaties zijn belangrijker.Trouwens hoe hoog is het overschot mbt tot niet uitgegeven gelden zorg in Helmond?Ziek worden is vervelend.Maar het wordt pas echt belastend als je met zorg te maken krijgt in deze gemeente.Ik durf te zeggen mensonterend.

Beantwoorden

Iedere kruimel zorg moet bevochten worden. Je krijgt het niet cadeau! Het is een voortdurende strijd waarbij de gemeente (Peel 6.?) en zorginstellingen continue bezig zijn om zoveel mogelijk zorg te ontzeggen of weg te nemen. Bezwaarmogelijkheden en je rechten worden bewust vaag gehouden. Je weet ook niet waar je moet zijn. Gemeente? Peel? Guido? Savant? Lev? Zoek het maar uit! In plaats van zwart op wit duidelijkheid te geven wordt er een keukentafelgesprek naar voren geschoven waarin je informeel uitgelegd zal worden dat je die kruimel zorg waar je voor vecht wel kan vergeten.

Beantwoorden

Als Omroep Helmond er zorg voor gaat dragen, komt het zeker goed, ha haha, laat me niet lachen. Je kan doen in deze gemeente wat je wilt, je kan hier of waar dan ook opschrijven wat je wilt, het helpt allemaal niks. Alle bestuurders van dit land/gemeentes gaan gewoon hun eigen gang. Alles wordt er door gedrukt, wat al jaren vast staat. Ik ben er ondertussen achter na vele jaren hier mijn grieven te hebben opgeschreven, dat het geen enkel verschil maakt. Dat zouden meer schrijvers eens door moeten hebben onderhand. Alle onderwerpen waar ik wat over te melden had de afgelopen 10 jaar, het hielp totaal niets. Niets is er veranderd, wat je ook hier neerzet, het gaat gewoon zoals gepland allemaal verder, je wordt echt genaaid waar je bij zit. Alles wordt systematisch verhoogd, duurder en we staan er allemaal bij te kijken, kankeren ons het lazerus en we doen niets. Want we zijn druk met chatten, appen, gamen en doof geworden voor alles. En dat is nou precies wat de overheid wil, dat we geen besef meer hebben en …dat we door de bomen het bos niet meer zien. Het eigen risico wordt 500 euro per persoon, óók dat staat alweer vast. De zorg voor vooral ouderen is tot een bedenkelijk niveau gedaald in dit land, het is om je rot te schamen. Het is triest dat er ene Gordon en Joling op moeten draven om nog iets voor de ouderen te betekenen. Mooi dat ze dit doen, maar dit hoort toch niet en zelfs Rutte geeft de heren opdracht om de ouderen uit het slop te halen. Ik dacht toch dat dit zijn baan was en hij er dik voor betaald wordt? De huren rijzen zodanig de pan uit, dat straks de helft van Nederland geen leven meer heeft, het kan ze in Den Haag of hier in Helmond geen ene moer schelen, het gebeurt gewoon. Welnu beste mensen, ik ga er in ieder geval mee stoppen en hoef me derhalve dan ook niet meer te ergeren. Ik ben het zat, omdat het geen enkel verschil maakt. Nogmaals, waar je straks ook op gaat stemmen (ik nooit meer) je wordt toch verder genaaid. We zijn inmiddels allemaal slaven van deze maatschappij geworden. Tot slot dit: En nee….. ik ben geen pessimist zoals velen zullen denken, maar een realist, het ga jullie goed.

Beantwoorden

Laat ze maar kletsen hoor SP.U voert mijn beleid precies zo uit als bedoeld.Totale admistratieve chaos en minder goede zorg voor diegenen die het nodig heeft.Ga zo door,ik ben trots op u!

Beantwoorden

Wanneer kunnen we transparantie verwachten overschot WMO pot.Vele randgemeentes hebben deze tranparantie al gegeven.En waar is dat geld voor gebruikt.Graag een antwoord.

Beantwoorden

@Henk op zaterdag 30 april 2016 om 08:21:

Dat zou ik ook wel willen weten, waar dat wmo-geld aan besteed is, het overschot mag nl anders besteed worden. Als je alleen al de drastische bezuinigingen in de huishoudelijke zorg ziet. De indicaties zijn praktisch allemaal gehalveerd. Dagbesteding voor ouderen wordt nog maar erg weinig geïndiceerd. Hierin zouden ook wijkhuizen een functie gaan vervullen. Maar ook daar drastische bezuinigingen en bij mijn weten is in Helmond nog in geen enkel wijkhuis een opzet gemaakt om een rol in welke vorm van dagbesteding ook. In de omringende Peelgemeenten floreert dit al jaren.

Beantwoorden

@Ria van Aerle op zaterdag 30 april 2016 om 13:03:

Neem aan dat we antwoord krijgen.Anders is een dergelijk blog tamelijk zinloos.

Beantwoorden

Gisteren cijfers Boxmeer.€ 350.000 niet uitgegeven aan zorg,overschot WMO.Graag de cijfers college…!

Beantwoorden

@Henk op zaterdag 30 april 2016 om 08:21:

Het is ons niet bekend wanneer het Helmondse overschot van die Wmo-gelden bekend wordt gemaakt. Het enige dat wij daarover konden terugvinden is dat het ED op 13 april schreef dat het in april bekend zou worden. Misschien wil je jouw vraag aan hen stellen zodat zij je vraag kunnen beantwoorden.
Maandagavond 9 mei wordt de voortgang van de Wmo toegelicht in het Bestuurscentrum Boscotondo. Wellicht wordt daar dat overschot bekend gemaakt. Als je wilt, kun je die avond daar jouw oor te luisteren leggen want die vergadering is openbaar. Met een beetje geluk serveert 1 van de bodes je als toehoorder daarbij een kopje koffie of thee.
We horen graag wat jij eventueel te weten komt.

Beantwoorden

@Henk op zondag 1 mei 2016 om 07:56:

Sterk, we waren beiden met hetzelfde bezig. 🙂

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op zondag 1 mei 2016 om 07:57:

Met dank vd info.

Beantwoorden

Lonneke blijft stil nu de vraag van hoe het zit met het WMO overschot in Helmond en de vraag die hierover middels meerdere mensen is neergelegd.
Renske Leijten van de SP stelt hierover kamervragen hoe zo iets in godsnaam kan.
De SP heeft met Nathalie van der Zanden de hiervoor verantwoordelijke Wethouder zitten in het college.
Er komen maar geen cijfers naar buiten hierover in Helmond.
Ja, eigenlijk niet gek dat Lonneke hierop niet wil ( of durft) te reageren.
Het is wel veelzeggend dat zij of iemand anders van de SP hier, niet meer reageren.

Echter ook andere volksvertegenwoordigers blijven hierover opvallend stil?
Of zou er toch nog een reactie komen vanuit de SP over die vraagstelling hier?

Ben benieuwd, wa denkte gai?

Beantwoorden

De SP gaat de komende tijd volop aan de slag met de zorgcampagne. Deze campagne draait om twee politieke eisen: het invoeren van een Nationaal Zorgfonds en het afschaffen van het eigen risico. In het hele land gaat er campagne gevoerd worden. In Helmond zal eind mei de ZO-zorgkrant verspreid worden waarin u nader geïnformeerd wordt en er zullen lokale campagneplannen gemaakt worden. Wij roepen iedereen die samen met ons deze strijd wil voeren op om zich aan te sluiten. Jong, oud, zorgvragers, zorgverleners, mantelzorgers, professionals, inwoners, politieke partijen, want de zorg is een punt van zorg voor ons allemaal!

Lonneke Maráczi
Raadslid SP

Schrijft u in uw weblog maar wat betekent dit nu voor de inwoners van Helmond? Kunnen we ons eigen risico terug ontvangen van de gemeente? In de voorjaarsnota en de tussenbalans lees ik er namelijk niets over!
En ja de vragen van anderen over een mogelijk overschot op de WMO in Helmond worden maar ook niet beantwoordt.

Dacht dat de SP voor openheid en duidelijkheid is, of toch nie!!!!

Beantwoorden
een senior in helmond

Heb aangedrongen via twitter aan de de SP Helmond en Lonneke de vragen hier te beantwoorden en openheid te geven over alles.
Ook aan andere volksvertegenwoordigers van ander partijen overigens.

Wel zou het het meest gepast zou zijn dat de verantwoordelijke wethouder Nathalie Van de Zanden hierover uitleg zou geven in het kader van die gewenste transparantie vanuit de SP ideologie.

Ze lezen in ieder geval mee hier weet ik.
Zoals de meeste locale politici doen ook van andere partijen.
Ik nodig hen ook gaarne uit te reageren in deze topic!!
Kom op met dat Stadsgesprek…ook over dit onderwerp SP Helmond!!!!
Hoeveel hebben we in Helmond overgehouden en waar gaat dat geld naartoe?
Algemene middelen?

En als er geen duidelijkheid wat dit betreft van de SP komt, dan van iemand anders van onze volksvertegenwoordigers?
Van de oppostiekant misschien?

Of moeten we dit weer uit de krant gaan vernemen?
Transparantie was een speerpunt van de huidige coalitie toch, of zit ik er nou helemaal naast?

In afwachting van de antwoorden van de SP.

Beantwoorden

Uit een reactie van het ED via twitter blijkt dat ze alles op de voet volgen ter info aan iedereen.

Vriendelijke groeten

Beantwoorden

Sorry mensen dat ik nog niet gereageerd heb maar ik kijk niet iedere dag op de Weblog omdat ik soms gewoonweg te druk heb.
Zoals @de Weblog van Helmond hier al meldde zijn de precieze cijfers nog niet bekend. In de laatste Commissievergadering is bekend gemaakt dat nog niet alle gegevens bekend zijn en er daarom nog geen specifiek bedrag genoemd kan worden. Op dit moment is er dus nog geen volledige duidelijkheid maar naar verwachting zal die er na het mei reces op korte termijn komen.

@Eddie
Het geld gaat zeker niet naar algemene middelen maar is en blijft voor de zorg.

@een senior in Helmond
De actie “Op naar een Nationaal Zorgfonds” is een landelijke voor een ander zorgstelsel. Het huidige zorgstelsel van marktwerking, bureaucratie, stijgende zorgkosten, minder kwaliteit, etc. kan en moet anders.
Iedereen die het daar mee eens is kan deze actie ondersteunen en mee de strijd hiervoor aangaan. Zie https://nationaalzorgfonds.nl/

Beantwoorden
Lonneke Maraczi

@Lonneke Maraczi op dinsdag 3 mei 2016 om 22:54:

Bedankt voor je reactie!
Benieuwd naar de cijfers.

Vriendelijke groet,

Beantwoorden

@Eddie op dinsdag 3 mei 2016 om 18:45:

Als ik het goed begrijp uit hun stuk, is het te veel aan WMO al bekend bij het ED. Ik vermoed dat het al in hun ochtendkrant op papier stond en gewoon nog niet online staat. Misschien heeft Henk het antwoord al van hun gekregen maar dat nog niet gemeld.

Beantwoorden

@Tineke T op woensdag 4 mei 2016 om 08:03:

Nee,ik heb nog niets vernomen.

Beantwoorden

Helmond is niet de enige die het WMO-overschot nog niet weet
Bijna 9 op de 10 gemeenten die meededen aan een onderzoek van Binnenlands Bestuur, hielden geld over op hun WMO-budget. Zodoende bleef er in Nederland minimaal 310 miljoen euro voor zorg en ondersteuning thuis op de plank liggen. Dat blijkt uit de berekening (pdf) van dat onafhankelijk platform voor hoger opgeleide ambtenaren en bestuurders bij de (lokale) overheid.
De Nederlandse gemeenten hebben in totaal plusminus 4,8 miljard te besteden voor de WMO-taken. In het onderzoek werd aan bijna alle 390 Nederlandse gemeenten hun “Wmo-overschot cijfers” over 2015 gevraagd. Van de 365 gemeente leverden er 126 afgelopen 2 maanden gegevens aan. Daartussen zitten zowel grote, midden als kleine gemeenten. Verschillende gemeenten die niet meededen, zeiden hun jaarcijfers nog niet gereed te hebben.
Net als bij 2/3 van de gemeenten, is het overschot van die Wmo-gelden ook in Helmond nog niet bekend, zoals we zondagochtend schreven.

Beantwoorden

Ze moeten nog even creatief boekhouden voordat ze met de cijfers naar buiten komen!

Beantwoorden

4 weken geleden met een bekende een keukentafel gesprek bijgewoond. Alles was duidelijk, ja mevrouw ” hier moet iets gebeuren” Na een ronde door de woning werd er meer geconstateerd waar verandering in moest komen.
Nu, na 4 weken nog geen zekerheid of er volgende week na een ernstige operatie hulp in huis kañ zijn voor deze alleenstaande, afgezien van de noodzakelujke aanpassingen die zouden moeten gebeuren.
ZO KAN IK OOK GELD OVERHOUDEN,,

Beantwoorden

Ben benieuwd welk bedrag er uit de hoge hoed komt en nog veel meer benieuwd waar het geld dan wel aan uitgegeven is.
Transparantie heeft het College immers hoog in het vaandel staan!

Beantwoorden

PvdA wil morgenavond de hoogte van Helmonds WMO-overschot weten
De PvdA wil morgenavond de hoogte weten van het WMO-overschot in Helmond. Daarover stellen zij vragen aan B&W tijdens het vragenhalfuurtje dat voorafgaat aan de raadsvergadering.
De politieke partij (en ook andere Helmonders zoals je hierboven kunt lezen) is inmiddels erg benieuwd naar deze Helmondse cijfers. In de vergadering van de raadscommissie Maatschappij op 11 april werd desgevraagd toegezegd de hoogte van het bedrag, dat eind april bekend zou zijn, mee te delen aan de gemeenteraad. Maar dat bedrag blijkt door B&W nog niet verstrekt te zijn.

Beantwoorden

Zul je zien dat de bonnetjes kwijt zijn.

Beantwoorden

Lijkt goed dat hierover vragen gesteld worden. Het geld moet minimaal geoormerkt worden voor de toekomst en niet worden uitgegeven aan dure hobbies van de SP zoals de verbouwing van de Brem tbv Obs de Straap voor slechts 1 jaar. Kosten pakweg 70 duizend euro en het failliet van een wijkhuis en het Repaircafe Rijpelberg.

Beantwoorden

Er is 8,4 miljoen euro WMO–overschot !!!

Beantwoorden

@Toon op dinsdag 10 mei 2016 om 21:22:

Volgens het ED.nl is er 5,6 miljoen WMO en 2,8 miljoen jeugdzorg overschot, samen goed voor 8,4 miljoen overschot.

Beantwoorden

In 2014 waren er 6907 WMO cliënten. Stel dat dat er in 2015 7000 waren. Aangenomen dat de 5,6 miljoen over 2015 is overgehouden had er in 2015 per persoon €800,- meer beschikbaar gesteld kunnen worden.

Dat is bijvoorbeeld met €12,50 / uur voor huishoudelijke hulp 64 uur huishoudelijke hulp voor een jaar. Dat is ongeveer 1 1/4 uur per week. Dat is een groot deel van de tijd waarop mensen sinds 2015 gekort zijn.

Ik denk dat wij Helmonders graag van de gemeente vernemen wat zij uiteindelijk met die 8,4 miljoen gaan doen. Ik mag met de SP in het college aannemen dat dat ten goede gaat komen aan zorg voor de hulpvragers.

Beantwoorden

@johan @Arve Omic

Het geld is en blijft voor de zorg.
Eerst moet duidelijk worden waarom er zoveel overschot is,.
Dan waar liggen de knelpunten, wat moet en kan er verbeterd worden?

In meer dan 20 Nederlandse gemeenten wordt een “Festival der verantwoording” georganiseerd. Ook in Helmond en wel op 24 mei a.s. van 19.00u-21.00u in de Bibliotheek.
Dit is een lokale dialoog over de zorg en jeugdzorg. Hoe staat Helmond ervoor? Wat kunnen we verbeteren en waarvan kunnen we leren?
Dit gesprek wordt aangegaan met alle betrokkenen in de wijk Binnenstad: inwoners, klanten die al gebruik maken van (jeugdzorg), vrijwilligers, (zorg)professionals, Helmondse raadsleden en 2e Kamerleden.
Met de reacties en suggesties kunnen de diensten verbeterd worden.

http://www.ndsd.nl/activiteiten/festival-der-verantwoording/

Maar ook uw reacties en suggesties op de Weblog zijn natuurlijk van grote waarden voor ons.

Beantwoorden

@Arve Omic op dinsdag 10 mei 2016 om 21:55:

Sorry, je zult wel gelijk hebben. Ik hoorde het van iemand die bij die gemeenteraadsvergadering was en dat een keer wilde meemaken. Maar ik zal wel niet goed geluisterd hebben. 🙁

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi op woensdag 11 mei 2016 om 01:22:

Een ‘Festival der Verantwoording’?!!! Dat maakt zeker deel uit het ‘Feest van de Democratie’?! Uit uw omschrijving maak ik op dat het een ‘keukentafelgesprek’ in het groot gaat worden. Burgers die hun woordje mogen doen en bestuurders die zullen concluderen dat het allemaal eigenlijk heel goed geregeld is. Wilt u een suggestie? Meer zorg! Meer huishoudelijke hulp! Gaat u ermee aan de slag? Nee heh?

Beantwoorden

@Arve Omic op woensdag 11 mei 2016 om 13:09:

Inderdaad een beetje triest om dit een Festival te noemen.
Misschien is pijnlijk nog een beter woord.
Daarbij de standaardformule van dit college weer uit de kast, eerst vooraf aanmelden, in groepjes aan tafel gezet worden, en er is maar liefst 2 uur uitgetrokken voor het Festival.
Maar goed, we hebben er weer een festival bij in Helmond!!

Ik ben alleen bang dat veel zorgbehoevende mensen geen echte festivalgangers zijn. Maar goed, die mogen dan een enquete formuliertje invullen.
Het zoveelste.

Beantwoorden

P.s. hier het programma voor het Helmondse Festival!!

http://www.ndsd.nl/wp-content/uploads/2016/04/Helmond.pdf

Beantwoorden

Uren huishoudelijke zorg zijn gehalveerd. Dagopvang wordt nog maar erg weinig geïndiceerd. Niveau2-medewerkers die verzorgende taken bij mensen thuis , zoals steunkousen, helpen met wassen/douchen, helpen met aan/uitkleden, zijn ontslagen, omdat men voor eenvoudige verzorgende taken geen indicatie meer krijgt. Hulp bij het verzorgen van de (brood)maaltijden wordt niet meer geïndiceerd en vergoed door de gemeente. Deze medewerkers zijn ook ontslagen. Maar zo houdt de gemeente wel miljoenen over, ja.

Beantwoorden

@Arve Omic @Eddie los van of de naam passend is of niet deze bijeenkomst is een van de manieren (niet de enigste) om informatie uit de praktijk op te halen. Met concrete voorbeelden wordt duidelijk hoe het beleid in de praktijk uitpakt. Je kunt mooie beleidsplannen schrijven maar werkt het ook in de praktijk? De (jeugd)zorg is veel omvatttend en complex. We zitten nog volop in de transformatie en daarom wordt bet beleid voortdurend getoetst en waar nodig en mogelijk aangepast. Daarom moet er ook goed en genuanceerd uitgezocht worden waarom er zoveel overschot is en hoe/waar je het in kunt zetten.

@Ria van Aerle heb jij misschien concrete voorbeelden voor mij?

Beantwoorden

@Lonneke Maráczi op donderdag 12 mei 2016 om 00:42:

Helmond hield in 2015 bijna 610.000 euro over uit pot poetshulp.
Zie hiervoor : http://www.ed.nl/regio/helmond/dik-miljoen-over-uit-pot-poetshulp-in-peelgemeenten-1.6007011

Komen die nog bovenop die 8,4 miljoen?
Want dan staat de teller inmiddels op 9 miljoen!!

Beantwoorden

@Lonneke Maráczi op donderdag 12 mei 2016 om 00:42:

Lonneke waar kan ik de Mail naartoe sturen?

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi op dinsdag 3 mei 2016 om 22:54:

Het beeld van een wethouder die niet “in control” is beklijft hier toch. Dat dit een fenomeen is dat zich door het hele land voor doet geeft wel aan dat het ingewikkelde materie is. Maar het is als wethouder je voornaamste taak om beleid te maken en daar hoort ook bij dat je goed zicht hebt op de actuele stand van zaken m.b.t. het beschikbare budget. Als je dan bijna 15% van dat budget over hebt, dan is er echt iets niet goed gegaan. Zo’n afwijking moet toch gesignaleerd worden.

Saillant detail:
Wist u dat de wijkhuizen ook gedeeltelijk onder de WMO vallen? Niet voor niets is De Geseldonk deels met WMO gelden verbouwd. Veel ouderen vinden in een wijkhuis hun dagbesteding en vanuit het oogpunt van tegengaan van eenzaamheid onder die groep is een WMO subsidie niet zo heel raar.

Maar nu komt de clou: Als er zo veel geld over is van de WMO, waarom moest er dan met alle geweld een bezuinigingsronde plaats vinden op de wijkhuizen? Had dit niet veel simpeler opgelost kunnen worden door meer te financieren uit een ander potje? En als de voornaamste reden het terugdringen van het aandeel van spin in het web de LEV groep was, waarom dan niet gewoon in gesprek gegaan en regels opgesteld? Door bijvoorbeeld te kiezen voor combinatiefuncties en het inrichten van flexplekken had kantoorpersoneel van LEV prima algemene beheerstaken op zich kunnen nemen met een flinke besparing op de professionele kosten als gevolg (hint, dit kan nog steeds zo ingericht worden bij de overige wijkhuizen)

Beantwoorden

@Ria van Aerle op donderdag 12 mei 2016 om 08:46:

[email protected]

Beantwoorden

@Michiel van Geel op donderdag 12 mei 2016 om 09:21:

Ik moest even Googelen om te zien wat die woorden betekende 😉 maar dat Saillant detail en die Clou vind ik nogal nieuws als dat waar is. Of moet ik het meer zien als een zeer uitzonderlijke mogelijkheid die kan als het in Helmond bv sneeuwt terwijl het 35 graden is? 😉

Beantwoorden

@Jan op donderdag 12 mei 2016 om 13:30:

De gemeenten zijn op dit moment in principe vrij om overgebleven WMO gelden te besteden zoals zij dat willen, dus het aanwenden voor het openhouden van/niet bezuinigen op de wijkcentra had sowieso gekund. Maar zelfs als de regelgeving in de toekomst wordt aangescherpt, dan nog is het verdedigbaar om overgebleven gelden (deels) zo te gebruiken.

Een uitzonderlijke mogelijkheid is het dus niet. Wel een mogelijkheid die door onze ambtenaren en bestuurders misschien over het hoofd is gezien. Wat op zich niet raar is als de verantwoordelijkheid bij een andere afdeling ligt. Het is soms lastig om over de randen van het eigen hokje te kijken.

Beantwoorden

Een festival,… tja…. je zou maar net als ik hulpbehoevend zijn. Waarschijnlijk is dat dus geen optie. Vervolgens ook aan alle kanten gekort zijn. Linksom of rechtsom we hadden geen keuze. Van alle daken geschreeuwd. En dan nu dit SP (circus) zo moeten lezen.

Beantwoorden

@karel op dinsdag 26 april 2016 om 08:03:

JUIST nu @karel heb je niet de persoon van de keukentafelgesprekken, maar iemand die aan JOU kant staat. Misschien moet je het ( en jezelf) deze kans gunnen. Verhalen kunnen anoniem maar worden niet getoetst dit keer door een ambtenaar maar door een beleidsmaker!

Beantwoorden
Joos van Stiphout

Uitspraak van de Hoge Raad in het nieuws vandaag: Gemeenten mogen niet zomaar korten. Die miljoenen kunnen dus maar beter gereserveerd worden voor het terugdraaien van de doorgevoerde kortingen sinds 2015.

Ik ben benieuwd hoe de gemeente Helmond zich naar deze uitspraak gaat voegen. Pro-actief mag ik toch hopen.

Beantwoorden

Uitspraak rechtbank al gelezen mevr?Die gehakt maakt van uw WMO beleid? Zie ED.

Beantwoorden

Benieuwd naar de reactie van Lonneke op het artikel “kookboek ipv traplift” (ED vandaag).

Dat een college met de SP zorggelden verkwanselt aan lantaarnpalen is mij een raadsel. Lijkt oude politiek wel waar ze onlangs zo tegen te hoop liep. Links net als toen niet meer dan een bijwagen van christelijk rechts.

Beantwoorden

Mevr Marcazi.In een reactie naar ene Eddie stelt u dat het overschot WMO,niet zal worden aangewend voor algemene middelen.Na gisteren het ED gelezen te hebben blijkt toch iets anders.Zo lees ik over investeringen ter ontwikkeling van kinderkookboeken.Graag uitleg over de contradictie tussen uw opmerking en het artikel in het ED.Met dank.

Beantwoorden

@Mark op vrijdag 21 oktober 2016 om 10:57:

Bedankt voor het omhoog halen van dit onderwerp en het stellen van je vraag Mark!
Benieuwd naar het antwoord naar de eerdere toezegging wat dit betreft in een antwoord aan mij.

MvG

Beantwoorden

Opnieuw staat de SP weer in een daglicht waarin ze niet wil staan. 20 mille voor iets onduidelijks in de Fonkel, het de nek omdraaien van de autonomie van ons Repaircafe Rijpelberg en nu het verkwanselen van zorggelden. Slechts een paar voorbeelden.

Het geeft geen pas om de SP voor alles verantwoordelijk te houden, zij werken binnen een coalitie. Maar mochten ze willen politiek overleven in een slangenkuil dan zullen ze het wel wat slimmer moeten aanpakken.

Dat zorggeld moet terug voor wie het nodig heeft. Dit kan niet zo doorgaan!!!

Beantwoorden

@johan op zaterdag 22 oktober 2016 om 01:21:

Natuurlijk is er sprake van een coalitie.En ja,dat houdt compromissen in.Maar SP maakt speerpunt van zorg.Ergens ligt er toch een grens waarbij de vraag opkomt wat een coalitie waard is?Is het zo verkeerd om toe te geven dat een wethouder dit niet aan kan?Dit nog los van de vraag waarom mevr Maraczi het ene toezegd en een totaal ander handelen op website verdedigd.Ik vind dat he hierover op dit Weblog uitleg verschuldigd is.Anders komt haar geloofwaardigheid op de tocht te staan.

Beantwoorden

Stop ermee.Politieke armoede dat er niet gereageerd wordt.Over zo’n precair onderwerp.Het is diep triest gesteld met de politiek.En straks maar weer niet begrijpen waarom de opkomst zo beroerd is.

Beantwoorden

Nee, er is niks socialistisch of sociaals aan deze SP! Roemer kan van mij komende verkiezingen ook de boom in!

Beantwoorden

Lonneke, jij schrijft in ditzelfde blog op 3 mei van dit jaar dat het overschot van de WMO bestemd blijft voor de zorg. De berichten in het ED van deze week beweren het tegendeel. Er zitten notabene twee SPwethouders in de gemeenteraad. Zij hadden de zorg hoog in het vaandel staan, toen ze in de oppositie zaten. Nu blijkt het tegendeel. Op de zorg is flink bezuinigd, uren voor huishoudelijke zorg worden niet meer toegekend of zijn gehalveerd. Je hebt onderhand meer kans op een prijs in de Staatsloterij dan op een indicatie voor dagverzorging. Mensen in de zorg worden ontslagen, er wordt met te weinig personeel gewerkt. Veel taken moeten door vrijwilligers gedaan worden, zelfs eten rondbrengen en mensen naar toilet brengen. Dan is er tien miljoen over en gaat men dit voor onzinnige dingen gebruiken: stadslab, hiervoor was al 4 miljoen begroot voor dit jaar en er werd geklaagd eerder dit jaar dat het geld op de plank bleef liggen, omdat de inwoners de weg naar het stadskantoor niet vonden. En dan een kinderkookboek uitbrengen? Sorry hoor. Ik ben ervoor dat kinderen gezond leren koken, maar dit gaat te ver. Er zijn al veel goede kinderkookboeken. Het lijkt er sterk op dat de gemeente niet goed weet wat te doen met dit geld.
Maar het is voor de zorg en moet dat blijven. Er zijn zoveelmensen ontslagen in de zorg, omdat de aan de gemeente toegewezen taken, bijna niet meer geïndiceerd worden, zoals persoonlijke verzorging en dagopvang.
Zorg met dit geld dat mensen de zorg die ze nodig hebben krijgen en maak er fatsoenlijke banen van, zodat de zorg niet steeds meer afhankelijk wordt van vrijwilligers. De laatste groep zou eens een paar weken moeten staken!

Beantwoorden

Beste Lonneke,

De kritiek zwelt aan. Kom eens met een standpunt? Ondanks dat de SP in een coalitie zit valt er veel uit te leggen. Op deze manier draaien jullie jezelf de nek om. Een partij die zich profileert via de zorg kan dit absoluut niet doen. Kom op!

Beantwoorden

@johan op zondag 23 oktober 2016 om 01:18:

Dat Lonneke hier tot nu toe,als vaste columniste,als partijgenoot vd wethouder,nav haar eerdere statements zoals door Ria beschreven niet op reageerd is bizar.Dat een oppositie hier niet op reageert is minimaal net zo verwerpelijk.Waar gaat inspraak nu nog over? Waavoor doen we eenmaal per 4 jaar het formulier in de bus?Denk ook dat de lokale afd vd SP nu iets uithaalt waarvan ik mij niet kan voorstellen dat men hier landelijk achterstaat.Of moeten we eens eerlijk zijn,heeft het ook niet te maken met incompetentie?Het is een gecompliceerd onderwerp.Maar dan zou de weth misschien eens in de spiegel moeten kijken.

Beantwoorden

Ook hier geldt weer veel beloven weinig geven doet de gek in vreugde leven.

Verder is het in en in triest dat deze dame die zo van zich zelf overtuigd is ( zie idealen en passie van haar ) hier niet reageert.

Ze kan veel zeveren maar uiteindelijk zegt ze niets.

Beantwoorden

Lonneke al 2 dagen geleden via twitter gevraagd hier op de weblog te reageren over dit onderwerp, wat ze dus niet doet tot nu toe.

En dat is voor mij “een punt van zorg!!”

Wel vind ik eigenlijk dat Nathalie van der Zanden van zich zou moeten laten horen hierover, maar die laat liever Lonneke nu de kastanjes uit het vuur halen schijnbaar. (triest)
En Lonneke zit klem nu met haar eerdere belofte en daarmee met haar handen in haar haar!!

Maar ja, dat is politiek, and if you can’t stand de heat, leave the kitchen!!
En deze laatste opmerking is niet zo zeer voor Lonneke, echter meer voor de verantwoordelijke Wethouder van de SP, Nathalie van der Zanden.
Zij zou haar conclusies hieruit moeten trekken, en na de zoveelste miskleun in 2 jaar tijd de eer aan zichzelf moeten houden.

Maar de SP danst naar de pijpen van Frans Stienen, die Helmond al jaren in zijn greep heeft.
Dus eigenlijk staat de SP in Helmond voor de Stienen Partij wat mij betreft.
Wat blijft er over van dit coaltieaccoord kun je nog het beste afvragen, met het ” Mensen maken de Stad”

Wat nou Stadsgesprek en mensen betrekken??
Is er nog iemand die dit serieus neemt en denkt enige invloed te kunnen hebben?

Voor de verkiezingen en na de verkiezingen over de Zorg..Mevrouw van der Zanden van de SP Helmond:

Daar sta je dan als SP Helmond!
Overigens hoor ik ook maar weinig van andere partijen in Helmond de “De Zorg” hoog op hun agenda hebben of hadden staan!!

Tijd voor een nieuwe Wethouder op dit dossier lijkt me.

Maar wat vallen jullie mij tegen SP Helmond, en wat betreft dat krantenartikel in het ED en het uitblijven van jullie reactie hier, denk ik maar, wie zwijgt stemt toe.

Beantwoorden

Beste mensen zoals ik al eens eerder heb geschreven kijk ik niet dagelijks op de Weblog. Ik zie nu op Twitter dat er vragen zijn nav het krantenartikel. Een reactie daaroo staat op onze website https://helmond.sp.nl/nieuws/2016/10/als-u-een-traplift-aanvraagt-krijgt-u-heus-geen-kookboek

Beantwoorden

@Lonneke Maráczi op zondag 23 oktober 2016 om 19:03:

Heb het stuk gelezen, waarbij je de vraag omzeilt.
Ik zie liever dat je antwoorden geeft op de vragen die men hier stelt als een opgesteld stukje waarnaar je verwijst naar jullie site.
Geef liever antwoorden op de vragen die de mensen hier stellen.
( Stadsgesprek!!!)
Of het artikel van het ED is uit hun duim gezogen, of de uitspraak van je dat het geld beschikbaar blijft voor de zorg, en niet naar algemene middelen gaat zoals Stadslab, en speeltoestellen en kinderboeken klopt van geen kanten.

En dan heb je het over het misbruiken van overheidsgeld en het onthouden van gelden voor mensen waarvoor het bedoeld is en die hulp nodig hebben qua zorg.
Jij noemt het krantenartikel verwarrend, ik vind je stuk op jullie site een stuk verwarrender.
Hoezo gaat er van dat geld naar het creëren van banen??
Het moet naar die oudere die in een rolstoel zit, de trap niet meer kan opkomen, het huis niet meer kan bijhouden, geen dagactiviteiten meer heeft of nog amper buitenkomt en zit te vereenzamen!
Daar hoort dat geld thuis en nergens anders!!
Duurzame speeltoestellen en weet ik niet wat jullie allemaal verzinnen, zijn algemene middelen.
En daarmee komen (je) jullie je beloftes niet na!
Het geld zou voor de zorg blijven en niet naar algemene middelen gaan!
En dan kun je nog zoveel passie hebben als je wilt, maar het begint met het nakomen van afspraken over de besteding van deze gelden.

Dus wat betreft is het kiezersbedrog van de SP.

MvG

Beantwoorden

@Lonneke Maráczi op zondag 23 oktober 2016 om 19:03:

@Eddie op zondag 23 oktober 2016 om 19:38:

Daar komt nog bij dat dat ‘creëren van banen’ in werkelijkheid het faciliteren van dwangarbeid in Helmond betreft via het Stadsleerbedrijf en ‘stages’ bij LEV.

Beantwoorden

@Eddie op zondag 23 oktober 2016 om 19:38:

Ik vind het antwoord van Lonneke verbijsterend.Hier vaak nogal breedsprakig over de SP Helmond successen worden we nu naar een website verwezen.Bovendien weigert ze in te gaan op toezeggingen.Ik vind dit niet geloofwaardig.En bovendien maakt dit de leuze”in gesprek met de burger” tot een schijnleuze.Ik vind het echt onbestaanbaar en vraag me werkelijk af of de SP bestuursverantwoordelijkheid wel aankan.Wat moet ik hier nu mee? In ieder geval hier rekening houden met de verkiezingen.Zowel lokaal,maar ook landelijk.Zeer teleurstellend.

Beantwoorden

@Eddie
Ik begrijp dat het verwarrend is want het is ook allemaal niet eenvoudig. Zo eenzijdig geschetst als in het krantenartikel is het dan ook zeker niet.

De Wet maatschappelijke ondersteuning is meer dan alleen (thuis)zorg. Mensen zullen altijd geholpen blijven worden. Daar is en blijft voldoende geld voor. Daarnaast houden we nog een reserve in stand, zodat we eventuele tekorten op kunnen vangen. Het geld wat dan nog over blijft zetten we in voor de bredere doelstelling van de WMO daar is het ook voor bedoeld en daarmee kunnen we een nog bredere groep mensen helpen.

Voor de uitvoering van de Wmo hebben gemeenten een aantal taken waarop zij zich moeten richten:

Leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen
Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen
Het bevorderen van mensen met een beperking of psychisch probleem om deel te nemen aan de samenleving
Maatschappelijke opvang aanbieden
Openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen
Informatie, advies en cliëntondersteuning geven
Verslavingsbeleid bevorderen
Jeugdigen met problemen preventief ondersteunen

Daarbij is het ook nog van belang dat de taken die de gemeente van het Rijk heeft gekregen en de daarbij behorende veranderingen allemaal deel uit maken van het Sociaal Domein (Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdhulp en Participatiewet) Dit alles kan niet los van elkaar gezien worden maar moet overlappend zijn. Deze opgave bestaat oa uit het versterken van de zelfredzaamheid van mensen, preventie, de nodige zorg en ondersteuning aan de voorkant, sociale veerkracht, etc. Het Stadslab en Stadsleerbedrijf maken van dit alles een belangrijk onderdeel uit.

Het beeld wat nu geschetst wordt, dat onze inwoners niet de nodige hulp kunnen krijgen, werp ik dan ook verre van mij.

Beantwoorden

Zij is niet de enige politici die o.a. de weblog gebruiken om ons te laten weten hoe goed ze het allemaal doen, maar als er dan negatieve reacties komen
zijn ze niet thuis.
Hieruit blijkt wel weer dat ze alleen maar in de raad of college zitten voor
eigen belang.

Vrouwen, je kunt beter kippen Houwen.

Beantwoorden

Nee Mevr.Ondanks de bezuinigingen opgelegd door de Rijksoverheid en waarvan we uw klaagzang vaak hebben mogen lezen,is uw wethouder erin geslaagd om ondanks deze bezuinigingen nog een miljoenen over te houden.Zijn er minder zorgbehoevenden?Hebben ze massaal Lourdes bezocht? Nee,de criteria zijn verscherpt,er is gesneden in huishoudelijke hulp en er zijn vele ontslagen geweest.Er is fout gecalculeerd door de wethouder.Waarom wordt het overschot niet teruggegeven als compensatie eigen risico?Er zijn gemeentes die dat doen.Mijn stellige overtuiging is,dat u boven alles uw weth en college beschermt.De prijs hiervoor is hoog.Voor de getroffen zieken,die niet zoveel met duurzaam speelgoed en kookboeken voor de jeugd kunnen doen,alsmede voor de geloofwaardigheid van uw partij.

Beantwoorden

Een onderbesteding van het WMO-geld hoeft niet automatisch te betekenen dat je het dan maar ergens anders aan besteedt. Beter lijkt het te reserveren voor eventuele tegenvallers, of vergissingen die er zijn gemaakt bij de gesprekken aan de keukentafel.

Is het hele proces wel zo zorgvuldig doorlopen? In mijn huizenblok zijn na de keukentafelgesprekken de twee oudste bewoners richting intramurale zorg vertrokken. Twee zeer zelfstandige mensen die hier zelf nooit voor gekozen zouden hebben. Door minder zorg aan huis was geen andere mogelijkheid meer.

Klopt het allemaal wel? Ik weleens de indruk dat het beter had gekund. Zoniet, had dan de resterende gelden geoormerkt als zorggelden.

Beantwoorden

@Richard Aan een voorstel voor de compensatie voor de eigen bijdrage wordt dan ook gewerkt en zal per 1-1-2016 in werking treden.

@Johan Zoals eerder gezegd bestaat de WMO meer dan alleen uit (thuis)zorg.
Mensen zullen altijd geholpen blijven worden. Daar is en blijft voldoende geld voor. Daarnaast houden we nog een reserve in stand, zodat we eventuele tekorten op kunnen vangen. Er ligt ook een afspraak met raad en stad: voortdurend leren en verbeteren/doorontwikkelen Wmo en Jeugdhulp. In tegenstelling wat hier geopperd wordt gaat er veel goed en alles wat niet goed gaat, daar staan wij voor open. Als dat werkelijk het geval is ziet onze partij, maar ook de gemeente, daar graag concrete voorbeelden en feiten van.

@ikke 2 Vreemde conclusie….

Beantwoorden

@Richard Sorry, ik bedoel 1-1-2017

Beantwoorden

Mensen zijn in Helmond soms tot wel 75% gekort in huishoudelijke hulp. Niet omdat de hulp niet nodig is, maar omdat er volgens o.a. SP te weinig geld vanuit het Rijk beschikbaar wordt gesteld. Dit heeft ook tot ontslagen geleid. Dan blijkt dat er miljoenen worden overhouden aan het hele bezuinigingsgebeuren. Wordt van die miljoenen de huishoudelijke hulp weer opgeschroefd omdat er nog steeds nood is? Nee hoor. De hulpvragers moeten het nog steeds met een half gepoetst huis doen. De ontslagen huishoudelijke hulpen krijgen hun baan niet terug. In plaats daar van worden die straks misschien gedwongen om onbetaald ‘stage’ te gaan lopen bij LEV! Want de SP heeft besloten om het geld voor zorg onder andere te besteden aan dat soort dwangarbeid. Laten we het even kort samenvatten:

De SP bezuinigt op betaalde zorg om het geld dat dat oplevert o.a. te investeren in het faciliteren van (gedwongen) onbetaalde zorg via LEV.

Zo houd je inderdaad wel miljoenen over! Dat soort winstbejag over de ruggen van de minder bedeelden in de samenleving kan je van een VVD verwachten, maar van een SP? Blijkbaar moeten we wat dat betreft onze verwachtingen flink bijstellen. En maar goed dat dat vóór de komende verkiezingen kan!

Beantwoorden

@Arve Omic op maandag 24 oktober 2016 om 11:08:

Ik geef u gelijk.Je komt er niet mee weg door steen en been te klagen dat er zo gekort wordt op zorgbudget door rijksoverheid,en op dat gekorte budget zoveel overhouden.Over dit ontstaan van dit overschot heb ik nog geen enkele uitleg gehoord.Dat er minder vraag naar zorg zou zijn gaat er bij niemand is.Nee er is gesnoeid door SP in zorg.Nu blijkt dus teveel.Maar geef dan gewoon toe dat er verkeerde prognoses zijn gemaakt.Dat dit burgers getroffen heeft ontkent de SP,hoe ze dat denkt te weten is mij een raadsel.Als je zoveel overhoudt op een minder budget kan dit niet anders.Ik blijf erbij dat de SP de bestuurlijke zorgtaak niet aankan.Ik zal dit dan ook meenemen in mijn overwegingen bij de TK verkiezingen.De wethouder heeft gefaald.De raad ook.

Beantwoorden

Ben ook flink gekort op de HH hulp volgens de nmevrouw van het keukentafelgesprek omdat er geen geld was. Een vervanging van mijn meer dan 8 jaar oude rolstoel durfde ik niet te vragen er was immers geen geld. Ik voel me dus behoorlijk in het ootje genomen .

Beantwoorden

De discussie op deze weblog over de WMO lijkt een achterhoedegevecht. Slechts een enkeling reageert, vrijwel niemand klaagt op deze weblog. SP gefeliciteerd met jullie succes!

Maar waarom is het overgebleven zorggeld naar andere wethouders gegaan en niet gereserveerd voor de toekomst van de zorg?

Ik alleen ken al 3 schrijnende gevallen. Er zijn vast wel meer mensen die dat hebben. Ergens klopt er iets niet.

SP, informeer je nog eens goed over die keukentafelgesprekken?

Beantwoorden

@johan op dinsdag 25 oktober 2016 om 00:32:

Vaak zijn de zorgvragers ouderen. Deze zijn echter a) minder mondig, b) digibeet, c) murw geslagen door verbaal geweld vanuit de gemeente en zorgtekorten.

Beantwoorden

@lonneke

Graag je reactie op de uitspraken van Wilbert Linders een van de ambassadeurs van het Stadslab!!
Ook hij begrijpt er niets van en schaamt zich dood, dat dit geld niet naar de zorg teruggaat!!
Of begrijpen wij massaal er hier helemaal niks van??

Mocht je het nog niet gelezen hebben, hierbij de link naar zijn interview in het ED:

“Wilbert Linders uit Helmond: Woest van verdriet om zorggeld”

http://www.ed.nl/regio/helmond/wilbert-linders-uit-helmond-woest-van-verdriet-om-zorggeld-1.6569009

MvG

Beantwoorden

Lonneke kan hoog en laag springen en formeel gelijk hebben maar veel mensen ervaren hetzelfde als Wilbert Linders. Die 2 projecten horen gevoelsmatig niet thuis bij de zorg. Een van de twee kan met dezelfde omhaal van woorden naar economische zaken worden gesluisd. Ook ervaren mensen preventie en lange termijn (kenmerkend voor beide projecten) als minder urgent dan het repareren van keiharde bezuinigingen op de thuiszorg.

Je kan blijven beweren dat er geen problemen zijn en alles onder controle is maar mensen zien in deze herverdelingsoperatie iets onrechtvaardigs. Zorggeld wordt ergens naar toe gesluisd waar het niet direct noodzakelijk en voor bedoeld is.

Jammer dat de SP dit niet heeft voorvoelt. Nog erger zou zijn als dit door de coalitie zou zijn afgedwongen in de hoop dat er in de loop van dit proces ergens geld wordt vrijgespeeld dat kan worden besteed aan zaken buiten de zorgsector.
Laten we er het beste van hopen.

Beantwoorden

Lonneke via twitter gevraagd op het artikel van het ED hier op de weblog te reageren.
We zullen het maar in het kader van het “Stadsgesprek” noemen.
Ben benieuwd naar haar reactie hier.

Beantwoorden

@Arve Omic op dinsdag 25 oktober 2016 om 11:43:

met name het laatse

Beantwoorden

Denk dat Lonneke wel zal komen met Budget Sociaal Domein is niet wettelijk geoormerkt maar ‘bestemd’ op basis van drie jaar geldend bestuursakkoord.Dat klopt dus wel. Gaat mij om een verzoek.

Beantwoorden

Ik hoop dat Lonneke komt met een antwoord dat iedereen begrijpt. In dit soort zaken, die veel emoties met zich meebrengen, is een partij- een politiek of coalitiestandpunt niet effectief.

Het zou nog veel beter zijn ls de verantwoordelijk wethouder eens opstaat en voor eens en voor altijd duidelijkheid geeft. Waarom wordt er met zorggeld (ogenschijnlijk) gerommeld??? Zij is hiervoor op de eerste plaats politiek verantwoordelijk.

Beantwoorden

@Lonneke, nogmaals graag een verzoek te reageren op het artikel omtrent Wilbert Linders in het ED.
Of Nathalie van der Zanden mag ook hoor, echter die laat zich nergens zien!
Zelfs niet op de SP website over dit onderwerp, want dat mag jij uitleggen van haar schijnbaar!!
Maar wel graag in gesprek blijven met ons de bewoners van Helmond hier op de weblog al kijk je daar t (volgens jouw) niet elke dag op. (waarin ik niet zo geloof eerlijk gezegd)
Want juist hier heb en krijg je informatie vanuit het Helmondse over dit onderwerp!

Nogmaals een dringend verzoek hier te reageren!

MvG

Beantwoorden

@Eddie op woensdag 26 oktober 2016 om 17:49:

Eddie, ze zullen bij de SP wel eerst met z’n allen rond de tafel moeten om te
bespreken wat ze ons nu weer wijs moeten proberen te maken.

Maar het is wel diep triest dat de verantwoordelijke Wethouder niets van zich
laat horen.
Zegt genoeg over haar, kunnen we rekening mee houden bij de volgende
verkiezingen.

MvG

Beantwoorden

De begroting is dus met een meerderheid van stemmen goedgekeurd. 10 miljoen aan overgebleven zorggeld wordt anders besteed.
Verder wordt er verteld dat mensen tevreden zijn over de geleverde zorg. Dat komt omdat er allereerst een soort ontmoedigingsbeleid is met het aanvragen ervan.
De meeste mensen die gebruik maken van de zorg zijn ouderen en van een generatie die niet durven te protesteren uit angst , omdat ze bang zijn dan helemaal geen zorg meer te krijgen.
Vervolgens krijg je erg weinig uren. Taken zoals ramen wassen, iets wat ouderen het eerst niet meer kunnen, zeker als ze op een trapje moeten, mogen niet meer gedaan worden. Dit is toch gewoon een huishoudelijke taak? Maar nee, daar moeten extra uren voor ingekocht worden. Hetzelfde als je een auto koopt, maar
als je er in wilt rijden, moet je extra betalen.
Een van de bestemmingen voor het overgebleven zorggeld is een kookboek uitbrengen voor kinderen met een autisme. Dit is het wiel opnieuw uit proberen te vinden, want die bestaan al. Bij de Ganzenveer worden ze verkocht.
Het stadslab svhaamt zich, dat ze overgebleven zorggeld krijgen, dit zegt toch wel iets.
Ben benieuwd wat iedereen gaat stemmen met de volgende gemeenteraadsverkiezingen!

Beantwoorden

@Ria van Aerle op vrijdag 4 november 2016 om 11:14:

Zeer zeker niet op de SP.

Maar op wie dan wel wordt zeer moeilijk, want het blijkt dat het een pot nat is
en dat ze allemaal doen aan keizersbedrog.

Maar in Den Haag is het ook zo en tja voorbeeld doet volgen triest hé.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *