Buiten is het 9 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 93.485 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
31reacties

We staan voor de gigantische klus om in Helmond de bezuinigingen zo sociaal mogelijk op te lossen. In Helmond is er gelukkig ook voor gekozen om naast alle bezuinigingen toch te investeren en wel 4,5 miljoen euro voor het sociaal innovatief fonds. Onlangs schreef collega Thomas Tuerlings hier ook al over.
Maar gezien de reacties en een krantenbericht dat volgens mij niet erg verhelderend was, blijkt het sociaal innovatief fonds voor velen nog een abstract begrip. Door middel van deze column wil ik proberen om het hele concept wat concreter te maken zodat u er hopelijk net zo enthousiast over wordt als ik!

De gemeente is voortaan verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe taken in het sociale domein. Een grote uitdaging, waarbij we ook verdergaande bezuinigingen en grote financiële risico’s op ons pad vinden. Deze uitdaging willen wij op een zo sociaal mogelijke manier aangaan. Door hier samen met de inwoners en partners in onze stad creatief mee aan de slag te gaan.
Niet om de verantwoordelijkheid af te schuiven maar door te investeren in de kracht vanuit de samenleving. Van onderop in plaats van boven af. Immers “Mensen maken de stad”!
Daarbij zoeken we naar ideeën die resulteren in een duurzame verandering. Initiatieven die op den duur zelfvoorzienend kunnen zijn waardoor er geen structurele financiering meer nodig is. Waarbij er minder een beroep hoeft te worden gedaan op voorzieningen. Met een relevant gewenst maatschappelijk resultaat.

Het sociaal innovatief fonds bestaat uit het Stadslab Helmond en het Stadsleerbedrijf.
Het Stadslab is toegankelijk voor sociale innovatie vanuit de inwoners van onze stad, voor Helmonders die oplossingen hebben voor maatschappelijke vraagstukken. Op die manier hopen we dat de stad een maatschappelijk laboratorium wordt. We streven met het Stadslab naar een duurzame versteviging van het lokale netwerk in onze stad en om een een platform te hebben met inwoners die blijvend initiatieven uit de stad willen coachen, versterken, etc. Het Stadlab is van en voor onze inwoners.

Het Stadsleerbedrijf heeft een stevige verbinding met de wijken. Voor de leefbaarheid in onze wijken is een goed lokaal netwerk een randvoorwaarde. Inwoners kunnen elkaar helpen met allerlei grote en kleine klussen, vormen van ondersteuning en participatie, ook dat draagt bij aan de leefbaarheid van onze wijken. Het Stadsleerbedrijf maakt het mogelijk om de talenten en capaciteiten van de bewoners te combineren met dat wat de wijken vragen. Je treft hier vrijwilligers, mensen met een uitkering die een tegenprestatie kunnen leveren of die deelnemen aan een re-integratieproject, stagiaires van MBO tot HBO niveau en maatschappelijke stagiaires.
De gemeente werkt in het Stadsleerbedrijf samen met mogelijke partners. Hierbij kunt u denken aan Atlant, onderwijsinstellingen, de welzijns- en zorginstellingen en woningbouwcorporaties. In het Stadsleerbedrijf leggen de wethouders verbindingen, ook met elkaar.

De grote leidraad bij dit alles is dus verbindingen leggen, samenwerken, versterken van netwerken, kansen scheppen en talenten stimuleren. Er zijn een aantal kaders en spelregels opgesteld maar we moeten vooral initiatieven de ruimte geven. Niet alles af willen bakenen maar juist de controle loslaten en vertrouwen op de initiatiefnemers. We moeten ons ook niet de vraag stellen “wat kost het en wat levert het op?” maar “welk maatschappelijk resultaat/rendement streven we na?” Bij de uitvoering van initiatieven moeten alle betrokkenen de ruimte en het vertrouwen krijgen om samen de uitdaging aan te gaan.

Sociale innovatie vereist samenwerking in plaats van het langs elkaar heen werken of zelfs concurreren. Ook onze wethouders worden hierbij tot samenwerking “gedwongen”. Innovatieve en maatschappelijk relevante initiatieven zullen dwars door de portefeuilles heengaan.

Stel een inwoner heeft een goed idee in het kader van armoedebestrijding.
Door de verbouw van groente kunnen mensen met een laag inkomen hun “eigen voedselbank” creëren. Naast gezond en goedkoop eten draagt het project ook bij aan ontspanning, verbeterde gezondheid door beweging, sociale contacten en regie en verantwoordelijkheid over de eigen tuin. Het initiatief voldoet aan de gestelde eisen en wordt ondersteund. De initiatiefnemer neemt vervolgens plaats in een meedenk-platform waar zijn initiatief doorontwikkeld wordt.
Hierbij zal samen gekeken worden wie of wat er nodig is om het initiatief vorm te geven. Het proces van verbinden, samenwerken, netwerken versterken, etc. kan beginnen.
Bij dit voorbeeld kan de gemeente, een volkstuinvereniging of onze eigen Stadstuin een stuk tuin ter beschikking stellen. Het tuinieren wordt door een professionele tuinier of een ervaren medetuinier geleerd. Deelnemers krijgen bv. door sponsoring van een tuincentrum tuingereedschap, zaad en potgrond. De oogst kan geruild en gedeeld worden. Door verdere ontwikkeling kan het initiatief bv. in samenwerking met de Stadstuin en het Stadsleerbedrijf uiteindelijk uitgroeien tot een zelfvoorzienend project. Hierbij is het wel belangrijk dat het draait om vrijwillige deelname, niet iedereen is een volkstuinder in de dop!

Het sociaal innovatief fonds dicht een kloof tussen de gemeente en inwoners door middel van samenwerking op een gelijkwaardig niveau. Door samen de krachten te bundelen creëren we in Helmond een samenleving die aansluit bij de drie kernwaarden van de SP:
………………………..• Menselijke waardigheid
………………………..• Gelijkwaardigheid
………………………..• Solidariteit

Lonneke Maráczi
Raadslid SP

31 reacties:

Ik zie geen verband tussen Atlant en menselijke waardigheid.

Beantwoorden

Mw. Maráczi,

U schrijft over Stadslab: “Hierbij is het wel belangrijk dat het draait om vrijwillige deelname, […].”

Echter hoe vrijwillig is deelname wanneer u het met betrekking tot het Stadsleerbedrijf heeft over: “[…], mensen met een uitkering die een tegenprestatie kunnen leveren of die deelnemen aan een re-integratieproject, […].”

Iemand die door de politieke eufemistische termen heen kijkt herkent hier direct dat dit Stadslab en Stadsleerbedrijf niet meer en niet minder dan een verkapt project voor dwangarbeid gaat worden waar mensen gedwongen gaan worden om zonder loon arbeid voor de gemeente te gaan leveren.

Of gaat u mij verzekeren, mw. Maráczi, dat mensen met een uitkering niet gekort gaan worden op hun uitkering wanneer zij er voor kiezen om niet onbetaald te gaan werken in projecten van het Stadsleerbedrijf?!

Zo niet dan is het is zeer teleurstellend om te zien dat zelfs de SP hier inmiddels op de dwangarbeidstoer is. In dat geval wil ik mijn stem terug. Want dwangarbeid is noch sociaal, noch socialistisch!

Beantwoorden

@Arve Omic

Is werken voor een baas voor de meeste mensen echt een keuze of noodzakelijk om voor brood op de plank te zorgen? Het gaat erom dat je wel zelf kunt kiezen wat je doet, niet dat je kunt kiezen OF je wat moet doen.

En er wordt ook nog eens rekening gehouden met wat mensen kunnen (de zogenaamde participatieladder). Je kunt niet verwachten dat de samenleving staat te springen om je te ondersteunen als je zelf niet bereid bent om naar vermogen iets terug te doen. Dat hele gedoe over “dwangarbeid” is bullshit waarmee op het schuldgevoel van anderen wordt gemikt. De samenleving is jou niets schuldig, het is een wisselwerking.

Beantwoorden
Michiel van Geel

@SP.

Vraag me echt af, wanneer wordt het nu eens echt interessant!
Dat men hier in Nederland gewoon voor zichzelf zorgt door te werken?
Draai alle kranen maar eens dicht, zoals ook alle subsidie potjes (voor 90%).
Moet je eens kijken hoeveel er dan gaan werken, HEEL graag.
In Nederland wordt de groep die werkt net onder modaal gewoon gestraft ipv beloont.
Soms kan je beter in een uikering blijven zitten, als je alles goed bekijkt.
Heb alleen medelijden met de mensen (10%), die echt uit noodzaak een uitkering ontvangen.
Maar gewoon nog meer belonen om NIET te werken, want anders raakt men alle exstraatjes kwijt die je wel krijgt in de bijstand bvb.

Jammer, maar wel de werkelijkheid!
Vrienden van ons hadden +/- meer over te besteden (en niks doen!) zonder werk, als nu dat ze wel werken voor net onder modaal met zn twee.
Triest maar wel waar.

Erg triest, maar jah je doet er niks aan.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 25 mei 2015 om 14:41:

Atlant houdt geen rekening met wat mensen kunnen. Zie het verhaal op http://www.pestwerk.nl/ en je eigen reactie van donderdag 26 februari 2015 om 10:40 op de
Open brief aan Theo van Kroonenburg http://www.deweblogvanhelmond.nl/columnisten/gastblogger/open-brief-aan-theo-van-kroonenburg/#comment-149368

Atlant-directeur Walenberg noemt de mensen “handjes” en gunt ze geen werk waarvoor “hersentjes” nodig zijn. Ziekmeldingen zijn taboe, terwijl uitgerekend in deze groep mensen veel “kneusjes” zitten die nu eenmaal vaker een mindere dag hebben.

Gezien de manier waarop het bedrijf de doelgroep bejegent, vind ik de term “dwangarbeid” gerechtvaardigd. Niet in de zin van dwang om een bijdrage te leveren, maar dwang om iets te doen dat niet bij je past en genoegen te nemen met een positie en behandeling als tweederangsburger.

De plannen voor het Stadslab en het Stadsleerbedrijf klinken mooi, maar als het op de Atlant-manier gaat zou de politiek zich moeten schamen. Zie ook het rapport “Oog voor mensen met een arbeidsbeperking” van de Nationale ombudsman, september 2014. Daarin staat dat de (vaak zeer kwetsbare) mensen om wie het gaat, met eventuele klachten nergens terechtkunnen. Onder die omstandigheden ligt het gevaar van misstanden op de loer, en die komen bij Atlant dan ook werkelijk voor.

Kijk dus goed uit dat het Stadslab en het Stadsleerbedrijf werkelijk goed uitpakken voor de mensen. Bouw een vorm van terugkoppeling in, om een vinger aan de pols te houden wat dit soort initiatieven doen met het individu.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 25 mei 2015 om 14:41:

De samenleving is mij, en jou, en iedereen, de erkenning van onze mensenrechten schuldig. Wie die mensenrechten wil schenden door mensen die tot een bepaalde groep behoren tot onbetaalde arbeid te dwingen behoort zich ook flink schuldig te voelen. Helaas zijn er nogal wat figuren met een stuitend gebrek aan ethisch besef die mensenrechtenschendingen prima vinden zolang het iemand uit een groep betreft waartoe zij zelf niet behoren. Die spreken dan graag over wederkerigheid om dwangarbeid te rechtvaardigen. Echter hun benadering van wederkerigheid is enkelzijdig en zelf niet wederkerig. Want wederkerigheid wil ook zeggen dat als mensen voor je gaan werken dat je ze minstens met een minimum inkomen betaalt en dat je Cao’s en overige arbeidsrechten geldend laat zijn. Maar dat soort wederkerigheid wenst men dan te omzeilen. Nee; de wederkerigheid moet in hun betoog slechts van één kant komen. Financieel wel zo lekker; arbeidskrachten die je geen loon hoeft te betalen!

€4.500.000,- (vier miljoen vijfhonderdduizend euro) gaat er volgens het Eindhovens Dagblad naar dit project. Dat zijn bijna 250 fulltime banen op minimumloon niveau! 250! In plaats daarvan wordt het bedrag waarschijnlijk gepompt in een controle-straf-systeem dat werklozen werkloos houdt en hen daarvoor ook nog bestraft door ze tot onbetaalde arbeid voor de gemeente te dwingen. (Dit tenzij mw. Maráczi in waarheid aangeeft dat er van strafkortingen bij weigering geen sprake zal zijn).

Bespaar me verder pseudo-sociaalwetenschappelijke modellen als de participatieladder die enkel door de re-integratie-industrie in samenwerking met corrupte Hbo-instellingen ontworpen zijn om mensen te knechten en die verder bol staan van de drogredenen. Er wordt op werkpleinen dan ook niet of nauwelijks rekening gehouden met vermogens en eigenschappen van mensen. Nee, er wordt vaak zelfs geen rekening gehouden met het gegeven dat het mensen zijn!

Dat een individu zekere plichten heeft naar de samenleving toe valt niet te ontkennen, maar deelname aan dwangarbeid behoort daar op grond van zijn aangeboren mensenrechten niet bij. Onder het mom van wederkerigheid heeft de samenleving namelijk de plicht deze te erkennen. Dat dat in toenemende mate niet gebeurt hier in Nederland is stuitend te noemen!

Beantwoorden

@Arve Omic op maandag 25 mei 2015 om 18:04:

Mee eens. Stel je voor dat de rollen zouden worden omgedraaid: mensen in loondienst op de participatieladder-werkplekken, gecontroleerd en bestraft door mensen met een uitkering die daarmee een tegenprestatie leveren. Economisch maakt het geen verschil, maar er zouden beslist Kamervragen komen.

Beantwoorden

Helaas is in Den Haag de participatiewet aangenomen. Dat wij met deze wet niet gelukkig zijn is denk ik wel duidelijk. Maar bij meerderheid aangenomen en zal dus uitgevoerd moeten worden.
Maar met het innovatief fonds proberen wij lokaal deze wet zo sociaal mogelijk uit te voeren. Het biedt maatwerk en kansen omdat mensen aan hun talenten kunnen werken. Dat biedt perspectief, ook bij re-integratie. Ik ben het dan ook met @Arve Omic en @Sander Lam eens dat het natuurlijk van de zotte is,als mensen verplicht worden tot allerlei doelloze re-integratie projecten of tegenprestaties die nergens toe leiden. Hiermee doe je niemand recht aan en het kost ook nog eens handenvol geld. Er moet gekeken worden naar de “mens” achter de uitkeringsgerechtigde en rekening gehouden worden met eventuele beperkingen. Elk mens is anders en als er iets voor de één werkt, wil dat niet zeggen dat het voor een ander ook werkt.
Het is dan ook zeker zaak om de vinger aan de pols te houden als het Stadslab en Stadsleerbedrijf in bedrijf gaan.

@Mopje het is zeker beter als mensen zelf hun geld kunnen verdienen met een baan. Maar waar we ook niet omheen kunnen is dat er gewoonweg niet genoeg banen zijn.Daar komt nog bij dat er de laatste jaren veel betaalde banen verdwenen zijn omdat er vrijwilligerswerk van gemaakt is. En als het aan dit kabinet ligt nog meer verdringing van banen gaat plaatsvinden, door de verplichte tegenprestatie.
Ik ben het met je eens dat het niet zo kan zijn dat je in de uitkering beter af bent dan met een baan.
Werk moet lonen! Dat bedoel ik ook met perspectief.

Met dit concept hebben wij dan ook een andere participatiesamenleving voor ogen dan dit kabinet.
Er zijn al mooie voorbeelden in andere steden, hoe men vanuit de wijken met en voor de bewoners mooie projecten kan opzetten.
Zoals in Breda met ONS gerealiseerd is: http://www.onsingeeren-zuid.nl/ Hier zijn de mensen wel blij en gelukkig met het werk dat ze doen en de hele wijk plukt er ook nog eens zijn vruchten van.
Het biedt perspectief, opstapmogelijkheden en mensen kunnen dat doen waar hun talent en hart ligt.
Dat zijn onze drijfveren! Die volgens ons met het innovatief fonds, dat gekoppeld is aan drie portefeuilles nl Jeugd, WMO en Participatie, te realiseren zijn.

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi op maandag 25 mei 2015 om 21:38:

Bedankt voor je reactie. Op basis van deze uitleg geef ik het Stadslab en Stadsleerbedrijf het voordeel van de twijfel. Maar de twijfel blijft. Niet aan de goede bedoelingen maar aan de mogelijkheid om tegen de heersende wind in iets neer te zetten waar de gedwongen (ik blijf het woord nog even gebruiken) medewerkers zelf bij floreren. ONS in Breda ziet er goed uit, maar in hoeverre kun je dat kopiëren en opschalen?

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi op maandag 25 mei 2015 om 21:38:

Het uitvoeren van mensenrechtenschendingen is evengoed laakbaar als het verordenen daarvan.

Dat de uitvoerder hiervan aangeeft een vinger aan de pols te houden is dan ook niet bepaald geruststellend. Meer dan de slager die zijn eigen vlees keurt is het als de slager die zegt erop toe te zien dat er in zijn slagerij niet geslacht zal worden.

Aan mooi klinkende woorden over sociaal, maatwerk, talent en perspectief kan op dit moment dan ook weinig waarde gehecht worden. Ze zijn allemaal al eens gebruikt om eerdere mensonterende projecten te vergoelijken.

De tijd zal het leren wat die mooie woorden waard zijn. Ik verwacht helaas niet veel.

Beantwoorden

@Lonneke,

Bedankt vor je antwoord!
Het klopt idd, dat er veel banen zijn veranderd in vrijwilligerswerk.
Maar het is wel zo, dat de mensen die IK ken hier gewoon een kleine vergoeding voor krijgen (ook mogen houden) langs hun bijstandsuitkering bvb.
Dan vraag ik mezelf toch wel eens af, waarom kunnen ze wel dit werk doen, en niet gewoon een normale baan vinden?
Maar je hebt gelijk, dat er steeds minder banen zijn, ook wij hebben er mee te maken gehad, en ons rot gezocht. (gelukkig goed gekomen).
Helaas hebben ook velen geen keus, omdat die een koophuisje hebben en dus overal buiten vallen.
En dat is hier zo krom als wat in Nederland, misschien daarom ook wel mijn felle reacties af en toe.
Denk dat er niemand voor de lol gaat werken, en al zeker niet voor een loon onder modaal.
Maar in vele situaties moet je wel ook al past dit werk ook niet bij jou als persoon, anders ben je alles kwijt! (huisje,centjes van je kinderen,eventueel je eigen reserve potje, mag je eerst even op eten).
Heb het zoveel gezien in mijn vrienden kring, die ieder duppie om moesten draaien.
Idd Dwang arbeid hoeft ook niet, maar ik weet zeker dat er 90% van veel mensen best op wat voor manier ook gewoon voor welk loon ook (baas/bijstand/uvw etc etc) kan bijdragen aan de maatschappij, en zich er ook voor moeten inzetten verplicht.
En zinloze omscholingen of verspillende geldverslindende projecten jah daar is niemand voor.
Ken nog wel iemand die in UTOPIA heeft gezeten, had ook een uitkering!
Maar werken als een paard in UTOPIA, mooi voorbeeld lijkt mij, een ras echte Helmondse.
Denk dat ze nu geen uitkering meer heeft misschien.

Nogmaals bedankt voor je reactie.

Beantwoorden

‘De grote leidraad bij dit alles is dus verbindingen leggen, samenwerken, versterken van netwerken, kansen scheppen en talenten stimuleren. Er zijn een aantal kaders en spelregels opgesteld maar we moeten vooral initiatieven de ruimte geven. Niet alles af willen bakenen maar juist de controle loslaten en vertrouwen op de initiatiefnemers. We moeten ons ook niet de vraag stellen “wat kost het en wat levert het op?” maar “welk maatschappelijk resultaat/rendement streven we na?” Bij de uitvoering van initiatieven moeten alle betrokkenen de ruimte en het vertrouwen krijgen om samen de uitdaging aan te gaan.’

In mijn ogen toch wel een vreemde uitspraak, zeker van de SP als je zo 4.5 miljoen belastinggeld wilt gaan uitgeven. Concrete doelstellingen worden op geen enkele wijze geformuleerd. Het lijkt erop dat we na Talent Verplicht, 1.3 miljoen en Top 30 Aanpak Laatste Kans 230.000 euro nu ook weer veel geld in ‘het putje’ gaan gooien. Wanneer leert het College eens zorgvuldig om te gaan met de eurootjes van haar inwoners ?

Beantwoorden

@maarten janssen op woensdag 27 mei 2015 om 16:05:

“Meer mensen aan het werk schoppen tegen lagere kosten” is een concrete doelstelling waarvan goed gemeten kan worden in hoeverre hij gehaald is. Je zit alleen met het bij-effect dat mensen als tweederangsburgers worden behandeld.

“Initiatieven met maatschappelijk resultaat/rendement de ruimte geven” is vaag, maar wel gericht op een leefbaardere samenleving. Het lijkt mij de moeite waard om een systematiek te ontwikkelen om maatschappelijk resultaat/rendement te toetsen. Het rapport van de Nationale ombudsman geeft een hint hoe dat kan: leg je oor te luisteren bij de mensen die je met dit soort projecten probeert te helpen, of ze er inderdaad wat aan hebben en hoe het eventueel beter kan.

Beantwoorden

Ik stel voor dat het Stadsleerbedrijf enige aardige medelanders bereid vind om aan Helmonders gratis Arabische les te geven. Dit bevordert de integratie van verschillende bevolkingsgroepen, het is goed voor sociale contacten en het brengt mensen verantwoordelijkheidsgevoel voor het maken van het huiswerk. Daarmee voldoet dit project aan alle gestelde eisen en ik hoop dat er werk van wordt gemaakt. Natuurlijk geef ik het goede voorbeeld en ben ik zelf al een tijdje aan het studeren! Het is echt heel leuk.

Beantwoorden

We kunnen bij het Stadsleerbedrijf ook een initiatief starten voor het zelf maken van kleding. Dat spaart ook geld uit. Gratis naailessen.
Dan moeten we nog regelen dat bijv. Deelen Stoffen hoofdsponsor wordt, zodat we met een speciaal pasje allemaal 20% korting krijgen bij het kopen van stoffen daar.

Beantwoorden

Dit is pure jat werk. Dit project heb ik vorig jaar doorgestuurd en besproken met wethouder vd Zanden. Daag me uit Lonneke en ik zal alle mailtjes en app berichten posten. Een project gejat van stichting durf jij?

Beantwoorden

Welke Stadstuin wordt hiermee bedoelt ????

Beantwoorden

@Marijke op zaterdag 30 mei 2015 om 22:30:

Ik snap je punt niet helemaal. Kun je wat meer vertellen? Is toch juist mooi als jullie project gekozen is? Of had dat project door jullie uitgevoerd moeten worden?

Beantwoorden

@jan ben al 2 jaar bezig om dat plan op poten te zetten werhouder vd Zanden en Lonneke zouden mij helpen. Er is zelfs door Zet Tilburg een bedrijf ingehuurd om met een nieuw Buisnessplan dit op poten te zetten. De gemeente wilden uiteindelijk niet mee werken dus zouden wij volgende week mee starten. Dit wist Lonneke en vd Zanden. Ze hebben mijn projectplan dit is een burger intitiatief ook te vinden op de site van de peelnetwerken. Dit zou door stichting durf jij? uitgevoerd worden.

Beantwoorden

Nou Lonneke, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht.

Beantwoorden

@Nicole Dat is de Stadstuin Helmond http://www.stadstuinhelmond.nl

@Marijke Ik vind het erg jammer dat je zo op het innovatief fonds reageert. Het innovatief fonds met hierin het Stadslab en Stadsleerbedrijf behelst veel meer dan het project http://www.peelnetwerk.nl/nieuws/zelfregiecentrum-over-de-brug-73
Daarom is er ook maar liefst 4,5 miljoen voor uitgetrokken.
Jouw project zou juist heel goed kunnen passen in het innovatief fonds!
Zie ook de uitleg in de voorjaarsnota 2015 hoofdstuk 7 blz. 31 t/m 33
http://www.helmond.nl/Internet/college/Beleid-en-bestuurlijke-informatie/Voorjaarsnota-en-begroting/Voorjaarsnota-en-begroting-Voorjaarsnota-2015

Overal in Nederland worden er manieren gevonden om de relatie tussen overheid en samenleving, tussen gemeente en gemeenschap, anders vorm te geven. In Zwolle is er bv een ideeënmakelaar bij de gemeente waar elke Zwollenaar met zijn/haar idee terecht kan. In Helmond hebben we een Stadslab maar het komt allebei op hetzelfde neer. Het gaat erom dat bewoners niet participeren in ons beleid maar dat de gemeente participeert in initiatieven uit de samenleving.
Er kunnen allerlei projecten uit het Stadslab voortkomen, van muurschilderingen tot een zelfregiecentrum.

Wij willen met het innovatief fonds een sociale, leefbare stad waarin de mens centraal staat. Mensen kansen bieden, mensen aan hun talenten laten werken en perspectief geven.
Dat is ook wat jij voor ogen hebt met je project, dat wij daar hetzelfde over denken wil nog niet zeggen dat we jouw project gejat hebben.
Ik vind het dan ook erg jammer dat je niet wilt zien dat je met het fonds juist wel geholpen zou kunnen zijn….

Beantwoorden
Lonneke Maraczi

@Lonneke Maraczi op zondag 31 mei 2015 om 22:56:

Serieus Lonneke, je probeert je hier uit te praten, jullie hebben het nu naar buiten gebracht omdat je weet dat wij deze week zouden starten. Je zou een interview hebben met onze jeugdbestuur heb dat afgezegd hier voor. Je hebt zelf aangegeven dat Nathalie mijn plan in de fonkel wilde laten uitvoeren door mij. Maar Yvonne van Mierlo kon nog niet op die manier denken en vandaar dat het op het moment te vroeg was. Ik kan alles bewijzen. Je laat me geen keus nu op alle mailtjes en app berichten te publiceren. De sp bekend kleur, top

Beantwoorden

@Arve Omic op maandag 25 mei 2015 om 18:04:

Goed gesteld. Het gaat om het verdienmodel. Vele ESF subsidies worden geregeld door een adviesnetwerk dat het vervolgens inzet bij projecten die via samenwerkingsverbanden, onderstructuren, dochterbedrijven, kleindochterbedrijven, deelnemingen, stichtingen, overgenomen zorgbedrijven die ontransparant op eigen naam verder draaien, buurthuizen, wijkteams, sociaal ondernemingen Participatiewetters ronselen (vaak aanbesteed door wethouders op advies van hetzelfde netwerk wat de participatieladder ontwikkelde en handhavingsabonnementen levert inclusief fraude-score-kaart) die werk verrichten voor het adviesnetwerk met Europees opererend miljardenbedrijven.
Voor tegenprestatie dienen Pwetters zich te richten tot het door de wethouder aanbestede vrijwilligerscoördinatiepunt.
Sociaal Ondernemen is ondernemen met sociaal kapitaal en is – zeker na gevraagde en verkregen ondersteuning voor sociaal ondernemen door een SER commissie – verworden tot innovatieve re-integratie industrie.

Beantwoorden

@Sander Lam op maandag 25 mei 2015 om 23:14:

Een Participatiewetter kan niet participeren in een coöperatie. Zolang daar niet structureel een innovatief ander model ontwikkelt is meewerken in een coöperatie niet veel meer dan een vorm van gedoogconstructie voor vrijwilligerswerk waarbij de ‘deelnemer’ niet kan ondernemen zoals goed (sociaal) ondernemen zou moeten zijn.
Zo bezien is de investering van organisaties als Cordaid – hoe goedbedoeld dan ook – dus nog steeds niet voor de mensen zelf die niet de mogelijkheid hebben stapsgewijs uit de uitkering te geraken en verwordt het tot leuke fotomomenten met Klijnsma.
https://www.cordaid.org/nl/nieuws/cooperaties-versterken-elkaar-breda/

Beantwoorden

@bianca rutjes op maandag 1 juni 2015 om 17:02:

Nou ja, daarom pleit ik dus voor terugkoppeling: leg je oor te luisteren bij de mensen die je met dit soort projecten probeert te helpen, of ze er inderdaad wat aan hebben en hoe het eventueel beter kan.

Als de betrokkenen zelf inbreng hebben, zal zich uiteindelijk wel structureel een innovatief ander model ontwikkelen… denk ik. Ik begrijp niet precies wat je voor ogen staat.

Beantwoorden

@Lonneke. U zit er niet bij als casemanagers of coaches en hoe ze ook genoemd worden straks bijstandsgerechtigden met zachte dwang (tot aan dreiging met korting op de uitkering)richting vrijwilligerswerk duwen of zogenaamde participatieplaatsen. Zodat er in prachtige rapporten straks geschermd kan worden met de geweldige resultaten richting participatiewet. Kansen en perspectief, dat horen bijstandsgerechtigden nu al jaren, maar het draait meestal uit op werken zonder loon. Wie gaat het controleren dat er geen sprake is van verdringing en onjuiste invulling van participatieplaatsen? Wie houdt in de gaten dat vrijwilligerswerk ook echt vrijwillig gebeurt? Wat is er zo vernieuwend aan het Stadsleerbedrijf? De hoeveelheid geld die er voor wordt uitgetrokken is geen enkele garantie. Dat geld verdwijnt vloeit overal naar toe, behalve naar bijstandsgerechtigden.

Beantwoorden

@Wendy

In nederland zit je niet zonder loon/inkomen nmw!
Ja als je een bijstandsuitkering niet als inkomen/loon ziet . lijkt me meer een persoonlijk probleem.
schaf de bijstand maar eens af voor 90%, heet het dan wel werken voor loon?
Hier krijg je in Nederland gewoon geld voor niks doen, en je mag/moet enkele uurtjes vrijwillig iets doen pffff met behoud van uitkering!
Lijkt mij niks als normaal, als je het kunt dat je er ook wat voor doet (het gratis geld).
Oh,

@Lonnke waar kan ik een langdurigheids toeslag aanvragen? het kado dat ik krijg omdat ik al zo lang in de bijstand zit?

Beantwoorden

@Marijke op zaterdag 30 mei 2015 om 22:30:

Ben eigenlijk best benieuwd.Wat is hier gebeurd. Klinkt niet fris SP Helmond.

Beantwoorden

@Marijke op maandag 1 juni 2015 om 16:08:

Zou zeggen,kom op ermee!

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi op zondag 31 mei 2015 om 22:56:

Flauwekul mevr Maraczi.Heb alle documentatie omtrent het initiatief van de stichting Durf Jij in mijn bezit en bestudeerd.Alle email wisselingen en alle brieven.Uw wethouder heeft een idee van een ander gebruikt om zelf goede sier mee te maken.Uw reactie slaat nergens op.Gewoon jatwerk.

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi op zondag 31 mei 2015 om 22:56: Het allemaal gelezen,het allemaal gezien.U spreekt de waarheid niet.Uw wethouder vd Zanden heeft een particulier initiatief overgenomen om zelf goede sier te maken.Ook uw emails heb ik gelezen.Er klopt niets van wat u beweert.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *