Buiten is het 12 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.182 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
25reacties

Onlangs kreeg ik een telefoontje van de beheerder van de Brem. Hij had in het nieuws vernomen dat 70% van de kiezers nog zwevende was. Zijn idee was om in Helmond de kiezers een kans te geven meer inzicht te krijgen waar de verschillende parijen voor staan. Een mooi initiatief wat ik alleen maar kan onderschrijven.
En deze week is het dan zover, de Brem staat deze week in het teken van de verkiezingen. Elke avond vind er een politiek café plaats van 19.00u tot 21.00u waarbij een politieke partij met de bezoekers in gesprek gaat en alle vragen t.a.v. het verkiezingsprogramma zal beantwoorden.

Het is een feit dat steeds minder mensen geïnteresseerd zijn in politiek. “Éen pot nat”, “het haalt toch niets uit”, “ze doen toch wat ze willen” dat is wat ik vaak te horen krijg op de Helmondse markt. Maar ook in mijn eigen omgeving merk ik dat men steeds sceptischer wordt. Ook mijn collega’s in de zorg hebben weinig met politiek terwijl zij al jaren geconfronteerd worden met de ene na de andere bezuiniging.
Voor mij als politieke junkie onbegrijpelijk!
Een ander feit is dat het steeds moeilijker wordt om mensen te vinden die politiek actief willen zijn. Of het nu om vrijwilligers of aspirant raadsleden gaat, er lijkt een groot gebrek te ontstaan. Iedereen heeft het al druk genoeg en velen kunnen het moeilijk combineren met hun werk en privéleven. En ik moet bekennen dat het mij ook wel eens parten speelt. Maar zoals ik al eerder zei ik ben een politieke junkie en kan mijn idealen niet loslaten. Politiek is inderdaad vaak een (vuil) spel waar ook ik me niet thuis voel, maar om de wereld te willen veranderen zul je politiek moeten bedrijven.

In Helmond zie ik steeds meer terug van mijn idealen. Sinds de SP in het bestuur zit is er een nieuwe wind gaan waaien. Een andere stijl van besturen, collegiaal en meer samenwerking. Inwoners betrekken in het te maken beleid door bijvoorbeeld inspraakavonden te organiseren maar ook door ervaringsdeskundigen in te zetten. Ambtenaren die meer buiten werken, naar de mensen toe gaan. Maar ook o.a. het Stadslab, het Stadsleerbedrijf, de Adviesraad nieuwe stijl en het Centrumperspectief getuigen van een nieuwe wind. Wij willen luisteren naar onze inwoners om betere besluiten te kunnen maken. Wij geloven niet in vastgetimmerd beleid van bovenaf maar in beleid dat in samenwerking met onze inwoners flexibel is zodat er ruimte blijft voor verbeteringen. De start is gemaakt, ik voel het, ik zie het en dat motiveert mij om door te gaan. Stap voor stap mijn idealen nastreven…. Doorgaan voor een stad waar menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan.

Ik begrijp de scepsis en wantrouwen in de politiek maar wil hierbij toch een oproep doen aan alle Helmondse (zwevende) kiezers. Geen stemadvies van mij maar wel een oproep om u te laten informeren, praat met de verschillende partijen, lees een verkiezingsprogramma zodat u echt een keuze kunt maken. Laat u niet verleiden door populisme en verkiezingspraatjes maar kijk wat de verschillende partijen de afgelopen 4 jaar daadwerkelijk gedaan en gestemd hebben. Maak gebruik van uw stemrecht en laat uw stem niet verloren gaan. Maar weet vooral ook wat u stemt!

Lonneke Maráczi
Fractievoorzitter SP

25 reacties:

Typisch dat mw. Maráczi Stadslab en het Stadsleerbedrijf noemt als voorbeelden van SP beleid.

Stadslab kwam in het nieuws omdat de daar ontwikkelde kinderkookboeken en electriciteitopwekkende speeltoestellen zorggelden opslurpten.

En het Stadsleerbedrijf is een modelvoorbeeld van organisatie van de moderne dwangarbeid waar mensen zonder beloning maar onder bedreiging van straf aan het werk worden gezet.

Nee, voor mij geen SP meer.

Beantwoorden

Ik stem op de PVV gelukkig.

Beantwoorden

Piratenpartij

Beantwoorden

Was wel een goeie en inhoudelijke bijeenkomst van de SP in de Brem. Goed initiatief!

Beantwoorden

idd ook voor ,”de nog misschien nog zoekende”, kiezer een informatieve avond

Beantwoorden

@Arve Omic op dinsdag 14 februari 2017 om 20:52:
Rondom het Stadslab is helaas een negatieve, onjuiste beeldvorming ontstaan. Maar het is wel degelijk een voorbeeld van beleid van onderaf. Goede initiatieven, ideeën komen hierbij vanuit de stad, van onze inwoners. Voor en door Helmonders! Niet ten koste van de zorg maar een aanvulling op! De waarde van het Stadslab zit niet in de financiële waarde maar juist in de sociale waarde die zij bijdraagt aan de stad.

Het Stadsleerbedrijf is juist het tegenovergestelde van dwangarbeid. Maar heeft alles te maken met waar mensen zelf behoefte aan hebben. Bedoeld voor mensen die zelf (weer) deel uit willen maken van onze samenleving. Niemand wordt hiertoe gedwongen! Voor deze mensen bieden wij mogelijkheden om te doen wat ze graag kunnen en willen met de ondersteuning die ze hierbij nodig hebben. “Meedoen, leren en ontmoeten” maar wel op vrijwillige basis!

Nieuw, ander beleid wat misschien idd moeilijk uit te leggen en te begrijpen is maar wat toch echt aansluit op ons SP gedachtengoed.

Beantwoorden

Ik snap dit soort hipsterachtige initiatieven ook niet. Ben zelf als professional ruim 25 jaar bezig geweest om mensen geluk te laten vinden in hun werk en bestaan. Met veel succes voor hen en plezier voor mijzelf. Arve heeft hier een kruistocht van gemaakt, beter niet, maar ik hoor meer klachten. Alles bij elkaar wat wollig. Geitenwollig.

Beantwoorden

1) Uit het Eindhovens Dagblad: “Op verzoek van de Nederlandse orde van advocaten heeft een commissie van hoogleraren de partijprogramma’s van 13 partijen doorgelicht. Conclusie: bijna alle partijprogramma’s bevatten een of meer maatregelen die de rechtstaat kunnen verzwakken”. Ik persoonlijk vind dit een schokkende constatering, maar ik hoop, dat de landelijke verkiezingen een graadmeter zijn voor de lokale politiek…

2) De inspanningen van de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Helmondse gemeenteraad voor het behoud – en waar nodig verbetering – van het openbaar vervoer (het ov is in mijn ogen een basis – en een nutsvoorziening) in en rond Helmond spreken boekdelen. Voor alle duidelijkheid: de Helmondse gemeenteraadsleden – zonder één enkele uitzondering – hebben zich op geen enkel moment ingezet voor het ov; sterker nog: hebben op geen enkel moment ook maar een greintje interesse getoond in het ov. Waarom niet? Is dit één van meer voorbeelden van “vuil spel” in de politiek? Of veroorzaakt door een dichtgetimmerd coalitie – akkoord dn/of partijdiscipline? Of een voorbeeld van “onderop”?

3) Ik krijg steeds meer de indruk, dat er sprake is van twee parallelle werelden: “de Helmondse markt” en de vergaderzaal waar de gemeenteraad het college van B & W controleert en corrigeert. In mijn ogen is “de Helmondse markt” de enige echte wereld!

Beantwoorden

Goed betoog van Lonneke Maráczi! Hopelijk volgen veel Helmonders haar advies op zodat we een keer niet bij de laagste opkomst van Nederland staan!

Beantwoorden

Hoi Lonneke,

Aardig stukje, waarbij ik echter een vraagteken zet.
Je schrijft, ” Geen stemadvies van mij .”
Echter daarna schrijf je niet op een zgn. populistische partij te stemmen, dus toch een stemadvies!
Daarnaast voeg je nog eens een cartoon bij waarbij ik de nodige vraagtekens zet mbt dat loze begrip “onderbuikgevoelens.”
Dan vraag ik mezelf af wie in jouw ogen de populistische partijen zijn?
De PVV, VNL. FVD, Denk,Nieuwe Wegen, Geen Peil,Artikel1, StemNL?
Benoem het beestje dan gewoon, en hul je niet in nevelen wat dat betreft.
Want immers het lijkt dat deze partijen die aan onze democratische verkiezingen deelnemen door je indien je daar op zou stemmen een stem zou zijn waarbij je je onderbuik zou laten spreken.
Conclusie: je geeft wel degelijk een stemadvies door te zeggen niet op een van die partijen te stemmen.

Waarom geef je niet gewoon als overtuigde SP-er wel een advies door te zeggen, Stem SP!!
Met die boodschap zou niks mis zijn in mijn ogen.
Nu ga je de moraalridder uithangen en de mensen hier vooral vertellen wat ze niet mogen stemmen omdat dat niet ( in jouw ogen) wenselijk zou zijn.
Dus je komt wel degelijk met een stemadvies in je stukje.
Daarbij zou ik eerlijk gezegd mij wat bescheidener opstellen gezien de huidige peilingen omtrent de SP, en me verder afvragen waarom de SP kiezers overlopen naar al die door jouw (niet bij naam) genoemde populistische partijen.

Vriendelijke groeten,

Beantwoorden

De SP is een forse tegenstander van de marktwerking in de zorg. Mag ik daaruit afleiden, dat de SP in algemene zin tegen marktwerking is en (dus) ook tegen de marktwerking in het openbaar vervoer? Ik wijs erop, dat het openbaar vervoer via aanbestedingsprocedures “gegund” wordt door een concessieverlener aan een (commercieel) vervoerbedrijf dat daarmee concessiehouder wordt. In Brabant is de concessieverlener de provincie Noord Brabant en zijn de vervoerders Hermes en Arriva de concessiehouders. Het is misschien niet algemeen bekend, maar een aanbestedingsprocedure voor het ov is geen wettelijke verplichting; niet alleen volgens Nederlandse, maar ook volgens Europese wet – en regelgeving, (er zijn ook terreinen waarop de EU – of “populistisch” gezegd Brussel – zich niet mee bemoeit), In Brabant pakt de praktijk zo uit, dat de provincie en de concessiehouders Arriva en Hermes zo ongeveer elkaars woordvoerders zijn, waardoor ik enigszins ironisch Brabant “omgedoopt” heb in Brabarriva BV en Brannexxion NV. Ik verwijs naar de controverse tussen de provincie en Flixbus. Met het oog op het maatschappelijk en economisch belang van het ov + ook met het oog op de belangen van de ov – reizigers: wat zeggen de partijprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van de politieke partijen – dus ook van de SP – over het openbaar vervoer ?

Beantwoorden

Bij een socialistische partij mag je een rem op vermarkting van overheidsverantwoordelijkheden verwachten. Vreemd daarom ook dat onder de SP nu zelfs de sociale dienst is vermarkt in Senzer. Dus nu weet ik het ook niet meer.

Beantwoorden

@Hermesgate Watcher op donderdag 16 februari 2017 om 06:31:

Op https://www.parlement.com/id/vk1wljxti6u9/tweede_kamerverkiezingen_2017 staan de meeste partijprogramma’s voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Daar zul je het per partij even moeten nakijken.

Beantwoorden

@Tineke T. U draait de boel om! Politieke partijen dingen naar de gunst van de kiezer, m.a.w. naar de stem van de kiezer. Uit hun partijprogramma’s moet toch blijken wat de prioriteiten zijn óf – waar nodig – een verduidelijking van deze prioriteiten door politici. Wel of geen marktwerking bijvoorbeeld. Marktwerking in de zorg; marktwerking in het openbaar vervoer, marktwerking op andere gebieden. Op basis hiervan – en uiteraard op basis van tig andere onderwerpen – brengt een kiezer toch zijn/haar stem uit?
Met alle respect voor de bijeenkomsten in de Brem: gaan die nu over de landelijke politiek (de verkiezingen voor deTweede Kamer) of over de Helmondse politiek?

Beantwoorden

@Hermesgate Watcher op donderdag 16 februari 2017 om 08:43:

De avonden in de Brem zijn voor de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer. Georganiseerd om als partij je verkiezingsprogramma te presenteren en hierover vragen te beantwoorden of hierover in discussie te gaan.
Je hebt gelijk dat je op basis van de prioriteiten, standpunten een keuze moet kunnen maken. Het is daarbij van belang dat er een partijprogramma wordt opgesteld om al deze punten te verduidelijken. Naast een aantal speerpunten zijn er nog zo veel andere zaken waar een partij richting aan wil geven. Daarom raad ik ook aan om de verkiezingsprogramma’s te lezen om een goede keuze te kunnen maken. In plaats van alleen afgaan op populistische uitspraken en verkiezingspraatjes. In verkiezingstijd wordt er veel geroepen en beloofd! Maar kijk ook eens terug naar wat partijen de afgelopen 4 jaar geroepen hebben en hoe zij vervolgens gehandeld hebben en waar zij voor of tegen hebben gestemd.

In het verkiezingsprogramma van de SP vind je per thema alle betreffende standpunten. Zo kun je bv onder punt 17 “Een bereikbaar land en betaalbaar vervoer” de standpunten over het openbaar vervoer vinden.

https://www.sp.nl/sites/default/files/pak_de_macht.pdf

Beantwoorden

@Arve Omic op donderdag 16 februari 2017 om 07:27:

Het klopt dat de SP tegen marktwerking is maar helaas regeert de SP niet en is de meerderheid in de kamer nog steeds voor marktwerking. Ook dit komt op vele terreinen in het verkiezingsprogramma terug.
Zie: https://www.sp.nl/sites/default/files/pak_de_macht.pdf

De Participatiewet is landelijk beleid dat door de gemeenten uitgevoerd moet worden en ook dit beleid is gepaard met bezuinigingen. In het najaar van 2014 is een Sociaal Akkoord opgesteld waarin sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties), overheden en het Kabinet hebben afgesproken dat er per arbeidsmarktregio in Nederland een werkbedrijf wordt opgericht dat uitvoering gaat geven aan de Participatiewet die op 1 januari 2015 van kracht is gegaan.
Voor onze regio is dit dus Werkbedrijf Senzer geworden ( een samenvoeging van Werkplein Regio Helmond, het Werkgeversplein Regio Helmond en de Atlant Groep)
In onze ogen is de Participatiewet een utopie en gewoon een ordinaire bezuining waarvan al veel mensen de dupe zijn of nog zullen worden. Mooie doelen en beloftes maar zolang er niet genoeg banen zijn en het budget ontoereikend is een onmogelijke taak. Maar we moeten het als gemeente helaas wel uitvoeren. Daar kan een lokale SP weinig aan veranderen. Wat wij wel doen is proberen de wet zo soepel mogelijk uit te voeren, proberen de randen van de wet op te zoeken. Maar ook hier geld dat je niet alleen als partij beslist maar dat de meerderheid beslist.

Beantwoorden

@Eddie op woensdag 15 februari 2017 om 21:29:

Zoals al vaker gebeurd is geef jij weer je eigen interpretatie aan mijn woorden.
Ik zeg niet wat je moet stemmen maar dat je je moet verdiepen in de verkiezingsprogramma’s en je niet alleen moet afgaan op populistische uitspraken of verkiezingspraatjes. En populisme wordt wel aan meer partijen gelinkt zowel links als rechts.
Iedereen heeft zijn eigen visie op de samenleving en mag uiteraard stemmen op de partij die daarbij past. Die visie vind je terug in de verkiezingsprogramma’s en niet door alleen af te gaan op wat er geroepen wordt tijdens de verkiezingstijd. Je kunt maar 1 keer in de 4 jaar stemmen en daarom zeg ik “Weet wat u stemt”

En wat de cartoon betreft die vind ik gewoon grappig!

Beantwoorden

@Hermesgate Watcher op donderdag 16 februari 2017 om 08:43:

U hebt helemaal gelijk, wat ontzettend dom van mij! Ik bied u daarom mijn excuus aan voor het plaatsen van de link naar de door u gevraagde partijprogramma’s. Met de kennis van nu zal ik die fout nooit meer maken.

@Lonneke Maraczi: Complimenten voor het steeds weer reageren, dat durven niet alle politici!

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi op vrijdag 17 februari 2017 om 03:22:

Blij dat ik zelf nog ga over mijn eigen interpretaties Lonneke!
Je columns geven ook de ruimte tot een eigen en/of meerdere interpretaties.
Dat is natuurlijk ook de bedoeling van een politieke column lijkt me.
Daarom staat er ook een knopje onder je column : reageren.
Ik lees het stuk aandachtig, denk erover na, en als ik er vragen over heb stel ik die aan je middels de reactieknop onder aan je stuk.
Ja, en dat kunnen en mogen natuurlijk ook kritische vragen zijn.
Waar zijn we als we geen kritiek meer mogen hebben op deze politieke columns hier op de weblog?
Dat heet interactie geloof ik, en daar zou je als schrijfster eigenlijk alleen maar blij mee moeten zijn lijkt me!!
Zeker als je als partij zegt open te staan voor alle geluiden uit de samenleving.

Want dat beoog je toch neem ik aan, met andere mensen hier op de weblog het gesprek aangaan over die zaken die je aankaart, want anders kun je je energie beter ergens anders in steken.
Maar goed, in je antwoord aan mij draai je verder om mijn vragen die ik aan je stelde heen, en blijven deze verder grotendeels onbeantwoord.
En dat vind ik eigenlijk best jammer.

Wat de cartoon betreft ook daar kun je een eigen interpretatie aan ontlenen zoals je doet, die vrijheid heeft iedereen.
Jij noemt hem grappig wat je goed recht is natuurlijk, ik noem hem minder geslaagd en zou hem zelfs als polariserend kunnen interpreteren.
En inderdaad populistische partijen zijn er op de linkerflank en rechterflank.
Ook de SP is een populistische partij ter linker zijde m.i.

Ondanks dat je niet in bent gegaan op mijn eerder gestelde vragen, wens ik je een fijn weekend en succesvolle verkiezingen met de SP over een aantal weken.

Vriendelijke groeten

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi, @Eddy, @Tineke T

Ik heb de suggestie van mw. Maraczi opgevolgd en heb hoofdstuk 17 van het SP – partijprogramma geraadpleegd. Ik citeer “(investeren in) meer en betaalbaar openbaar vervoer”. Wie kan daar nu niet voor zijn? Sterker nog: welke partij is TEGEN het openbaar vervoer? .En hoe pakt dat op dit moment in Brabant in de praktijk uit met een SP die niet alleen deel uitmaakt van PS, maar ook van GS van de provincie Noord Brabant en in Helmond met een SP die deel uitmaakt van (de coalitie) van het college van B & W met – als klap op de vuurpijl – een SP – wethouder belast met het openbaar vervoer? Met andere woorden: in hoeverre heeft de SP zich in de afgelopen jaren sterk gemaakt voor (het verbeteren c.q. het handhaven van) het openbaar vervoer in Brabant en in Helmond? Of juist niet?

Het fameuze “van deur tot deur” – beleid, dat zo ongeveer gepresenteerd wordt als HET wondermiddel, betekent in mijn ogen – praktisch en pragmatisch als ik ben – alleen maar een “van duur tot duurder”- beleid en een “van lang naar langer wachten” – beleid” voor de ov – reizigers die daar totaal niet op zitten te wachten!
De column van mevrouw Maraczi geven inderdaad stof tot nadenken en nodigen uit tot discussie. In die zin ben ik het – los van de inhoud – eens met @Eddy.

@Tineke T: Zoals ik niet weet in hoeverre u zich verdiept in “de politiek”, weet u dat ook niet van mij.

Beantwoorden

@Hermesgate Watcher op zaterdag 18 februari 2017 om 07:06:

Ik vind het jammer dat u net dat deel uit het verkiezingsprogramma citeert waar het niet gaat over de aanbestedingen. Als u iets verder door had gelezen, dan had u het volgende gelezen:

‘De aanbestedingen bij het stads- en streekvervoer leveren veel werk op
voor bureaupersoneel, maar verslechteren de situatie voor de passagiers.
Op onderhoud, service en bediening wordt vaak als eerste bezuinigd. Daarom
willen we af van deze (verplichte) aanbestedingen. Mede op initiatief van
de SP is het stadsvervoer in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam al
gevrijwaard van deze aanbestedingen. Op initiatief van de SP heeft het
Europees Parlement in 2007 de verplichte liberalisering van het stads- en
streekvervoer afgewezen. Wat we zelf beter kunnen, willen we ook zelf
mogen doen.’

Ofwel: de SP wil af van de manier van aanbesteden waar u ook stelling
tegen neemt.

En wat doet de provincie dan? Ook daar is op de site van de SP in
provinciale staten veel terug te vinden:
https://noord-brabant.sp.nl/dossier/openbaar-vervoer-in-brabant
Inderdaad: het is in Brabant wel nog steeds gebeurd op basis van
aanbesteding. Zoals u weet heeft de SP het in de provincie niet alleen
voor het zeggen en kunnen we niet alles afdwingen. Dat maakt het des te
belangrijker dat de SP het landelijk wel voor elkaar krijgt, dan maakt het
namelijk niet meer uit welke coalitiesamenstelling waar dan ook komt die
gaat over busvervoer!

En tot slot in Helmond: het organiseren van busvervoer is een provinciale
aangelegenheid. De gemeente gaat er dus niet zelf over, en de wethouder
heeft dus geen directe invloed op het beleid. Indirect uiteraard wel, en
ik kan u verzekeren dat onze SP-wethouder er alles aan doet om binnen de
kaders van de provincie en het rijksbeleid het busvervoer in Helmond te
verbeteren. Zo trekt hij al een tijd op met inwoners van Dierdonk, die
proberen een busverbinding door de wijk te krijgen. En zoekt hij naar
creatieve oplossingen om te zorgen dat er toch een vorm van vervoer blijft
daar waar het aantal busreizigers steeds verder terugloopt, bijvoorbeeld
door te regelen dat er pilots worden gedaan met kleinere busjes en
flexibelere routes. Dus ook in Helmond wordt aan de weg getimmerd. Dat het
nog niet is zoals u graag zou zien, dat begrijp ik, en deel ik ook. Laten
we daarom samen strijden om dat wel voor elkaar te krijgen!

Beantwoorden

@Eddie op vrijdag 17 februari 2017 om 19:57:

Met interactie op deze weblog heb ik zeker geen problemen. Maar met jouw interpretatie doe je een aantal aannames en leg je mij woorden in de mond die ik niet geschreven.

Mijn boodschap is en blijft dat je moet weten waar je voor stemt. Als je het dan met de visie en standpunten van wat voor partij ook eens bent stem je daar op.
Maar ik blijf erbij dat je dan wel op de hoogte moet zijn van het verkiezingspartij om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

En dat ik als verwoed SP-er niet achter de standpunten van rechtse neo liberale partijen sta dat moge duidelijk zijn. Ik strijd en stem voor mijn idealen.
In een democratie hebben we allemaal het recht te stemmen waar we voor staan. Dus ook als die idealen bij rechts neo liberaal liggen.

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi op zondag 19 februari 2017 om 14:11:

ik bedoel uiteraard “verkiezingsprogramma” ipv “verkiezingspartij”

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi op zondag 19 februari 2017 om 14:11:

Ik leg je nergens woorden in de mond ik stel je alleen een aantal vragen n.a.v. je column.
Niks meer, niks minder.
Schijnbaar bekomen die je slecht, waarom God mag het weten?
Ik begrijp daarom ook eigenlijk echt niet waarom je zo in de verdediging schiet tov mijn reactie en vragen aan je n.a.v. je politieke stukje.

Vriendelijke groeten,

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi.Bedankt voor uw uitgebreide toelichting.

Het zal u wel duidelijk zijn, dat het openbaar vervoer voor mij een belangrijk onderwerp is als voorziening voor burgers, maar dat is voor mij bijvoorbeeld de openbare bibliotheek ook.

Wat ik constateer, is dat er m.b.t. het openbaar vervoer een “rolverdeling” is tussen gemeentes, provincies en de Rijksoverheid én de vervoerders. (Jullie bemoeien je niet met ons: wij bemoeien ons niet met jullie) wat er toe leidt, dat – ik beperk me tot de provincie Noord Brabant – gemeentes (ik spreek bewust in het meervoud) de provincie en de vervoerders Hermes en Arriva elkaar “de bal” c.q. “de zwartepiet” toespelen afhankelijk van de situatie.

Voorbeeld 1: Gemeentes protesteren – voor de bühne – bij de provincie tegen het opheffen van een bepaalde buslijn. De provincie neemt dat voor kennisgeving aan en er verandert niks.

Voorbeeld 2: Hermes en Arriva verwijzen – als er vanuit ‘de markt” (en dit zijn toch écht de ov – reizigers) de vraag komt om de frequentie of de route van een bepaalde buslijn te verbeteren – naar de langjarige contracten die zij afgesloten hebben met de provincie, en weer verandert er niks.

Voorbeeld 3) De Metropoolregio Eindhoven (MRE), die een groot aantal gemeentes in dit deel van Brabant in zich verenigt, zegt helemaal NIKS over het ov.

Voorbeeld 4) De situatie met betrekking tot Flixbus in Brabant, waarbij de provincie spreekt namens de commerciële bedrijven Arriva en Hermes om Flixbus op bepaalde routes “buiten de deur te houden” Dit is nog nooit vertoond én ongehoord én – waarschijnlijk – op meerdere niveaus in strijd met de wet! Van de politieke partijen die in PS en GS zitten heb ik nog geen enkele reactie hierover gehoord.

Het is mij bekend, dat door het initiatief van SP – Tweede Kamerlid BASHIR de ov – aanbestedingsprocedures buiten de deuren van de 4 grote steden is gehouden. CHAPEAU!

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *