Buiten is het 10 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 108.687 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
26reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondOp deze weblog wordt de discussie ook gevoerd: moet Helmond wel of niet deelnemen aan Brabant Culturele Hoofdstad 2018 (BCH2018) of niet?
Ook onze PvdA-fractie worstelde met dit onderwerp. Uiteraard vanwege de bezuinigingen, ook op het gebied van cultuur. Daarnaast speelt het beeld van de PvdA die juist wil opkomen voor de sociaal maatschappelijke aspecten waar nu vaak op bezuinigd wordt. Wij zouden heel graag 10 miljoen inzetten voor de WMO of het armoedebeleid, om maar eens twee voorbeelden te noemen, maar dat is begrotingstechnisch niet mogelijk.

Onze fractie heeft veel voorwerk gedaan m.b.t. dit onderwerp. Diverse fractievergaderingen hebben we hieraan gewijd. Onlangs hebben we een hooravond gehouden om naar onze achterban te luisteren. Ook daar zijn de plussen en de minnen naast elkaar gezet. Belangrijkste vraag: Wordt de stad met zijn inwoners er beter van…

Dat er vanuit Provincie, Rijk en EU geld bij komt is wel zeker. Daar komt waarschijnlijk geld van sponsoren (bedrijven) bij. Dat kan allemaal gestoken worden in het verfraaien van de stad, het vermaken van de inwoners, het trekken van toeristen (inkomsten!), het aantrekken van kenniswerkers (inkomsten!). Economisch gezien biedt BCH flinke kansen, juist ook voor de werkgelegenheid. Wij willen dat er een inspanningsverplichting afgesproken wordt om arbeidsparticipatie van de Helmonders te bevorderen bij BCH2018-projecten. Juist voor de arbeidskansarmen die moeizaam of niet aan de bak kunnen komen. Helmond is een arbeidsstad met een rijk industrie- en arbeidsverleden en dat willen we in BCH2018 terug zien met een nadrukkelijke plaats in de diverse projecten, want arbeid en industrie zit in onze genen.

BCH2018 is bij veel Helmonders te onbekend en daardoor dus te onbemind.
De betrokkenheid en deelname van de Helmonders moet versterkt worden zodat er voldoende draagvlak komt. Wij denken aan een Helmonds programmaboek(je) waarin niet alleen duidelijkheid wordt wat ons programmatisch te wachten staat maar dat ook oproept en enthousiasmeert om deel te nemen en met meer ideeën te komen. Helmonders moeten mee gaan doen!
BHC2018 houdt niet op na 2018. Ook de jaren daarna willen wij er profijt van zien. Van de nog benodigde € 9,6 miljoen zal een substantieel deel gebruikt moeten worden voor blijvende investeringen (stenen) in Helmondse projecten, zoals men dat ook Tilburg en Eindhoven wil doen. Dat zal het programma in Helmond sterker zichtbaar maken en onze bevolking aanspreken.

De PvdA-fractie kon met BCH2018 instemmen, maar met een aantal mitsen. Mitsen die verwoord staan in de motie (pdf) van SDOH-D66-HB, PvdA, VVD, HH en GL. Dat zijn onze eisen die het college voor moeten leggen aan de Stuurgroep BCH2018. De motie werd door het college overgenomen en op initiatief van de PvdA ook hoofdelijk in stemming gebracht. SP, TON, HA en het CDA waren tegenstemmers. Het CDA ging uiteindelijk wel akkoord.

Na een maandenlange interne discussie zijn wij dus onder voorwaarden akkoord gegaan met Brabant Culturele Hoofdstad 2018. De essentie voor de PvdA zit o.a. in het daadwerkelijk betrekken van de Helmonders en werkgelegenheid creëren voor m.n. de kansarme werkelozen. De achtergrond daarbij is “Helmond als arbeidsstad” met een rijk industrieel verleden. Wij zien in BCH, nu de eisen zijn aangescherpt, kansen voor het overgrote deel van de Helmonders en daarmee voor Helmond als geheel.

Mirjam van der Pijl
Raadslid
PvdA

26 reacties:

Ook Eindhoven en vast ook Breda en Tilburg willen (veel meer) voor hun stad in het bidbook terug zien en daarna aan daadwerkelijke dingen. Maar als je 1 stad iets meer geeft zal de andere stad ook weer meer willen en dat zal ongetwijfeld lastig worden.

Daarnaast wil Breda en Tilburg mogelijk een andere verdeling voor de bijdrage.

Het is daarom ook jammer dat de motie van de SP niet (voldoende) gesteund is om afhankelijk van die uitkomsten terug te komen naar de raad om opnieuw te bekijken of Helmond het daarmee eens is. Ik betwijfel of “gelijke spelregels” uit de aangenomen (de motie mocht immers niet door B&W overgenomen worden) motie voldoende waarborgen zal bieden.

Aan de andere kant doet ook Leeuwarden, Utrecht, Den Haag en Maastricht (misschien dat ik er nog eentje vergeten ben) een gooi naar de titel. Dus die moet je in ieder geval eerst verslaan wil je het Europese geld en Rijksgeld binnen krijgen. Het geld van de provincie zal mogelijk wel behouden kunnen blijven, maar ook dat is nog geen zekerheid. Er zullen dus in ieder geval 4 steden afvallen die nu de begrotingen op hun kop zetten en de jury te overtuigen.

Eind dit jaar zal de “shortlist” bekend worden (uit hoeveel steden die zal bestaan weet ik niet), maar grote kans dat er dan al enkele steden af zullen vallen. In 2014 zal de definitieve winnaar bekend gemaakt worden.

Helaas wordt er dus te snel rijk gerekend.

Beantwoorden

Neem het zekere (geen deelname voor dit project) voor het onzekere ( 10 miljoen euro weg.

Beantwoorden

Je kunt gen voorspellingen doen voor eventuele voordelen in de toekomst. Er staat ook in Helmond geen glazen bol, even afgezien van de komende kermis. Er wordt geschermd met blijvende voordelen, maar hard maken kan niemand. Er wordt gesproken over kansen. Maar ik word het zo langzamerhand beu om deze raad, die absoluut niet naar de burger wil luisteren, uit te leggen wat Helmondse burgers willen. Een bibliotheek in de wijk (cultuur die wegbezuinigd is) een nieuw theater (waar blijft het geld van de verzekering?), mooie wijken waar het weer goed wonen is, een WMO die wat meer doet dan bezuinigen. Afijn, in 2014 mogen wij het zeggen.

Beantwoorden

@ Ad: Ik waardeer het zeer dat je meedenkt en respecteer het dat je een andere keuze maakt dan wij (o.a. PvdA) doen maar toch wil ik even wat zaken rechtzetten.
*Dat projecten meer Helmonds, Tilburgs, Breda’s moeten worden heeft met de inhoud en opzet van de projecten te maken, niet over de hoeveelheid en de verdeling van de hoeveelheid projecten in het totaal van BCH2018.
*De motie IS door B&W overgenomen en de hoofdelijke stemming was om duidelijk te maken welke raadsleden er wel en niet achter stonden.
* Er doen inderdaad ook andere steden een gooi naar het worden van Culturele hoofdstad. Vandaar het bidbook! Als Brabant het niet wordt hoeft de rest van het geld in principe niet uitgegeven te worden.
Natuurlijk kan dan iedere stad zelf bepalen wat er alsnog wel en niet uitgevoerd kan worden. Of de provincie daaraan zal bijdragen is d vraag. Rijk en EU dus niet, misschien het bedrijfsleven.
Maar dat zal een geheel nieuwe discussie zijn. In principe blijft er dan 9,6 miljoen in kas voor andere projecten. Niks weggegooid geld dus. (ook @JE Mulder)

En @Hans Gruijters: voor voor al de wensen die je noemt is een stem op de PvdA de beste keuze! Kijk maar eens na wat we de afgelopen 2 jaar hebben gezegd in de raad en wat ons verkiezingsprogramma zegt!

Beantwoorden
Mirjam van der Pijl

Nu weer het nieuws dat Brabant (Eindhoven2018 Brabant) een samenwerkingsovereenkomst heeft getekend met mede Culturele Hoofdstad kandidaat Valleta (Malta). Misschien dat Brabant dat ook kan doen met Den Haag, Utrecht, Maastricht, Leeuwarden en Almere. Valleta doet dat immers ook (in ieder geval al met Utrecht).

Beantwoorden

Mevrouw van der Pijl, met alle respect, de wijkbibliotheken zijn weg, de wijken verslonsen zienderogen, het theater is alvast voor vijf jaar naar een kerk verbannen. Het tegendeel zal wel in uw verkiezingsprogramma staan, net als bij vele van de andere partijen. Dat zijn letters, ik praat over zaken die de mensen zien en voelen. Als uw partij de bibliotheken terugbrengen in de wijken, zal mijn stem naar uw partij uitgaan. Maar accoord gaan met €10 miljoen uitgaven brengt deze bibliotheken dus niet terug.

Beantwoorden

Mevrouw Van der Pijl, ik wil graag van u aannemen dat BCH2018 ook voordelen voor de stad met zich mee zouden kunnen brengen. Het lijkt me inderdaad erg belangrijk om zaken vast te leggen in prestatieafspraken.

Wat me gewoon het meeste stoort in deze discussie is het feit dat 5 Brabantse gemeenten elk 10 miljoen euro moeten bijdragen. Mijns inziens is Helmond dan als kleinse stad in dit gezelschap voornamelijk goed om financiele middelen te leveren.
Als de bijdragen aan BCH2018 gerelateerd zou zijn aan het aantal inwoners zou de Helmonde bijdrage beperkt kunnen worden tot zo’n 5,3 miljoen euro. Ofwel bijna de helft minder. Het is toch complete waanzin dat een kleine stad zo onevenredig veel moet bijdragen. Als kleinere stad kunnen we er immers ook relatief minder van profiteren.

En dan hebben we het niet eens over of dit nu wel kan in deze tijden. Dat is een andere discussie. Het onredelijk hoge bedrag is voor mij het eerste struikelblok,

Beantwoorden

Met de motie die de PvdA heeft ingediend en waarmee de meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd zou er niks mis kunnen gaan.
Het is altijd afwachten.

En aan te geven te zullen stemmen op de PvdA, mits de bibliotheken in de wijken terugkomen lijkt op een soort dreiging tegen het leven. Dat wordt meteen weggestemd. Sorry Hans.

Beantwoorden

@Tejo,
Volgens mij staat er in de hele motie niet wat er moet gebeuren, als het toch anders uitpakt. Bijvoorbeeld als Breda besluit een lagere of zelfs hogere bijdrage wil. Als een meerderheid van de steden dat laatste wil, zou Helmond zelfs gewoon mee moeten doen.

Beantwoorden

@Ad op donderdag 5 juli 2012 om 10:41:

Om ‘mee te mogen doen’ moet je volgens mij ca. 10 miljoen bijdragen. Dat bedrag kun je dus het best garanderen als een belangrijk deel van dat geld terecht komt in het belang van je eigen stad/omgeving. De provincie zou zich garant stellen voor aanvulling van het benodigde kapitaal tot een totaal van 100 miljoen.
Kennelijk is ca. 3/4 deel van de Brabanders tegen de geldverspilling.
Onder die noemer lijkt het project te leven. Erg veel geld in moeilijke tijden.
En wat is het positieve (economische) effect van de Culturele Hoofdstad?

Beantwoorden

Is is toch waanzin dat verreweg het grootste gedeelte van de inwoners van de provincie en ook van Helmond dit niet ziet zitten en verspilling vindt en dat het mogelijk toch doorgaat.

Waren er nu maar lokale verkiezingen. Dan konden we dee clowneske slapers op het pluche eens uit hun invoren toren sturen.

Beantwoorden

@Dan,
In 2014 zijn de volgende raadsverkiezingen, dus inderdaad nog even wachten.
Het voordeel is dat je dan mogelijk zeker weet dat Eindhoven2018 het zeker (niet) is geworden. Ik denk overigens dat “we” de shortlist niet eens zullen gaan halen. Iedereen mag dan in 2014 de betreffende partijen met een stem bedanken.

Beantwoorden

Hoi Mirjam, het bevreemdt mij nog steeds dat nagenoeg de hele raad van Helmond zich achter het college schaart (behalve Trots, SP en Helmond Actief), €10milj uitgeeft en zometeen vrolijk gaat bezuinigen op alles wat essentieel is voor de inwoners van Helmond. We hebben het geld nog niet uitgegeven of de eerste onderwerpen voor bezuinigen dienen zich al aan. En als die €10milj voor BCH 2018 nu goed onderbouwd waren, dan had ik er nog vrede mee. Maar ook dat is niet het geval. Als je met dit plan bij een gemiddelde bank binnenstapt, dan krijg je een kop koffie, wensen zij je veel succes, maar je krijgt geen geld.
Je zult zien wat er zometeen gaat gebeuren. We hebben het met dit college al verschillende keren meegemaakt. Zware bezuinigingen inzetten die de wortels van onze maatschappij raken. Die €10milj moet ergens vandaan komen. En nadat er veel maatschappelijke onrust is ontstaan eea maar weer terugdraaien. Ondertussen worden veel gezinnen in de problemen gebracht, mensen die afhankelijk zijn van de overheid en daar vaak zelf niet voor gekozen hebben. Dat is toch geen besturen. Ik moet zeggen het viel mij zwaar tegen dat PvdA achter heet feestje van de provincie ging staan. Waar zit jullie sociale inborst?

Met vriendelijke groet,
René Vetjens, raadslid Trots op Nederland Helmond

Beantwoorden

@René Vetjens op zondag 8 juli 2012 om 11:26:

Absoluut gezien gaat het om een redelijk groot bedrag. In de meerjarenbegroting van de gemeente Helmond tot 2018 gaat het om minder dan 0,5 procent.

En de aandacht die het nu krijgt zorgt misschien al voor een positief resultaat.

En dan moet het nog 2018 worden.

Ik ben overigens geen voorstander.

Beantwoorden

Het effect van verkiezingen wordt ook hier weer zwaar overschat. Besef dat zowel het programma als de kandidatenlijst door een kleine club worden bepaald. Deze kleine club mensen bepaalt over wat je op wie mag kiezen. Dan heeft geen moer met democratie te maken. Het feit dat Miriam geen rechtstreeks antwoord geeft op Hans zegt al genoeg. Wat er is gezegd en in het programma staat is misschien prachtig proza. Waar voor is gestemd telt! Het enige wat de burger kan doen is stemmen met de voeten. Als nog geen 10% opkomt wordt duidelijk dat de gemeenteraad en het college geen mandaat van de burgers hebben. Legitimeer dit circus niet langer en stem niet!!

Beantwoorden

“John, je geeft een bijzonder slecht advies!” Het argument dat jij geeft om niet te stemmen en een signaal af te geven is juist het verkeerde. Door te stemmen ( en desnoods blanco) geef je juist een signaal af. Thuisblijvers
( lees: niet stemmers) verliezen altijd en geven hun stem weg aan diegene die wel gaan stemmen. Een heel klein groepje mensen is dan bepalend en kiest het stadsbestuur voor de daarop volgende vier jaren. Denk aan de laatste lokale verkiezingen! Als het anders moet, gebruik dan je verstand. Houd het stemgedrag van politici of partijen in de gaten en reken hen hierop af of beloon hen met een stem!

Beantwoorden
Nathalie van der Zanden

John heeft natuurlijk gelijk. Politici zijn exploitanten van een draaimolen voor volwassenen.

Beantwoorden

@Nathalie
Het is het enige signaal dat je af kunt geven zonder aan dat circus mee te doen. Als je gaat stemmen handhaaf (en legaliseer) je de huidige schijndemocratie. Als niet-stemmer verlies ik zeker niet. Ik geef aan dat ik de hele vertoning langs me heen laat gaan. Ook geef ik mijn stem niet weg, het enige wat verandert door het niet gaan stemmen is de kiesdeler en dat is voor de grotere partijen gunstiger dan voor de kleine. Ik wens echter geen steun te geven aan welke partij dan ook. Nee, dan liever het Zwitserse systeem met referenda. Daar is men hier fel op tegen omdat men enkel de vertegenwoordigende democratie wil. Het argument dat veel zaken te complex zijn voor een referendum is botweg een leugen en een drogreden. Als iedereen vrijelijk de benodigde informatie kan krijgen is het net als nu uiteindelijk de stemming (wie is er voor dit voorstel?) die slechts twee antwoorden kent mogelijk. Ook politici kunnen slechts voor of tegen stemmen. Als je mijn stukje goed gelezen hebt weet je waarom ik NOOIT op een partij ga stemmen: een kleine commissie heeft het programma en de kandidatenlijst gemaakt. Dus het kleine clubje wat bepaald is nu niet anders.

Beantwoorden

@ Tejo:
Prachtige samenvatting!

Beantwoorden

Politici zijn het niet altijd met elkaar eens en dat hoort ook zo. Zij vertegenwoordigen de kiezers en die hebben ook verschillende meningen. Zij worden wel geacht niet alleen de spreekbuis van de kiezers te zijn maar ook voor hen zich te verdiepen in onderwerpen waar de kiezer slechts een tipje van de sluier meekrijgt, via de media bv.
En daarna afwegingen maken wat voor hen die zij vertegenwoordigen de verstandigste keuze zou zijn. Dat is hun werk!
Wat ook bij hun werk hoort is aan de kiezers, bevolking, inwoners uitleggen waarom ze de keuzes maken.
In bovenstaande column heb ik dat geprobeerd te doen.
Dat roept soms extra vragen op en die wil ik graag beantwoorden. Maar er zijn ook opmerkingen waarop geen antwoord wordt verwacht.
OK! Maar laten we de politieke discussie in de politieke arena houden @René Vetjens. Uiteraard mag je via de Weblog opmerkingen maken of vragen aan me stellen maar ik ga de discussie die we als raadsleden in de raadszaal hebben gevoerd niet met raadsleden overdoen via een medium als de Weblog.
Ik ben het wel heel erg eens met @Nathalie van der Zanden in haar reactie over wel of niet stemmen.
Hoe meer uitgebrachte stemmen hoe beter de vertegenwoordiging! Blijf je thuis? Prima maar dan niet zeuren over wie je vertegenwoordigd want deze keuze liet je aan anderen over. Aan diegenen met wie je het niet eens bent dus!
En dat een klein groepje mensen uitmaakt wie er op de kieslijst komt te staan?
Iedereen mag lid worden van politieke partijen in dit land! Zo kan je veel meer meebepalen dan via een stekelige opmerking in een internetforum.

Beantwoorden
Mirjam van der Pijl

@Mirjam van der Pijl op maandag 9 juli 2012 om 18:07:

Je hebt het goed uitgelegd. Het is en blijft in de politiek voor de kiezer een nauwelijks te doorgronden brij

Beantwoorden

@Mirjam
Als ik niet ga stemmen mag ik niet zeuren? Helemaal fraai, de arrogantie ten top! Je doet maar met ons systeem mee of je houdt je mond. Als ik lid zou worden van een politieke partij steun ik de facade die me zo tegenstaat weer, houd ik het mee in stand. Zo lang er een partij is, telt niet alleen het kiezersbelang maar ook het partijbelang. Daarom zeur ik zoveel ik wil op een systeem waar ik een maximaal een marginale invloed op heb (kijk voor de grap eens naar de publieke opinie over BCH) en wat ik via mijn stem niet wil legitimeren. Dat heet ook wel ‘stemmen met de voeten’. De opkomstcijfers zouden genoeg moeten vertellen over de geleverde prestaties.

Beantwoorden

Een ding heeft deze discussie mij wel geleerd, Mirjam van der Pijl houdt niet op bij het plaatsen van een column, maar gaat ook in op de vragen/opmerkingen van de lezer. En dat doen niet al haar collega’s. Hulde dus. Ik volg het verder wel.

Beantwoorden

In Nederland zijn de gemeenteraadsverkiezingen niet erg populair. Opkomst in 2010 54%. In Helmond was dat percentage 44. Eindhoven van de nationale hekkensluiter met 43%.

Er moet dus door politici nog flink aan de weg worden getimmerd.

Beantwoorden

Stap dichter bij Culturele Hoofdstad 2018
In 2018 mogen Nederland en Malta de Culturele Hoofdstad van Europa leveren. Maar welke Nederlandse stad wordt het? Met de oprichting van de Stichting Eindhoven / Brabant 2018 is weer een volgende stap gezet op weg naar het verkrijgen van die titel.
Gisteren hebben burgemeester Van Gijzel, zijn 4 collega’s van Breda, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg, en commissaris van de koningin Wim van de Donk in het provinciehuis hun handtekeningen gezet onder de oprichtingsakte van Stichting 2018Eindhoven|Brabant.
Als de titel eenmaal is verkregen, heeft de Stichting een belangrijke taak. Dan is ze verantwoordelijk voor het realiseren van de organisatie, programmering, communicatie en evaluatie van het evenement. De andere steden die zich kandidaat stellen voor Culturele Hoofdstad van Europa 2018 zijn Utrecht, Maastricht, Den Haag en Leeuwarden.
Burgemeester Van Gijzel is de bestuurlijke trekker van de kandidatuur en hij wordt daarin terzijde gestaan door commissaris Van de Donk. De wethouders Cultuur van de gemeenten Eindhoven, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Helmond en Breda vormen samen met gedeputeerde Cultuur Brigite van Haaften de Raad van Toezicht van 2018Eindhoven|Brabant. Voorzitter van het bestuur is oud Rabobank topman Wim van den Goorbergh. De artistieke leiding is in handen van Martijn Sanders. Hij is in oktober 2010 door de Stuurgroep aangesteld om het bidbook (het boekwerk waarmee de jury overtuigd moet worden) te schrijven dat op 25 oktober officieel wordt gepresenteerd in Eindhoven.

Hierboven de foto door Maikel Samuels van de 5 burgemeesters en de Commissaris van de Koningin die de akte tekenden.
Van links naar rechts burgemeester Peter van der Velden van Breda, burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven, Commissaris van de Koningin Wim van de Donk, burgemeester Fons Jacobs van Helmond, burgemeester Peter Noordanus van Tilburg en burgemeester Ton Rombouts van ’s-Hertogenbosch.

Beantwoorden

Hierboven ziet u dus de zes heren die zich hard maken om Brabant te verheffen tot culturele hoofdstad. In Den Haag wordt hard gewerkt aan een regeringsakkoord waarin ongetwijfeld (en ook nodig) voor iedere burger zeer onaangename zaken in komen te staan. Hier in het zuiden worden tientallen miljoenen besteed aan iets waar die burger geen enkel bewezen nut van heeft.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *