Buiten is het 10 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 108.687 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
14reacties

Mirjam stuurde onderstaande column zondagavond keurig op tijd in. Dus vóór het bekend worden van de val van het college. Vanwege de hectiek vandaag staat haar column nu pas op de weblog. Toch blijkt haar column actueel.
                                                                     De weblog van Helmond

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondPolitiek kan hectisch zijn. Soms is het de waan van de dag, soms zijn er ernstigere, dringendere zaken die ineens een deel van je vrije tijd opslokken.
De meeste raadsleden waren van plan dit weekend, naast de vele mooie Helmondse evenementen te bezoeken, voornemens zich helemaal op de voorjaarsnota te storten. Maar een alarmerend hoofdartikel in het Eindhovens Dagblad van zaterdag gooit alle plannen van de Helmondse politici voor een aantal dagen heftig om.
U kunt het niet gemist hebben, het artikel in de ED met als kop: Op kosten Helmond naar café.
Over drie pagina’s wordt uitgeweid over de declaraties van taxikosten die wethouder Tielemans heeft ingediend in deze raadsperiode. Volgens ED is een groot deel van deze kosten gemaakt voor ritten die privé en dus niet voor rekening van de gemeente (gemeenschap) zouden moeten komen.
Vele extra vergaderingen zijn er geweest het afgelopen weekend. Veel fracties hebben met elkaar besproken hoe te reageren en inmiddels weten we dat ook het college op zondag een extra vergadering belegde.
De fracties van SP en Helder Helmond dienden al op zaterdag vragen bij het college in. Helder Helmond verzocht daarbij ook om een extra raadsvergadering op korte termijn.
Ook de PvdA-fractie heeft, na veelvuldig met elkaar bellen en sms-en, een extra vergadering gehouden. Volgens de daarin gemaakte afspraken is daarna een brief aan het college en de raad verzonden. In de brief werd aangesloten bij de vragen zoals de beide andere fracties die zaterdag al instuurden. Bovendien werd daarin het verzoek om een extra raadsvergadering gesteund.
Het college heeft, zei het niet voltallig, in samenspraak met het presidium op zondag besloten om op dinsdagavond een extra raadsvergadering te plannen. Bij de uitnodiging daarvoor aan de raadsleden beloofde het college morgen (maandag, vandaag) te komen met antwoorden op de gestelde vragen.
Integriteit is in deze kwestie het centrale thema. Een thema dat de laatste tijd toch al in de volle schijnwerpers staat vanwege diverse elders in het land en in Europa spelende zaken. Ook onze nieuwe burgemeester zette dit thema bij haar aantreden nadrukkelijk op de agenda.
En terecht! Bestuurders horen integer te handelen. Zij gaan immers over het wel en wee en over de financiën van de gemeenschap! Een fout van één bestuurder straalt op alle bestuurders af en zet de politiek als geheel in een kwaad daglicht.
Daarom is het heel goed dat op heel korte termijn mogelijk wordt gemaakt dat alle betrokkenen zich in deze zaak kunnen uitspreken en zich waar nodig kunnen verdedigen. De conclusies kunnen we pas daarna trekken.
Maar: een beetje integer kan niet. Dit is een beroemde uitspraak van een oud PvdA-minister van Binnenlandse Zaken, Ien Dales. Zij deed deze uitspraak in 1992 en werd daarmee voorvechtster en boegbeeld van de integere politicus.
De conclusie kan er maar één zijn: Wie niet integer handelt hoort niet thuis in het openbaar bestuur.

Mirjam van der Pijl
Raadslid
PvdA

14 reacties:

Nette column Mirjam. Het geeft goed het proces weer zoals het had moeten lopen. Malversaties -> onderzoek -> conclusies -> consequenties.

Kennelijk heeft een deel van het college gemeend deze normale gang van zaken niet te hoeven volgen en al conclusies te trekken voordat er onderzoek was gedaan. Dit is op zijn minst onprofessioneel te noemen. Het CDA was ruim in de meerderheid tijdens het collegeoverleg minus twee op de zondag, dus ik reken dit vooral hen aan. Dit roept bij mij een aantal vragen op:

Waarom is er afgeweken van de normale procesgang? Als dit is gebeurd onder druk van de publieke opinie, dan is dit een kwalijke zaak. Als dit is gebeurd voor politiek gewin is het nog veel kwalijker.

Het was al duidelijk dat SDOH-D66-HB van mening was dat er eerst een onderzoek moest komen. Is er overzien dat het gevolg van de verklaring van zondag een bestuurscrisis voor de stad zou zijn? Waarom werd hier een coalitiepartner zo in de hoek gezet?

Het had vanavond gewoon over het declaratiegedrag van Tielemans moeten gaan, maar wat mij betreft mogen deze vragen ook wel beantwoord worden. Wie heeft hier nu eigenlijk de coalitie opgeblazen?

Beantwoorden
Michiel van Geel

@Michiel van Geel op dinsdag 4 juni 2013 om 11:32:

Wat zou er dan (verder) onderzocht moeten worden? Zou er dan iets anders uitgekomen zijn?

Is het verder niet normaal dat je ongeacht je bezigheden op dat moment (of de gemoedstoestand) aanwezig probeert (bent) te zijn bij een CRISIS(spoed)overleg?

Beantwoorden

@ Ad, ben het helemaal met je eens.

En vooral als jij het “kardinale” punt bent.

Beantwoorden

@Ad

Als gemeente doe je ALTIJD een eigen onderzoek naar het functioneren als je een wethouder de laan uit stuurt. Je kunt niet klakkeloos overnemen wat er in de krant staat. Ik verwacht ook niet dat er iets anders uit zo’n onderzoek zal komen, maar stel dat het wel zo zou zijn, dan sta je als college toch mooi in je hemd als je geen eigen onderzoek gedaan hebt en op basis van krantenberichten een wethouder onterecht de laan uit hebt gestuurd. Zonder eigen onderzoek is er formeel nog geen schuld vastgesteld.

Als het college zich had willen distantiëren van het declaratiegedrag, dan had er een verklaring uit kunnen gaan dat het college onder geen beding dit soort gedrag goedkeurt en dat men zich gaat beraden op de positie van de wethouder hangende het onderzoek.

Wat betreft het crisisoverleg, welke nieuwe feiten en ontwikkelingen waren er dat er opeens op stel en sprong een crisisoverleg moest komen die pas op die dag zelf werd aangekondigd, terwijl mensen misschien andere verplichtingen hadden? Die waren er dus niet (behalve misschien de aandacht in de landelijke media) en daarmee was er dus ook geen grond voor die spoed-crisis-vergadering. De reactie was dus ook: maandagmorgen eerste werk. Lijkt me op zich redelijk.

Beantwoorden
Michiel van Geel

Hij is niet de laan uit gestuurd!

Beantwoorden

@solveg

klopt. Punt is wel dat zijn functioneren ter discussie staat. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan, hoe overtuigend het bewijs ook lijkt te zijn.

Beantwoorden
Michiel van Geel

@Michiel van Geel op dinsdag 4 juni 2013 om 13:25:

Tuurlijk moet je er zorgvuldig mee omgaan. Maar dit was niet meer te voorkomen in mijn ogen.

Beantwoorden

@Solveg

Als het proces netjes verlopen was en Tielemans was schuldig, dan had SDOH-D66-HB op een waardige manier afscheid kunnen nemen van Tielemans. Dan was de coalitie niet in gevaar gekomen. Dat laatste was bij anders handelen dus wel te voorkomen geweest.

De vraag is of men dat ook wist en erop aangestuurd heeft. Je zou zeggen dat onder de CDA en VVD leden van het college voldoende politieke ervaring zit om te weten hoe gevoelig e.e.a. lag.

Beantwoorden
Michiel van Geel

@Michiel:

Is het niet zo dat SDOH-D66-HB zèlf besloot om de stekker uit de coalitie te trekken, vóórdat het onderzoek afgerond was? En waarom hebben zij dit zo gedaan? Was het niet voldoende geweest om, àls gebleken was dat Dhr. Tielemans niet integer had gehandeld, door te gaan met de rest van de fractie? Ik vind dat ook een overhaast genomen besluit.

Beantwoorden

@CeeDee

Als de rest van het college onfatsoenlijk omgaat met de wethouder van SDOH, dan wordt die fractie voor een voldongen feit geplaatst. Los van wat Tielemans gedaan heeft met die declaraties (als het klopt en daar ga ik voorlopig van uit) heeft hij er ook nogal wat dienstjaren opzitten voor de gemeente. Gun zo’n man dan ook een waardige manier van aftreden. Tielemans had zelf al aangegeven hangende het onderzoek zijn functie neer te willen leggen. Nog eens publiekelijk afstand nemen, terwijl e.e.a. nog onderzocht moest worden diende volgens mij slechts een functie: voor de buhne. Met de verkiezingen in aantocht natuurlijk een mooi moment om goede sier te maken. Maar dat dan wel over de rug van een collega.

Als je willens en wetens de goede verstandhouding binnen een coalitie om zeep helpt, dan moet je niet raar opkijken als je daarmee het einde van die coalitie inluidt. Vergelijk het maar met nog even subtiel aan dat mes in die rug draaien om in de open wond te wroeten. Echt niet chique.

Beantwoorden
Michiel van Geel

@Michiel van Geel op dinsdag 4 juni 2013 om 18:04:

Het is ook wel een beetje de mening van jezelf hier ventileren, vind ik. Dat mag, maar daar ga ik niet over in discussie.
Het is allemaal achteraf gepraat + dat IK vind dat hij zelf de beslissing heeft genomen om weg te blijven en weg te lopen.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op dinsdag 4 juni 2013 om 18:04:

Ik begreep dat de verstandhouding in de coalitie al langer op scherp stond. Dan zijn de opmerkingen dan de andere coalitieleden misschien ook wel te verklaren. Aan de andere kant vind ik het heel kinderachtig om het college dan te laten klappen om 2 tweets!
En de wethouders Tielemans en Van den Heuvel hebben de mogelijkheid om zondag hun zegje te doen zelf toch afgewezen? Volgens mij heeft dat te maken met prioriteiten stellen.

Beantwoorden

@CeeDee

Het ging natuurlijk om meer dan die twee tweets. Fundamenteel denk ik dat Tielemans en Van den Heuvel vooral de rust wilden bewaren en er wat tijd overheen wilden laten gaan om de imagoschade te beperken. Tijdens de raadsvergadering werd ook gemeld dat hun voorstel was om maandagmorgen bij elkaar te komen. Vandaar ook de poging van Van den Heuvel om Yvonne van Mierlo te bewegen om ook niet naar de haastig bijeen geroepen spoedvergadering te gaan. Hij vond dat Tielemans die dag rust gegund moest worden.

Er is dus geen sprake van weglopen, enkel van een verschil van mening over het tijdstip waarop rekenschap afgelegd moest gaan worden. De intentie om op een evenwichtige en rustige manier tot een oplossing te komen was er wel degelijk. Alleen vond Blanksma dat zij bepaalde wanneer er vergaderd zou worden en dat Tielemans en Van den Heuvel zich maar te schikken hadden, ook al kwam de oproep voor die spoedvergadering in het weekend en slechts anderhalf uur voor aanvang. Dat is inderdaad wel een teken van verstoorde verhoudingen, dat zoiets niet in goed overleg gaat, maar van bovenaf opgelegd wordt.

Beantwoorden

@Michiel
Als ik de verklaring van de burgemeester lees, heeft zij zaterdagmiddag met dhr Tielemans gesproken, en was dit (zoals ik het interpreteer) geen vervelend gesprek, ondanks het feit dat Dhr. Van den Heuvel hierbij aanwezig moest/wilde zijn. Op zondagochtend heeft zij echter een heel ander gesprek met Dhr. Tielemans gehad, waardoor zij zich genoodzaakt zag om z.s.m een raadsvergadering in te lasten…Dus zoals ik het lees, heeft dat laatste gesprek haar dit besluit doen nemen. En op mij komt het dan over dat de heren Tielemans en Van den Heuvel bewust ervoor gekozen hebben om niet te komen. Zich dus door de burgemeester niet wilden laten “commanderen” Zij wilden m.i. zelf de regie in handen houden, dingen op hun voorwaarden “regelen”
Daarbij komt dat ik de heer Tielemans best het voordeel van de twijfel had willen geven. Maar ik vind het heel frappant dat er sinds januari (sinds de declaraties dus openbaar zijn) maar 3 taxiritten gedeclareerd zijn. Dat doet mij vermoeden dat de heer Tielemans echt wel wist dat zijn declaraties omstreden zouden kunnen zijn.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *