Buiten is het 23 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 112.580 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

44reacties

Niet zelden nemen leden van de gemeenteraad de woorden samenwerking en participatie in de mond. De dagdagelijkse praktijk is echter een geheel andere werkelijkheid. Een werkelijkheid waarmee collega Vervoort en ik de laatste raadsvergadering fors mee geconfronteerd werden.
Wat was er aan de hand? De CDA-fractie diende mede een motie van treurnis in vanwege het hoogst ongelukkig verlopen proces rondom de toegankelijkheid tijdens carnaval van de Spurriezeiers.
Jarenlang hebben te veel mensen daar onveilig carnaval gevierd en slechts een paar dagen voor carnaval 2023 werd dat een halt toegeroepen. In eerste instantie zonder dialoog over mogelijke oplossingen. Dat viel verkeerd bij een vertegenwoordiger van de coalitie en deze beet het CDA toe dat zij ‘onchristelijk’ waren.
De CDA-fractie heeft dit als een belediging opgevat en heeft daar de betreffende fractie per brief op aangesproken. Vrij snel heeft deze fractie daarop haar excuus aangeboden. Chapeau!

De andere zaak betrof de motie om ruim € 95.000,= over te maken voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Een week eerder was dat bedrag nog € 10.000,=. Het CDA heeft met deze motie geworsteld, omdat we zeker de nood en het leed zien in de betreffende landen. De volledige oppositie zat anders in de wedstrijd en heeft dat beargumenteerd aangegeven in de betreffende raadsvergadering. Collega Heller schreef daar in zijn vorige column ook al over. Dat viel totaal verkeerd bij de indiener van de motie (DENK) en die beet de CDA-fractie in een korte pauze toe dat ze hypocrieten waren. Ook dat is een grove belediging die een excuus verdient. Uiteindelijk kwam ook dat excuus bij de fractie binnen waarvoor dank.

Onze voorlopige conclusie? Als je niet meepraat met de opvattingen van de coalitie, dan mag je van alles naar je hoofd krijgen gegooid. Onlangs schreef Desirée Meulenbroek van GroenLinks een mooi stuk in de Loop over positief en prettig participeren. Ze haalde daar ook de omgangsvormen aan. Als ‘formeerder’ van deze coalitie mag GroenLinks nog wat ontwikkelingswerk gaan doen bij een aantal van de coalitiepartners. Samenwerken doe je namelijk met respect voor elkaars mening ook als die afwijken van de coalitie-lijn.

Ron Peters,
Raadslid CDA Helmond

44 reacties:

Goh…..dat was nog niemand opgevallen. Maar daar gaat u met dit stukje tekst toch echt niets aan veranderen.
Daar is namelijk moed voor in de raadzaal nodig.

Beantwoorden

Daar heeft u gelijk in maar het is ook een getalsmatig ding. Ik denk dat de moed er wel is maar er staat een dichtgetimmerde coalitie tegenover. Een aantal hele eenvoudige voorstellen voor de gebiedsvisie Stiphout haalden het niet omdat deze van de oppositie kwamen.

Beantwoorden

@Ron Peters. Uw antwoord wordt op prijs gesteld. Maar snijdt u geen intem aan wat al jaren speelt binnen de Helmondse politiek? In beton gegoten accoorden en een coalitie waar men het woord dualisme ” not done” vindt.
Hoe vervelend het voor u als politicus ook is, geloof me, ook voor burgers kan dit gebrek aan flexibiliteit heel veel nare gevolgen hebben.

Beantwoorden

Gelukkig haalde “eenvoudige voorstellen” voor de gebiedsvisie Stiphout het niet.
Deze hadden wel degelijk fiks effect gehad.

Dat had volgorde van aanpak wijkhuizen waarschijnlijk veranderd en Stiphout naar voren gehaald tov Rijpelberg. Het was nl. al de 2e keer in korte tijd dat CDA probeerde stiphout op die manier boven rijpelberg te plaatsen.

Beantwoorden

Deze stelling is onjuist. Waar de zorgen liggen voor stiphout zijn de m.n. de zonnevelden. Wijkhuis Rijpelberg zou dit niet raken. Tijdens de begrotingsbehandeling hebben zelfs voorgesteld om Rijpelberg beter te bedienen. Dat haalden niet.

Beantwoorden

De banken uitlopende, na afwijzing van uw moties, met de woorden “links K#t College” !!! zal daarbij vast ook niet helpend zijn geweest. (sorry weblog voor de woorden). Dat kwam op mij als inwoner en bezoeker van de raad ook niet erg professioneel en “christelijk” over. En getuigd ook niet van positief en respect. Heeft U daarvoor ook reeds excuses terug aangeboden ? Of hebben coalitie leden dit toch niet gehoord ?

Beantwoorden
bezoekende inwoner

K#t klopt niet. Er is in emotie gezegd kl#te coalitie. Niet professioneel helemaal waar.

Beantwoorden

@Ron Peters

Amendement Gebiedsvisie Stiphout – Volgordelijkheid MFC Stiphout
“in balans met de volgordelijkheid van andere wijkontwikkelingen in de stad”.
Het ging hier toch niet over volgorde van zonnepanelen ?

Beantwoorden

Het is net als bij de landelijke politiek, de regerende partijen hebben de macht. De rest zit er voor spek en bonen bij, je kunt eigenlijk net zo goed ander vrijwilligerswerk zoeken waar je meer voldoening uithaalt. Ga lekker op dinsdagavond met eenzame bejaarden koffie drinken of ga koken in het hospice. Ik weet zeker dat je daar meer voldoening uithaalt.
De politiek in nederland zowel nationaal als gemeentelijk is gewoon goed ziek.

Beantwoorden

Democratie is geen wedstrijd (“de meerderheid wint”), democratie is overleg, puzzelen om afwegingen te maken die getalsmatig en inhoudelijk recht doen aan de uiteenlopende opvattingen in de samenleving. Echter, de puzzel hoe je dat overleg moet inrichten zodat het niet alsnog uitmondt in een wedstrijd is vooralsnog onopgelost. Niet alleen in Helmond, ook in de rest van de wereld.

Goede omgangsvormen en respect voor elkaars mening zijn zeker belangrijk, maar het echte probleem zit veel dieper. Zo worden in de politiek vraagstukken vaak vertaald naar keuzes tussen zwart en wit, terwijl er ook grijstinten zijn. Het zou al schelen als gevoelde tegenstellingen werden vertaald naar “wat is in dit geval de gulden middenweg?” Bij uitstek het voorstel om ruim € 95.000,= over te maken voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië had zich hier heel goed voor geleend.

Beantwoorden

Gelukkig was dit heel anders toen het CDA in de coalitie zat …

Beantwoorden

‘t riekt inderdaad naar koekje eigen deeg.

Maar ‘t mag eens gesteld worden en wellicht leert CDA ook zo haar vrienden beter kennen.

Beantwoorden

Daar wordt nog iemand wakker. De gemiddelde mens met boerenverstand ziet dit al jaren.

Beantwoorden

@Ad vd Brand, ik ben nu een jaar raadslid. En helaas denk ik dat je gelijk hebt. Maar ik heb de moed nog niet verloren. In Helmond moeten we dat beter kunnen. Voor het eerst sinds jaren wordt er hier weer oppositie gevoerd. Wordt er weer eens debat tussen raadsleden gevoerd. Dat we niet meer klakkeloos een raadsvoorstel afhameren is al een groot verschil. Een motie van afkeur is een signaal. Wij zijn wakker! Wat hier gebeurd is hoort niet.

@Sander Lam, PRECIES! Unaniem een besluit nemen (iedereen stemt voor) is niet iets om trots op te zijn. Er zijn in onze stad nu eenmaal mensen die anders denken. Alleen als je ruimte geeft aan je gesprekspartner kan dat tot gezamenlijk succes leiden.

Dhr Peeters raakt een punt dat we hopelijk gaan veranderen. De WIL van de coalitie mag geen wet zijn. En samenwerken kan leuk zijn. Binnen de oppositie hebben we elkaar goed gevonden. Ik zeg weleens gekscherend GL heeft géén coalitie, maar een oppositie gevormd.

Zonder uitleg worden amendementen of moties verworpen. Omdat de wethouder het geen goed idee vind. Het college MOET doen wat de gemeenteraad besluit. Maar het afgelopen jaar heb ik nog ELKE raadsvergadering de vraag gehoord “wat vind de wethouder hiervan?” Neen, best raadslid…. wat vindt jij ervan!

Beantwoorden
Willem Boetzkes (raadslid HH)

Die motie van treurnis was dan ook wel heel erg treurig om in te dienen. Heeft u daar de excuses al voor aangeboden?

Voor de rest heeft u een punt.

Beantwoorden
#Treurnisisdetreurigemotie

Om op de aantijgingen van de heer Peters te reageren: Ik kan me herinneren dat ik in een commissie een debat op argumenten probeerde te voeren en toegebeten kreeg dat ik het antwoord van de wethouder aan het geven was. Dat in plaats van dat er gewoon op die argumenten gereageerd werd.

Politiek gaat om het vinden van het juiste compromis. Daarbij zijn de coalitiepartijen niets verschuldigd aan de oppositiepartijen, maar er kan wel veel gewijzigd worden als er goed onderbouwde voorstellen komen. Die voorstellen moeten dan wel rekening houden met het standpunt dat een meerderheid van de fracties ingenomen heeft. Met andere woorden, als er een motie of amendement wordt ingediend dat geen compromis is, maar slechts een stellingname ter onderstreping van het eigen standpunt, dan is de kans dat die het haalt niet erg groot. Je kunt als oppositie en coalitie in je ivoren toren gaan zitten of je kunt met elkaar het debat voeren, luisteren naar elkaars argumenten en kijken waar je elkaar kunt vinden in plaats van onderstrepen waar je verschilt.

Maar let op, ook dat laatste is weer politiek, want profileren maakt wel duidelijk waar je voor staat. Daarom zie je vaak dat op belangrijke dossiers de gemeenteraad veel vaker constructief kritisch is, terwijl op dossiers die vooral belangrijk zijn voor een kleine groep er vaker stelling wordt genomen. En dat is dan vaak weer contraproductief, omdat er relatief veel tijd gespendeerd wordt aan bijzaken, terwijl de echt belangrijke dossiers dan afgeraffeld moeten worden.

Al met al heb ik het gevoel dat we als gemeenteraad best redelijk functioneren op de momenten dat het echt nodig is. Wat we wel zouden kunnen gebruiken is fundamentele discussie over de koers die we als gemeente in de toekomst zouden kunnen varen. Een gezamenlijke stip op de horizon, zodat we ieder op onze eigen manier er een pad naartoe uit kunnen stippelen, maar we wel dezelfde richting op gaan.

@Sander Lam op maandag 6 maart 2023 om 10:36:

Dubbel gevoel hierover, het voelt juist heel fout om te marchanderen over hulp aan aardbevingsslachtoffers. Ik snap dat elk geval op zich staat en dat je dus per keer een discussie zou moeten hebben over wat nou het juiste bedrag zou moeten zijn. Maar in dit geval was er in het land al langzaam een precedent ontstaan nadat een flink aantal gemeentes gekozen hadden om voor een euro per inwoner te gaan. Het rare is dat er heel weinig lijn zit in wanneer de gemeenteraad moeilijk doet over uitgaven. Soms wordt er met speels gemak weer een onderzoek gedaan dat flink in de papieren loopt en soms wordt er gevochten over een paar duizend euro. Het voelt dan niet juist om op een gevoelig onderwerp als dit die discussie te voeren. Maar het voelt ook niet juist om het dicht te regelen, zodat je je gevoel niet kunt laten spreken en je je als raad gaat verschuilen achter de regels. Ik denk dat dat dilemma hetgeen is dat zo botste in die vergadering.

Beantwoorden

@michiel van Geel.” Coalitie partijen zijn Gemeenteraad niets verschuldigd “.
Toen maar gestopt met verder lezen vsn dit stukje D66 proza.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 6 maart 2023 om 22:18:

Hoezo marchanderen? Er zijn goede redenen om aardbevingsslachtoffers te willen helpen, maar er zijn ook goede redenen om te stellen dat dit geen taak van de gemeente is. Misschien zijn de felste tegenstanders van hulp uit gemeenschapsgeld wel de gulste donateurs op privébasis.

Dat een flink aantal gemeentes gekozen hadden om voor een euro per inwoner te gaan wil nog niet zeggen dat elke andere gemeente, dus ook Helmond, daaraan mee moet doen. Net zo: dat een flink aantal Helmondse raadsleden het een goed idee vond om mee te doen wil nog niet zeggen dat elk ander Helmonds raadslid zich bij het initiatief moet aansluiten.

Juist om pijnlijke discussies te vermijden had je een simpele telling kunnen doen hoeveel van de 37 raadsleden voor donatie van € 95.000 zijn, en dat aantal keer 1/37 van die € 95.000 kunnen doneren. (Er zijn ook andere redeneringen mogelijk om het aantal raadsleden te vertalen naar het aantal Helmonders dat zij geacht worden te vertegenwoordigen, maar dat is weer een aparte discussie. Laten we het maar even houden bij de redenering van de Kieswet.) Ben je in vijf minuten klaar en ga je toch democratisch om met de uiteenlopende ideeën over dit onderwerp. Democratischer zelfs dan wanneer je 19/37 of meer vertaalt naar 100%, waarmee je het beeld bevestigt dat naar die overige 18 of minder raadsleden, dus naar hun achterban, “toch niet geluisterd” wordt.

Lang niet ieder vraagstuk leent zich voor twee uiterste antwoorden waarvan je zinvol een gewogen gemiddelde kunt nemen, maar waarom zou je het achterwege laten als het wel degelijk kan? Politici kunnen zich weer even profileren, niet-stemmers kunnen weer even nadenken of stemmen misschien toch wel zin heeft omdat elke zetel meer of minder, ook aan de minderheidskant, wel degelijk een verschil maakt.

Beantwoorden

“En dat vertrekpunt geldt ook voor onze relatie met de gemeenteraad. Sámen zijn we het stadsbestuur van Helmond. Natuurlijk, we moeten elkaar scherp houden en het is alleen maar gezond als een gemeenteraad op een kritische manier het college volgt. Maar de gemeenteraad is ook ‘van de richting en de kaders’, en dat willen we als nieuwe coalitie niet aan de voorkant dichttimmeren. Integendeel. Daarom hebben we een coalitieakkoord gesloten dat bewust op twee gedachten hinkt. Enerzijds bekennen we kleur en laten we zien wat wij belangrijk vinden. En anderzijds laten we ruimte. Door niet nu al overal iets van te vinden en er een stempel op te willen drukken. Door op sommige terreinen een richting te geven, zonder daar nu al een knoop over door te hakken.”

Dit is een quote uit het ambitieakkoord blz. 2. Waar is de ruimte die ze ons zouden geven? Ik heb het als raadslid nog niet gemerkt.

Beantwoorden

@Sander..tja heeft ieder raadslid dan een budget hierin? En moeten ze dit besteden of mag je oppotten. Wat een kleutermanier van denken, zeg.
Alles erop gericht om maar niet te hoeven toegeven dat het marchanderen is.

Beantwoorden

@Louis v d Werff op dinsdag 7 maart 2023 om 13:25:

Je kunt wachten tot je het merkt, maar je kunt er ook per onderwerp expliciet naar vragen. Misschien gaan de coalitiepartijen er te gemakkelijk van uit dat het wel duidelijk is waar ze die ruimte laten, en gaan de oppositiepartijen er te gemakkelijk van uit dat het wel een loze belofte zal zijn.

@Andre op dinsdag 7 maart 2023 om 18:45:

Begrijp je oprecht niet wat ik bedoel of zoek je naar een manier om het met mij oneens te kunnen zijn?

Beantwoorden

Wat jammer dat de moties die gezamenlijk (coalitie en oppositiepartij) zijn ingediend niet worden meegenomen in dit stuk. Ook kan ik me vele moties herinneren van de oppositie die zijn aangenomen met ruime meerderheid. Daarnaast zie ik ook verdeeld stemgedrag. Zonde om dit genuanceerder beeld niet mee te nemen en te blijven focussen op de schijnbare tegenstelling. Kom met een mooie motie waarin wij ons helemaal senang voelen en we dienen hem graag samen in!

Beantwoorden

@marlotte
“Kom met een mooie motie waarin wij ons helemaal senang voelen en we dienen hem graag samen in!”
Wat is in godshemelsnaam een mooie motie?
Waarin wij ons senang voelen, wie zijn wij?

Beantwoorden

@#Treurnisisdetreurigemotie op maandag 6 maart 2023 om 19:42:

Een motie indienen, welke naam je er dan ook aan geeft, is een van de instrumenten die de gemeenteraad heeft om uit te drukken wat ze vinden of wat ze gedaan willen krijgen. In het normale debat is dat volstrekt gebruikelijk.

Beantwoorden
CDA fractie Helmond

@Marlotte op dinsdag 7 maart 2023 om 21:43:

Zeker er zijn gezamenlijke moties ingediend maar daar ging deze column niet over. De Column ging over de wijze van persoonlijk reageren naar leden van de gemeenteraad. Het is geen schijnbare tegenstelling er is een tegenstelling. Op een aantal onderwerpen is geen overeenstemming te bereiken en is er geen wil om te luisteren naar het andere geluid. Dan krijg je vanzelf de tegenstelling. Zeker, we mogen van mening verschillen maar elkaar dan persoonlijk aanvallen doet de sfeer in de gemeenteraad en daarmee de besluitvorming geweld aan. Dat is de essentie van de boodschap. De raad is nu bijna 1 jaar onderweg in deze samenstelling en een deel van de raad voelt zich niet gehoord door de coalitie terwijl er toch heel duidelijk bij de start is aangegeven dat er een open houding is. Die open houding missen wij. Zelfs de amendementen (gebiedsvisie Stiphout) die met de verantwoordelijk wethouder waren kortgesloten en geen weerstand vanuit het college kregen, kregen een massieve tegenstem van de coalitie. (Dat is overigens in de fractievoorzitters Whatsapp onderling afgestemd) Wij hebben met de amendementen de puntjes op de i willen zetten en dan hadden wij voor de gebiedsvisie kunnen stemmen want de kern van de visie kunnen wij onderschrijven. Toen de amendementen niet geaccepteerd werden kon onze fractie niet anders dan tegen de visie stemmen omdat juist onze accenten niet akkoord waren. Dat is de normale gang van zaken in de politieke arena. Onze hand blijft uitgestoken naar iedere politieke partij in de raad het is alleen lastig als dat omgekeerd niet aan de orde is.

Beantwoorden
CDA fractie Helmond

@Louis v d Werff op woensdag 8 maart 2023 om 00:56:

Ik denk dat ze bedoelen een motie die past in de coalitie-plannen. Je ziet duidelijk de WIJ – ZIJ koers. Of zien wij het verkeerd?

Beantwoorden
CDA fractie Helmond

@Michiel van Geel op maandag 6 maart 2023 om 22:18:

Mijnheer van Geel. Het zijn geen aantijgingen het zijn de feiten. Maar als oppositiepartij zijn wij een coalitiepartij niets verschuldigd toch?

Beantwoorden
CDA fractie Helmond

@CDA fractie Helmond op woensdag 8 maart 2023 om 14:18:

Nee, er worden incidenten benoemd en dat wordt dan gebruikt om een zogenaamde structurele houding van coalitiepartijen ten opzichte van oppositiepartijen te schetsen. Dat laatste is geen feit, maar een mening, Aangezien die mening op geen enkele manier objectief te bevestigen is is dat laatste dus een aantijging.

Wat ik vooral met mijn anekdote probeerde aan te geven is dat iedereen wel eens over de schreef gaat, ook de schrijver van het stuk. Dat is menselijk en geenszins een indicatie van een structurele houding.

Laten we het vooral over de inhoud hebben en van elkaar eisen dat het ook bij die inhoud blijft. Dat lijkt me stukken productiever.

Beantwoorden

Ik neem kennis van uw opvatting.

Beantwoorden

@ Michiel van Geel.

Kijk jij die spotjes van Sire niet op dit moment?

Wat probeer je nou te bereiken? Je punt te maken of een gewaardeerde partij(en) in de raad te verliezen?

Dit in het kader van de polarisatie die is ontstaan in Nederland hr. van Geel, mede door D66!!!!

Beantwoorden

@ Michiel van Geel

Ik heb oprechte waardering voor jouw geduld en nuchtere beschrijving van de politieke heksenketel.

Ik heb geen idee van ‘wat is waar’ of ‘wie heeft gelijk’ in deze, maar tussen alle populistische, hijgerigere stemmingmakerij qua taal en aannames is jouw welbespraaktheid en rust een zegen.
Als D66 en/of Groen Links krijg je tegenwoordig van schreeuwend, tierend en ongefundeerd Nederland nog de schuld van een vlekje op de eigen keukenvloer.
Over polariseren gesproken. Je draait de werkelijkheid gewoon om en… hoppa, klaar! De ander heeft het weer gedaan! Lekker constructief.

Als stemmer die geen voorkeur heeft voor de hierboven genoemde partijen weet ik wel weer des te beter dat de partij van het te gemakkelijk scoren wederom het CDA is.
De boeren een rad voor ogen draaien en hier in Helmond verder (o.a. ‘fatsoen moet je doen’) lekker mensen tegen elkaar uitspelen.
En dan vooral nooit op inhoud.
Er zijn mensen die daar intrappen.

Bah, de ultieme machtspartij.

Beantwoorden

@Louis: ik kan enkel voor d66 spreken, dus wij is in dit geval d66 Helmond.

een mooie motie vind een motie die ik/wij (van D66) in ons verkiezingsprogramma vinden passen. Dat is niet gek, toch?

@Ron: we moeten altijd wegblijven van beledigingen en spelen op de man, maar nu lijkt het alsof het schering en inslag is. Dat lijkt mij toch niet juist. Bij de amendementen hebben we (wederom d66 Helmond) zelf onze afweging gemaakt.

Beantwoorden

@CDA Helmond

Waarom word een antwoord of uitleg op onze vraag over amendement “Volgordelijkheid” vergeten ? Het ging toch niet over zonnevelden. Wat was de reden van aanpassing volgordelijkheid achter dit amendement ?

Beantwoorden

@Cda

Als het CDA een populistische partij was heeft u gelijk. Het is toch treurig dat je jankt over het moment van een veiligheidscontrole, waaruit blijkt dat vanalles niet deugt, omdat je liever een Volendam scenario hebt dan een feestneus buitensluit? Ofniedan?

Met je normaalste zaak..

Beantwoorden
Treurnisdetreurigemotie

@Treurnisdetreurigemotie op donderdag 9 maart 2023 om 07:14:

Het is onjuist dat er van alles niet deugd. Het ging om het feit dat een branddeur niet voldoende toegankelijk was bij een calamiteit. Dat kwam weer vanwege het feit dat het Aambeeld is afgebroken en het stuk waar die deur op uit kwam was afgezet met hekken. Dat heeft dus niets te maken met niet deugen maar met invloeden waar de carnavalsvereniging geen invloed op had.

Beantwoorden
CDA fractie Helmond

@BGR op donderdag 9 maart 2023 om 00:30:

U heeft helemaal gelijk dat we nog niet gereageerd hebben op de volgordelijkheid van het multifunctioneel centrum. Excuus daarvoor. Het gaat ons om het loslaten van de volgordelijkheid als blijkt dat in de wijk Stiphout een initiatief kans van slagen heeft waarbij de wijk zelf met een goede oplossing komt voor een nieuw MFC. Als in de overkoepelende plannen het MFC pas ergens in 2026 gepland staat en er komt in 2023-2024 een goede werkbare, gedragen en betaalbare oplossing dan kan de volgordelijkheid deze oplossing in de weg staan. Klinkt misschien complex maar we willen juist initiatieven van de wijk een kans geven. Deze aanpassing zou de ontwikkeling van een ander MFC echt niet in de weg staan. We stonden dus voor een pragmatische oplossing in ons amendement. Dat is helaas niet gelukt en dat vinden wij jammer.

Beantwoorden
CDA fractie Helmond

@Marlotte op woensdag 8 maart 2023 om 23:57:

Dankjewel voor je reactie. Laten we maar hopen dat we met zijn allen de juiste weg weer weten te vinden en het over de inhoud gaan hebben. Je kunt ons niet euvel duiden dat we deze serieuze incidenten hebben willen benoemen. Een aantal van onze fractieleden hebben zich echt persoonlijk aangevallen gevoeld. D66 heeft het amendement over wonen gesteund dat is juist.

Beantwoorden
CDA fractie Helmond

@Job op woensdag 8 maart 2023 om 18:59:

De systematische rustige beantwoording door collega van Geel zien wij weldegelijk en die waarderen wij ook. We zijn het niet altijd eens maar dat is ook niet nodig. In de term ongefundeerd Nederland herkennen wij ons echt niet. Als lokaal CDA hebben wij een duidelijke andere koers dan de club in den Haag. Wij dringen regelmatig aan om een koersverandering en geven regelmatig deze signalen mee aan de kamerleden en bewindslieden.

Wij staan in Helmond opgesteld voor de mensen die op ons gestemd hebben, net al bij de andere partijen. Dat je daarmee een andere opvatting hebt over de koers van de stad dat kan en mag in onze ogen. De opvatting over ‘gemakkelijk scoren’ die delen wij niet. Wij vragen ons steeds af wat hebben de Helmonders er aan. Dat hebben we ook in ons lokale verkiezingsprogramma opgeschreven. Er zijn verschillen in koers. Wij willen het centrum graag bereikbaar houden (dus geen auto’s weren, wij willen dat Brandevoort afgebouwd gaat worden zoals het oorspronkelijk bedoeld is, wijl willen onze stad bereikbaar houden dus goede verkeersoplossingen en wij willen graag bouwen maar hebben twijfels of de hoogbouw die nu gepland staat wel de oplossing is voor de woningnood. Niet alle inwoners willen in een flat wonen. Juist toenemende verstening in het stedelijk gebied gaat voor hittestress zorgen en daar hebben wij zorgen over. Al die geluiden worden niet gedeeld door de coalitie en daar hebben we dus mee te dealen. Wij volgen dus onze eigen koers want daarop zijn wij gekozen in de raad.

Beantwoorden
CDA fractie Helmond

Gemeenteraadsleden die met elkaar communiceren middels een weblog, daarbij elkaar van alles verwijten. Je vraagt te toch echt af hoe het kan dat gemeentepolitiek in Helmond niet serieus genomen wordt.

Beantwoorden

@CDA Fractie

Dank voor het antwoord.
Stiphout bouwt en realiseert dan zelf een MFC ? Dat zou toch plots verschuiving ambtelijke capaciteit kunnen betekenen. Die al schaars is. En Investering vanuit gemeente die plots erbij komt buiten de begroting ? Wat betreft Rijpelberg duurt het ook nog een tijd voor realisatie. Initiatieven in de wijk lopen al vast. Die kansen zijn er al niet. Niet te vergeten het gevoel wat het bewoners zou geven in de volgorde van de aan te pakken wijken. Stiphout zou dan als gevoel “verkozen” worden boven de andere wijken. Zo voelde dit Amendement ook aan voor bewoners op Rijpelberg. En het wacht al zo (te) lang.

Beantwoorden

Het klinkt misschien gek, maar misschien zou een mediator hier goede diensten kunnen bewijzen.

Coalitie en oppositie staan in het politieke spectrum nu eenmaal ver bij elkaar vandaan. Dat is enerzijds een voordeel, omdat ze elkaar kunnen aanvullen, maar anderzijds een nadeel als ze elkaars standpunt niet goed kunnen invoelen. Dan krijg je al snel “wij willen best samenwerken, maar met die lui aan de overkant van de kloof valt niet te praten / zij luisteren niet naar ons”.

Een mediator is getraind in technieken om over en weer wat meer begrip te kweken. Als je snapt welke onuitgesproken overwegingen bij de ander in het achterhoofd meespelen, hoef je het nog steeds niet met die ander eens te zijn maar kun je wel beter inschatten welke ruimte voor samenwerking er wel en niet is.

Dus misschien is het een idee om over moties die volgens die indieners niet netjes zijn afgehandeld met hulp van een mediator na te kaarten, niet om democratisch genomen besluiten aan te vechten, maar om per aanvaring te doorgronden wat er mis is gegaan en daar voor de toekomst van te leren.

Beantwoorden

@Roland op donderdag 9 maart 2023 om 10:24:

Sorry, maar wat een kul opmerking. Mag ik dit misschien wel erg interessant vinden? Ik kijk de gemeenteraadsvergaderingen (liefst live) allemaal, maar hetgeen er allemaal onderling speelt en wat de camera’s niet kunnen registreren is zeker zo interessant. Het brengt de gemeentepolitiek door zo’n nazit juíst heel dichtbij. Als zelfs de Belangengroep Rijpelberg hier mee doet en haar vragen beantwoordt krijgt, blijkt dat maar weer.
Bijna elke nabeschouwing van voetbalwedstrijden die er toe doen, vind ik ook zeer de moeite. Jij misschien niet, dan ga je hopelijk toch ook niet af zitten geven op de mensen die het wel kijken?

Beantwoorden

@Ron Peters:

De wil van de coalitie is inderdaad wet, net zoals toen Stienen nog wethouder was die overal met de botte bijl doorheen ging ondanks protesten van de oppositie. Nu zijn de rollen eens omgedraaid dankzij de Helmonders die het CDA massaal hebben laten vallen.

Beantwoorden

@D’n dieje:
Laten we hopen dat de volgende verkiezingen weer zoiets gaat gebeuren met het huidige machtsblok.

Ik zou Helder Helmond weleens in ons stadsbestuur willen zien. Garantie gaan we niet krijgen. Maar de laatste tijd heeft deze partij zich in positieve ontwikkeld. Ik heb zelfs een beetje spijt dat ik niet op ze gestemd heb.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *