23reacties

Rieter: Geen link Den Haag, wel met ’t Haagje

Afgelopen week waren we met het buurtcafé Helder Helmond in ’t Haagje. Dit keer met een volle zaal in de Westwijzer om lokale thema’s te bespreken die spelen in Helmond-West. Daarnaast was het mogelijk om de avond digitaal te volgen. Met succes, want op deze manier hebben we dubbel zoveel mensen bereikt. Zo hebben we gesproken over thema’s als veiligheid, afvalbeleid, parkeerproblematiek alsook de nieuwe vluchtelingenopvang aan de Mierloseweg. Met onze lijsttrekker Louis van de Werff als gespreksleider zijn er verschillende discussies gevoerd en bijzondere anekdotes volgden elkaar op. Ik zal er één aanstippen.

Zo bleek al snel dat niemand precies wist wie de wijkagent van ’t Haagje is. De vorige agent van de wijk, ‘Hennie Gehem’, was wel een bekend gezicht want hij kwam regelmatig een bakje koffie drinken of fietste langs voor een praatje. Dit werd gemist want dat versterkte het veiligheidsgevoel. Er waren ook genoeg mensen uit andere wijken van Helmond en ook daar wist eigenlijk niemand wie daar precies de bromsnor is. Tekenend! Dit punt hebben we meegenomen in de veiligheidsparagraaf van ons verkiezingsprogramma. Niet met de illusie om de criminaliteit helemaal uit te bannen, maar met als doelstelling dat inwoners gehoord, en de politie gezien wordt. Zo willen we per 5.000 inwoners één wijkagent, zoals de Politiewet voorschrijft, die ook echt in de wijk zelf werkt. Een eenvoudig benaderbaar aanspreekpunt voor alle wijkbewoners. Ook de inzet van zogenaamde ‘stadsmariniers’ juichen we toe. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor aangiftes en de aanpak van kleine criminaliteit. Nu is het zo dat inwoners vaak geen aangifte doen, ‘omdat dat toch geen zin heeft’.

Een mooi voorbeeld van hoe de dagelijkse praktijk tot uiting is gekomen in ons verkiezingsprogramma. Met als titel: ‘Durf te veranderen’. Niet alleen onze leden, maar iedereen kon door middel van buurtcafés, straatinterviews en online vragenlijsten input aanleveren. Daarmee is er een visie opgesteld die breed gedragen wordt in Helmond. Het is digitaal terug te vinden op www.helderhelmond.nl Laat het ons ook vooral weten als u ons programma liever schriftelijk wil doorbladeren: 06-15086669. U krijgt dan een exemplaar thuisbezorgd. Met het houden van buurtcafés zoals vorige week in ’t Haagje kunnen we ons echt onderscheiden van landelijke politieke partijen. We kunnen echt luisteren naar de Helmonders en daarmee ons eigen beleid bepalen. Helder Helmond hoeft namelijk geen verantwoording af te leggen aan landelijke afdelingen. Daarom: Geen link met Den Haag, wel met ’t Haagje! En de andere 11 wijken in Helmond!

Martijn Rieter
Fractievoorzitter Helder Helmond