Buiten is het 15 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 114.681 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

30reacties

Volgende week zijn weer de gemeenteraadsverkiezingen. En deze verkiezingen draaien om verandering. Om dúrven te veranderen. De vrijheid van individuele inwoners staat tenslotte onder druk. Levens staan stil omdat er onvoldoende starterswoningen zijn, jongeren worden jaren in hun ontwikkeling geremd en voor ouderen is het maar afwachten of ze een plekje in het verzorgingshuis krijgen.

Tegelijkertijd is het vertrouwen in de politiek, zowel landelijk als lokaal, tot een dieptepunt gedaald. Op zoek naar de reden moet diezelfde politiek vooral in de spiegel kijken. Ook Helmond schreeuwt om bestuurlijke vernieuwing: geen geritsel in de achterkamertjes, geen dichtgetimmerde coalitieakkoorden en wél oprechte inspraak voor inwoners. Openheid en transparantie, fouten erkennen en een belangrijke rol voor de (voltallige) gemeenteraad, het klinkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar in Helmond moet de boel daarvoor stevig worden opgeschud.

De stad moet altijd voorop komen. Geen gebakken lucht over ‘Global Goals’, maar keuzes die in het belang van de Helmonder worden gemaakt. We gaan het klimaat niet ‘redden’ als inwoners daarvoor onnodig op hoge kosten worden gejaagd. Door vanuit dat perspectief naar vraagstukken te kijken, moet het mogelijk zijn om algemene doelen en lokale belangen hand in hand te laten gaan.

Helmond is een stad om trots op te zijn, met al haar kwaliteiten en tekortkomingen. Daarom omarmen én versterken we onze cultuur in de breedste zin van het woord. Instellingen zoals het kasteel en de Cacaofabriek, karakteristieke panden, tradities en onze Helmondse volkscultuur, allen vormen absolute beeldbepalers voor onze stad. Die mogen daarom best op handen worden gedragen.

Daarnaast moeten we aan de bak op het gebied van digitalisering, door niet alleen de kansen maar ook de risico’s te erkennen. Met name ouderen verdienen daarbij voldoende ondersteuning. En de focus moet nog sterker op een bloeiend verenigingsleven inclusief breed sportaanbod, waarbij álle inwoners de mogelijkheid krijgen om deel te nemen. Die gelijke kansen willen we ook terugzien in het onderwijs, bijvoorbeeld door bijles en educatieve projecten (mede) te financieren.

Groei mag geen doel op zich zijn. Want ook de bereikbaarheid van onze stad komt zo steeds verder onder druk. Evenals onze wijken moet het centrum makkelijk te bezoeken zijn, óók door automobilisten. En in diezelfde wijken moet het vooral prettig wonen zijn. Daarom zetten we onder meer in op extra wijkagenten, een lokaal politienummer én een belangrijkere rol voor de wijkraad.

Werk aan de winkel dus. Helmond kán veranderen. Ginne skrik!

Martijn Rieter
Fractievoorzitter Helder Helmond

30 reacties:

Mijn vertrouwen in de landelijke politiek is he-le-maal weg, 0, noppes, nada.
Dit vertaald zich bij mij persoonlijk naar; mijn vertrouwen in de politiek is weg, zowel landelijk als lokaal, dankzij Den Haag.
Jammer.

Beantwoorden

Dhr Rieter persoonlijk heeft er voor gezorgd dat ik voor het eerst NIET ga stemmen.

Beantwoorden

De totale politiek is een onzingedoe. Nu er plotseling een explosie dreigt in de kosten voor energievoorziening wordt van officiele zijde (Rutte, Kaag) gemeld dat niet alles gecompenseerd kan worden. Toen Covid-19 uitbrak was er volop geld beschikbaar. Niemand van de politici sprak over begrotingstekorten. We betalen de rekening met z’n allen.

Beantwoorden

Kiezend Helmond zou een punt kunnen maken.
Ga stemmen. Toon je wil om te gaan stemmen.
Stem blanco.

Dat is een sterk signaal.

Beantwoorden

Je benoemd een heleboel punten waar we helaas lokaal geen invloed op hebben. Het zijn Wel punten waar we kunnen proberen om druk op uit kunnen uitoefenen zowel landelijk of provinciaal.

Een oplossing bieden hierin kan niet. Maar je schrijft dit helaas wel. Probeer wel realistisch te blijven en geen beloftes te doen die je niet kunt waarmaken. Al denken de overgebleven stemmers dat zo wel. Ook op deze manier duw je de laatste stemmers ook nog weg. En werkt dit uiteindelijk tegen het democratisch proces. Die wijkagent kun je niet beloven. En heeft de wijkraad wel achterban. Spreken zij wel namens alle bewoners van de wijk. En hebben ze dus wel die mandaat.

Zoals je schrijft de gebakken lucht Global goals.
Global Goals gaat helemaal niet alleen over duurzaam of groen.
Helaas moeten we daarin toch mee omdat deze keuze nu eenmaal ver boven het lokale is ingezet.

En daar kunnen we het beide misschien niet mee eens zijn. Het is de realiteit.
Helmond gaat dit dan ook niet veranderen. Projecten kunnen daar subsidies verkrijgen om wel goede dingen te kunnen doen voor inwoners van Helmond. Ook een voedselbank. Of voor participatie of andere thema’s. Om als organisaties of stichtingen die mensen achter de voordeur dus wel degelijk te kunnen helpen. Alles kost geld.

Maar het veranderen of zelfs loslaten daarvan kun je helaas al lang niet meer. Niet meedoen is geen subsidies of fondsen en de Helmondse belastingbetaler kan die gaten niet dichten. Omdat wij even zgn. niet meedoen. Hoe lossen we dat dan op ?

Beantwoorden

Die schrik krijg je wel van de (landelijke) politiek, doen mensen loze beloften, praten voor zichzelf om maar op zo een stoel in de Raad te komen, houden corruptie in stand! Kan over dat laatste nog het nodige uit de doeken doen, Elly, ons kantoorjuffie wat Burgemeester is geworden doet er ook niets aan! Wijd verbreid binnen het Helmondse en het ambtenaren korps, net als wegkijken, vriendjes politiek en eigen belang van de ambtenaren zelf. Zijn na werktijd drukker in hun eigen belang en zaakjes dan overdag in werktijd. Hoe men ook kiest, het helpt niets, heb hier al het nodige aan de kaak gesteld en weet nog veel meer wat krom is en men binnen Helmond ‘recht te praten’! Kijk maar nu naar de Automotive Campus in Helmond, eerst verkopen voor ‘snel’ geld, men is toch na gaan denken (hoe bestaat het). Het is juist de kunst om de opbrengsten van de Automotive Campus te BLIJVEN te behouden en te reguleren zodat men er in de toekomst geld uit blijft ontvangen als gemeente. Hoop dat men dit gaat beseffen en hiertoe besluit. Boekhoorn geeft er niets om waar de kennis naartoe gaat, als hij de centen maar krijgt! Nu kan men nog makkelijker vanuit China spioneren en de kennis doorspelen naar eigen land. Mensen pas op met wat je als overheid verkoopt. Dit is in het verleden voor de NS, ProRail, KLM, de Energie maatschappijen, allemaal voor het ‘snelle geld’ , nu bepalen anderen de prijs die we moeten betalen, en waar niet, daar blijven we als overheid nog steeds geld inpompen. Men had al deze zaken in eigendom moeten houden, maar ja, het ene afbraak kabinet na het andere. Ook andere figuren in de politiek zoals VVD, D66, GroenLinks en PvdA doen zich anders voor als ze zouden moeten zijn, zitten er alleen maar op zichzelf ‘te profileren’ en herhalen wat ze al jaren roepen omdat ze bij gebrek aan beter (!) Helmonder van het jaar zijn geworden. Wil er alleen maar zitten voor zichzelf en ‘hun vriendjes’!

Beantwoorden

Vooral wat @Marko zegt. Afgelopen jaren honderden miljarden weggesmeten in blinde volgzaamheid aan WEF “built back better”.
60 miljard onzin klimaat en stikstof bestrijding aan Rob Jetten (!!!!) weggeven.
Mondkapjes deal, inlegvelletjes etcetc
0 vertrouwen in slangenmensen als Rutte, Kaag of heel CDA (Mona notabene ontslagen uit demissionair kabinet, Omtzigt functie elders)
En nu, gaat energie vijfmaal meer kosten.
Daarom, ongeacht wie er op lijst staat, stem FvD, de Luis in de pels. Daar pakken we de huichelaars elite het hardste mee.. (bij gebrek aan PVV)

Beantwoorden

Omdat we al een paar reacties moesten verwijderen, laten we het in de reacties hieronder wel over Helmond houden. Dit is namelijk De weblog van Helmond. 🙂

Beantwoorden

Er was net op de radio. Ongeveer 80% vsn de lokale politiek wordt landelijk bepaalt.
Stel een partij komt met 2 of 3 zetels in de raad.
Hoe kan men dan zoveel toezeggingen en beloftes maken terwijl de invloed die men kan uitoefenen in feite minimaal is?
Je kunt inspanningen beloven.Niets meer.
Komt bij dat een burgemeester op papier de voorzitter van de raad is De voorzitter van de volksvertegenwoordigers dus.

In de praktijk is de macht van Blanksma en haar ambtenaren almachtig.

Beantwoorden

@E Betgem op dinsdag 8 maart 2022 om 17:52:

Hoe hoog/laag wordt het opkomstpercentage in Helmond? Ik verwacht ca. 33. Elke stem telt dus voor 3. Dat weet Martijn ook. Niet geschoten is altijd mis. Misschien ga ik stemmen. Helder Helmond?

Beantwoorden

@marko Ik zou op Helder Helmond stemmen. Maar niet op Martijn Rieter

Beantwoorden

@E Betgem op woensdag 9 maart 2022 om 11:04:

Uw opmerkingen over de positie van de Helmondse burgemeester zijn interessant. Ik citeer Wikipedia (Ik “check” graag de “facts” voordat ik die naar voren breng).

Vooral de eerste zin in deze alinea is interessant en veelzeggend.
Hierin zit ook een zekere mate van logica: Een burgemeester wordt niet GEKOZEN maar BENOEMD. De rol van de burgemeester is het voorzitterschap van de raad ZONDER STEMRECHT en per definitie dus ook zonder formele en informele invloed, met andere woorden: een technisch voorzitterschap

Bescheidenheid van de burgemeester van Helmond is dus zeker op zijn plaats. Je zou verwachten, dat het Helmondse ambtenarenapparaat haar ook hierin van deskundige adviezen voorziet, maar dat gebeurt blijkbaar niet of niet genoeg.

Het zijn de leden van de gemeenteraad die GEKOZEN worden. De gemeenteraad is – ik citeer – hoofd van de gemeente. Een minder bescheiden – met andere woorden een meer assertieve – houding na de gemeenteraadsverkiezingen lijkt me – na de afgelopen 4 jaar – niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk.
——————————————-
“Bevoegdheden en taken​
De burgemeester is in Nederland niet het hoofd van de gemeente. Hoofd van de gemeente is de gemeenteraad.

Als voorzitter van het college en de raad heeft de burgemeester mede tot taak om de kwaliteit van het bestuur in de gemeente te bewaken en de interne afstemming binnen de gemeente te bevorderen.

De burgemeester is niet alleen voorzitter van de raad en voorzitter van het college. Hij is ook zelf een bestuursorgaan en heeft zijn eigen bevoegdheden. Deze hebben vooral betrekking op openbare orde en veiligheid. De burgemeester heeft het toezicht op openbare bijeenkomsten en op voor het publiek openstaande gebouwen, zoals horecagelegenheden. In geval van nood is hij bevoegd noodbevelen te geven en noodverordeningen vast te stellen. De burgemeester heeft het opperbevel bij brand en ongevallen, waarbij de brandweer is ingeroepen. Ook heeft de burgemeester representatieve taken. Hij vertegenwoordigt de gemeente “in en buiten rechte”, dus als de gemeente partij is in een rechtszaak maar ook als namens de gemeente stukken moeten worden ondertekend.

Beantwoorden

@E Betgem op woensdag 9 maart 2022 om 19:42:

Je stemt dus VOOR Helder Helmond maar TEGEN Martijn Rieter?

Beantwoorden

@E Betgem op dinsdag 8 maart 2022 om 17:52:

Je woont niet eens in Helmond Eric.

Beantwoorden

@Jeroen op dinsdag 8 maart 2022 om 20:25:

Het gaat om de focus van politiek bedrijven. Geen gebakken lucht over ‘Global Goals’, maar keuzes die in het belang van de Helmonder worden gemaakt. Dus als we subsidies kunnen inwinnen wat belang heeft voor de Helmonder dan juicht iedereen dat natuurlijk toe.

Beantwoorden

@Marko op woensdag 9 maart 2022 om 18:41:

Hee Marko, ik verwacht dat de opkomst ongeveer net zo hoog zal zijn als de laatste keer. Zal niet veel schelen denk ik. Het vertrouwen in de politiek is volgens mij nog nooit zo laag geweest. We kunnen dus ook in Helmond flink aan de bak om dat vertrouwen enigszins te herstellen.

Beantwoorden

@Martijn Rieter, Helder Helmond op donderdag 10 maart 2022 om 13:08:

Eric woont in Helmond. Al jaren. Hij heeft een conflict (gehad) met de gemeente Helmond. Is nooit (naar wens) opgelost. Voor de Weblog is het een gesloten boek.

Beantwoorden

@Martijn Rieter, Helder Helmond op donderdag 10 maart 2022 om 13:16:

Martijn. Ik heb jullie verkiezingsprogramma gelezen. Niks mis mee. Heel realistisch en met het oog op ontwikkelingen die vrijwel iedereen aangaan.
Als ik ga stemmen kies ik zeer zeker niet voor de VVD. Hoewel ik sommige van hun standpunten ook wel begrijp.

Beantwoorden

@Marko op donderdag 10 maart 2022 om 13:28:

Ik ken zijn zaak en iedere column begint Eric er weer opnieuw over, maar hij woont inmiddels niet meer in Helmond.

Beantwoorden

@Marko op donderdag 10 maart 2022 om 13:36:

Bedankt voor de complimenten voor het programma van Helder Helmond. Het is juist van belang dat je gaat stemmen en daarmee de richting van ons stadsbestuur kiest!

Beantwoorden

@Martijn Rieter, Helder Helmond op donderdag 10 maart 2022 om 14:08:

Het verhaal van Eric is dus bekend. Wist niet dat hij inmiddels niet meer in Helmond woonachtig is. Dan doet hij dus als stemgerechtigde ook niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond. Ik volg al sinds 2005 de ontwikkelingen van Helder Helmond.

Beantwoorden

@Marko op donderdag 10 maart 2022 om 14:29:

Leuk dat je ons al zo lang volgt. We houden regelmatig buurtcafés. Zal ik je uitnodigen voor onze volgende editie? Stuur dan even een mailtje naar [email protected]

Beantwoorden

@Martijn Rieter, Helder Helmond op donderdag 10 maart 2022 om 14:33:

2005 is toch jullie geboortejaar. Het viel toentertijd meteen op. En nog. Houden zo. Ik volg de ontwikkelingen. Na de verkiezingen ontstaat er wat stilte? Tijd nog genoeg om me aan te melden.

Beantwoorden

@Martijn Rieter, Helder Helmond op donderdag 10 maart 2022 om 14:04:

Misschien weet Eric Betgem niet dat je bij de gemeenteraadsverkiezingen alleen mag stemmen in de gemeente waar je woont. Daarom meld ik dat maar even hier, zodat hij het ook lezen.

Beantwoorden

@yoko. Had met een verklaring van goed gedrag nooit gemogen.Vader van M Rieter is ook veroordeeld en is ook kandidaat.
Alles kan blijkbaar. Ook het verkondigen van flauwekul door politici
Helaas ik kan hier niet alles kwijt. Dan is het off topic.

Beantwoorden

Eric schopt nog een beetje na. En Yoko trapt er gewoon in. Als je een doopceel gaat lichten tref je altijd wel iets op iemands kerfstok. Kijk zelf eens in de spiegel.
En wat is een VOG? Zou Bill C. in Nederland een VOG kunnen krijgen?

Beantwoorden

Ik vind dat VOG niks zegt.
Maar als er feiten zijn dat iemand niet te vertrouwen is, dan straft de kiezer dit wel of niet af.

Beantwoorden

@E Betgem op donderdag 10 maart 2022 om 18:36:

Het is inderdaad zo dat de oude Rieter is veroordeeld, maar daar hoor je niets over op dit weblog. Alleen positief nieuws lees je hier over HH.
Het lijkt wel of de weblog de spreekbuis is geworden van die club.

Beantwoorden

@max. Elke politicus doet hier aan de goednieuwshow. Dat dit gebeurd in aanloop naar de verkiezingen toe is nog wel te begrijpen ook.
Echter de zgn wil om burgers bij politiek te betrekken stopt wanneer met inhoudelijke kritiek komt. Waarom iemand met een veroordeling op een onverkiesbare plek gezet wordt ontgaat me al weet ik reden wel.
Zoveel zaken die het daglicht niet velen zijn niet bespreekbaar. Collectief wordt de Helmondse bevolking voor de gek gehouden.

En nee ik woon er niet meer,na in 2015 mijn huis uitgetreiterd ben. Gezien de vele juridische geschillen (of topic) weet ik meer over de handel en wandel als vele politici lief is.
Ik durf met een ieder van de Helmondse raadsleden of wethouders openbaar in discussie te gaan over de integriteit en transparantie binnen de Helmondse politiek.
Helaas wil de politiek dat niet.

Beantwoorden

@E Betgem op zondag 13 maart 2022 om 07:14:

Ben het helemaal met je eens Eric, idem hier! Veel is niet bespreekbaar, als je iemand er op aanspreekt wordt je reactie snel verwijderd, zeker als je (te) veel de waarheid spreekt en het hun niet goed uitkomt!

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *