Buiten is het 5 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 101.322 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
61reacties

Het blijft een lastig vraagstuk: hoe gaan we om met ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. De populatie is zeer divers: mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, met schulden, met psychische problemen of de zogenoemde ‘klassieke’ bijstandsgerechtigden. Niet al die mensen zijn geschikt voor de (reguliere) arbeidsmarkt, maar een deel wel en dat wil je, mede in hun eigen belang, ook benutten. In 2015 werd voor deze doelgroep de participatiewet in het leven geroepen. De gedachte is dat iemand die een bijstandsuitkering krijgt iets terug moet doen voor de samenleving. Die verplichting zou moeten bestaan in de vorm van een formele tegenprestatie. Als Helder Helmond zijn we het hiermee eens! In hoeverre houdt Helmond zich daaraan?

Vorige week concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een uitgebreide evaluatie dat de participatiewet niet of nauwelijks haar doelen heeft behaald. Een van de grootste belemmeringen is dat gemeenten wel veel geld krijgen voor inkomensondersteuning, maar weinig geld om mensen naar werk of participatie te begeleiden. Al snel onderstreepte Senzer-directeur Van Limpt dat dit gelukkig niet gold voor onze regio en dat hier juist wel de juiste keuzes worden gemaakt: ‘’In Helmond en de Peel is de participatiewet zeker niet mislukt’’. Het opnieuw keuren van mensen die langdurig in de bijstand zitten is bijna afgerond. Het is opvallend dat maar 8 procent hiervan regulier werk zou moeten kunnen vinden.

Niet alleen Van Limpt is positief. Het ministerie is onder de indruk van de inspanningen in Helmond en de Peel en noemt het: ‘’één van de betere plannen’’. Staatssecretaris Van Ark schrijft in haar brief aan de gemeente dat Helmond en de Peelgemeenten dit jaar in totaal een miljoen euro tegemoetzien vanuit het rijk om meer mensen aan het werk te krijgen. In 2020 kan dat nog eens een miljoen euro worden. Voorwaarde is wel dat de betrokken gemeentes hun plannen goed uitvoeren. Oftewel onze gemeente moet zelf ook aan een tegenprestatie voldoen. Als Helder Helmond vinden we dit meer dan terecht!

Er moet goed gewaakt worden dat deze kans geen valkuil gaat worden. Natuurlijk mooi de complimenten, maar het is essentieel dat Helmond en haar regio gaat doorpakken. In plaats van een vrijblijvend aanbod moet de gemeente mensen een passend aanbod bieden voor een tegenprestatie. Dit klinkt heftig maar volgens de staatssecretaris kan dat ook door het doen van een cursus, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Er ligt een kans om hierin koploper te worden. Helmond, voldoe je tegenprestatie en pak deze kans.

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

61 reacties:

Geld dit ook voor alle statushouders dan? Gelijken monniken gelijken kappen dan. Anders is het discriminatie van het Volk.

Beantwoorden

Is een illusie ,gaat nooit werken ,luitjes

Beantwoorden

Wij geloven allang niet meer in dit soort onzin. De wil is er gewoon niet om in te grijpen door de overheid. Mensen die nog nooit gewerkt hebben in dure auto’s. Mensen die nooit werken, wel kunnen, maar niet willen, en ondertussen gewoon aan kunnen kloppen bij de gemeentelijke sociale dienst voor een nieuwe koelkast bijvoorbeeld. Het probleem is bij lange na niet nieuw. Als ze bij de overheid wel zouden doen waarvoor ze betaald werden. Was dit onderwerp allang verholpen. Bij de overheid zitten ze ook alleen maar hun stoel warm te houden. Of je nu dus een uitkering hebt of bij bijvoorbeeld bij de gemeente werkt. Maakt totaal nix uit. Voor mij zijn het allemaal vieze kikkers!

Beantwoorden

je moet daartoe dan wel in staat zijn………

Beantwoorden

Toen een kennis jaren geleden en tegenprestatie wilde leveren was het antwoord daar is geen geld voor, nu krijgen ze nog minder als vantevoren en zou het verplicht worden, er zijn verschillende mensen die onder geen enkele voorwaarden een tegenprestatie kunnen leveren hoe zit het daar dan mee…..

Beantwoorden

Goed plan.

Beantwoorden

De gebruikelijke rabiate rechtse demagogie

Beantwoorden

Ik ben erg benieuwd wat het circus (de ambtenaren, managers, ingehuurde krachten en ondersteunend personeel) de gemeenschap kost om bijstandgerechtigden aan het “tegenpresteren” te krijgen en/of het dan wel zo ‘rendabel’ is.

Wie kan deze cijfers boven water halen?

Beantwoorden

Terrecht er zitten er thuis die makkelijk kunnen werken, maar gewoon niet willen !!! Belachelijk dat zulke een uitkering krijgen, geef de mensen die het nodig hebben een beetje meer . Dat is mijn mening, maar iemand van 21 kan makkelijk werken daar is werk genoeg voor en heeft in mijn ogen geen recht op bijstand!

Beantwoorden

Heel goed

Beantwoorden

@Sjef Jr op woensdag 11 december 2019 om 12:43:

Inderdaad Sjef Jr, dat zou ik ook wel eens willen weten.

En daarbij, als je 10,15 jaar of langer hebt gewerkt en je komt buiten je eigen schuld om een keer zonder werk te zitten dan moet je eens kijken wat er gebeurd en waar je allemaal aan moet voldoen doen om een uitkering te krijgen, je lijkt dan wel een misdadiger en je wordt van 16 kanten genaaid.

Beantwoorden

Ja lekker goedkope arbeidskrachten en de zakkevullers maar lachen ( ambtenaren )

Beantwoorden

@ Martijn Rieter :

Blablablabla…… het regionale- en landelijke politieke gezwam blijft maar doorgaan….ontzettend veel politici hebben al lange tijd een heel dikke plaat voor hun kop ! Als je wilt hebben dat minder mensen onterecht in de bijstand zitten, zorg dan ook dat werken voor die mensen echt lonend is ! Hoezo ???

Een simpel rekensommetje : Een echtpaar zonder kinderen in de bijstand met een sociale huurwoning, man ongeschoold, vrouw kan niet werken i.v.m. ziekte maar heeft vanaf haar huwelijk niet/nauwelijks gewerkt dus géén recht op WIA of een andere uitkering.
– 1465,- bijstandsuitkering ( incl. vak..toeslag)
– 300,- of meer huursubsidie
– 192,- zorgtoeslag
– + tegemoetkomingen m.b.t. sporten, noodzakelijke huishoudelijke apparatuur..

Waar kan die ongeschoolde man dit verdienen netto per maand ???

Hoor het graag…

Beantwoorden

Ik vind het absurd dat mensen jaar in jaar uit op kosten van de samenleving kunnen leven en geen enkele tegenprestatie hoeven te leveren. Deze bijstandsuitkeringen kunnen betaald worden uit se belastingopbrengsten die voornamelijk afkomstig zijn van de werkende. Soms krijg ik het idee dat bijstandgerechtige denken dat het geld voor deze uitkeringen uit de lucht komt vallen. Maar dat is dus niet het geval. Ook ik moet hard werken om iedere maand rond te komen. En ik vind het niet meer dan logisch dat iemand die iedere maand zijn hand ophoudt bij de gemeente daar ook iets voor doet!!! Tenzij er zwaarwegende redenen zijn waarom je geen tegenprestatie kunt leveren. Voor die mensen is dit vangnet bedoeld. Maar van alle andere mag verwacht worden dat ze een positieve bijdrage leveren aan de samenleving voor de uitkering die ze maandelijks ontvangen.

Het zou één van de belangrijkste speerpunten van de gemeente Helmond moeten zijn.

Beantwoorden

@Jan op woensdag 11 december 2019 om 14:27:

Door dat genoemde bedrag, zijn er genoeg die helemaal niet willen gaan werken.
Waarom ook. Ik neem aan dat er ook wel een auto voor de deur staat. Gewoon het basisbedrag en geen subsidies of toeslagen. Misschien gaan ze dan wel rondkijken voor een job!
En er is geen enkele partij die daar iets aan gaat doen. Doen ze dat wel, dan worden ze bij nieuwe verkiezingen weggestemd!

Beantwoorden

“Gij zult nuttig zijn” ????

Beantwoorden

Helaas betekent die tegenprestatie in de realiteit dat mensen gedwongen worden te werken met behoud van uitkering in wat vroeger reguliere banen waren met een salaris. Gunstig voor werkgevers en werkbedrijven maar zeer demotiverend voor de uitkeringsgerechtigden. Maatwerk wordt er helaas niet geleverd want dat kost geld.

Beantwoorden

De vraag “hoe gaan we om met ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’” is helemaal niet lastig. Gewoon: behandelen zoals je zelf ook wilt worden behandeld.

Wel lastig, maar ook stukken relevanter, is de vraag “hoe helpen we ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ een stapje vooruit?”

Op https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2019/Eindevaluatie_van_de_Participatiewet kun je de eindevaluatie van het SCP downloaden. Het is behoorlijk veel leeswerk, maar gelukkig staat er voorin een samenvatting.

Hieruit blijkt dat de P-wet is gebaseerd op te rooskleurige aannames over hoe de weerbarstige werkelijkheid werkt. In sommige gevallen is alleen maar even een klein duwtje in de juiste richting voldoende, maar in veel gevallen is er meer aan de hand en kan alleen maatwerk uitkomst bieden. Denk aan mensen met “multiproblematiek” waardoor ze nog helemaal niet aan werken toe zijn, of aan werkgevers die heus wel mensen uit de doelgroep van de P-wet willen aannemen, maar die niet de tijd, kennis en kunde hebben om de functie geschikt te maken en de nodige begeleiding te bieden. Om nog maar te zwijgen over financiële, administratieve en bureaucratische hobbels.

Senzers sterke punt is hulpverlening aan de werkgeverskant. Dat heeft het bedrijf cijfermatig bezien succesvol gemaakt, maar de doelgroep werd sluitpost en dat heeft veel schade gedaan.

De echte uitdaging is niet te denken in mogelijkheden (“Hup, presteer eens tegen!”) maar in beperkingen: wat maakt de ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ van de individuele burger zo groot? Alleen met grondige dossierkennis op individueel niveau kun je oplossingen bedenken die echt werken (en praktijken loslaten die meer kwaad dan goed doen).

Beantwoorden

Verschil in uitvoering van beleid tussen gemeenten leidt tot rechtsongelijkheid tussen burgers terwijl gemeentes de wet niet eens uitvoeren. Waarom zou je een wet willen redden die mensen in armoede houdt? Misschien om het woordje participatie?

Beantwoorden

Pff.. als ze nou als eerste eens kijken naar de mensen als persoon.. Jaren geleden niet afgekeurd omdat ik “te weinig verdiende”, toen ik vroeg om werk te vinden wat ik wel kan kon dat niet. Maar wel roepen dat het tijd werd om te gaan werken.. Vervolgens ms erbovenop gekregen, kon niet afgekeurd worden omdat ik meer dan 5 jaar niet gewerkt heb.. Maar wel elke keer op mn lip hangen om te kijken of ik niet fraudeer.. wtf?! En dan nog te horen krijgen: “dat is de prijs die je betaald voor een uitkering”.. alsof ik er voor gekozen heb! ????????

Beantwoorden

Tegenprestatie prima maar dan na 3 maanden wél een contract!
Dit is gewoon uitbuiting!

Beantwoorden
Kayleigh Bruijnseels

Vind het wel altijd grappig dat mensen in de bijstand lopen te klagen over het groenonderhoud. Wat let je om een schoffel te pakken en zelf effe wat onkruid voor je deur te wieden.
Ik ben volledig afgekeurd, maar houd wel mijn stoepje schoon.

Beantwoorden

onkruid vergaat.

Beantwoorden

Ik lees hier toch 80% PVV beleid waar de mensen voor zouden kiezen.Goede sociale voorzieningen voor hen die het ECHT nodig hebben, maar strenger en minder voor de klaplopers.
Alleen zo houden we draagvlak en budget hiervoor.
Stop de instroom van massa’s hulp behoevenden en onrendabelen.
Stop de EU waanzin , en stop de linkse klimaat onzin.
Gewoon gezond verstand.
Ook rechtse mensen houden van milieu natuur en dieren.
Na decennialang linkse mislukt multiculti non integratie is het nu tijd voor RECHTSER beleid qua economie en nationale soevereiniteit , waardoor er meer geld beschikbaar komt voor; AOW hoger en op 65.Betere betaalbaardere zorg.Betaalbaarder onderwijs.Lagere belastingen.
Het kan.
PVV

Beantwoorden

Wao is een werknemersverzekering. Ziek is ziek, en ziek zijn is geen keuze. Wao’ers noem ik daarom geen profiteurs. Het gaat om de mensen die de uitkering vd sociale dienst vaak ten onrechte vaak krijgen. En er alles aan doen om die sociale uitkering te behouden. En zo nodig ook nog gebruik weten te maken van sociale potjes. Hier in de buurt ken ik iemand die al 8 jaar een sociale uitkering heeft. Ook gewoon zegt dat hij niet wil werken, bijbeunt, auto rijdt, drank haalt in Duitsland en rookwaren in België! Wat een stumpert hé! Bij de gemeente weten ze precies om wat voor mensen het gaat, maar ze zijn te lam hierop in te grijpen. Want,…… Dan moet er gewerkt worden,…… En daar zijn de ambtenaren niet voor aangenomen. Ambtenaren worden aangenomen via vriendjes die ook ambtenaar zijn. Doel varkensruggen opgooien voor welwillende hardwekende mensen, en zelf de stoel warmhouden of doorschuiven naar een collega die ook niet vooruit te branden is. Bijna al die shit op het gemeentehuis, is binnengekomen via een kruiwagen.

Beantwoorden

Gelukkig kijken ze in Helmond verder dan dat men gedwongen een tegenprestatie moet leveren. Jammer dat Helder Helmond hier niet zo’n heldere blik in heeft. De participatiewet is volledig mislukt en dan met zoiets komen.

Beantwoorden

@Deni dat is een heel duidelijk en scherp stuk van je.
Inderdaad zijn ambtenaren grotendeels oorzaak en gevolg van links potverteren.

Beantwoorden

Kan überhaupt iemand de cijfers oprakelen wat het circus ‘aan mijn belastingcenten kost’ om mensen in de bijstand te laten ‘tegenpresteren’?

Een voorbeeld wellicht uit een andere gemeente?

Beantwoorden

Ah, ik citeer de NOS: “De wethouder, die er juist vanmorgen overleg over heeft gehad met collega’s, zegt dat de tegenstand breed gedeeld wordt. Hij wijst erop dat de plannen van de staatssecretaris veel geld zullen kosten, terwijl er de afgelopen jaren juist bezuinigd is op ondersteuning van mensen in de bijstand. “Als ze ons verplicht alle mensen een aanbod te doen, voor iedereen intensieve trajecten op te zetten, dan staat dat haaks op een bezuiniging van 70 procent. Dat kan niet allebei.” (https://nos.nl/l/2311408)

Ergo, bezint voordat u de uitspraak maakt: “…van mijn belastingcenten.”

Beantwoorden

! @Sander Lam op woensdag 11 december 2019 om 18:01:

Goed onderbouwd commentaar!
Nou krijgt Helmond in februari een nieuwe wethouder Financien: Serge van de Brug (VVD) en de zegt in het ED van heden het volgende op de vraag wat hij zoal wil bewerkstelligen: “In ieder geval meer werkgelegenheid creëren. Enerzijds in het midden- en kleinbedrijf, vooral in het centrum. Anderzijds grootschaliger, op de industrieterreinen. Ik wil nog meer mensen aan het werk krijgen.”

Wellicht liggen hier de perspectieven die er nu onvoldoende zijn. Misschien moet Martijn Rieter eens met hem gaan praten en de kans pakken om samen met hem banen te scheppen voor de doelgroep die hij nu aanwijst.

Beantwoorden

@Deni op woensdag 11 december 2019 om 21:07:

Inderdaad Deni, zo is het, ambtenaren zijn (enkele uitzonderingen daargelaten) verschrikkelijke mensen, zonder visie, gevoel en kennis (vooral in den Haag). Vriendjes politiek en zelfverrijking daar draait het om, bah, walgelijk.

Beantwoorden

Jazeker ja werken voor je geld ????????

Beantwoorden

Het betoog van Sander begint met een onjuiste aanname.

Het is per definitie fout om iemand anders te behandelen zoals JIJZELF behandeld wil worden.

Je behandeld de ander zoals DIE ANDER behandeld wil worden.

Want de aanname dat jij een omgangsvorm prettig vindt, wil niet zeggen dat de ander dat ook vindt.

Beantwoorden

sommige worden al aan het werk gezet werken op behoud van uitkering.anders gekort worden

Beantwoorden

@Bert K. op donderdag 12 december 2019 om 06:58:

beste bert, wij kunnen praten!
ik noem die lui van de overheid, kikkers!
en waarom? dikke kop, grote arrogante bek, lange tong waarmee ze flink kunnen likken. lange tenen, dus snel verontwaardigd of beledigd, en als ze dan hebben wat ze willen, of juist niet, dan kunnen ze er snel uitnaaien, met die lange poten!
allemaal vriendjes politiek:
arie willemsplein? de man kon goed accordeon spelen!

de zoon die de zaak heeft overgenomen, is uit het pand gekocht, maar mocht daarna nog jaren en jaren gratis blijven zitten. toen hij er uit moest omdat het gesloopt zou worden. kreeg hij een ander pand toegewezen, wat ook op de nominatie lijst geplaatst was om gesloopt te worden. hij zit daar nu al jaren, en betaald nauwelijks huur!!! vind je het gek, dat hij Mercedes rijdt?

de andere zoon, mocht eerst trouwambtenaar worden, daarnaast marktbeheerder, en toen? stadion omroeper bij psv, omdat familie van zijn vrouw daar een functie heeft of had. die gast heeft zelf nog nooit aan voetbal gedaan, hij deed altijd motorcros bij de helm. ook nooit een echte baan gehad. altijd ontevreden pijn in de rug en depressief. en, . . . .. ook een kikker dus! dikke kop, grote bek, snel op zijn teentjes getrapt, en lange poten om eruit te naaien, alsie zijn gunst heeft, of het ergens niet mee eens is!

Beantwoorden

@Twanneman op donderdag 12 december 2019 om 09:37:

beste twan, wij kunnen praten!
ik noem die lui van de overheid, kikkers!
en waarom? dikke kop, grote arrogante bek, lange tong waarmee ze flink kunnen likken. lange tenen, dus snel verontwaardigd of beledigd, en als ze dan hebben wat ze willen, of juist niet, dan kunnen ze er snel uitnaaien, met die lange poten!
allemaal vriendjes politiek:
arie willemsplein? de man kon goed accordeon spelen!

de zoon die de zaak heeft overgenomen, is uit het pand gekocht, maar mocht daarna nog jaren en jaren gratis blijven zitten. toen hij er uit moest omdat het gesloopt zou worden. kreeg hij een ander pand toegewezen, wat ook op de nominatie lijst geplaatst was om gesloopt te worden. hij zit daar nu al jaren, en betaald nauwelijks huur!!! vind je het gek, dat hij Mercedes rijdt?

de andere zoon, mocht eerst trouwambtenaar worden, daarnaast marktbeheerder, en toen? stadion omroeper bij psv, omdat familie van zijn vrouw daar een functie heeft of had. die gast heeft zelf nog nooit aan voetbal gedaan, hij deed altijd motorcros bij de helm. ook nooit een echte baan gehad. altijd ontevreden pijn in de rug en depressief. en, . . . .. ook een kikker dus! dikke kop, grote bek, snel op zijn teentjes getrapt, en lange poten om eruit te naaien, alsie zijn gunst heeft, of het ergens niet mee eens is! oh p.s. allemaal oranjebuurt!

Beantwoorden

@Twanneman op donderdag 12 december 2019 om 09:37:

@Twanneman op donderdag 12 december 2019 om 09:37:
beste twan, wij kunnen praten!
ik noem die lui van de overheid, kikkers!
en waarom? dikke kop, grote arrogante bek, lange tong waarmee ze flink kunnen likken. lange tenen, dus snel verontwaardigd of beledigd, en als ze dan hebben wat ze willen, of juist niet, dan kunnen ze er snel uitnaaien, met die lange poten!
ik heb eerder een reactie geschreven, maar heb de redactie van weblog helmond gevraagd, deze te verwijderen.

Beantwoorden

@Bert K. op donderdag 12 december 2019 om 06:58:

beste bert wij kunnen praten!
ik noem die lui van de overheid, kikkers!
en waarom? dikke kop, grote arrogante bek, lange tong waarmee ze flink kunnen likken. lange tenen, dus snel verontwaardigd of beledigd, en als ze dan hebben wat ze willen, of juist niet, dan kunnen ze er snel uitnaaien, met die lange poten!
ik heb eerder een reactie geschreven, maar heb de redactie van weblog helmond gevraagd, deze te verwijderen.

Beantwoorden

En de mensen die zijn genaaid door uwv en daarna in de bijstand zijn beland?
Of mensen die worden vergiftigd door drank drugs of zogenaamde medicijnen?
Ook de mensen die ziek zijn geworden en niet worden erkent?
Al de mensen die gewoon niet meekunnen in deze heksenjacht?

De eerste worden de laatsten.

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman op donderdag 12 december 2019 om 08:58:

Ik hoop dat de nieuwe wethouder het evaluatierapport op het nachtkastje heeft liggen en er elke avond een stukje uit leest, anders vrees ik dat het blijf bij mooie dromen.

@Sjef Jr op donderdag 12 december 2019 om 16:55:

Volgens mij bedoelen we hetzelfde: “verplaats je in de ander”. Dat lukt beter naarmate je de ander beter kent. Waar je kennis over de ander tekortschiet, is teruggrijpen op hoe je zelf in elkaar steekt het minst slechte alternatief.

Beantwoorden

Bijstandsgerechtigden laten werken klinkt als een goed idee, totdat je ontdekt dat deze mensen het meest eenvoudige produktie- en inpakwerk moeten doen ongeacht kun opleiding, ervaring, kennis of talent. Bovendien zijn ze nergens voor verzekerd, bouwen geen pensioen op en krijgen ze voor fulltime werk slechts 70% van het minimumloon.

Hoe dit allemaal kan? Simpel, de Wet Sociale Werkvoorziening is wegbezuinigd en deze werknemers zitten nu thuis te verpieteren. Hun werk wordt nu gedaan door bijstandsgerechtigden, die niet alleen goedkoper zijn (je hoeft ze immers niet eens het minimumloon te betalen, laat staan sociale premies of pensioenpremie) maar ook produktiever (100% voor een bijstandsgerechtigde tegen 70% voor een WSW-er).

Dit alles gaat onder het motto van reïntegratie op de arbeidsmarkt, iets wat in de praktijk niet blijkt te werken. De collega-bijstandsgerechtigden die ik ken en die via de Participatiewet weer aan het werk zijn gekomen kan ik op de vingers van één hand tellen, en dan hou ik vingers over: vijf om precies te zijn, en dan tel ik mezelf mee.

Beantwoorden

@Ferrie vd Vorst op woensdag 11 december 2019 om 12:06:
Geldt ook voor hen inderdaad.

@Ahcsas Arrihcs op woensdag 11 december 2019 om 12:34:
Daarom juist een passend aanbod aanbieden voor een tegenprestatie. In de vorm van een cursus, mantelzorg of vrijwilligerswerk etc. Net wat past bij diegene, maatwerk bieden.

@Jan op woensdag 11 december 2019 om 14:27:
Ik begrijp je punt dat werken lonend moet zijn. Maar dat bereik je juist als er een passend aanbod wordt gedaan. En ben je moedwillig de tegenprestatie aan het omzeilen, dan kan je worden gekort. Zeer lonend dus om te gaan werken.

@Sander Lam op woensdag 11 december 2019 om 18:01:
De conclusies van het SCP heb ik gezien. Ik ben het met je eens dat niet alle aannames die worden gedaan gelden voor de volledige doelgroep. Daarnaast ben ik van mening dat de wet nog niet maximaal wordt uitgevoerd. Zou dat wel zo zijn, dan zouden de aannames zichtbaarder worden: meer effect. Hierdoor is nu al conclusies trekken te voorbarig. Een van de grootste belemmeringen is dat gemeenten wel veel geld krijgen voor inkomensondersteuning, maar weinig geld om mensen naar werk of participatie te begeleiden. Het rijk stelt daar nu wel middelen voor beschikbaar.

De vraag: ‘’Wat maakt de ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ van de individuele burger zo groot?’’ moet inderdaad centraal staan bij het doen van een passend aanbod.

@Frits op woensdag 11 december 2019 om 18:29:
Ik ben het niet met je eens dat je mensen hiermee in armoede houdt. Ik heb nog steeds vertrouwen in deze wet. Als hij maar wordt uitgevoerd.

Beantwoorden

Zoals de straatveger die zijn baan kwijt raakte en als tegenprestatie werd hij gevraagd om als straatveger te werken. ????

Beantwoorden

@ Martijn Rieter : begrijp je standpunt wel maar je leeft in een utopie, zelfs als je mensen 400 euro kort, hetgeen wel ongeveer het maximum is,want de overheid mag mensen niet onder het bestaansminimum laten komen !
Dus zelfs met die korting is het niet lonend voor een persoon zoals ik schetste te gaan werken, want zo’n 1500,- netto is voor een ongeschoold persoon niet of nauwelijks haalbaar, het minimumloon is 1600,- bruto !!! Dus thuis op de bank zitten levert minimaal hetzelfde inkomen op, niet zo’n moeilijke keuze lijkt me !

Volgens mij is de oplossing een fikse verhoging van het minimumloon, zodat werken voor iedereen echt lonend wordt ! Dat is echter, vrees ik, ook een utopie zolang de VVD en haar volgers de scepter zwaaien, die zorgen dat het verschil tussen rijk en arm steeds groter wordt….
Waarschijnlijk is het geringe verschil tussen thuiszitten of werken ook een van de hoofdredenen dat zoveel “goudzoekers” uit alle windstreken naar ons landje komen ….

Beantwoorden

@Martijn Rieter op zaterdag 14 december 2019 om 23:48:

Bedankt voor je uitvoerige reactie. Ik hoop dat je niet alleen de conclusies maar ook de onderbouwing ervan hebt gelezen. Het beleid sluit echt niet aan op de weerbarstige werkelijkheid. Dan kun je er wel een beetje aan rammelen, maar dan sluit het nog steeds niet aan.

Vergelijk het met de wachtkamer van de huisarts. Iedereen mankeert iets aan de loopbaan, maar wat? Om de juiste diagnose te kunnen stellen, moet de arts niet alleen de patiënt spreken, maar ook de diepgaande kennis die er nu nog niet is hebben van wat eigenlijk een gezonde loopbaan is, welke complicaties er zoal mogelijk zijn, en wat daaraan te doen valt. Voor veel kwalen zal een speciaal medicijn ontwikkeld moeten worden, en in alle gevallen staat of valt een goed behandelplan met zorgvuldige documentatie in het individuele patiëntendossier dat er nog niet is.

De allereerste stap om de P-wet naar een hoger niveau te tillen, is leren van de ervaringen uit het verleden. Liefst door een groot aantal “patiëntendossiers” door te spitten op zoek naar succes- en faalfactoren. Helaas zijn die dossiers er nog niet, maar gelukkig is er nu het evaluatierapport. Ook daarin zijn succes- en faalfactoren te vinden, zij het minder fijnmazig.

Voorbeeld: op pagina’s 62 en 63 staat het een en ander over de tegenprestatie. In het bijzonder: “Rotterdam rapporteert overwegend positieve ervaringen met de tegenprestatie [..] Anderzijds zijn er geluiden dat de tegenprestatie stigmatiserend kan werken [..] In hoeverre de tegenprestatie het draagvlak voor de sociale zekerheid verhoogt, zoals de wetgever beoogt, is niet bekend”.

Waar ligt het succes in Rotterdam aan, wat kan Helmond van Rotterdam leren? Misschien ligt het aan de unieke demografische en economische eigen aardigheden van de havenstad, dan houdt het snel op. Maar misschien ook heeft Rotterdam knappere “loopbaanchirurgen” in dienst en hebben die enkele bruikbare tips.

Beantwoorden

Ik vind dat ze niet iedereen kunnen verplichten,maar iemand die alleen maar te lam is om te werken idd tegenprestatie en anders korten op die uitkering. Ik werk zelf 60 uur gemiddeld per week.

Beantwoorden
Wiljan van Wanrooij

Waar is het minimum loon op gebaseerd? al vele jaren kom ik rond met een kleine 800 euro, mijn inkomen is geregeld door de belastingdienst cak en senser, nu moet ik gaan werken, waar ik geen hekel aan heb.. voor 800 euro per maand als senser medewerker.

De cijfers en datums kloppen voor geen meter en afspraken gelden niet.

Minimum inkomen is een leugen, koning Alexander is een dief en rutte schop ik kapot, de wet is rot!

Beantwoorden

@ttt op dinsdag 17 december 2019 om 20:51:

Met klachten over de wetten en tarieven moet je in Den Haag zijn.

Met klachten over cijfers en datums die voor geen meter kloppen en afspraken die niet gelden kun je terecht bij de BLG, de OR of de externe vertrouwenspersoon. De adressen staan op mijn site.

Beantwoorden

Helder verhaal met visie, snap nu waarom je partij zo heet

Beantwoorden

Wel frappant dat er geen reactie komt op de vraag wat dit circus de belastingbetaler kost.

Beantwoorden

@Jan op zondag 15 december 2019 om 10:25:

Het minimumloon gaat per 1 januari 2020 naar € 1653,60 bruto per maand. Netto hou je daar net over de € 1500 van over.

@Sjef Jr op maandag 23 december 2019 om 16:54:

De Participatiewet levert juist geld op, omdat je in vergelijking met de Wet Sociale Werkvoorziening minder betaalt voor mensen die meer kunnen werken.

Beantwoorden

@ D’n dieje : Graag zou ik van je horen, uitgaande van het minimumloon per 1-1-20, hoe jij het klaarspeelt om 1500 euro netto over te houden 🙂
Alleen al de inkomstenbelasting in box 1 (inkomen tot 65.000 euro) bedraagt per 1-1-20 al 37,35 %…. zo’n dikke 600 euro bij het minimumloon ….

Daar moet dan ook nog de zvw en pensioenpremie vanaf ????????

Beantwoorden

@Jan op zondag 29 december 2019 om 21:21:

Je vergeet de Algemene Heffingskorting en de Arbeidskorting.

Beantwoorden

@D’n dieje op zondag 29 december 2019 om 22:25:

Dat kun je de Helmonders niet uitleggen. Op de sportschool wordt het niet duidelijk verteld.

Beantwoorden

@Jan op zondag 15 december 2019 om 10:25:
Ik bedoelde met mijn laatste zin niet perse het reguliere werk, maar juist lonend om die tegenprestatie te gaan doen. Je hebt gelijk dat het verschil tussen de bijstand en het minimumloon te klein is, maar dat kunnen we als gemeente alleen niet veranderen.

@Sander Lam op zondag 15 december 2019 om 13:18:
Beide gelezen inderdaad. De populatie is zeer divers: mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, met schulden, met psychische problemen of de zogenoemde ‘klassieke’ bijstandsgerechtigden. Het zal daarom ook geen gemakkelijke opgave worden. Niet alle mensen zijn geschikt voor de (reguliere) arbeidsmarkt, maar een deel wel en dat wil je, mede in hun eigen belang, ook benutten. Op deze groep heb ik me in eerste instantie gericht in mijn column. Het leren van succes- en faalfactoren van zowel Rotterdam als van ‘’patiëntendossiers’’ / evaluatierapporten kan zeker van toegevoegde waarde zijn.

Beantwoorden

@ D’n dieje : idd je hebt gelijk, had ik geen rekening mee gehouden ! Maar dan nog, hetgeen waar ik op doelde…voor een paar tientjes minder zitten ze met een bijstandsuitkering thuis zonder (nauwelijks) enige werkverplichtingen…

@ Edwards : Moet ik je toch teleurstellen, ondanks dat ik een echte Helmonder ben, die nog NOOIT in een sportschool is geweest begrijp ik D’n dieje zijn uitleg wel 🙂
Jouw opmerking suggereert echter dat jij dus géén Helmonder bent , nooit of nauwelijks in een sportschool komt, want dat is volgens jouw redenering voor de minder intelligenten onder ons, de Helmonders….
Snap ik niet wat je met jouw intelligentie op de weblog van HELMOND doet ?????

Beantwoorden

Uit onderzoek van het SCP uit november 2019 blijkt dat de Participatiewet voor elke doelgroep andere effecten heeft. Het positieve effect op baankansen is slechts van toepassing op een kleine groep, namelijk de jonggehandicapten. Dit waren er in 2018 ruim 30.000. De bijstandsgerechtigden, in 2018 ruim 440.000 personen, ervaren amper vooruitgang. Ondanks dat Wajongers met een arbeidsvermogen sinds de komst van de wet een grotere kans op werk hebben, blijkt dat het persoonlijk inkomen van hen is afgenomen. De vraag rijst of zij genoeg inkomenszekerheid hebben, want het werk dat ze doen is tijdelijk of ze hebben een deeltijdbaan.

Beantwoorden

@Sander Lam op dinsdag 17 december 2019 om 23:47:

Rot toch op leugenaar, het is een gore pot nat.

Beantwoorden

@Martijn Rieter op maandag 30 december 2019 om 13:31:

Opnieuw bedankt voor je uitgebreide reactie. Het leren van succes- en faalfactoren uit “patiëntendossiers” (wie weet er een beter woord?) is naar mijn idee de enige manier om werkelijk grip te krijgen op deze complexe materie.

@ttt op maandag 30 december 2019 om 21:12:

Zet je zwarte bril eens af, dan zie je ook de lichtpuntjes.

Beantwoorden

@Martijn Is HH wel voor het instellen van een inclusietoeslag voor mensen in de Participatiewet die naar vermogen werken? Zodat zij minimaal op minimumloon uitkomen.

Beantwoorden

@Frits op maandag 30 december 2019 om 23:40:

De inkomenseffecten voor mensen met een beperking door de wijziging in de Participatiewet zijn groot. Het is goed om na te denken vóór een andere benadering van mensen met een beperking in de Participatiewet zodat zij financieel meer zelfstandig kunnen worden en blijven. Het instellen van een inclusietoeslag kan daarvoor inderdaad een oplossing bieden.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *