Buiten is het 9 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 110.572 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

182reacties

Vorige week hadden we als gemeenteraad een informatieve raadsbijeenkomst. Deze avond stond in het teken van 80 dagen Corona in Helmond. Het college kwam met een toelichting van het corona-beleid wat de afgelopen periode is doorgevoerd. Daarna kregen alle fracties de gelegenheid voor eigen inbreng en reactie op dit getoonde beleid. Het college vreest op financieel gebied voor een grotere kloof in de stad.

Als Helder Helmond waren we erg benieuwd naar de herprioritering van de verschillende portefeuilles. Welk stadsdossier krijgt voorrang en in welk tempo wordt dit behandeld tijdens de crisis? We hebben namelijk afgesproken dat we in deze onzekere tijden beleids-arm gaan opereren. In plaats daarvan zien we dat bij majeure projecten haast wordt gemaakt. Zoveel haast dat het horen van de inwoners naar achteren wordt geschoven. Dat blijkt bij de aanpak van het Huis voor de Stad en bij de Verkeersvisie, maar ook het horen van inwoners bij het Afvalbeleid riep bij ons vraagtekens op. Zo vreest Helder Helmond naast een financiële kloof ook voor een democratische kloof met de stad. De mening van de inwoners vinden we immers essentieel.

De gemeenteraad was dezelfde week ook bij elkaar om in gesprek te gaan over het Helmondse afvalbeleid. Afgelopen jaren is er volop ingezet op service. Omdat dit onvoldoende progressie heeft geboekt is er volgens het college een trendbreuk nodig. Hierdoor is Helmond o.a. voornemens om minder service te bieden door het invoeren van een prijsprikkel (betalen per volume of aanbod container) en het verlagen van de inzamelfrequentie van restafval. In de hoop dat de Helmonder beter afval gaat scheiden.

Helder Helmond maakt zich zorgen over deze aanpak en denkt dat het aantal dumpingen en bijplaatsingen flink zal toenemen. Een dag voor deze opiniecommissie concludeerde het college dat het aantal afvaldumpingen al is verdubbeld. Deze afvaldumpingen brengen vele kosten met zich mee. In het totaalbeeld wat nu wordt voorgeschoteld worden deze kosten niet meegenomen. Er wordt in het voorstel aangegeven dat de varianten kostenneutraal dan wel licht dalen ten opzichte het huidige beleid. Dit geeft dus een vertekend beeld.

Helder Helmond zoekt naar oplossingen die niet belastend zijn voor de inwoners zelf en wil graag de service behouden. We zijn daarom positief dat de GFT-container vaker wordt geleegd en goedkoper wordt. Daarnaast zijn we tevreden dat de al doorgevoerde maatregelen bij de milieustraat tot resultaat leiden. We wachten het nieuwe totaalbeeld af en willen daarom het huidige voorstel temporiseren. Nu overhaast een trendbreuk toepassen is voor ons geen must.

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

In de reacties hieronder staan updates van de weblog.

182 reacties:

Doen we nu al . Wij betalen net zo veel voor het legen van de oud papier bak als mijn zus die aan de andere kant van brouwhuis woont en bij haar netjes elke 4 weken de container leeg bij ons altijd 5 a 6 weken ertussen. We betalen voor dezelfde aantal legingen maar de onze wordt dus veel minder geleegd.

Beantwoorden

Ik maak me vooral zorgen, over hoe de mensen dalijk hun afval kwijt zullen moeten worden. Mijn grijze container zit iedere 2 weken vol. En ja, ik scheidt mijn afval zelfs ook nog goed. 5 zakken plastic iedere 2 weken, groencontainer netjes iedere keer buiten zetten, papier apart. Maar nog zit met het gemiddelde huishouden de grijze container vol! Hoe willen ze dat dan gaan doen als ze die iedere 4 weken op gaan halen? Wat ook nog gedacht van het ongedierte wat dat op gaat leveren, vooral in de zomermaanden?? Ik denk persoonlijk dat ze dit eerst maar eens goed moeten onderzoeken voor ze dit soort beslissingen gaan nemen.

Beantwoorden

Wat een slecht idee. Er is al zoveel zwerafval op straat, als mensen hun afval niet kwijt kunnen door minder ophalen zal dat alleen maar erger worden.

Beantwoorden

Ik heb een tijdje in Deurne gewoond waar ze ook langer ertussen lieten. Was echt niet te doen. We hebben vier kinderen die bakken zitten vol. En weet ik hoeveel zakken voor het plastic. Je werkt alleen maar in de hand dat mensen het overal gaan dumpen! Kom op zeg. Zijn toch de basis dingen van een huishouden die gewoon goed moeten blijven lopen.

Beantwoorden
Maartje Kuijpers

Waarom moet dit nu na jaren ineens zo snel behandeld worden in deze tijd dat we echt wel iets anders aan het hoofd hebben? Haastige spoed is zelden goed. Zijn er écht geen belangrijkere onderwerpen die er nu in Helmond spelen en die absoluut geen uitstel dulden? Als ik een woord als kostenneutraal lees, krijg ik alweer de stadhuis-kriebels.

Kijk maar bij het dossier milieustraat waar zowat elke Helmonder kon voorspellen dat dat goud fout zou gaan. En na een paar nieuwe maatregelen in één maand, werd het wat rustiger. Maar de gevolgen ervan, de dumpingen in Helmond, zijn er nog steeds.
Nu zie je ook weer aan de reacties dat dit niet wijs is. Soms merk ik dat zo’n stadsbestuur de feeling kwijt is met de Helmonder die echt niet gek is hoor. Bezint eer gij begint is een oude wijsheid die hierbij past.

Beantwoorden

Ze klagen over zwerf afval maar wat denk je wat er gaat gebeuren als dat doorgaat vind je overal afval en ongedierte willen ze dit je moet het voorkomen niet erger maken kom met een fatsoenlijk antwoord en anders zwijg

Beantwoorden

@Babette op maandag 25 mei 2020 om 06:52:

als het afval goed gescheiden wordt komt er niet meer ongedierte op de grijze container af. of wordt de groene ook maar eens in de 4 weken gelegd? want dat is weer vervelend voor mensen met een tuin die veel plantafval hebben enz. ik heb mijn groencontainer ook iedere 2 weken nagenoeg vol. ik ben het wel eens dat door verhoging en minder ophalen (net of je de bewoners even wilt straffen) het dumpen van afval zeker niet minder gaat worden. Vreemde redenatie van het gemeentebestuur…

Beantwoorden

De oplossing is simpel. 1 x per maand grof vuil ophalen aan de deur nadat men dat telefoniscb heeft gemeld bij de gemeente. Deden ze in mijn vorige woonplaats, gemeente Zederik, ook. Nooit grof vuil als zwergafval.

Beantwoorden
Lies van de Westerlo

Geen probleem met minder legingen of per leging betalen. Wij krijgen de kleine grijze bak nog niet voor de helft vol, elke keer. Dus wat dat betreft mag daar wel een goedkopere prijs op staan door per leging te betalen.

Als we met die container branden van vorig jaar zagen in de Rijpel zat daar weet ik hoeveel blik en glas in. Die brandde niet op en lagen gewoon op straat. Scheiden van afval gebeurt nog veel te weinig door sommigen.

Beantwoorden
Martin Coldeweijer

Driekwart van wat er in de Helmondse grijze bak belandt hoort er niet in thuis. Daarmee bungelen we onderaan de lijst wat betreft het scheiden van afval. Dat is de aanleiding voor deze beleidswijziging. De waarheid is dat het de meesten gewoon geen reet kan schelen. Afval gescheiden aanbieden en je glas naar de glasbak brengen kost voor hen te veel tijd en moeite. Het is die groep die het voor de rest verpest.

Maar let op, de tweede reden is dat we als gemeente sowieso steeds meer moeten betalen voor het verwerken van het restafval. De prijs gaat dus hoe dan ook omhoog als we niet beter gaan scheiden. Dit moet je dan ook vooral zien als een poging om de kosten te drukken voor de mensen die wel gewoon netjes hun afval scheiden. Ik ga straks waarschijnlijk minder betalen, want ik scheid al mijn afval al. En dan kun je als alleenstaande met minder dan een leging per maand toe.

Beantwoorden
Michiel van Geel

Martijn, je vergeet te vertellen hoeveel we achterlopen op vergelijkbare gemeentes en hoeveel geld het ons allemaal kost als het restafval zo veel blijft als nu. Wij moeten daar als gemeente ieder jaar meer voor betalen van de Nederlandse overheid. Zoals de afgelopen jaren al is gebeurd. Service was juist verhoogd, en dat heeft helaas niet geleid tot betere scheidingsresultaten. Bovendien worden de bewoners we meegenomen bij dit uitgebreide onderzoek. Dus het grootste issue is restafval. Voor de andere herbruikbare stromen gaat de service helemaal niet omlaag, eerder omhoog zoals bijvoorbeeld in de omer vaker GFT legen. Laten we samen zorgen voor minder restafval.

Beantwoorden

Goed verhaal Martijn! Je maakt Helmond wakker. We moeten inderdaad oppassen dat ons democratische bestel niet onder de noemer van ‘corona’ op de schop gaat.

Wat betreft het verhogen van de kosten voor het ophalen van vuil/groen en andere zaken: we scheiden op dit moment ‘normaal huisvuil’ (grijs), groen, plastic, papier, chemisch afval, elektrische apparaten, hout/ijzer, glas, kleding/schoenen, oude huisraad, en mogelijk nog wat zaken die ik vergeten ben. Je moet bijna een opleiding volgen om nog te weten wat waar in moet of wat mag en wat niet.

Zoals jij schrijft is het verhogen van de kosten geen duurzame oplossing. Diverse reacties steunen jouw visie. Ik sluit me daarbij aan!
Misschien moeten we als Helmond eens beter kijken naar de bron van al die overdaad aan afval die het resultaat is van de ‘wegwerp-maatschappij’ van de laatste 10-20 jaren. Laten we nu eens aan de oorsprong van het probleem beginnen, bijvoorbeeld met de vraag waarom alles in plastic wordt verpakt waar we dan geen raad meer mee weten!

Groetjes,
Hanneke Hegeman

Beantwoorden

Zorg er maar voor dat anderen hun rotzooi niet bij andermans kliko dumpt.

Beantwoorden

Wat is er mis met een “puntensysteem”? Per geleegde vuilcontainer “krijg” je één punt. Per geleegde biocontainer gaat er een halve punt vanaf. En per geleegde papiercontainer gaat er ook een halve punt af. Op het eind van het jaar reken je de punten af voor een “x” bedrag per punt. Door de chip in de containers is dit eenvoudig bij te houden. Dit is een prikkel die de lakse medebewoners nodig hebben om te gaan (afval)scheiden.

Beantwoorden

Ik zie ook mensen die een beetje lui zijn. Hele dozen in de papiercontainer b.v. die kun je plat en klein scheuren, dan kan er veel meer in. Datzelfde zie ik ook best vaak bij restafval. Met een beetje moeite maakt men dat klein(er) en dan past er ook veel meer in. Maar a.u.b niet het diftar systeem of hoe dat tegenwoordig heet. Dan krijg je kliko criminaliteit, dumpingen van anderen in jouw bak of dumpingen in vrij gebied. Dat is vragen om problemen.

Beantwoorden

De afvalproblematiek speelt overal. Ontwikkelt iedere gemeente en elk land een eigen beleid zonder te leren van de ervaringen elders?

Beantwoorden

@hanneke Hegeman: ik ben het eens met je laatste argument. Dat proberen we landelijk en in Europa ook aan te pakken, dat kan niet in Helmond. Wist je dat in ons restafval 42% GFT zit? En dat is toch wel 1 van de meest eenvoudig te herkennen herbruikbare stromen. Als dit in het GFT komt is het herbruikbaar, als het nu als restafval wordt verbrandt, kost het ons ieder jaar meer en zijn de grondstoffen verloren gegaan. Dus we kunnen nog heel wat ‘winst’ (lees: minder verlies) behalen als we alleen al beter GFT scheiden. Bovendien zit al wel in de intentie om juist dat GFT vaker op te halen (meer service).

Beantwoorden

@sander lam: er wordt juist heel veel naar andere gemeentes en systemen gekeken. Hier bijvoorbeeld de presentatie:
https://helmond.raadsinformatie.nl/document/8722858/1/CN_presentatie_Afvalbeleidsplan_fase_2

Beantwoorden

Democratische kloof met de stad was er al toch ?

Beantwoorden

@Lara Tamarinof op maandag 25 mei 2020 om 10:02:

Dus GroenLinks is ook tegen dit plannetje van de wethouder?

Beantwoorden

@Lara Tamarinof op maandag 25 mei 2020 om 10:04:

Bedankt voor je snelle reactie. Ik heb het document gelezen.

De nadelige effecten “die iedereen kan bedenken maar waar de politiek aan voorbijgaat” blijken elders inderdaad op te treden maar ook mee te vallen.

Groot probleem is zo te zien het gft van de hoogbouw. Daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. Je zit elke avond met de aardappelschillen waar je snel van af wilt. Een container op het balkon is geen optie, en voor dat kleine beetje helemaal naar beneden is ook zo wat.

Beantwoorden

@roke het plan is nog niet af, dit was een eerste bijeenkomst om alle opties op een rij te zetten .

Beantwoorden

Wat meer glasbakken her en der zou ook fijn zijn. Eerst mogelijke is 1 km verder en als je slecht ter been bent of afhankelijk van een rolstoel bv. Is dat niet praktisch. Ook containers bij veel flatgebouwen en ook in de zorg wordt geen afval gescheiden. Dat zijn wel grootverbruikers.

Beantwoorden

Daarom dumpen ze zo veel in de bossen
Hele huisraad

Beantwoorden

Klopt @Erica in Helmond is voor zorgverleners door instanties geen afvalscheiding. Deze worden in de algemene containers gestopt. Waar dit in veel andere gemeenten een andere zaak is. En meegenomen en gescheiden moeten worden door de instantie en dus niet in de algemene container verdwijnt. Ook zijn de glasbakken in de buurt, als ze al op afstand zijn, niet allemaal toegankelijk.

Beantwoorden
Helmond Toegankelijker

Als ze denken hiermee VOORUIT te komen zullen ze can koude kermis thuis komen denkt dat heel helmond gaat dumpen of stoken 🤣🤣 kan toch nie wa Julie willen doen?! Betaald hier al zoveel en alles is nog vies .. waar gaat t dan fout bij de betaling of dat er geen reet word uitgevoerd door degene die hierover gaan ?!!

Beantwoorden

@Lara Tamarinof op maandag 25 mei 2020 om 10:02:

Dank voor je reactie. Ik zou niet weten waarom we in Helmond niet wat meer aandacht kunnen besteden aan de negatieve effecten (veel te veel afval) van de weg-gooi-maatschappij. De vuilnisbak staat immers hier en niet in “Europa”.

Zoals jij aangeeft kunnen we nog winst boeken in een betere scheiding van het groen. Ik zou zeggen: blijf dat dat benadrukken in de communicatie. Herhaling van de boodschap boekt een beter milieuresultaat dan de kostenverhoging. De ervaring leert dat dit soort maatregelen niet tot het beoogde resultaat leidt.

En wat terecht wordt opgemerkt: hoe lossen we dit probleem op met mensen in flats? Dat lijkt me een eerste vereiste, zeker nu Helmond steeds vaker ‘omhoog’ gaat bouwen.

Hartelijke groet,
Hanneke Hegeman.

Beantwoorden

Vorige week werd het afvalbeleid van Helmond besproken tijdens een informatieve raadsbijeenkomst. Op dit moment wordt 51% van het Helmondse afval hergebruikt, terwijl de gemeente het doel heeft gesteld om 65% hergebruik te bereiken. Dit doel is dus nog niet bereikt en we zullen stappen moeten ondernemen om hier aan te voldoen.
Het hergebruiken van afval is op de eerste plaats duurzaam. Daarnaast stijgen de kosten om restafval te verwerken flink. Als de hoeveelheid restafval de huidige omvang blijft behouden, dan zullen de kosten van de afvalstoffenheffing in de toekomst alleen maar blijven stijgen. Dit raakt ons allemaal in onze portemonnee. Er is dus een verandering nodig.

De mogelijke oplossingen:
Tijdens de bijeenkomst kwam met name naar voren dat er nog veel GFT-afval tussen ons restafval zit. Op dit vlak is er nog een flinke winst te behalen om het hergebruik percentage te verhogen. Om deze reden zoekt de gemeente mogelijkheden om het scheiden van afval bij de Helmondse huishoudens te verbeteren. De wethouder legde hierbij mogelijkheden voor om dit bereiken, zoals:
1.Het restafval moet je weggooien in een algemene verzamelcontainer in je omgeving, GFT en oud papier blijft opgehaald worden aan huis (omgekeerd inzamelen).
2. Het aantal keren dat je restcontainer geleegd wordt verminderen (frequentie verlagen);
3. Je betaalt per keer dat je restcontainer geleegd wordt (prijsprikkel);

Onze reactie op deze oplossingen:
Vooropgesteld is het belangrijk om onze inwoners goed te informeren over hoe ze afval kunnen scheiden. Soms weet men niet dat wat ze in hun restcontainer gooien ook in een andere afvalbak mag.
Het omgekeerd inzamelen is voor de VVD fractie, geen optie. Het plaatsen van centrale verzamelcontainers is duur en het geeft veel ongemak voor onze inwoners.
De optie voor het verlagen van de frequentie is qua dalen van de afvalkosten interessant. Het minder vaak ophalen van de restcontainer (bijvoorbeeld eens per vier weken) levert een besparing op van € 9,00 per huishouden. Echter, zien wij als fractie veel nadelen bij dit systeem. Er zijn veel huishoudens in Helmond die niet vier weken uit de voeten kunnen met hun restcontainer. Denk bijvoorbeeld aan jonge gezinnen.
Tenslotte is er gesproken over het hanteren van een prijsprikkel. Als fractie zien wij deze optie graag verder uitgewerkt worden. Huishoudens die hun afval goed scheiden zullen hierdoor minder betalen aan afvalkosten, terwijl de huishoudens die hun afvalscheiding kunnen verbeteren hiertoe geprikkeld worden. De leus “de vervuiler betaalt” sluit hierbij aan. Tijdens de bijeenkomst is er steeds gesproken over het betalen per keer dat een restcontainer wordt geleegd. De fractie heeft de wethouder daarnaast ook gevraagd de optie om te betalen op basis van gewicht te onderzoeken.

In september komt dit onderwerp terug op de agenda. Op dat moment stellen we de definitieve kaders vast als gemeenteraad.
Heb je ideeën of tips? Dan horen wij die graag.

Beantwoorden

Nou’, dan weet ik het wel weer hoor, ze zorgen er nu alleen maar voor dat er nog meer creatieve dumpingen gaan komen en vele een extra container zullen moeten aanschaffen, waaronder ik zelf,met een huishouden van 6.personen. Waarom moet het allemaal zo vervelend, duurder en moeilijk worden gemaakt? Is het niet belangrijker dat we een zuivere stad hebben met gelukkige inwoners? In plaats van de milieustraten moeilijker toegangkelijk te maken, door de eisen van aanlevering en de verhoging van de stortkosten. De kringloopwinkels nemen ook al bijna niets meer aan, het wordt gewoon steeds zwaarder om.je rommel nog fatsoenlijk kwijd te kunnen. Introduceer de maandelijkse pakjesdag weer en laat de mensen het papier wat niet meer in de container past gewoon weer er naast zetten, zonder verder gedoe. Dus kortom, maak het makkelijker en goedkoper en geniet van onze mooie schone, opgeruimde stad.

Beantwoorden

Nou’, dan weet ik het wel weer hoor, ze zorgen er nu alleen maar voor dat er nog meer creatieve dumpingen gaan komen en vele een extra container zullen moeten aanschaffen, waaronder ik zelf,met een huishouden van 6.personen. Waarom moet het allemaal zo vervelend, duurder en moeilijk worden gemaakt? Is het niet belangrijker dat we een zuivere stad hebben met gelukkige inwoners? In plaats van de milieustraten moeilijker toegangkelijk te maken, door de eisen van aanlevering en de verhoging van de stortkosten. De kringloopwinkels nemen ook al bijna niets meer aan, het wordt gewoon steeds zwaarder om.je rommel nog fatsoenlijk kwijd te kunnen. Introduceer de maandelijkse pakjesdag weer en laat de mensen het papier wat niet meer in de container past gewoon weer er naast zetten, zonder verder gedoe. Dus kortom, maak het makkelijker en goedkoper en geniet van onze mooie schone, opgeruimde stad. Goed voor mens en werkgelegenheid.

Beantwoorden
Willie Spierings

Een paar jaar geleden start Helmond met plastic recycling, na, het eerste jaar kreeg Helmond een boete van 12 miljoen voor TE VEEL OPHAALD PLASTIC . En willen dat wij maximaal recyclen, meer gaan betalen en nog minder service????? Wat snap ik niet aan dit plaatje.

Beantwoorden

Waarom kunnen wethouders alleen maar denken in prijsverhogingen?? Zeker nu net de mensen hun vakantiegeld gekregen hebben en zien dat ze daarop zwaarder belast worden komt een wethouder met een hersenspinsel om het leven nog maar wat duurder te maken. Tis wel makkelijk om andermans geld uit te geven maar het is de hoogste tijd dat de gemeente gaat knippen in haar uitgaven zodat alles wat minder duur wordt

Beantwoorden

@VVD De mogelijke oplossingen:
Tijdens de bijeenkomst kwam met name naar voren dat er nog veel GFT-afval tussen ons restafval zit. Op dit vlak is er nog een flinke winst te behalen om het hergebruik percentage te verhogen.

Beste VVD Helmond tip : begin een campagne bij de Helmondse thuiszorginstanties. Veelal dumpen de medewerkers in flats en appartementencomplexen deze luiers nog bij het restafval. En ze mogen volgens de gemeente site bij het GFT. Zelf afvoeren zou immers voor veel andere bewoners prettiger en nog beter zijn.

Beantwoorden

De VVD is wel reëel in haar aanpak vind ik. Duimpje van mij.

Beantwoorden

Op het kampje mag alles pallets vloerbedekking kartonnen dozen alles gaat in de wagen zijn die wat meer

Beantwoorden

@VVD Helmond op maandag 25 mei 2020 om 15:45:

Beste VVD-mensen: mijn voorstel: pak het probleem aan bij de bron, bij het ontstaan. Wat er nu gebeurt is dweilen met de kraan open. Gewoon de productie van afval aanpakken! Ophouden met die weg-werp-mentaliteit te stimuleren en mensen leren duurzaam te denken. Mensen op extra kosten jagen werkt niet. Een voorbeeld: de plastic tasjes mogen in de winkels niet meer gratis worden verstrekt, terwijl het gros van de artikelen wel in plastic verpakt wordt verkocht.

Beantwoorden

@Lara op maandag 25 mei 2020 om 08:56:

Klopt dat we als gemeente flink baat hebben bij een betere afvalscheiding. Helder Helmond is daar ook niet op tegen. Alleen de voorgenomen aanpak deugd niet in onze ogen. We moeten juist niet de service gaan verminderen. Gedwongen afvalscheiding werkt averechts! Dat heb ik proberen duidelijk te maken in mijn column.

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman op maandag 25 mei 2020 om 08:58:

Eens dat er ook goed gekeken moet worden naar de bron van het probleem. M’n collega-raadslid Alexandra Koolen heeft daar deze week in de commissie ook aandacht voor gevraagd. Maar dit kunnen we natuurlijk niet alleen in Helmond oplossen.

Beantwoorden

Het is niet praktisch als de grijze container minder vaak wordt geleegd. Zeker als je jonge kinderen hebt zit deze best snel vol met luiers bijvoorbeeld. Als ie niet opgehaald wordt dan moet ik het ergens anders kwijt als ie al vol zit. Ik zal niet maandelijks naar de milieu straat gaan voor zoiets. Dan zou ik ze op het werk weg kunnen gooien waar de grote container elke week geleegd wordt.
Of in de depodog of de gele prullenbak in de straat.
Klopt het dat luiers in de GFT bak mogen? Want dan ga ik dat vanaf nu meteen doen!

En als er per gewicht betaald gaat worden dan worden mensen ook creatief, dan krijg je allerlei rest in de GFT container, wat weer extra kosten met zich meebrengt om er weer uit te halen. En in sommige buurten zullen bewoners ook de rest container van de buurtbewoners wat aanvullen met hun eigen afval.

In denk dat je je moet afvragen wat er belangrijker is: 65% hergebruik Of tevreden bewoners en een schone stad/natuur.

Zoals eerder aangegeven kost het opruimen van illegaal afval ook een boel. Waardoor je de kostenbesparing weer kwijt bent.

Beantwoorden

@Tim
Ja. Luiers mogen in de GFT.
Kijk even op de afval pagina van gemeente helmond daar staat een overzicht wat waar in mag en kan.

Beantwoorden

@Tim op dinsdag 26 mei 2020 om 08:30:
@Laura op dinsdag 26 mei 2020 om 11:09:

Nee, Luiers mogen zeker niet in de GFT-container!!!

Beantwoorden

@Martijn Rieter
En daar zat ik op te wachten. Allerminst overzichtelijk schema ….?

Meneer Rieter, daar zou je dus een goede eerste stap kunnen maken. Misschien met kleur werken. Zelfs de woningbouwvereniging kwam hier niet uit. Maak een begin dat zorginstellingen de luiers zelf afvoeren zoals in andere gemeenten ook al geregeld is.

Beantwoorden

@Laura op dinsdag 26 mei 2020 om 13:11:

Ik ben het met je eens dat het schema niet heel erg duidelijk is. Je suggestie met kleuren vind ik een goede. Ik zal je suggestie doorgeven!

Beantwoorden

@Martijn
Dat van de zorginstellingen ook. Waarom word die suggestie niet opgepikt? Juist als men voor afval extra wil gaan laten betalen. En minder leegmomenten. Dan kan het toch niet zo zijn dat een thuiszorginstelling dit afval dumpt in gezamenlijke containers. Kijk eens bij andere gemeenten hoe dit geregeld is. Neem Amsterdam. Een aparte box die door de instellingen moeten worden omgewisseld, meegenomen en afgevoerd. Zo gaan de containers minder stinken, minder omwisselmomenten voor nieuwe containers. Dus minder kosten, dus ook servicekosten worden vervolgens lager. En afvalscheiding word beter. Denk hierbij door de verlaging servicekosten ook aan de mensen die al minder te besteden hebben.

Beantwoorden

@martijn dit is ook wellicht interessant:
https://luierrecyclingnederland.nl/gemeenten/

Luierrecycling Nederland helpt gemeenten om de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal i.s.m. kinderdagverblijven en zorginstellingen mogelijk te maken.

Verschillende gemeenten hebben inleverpunten voor luiers, dat scheelt een hoop rest afval.

In totaal zijn er nu 16 gemeenten:

Baarn, Capelle aan den IJssel, Grootegast, Hengelo, Landgraaf, Leek, Leiderdorp, Leusden, Marum, Noordoostpolder, Opmeer, Soest, Tholen, Waterland, Winsum en Zuidhorn.

Beantwoorden

Stop alsjeblieft met dat gescheiden inzamelen, moet Helmond nu het wiel weer opnieuw uitvinden? Los van dat wat wel en niet in welke bak mag steeds verandert, pizza doos in de grijze bak ..luier wel of niet apart inzamelen.. de burger wordt er doodziek van en het geheel kost steeds meer geld, en ondertussen importeert Nederland afval uit Engeland en Italië om de ovens brandend te houden…

Neem het voorbeeld aan Amsterdam en ga in een fabriek scheiden, papier, groen en grijs, de totale opbrengst is vele malen hoger en beter, de burger wordt er niet meer mee lastig gevallen en als het dan toch om het milieu gaat.. er rijden minder vuilniswagens rond …

@ wethouder die er voor verantwoordelijk is bel eens met je collega in Amsterdam…
Zie gemeente site Amsterdam:
Vanaf 2021 stopt de gemeente Amsterdam wel met het gescheiden inzamelen van plastic en drankkartons. De belangrijkste reden hiervoor is dat nascheiding minder afhankelijk is van (goed) gedrag van bewoners: een nascheidingsinstallatie kan goed omgaan met vervuiling van het afval. Ook is de kwaliteit van de machines waarmee afval wordt gescheiden sterk verbeterd, waardoor machines méér plastic kunnen scheiden dan Amsterdammers zelf. Alles bij elkaar levert dat de meeste milieuwinst op. Wethouder Van Doorninck: “Voor Amsterdammers die net gewend zijn aan het apart inzamelen van plastic roept dit misschien de vraag op waarom we de afgelopen jaren gescheiden hebben ingezameld. Maar juist doordat Amsterdam aan zowel bron- als nascheiding heeft gedaan, kunnen we nu op basis van de resultaten een weloverwogen keuze maken om vanaf 2021 plastic en drankkartons niet meer apart in te zamelen.”

Beantwoorden

Toevoeging op bovenstaande uit Barendrecht…:

https://www.cdabarendrecht.nl/nascheiding-beter-voor-u-en-het-klimaat/

Beantwoorden

Joep: Op zich ben ik daar wel voor, maar je Rest container zit dan wel zeer snel vol, als ik zie hoeveel plastic zaken ik elke keer heb.

Ik vraag me inderdaad af hoeverre Gemeente Helmond naar een case zoals Amsterdam en Barendrecht gekeken heeft. Ik vermoed zelf dat ze een doel gesteld hebben (65%) en dat koste wat het kost dat doel gehaald moet worden.

Beantwoorden

@Tim Als men ipv het plastic de grijze bak weer elke week ophaalt is dat probleem ook opgelost, iedereen kan zijn afval kwijt, mensen gaan niet creatief afval dumpen tussen het plastic, de kleding bakken en de groenbakken, en men heeft meteen een rendement van meer dan 80% als je het stuk leest uit Barendrecht. Toevallig laatst op een documentaire in Duitsland gezien dan men daar zelfs glas en oude apparaten uit de afvalstromen filtert, men is daar zelf gestopt in sommige gemeenten met dat apart in te zamelen, want het is effectiever makkelijker en dus goedkoper, en men valt de burger er niet mee lastig.. op dit moment is het een ingewikkeld gedoe … een voorbeeld :een theezakje moet in de groenbak, .. grof snoeiafval in de grijze bak….. wat nou als ik een theezakje heb van Lipton, die zijn van kunststof… nee dat moet weer in de grijze bak… wat is grof snoeiafval? Takken van 1 cm dik ? 2 cm?,en wat nou als ik die door een shredder haal? Mag het er dan wel in? En zo kun je nog wel ff doorgaan….

Beantwoorden

@Laura op dinsdag 26 mei 2020 om 13:56:
@Tim op dinsdag 26 mei 2020 om 18:15:
@Joep op woensdag 27 mei 2020 om 02:38:

Laura, Tim en Joep, bedankt voor jullie reacties en suggesties. Ik zal deze bespreken in de Helder Helmond fractie!

Beantwoorden

Dit zelfde deden ze al in meerdere gemeentes met als droevig resultaat een ver tien voudiging van afval dumpingen.
In oa geldrop moest zelfs het kanaal geleegd worden wegens alle vuilniszakken.
De stank van de bakken was in de zomer niet te harden.
Ikzelf gebruikte de bakken a 9 euro per lediging helemaal niet meer ze lagen netjes opgeborgen op de vliering van mijn garage.
Dit is een slecht plan en gaat de burger en gemeente heel veel geld kosten.

Beantwoorden

Ik doe dan wel scheiden de vuilnis zakken met naam en adres erin en zonder adres zodat ik het bij elly in de voortuin kan zetten

Beantwoorden

Update 1:
Zijn de Helmonders bereid hun afval beter te scheiden om zodoende verhoging van de afvalstoffenheffing te voorkomen?
Onderzoeksbureau Toponderzoek kreeg van Weekkrant de Loop de opdracht dat te onderzoeken. Het anoniem invullen van hun vraaglijst kost je slechts 5 minuutjes. Je vindt de enquête hier.
Ook de weblog is benieuwd naar de resultaten van deze enquête. Al was het maar om te zien of de reacties bij deze column en de conclusies van het onderzoek enigszins matchen. “Helder Helmond is geen voorstander van gedwongen afvalscheiding omdat het een verkeerd effect zal hebben. Het aantal dumpingen zal flink gaan toenemen. We maken ons daar erg zorgen over.” Dat liet Martijn Rieter desgevraagd weten.

Beantwoorden

Update 2:
In totaal namen 636 Helmonders in juni deel aan het afvalbeleid-onderzoek van Weekkrant de Loop. Daarvan zegt 61% al hun huishoudelijk afval te scheiden, 44% vindt dat ieder huishouden evenveel afvalstoffenheffing zou moeten betalen. Om de verwachte kostenverhoging in Helmond te voorkomen is 58% van de respondenten (sterk) tegenstander van het verlagen van de inzamelfrequentie van restafval. Dat is onze bloemlezing van de conclusies.
De Loop publiceerde een uitgebreid artikel, hieronder de infographic en dit is het volledige rapport (pdf).

Beantwoorden

In de Telegraaf stond onlangs dat veel gemeenten stoppen met afval scheiden, het is achteraf gezien nutteloos en te duur.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2049900005/afval-scheiden-gaat-toch-op-de-schop

Dus gemeente Helmond, waar hebben we het over….

Beantwoorden

Update 3:
Tenzij we ons afval meer gaan scheiden, gaan we er meer voor betalen
Onze gemeente komt de laatste jaren geld tekort voor de kosten van afvalverwerking, dit jaar is dat zo’n 665.000 euro. De afvalverwerkingskosten stijgen en dat komt voor een groot deel door stijgende kosten voor de afvalverbranding en verwerkingskosten en de lagere opbrengsten voor herbruikbare stromen. Op deze ontwikkelingen heeft de gemeente geen invloed.
De enige oplossing om de kosten te beperken is volgens B&W dat het afval in Helmond beter wordt gescheiden. “Er zijn daarom maar 2 keuzes te maken, niets doen in de inzamelsystematiek en deze kostenstijgingen door belasten aan onze inwoners of ervoor zorgen dat de inwoners van Helmond het tarief lager houden door meer afval te scheiden. Bij ongewijzigd beleid zullen de kosten voor de inwoners stijgen met iets meer dan 15%. Alles houden zoals het is, is helaas geen mogelijkheid; onze inwoners gaan meer betalen of moeten meer scheiden om dit te voorkomen.”
Uit afvalsorteeronderzoek blijkt dat het afval in Helmond beter gescheiden kan worden. Om dat scheiden te bevorderen wil B&W volgend jaar een aantal veranderingen invoeren, zoals:

 1. Voor iedere keer dat jouw grijze kliko wordt geleegd moet je 4 tot 6 euro betalen. Voor het gescheiden aanbieden van Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT), Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PMD) en Oud papier en Karton (OPK) betaal je 0 euro.
 2. Het invoeren van een progressief tarief op de milieustraat (door een laag tarief voor bijvoorbeeld de eerste 3 bezoeken en een verhoogd tarief voor verdere bezoeken). Dit moet met name bedrijven tegenhouden.
 3. Extra budget voor handhaving om dumpingen tegen te gaan.

De invoering van de maatregelen levert daarmee een besparing van zo’n 9 euro per huishouden per jaar op, zo berekende B&W. “Maar er zijn uiteraard meer aspecten die de reinigingsheffing bepalen (bijv. stijgende verwerkingskosten, dalende opbrengsten voor herbruikbare stromen en het stijgen van het aantal kwijtscheldingen) en de besparing weer doen dempen” meldt B&W erbij.
Dit alles blijkt uit het voorstel dat B&W naar de gemeenteraad stuurde, zie het betreffende Raadsvoorstel (pdf) en deze en deze uitgebreide rapportages (ook in pdf). De gemeenteraad gaat daarover volgende week donderdag vergaderen neemt dinsdag 22 september de beslissing.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 1 september 2020 om 11:11:

Lekker je container buiten zetten, netjes gesorteerd. En de heel buurt flikker er nog bij, en jij krijgt de rekening van de rotzooi van andere. Werkt toch niet dit systeem.

Beantwoorden

Gewoon ondergrondse plaatsen veel beter

Beantwoorden

Er gaan al stemmen op om alles achteraf te gaan scheiden. Lagere kosten en betere scheiding. Dan hoeft de gemeente helemaal geen groene bak meer op te halen… hoppa.

Beantwoorden

wij betalen al gemeente belasting wordt deze dan verlaagd en ben bang door de verhoging er nog meer overal gedumd wordt en wat dat opruimen weer voor extra kosten met zich meebrengt en daarbij te denken voor de ouderen en de minima die krijgen het dan nog zwaarder

Beantwoorden

Vervuiling tegen gaan van de bakken te lang aan de straat laten staan, geen mogelijkheid om de plastic zak op te hangen,
En omdat ik wel aan scheiden van het afval doe krijg ik toch de rekening van andere

Beantwoorden

Dit soort bedragen, werken alleen maar afval-dumping in de hand, dus gaan ze het budget voor handhaving verhogen. Dat is toch een omgekeerde wereld.

Beantwoorden

Hoeveel kliko’s zakken en bakken moeten er nog gebruikt worden? En dan ook nog de mensen met extra kosten opzadelen ? Hou op hoor

Beantwoorden

Het is sowieso al harstikke duur in deze gemeente. Zelfs geen pasje voor de milieustraat voor de inwoners van Helmond zodat je kosteloos je grof vuil weg kunt brengen.
En scheiden? Bij appartementen wordt GFT niet apart ingezameld van het overige vuil. Je hebt hier een groene bak waar alles in gaat, de papierbak en het plastic apart.

Beantwoorden

Typisch beleid van achter bureau denken en denken vanuit politiek! Gemeente moet gespekt worden… burger betalen en uiteindelijk levert het niets op…
Daarbij ook een gemis van de ambtenaren die niet vooruit kunnen denken… consequenties/misbruik…

Beantwoorden

@Ingrid Stel op dinsdag 1 september 2020 om 12:10:

Omdat het anders te lang werd, hebben niet alle voorstellen van B&W genoemd.
Maar ik het raadsvoorstel (pdf) staat onder meer: “Het gescheiden inzamelen van GFT in de hoogbouw in te voeren en het plaatsen van de benodigde voorzieningen om hieraan te kunnen voldoen (incl. inzamelmiddelen voor in de keuken)”. In de genoemde uitgebreide rapportages staat er nog meer over te lezen.

Beantwoorden

Veel mensen gooien plastic en papier nog bij huisafval ..dat moet beter ook blikjes bij plastic. Gratis zakken voor 🤨😊

Beantwoorden

Ambtenaren vervelen zich en gaan weer de volgende flop bedenken….

Beantwoorden

dan kunnen ze nog meer afval dumpen want de meeste gaan dat nirt betalen en wie ruimt het dan op

Beantwoorden

Wat een dom idee. Mensen gaan bij de buren hun afval in de kliko gooien en het werkt afval dumpen in de hand.
Gemeente Helmond: niet doen!

Dan maar weer mensen GOED duidelijk maken dat ze hun afval goed moeten scheiden. BLIJF informeren. De kracht van de herhaling.

Beantwoorden

Bij ons in Brandevoort heeft de gemeente afval scheiden uitgefaseerd en wij krijgen alleen maar een ondergrondse afvalcontainer voor alles.

Beantwoorden

Ik scheid altijd afval hoe het moet

Beantwoorden

Alles op straat dumpen , als ze t nog moeilijker maken dan t al is

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 1 september 2020 om 11:11:

Deh plein heb ik moeten harke met taakstraf 🤣👊

Beantwoorden

In beek en donk betalen we 10 euro per bak en ook nog betalen voor de groene en dan de plastic en de papier apart

Beantwoorden

Ik hoor het al. De gem belasting gaat zoiezo omhoog. Daarnaast heb ik nog niet zollang geleden gelezen dat wij afval te goed scheidden…en dst kostte ook heel veel geld.

Beantwoorden

In Den Haag hebben ze het scheiden volledig losgelaten en kiep je alles in een ondergrondse container. Grofvuil wordt gewoon opgehaald en je betaalt daar minder dan in Helmond

Beantwoorden

Heb al 3 bakken voor de deur en zakken voor plastic in de schuur dis hoeveel komen er bij 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

Beantwoorden

LG, als je container lang aan de straat staat ligt dat ook een gedeelte aan jezelf. Je kunt hem ook smorgens als je gaat werken even buiten zetten en als je thuis komt meteen binnenhalen. Ook die haken om plastic zakken op te hangen kun je zelf aanvragen. Gratis.
En dat Helmond zo duur zou zijn is ook niet helemaal waar. Eindhoven is duurder (afvalstoffen heffingen) en andere omliggende gemeenten ook.

Beantwoorden

Papier weer los ophalen, dat scheelt ook een boel rommel..

Beantwoorden

Volgens het ED gaan we in Helmond 4 tot 6 euro per leging van de grijze container betalen, lekker toch zo’n stadsbestuur dat alleen maar kan denken in lastenverzwaring

Beantwoorden

Afvalscheiden gaat op de schop…
Zie telegraaf 27 juli jl.
Advies van de specialisten…..alles weer in een bak.
Wasrom geen eenduidig beleid?

Beantwoorden

@Andre op dinsdag 1 september 2020 om 20:49:

Volgens de weblog ook 4 tot 6 euro, dus dan zal het wel kloppen. Ik weet niet of jij de tekst las, maar het is juist een kleine lastenverlichting van 9 euro per huishouden hoor.

Beantwoorden

@Rijpelaar op woensdag 2 september 2020 om 11:22:

Die besparing van 9 euro die jij noemt, staat nog ter twijfel. Het voorstel aan de raad zegt namelijk:

“Hier staat tegenover de verwachte kosten voor de burger dalen met ca. € 427.000 (of € 11 per huishouden). Dit komt door het aanleveren van minder restafval (kosten) en meer gescheiden stromen als PMD, papier en glas (opbrengsten). De invoering van de maatregelen levert daarmee een besparing van ca. € 9 per huishouden op, maar er zijn uiteraard meer aspecten die de reinigingsheffing bepalen (bijv. stijgende verwerkingskosten, dalende opbrengsten voor herbruikbare stromen en het stijgen van het aantal kwijtscheldingen) en de besparing weer doen dempen.”

De gemeente houdt dus een slag om de arm. Met andere woorden: het voorstel zoals dat er nu ligt is een tombola! De vraag is of wij daar als inwoners via onze vertegenwoordigers in de raad mee moeten instemmen. Het lijkt me van niet!

Op dit moment betaal ik betaal per jaar aan “Afvalstoffenheffing basis woning”: (Restafval + groen) E 213,12. (2 containers van 140 liter). Ik zou zeggen: halveer dat bedrag maar dan betaal ik voor mijn ”grijs” graag 4 tot 6 euro per leging. Ik weet zeker dat ik dan op jaarbasis E 100,– bespaar!

Beantwoorden

Zie EenVandaag van 2-9, item over afvalscheiden achteraf ipv bij de bron

Beantwoorden

Vreemd of niet? Mensen gaan afval dumpen in parkjes, bossen en tankstations. Wie vraagt erom?

Beantwoorden

Toen het afval nog gouden bergen opleverde werd het ook niet met de burgers gedeeld maar wel steeds meer betalen..

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman op woensdag 2 september 2020 om 12:21:

Volgens kan mij kan de gemeente weinig doen aan die stijgende verwerkingskosten en dalende opbrengsten voor herbruikbare stromen. Dat zijn landelijke trends. Alleen maar eerlijk dat ze dat melden vind ik.

Beantwoorden

@Rijpelaar op vrijdag 4 september 2020 om 08:57:

Dat is ook zo, maar het is wel aan de gemeente om creatief om te gaan met deze problematiek. En in ieder geval duidelijkheid te geven aan de burgers en die is er nu onvoldoende. De raad moet nu instemmen met een onzekerheid. Ik vergelijk het maar met de zogenaamde pensioenoplossing: “Het kan zijn dat u uw geld straks krijgt, maar hoeveel, dat weten we niet.”

Groetjes,
Hanneke.

Beantwoorden

@Joachim Kerkman op dinsdag 1 september 2020 om 19:10:

Nul. De grijze bak moet gewoon leger en de andere bakken moeten voller en dat gaat de gemeente belonen.
In dat plan van de gemeente staat dat in het restafval nog 42% gft-afval, 15% PMD en 7% papier zit. Het scheidingspercentage bedraagt ca. 51% en blijft daarmee ook ver achter bij vergelijkbare gemeente in Nederland.

Beantwoorden

Wat men niet uitlegt is, waarom worden de kosten duurder….?? Vanuit de EU is bepaald dat er een x percentage gerecycled moet worden.. dat is door onze eurofiele regering natuurlijk over genomen…en om gemeentes te dwingen meer te scheiden heeft de overheid de belasting per verbrande ton afval flink verhoogd per begin 2020 … dat is het probleem… de kosten voor verbranding zijn juist gedaald en zo laag dat Nederland afval importeert.. het probleem is dat je niet als gewone burger een zakelijke container kunt aanschaffen..daar zit deze belasting niet op… en is vele malen goedkoper dan een van de gemeente.. waar de belasting vanuit de overheid in zit verwerkt…
Uiteindelijk zet het weinig zoden aan de dijk… er is teveel plastic, wat op dit moment niet gerecycled kan worden en opgeslagen wordt omdat nieuw plastic vanwege de lage olieprijs gunstiger is…de overheid heeft zelfs toestemming gegeven om het te verbranden…zelfde met papier… er is teveel papier sinds China geen papier meer opkoopt in Europa..de prijzen zijn bijna negatief.. en er is een papier berg… lees de gemeente moet betalen voor het afvoeren van papier.. maar dit is nog goedkoper dan verbranden ivm de belasting op het verbranden daar op….

Dit alles is terug te vinden in diverse nieuws artikelen van de afgelopen maanden

Samengevat een grote financiële bull shit.. it’s all about the money..
Als het ging om beter scheiden had men wel gekozen voor na scheiding… dat percentage is nergens te halen op de manier van voorscheiding..
De gemeente creëert nu een probleem .. er gaat veel meer gedumpt worden.. ook zal er tussen het plastic meer zooi komen waar men niks aan heeft.. en dat leidt weer tot hogere kosten… om een steeds groter wordende plastic en papier berg te creëren.. die in het geval van papier verbrand kan worden als bio bij stook, want hout…ipv hout pallets kopen in Amerika.. en de slecht of niet recyclebare kunststoffen kunnen ook beter verbrand worden…
Wat de gemeente moet doen ? Bij de overheid klagen dat het totale waanzin is deze verbrandings belasting..en eens tegen gas geven, het enige wat het oplevert is de burger op onkosten jagen.. begin bij de bron..en verpak eens wat minder in plastic, jaren geleden ging dat ook prima..ik als burger heb geen keuze bij veel zaken..het is nu eenmaal zo verpakt..

Beantwoorden

@Joep op zaterdag 5 september 2020 om 15:28:

“Dit alles is terug te vinden in diverse nieuws artikelen van de afgelopen maanden” – kun je er enkele noemen?

Beantwoorden

@Sander Lam

Oh en niet te vergeten..

https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2020/02/21/05/00/afvalstoffenheffing-steeg-nog-nooit-zo-hard#/

Belangrijke oorzaak van de stijging lijkt de hogere belasting te zijn die gemeenten betalen voor het storten en verbranden van restafval. Deze belasting steeg vorig jaar van € 13 naar € 31 per ton afval. Veel gemeenten berekenen deze lasten door in een hogere afvalstoffenheffing. Met de belastingverhoging wil de rijksoverheid recycling bevorderen.

Beantwoorden

@Joep op zaterdag 5 september 2020 om 23:55:

@Joep op zondag 6 september 2020 om 00:01:

Bedankt voor de aanvulling. Ik had natuurlijk ook zelf kunnen zoeken maar ik vind het altijd interessant om te weten op welke bronnen iemand zich baseert.

Financiële en maatschappelijke belangen gaan inderdaad niet altijd hand in hand. Dan is het een kwestie van kiezen. Het RTL-artikel dat je noemt geeft daarvan een mooi voorbeeld: op dit moment kiest de auto-industrie voor nieuw plastic omdat dat goedkoper is, maar je kunt ook met elkaar afspreken om minimaal een bepaald percentage recycle-plastic te gebruiken omdat dat maatschappelijk beter is.

Beantwoorden

@Joep op zaterdag 5 september 2020 om 15:28:

Dag Joep, leerzaam wat je schrijft! Dank. Heb je er wel eens aan gedacht van je inspreekrecht bij de gemeenteraad gebruik te maken? Wat jij schrijft is buitengewoon interessant, ook voor de leden van de gemeenteraad. Dat geeft misschien een ander soort discussie.

Groetjes,
Hanneke Hegeman.

Beantwoorden

Ik denk dat Joep zijn tijd beter kan besteden.
De gemeente doet toch wat ze zelf wil.

Beantwoorden

@Joep: bedankt voor je bijdrage. Geeft een interessante draai aan de discussie over dit onderwerp.

Een citaat uit de VEH site waarnaar je verwijst: “Gemeenten zeggen steeds meer geld nodig te hebben voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning”.

M.a.w. de gemeente heeft er belang bij dat burgers slecht afval scheiden en op deze manier de gemeentelijke kas spekken.

Beantwoorden

Dit wordt een fiasco ik zet nu elke 2 weken een overvolle bak aan de weg en ik scheid mijn afval zeer goed.
Maar ik houd katten en zit dus met katten grid
Dit gaat mij dus ca 26 x 5 eurie kosten per jaar.
Eerder toen ik nog te Geldrop woonde flikte de gemeente ook dit trucje.
De oplossing bleek eenvoudig de zwarte bak werdt gereinigd en permanent opgeslagen in de schuur.
Brandbaar restafval verdween doodleuk in de kachel tja opstoken kan ik zelf ook wel.
En dat grid tja wij spoelen ca 10 x per dag de wc door en daar kan dan best een paar liter grid bij.
Mijn probleem was opgelost letterlijk en figuurlijk.
Na 3 jaren werd de gemeente echter wakker dus kreeg ik een brief waarom mijn afval bak nooit aan de weg stond. Wha ha ha das oud papier.
Maanden later weer zo’n brief met het dringende verzoek deze te beantwoorden. Oud papier case closed.

Beantwoorden

Ik vind straffen omdat de burger niet goed inzamelt Absurd. Uiteraard wil je de verpakkingen enz enz, waar ik overigens niet om vraag, niet terug zien in een natuurgebied om de hoek. Maar Straffen omdat men inzamelmoe is is vernederend. Bakken met documentaire’s in de media over afval, aan het wachten op een bestemming, of niet te verwerken/hergebruiken. Bovendien vraag ik me af of de milieuwinst waar men het dan over heeft wel behaald wordt. Het inzamelen en het proces wat daar op volgt kost ook een hoop energie en zeker als dat afval dan verscheept wordt naar landen waar ze het zo nauw nemen met het milieu. De vraag is wat is de winst, en nogmaals ik vind het geen pas hebben de burger weer op te laten draaien voor rommel die zij zelf niet produceert, en dan ook nog te straffen hopende dat men beter gaat inzamelen. Onfatsoenlijk en laatdunkend.

Beantwoorden

Gewoon weer net als vroeger 1 of 2 wagens het grofvuil laten inzamelen dan zijn er geen illegale dumpingen meer!

Beantwoorden

@jan op woensdag 11 november 2020 om 04:46:

dat zeg en schrijf ik al jaren, maar de Gemeente blijft op dat gebied zo doof als een kwartel! Hoe dom moet en kan men zijn?

Beantwoorden

@s.w. op woensdag 11 november 2020 om 10:11:

Je zou denken dat Gaby, die niet dom is aan haar CV te zien, toch met een beter doordacht plan zou komen, maar helaas niet, misschien niet levenswijs genoeg (1986) dat zou ook kunnen, jammer.

Beantwoorden

@Twanneman op woensdag 11 november 2020 om 11:02:

in die tijd van ophalen grof vuil, liep ze misschien nog in een luier! Domme mensen kun je niet wijzer maken.

Moet je een opletten als er weer grof vuil wordt opgehaald: veel minder troep langs de weg in de sloten te vinden, waar nu hele volksstammen zich geel en groen aan ergeren.

Beantwoorden

Nou, stel ik scheid me de pleuris en ik krijg het voor elkaar om maximaal 6x per jaar de restcontainer aan de straat te kunnen zetten, deze is dan 6x per jaar compleet gevuld met kattenbakgrid en poep (van 1 poes), dan is de bak niet te verrijden, niet te tillen en de vuilnismannen zullen ook niet blij worden, als ze de bak al legen….
Hoe zit dat?
Of is het zo dat ikzelf heb gekozen voor een huisdier, dus het zelf maar moet oplossen?
Ik heb gekozen voor een huisdier met de huidige afval inzameling, dus die vlieger gaat niet op.
Wat dan?

Beantwoorden

@Twanneman op donderdag 26 november 2020 om 16:43:

Vervang je steeds de hele inhoud van de kattenbak? Nergens voor nodig!

Ik heb zelf 3 katten, en 1 schepje/zeefje uit de dierenwinkel waarmee ik de drollen en klonten weghaal. Ongeveer eens per week vul ik het grit bij, en de lege gritdoos is na ongeveer 5 dagen weer gevuld met het afval. Ik schat dus dat je kat per 2 maanden het volume van 4 gritdozen aan afval produceert. (En dat je geld kunt besparen door 3 weken met 1 doos grit te doen.)

Beantwoorden

@Sander Lam op donderdag 26 november 2020 om 21:22:

Ik vul ook steeds bij, maar om de 4-5 weken moet ik het grit helemaal vervangen, dan gaat het ruiken en dat vind ik voor mezelf, het bezoek en de poes niet zo lekker. Dus na twee maanden zit de afvalbak behoorlijk vol, zeker qua gewicht.

Beantwoorden

Hoe gelukkig moet je zijn als je geen enkele kat hebt en ook geen hond.
Geen stinkende kattenbak (want na verloop van tijd gaat het toch ruiken/stinken) en geen hond uitlaten en de buitenwereld vervuilen met drollen. Die zakjes van hondenbezitters zijn voor 90% show. Nu is er weinig zon en ruik je het niet, maar in de zomer stinkt het van de hondendrollen in de hele stad!

Ik zal hier verder maar niet op ingaan, want dan krijg ik al die “liefhebbers” over me heen.

Beantwoorden

@Twanneman op vrijdag 27 november 2020 om 09:01:

Dan nog zal het in volume niet meer zijn dan een kwart container in 2 maanden. Maar het weegt behoorlijk ja, dat ben ik wel met je eens.

Ik heb nog nooit gemerkt dat het gaat ruiken, maar misschien komt dat doordat ik kattenbakken met overkapping heb. Of misschien ligt het aan het merk grit.

Beantwoorden

Och de kogel is door de kerk… wat een ontzettende farce, terwijl Helmond diftar invoert, maakt Utrecht volgende bekend :

https://www.duic.nl/algemeen/utrecht-stopt-met-het-gescheiden-inzamelen-plastic-blik-en-pak-afval/

Van begin af aan was dit de bedoeling, vandaar dat er ook een zogenaamde specialist in de raad 3 opties kwam toelichten, behalve nascheiding.. alle 3 diftar… het stads panel was het ook niet eens met diftar als ik de uitkomst zo bekijk.. maar nu met trots op de site zetten, Helmonders van het stads panel hebben mee gedacht.. ? Nee van begin of aan wou mevrouw van de Waardenburg van D66 dit systeem … we zouden goedkoper uit zijn…als ik zo de tarieven bekijk ben je na 10 keer de grijze bak aan de straat zetten al duurder uit..dan nu..
Als toelichting als we dit niet gedaan hadden was het 15% duurder geworden.. nu kom ik ook aan 15% bij 13 keer aan de straat ipv 26 nu ..

@twanneman … men verkoopt ook houten Katenbak korrels die kunnen zo de groenbak in… en die andere toch ook ..;)

Beantwoorden

En dan komt er vandaag nog dit artikel overheen…

https://www.trouw.nl/opinie/de-huidige-recycling-van-plastic-is-grotendeels-een-illusie~b02adf4b/

Kortom ..goed bezig gemeente Helmond

Beantwoorden

@Joep op maandag 30 november 2020 om 23:01:

Interessante link Joep!

p.s. Op deafvalapp.nl zegt men dat het niet mag (geen uitzonderingen).

Op de site van Helmond mag het alleen met milieukeur.

Telefonisch zegt men dat het niet mag, geen enkele korrel, dus altijd in de grijze bak.

Zeg het maar….

Beantwoorden

@ twanneman

Op het industrieterrein bij de welbekende dierenzaak verkoopt men houten kattenbak korrels ( pallets) ik heb deze jaren voor een konijn gebruikt, en mogen zo de groenbak want composteren… Het staat er ook op…

Of je kat er op gaat zitten is een ander verhaal, ze schijnen nogal kieskeurig te zijn…

Beantwoorden

@Joep op donderdag 3 december 2020 om 11:24:

Klopt Joep, katten zijn kieskeurig.
Plus houten korrels nemen geur en urine moeilijk op, dus nog vaker de bak verschonen, nog meer afval.
En de gemeente zegt dat nieuwe (geen grapje) korrels met speciale ECO keur wel in de groene bak mogen, maar gebruikte niet…..
Deze zijn verontreinigt met urine en poep-resten.
Het zal allemaal wel, ik gooi het gewoon in de bak waar plaats is, ze zoeken het maar uit.

“Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker ook niet”

Beantwoorden

Er word natuurlijk niet veel aandacht aan besteed, maar de kosten staan op de site van de gemeente, hoeft niet meer te kosten schrijft de gemeente erbij.
Kosten 240L in 2020:€246

Kosten in 2021
240L basis €219 incl maar liefst 6 keer legen
laat je hem 24 keer per jaar legen dan komt er dus 24-6= 18 keer legen bij voor het bedrag van 8,60 per keer
totaal dus 219 + 155 = €374 in 2020, dus voor dezelfde hoeveelheid komt er maar liefst 128 euro bij per jaar

Beantwoorden

@Guus op vrijdag 18 december 2020 om 14:50:

Die rekensom heeft Gaby van den Waardenburg ook gemaakt. En die brave Helmonders betalen graag…….. We zullen zien. De puinhoop op de Helmondse straten en bermen neemt waarschijnlijk verder toe. Vanaf 1 januari.

Beantwoorden

Wanbeleid met grote financiële gevolgen voor de gemeente helmond.
Ik zal het U kort uitleggen.
1 meer dumpingen die opgeruimd moeten worden dit kost veel geld
2 veel restafval bij het plastic gevolg plastic kan niet meer hergebruikt worden en moet de oven in dit kost veel geld.
3 veel restafval in de groene bak dit kan niet meer gecomposteerd worden en moet de oven in dit kost veel geld
4 mensen gaan van alles door de wc spoelen daar word de riool zuivering niet blij van dit kost veel geld.
5 gemeenschappelijke vuilnisbakken lopen overvol en moeten 4 x daags geledigd worden dit kost dus veel geld.
Dit resultaat hebben al veel gemeenten gekregen met als gevolg dat het iedereen veel geld gaat kosten.
Onnodig een desastreus dom plan wat ook nog ten koste gaat van de bruikbare recycling en dus extra vervuiling door verbranding teweeg brengt

Beantwoorden

De oplossing tegen een stinkende bak de
Insinkelator een apparaat dat onder de gootsteen al uw groen afval vermaalt en direct in het riool loost.
Gewoon te koop in nl ideaal

Beantwoorden

Update 4:
Q&A: GroenLinks wil betere communicatie over het nieuwe afvalbeleid

Lara Tamarinof van GroenLinks stelde schriftelijke vragen aan B&W over de communicatie aan Helmonders over het nieuwe afvalbeleid.
Hieronder staan haar raadsvragen (Question) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra we de antwoorden (Answer) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Wij maken ons als GroenLinks zorgen over het uitblijven van duidelijke en gerichte communicatie aan onze inwoners over het nieuwe afvalbeleid. Het beleid is gestart, maar nog steeds hebben wij als inwoner geen brief ontvangen. In de sociale media houdt het duidelijk de gemoederen bezig. Onze fractie heeft ingestemd met het voorgestelde diftar-beleid en daar staan we nog steeds achter, maar de toegezegde communicatie over het nieuwe beleid is tot nu toe onvoldoende. Bij de behandeling van het nieuwe beleid is het belang van communicatie door alle partijen en het college onderstreept.
We begrijpen dat er door de verandering van beleid onrust is onder onze inwoners en vinden als GroenLinks dat er sneller, beter en uitvoeriger gecommuniceerd moet worden over het nieuwe afvalbeleid. Vandaar de
onderstaande vragen:

 1. Wanneer wordt er een brief gestuurd aan alle inwoners met uitleg over diftar?
 2. Is het mogelijk om op een positieve manier medewerking te vragen voor het scheiden van afval,
  zodat we samen als inwoners van Helmond er voor zorgen dat we de afvalkosten zo laag mogelijk
  houden?
 3. Kan in de gevraagde brief worden ingegaan op de onderstaande zaken en kunnen die glashelder worden uitgelegd:
  • Wat is de reden om diftar in te voeren?
  • Wat zou het tarief geworden zijn zonder invoering van diftar? Hoeveel zouden de kosten dan zijn gestegen?
  • Hoeveel duurder ben je uit, als je zoals voorheen de grijze bak 26 keer per jaar aanbiedt?
  • Hoe kunnen mensen met “medisch” afval vrijstelling aanvragen.
  • Blijft groenafval, PMD en papierafval gratis?
  • Kan in de inwonersbrief ook worden uitgelegd hoe wordt bijgehouden wie welke container aanbiedt en hoe vaak?
 4. Kan de termijn van omwisselen van de container worden verlengd tot 1 maand na ontvangst van deze inwonersbrief en kan omwisselen dan ook gratis (van groot naar klein en andersom)?
 5. Waarom vragen we voor de omwisseling van groot naar klein geen geld en van klein naar groot wel?
 6. Wat is de status van het GFTbakje van de succesvolle pilot? Kan dat al ergens worden afgehaald voor mensen die dat willen gaan gebruiken?
 7. Wat is de status van het communicatieplan? Kan dat gedeeld worden met de raad?
Beantwoorden

iedereen maar meehelpen met recycling en wat krijg je terug ja een hogere rekening

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op donderdag 7 januari 2021 om 09:41:

Succes als jullie wel iets voor elkaar krijgen. De verplicht betalende burger krijgt rigoureus een dikke vet NUL op hun verzoeken.

Beantwoorden

Ik vind dat er nog steeds veel onduidelijkheden zijn. Wij als inwoners worden al jaren zwaarder belast door het extra moeten scheiden van het afval ( waar ik het mee eens ben). Die rekening is nooit omlaag gegaan, echter enkel omhoog en nu gaan we nog eens meer betalen voor de grijze container. Ik heb alleen al vele kilo’s aan luiers in een week tijd die ik kwijt moet.

Voor mij nog veel onduidelijkheden. Mail je naar de gemeente toe dan wordt je vraag weggezet als zijnde “we zijn ermee bezig”

Beantwoorden

En wat doet de Gemeente zelf aan afvalscheiding?!

Beantwoorden

@Luuk Coolen op donderdag 7 januari 2021 om 10:08:

Precies!
Goed dat GroenLinks het nu aan de orde stelt, maar zou de gemeente zoiets niet van te voren kunnen bedenken? 🙁

Beantwoorden

Ja beetje raar dat de mensen niet eens een brief krijgen over hoe of wat @gemeentehelmond

Beantwoorden

Het paard achter de de wagen beleid, Oja Groen Links heeft er ook voor gestemd.
En de inwoners kunnen betalen.

Beantwoorden
Mathie van Schijndel

Groenlinks loopt nu politieke sier te maken met hun kindervragen; blijven groen en Papier gratis ?
Kan niemand lezen daar?
wordt zoiets niet in de raad besproken en afgetikt; waarom wordt er niet eerst informatie ingewonnen ,oa bij de burgers, die immers de betalers zijn?
Kortom, gevestigde politiek zit er voor zichzelf.
Moge duidelijk zijn dat bij Groenlinks alles nep is; van de gecopieerde promotiefilmpjes en aankleding van Jesse Klaver, tot de protesterende elite groenlinksers in Ijburg die tegen windmolens in hun uitzicht zijn(NIMBY, not in my backyard)
Zoals het er nu voorstaat ben je met 6 maal grijs nog net goedkoper dan vorig jaar, en bij 7 net duurder. Bied je grijs meer aan dan loopt je extra kostplaatje enorm snel op 6 of 8 euro. 6 maal per jaar! is eens per 2 maand!

Belangrijk is ook om te weten dat afvalverwerking NIKS kost; het levert minstens zoveel op als het ophalen en verwerken of verbranden kost.

Inderdaad vreemd dat ondanks alle goede inzet van alle burgers, al sinds de jaren 70 zuinig aan, meer belasting betalen, meer hefingen betalen, nog zuiniger, over op dure spaarlampen, isoleren, afval zelf scheiden…dat het toch elk jaar vet duurder is geworden. Blijkbaar wordt niet alle opbrengsten geoormerkt en wordt dit aan andere megalomane of onrendabele projecten gestopt. Ook dit landelijk en gmeneetelijk, en nu zeker ook Europees.

Er zijn poitieke partijen die daarvoor staan; vvd cda pvda groenlinks d66 en cu.

Beantwoorden

Je kunt zoveel brieven sturen met prachtige geformuleerde zinnen als je wilt, dit beleid is simpelweg niet uit te leggen. Slecht beleid wordt niet alsnog beter door een ronkende brief.

Zoals wel vaker rondom het thema milieu & duurzaamheid krijg ik iets door de strot geduwd. Er is voor dit beleid geen enkel draagvlak. Het legt zelfs een bom onder de bereidheid van brave burgers om afval te scheiden.

Beantwoorden

6x per jaar een gratis lediging is te weinig, zoveel is zeker er zal toch wel 1 ambtenaar zijn die niet zit te slapen hoop ik.
Dit aantal van 6 zal zeker verhoogt moeten gaan worden naar 12 gratis ledigingen.

En dan over een half jaar een evaluatie MET burgers.

Beantwoorden

@Twanneman op woensdag 11 november 2020 om 11:02:

Als het een puinhoop wordt dan zal er een verantwoordelijke moeten opstappen lijkt me, wie o wie zou dat zijn?

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op donderdag 7 januari 2021 om 09:41:

Prima initiatief. Communicatie zal de tegenstanders niet “om” krijgen, maar kan wel helpen het vertrouwen te herstellen dat ze serieus worden genomen. Ik hoop daarom dat de gemeente bij de vraag “Wat is de reden om diftar in te voeren?” ook uitlegt waarom niet voor nascheiding is gekozen, en dat de gemeente ingaat op de zorgen dat, zoals Helder Helmond het hierboven verwoordt, het aantal dumpingen en bijplaatsingen zal toenemen.

@Luuk Coolen op donderdag 7 januari 2021 om 10:08:

Zo moet het inderdaad niet. Op een concrete vraag moet een concreet antwoord komen. Misschien een antwoord dat je niet bevalt, maar in elk geval heb je recht op duidelijkheid.

Beantwoorden

Hoe wordt er tegen gegaan dat andere bewoners strax extra vuil in mijn container gaan duwen , waardoor de klep open blijft staan en de container niet geleegd wordt? Dus mijn probleem gaat worden?
Ik moet de container dan alsnog een keer extra aanbieden wat mij dus geld gaat kosten , terwijl ik zelf wel zorg dat de grijze bak maar eens in de 4 weken naar buiten gaat.
Door handelen van anderen zou ik hem dan als nog 2x in de maand buiten moeten zetten ,gevolg extra betalen!
Moeten ik met een stoeltje langs onze grijsbak blijven zitten waken?

Beantwoorden

Geen brief ontvangen hierover.
Ik lees net even op de gemeente website.
De kosten gaan welgezegd een €15 omlaag op jaarbasis maar je betaald 5 euro extra , voor iedere leging boven de 6x. Zou je gewoon iedere 2 weken je bak buiten zetten ga je zo’n 30 euro per jaar meer betalen.
En wat als anderen jouw bak gaan vullen dat je klep niet dicht gaat en de beste mannen van het legen van de bakken jou bak laten staan omdat hij te vol zit?
Kan je je bak weer extra aanbieden wat je 5 euro kost 🤷🏼‍♀️.
Lekker handig voor die ander. Die is zijn vuil kwijt en jij draait op voor de kosten .
Ik vrees voor veel meer zwerfafval op deze manier.
6 x grijze bak buiten zetten voor gezinnen met kinderen is niet te doen en dan nog eens de stank en maden overlast in de zomermaanden.
Ook al scheid je goed op dat restafval komen vliegen opaf en leggen eitjes en worden maden.
Nou gemeente Helmond succes ermee 👌🏻🤦🏼‍♀️

Beantwoorden

Ik heb al verschillende keren de suggestie voor zi’n brief/flyer gedaan. Ook vind ik dat anderstaligen deze uitleg ook moeten krijgen.
Hoe zit het met mensen die deze belastingen niet hoeven te betalen, de minima en gaan die dan wel vanaf de 7de lediging betalen? Hier wil ik best een goed en helder antwoord op.
Er zijn reeds vele gemeenten die ons voor zijn gegaan in het diftar systeem, er zijn ook al veel gemeenten die het teru gedraaid hebben. Ik snap dat wel.

Beantwoorden
Lenie Weijnen Stienen

Er zijn er maar weinig die blij zijn met deze verandering bij het afvalinzamelen. Kijk even naar de ruim honderd reacties hierboven, en deze online petitie https://petities.nl/petitions/verlaag-de-afvalstoffenheffing-gemeente-helmond?locale=nl die al 4.781 keer werd ondertekend.
Met een goede brief wordt dat niet opgelost denk ik.

Beantwoorden

@Mathilde op donderdag 7 januari 2021 om 11:35:

Als ie niet geleegd wordt hoef je ook niet te betalen. Er wordt bij het legen via een chip of barcode (ik geloof een chip) geregistreerd dat je bak geleegd is.

En hoe je te wapenen tegen asociale buren die vuil in jouw bak dumpen? Daar is helaas maar een oplossing voor, zo’n hok aanschaffen waar je je bak in kan zetten en dan een hangslot erop. Is een eenmalige aanschaf die je alles bij elkaar zo’n 80 tot 100 euro kost (tenzij je er zelf een maakt van oude pallets pf ander resthout natuurlijk)

Beantwoorden

Als ik nu een keer per maand de zwarte container buiten zet, mag ik dan wel de gemeente bellen ivm overlast van stank maden en vliegen ?

Beantwoorden

@Michiel van Geel op donderdag 7 januari 2021 om 12:29:

De bak zal s’morgens toch echt aan de straat moeten of niet dan?

Beantwoorden

Het beleid lijkt wel verzonnen, door mannen zonder kinderen. Lekker hoor om maandverband, incontinentie materiaal en luiers, zo lang mogelijk op te sparen, om de kosten zo laag mogelijk te houden. Zo’n smerig idee, om die de zomer lang, op te sparen. En scheiden van afval, doet de Helmonder al heel goed. Plastic in apparte zakken. Aan de hoeveelheid zakken om de twee weken te zien, een geslaagde zet. GFT in de groene bak. Daar heb je in het voor en najaar, eigelijk te weinig aan ivm snoeiafval. Ik snap goed, waarom mensen hun tuin vol leggen met tegels. Maar verder ook een mooi succes. Dan nog het oud papier in een apparte bak. Ook een succes. En makkelijk. Maar dan die grijze bak. Daar zie ik veel problemen mee komen. Mensen di er bij anderen, vuil in gaan gooien. Vele afvaldumpingen. Dus uiteindelijk gaat op die manier, de kosten omhoog, omdat de gemeente er achteraan zal moeten om die zooi weer op te ruimen. En dat gaat de brave burger weer betalen. Vraag me af, of onze kosten niet al zo hoog zijn geworden, omdat er op de berkendonk zoveel opgeruimd moet worden, na een mooie zomerdag. Want dat is het daar een vieze vuilstort. Ik ben er altijd voor geweest, om dat gratis te houden. Maar gezien, hoe er tegenwoordig met die mooie plek word omgegaan. Gooi daar maar een hek omheen en laat mensen maar entree geld betalen. Dan dekken dieentreegelden meteen die kosten. Die de inwoner van helmond nu ook meebetaald. De stap van 26 lediging naar 6, is gewoon veel te groot. Dat had op zijn minst 12 moeten zijn. En dan had men misschien wat minder op de achterpoten gestaan.

Beantwoorden

@Michiel van Geel.
Onderstussen zit ik dan wel weer met een volle bak voor twee weken, waar laat ik mijn eigen restvuil dan weer 🤷🏼‍♀️.

Zo’n hok mag ik niet aan de straatkant zetten .
De grijze bak blijft uiteraard totdat ik hem aanbied op mijn eigen plaats staan achter 😏, maar hij zal toch op de dag van legen naar buiten moeten.
We zetten hem nu ook pas smorgens buiten, maar om dan erbij te blijven waken totdat de vuilwagen komt ,lijkt me niet de bedoeling.

Beantwoorden

Wat een gedoe hoe lossen ze het op met flatbewoners.
Alles is vlug door geduwd, de huidige wethouder heeft hier geen tijd voor.

Beantwoorden

Wij blijven ons hiertegen verzetten en omarmen het initiatief van onze inwoners: https://petities.nl/petitions/verlaag-de-afvalstoffenheffing-gemeente-helmond?locale=nl

Beantwoorden

Laatst een programma gezien over afvalverwerking en daar werd goed uitgelegd over hoe vaak en hoe veel en waarom afvalscheiding nog zo vaak fout gaat, dat het helemaal niet rendabel schijnt te zijn. Want als wij 1 dingetje verkeerd in de plastic zak of de groencontainer gooien is het “vervuild” afval en moeten ze het bij het verwerkingsbedrijf nogmaals sorteren en reinigen.
Dus dan denk ik? en wij maar betalen voor iets waar nog zoveel geld bij moet …..

Beantwoorden

Het rare dat mensen die een kwijtschelding hebben voor deze lasten ook drukken op deze kosten,en dat naar mijn mening deze kosten uit een ander potje betaald dienen te worden

Beantwoorden

zijn ze mooi op tijd mee…😌

Beantwoorden

Dit is nu DEMOCRATIE, m.a.w. het volk regeert…hahaha wat een lachertje….
Het is natuurlijk wel onze eigen schuld, we hebben onze volksvertegenwoordigers immers zelf gekozen. En als ze dan op hun plek zitten dan wordt het gros zakkenvuller en kontekruiper. De enkelingen die wel willen luisteren naar het volk, worden op voorhand buitenspel gezet. Zowel landelijk als lokaal worden zaken, zonder het volk te informeren, door de strot geduwd….
Kijk maar naar de toeslagenaffaire, aardbevings-soap, referenda naast zich neergelegd, feestende- en blunderende ministers enzovoort…..
Bij ons in Helmond (de campus-perikelen, Huis van de Stad en het doorgedrukte afvalbeleid etc.) werkt het helaas net zo.
Ik hoop dat de politici in gaan zien dat de huidige manier van beleid maken er voor zorgt dat de kloof tussen politiek en het volk steeds groter wordt.
Op de lange termijn werkt dit maar één ding in de hand….ANARCHIE….

Beantwoorden

Nou idd ik heb niet eens een brief ontvangen van de gratis container en mag dus niet omruilen hoe moet ik zonder enige brief weten dat dit mogelijk was

Beantwoorden

Ga ik dus echt niet betalen he.. dan ma opstraat flikkeren.. netzoals de meeste mensen

Beantwoorden
Sandra van der Vleuten

Eigenlijk niet normaal we betaalde al een hoge rekening , en nu maar 6 legingen in een jaar dus ik zou tot juni geen kosten hoeven te maken daarna wel , ik ben alleenstaande en zet 1x per maand de vuilnisbak buiten dus ik zou voor die andere 6 legingen moeten gaan betalen dat is absurd.
Wij burgers zouden dit eigenlijk niet moeten pikken.

Beantwoorden

Het lijkt Helmond wel.

Beantwoorden

Met beter communiceren veranderd er verder niets aan de wijze van dit afvalbeleidswijzigingen. Achteraf kun je alleen zeggen dat de communicatie niet goed was. Het te voeren beleid blijft immers staan. Dus de commotie hierover ook. Die gaat immers over minder ophaalmomenten, stinkende bak en/of dus meer betalen.

Wat betreft “Waar kunnen mensen met medisch (rest)afval vrijstelling aanvragen?” Is dit een ongewenste procedure gezien de afdeling afval niets te maken heeft (ivm privacy) over deze medische onderbouwing. Daarbij mag je eigen arts dit zelfs niet schrijven voor zijn of haar patiënt.
En er zelfs een artsbezoek a 17 euro word gedeclareerd bij zorgverzekeraars voor deze onderbouwing. (Hoef je zelf niet te betalen, maar wel stijgen hierdoor ook de zorgkosten) Alhoewel nu lijkt dat een pakbon van Tenas bij Bol.com ook voldoende zou zijn.

Beantwoorden

Grofvuil beleid lijkt uit te draaien op een grof drama.
Zes keer gratis per jaar is absurd.
De brief van Groen Links is ook ontluisterend!
Waarom is er geen luier inleverpunt?
Mensen met een laag inkomen en jonge gezinnen in het bijzonder worden hard gepakt.
Maak van 6 gratis leegmaken 12 keer en evalueer dit na een jaar.
En begin meteen met luierinleverpunt.
Dat is het standpunt van de ChristenUnie Helmond.

Beantwoorden
Lodewijk den Breejen

Wat doe je als je een andere bak van iemand anders heb, ooit verruild weet niet waar mijn grijze bak is

Beantwoorden

Gerda, er zit een sticker op je bak met een barcode…
Esther, je rekensommetje klopt van geen kant..de eerste 6 zijn gratis.
Nu hebben we om de week grijs, dus 26 keer.
Blijft over dus 20 keer.
20 maal 5 is 100 en niet dertig.

Het scheiden is al een ramp; inderdaad wordt als argument gezegd dat wij niet goed genoeg scheiden waardoor hele bakken worden doorgedraaid.
Ondanks alle inzet van de burgers blijft het een gezeik.en wij betalen het ook nog eens,daar waar recycle bedrijven vette winsten draaien; het zou gratis opgehaald mogen worden!

Nee,zegt de politiek, dat kan eenmaal niet; het huishoudboekje van Helmond moet gevuld blijven..want er zijn heel veel zaken die we met zijn allen betalen met deze onzin afvalstoffenheffingen.
Zal ik er eens wat noemen? Nee, dat vullen jullie zelfs maar in.

Beantwoorden

Betaald iedereen eigenlijk wel evenredig ? Ondergrondse containers tov inwoners met bakken ? Scheid men nu overal al ? En zo lang ze bij appartementen werkelijk alles in de bakken blijven gooien. Tot grof vuil toe, want ja wie heeft t uiteindelijk gedaan ? Misschien daar eerst maar eens mee starten.

Beantwoorden

Over de milieustraat, waarbij de kosten worden verdubbeld per vier bezoeken, is net zo slecht gecommuniceerd! Blijkbaar word je geweigerd na 16 bezoeken, ook handig om te weten

Beantwoorden

Gewooon alles op de straat gooien

Beantwoorden

Groen slinks

Helaas hebben veel domme Helmonders daar op gestemd… dan kun je van dit soort vuile acties verwachten

Beantwoorden

Kan er aan het einde van het jaar de ophaalcijfers bekend gemaakt worden van de verantwoordelijken voor deze bezuinigingsmaatregel?

Hoe vaak bij hen de grijze bak is opgehaald?

Dat zou toch een mooie statistiek zijn?

En wel zo eerlijk, toch?

Beantwoorden

En hoe zit het met het controleren van de grijze containers. Staat niks meer op dus heb ik die van de buurman of niet??? Stiekem invoeren zonder enige normale communicatie echt schandalig dit

Beantwoorden

@Tim op zondag 10 januari 2021 om 08:08:

Hier in Helmond zijn de containers reeds jaren van een chip voorzien, en weten ze van elk woonadres hoeveel keer de bak opgehaald is.
Met deze geweldige hoop data, welke in hun bezit is kunnen ze direct bereken wat het extra op gaat leveren. ( kedenk kassa !!)

Beantwoorden

@peter, u denk ook vast dat er een chip in het corona-vaccin zit?

Beantwoorden

@Roland op maandag 11 januari 2021 om 00:03:

Sommige mensen hier worden niet gehinderd door enige vorm van kennis en denken dan voor hun een slimme opmerking te moeten maken.
Maar de containers zijn al jaren voorzien van zo’n chip welke onder in de rand van de kliko geperst is (zwarte plastic schijfje ter grote van een muntstuk). Anders google je maar eens op “kliko met chip”
Wip anders dit zwarte schijfje maar eens uit je kliko , je zult merken dat bij de volgende storting je kliko blijft staan met een kaartje eraan dat deze kliko niet opgehaald word.
Ik heb dit zelf ( natuurlijk voor wetenschappelijk onderzoek ) uitgeprobeerd.

Het zou beter en slimmer zijn het afval d.m.v. nieuwe sorteer technieken bij de afvalverwerker te scheiden, je kunt dan grijs en groene kliko combineren.

Beantwoorden

@peter op maandag 11 januari 2021 om 08:07:

Zie hier een groot probleem. Als ik dus de chip van mij omwissel met die van een weinig afval producerende buurman kan ik elke week mijn container buitenzetten.
Want zoals ik het nu zie, krijg je aan het eind van het jaar de afrekening van de gemeente en moet je er maar op vertrouwen dat hun administratie klopt.
Ik zou er van uit gaan dat met dit systeem je elke maand een overzicht zou moeten krijgen met hoe vaak je container is geleegd met bijhorende kosten.
Of is dit iets wat de gemeente nog niet bedacht heeft en volgend jaar word ingevoerd nadat eind dit jaar een klachtenregen komt over foute aantallen containerlegingen?

Beantwoorden

Goed verhaal van Anneke van den Braak op Facebook hierover:

Elke Helmonder heeft tegenwoordig zijn eigen mini-milieustraat.
Het is een rommeltje met het inzamelen van afval in Zuidoost-Brabant
En het was nog wel zo’n leuk idee. Zet eens op een rij hoe hoog de afvaltarieven zijn in onze regio-gemeenten. Zodat de lezers kunnen zien welke inwoners het minste geld kwijt zijn aan het inzamelen van hun afval en welke ongelukkigen daarvoor het diepste in de buidel moeten tasten. Ook altijd goed voor een potje leedvermaak.
De aanleiding voor dit idee? Helmond is een van de eerste grotere steden in Nederland waarvan de inwoners dit jaar extra gaan betalen als ze te veel afval inleveren. Althans in de ogen van hun bestuurders. Want de Helmonders zelf hebben massaal protest aangetekend tegen deze maatregel: waarom wij wel, en de rest van de wereld niet?
Nou, laat ik maar eerlijk zijn: er is geen beginnen aan, die tarieven op een rijtje te zetten. Echt niet. Zo’n overzicht zou resulteren in een vele pagina’s groot schema dat dan moet bestaan uit een wirwar van gegevens, vol met onvergelijkbare grootheden, uitzonderingen en kleine, plaatselijke uitzonderingen op die uitzonderingen. Daar schiet niemand iets mee op, hooguit een enkele cijferfetisjist.
Gemakzucht
Ja ja. ‘Gemakzucht’, ik hoor het u denken. Nou, wat denkt u hier van. In Helmond betalen huishoudens €197 per jaar. Behalve als ze een grijze bak hebben van 240 liter in plaats van de standaard bak van 140 liter. En als ze een groene bak van 240 liter hebben in plaats van 140 liter, dan kost het nog wat meer: €219 per jaar
Vanaf dit jaar wordt het in Helmond bovendien allemaal nog een stukje ingewikkelder. Want als je je grijze bak vaker dan zes keer per jaar aan de straatkant zet, dan betaal je per keer vijf euro extra. De chip die al jaren nutteloos zat te wezen in de grijze container, gaat dat registreren. En die vijf euro geldt alleen als je een afvalbak van 140 liter hebt. Want als je er een hebt van 240 liter is het een stuk duurder. Dan kost het €8.60 per keer.
In Eindhoven betaal je per huishouden €236 per jaar. Als je met z’n tweeën bent. Eenpersoonshuishoudens zijn goedkoper uit. Die hoeven maar €192 af te tikken. Gezinnen van minimaal vier personen, zijn duurder uit: voor hen rekent het stadsbestuur €334. Voordeel voor de Eindhovenaren: ze mogen hun grijze bak elke twee weken aan de straat zetten zonder dat het hen extra geld kost.
Naar gelang de inhoud
En zo heeft elk dorp, elke gemeente zijn eigen regels en tarieven. Op de ene plek is het zus geregeld, op de andere zo. Een paar voorbeelden. In Gemert-Bakel is het jaarlijkse vastrechtbedrag €183. Zet je je container aan de deur dan betaal je extra naar gelang de inhoud van de die container. Je kunt kiezen uit een bak van 240, 140, 80 of 40 liter. Het tarief varieert van €14,60 per keer voor de grootste bak tot €3,10 voor de kleinste. Een ritje naar de milieustraat: €8 per kuub afval.
In Deurne wordt met een vergelijkbaar systeem gewerkt. Alleen zijn daar twee verschillende vastrechtbedragen: een voor mensen die wel groen afval inleveren – €90 – en een voor mensen in het buitengebied – €166 – die hun groen afval zelf maar moeten composteren. Grof vuil inleveren? €19 graag, meneer.
En ga zo maar door.
Het invoeren van nieuwe, gedifferentieerde tarieven voor afvalinzameling op 1 januari leverde in Helmond veel gemopper op. Een petitie om de politiek op andere gedachten te brengen, is al bijna 5000 keer ondertekend. Al ziet het er trouwens niet naar uit dat die veel effect zal sorteren. Wethouder Gaby van de Waardenburg (D66) is vastbesloten op de ingeslagen weg door te gaan.
Verdedigingslinie
Haar verdedigingslinie is opgebouwd uit een paar elementen. Eén: restafval verbranden – het onafwendbare lot van de inhoud van de grijze bak – wordt steeds duurder. Als er niet minder restafval komt, moeten de tarieven nog verder omhoog. Twee: afval scheiden loont: het vaste tarief in Helmond is wat verlaagd. Waardoor je bovenop de zes ‘gratis’ keren de grijze bak nog eens drie keer per jaar buiten kunt zetten voordat je uiteindelijk duurder uit bent.
Menig schuurtje is veranderd in een pri­vé-afvalschei­dings­cen­trum
Op dat tweede argument valt weinig tot niets af te dingen, behalve dan dat het hierdoor voor de meeste mensen allemaal nog ingewikkelder en onoverzichtelijk wordt dan het al was. Want de Helmonders moeten ook al eens in de twee weken hun plastic afval, blikjes en drinkpakken in groene afvalzakken aan de straat zetten, evenals een keer in de maand hun papiercontainer. En dan hebben we het nog niet eens over het glas voor de glascontainer, batterijen die apart gehouden moeten worden en chemisch afval dat naar de milieustraat moet. Menig schuur of garage is de laatste jaren daardoor veranderd in een privé-afvalscheidingscentrum.
En ook tegen het eerste argument, de kosten, valt weinig in te brengen trouwens. Maar toch wringt het.
Vuilnisbakken
Zo lang is het immers nog niet geleden dat we gewoon allemaal een keer in de week de vuilnisbakken, later de grijze zakken, aan de straat konden zetten. Niks afval scheiden. Of plastic en ander verpakkingsmateriaal gezamenlijk apart inleveren. In ruil voor een kop koffie nam de vuilnisman toen op verzoek ook nog wel even de restanten mee van wat eens de schoorsteenmantel was in het huis dat schrijver dezes net eind jaren tachtig gekocht had in de Helmondse binnenstad. Hoezo, milieustraat?
Begin jaren negentig werd er op de Gulbergen al biogas gewonnen
Dat duurde tot ver in de jaren negentig. Het was de tijd dat de vuilniswagens uit grote delen van Zuidoost-Brabant rechtstreeks naar de Gulbergen bij Nuenen reden, waar al het afval op een paar steeds groter wordende bergen werd gestort. Totdat tegen het jaar 2000 het besef was doorgedrongen dat we bezig waren de complete aarde volledig te vervuilen met ons afval. Stortplaatsen gingen op slot, en daarvoor in de plaats kreeg afvalscheiding langzaam maar zeker vorm. Hergebruik werd het doel. En restafval werd verbrand.
De Gulbergen was destijds in beheer van de RAZOB, de regionale afvalverwerking Zuidoost-Brabant, een door de gemeenten in deze regio opgerichte NV. Maar net zoals regionale samenwerking in Zuidoost-Brabant op andere fronten stroef tot zéér stroef verliep – denk aan het fiasco in de discussie over de wegenstructuur en de veelbesproken Ruit Rond Eindhoven – liep het ook op dit gebied niet. De meeste gemeenten maakten liever zelf de dienst uit, liever dan dat ze zich neerlegden bij de plannen en regels van het RAZOB-bestuur. Een zeer progressief RAZOB-bestuur was dat, trouwens. Dat begin jaren negentig al als een van de eersten begon met het winnen van biogas uit afval.
Op de winkel passen
Maar de Gulbergen ging aan het begin van dit millennium dicht, de RAZOB past er sindsdien alleen nog maar op de winkel. De regionale afvalverwerking kwam in handen van Essent Milieu, later geprivatiseerd en daarna overgaan in de Attero. Qua beleid sloegen de meeste gemeenten ieder een eigen weg in. Al dan niet in opportunistisch tot stand gekomen samenwerkingsverbanden. Zoals Cure, waarin grote broer Eindhoven samenwerkt met de kleinere broertjes Valkenswaard en Geldrop/Mierlo. En Blink, het samenwerkingsverband van Helmond en buurgemeenten. Met als gevolg een wirwar aan uiteenlopende regelingen en tarieven waarvan zelfs specialisten horendol worden. En een nog immer groeiende afvalberg.
Dat er iets moet gebeuren, om de hoeveelheid afval in ons land fors terug te dringen, is daarom wel duidelijk. Daar zijn bovendien landelijk immers gewoon afspraken over gemaakt. De vraag is alleen hoe.
Al een paar jaar wordt daar druk op gestudeerd. Deskundigen zijn het er over eens dat de oplossing ligt in het zoveel mogelijk hergebruiken van afvalstoffen. De vraag is alleen hòe we tot een optimale reclycing kunnen komen. Er zijn in dit geval twee wegen die naar Rome leiden. Eén: door zo veel mogelijk aan de bron te scheiden. Twee: door bewerking en nascheiding van het ingeleverde afval.
Deense deceptie
Eindhoven en afvalverwerker Cure hebben de afgelopen jaren miljoenen gestoken in een vooralsnog mislukte poging die tweede weg in te slaan. Het plan om in om samen met het Deense bedrijf Orsted een afval-nascheidingsinstallatie te bouwen, liep op een deceptie uit. De Denen kregen ondanks verwoede pogingen die bijbehorende techniek met gebruik van enzymen niet aan de praat.
Toch is het nascheidingsplan niet helemaal van tafel. Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop/Mierlo zijn samen met Tilburg, Den Bosch, Oss, Meierijstad en ook Helmond er opnieuw op aan het studeren. Medio dit jaar moet duidelijk worden of dit plan wel haalbaar en betaalbaar is.
Voor flats en hoogbouw is in Helmond nog niets geregeld
Helmond wilde daar echter niet op wachten. Vooruitlopend daarop heeft het gemeentebestuur in een poging de afvalstroom in te dammen toch alvast tariefdifferentiatie ingevoerd. Complicatie daarbij: voor de bewoners van de meeste flats en appartementen is nog niets geregeld, recente nieuwbouw daargelaten. Daar gaat al het afval nog steeds gewoon op de grote hoop.
Het is een van de argumenten die de Helmondse bezwaarmakers – terecht – aanvoeren: waarom wij wel en zij niet. Net zo goed als dat de kans groot is dat het groene afval en het plastic afval nu vervuild raken met restafval.
Boetes geschrapt
Hun andere argumenten tegen de differentiatie snijden minder hout. Het is niet meer zo dat minder afval inleveren bij de verbrandingsovens Helmond op een boete komt te staan. Dat was in het verleden wel het geval. Maar dat is juridisch met succes aangevochten. In nieuwe contracten zijn die bepalingen geschrapt. Dat de kosten voor hen steeds verder de pan uit zouden rijzen, is ook niet zo. Even voor de goede orde: 20 jaar geleden waren de Helmonders nagenoeg hetzelfde bedrag kwijt aan afvalstoffenheffing als nu het geval is: €205 per jaar, om precies te zijn.
En nu we het daar toch over hebben, een van de theorieën die het meeste opgeld doet in kringen van afvalverwerkers: de beste manier om mensen aan het beter scheiden van afval te krijgen, is door met prijsprikkels te werken. Met andere woorden: maak het duurder, en de mensen zullen hun afval beter gaan scheiden.
Klein rood zakje
De gemeente Reusel-De Mierden is daar een sprekend voorbeeld van. Daar is sinds een paar jaar de grijze container afgeschaft, en vervangen door een klein rood afvalzakje, à €2,90 per stuk. Brabantbreed leveren de inwoners van deze gemeente sindsdien het minste restafaval per huishouden in.
Ook de Helmonders onderstrepen nu de stelling dat die prijsprikkel werkt. In de eerste week van dit jaar werd maar de helft van het gebruikelijke aantal grijze bakken aan de straat gezet.
Kennelijk heeft het gemeentebestuur de beste knop gevonden om aan te draaien. Het zou alleen mooi zijn als álle Zuidoost-Brabantse gemeenten hetzelfde zouden doen, zodat er tenminste een lijn wordt getrokken. Maar de kans daarop is waarschijnlijk net zo groot als dat de Wegenruit rond Eindhoven ooit nog eens voltooid wordt

Beantwoorden

Update 5:
Over een week krijgen alle huishoudens een brief van de gemeente over de nieuwe afvaltarieven 
Dat en meer schrijft B&W in de uitgebreide antwoorden de gestelde raadsvragen van Groenlinks inzake de communicatie over het nieuwe afvalbeleid.

 1. Vraag: Wanneer wordt er een brief gestuurd aan alle inwoners met uitleg over diftar?
  Antwoord: Rond 8 februari valt een brief op de deurmat bij alle huishoudens met uitleg over diftar. Deze brief bevat ook informatie over de aanslag van de gemeentelijke belastingen. Hiermee koppelen we het informatiemoment over de wijzigingen in de afvalstoffenheffing aan het informatiemoment over de aanslag.
  Wij sturen geen aparte brief over de invoer van diftar. Het is passender om de informatie bij de aanslag van de gemeentelijke belastingen te voegen. Tevens bespaart dit kosten.
 2. Vraag: Is het mogelijk om op een positieve manier medewerking te vragen voor het scheiden van afval, zodat we samen als inwoners van Helmond er voor zorgen dat we de afvalkosten zo laag mogelijk houden?
  Antwoord: De belangrijkste reden voor de invoering van diftar is dat we in Helmond teveel restaval overhouden.
  Ondanks het afval dat we scheiden, houden we gemiddeld nog 245 kilogram restafval per inwoner per jaar over. Dat is 61 kilogram méér dan vergelijkbare gemeenten. En meer dan het dubbele van de landelijke doelstelling: 100 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2020. Tegelijk stijgen in Nederland de kosten voor de verwerking van restafval flink. Hierdoor stijgt ook onze afvalstoffenheffing. Als we geen diftar hadden ingevoerd, dan zou de afvalstoffenheffing voor iedereen met 15% zijn gestegen. Door minder restafval te maken, kunnen we de stijging van de afvalstoffenheffing beperken en tegelijk werken aan de landelijke doelstellingen voor afvalscheiding. Hiervoor is wel een kentering in afvalscheiding nodig. Van verschillende onderzochte scenario’s in de kadernota sorteert de invoering van diftar het meeste effect. Gedifferentieerde tarieven voor restafval stimuleren inwoners om beter afval te scheiden. Hoe beter een inwoner afval scheidt, hoe minder restafval de inwoner overhoudt en hoe minder afvalstoffenheffing de inwoner betaalt. Kortom, afval scheiden loont.
  Deze boodschap is afgelopen twee maanden in de communicatie richting de inwoners meegenomen.
  In de DeAfvalApp kunnen inwoners nu al opzoeken welk afval waarbij mag. Met aanvullende communicatiecampagnes via diverse online en offline kanalen zetten we dit jaar ook in om het scheidingsgedrag verder te stimuleren. Denk hierbij aan inzicht in hoe het gescheiden ingezamelde afval gerecycled wordt, het belang van afval scheiden, informatie over de mogelijkheden van afval scheiden en informatie over wat waarbij mag. In de wijken gaan één of meerdere afvalcoaches ingezet worden, die inwoners kunnen helpen met vragen over het beter scheiden van hun afval. Daarnaast wordt aandacht besteed aan bewustwording onder kinderen en leerlingen in de gemeente via project KLIENIT.
 3. Vraag: Kan in de gevraagde brief worden ingegaan op de onderstaande zaken en kunnen die glashelder worden uitgelegd:
  • Wat is de reden om diftar in te voeren?
  • Wat zou het tarief geworden zijn zonder invoering van diftar? Hoeveel zouden de kosten dan zijn gestegen?
  • Hoeveel duurder ben je uit, als je zoals voorheen de grijze bak 26 keer per jaar aanbiedt?
  • Hoe kunnen mensen met “medisch” afval vrijstelling aanvragen.
  • Blijft groenafval, PMD en papierafval gratis?
  • Kan in de inwonersbrief ook worden uitgelegd hoe wordt bijgehouden wie welke container aanbiedt en hoe vaak?
  Antwoord: In de brief is de volgende informatie opgenomen:
  – melding dat diftar is ingevoerd;
  – uitleg hoe diftar werkt en dat afval scheiden loont;
  – vermelding dat de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (gft), plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd) en oud papier in het basistarief is inbegrepen;
  – uitleg waarom we diftar hebben ingevoerd en dat als we diftar niet hadden ingevoerd de kosten voor iedereen waren gestegen;
  – verwijzing naar de kwijtscheldingsregeling;
  – verwijzing voor meer informatie en veel gestelde vragen en antwoorden over diftar naar de gemeentelijke website http://www.helmond.nl/afval2021.
  Hoe beknopter een brief, hoe beter leesbaar de brief is. Daarom zijn niet alle onderwerpen uit uw vraag in de brief opgenomen. Wel geven we via de veelgestelde vragen en antwoorden op onze website
  http://www.helmond.nl/afval2021 antwoord op uw overige vragen. In de brief verwijzen we ook naar de veel gestelde vragen en antwoorden op onze website.
 4. Vraag: Kan de termijn van omwisselen van de container worden verlengd tot 1 maand na ontvangst van deze inwonersbrief en kan omwisselen dan ook gratis (van groot naar klein en andersom)?
  Antwoord: De termijn voor het gratis omwisselen van de containers wordt op dit moment niet verlengd. Het formaat van de restafvalcontainer van een huishouden is bepalend voor het tarief van de aanslag voor dat huishouden.
  De peildatum hiervoor is 1 januari. Het wisselen van de restafvalcontainer gedurende het kalenderjaar verandert het basistarief van de aanslag in 2021 niet. Als we nu een omruilactie organiseren, scheppen we bij onze inwoners de valse verwachting dat het basistarief wel gecorrigeerd kan worden. En dat willen we niet. Daarnaast is de voorraad containers en chips op dit moment onvoldoende om nu een gratis omruilactie te organiseren.
  Wel organiseren we eind dit jaar een extra omruilactie. Inwoners hebben dan bijna een jaar ervaring kunnen opdoen met diftar en met het effect daarvan op hun afvalscheidingsgedrag. Op basis van die ervaring kunnen zij dan besluiten om wel of geen gebruik te maken van de omruilactie.
  De kosten van een ‘gratis’ omruilactie worden geschat tussen 75.000 en 100.000 euro. Dat zijn de aanschafkosten van de nieuw uitgezette containers, de schoonmaakkosten van de ingenomen containers, de kosten van Blink om de containers uit te zetten en de proceskosten om de ‘gratis’ omruilactie te organiseren. Dat betekent gemiddeld zo’n 2 euro per huishouden. Kosten die via de afvalstoffenheffing of
  dekking uit de algemene reserve ten laste komen van alle huishoudens in Helmond.
  Overigens kunnen onze inwoners hun containers het hele jaar door laten wisselen. Bij nieuwe woningen kan een inwoner de containers gratis laten plaatsen. Bij een verhuizing naar een bestaande woning met containers, kan een inwoner binnen 2 maanden éénmaal de containers gratis laten wisselen. Voor alle andere containerwisselingen is het tarief € 30,-. De peildatum voor tarief van de aanslag van de afvalstoffenheffing blijft in alle gevallen 1 januari van het betreffende kalenderjaar.
 5. Vraag: Waarom vragen we voor de omwisseling van groot naar klein geen geld en van klein naar groot wel?
  Antwoord: Het omruilen van een 140 liter restafvalcontainer naar een 240 liter restafvalcontainer valt niet binnen een gratis omruilactie en kost € 30,-. Uit ervaringen in andere gemeenten blijkt dat een kleiner inzamelmiddel voor restafval (zoals een kleinere restafvalcontainer) het scheidingsgedrag van inwoners stimuleert. En omgekeerd blijkt ook, hoe groter het inzamelmiddel voor restafval, hoe minder goed inwoners doorgaans afval scheiden en hoe meer restafval zij overhouden. Het omruilen van een kleine restafvalcontainer naar een grote restafvalcontainer werkt dus meer restafval in de hand en staat haaks op ons beleid om – met behulp van gedifferentieerde tarieven – minder restafval te produceren. Daarom bieden we het omruilen van een kleine restafvalcontainer naar een grote restafvalcontainer niet gratis aan. Het omruilen van een kleine
  gft-container naar een grote gft-container of het omruilen van een kleine papiercontainer naar een grote papiercontainer stimuleert juist de afvalscheiding van respectievelijk gft en oud papier en wordt bij een gratis omruilactie daarom wel gratis aangeboden.
 6. Vraag: Wat is de status van het GFTbakje van de succesvolle pilot? Kan dat al ergens worden afgehaald voor mensen die dat willen gaan gebruiken?
  Antwoord: Het is belangrijk om de pilot in de Apostelwijk eerst te evalueren, voordat we de daar ingezette interventies gemeentebreed uitrollen. Dit is vorig jaar ook aangegeven in de commissievergadering bij het bespreken van de Kadernotitie Afvalbeleid fase 2. De evaluatie van de pilot in de Apostelwijk is in de afrondende fase. Op basis van deze inzichten stellen wij een plan op om dit jaar te starten met een gefaseerde uitrol van aanrechtbakjes voor gft gemeentebreed.
  In de pilot in de Apostelwijk is naast het aanbieden van een aanrechtbakje voor gft ook op wijkniveau intensief gecommuniceerd over het scheiden van etensresten. Het enkel uitdelen van aanrechtbakjes zonder communicatie, leidt niet per sé tot betere afvalscheiding. Daarom is het van belang dat de aanrechtbakjes voor gft worden uitgerold met een gedegen plan, zodat het uitdelen hiervan ook daadwerkelijk leidt tot betere scheiding van etensresten en gft. Op deze manier kunnen we ook de kosten van de aanrechtbakjes
  verantwoorden, want deze komen ten laste van de afvalstoffenheffing.
 7. Vraag: Wat is de status van het communicatieplan? Kan dat gedeeld worden met de raad?
  Antwoord: Het communicatieplan bevat verschillende onderdelen. De communicatie over de invoering van diftar is opgezet en aangevuld met een brief richting alle huishoudens (zie het antwoord op vraag 1). Verder voeren we dit jaar een communicatiecampagne uit om het scheidingsgedrag van onze inwoners verder te stimuleren. Dat doen we door inwoners te informeren over de mogelijkheden om afval te voorkomen en hun beter afval te scheiden. Ook verspreiden we tips voor betere afvalscheiding van met name etensresten, overig gft en pmd. Via de campagne, een sorteerwijzer en DeAfvalApp helpen we inwoners met informatie over welk afval waarbij mag. Ook geven we in de campagne inzicht in hoe het gescheiden ingezamelde afval
  gerecycled wordt, zodat inwoners kunnen zien dat afval scheiden niet alleen zinvol is voor de eigen portemonnee.
  Voor de communicatiecampagne gebruiken we diverse middelen (denk aan filmpjes, foto’s, artikelen, infographics, afvalcoach). We maken – aanvullend op de brief over de invoering van diftar – gebruik van de
  diverse gebruikelijke kanalen voor berichten vanuit de gemeente:
  – DeAfvalApp;
  – de gemeentepagina;
  – de gemeentelijke website http://www.helmond.nl/afval2021 inclusief overzicht met alle wijzigingen en veelgestelde vragen en antwoorden;
  – verschillende social kanalen van gemeente Helmond (waaronder Facebook en Twitter). Posts kunnen ook via betaalde promotie onder de aandacht gebracht worden van inwoners die de gemeente niet
  volgen via social;
  – IndeBuurt Helmond;
  – eventueel persberichten richting alle regionale media inclusief de wijkbladen, met als gevolg publicaties in diverse lokale media.
  Zoals toegezegd in het raadsvoorstel ‘Vaststellen Kadernotitie afvalbeleid fase 2’ (raadsvoorstel 59, 22 september 2020) evalueren we het beleid één jaar na de invoering van diftar. Hierin wordt ook de communicatie meegenomen. Op basis van de resultaten van deze evaluatie kijken we dan wat er nog meer nodig is om de gewenste doelen te bereiken.
Beantwoorden

@De weblog van Helmond op maandag 1 februari 2021 om 17:37:

Apart gaat per 1 januari in en moet nu nog een brief komen om inwoners op de hoogte te stellen

Beantwoorden

Het heeft uitgebreid in de weekbladen gestaan. Dus iedereen zou op de hoogte moeten zijn.

Beantwoorden

Dat je vanaf 1 januari iets aan wil passen oke.
Maar laat die leging van zaterdag 1 januari dan niet meetellen.
Mensen hebben na de kerst en oud en Nieuwjaar sowieso nog een hoop zooi, plus dat het verschoven is van vrijdag 31 dec naar zat 1 jan.

Beantwoorden

Hahaha, nu al? Het is gewoon een schop in het gezicht van de burger, deze brief had er al moeten zijn in oktober/november vorig jaar!
Of komt er ook een excuus brief, zou wel zo netjes zijn.
Na veel onvrede en ophef in Helmond gaan ze nu een briefje schrijven?
Het verdiend allemaal geen schoonheidsprijs….
Politici staan ver van de burger dat blijkt nu wel weer.
Maarja wat doen we eraan hé, de eerste illegale dumpingen zijn al een feit, hopelijk een eenmalig iets.

Beantwoorden

Helaas nog steeds niks over het inleveren van luiers.
Wij scheiden goed, hebben tot nu toe bijna geen restafval (wat zal de gemeente trots op ons zijn!), maar de bak zit bijna vol met alleen luiers. Nu is het nog te doen om ze op te sparen tot de bak vol is, maar straks in de zomer 🤢

Jammer dat dit in andere gemeenten wel gefaciliteerd kan worden en hier niet!

Beantwoorden

Waarom moet er betaald worden voor het wegbrengen van schoon tuinafval (blad/gras/snoeihout) naar de milieustraat? Da valt nu in dezelfde categorie als restafval (categorie 2). Dat is toch vreemd als de GFT container normaal gratis is?

Politieke partijen, zorg er ajb minimaal voor dat schoon tuinafval door de inwoners onbeperkt gratis kan worden weggebracht, net als in andere grote gemeenten (w.o. Tilburg, Den Bosch, Breda, Oss, Roermond, Eindhoven, etc.)!

Beantwoorden

Ze moeten weer meer geld van de inwoners aftroggelen. Het zijn allemaal kutverhalen van de gemeente. Bijna iedereen scheidt de afval goed. Je hebt er niets tegen in te brengen ze doen het gewoon. En er zal nu veel meer afval in de natuur gedumpt worden. Is dat opruimen dan gratis? Hier wordt niet over gesproken

Beantwoorden

Oud artikel, nu weer actueel. Leuke brief van de gemeente. Vanaf dit jaar betalen vanaf de eerste lediging. Steeds vaker zie ik tijdens mijn hardloopronde van Brandevoort, Stiphout, Mierlo-Hout zakken huisafval in het straatbeeld. (N=1 observatie, ja, ik snap ‘t.)
DIFTAR een succes…

Beantwoorden

@Sjef Jr

Ik ben dit jaar goedkoper uit door gewoon te scheiden. Volgend jaar een tientje duurder uit, echter goedkoper dan twee jaar geleden.

Mensen die er geen moeite voor willen doen betalen inderdaad meer en aso’s blijven dumpen. Tis allemaal zo simpel.

Beantwoorden

Ik scheid netjes mijn afval, we zijn met zijn tweeën, dus de zwarte container voor restafval komt hooguit elke 6 weken een keer aan de stoep, groencontainer duurt soms nog langer. Neemt niet weg dat ik het fout vind wat er nu gebeurt. Het is gewoon een ordinaire slag om meer geld binnen te harken door de gemeente. Vroeger kon je papier gewoon buiten zetten, werd geloof ik opgehaald door de Kringloop. Nu is het best wel eens een probleem. We kregen laatst nieuwe spullen aangeleverd in enorme kartonnen dozen. Kan je niet kwijt in je papiercontainer, heb urenlang al die enorme stukken karton in kleine stukje staan snijden en scheuren, en dan zit die container vol en staat je huiskamer nog half vol met de rest, want dat past er dan niet in. Vroeger bond ik er netjes een touwtje om, zette het aan de straat en weg was het. Nu zit ik na 3 maanden nog steeds met stukken karton die niet in de container passen, want het oud papier wordt maar 1 keer per maand opgehaald.

En waarom wordt er geen grof vuil meer opgehaald eigenlijk? Dat was vroeger ook heel normaal, maar ook niet meer. Wat moet ik dan als ik grof vuil heb? Ik heb geen auto, dus moet ik het dan achter op mijn fiets binden en naar de milieustraat ofzo?

En hoe berekenen ze dat dan, dat betalen? Als ik mijn container buiten zet en de buren gooien er nog een haffel in, moet ik dat dan betalen? Hoe werkt dat?

Beantwoorden

Ik heb er zin in, nog meer je bak in de gaten moeten houden als deze aan straat staat om te voorkomen dat anderen rotzooi in je bak gooien.

Bij de uitgang van de brandgang is er hier een verzamelplek waar iedereen containers neerzet. Er zijn altijd schrapers bij die hun zakken bij anderen erbij proppen om dan zelf de bak niet buiten te hoeven zetten. Desnoods gooien ze je eigen vuilniszak eruit.

Beantwoorden

@Pejeka op zondag 4 december 2022 om 18:26:

*Tip* Je kan grote dozen ook wegbrengen naar de kringloopwinkel en daar in de grote container gooien.

Ben het verder wel eens met je, het gaat gewoon om geld, meer niet.
Het dumpen van afval zal in de hoogste versnelling gaan.

Beantwoorden

@Twanneman op maandag 5 december 2022 om 09:55:

Hoe dan wegbrengen naar de kringloopwinkel, van die enorme dozen? Achter op mijn fiets, of te voet?

Beantwoorden

De verhoging is om kostendekkend te zijn. Er wordt geen winst gemaakt door de gemeente op het inzamelen van afval. In Helmond is al het afval “gratis” behalve het restafval en het incidentele grof vuil. Daar betaal je een bijdrage voor die de kosten dekt. Met een gezin van 4 heb ik vorig jaar 3x een kleine kliko aangeboden, en dit jaar 2 x. En tegen mijn buren zeg ik dat ze hun zak er bij mogen doen als dat past want ik betaal per lediging en niet met kilo. Dus als iemand er nog iets bijstopt aan de straat is dat niet nadelig voor jou. Ik vind het ook goed dat we betalen voor het afval dat verbrand moet worden omdat het niet opnieuw te gebruiken is. Ik kom ook goedkoper uit dan 2 jaar geleden. Maar je moet wel even opletten bij de prullenbak. Kwestie van bewustwording.

Beantwoorden

Ook afval dat verbrand wordt vertegenwoordigd dus waarde, energie… Per saldo levert al ons gescheiden afval dus geld op, maar toch betalen we 2 tot 3 honder euro elk jaar.

Beantwoorden

@andre, afval levert nog waarde op, maar het kost ook geld om alle soorten afval op te halen en te verwerken. Dat is allemaal niet gratis. En al het afval dat verbrand wordt levert nog wel wat energie op maar die grondstoffen zijn wel voor goed vernietigd.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *