Buiten is het 11 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.658 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
99reacties

Vorige week hadden we als gemeenteraad een informatieve raadsbijeenkomst. Deze avond stond in het teken van 80 dagen Corona in Helmond. Het college kwam met een toelichting van het corona-beleid wat de afgelopen periode is doorgevoerd. Daarna kregen alle fracties de gelegenheid voor eigen inbreng en reactie op dit getoonde beleid. Het college vreest op financieel gebied voor een grotere kloof in de stad.

Als Helder Helmond waren we erg benieuwd naar de herprioritering van de verschillende portefeuilles. Welk stadsdossier krijgt voorrang en in welk tempo wordt dit behandeld tijdens de crisis? We hebben namelijk afgesproken dat we in deze onzekere tijden beleids-arm gaan opereren. In plaats daarvan zien we dat bij majeure projecten haast wordt gemaakt. Zoveel haast dat het horen van de inwoners naar achteren wordt geschoven. Dat blijkt bij de aanpak van het Huis voor de Stad en bij de Verkeersvisie, maar ook het horen van inwoners bij het Afvalbeleid riep bij ons vraagtekens op. Zo vreest Helder Helmond naast een financiële kloof ook voor een democratische kloof met de stad. De mening van de inwoners vinden we immers essentieel.

De gemeenteraad was dezelfde week ook bij elkaar om in gesprek te gaan over het Helmondse afvalbeleid. Afgelopen jaren is er volop ingezet op service. Omdat dit onvoldoende progressie heeft geboekt is er volgens het college een trendbreuk nodig. Hierdoor is Helmond o.a. voornemens om minder service te bieden door het invoeren van een prijsprikkel (betalen per volume of aanbod container) en het verlagen van de inzamelfrequentie van restafval. In de hoop dat de Helmonder beter afval gaat scheiden.

Helder Helmond maakt zich zorgen over deze aanpak en denkt dat het aantal dumpingen en bijplaatsingen flink zal toenemen. Een dag voor deze opiniecommissie concludeerde het college dat het aantal afvaldumpingen al is verdubbeld. Deze afvaldumpingen brengen vele kosten met zich mee. In het totaalbeeld wat nu wordt voorgeschoteld worden deze kosten niet meegenomen. Er wordt in het voorstel aangegeven dat de varianten kostenneutraal dan wel licht dalen ten opzichte het huidige beleid. Dit geeft dus een vertekend beeld.

Helder Helmond zoekt naar oplossingen die niet belastend zijn voor de inwoners zelf en wil graag de service behouden. We zijn daarom positief dat de GFT-container vaker wordt geleegd en goedkoper wordt. Daarnaast zijn we tevreden dat de al doorgevoerde maatregelen bij de milieustraat tot resultaat leiden. We wachten het nieuwe totaalbeeld af en willen daarom het huidige voorstel temporiseren. Nu overhaast een trendbreuk toepassen is voor ons geen must.

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

In de reacties hieronder staan updates van de weblog.

99 reacties:

Doen we nu al . Wij betalen net zo veel voor het legen van de oud papier bak als mijn zus die aan de andere kant van brouwhuis woont en bij haar netjes elke 4 weken de container leeg bij ons altijd 5 a 6 weken ertussen. We betalen voor dezelfde aantal legingen maar de onze wordt dus veel minder geleegd.

Beantwoorden

Ik maak me vooral zorgen, over hoe de mensen dalijk hun afval kwijt zullen moeten worden. Mijn grijze container zit iedere 2 weken vol. En ja, ik scheidt mijn afval zelfs ook nog goed. 5 zakken plastic iedere 2 weken, groencontainer netjes iedere keer buiten zetten, papier apart. Maar nog zit met het gemiddelde huishouden de grijze container vol! Hoe willen ze dat dan gaan doen als ze die iedere 4 weken op gaan halen? Wat ook nog gedacht van het ongedierte wat dat op gaat leveren, vooral in de zomermaanden?? Ik denk persoonlijk dat ze dit eerst maar eens goed moeten onderzoeken voor ze dit soort beslissingen gaan nemen.

Beantwoorden

Wat een slecht idee. Er is al zoveel zwerafval op straat, als mensen hun afval niet kwijt kunnen door minder ophalen zal dat alleen maar erger worden.

Beantwoorden

Ik heb een tijdje in Deurne gewoond waar ze ook langer ertussen lieten. Was echt niet te doen. We hebben vier kinderen die bakken zitten vol. En weet ik hoeveel zakken voor het plastic. Je werkt alleen maar in de hand dat mensen het overal gaan dumpen! Kom op zeg. Zijn toch de basis dingen van een huishouden die gewoon goed moeten blijven lopen.

Beantwoorden
Maartje Kuijpers

Waarom moet dit nu na jaren ineens zo snel behandeld worden in deze tijd dat we echt wel iets anders aan het hoofd hebben? Haastige spoed is zelden goed. Zijn er écht geen belangrijkere onderwerpen die er nu in Helmond spelen en die absoluut geen uitstel dulden? Als ik een woord als kostenneutraal lees, krijg ik alweer de stadhuis-kriebels.

Kijk maar bij het dossier milieustraat waar zowat elke Helmonder kon voorspellen dat dat goud fout zou gaan. En na een paar nieuwe maatregelen in één maand, werd het wat rustiger. Maar de gevolgen ervan, de dumpingen in Helmond, zijn er nog steeds.
Nu zie je ook weer aan de reacties dat dit niet wijs is. Soms merk ik dat zo’n stadsbestuur de feeling kwijt is met de Helmonder die echt niet gek is hoor. Bezint eer gij begint is een oude wijsheid die hierbij past.

Beantwoorden

Ze klagen over zwerf afval maar wat denk je wat er gaat gebeuren als dat doorgaat vind je overal afval en ongedierte willen ze dit je moet het voorkomen niet erger maken kom met een fatsoenlijk antwoord en anders zwijg

Beantwoorden

@Babette op maandag 25 mei 2020 om 06:52:

als het afval goed gescheiden wordt komt er niet meer ongedierte op de grijze container af. of wordt de groene ook maar eens in de 4 weken gelegd? want dat is weer vervelend voor mensen met een tuin die veel plantafval hebben enz. ik heb mijn groencontainer ook iedere 2 weken nagenoeg vol. ik ben het wel eens dat door verhoging en minder ophalen (net of je de bewoners even wilt straffen) het dumpen van afval zeker niet minder gaat worden. Vreemde redenatie van het gemeentebestuur…

Beantwoorden

De oplossing is simpel. 1 x per maand grof vuil ophalen aan de deur nadat men dat telefoniscb heeft gemeld bij de gemeente. Deden ze in mijn vorige woonplaats, gemeente Zederik, ook. Nooit grof vuil als zwergafval.

Beantwoorden
Lies van de Westerlo

Geen probleem met minder legingen of per leging betalen. Wij krijgen de kleine grijze bak nog niet voor de helft vol, elke keer. Dus wat dat betreft mag daar wel een goedkopere prijs op staan door per leging te betalen.

Als we met die container branden van vorig jaar zagen in de Rijpel zat daar weet ik hoeveel blik en glas in. Die brandde niet op en lagen gewoon op straat. Scheiden van afval gebeurt nog veel te weinig door sommigen.

Beantwoorden
Martin Coldeweijer

Driekwart van wat er in de Helmondse grijze bak belandt hoort er niet in thuis. Daarmee bungelen we onderaan de lijst wat betreft het scheiden van afval. Dat is de aanleiding voor deze beleidswijziging. De waarheid is dat het de meesten gewoon geen reet kan schelen. Afval gescheiden aanbieden en je glas naar de glasbak brengen kost voor hen te veel tijd en moeite. Het is die groep die het voor de rest verpest.

Maar let op, de tweede reden is dat we als gemeente sowieso steeds meer moeten betalen voor het verwerken van het restafval. De prijs gaat dus hoe dan ook omhoog als we niet beter gaan scheiden. Dit moet je dan ook vooral zien als een poging om de kosten te drukken voor de mensen die wel gewoon netjes hun afval scheiden. Ik ga straks waarschijnlijk minder betalen, want ik scheid al mijn afval al. En dan kun je als alleenstaande met minder dan een leging per maand toe.

Beantwoorden
Michiel van Geel

Martijn, je vergeet te vertellen hoeveel we achterlopen op vergelijkbare gemeentes en hoeveel geld het ons allemaal kost als het restafval zo veel blijft als nu. Wij moeten daar als gemeente ieder jaar meer voor betalen van de Nederlandse overheid. Zoals de afgelopen jaren al is gebeurd. Service was juist verhoogd, en dat heeft helaas niet geleid tot betere scheidingsresultaten. Bovendien worden de bewoners we meegenomen bij dit uitgebreide onderzoek. Dus het grootste issue is restafval. Voor de andere herbruikbare stromen gaat de service helemaal niet omlaag, eerder omhoog zoals bijvoorbeeld in de omer vaker GFT legen. Laten we samen zorgen voor minder restafval.

Beantwoorden

Goed verhaal Martijn! Je maakt Helmond wakker. We moeten inderdaad oppassen dat ons democratische bestel niet onder de noemer van ‘corona’ op de schop gaat.

Wat betreft het verhogen van de kosten voor het ophalen van vuil/groen en andere zaken: we scheiden op dit moment ‘normaal huisvuil’ (grijs), groen, plastic, papier, chemisch afval, elektrische apparaten, hout/ijzer, glas, kleding/schoenen, oude huisraad, en mogelijk nog wat zaken die ik vergeten ben. Je moet bijna een opleiding volgen om nog te weten wat waar in moet of wat mag en wat niet.

Zoals jij schrijft is het verhogen van de kosten geen duurzame oplossing. Diverse reacties steunen jouw visie. Ik sluit me daarbij aan!
Misschien moeten we als Helmond eens beter kijken naar de bron van al die overdaad aan afval die het resultaat is van de ‘wegwerp-maatschappij’ van de laatste 10-20 jaren. Laten we nu eens aan de oorsprong van het probleem beginnen, bijvoorbeeld met de vraag waarom alles in plastic wordt verpakt waar we dan geen raad meer mee weten!

Groetjes,
Hanneke Hegeman

Beantwoorden

Zorg er maar voor dat anderen hun rotzooi niet bij andermans kliko dumpt.

Beantwoorden

Wat is er mis met een “puntensysteem”? Per geleegde vuilcontainer “krijg” je één punt. Per geleegde biocontainer gaat er een halve punt vanaf. En per geleegde papiercontainer gaat er ook een halve punt af. Op het eind van het jaar reken je de punten af voor een “x” bedrag per punt. Door de chip in de containers is dit eenvoudig bij te houden. Dit is een prikkel die de lakse medebewoners nodig hebben om te gaan (afval)scheiden.

Beantwoorden

Ik zie ook mensen die een beetje lui zijn. Hele dozen in de papiercontainer b.v. die kun je plat en klein scheuren, dan kan er veel meer in. Datzelfde zie ik ook best vaak bij restafval. Met een beetje moeite maakt men dat klein(er) en dan past er ook veel meer in. Maar a.u.b niet het diftar systeem of hoe dat tegenwoordig heet. Dan krijg je kliko criminaliteit, dumpingen van anderen in jouw bak of dumpingen in vrij gebied. Dat is vragen om problemen.

Beantwoorden

De afvalproblematiek speelt overal. Ontwikkelt iedere gemeente en elk land een eigen beleid zonder te leren van de ervaringen elders?

Beantwoorden

@hanneke Hegeman: ik ben het eens met je laatste argument. Dat proberen we landelijk en in Europa ook aan te pakken, dat kan niet in Helmond. Wist je dat in ons restafval 42% GFT zit? En dat is toch wel 1 van de meest eenvoudig te herkennen herbruikbare stromen. Als dit in het GFT komt is het herbruikbaar, als het nu als restafval wordt verbrandt, kost het ons ieder jaar meer en zijn de grondstoffen verloren gegaan. Dus we kunnen nog heel wat ‘winst’ (lees: minder verlies) behalen als we alleen al beter GFT scheiden. Bovendien zit al wel in de intentie om juist dat GFT vaker op te halen (meer service).

Beantwoorden

@sander lam: er wordt juist heel veel naar andere gemeentes en systemen gekeken. Hier bijvoorbeeld de presentatie:
https://helmond.raadsinformatie.nl/document/8722858/1/CN_presentatie_Afvalbeleidsplan_fase_2

Beantwoorden

Democratische kloof met de stad was er al toch ?

Beantwoorden

@Lara Tamarinof op maandag 25 mei 2020 om 10:02:

Dus GroenLinks is ook tegen dit plannetje van de wethouder?

Beantwoorden

@Lara Tamarinof op maandag 25 mei 2020 om 10:04:

Bedankt voor je snelle reactie. Ik heb het document gelezen.

De nadelige effecten “die iedereen kan bedenken maar waar de politiek aan voorbijgaat” blijken elders inderdaad op te treden maar ook mee te vallen.

Groot probleem is zo te zien het gft van de hoogbouw. Daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. Je zit elke avond met de aardappelschillen waar je snel van af wilt. Een container op het balkon is geen optie, en voor dat kleine beetje helemaal naar beneden is ook zo wat.

Beantwoorden

@roke het plan is nog niet af, dit was een eerste bijeenkomst om alle opties op een rij te zetten .

Beantwoorden

Wat meer glasbakken her en der zou ook fijn zijn. Eerst mogelijke is 1 km verder en als je slecht ter been bent of afhankelijk van een rolstoel bv. Is dat niet praktisch. Ook containers bij veel flatgebouwen en ook in de zorg wordt geen afval gescheiden. Dat zijn wel grootverbruikers.

Beantwoorden

Daarom dumpen ze zo veel in de bossen
Hele huisraad

Beantwoorden

Klopt @Erica in Helmond is voor zorgverleners door instanties geen afvalscheiding. Deze worden in de algemene containers gestopt. Waar dit in veel andere gemeenten een andere zaak is. En meegenomen en gescheiden moeten worden door de instantie en dus niet in de algemene container verdwijnt. Ook zijn de glasbakken in de buurt, als ze al op afstand zijn, niet allemaal toegankelijk.

Beantwoorden
Helmond Toegankelijker

Als ze denken hiermee VOORUIT te komen zullen ze can koude kermis thuis komen denkt dat heel helmond gaat dumpen of stoken 🤣🤣 kan toch nie wa Julie willen doen?! Betaald hier al zoveel en alles is nog vies .. waar gaat t dan fout bij de betaling of dat er geen reet word uitgevoerd door degene die hierover gaan ?!!

Beantwoorden

@Lara Tamarinof op maandag 25 mei 2020 om 10:02:

Dank voor je reactie. Ik zou niet weten waarom we in Helmond niet wat meer aandacht kunnen besteden aan de negatieve effecten (veel te veel afval) van de weg-gooi-maatschappij. De vuilnisbak staat immers hier en niet in “Europa”.

Zoals jij aangeeft kunnen we nog winst boeken in een betere scheiding van het groen. Ik zou zeggen: blijf dat dat benadrukken in de communicatie. Herhaling van de boodschap boekt een beter milieuresultaat dan de kostenverhoging. De ervaring leert dat dit soort maatregelen niet tot het beoogde resultaat leidt.

En wat terecht wordt opgemerkt: hoe lossen we dit probleem op met mensen in flats? Dat lijkt me een eerste vereiste, zeker nu Helmond steeds vaker ‘omhoog’ gaat bouwen.

Hartelijke groet,
Hanneke Hegeman.

Beantwoorden

Vorige week werd het afvalbeleid van Helmond besproken tijdens een informatieve raadsbijeenkomst. Op dit moment wordt 51% van het Helmondse afval hergebruikt, terwijl de gemeente het doel heeft gesteld om 65% hergebruik te bereiken. Dit doel is dus nog niet bereikt en we zullen stappen moeten ondernemen om hier aan te voldoen.
Het hergebruiken van afval is op de eerste plaats duurzaam. Daarnaast stijgen de kosten om restafval te verwerken flink. Als de hoeveelheid restafval de huidige omvang blijft behouden, dan zullen de kosten van de afvalstoffenheffing in de toekomst alleen maar blijven stijgen. Dit raakt ons allemaal in onze portemonnee. Er is dus een verandering nodig.

De mogelijke oplossingen:
Tijdens de bijeenkomst kwam met name naar voren dat er nog veel GFT-afval tussen ons restafval zit. Op dit vlak is er nog een flinke winst te behalen om het hergebruik percentage te verhogen. Om deze reden zoekt de gemeente mogelijkheden om het scheiden van afval bij de Helmondse huishoudens te verbeteren. De wethouder legde hierbij mogelijkheden voor om dit bereiken, zoals:
1.Het restafval moet je weggooien in een algemene verzamelcontainer in je omgeving, GFT en oud papier blijft opgehaald worden aan huis (omgekeerd inzamelen).
2. Het aantal keren dat je restcontainer geleegd wordt verminderen (frequentie verlagen);
3. Je betaalt per keer dat je restcontainer geleegd wordt (prijsprikkel);

Onze reactie op deze oplossingen:
Vooropgesteld is het belangrijk om onze inwoners goed te informeren over hoe ze afval kunnen scheiden. Soms weet men niet dat wat ze in hun restcontainer gooien ook in een andere afvalbak mag.
Het omgekeerd inzamelen is voor de VVD fractie, geen optie. Het plaatsen van centrale verzamelcontainers is duur en het geeft veel ongemak voor onze inwoners.
De optie voor het verlagen van de frequentie is qua dalen van de afvalkosten interessant. Het minder vaak ophalen van de restcontainer (bijvoorbeeld eens per vier weken) levert een besparing op van € 9,00 per huishouden. Echter, zien wij als fractie veel nadelen bij dit systeem. Er zijn veel huishoudens in Helmond die niet vier weken uit de voeten kunnen met hun restcontainer. Denk bijvoorbeeld aan jonge gezinnen.
Tenslotte is er gesproken over het hanteren van een prijsprikkel. Als fractie zien wij deze optie graag verder uitgewerkt worden. Huishoudens die hun afval goed scheiden zullen hierdoor minder betalen aan afvalkosten, terwijl de huishoudens die hun afvalscheiding kunnen verbeteren hiertoe geprikkeld worden. De leus “de vervuiler betaalt” sluit hierbij aan. Tijdens de bijeenkomst is er steeds gesproken over het betalen per keer dat een restcontainer wordt geleegd. De fractie heeft de wethouder daarnaast ook gevraagd de optie om te betalen op basis van gewicht te onderzoeken.

In september komt dit onderwerp terug op de agenda. Op dat moment stellen we de definitieve kaders vast als gemeenteraad.
Heb je ideeën of tips? Dan horen wij die graag.

Beantwoorden

Nou’, dan weet ik het wel weer hoor, ze zorgen er nu alleen maar voor dat er nog meer creatieve dumpingen gaan komen en vele een extra container zullen moeten aanschaffen, waaronder ik zelf,met een huishouden van 6.personen. Waarom moet het allemaal zo vervelend, duurder en moeilijk worden gemaakt? Is het niet belangrijker dat we een zuivere stad hebben met gelukkige inwoners? In plaats van de milieustraten moeilijker toegangkelijk te maken, door de eisen van aanlevering en de verhoging van de stortkosten. De kringloopwinkels nemen ook al bijna niets meer aan, het wordt gewoon steeds zwaarder om.je rommel nog fatsoenlijk kwijd te kunnen. Introduceer de maandelijkse pakjesdag weer en laat de mensen het papier wat niet meer in de container past gewoon weer er naast zetten, zonder verder gedoe. Dus kortom, maak het makkelijker en goedkoper en geniet van onze mooie schone, opgeruimde stad.

Beantwoorden

Nou’, dan weet ik het wel weer hoor, ze zorgen er nu alleen maar voor dat er nog meer creatieve dumpingen gaan komen en vele een extra container zullen moeten aanschaffen, waaronder ik zelf,met een huishouden van 6.personen. Waarom moet het allemaal zo vervelend, duurder en moeilijk worden gemaakt? Is het niet belangrijker dat we een zuivere stad hebben met gelukkige inwoners? In plaats van de milieustraten moeilijker toegangkelijk te maken, door de eisen van aanlevering en de verhoging van de stortkosten. De kringloopwinkels nemen ook al bijna niets meer aan, het wordt gewoon steeds zwaarder om.je rommel nog fatsoenlijk kwijd te kunnen. Introduceer de maandelijkse pakjesdag weer en laat de mensen het papier wat niet meer in de container past gewoon weer er naast zetten, zonder verder gedoe. Dus kortom, maak het makkelijker en goedkoper en geniet van onze mooie schone, opgeruimde stad. Goed voor mens en werkgelegenheid.

Beantwoorden
Willie Spierings

Een paar jaar geleden start Helmond met plastic recycling, na, het eerste jaar kreeg Helmond een boete van 12 miljoen voor TE VEEL OPHAALD PLASTIC . En willen dat wij maximaal recyclen, meer gaan betalen en nog minder service????? Wat snap ik niet aan dit plaatje.

Beantwoorden

Waarom kunnen wethouders alleen maar denken in prijsverhogingen?? Zeker nu net de mensen hun vakantiegeld gekregen hebben en zien dat ze daarop zwaarder belast worden komt een wethouder met een hersenspinsel om het leven nog maar wat duurder te maken. Tis wel makkelijk om andermans geld uit te geven maar het is de hoogste tijd dat de gemeente gaat knippen in haar uitgaven zodat alles wat minder duur wordt

Beantwoorden

@VVD De mogelijke oplossingen:
Tijdens de bijeenkomst kwam met name naar voren dat er nog veel GFT-afval tussen ons restafval zit. Op dit vlak is er nog een flinke winst te behalen om het hergebruik percentage te verhogen.

Beste VVD Helmond tip : begin een campagne bij de Helmondse thuiszorginstanties. Veelal dumpen de medewerkers in flats en appartementencomplexen deze luiers nog bij het restafval. En ze mogen volgens de gemeente site bij het GFT. Zelf afvoeren zou immers voor veel andere bewoners prettiger en nog beter zijn.

Beantwoorden

De VVD is wel reëel in haar aanpak vind ik. Duimpje van mij.

Beantwoorden

Op het kampje mag alles pallets vloerbedekking kartonnen dozen alles gaat in de wagen zijn die wat meer

Beantwoorden

@VVD Helmond op maandag 25 mei 2020 om 15:45:

Beste VVD-mensen: mijn voorstel: pak het probleem aan bij de bron, bij het ontstaan. Wat er nu gebeurt is dweilen met de kraan open. Gewoon de productie van afval aanpakken! Ophouden met die weg-werp-mentaliteit te stimuleren en mensen leren duurzaam te denken. Mensen op extra kosten jagen werkt niet. Een voorbeeld: de plastic tasjes mogen in de winkels niet meer gratis worden verstrekt, terwijl het gros van de artikelen wel in plastic verpakt wordt verkocht.

Beantwoorden

@Lara op maandag 25 mei 2020 om 08:56:

Klopt dat we als gemeente flink baat hebben bij een betere afvalscheiding. Helder Helmond is daar ook niet op tegen. Alleen de voorgenomen aanpak deugd niet in onze ogen. We moeten juist niet de service gaan verminderen. Gedwongen afvalscheiding werkt averechts! Dat heb ik proberen duidelijk te maken in mijn column.

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman op maandag 25 mei 2020 om 08:58:

Eens dat er ook goed gekeken moet worden naar de bron van het probleem. M’n collega-raadslid Alexandra Koolen heeft daar deze week in de commissie ook aandacht voor gevraagd. Maar dit kunnen we natuurlijk niet alleen in Helmond oplossen.

Beantwoorden

Het is niet praktisch als de grijze container minder vaak wordt geleegd. Zeker als je jonge kinderen hebt zit deze best snel vol met luiers bijvoorbeeld. Als ie niet opgehaald wordt dan moet ik het ergens anders kwijt als ie al vol zit. Ik zal niet maandelijks naar de milieu straat gaan voor zoiets. Dan zou ik ze op het werk weg kunnen gooien waar de grote container elke week geleegd wordt.
Of in de depodog of de gele prullenbak in de straat.
Klopt het dat luiers in de GFT bak mogen? Want dan ga ik dat vanaf nu meteen doen!

En als er per gewicht betaald gaat worden dan worden mensen ook creatief, dan krijg je allerlei rest in de GFT container, wat weer extra kosten met zich meebrengt om er weer uit te halen. En in sommige buurten zullen bewoners ook de rest container van de buurtbewoners wat aanvullen met hun eigen afval.

In denk dat je je moet afvragen wat er belangrijker is: 65% hergebruik Of tevreden bewoners en een schone stad/natuur.

Zoals eerder aangegeven kost het opruimen van illegaal afval ook een boel. Waardoor je de kostenbesparing weer kwijt bent.

Beantwoorden

@Tim
Ja. Luiers mogen in de GFT.
Kijk even op de afval pagina van gemeente helmond daar staat een overzicht wat waar in mag en kan.

Beantwoorden

@Tim op dinsdag 26 mei 2020 om 08:30:
@Laura op dinsdag 26 mei 2020 om 11:09:

Nee, Luiers mogen zeker niet in de GFT-container!!!

Beantwoorden

@Martijn Rieter
En daar zat ik op te wachten. Allerminst overzichtelijk schema ….?

Meneer Rieter, daar zou je dus een goede eerste stap kunnen maken. Misschien met kleur werken. Zelfs de woningbouwvereniging kwam hier niet uit. Maak een begin dat zorginstellingen de luiers zelf afvoeren zoals in andere gemeenten ook al geregeld is.

Beantwoorden

@Laura op dinsdag 26 mei 2020 om 13:11:

Ik ben het met je eens dat het schema niet heel erg duidelijk is. Je suggestie met kleuren vind ik een goede. Ik zal je suggestie doorgeven!

Beantwoorden

@Martijn
Dat van de zorginstellingen ook. Waarom word die suggestie niet opgepikt? Juist als men voor afval extra wil gaan laten betalen. En minder leegmomenten. Dan kan het toch niet zo zijn dat een thuiszorginstelling dit afval dumpt in gezamenlijke containers. Kijk eens bij andere gemeenten hoe dit geregeld is. Neem Amsterdam. Een aparte box die door de instellingen moeten worden omgewisseld, meegenomen en afgevoerd. Zo gaan de containers minder stinken, minder omwisselmomenten voor nieuwe containers. Dus minder kosten, dus ook servicekosten worden vervolgens lager. En afvalscheiding word beter. Denk hierbij door de verlaging servicekosten ook aan de mensen die al minder te besteden hebben.

Beantwoorden

@martijn dit is ook wellicht interessant:
https://luierrecyclingnederland.nl/gemeenten/

Luierrecycling Nederland helpt gemeenten om de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal i.s.m. kinderdagverblijven en zorginstellingen mogelijk te maken.

Verschillende gemeenten hebben inleverpunten voor luiers, dat scheelt een hoop rest afval.

In totaal zijn er nu 16 gemeenten:

Baarn, Capelle aan den IJssel, Grootegast, Hengelo, Landgraaf, Leek, Leiderdorp, Leusden, Marum, Noordoostpolder, Opmeer, Soest, Tholen, Waterland, Winsum en Zuidhorn.

Beantwoorden

Stop alsjeblieft met dat gescheiden inzamelen, moet Helmond nu het wiel weer opnieuw uitvinden? Los van dat wat wel en niet in welke bak mag steeds verandert, pizza doos in de grijze bak ..luier wel of niet apart inzamelen.. de burger wordt er doodziek van en het geheel kost steeds meer geld, en ondertussen importeert Nederland afval uit Engeland en Italië om de ovens brandend te houden…

Neem het voorbeeld aan Amsterdam en ga in een fabriek scheiden, papier, groen en grijs, de totale opbrengst is vele malen hoger en beter, de burger wordt er niet meer mee lastig gevallen en als het dan toch om het milieu gaat.. er rijden minder vuilniswagens rond …

@ wethouder die er voor verantwoordelijk is bel eens met je collega in Amsterdam…
Zie gemeente site Amsterdam:
Vanaf 2021 stopt de gemeente Amsterdam wel met het gescheiden inzamelen van plastic en drankkartons. De belangrijkste reden hiervoor is dat nascheiding minder afhankelijk is van (goed) gedrag van bewoners: een nascheidingsinstallatie kan goed omgaan met vervuiling van het afval. Ook is de kwaliteit van de machines waarmee afval wordt gescheiden sterk verbeterd, waardoor machines méér plastic kunnen scheiden dan Amsterdammers zelf. Alles bij elkaar levert dat de meeste milieuwinst op. Wethouder Van Doorninck: “Voor Amsterdammers die net gewend zijn aan het apart inzamelen van plastic roept dit misschien de vraag op waarom we de afgelopen jaren gescheiden hebben ingezameld. Maar juist doordat Amsterdam aan zowel bron- als nascheiding heeft gedaan, kunnen we nu op basis van de resultaten een weloverwogen keuze maken om vanaf 2021 plastic en drankkartons niet meer apart in te zamelen.”

Beantwoorden

Toevoeging op bovenstaande uit Barendrecht…:

https://www.cdabarendrecht.nl/nascheiding-beter-voor-u-en-het-klimaat/

Beantwoorden

Joep: Op zich ben ik daar wel voor, maar je Rest container zit dan wel zeer snel vol, als ik zie hoeveel plastic zaken ik elke keer heb.

Ik vraag me inderdaad af hoeverre Gemeente Helmond naar een case zoals Amsterdam en Barendrecht gekeken heeft. Ik vermoed zelf dat ze een doel gesteld hebben (65%) en dat koste wat het kost dat doel gehaald moet worden.

Beantwoorden

@Tim Als men ipv het plastic de grijze bak weer elke week ophaalt is dat probleem ook opgelost, iedereen kan zijn afval kwijt, mensen gaan niet creatief afval dumpen tussen het plastic, de kleding bakken en de groenbakken, en men heeft meteen een rendement van meer dan 80% als je het stuk leest uit Barendrecht. Toevallig laatst op een documentaire in Duitsland gezien dan men daar zelfs glas en oude apparaten uit de afvalstromen filtert, men is daar zelf gestopt in sommige gemeenten met dat apart in te zamelen, want het is effectiever makkelijker en dus goedkoper, en men valt de burger er niet mee lastig.. op dit moment is het een ingewikkeld gedoe … een voorbeeld :een theezakje moet in de groenbak, .. grof snoeiafval in de grijze bak….. wat nou als ik een theezakje heb van Lipton, die zijn van kunststof… nee dat moet weer in de grijze bak… wat is grof snoeiafval? Takken van 1 cm dik ? 2 cm?,en wat nou als ik die door een shredder haal? Mag het er dan wel in? En zo kun je nog wel ff doorgaan….

Beantwoorden

@Laura op dinsdag 26 mei 2020 om 13:56:
@Tim op dinsdag 26 mei 2020 om 18:15:
@Joep op woensdag 27 mei 2020 om 02:38:

Laura, Tim en Joep, bedankt voor jullie reacties en suggesties. Ik zal deze bespreken in de Helder Helmond fractie!

Beantwoorden

Dit zelfde deden ze al in meerdere gemeentes met als droevig resultaat een ver tien voudiging van afval dumpingen.
In oa geldrop moest zelfs het kanaal geleegd worden wegens alle vuilniszakken.
De stank van de bakken was in de zomer niet te harden.
Ikzelf gebruikte de bakken a 9 euro per lediging helemaal niet meer ze lagen netjes opgeborgen op de vliering van mijn garage.
Dit is een slecht plan en gaat de burger en gemeente heel veel geld kosten.

Beantwoorden

Ik doe dan wel scheiden de vuilnis zakken met naam en adres erin en zonder adres zodat ik het bij elly in de voortuin kan zetten

Beantwoorden

Update 1:
Zijn de Helmonders bereid hun afval beter te scheiden om zodoende verhoging van de afvalstoffenheffing te voorkomen?
Onderzoeksbureau Toponderzoek kreeg van Weekkrant de Loop de opdracht dat te onderzoeken. Het anoniem invullen van hun vraaglijst kost je slechts 5 minuutjes. Je vindt de enquête hier.
Ook de weblog is benieuwd naar de resultaten van deze enquête. Al was het maar om te zien of de reacties bij deze column en de conclusies van het onderzoek enigszins matchen. “Helder Helmond is geen voorstander van gedwongen afvalscheiding omdat het een verkeerd effect zal hebben. Het aantal dumpingen zal flink gaan toenemen. We maken ons daar erg zorgen over.” Dat liet Martijn Rieter desgevraagd weten.

Beantwoorden

Update 2:
In totaal namen 636 Helmonders in juni deel aan het afvalbeleid-onderzoek van Weekkrant de Loop. Daarvan zegt 61% al hun huishoudelijk afval te scheiden, 44% vindt dat ieder huishouden evenveel afvalstoffenheffing zou moeten betalen. Om de verwachte kostenverhoging in Helmond te voorkomen is 58% van de respondenten (sterk) tegenstander van het verlagen van de inzamelfrequentie van restafval. Dat is onze bloemlezing van de conclusies.
De Loop publiceerde een uitgebreid artikel, hieronder de infographic en dit is het volledige rapport (pdf).

Beantwoorden

In de Telegraaf stond onlangs dat veel gemeenten stoppen met afval scheiden, het is achteraf gezien nutteloos en te duur.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2049900005/afval-scheiden-gaat-toch-op-de-schop

Dus gemeente Helmond, waar hebben we het over….

Beantwoorden

Update 3:
Tenzij we ons afval meer gaan scheiden, gaan we er meer voor betalen
Onze gemeente komt de laatste jaren geld tekort voor de kosten van afvalverwerking, dit jaar is dat zo’n 665.000 euro. De afvalverwerkingskosten stijgen en dat komt voor een groot deel door stijgende kosten voor de afvalverbranding en verwerkingskosten en de lagere opbrengsten voor herbruikbare stromen. Op deze ontwikkelingen heeft de gemeente geen invloed.
De enige oplossing om de kosten te beperken is volgens B&W dat het afval in Helmond beter wordt gescheiden. “Er zijn daarom maar 2 keuzes te maken, niets doen in de inzamelsystematiek en deze kostenstijgingen door belasten aan onze inwoners of ervoor zorgen dat de inwoners van Helmond het tarief lager houden door meer afval te scheiden. Bij ongewijzigd beleid zullen de kosten voor de inwoners stijgen met iets meer dan 15%. Alles houden zoals het is, is helaas geen mogelijkheid; onze inwoners gaan meer betalen of moeten meer scheiden om dit te voorkomen.”
Uit afvalsorteeronderzoek blijkt dat het afval in Helmond beter gescheiden kan worden. Om dat scheiden te bevorderen wil B&W volgend jaar een aantal veranderingen invoeren, zoals:

  1. Voor iedere keer dat jouw grijze kliko wordt geleegd moet je 4 tot 6 euro betalen. Voor het gescheiden aanbieden van Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT), Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PMD) en Oud papier en Karton (OPK) betaal je 0 euro.
  2. Het invoeren van een progressief tarief op de milieustraat (door een laag tarief voor bijvoorbeeld de eerste 3 bezoeken en een verhoogd tarief voor verdere bezoeken). Dit moet met name bedrijven tegenhouden.
  3. Extra budget voor handhaving om dumpingen tegen te gaan.

De invoering van de maatregelen levert daarmee een besparing van zo’n 9 euro per huishouden per jaar op, zo berekende B&W. “Maar er zijn uiteraard meer aspecten die de reinigingsheffing bepalen (bijv. stijgende verwerkingskosten, dalende opbrengsten voor herbruikbare stromen en het stijgen van het aantal kwijtscheldingen) en de besparing weer doen dempen” meldt B&W erbij.
Dit alles blijkt uit het voorstel dat B&W naar de gemeenteraad stuurde, zie het betreffende Raadsvoorstel (pdf) en deze en deze uitgebreide rapportages (ook in pdf). De gemeenteraad gaat daarover volgende week donderdag vergaderen neemt dinsdag 22 september de beslissing.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 1 september 2020 om 11:11:

Lekker je container buiten zetten, netjes gesorteerd. En de heel buurt flikker er nog bij, en jij krijgt de rekening van de rotzooi van andere. Werkt toch niet dit systeem.

Beantwoorden

Gewoon ondergrondse plaatsen veel beter

Beantwoorden

Er gaan al stemmen op om alles achteraf te gaan scheiden. Lagere kosten en betere scheiding. Dan hoeft de gemeente helemaal geen groene bak meer op te halen… hoppa.

Beantwoorden

wij betalen al gemeente belasting wordt deze dan verlaagd en ben bang door de verhoging er nog meer overal gedumd wordt en wat dat opruimen weer voor extra kosten met zich meebrengt en daarbij te denken voor de ouderen en de minima die krijgen het dan nog zwaarder

Beantwoorden

Vervuiling tegen gaan van de bakken te lang aan de straat laten staan, geen mogelijkheid om de plastic zak op te hangen,
En omdat ik wel aan scheiden van het afval doe krijg ik toch de rekening van andere

Beantwoorden

Dit soort bedragen, werken alleen maar afval-dumping in de hand, dus gaan ze het budget voor handhaving verhogen. Dat is toch een omgekeerde wereld.

Beantwoorden

Hoeveel kliko’s zakken en bakken moeten er nog gebruikt worden? En dan ook nog de mensen met extra kosten opzadelen ? Hou op hoor

Beantwoorden

Het is sowieso al harstikke duur in deze gemeente. Zelfs geen pasje voor de milieustraat voor de inwoners van Helmond zodat je kosteloos je grof vuil weg kunt brengen.
En scheiden? Bij appartementen wordt GFT niet apart ingezameld van het overige vuil. Je hebt hier een groene bak waar alles in gaat, de papierbak en het plastic apart.

Beantwoorden

Typisch beleid van achter bureau denken en denken vanuit politiek! Gemeente moet gespekt worden… burger betalen en uiteindelijk levert het niets op…
Daarbij ook een gemis van de ambtenaren die niet vooruit kunnen denken… consequenties/misbruik…

Beantwoorden

@Ingrid Stel op dinsdag 1 september 2020 om 12:10:

Omdat het anders te lang werd, hebben niet alle voorstellen van B&W genoemd.
Maar ik het raadsvoorstel (pdf) staat onder meer: “Het gescheiden inzamelen van GFT in de hoogbouw in te voeren en het plaatsen van de benodigde voorzieningen om hieraan te kunnen voldoen (incl. inzamelmiddelen voor in de keuken)”. In de genoemde uitgebreide rapportages staat er nog meer over te lezen.

Beantwoorden

Veel mensen gooien plastic en papier nog bij huisafval ..dat moet beter ook blikjes bij plastic. Gratis zakken voor 🤨😊

Beantwoorden

Ambtenaren vervelen zich en gaan weer de volgende flop bedenken….

Beantwoorden

dan kunnen ze nog meer afval dumpen want de meeste gaan dat nirt betalen en wie ruimt het dan op

Beantwoorden

Wat een dom idee. Mensen gaan bij de buren hun afval in de kliko gooien en het werkt afval dumpen in de hand.
Gemeente Helmond: niet doen!

Dan maar weer mensen GOED duidelijk maken dat ze hun afval goed moeten scheiden. BLIJF informeren. De kracht van de herhaling.

Beantwoorden

Bij ons in Brandevoort heeft de gemeente afval scheiden uitgefaseerd en wij krijgen alleen maar een ondergrondse afvalcontainer voor alles.

Beantwoorden

Ik scheid altijd afval hoe het moet

Beantwoorden

Alles op straat dumpen , als ze t nog moeilijker maken dan t al is

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 1 september 2020 om 11:11:

Deh plein heb ik moeten harke met taakstraf 🤣👊

Beantwoorden

In beek en donk betalen we 10 euro per bak en ook nog betalen voor de groene en dan de plastic en de papier apart

Beantwoorden

Ik hoor het al. De gem belasting gaat zoiezo omhoog. Daarnaast heb ik nog niet zollang geleden gelezen dat wij afval te goed scheidden…en dst kostte ook heel veel geld.

Beantwoorden

In Den Haag hebben ze het scheiden volledig losgelaten en kiep je alles in een ondergrondse container. Grofvuil wordt gewoon opgehaald en je betaalt daar minder dan in Helmond

Beantwoorden

Heb al 3 bakken voor de deur en zakken voor plastic in de schuur dis hoeveel komen er bij 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

Beantwoorden

LG, als je container lang aan de straat staat ligt dat ook een gedeelte aan jezelf. Je kunt hem ook smorgens als je gaat werken even buiten zetten en als je thuis komt meteen binnenhalen. Ook die haken om plastic zakken op te hangen kun je zelf aanvragen. Gratis.
En dat Helmond zo duur zou zijn is ook niet helemaal waar. Eindhoven is duurder (afvalstoffen heffingen) en andere omliggende gemeenten ook.

Beantwoorden

Papier weer los ophalen, dat scheelt ook een boel rommel..

Beantwoorden

Volgens het ED gaan we in Helmond 4 tot 6 euro per leging van de grijze container betalen, lekker toch zo’n stadsbestuur dat alleen maar kan denken in lastenverzwaring

Beantwoorden

Afvalscheiden gaat op de schop…
Zie telegraaf 27 juli jl.
Advies van de specialisten…..alles weer in een bak.
Wasrom geen eenduidig beleid?

Beantwoorden

@Andre op dinsdag 1 september 2020 om 20:49:

Volgens de weblog ook 4 tot 6 euro, dus dan zal het wel kloppen. Ik weet niet of jij de tekst las, maar het is juist een kleine lastenverlichting van 9 euro per huishouden hoor.

Beantwoorden

@Rijpelaar op woensdag 2 september 2020 om 11:22:

Die besparing van 9 euro die jij noemt, staat nog ter twijfel. Het voorstel aan de raad zegt namelijk:

“Hier staat tegenover de verwachte kosten voor de burger dalen met ca. € 427.000 (of € 11 per huishouden). Dit komt door het aanleveren van minder restafval (kosten) en meer gescheiden stromen als PMD, papier en glas (opbrengsten). De invoering van de maatregelen levert daarmee een besparing van ca. € 9 per huishouden op, maar er zijn uiteraard meer aspecten die de reinigingsheffing bepalen (bijv. stijgende verwerkingskosten, dalende opbrengsten voor herbruikbare stromen en het stijgen van het aantal kwijtscheldingen) en de besparing weer doen dempen.”

De gemeente houdt dus een slag om de arm. Met andere woorden: het voorstel zoals dat er nu ligt is een tombola! De vraag is of wij daar als inwoners via onze vertegenwoordigers in de raad mee moeten instemmen. Het lijkt me van niet!

Op dit moment betaal ik betaal per jaar aan “Afvalstoffenheffing basis woning”: (Restafval + groen) E 213,12. (2 containers van 140 liter). Ik zou zeggen: halveer dat bedrag maar dan betaal ik voor mijn ”grijs” graag 4 tot 6 euro per leging. Ik weet zeker dat ik dan op jaarbasis E 100,– bespaar!

Beantwoorden

Zie EenVandaag van 2-9, item over afvalscheiden achteraf ipv bij de bron

Beantwoorden

Vreemd of niet? Mensen gaan afval dumpen in parkjes, bossen en tankstations. Wie vraagt erom?

Beantwoorden

Toen het afval nog gouden bergen opleverde werd het ook niet met de burgers gedeeld maar wel steeds meer betalen..

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman op woensdag 2 september 2020 om 12:21:

Volgens kan mij kan de gemeente weinig doen aan die stijgende verwerkingskosten en dalende opbrengsten voor herbruikbare stromen. Dat zijn landelijke trends. Alleen maar eerlijk dat ze dat melden vind ik.

Beantwoorden

@Rijpelaar op vrijdag 4 september 2020 om 08:57:

Dat is ook zo, maar het is wel aan de gemeente om creatief om te gaan met deze problematiek. En in ieder geval duidelijkheid te geven aan de burgers en die is er nu onvoldoende. De raad moet nu instemmen met een onzekerheid. Ik vergelijk het maar met de zogenaamde pensioenoplossing: “Het kan zijn dat u uw geld straks krijgt, maar hoeveel, dat weten we niet.”

Groetjes,
Hanneke.

Beantwoorden

@Joachim Kerkman op dinsdag 1 september 2020 om 19:10:

Nul. De grijze bak moet gewoon leger en de andere bakken moeten voller en dat gaat de gemeente belonen.
In dat plan van de gemeente staat dat in het restafval nog 42% gft-afval, 15% PMD en 7% papier zit. Het scheidingspercentage bedraagt ca. 51% en blijft daarmee ook ver achter bij vergelijkbare gemeente in Nederland.

Beantwoorden

Wat men niet uitlegt is, waarom worden de kosten duurder….?? Vanuit de EU is bepaald dat er een x percentage gerecycled moet worden.. dat is door onze eurofiele regering natuurlijk over genomen…en om gemeentes te dwingen meer te scheiden heeft de overheid de belasting per verbrande ton afval flink verhoogd per begin 2020 … dat is het probleem… de kosten voor verbranding zijn juist gedaald en zo laag dat Nederland afval importeert.. het probleem is dat je niet als gewone burger een zakelijke container kunt aanschaffen..daar zit deze belasting niet op… en is vele malen goedkoper dan een van de gemeente.. waar de belasting vanuit de overheid in zit verwerkt…
Uiteindelijk zet het weinig zoden aan de dijk… er is teveel plastic, wat op dit moment niet gerecycled kan worden en opgeslagen wordt omdat nieuw plastic vanwege de lage olieprijs gunstiger is…de overheid heeft zelfs toestemming gegeven om het te verbranden…zelfde met papier… er is teveel papier sinds China geen papier meer opkoopt in Europa..de prijzen zijn bijna negatief.. en er is een papier berg… lees de gemeente moet betalen voor het afvoeren van papier.. maar dit is nog goedkoper dan verbranden ivm de belasting op het verbranden daar op….

Dit alles is terug te vinden in diverse nieuws artikelen van de afgelopen maanden

Samengevat een grote financiële bull shit.. it’s all about the money..
Als het ging om beter scheiden had men wel gekozen voor na scheiding… dat percentage is nergens te halen op de manier van voorscheiding..
De gemeente creëert nu een probleem .. er gaat veel meer gedumpt worden.. ook zal er tussen het plastic meer zooi komen waar men niks aan heeft.. en dat leidt weer tot hogere kosten… om een steeds groter wordende plastic en papier berg te creëren.. die in het geval van papier verbrand kan worden als bio bij stook, want hout…ipv hout pallets kopen in Amerika.. en de slecht of niet recyclebare kunststoffen kunnen ook beter verbrand worden…
Wat de gemeente moet doen ? Bij de overheid klagen dat het totale waanzin is deze verbrandings belasting..en eens tegen gas geven, het enige wat het oplevert is de burger op onkosten jagen.. begin bij de bron..en verpak eens wat minder in plastic, jaren geleden ging dat ook prima..ik als burger heb geen keuze bij veel zaken..het is nu eenmaal zo verpakt..

Beantwoorden

@Joep op zaterdag 5 september 2020 om 15:28:

“Dit alles is terug te vinden in diverse nieuws artikelen van de afgelopen maanden” – kun je er enkele noemen?

Beantwoorden

@Sander Lam

Oh en niet te vergeten..

https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2020/02/21/05/00/afvalstoffenheffing-steeg-nog-nooit-zo-hard#/

Belangrijke oorzaak van de stijging lijkt de hogere belasting te zijn die gemeenten betalen voor het storten en verbranden van restafval. Deze belasting steeg vorig jaar van € 13 naar € 31 per ton afval. Veel gemeenten berekenen deze lasten door in een hogere afvalstoffenheffing. Met de belastingverhoging wil de rijksoverheid recycling bevorderen.

Beantwoorden

@Joep op zaterdag 5 september 2020 om 23:55:

@Joep op zondag 6 september 2020 om 00:01:

Bedankt voor de aanvulling. Ik had natuurlijk ook zelf kunnen zoeken maar ik vind het altijd interessant om te weten op welke bronnen iemand zich baseert.

Financiële en maatschappelijke belangen gaan inderdaad niet altijd hand in hand. Dan is het een kwestie van kiezen. Het RTL-artikel dat je noemt geeft daarvan een mooi voorbeeld: op dit moment kiest de auto-industrie voor nieuw plastic omdat dat goedkoper is, maar je kunt ook met elkaar afspreken om minimaal een bepaald percentage recycle-plastic te gebruiken omdat dat maatschappelijk beter is.

Beantwoorden

@Joep op zaterdag 5 september 2020 om 15:28:

Dag Joep, leerzaam wat je schrijft! Dank. Heb je er wel eens aan gedacht van je inspreekrecht bij de gemeenteraad gebruik te maken? Wat jij schrijft is buitengewoon interessant, ook voor de leden van de gemeenteraad. Dat geeft misschien een ander soort discussie.

Groetjes,
Hanneke Hegeman.

Beantwoorden

Ik denk dat Joep zijn tijd beter kan besteden.
De gemeente doet toch wat ze zelf wil.

Beantwoorden

@Joep: bedankt voor je bijdrage. Geeft een interessante draai aan de discussie over dit onderwerp.

Een citaat uit de VEH site waarnaar je verwijst: “Gemeenten zeggen steeds meer geld nodig te hebben voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning”.

M.a.w. de gemeente heeft er belang bij dat burgers slecht afval scheiden en op deze manier de gemeentelijke kas spekken.

Beantwoorden

Dit wordt een fiasco ik zet nu elke 2 weken een overvolle bak aan de weg en ik scheid mijn afval zeer goed.
Maar ik houd katten en zit dus met katten grid
Dit gaat mij dus ca 26 x 5 eurie kosten per jaar.
Eerder toen ik nog te Geldrop woonde flikte de gemeente ook dit trucje.
De oplossing bleek eenvoudig de zwarte bak werdt gereinigd en permanent opgeslagen in de schuur.
Brandbaar restafval verdween doodleuk in de kachel tja opstoken kan ik zelf ook wel.
En dat grid tja wij spoelen ca 10 x per dag de wc door en daar kan dan best een paar liter grid bij.
Mijn probleem was opgelost letterlijk en figuurlijk.
Na 3 jaren werd de gemeente echter wakker dus kreeg ik een brief waarom mijn afval bak nooit aan de weg stond. Wha ha ha das oud papier.
Maanden later weer zo’n brief met het dringende verzoek deze te beantwoorden. Oud papier case closed.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *