43reacties

Rieter: Vuurwerk in Helmond, verbod or not?

Over een maand is het alweer Oud & Nieuw. En hoe dichter we bij het nieuwe jaar komen, hoe meer de discussie wordt gevoerd over een mogelijk vuurwerkverbod. Ook in de Helmondse gemeenteraad komt deze discussie jaarlijks terug. Afgelopen week heeft het demissionaire kabinet alvast de knoop doorgehakt voor dit jaar. Net als vorig jaar mag er ook komende jaarwisseling landelijk geen vuurwerk worden afgestoken. Dit na onder meer een brandbrief van verschillende burgemeesters en oproepen vanuit de medische wereld. Het kabinet hoopt zo te voorkomen dat de zorg overbelast raakt door een toestroom van vuurwerkslachtoffers. Maar in hoeverre ontlast dit de zorg?

Ik ben geen arts, dus ik laat daarover graag de experts aan het woord. Volgens OMT-lid Ernst Kuipers vormen vuurwerkslachtoffers geen grote belasting voor de zorg. Het zou zelfs heel zeldzaam zijn dat iemand door vuurwerk op de IC terechtkomt, aldus Armand Girbes, IC-hoofd van het Amsterdam UMC. En ook OMT-lid Diederik Gommers sprak zich hierover uit: ‘Ik ben het er niet helemaal mee eens dat we corona gebruiken om het vuurwerk af te schaffen.’ De druk die vuurwerkslachtoffers leggen op de zorg, komt vooral terecht op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen en bij huisartsen, maar het aantal opnames dat daaruit voortvloeit en de duur naar verhouding is volgens de artsen zeer beperkt. Desondanks begrijp ik dat we de belasting in de zorg, hoe gering die ook is, niet willen vergroten. Echter, was het niet veel effectiever en logischer geweest als het kabinet had geïnvesteerd in extra IC-capaciteit en/of zorgpersoneel, in plaats van in te zetten op deze schijnoplossing? Dat had de zorg pas echt ontlast!

Afijn, al jaren wordt in Helmond aangetoond hoe moeilijk het is om bij vuurwerkoverlast te gaan handhaven. Je kan wel een verbod invoeren, maar wat is dat waard als je het nauwelijks kan handhaven? Ook in de Helmondse gemeenteraad zijn er verschillende partijen die zich uitspreken voor een permanent totaalverbod. Ikzelf heb er mijn twijfels over en zou liever deze traditie behouden. Uit cijfers (pdf) is gebleken dat afgelopen jaar het aandeel ongevallen door zwaar illegaal vuurwerk relatief hoger is geworden dan voorgaande jaren. Door het gereguleerd toe te staan acht ik de kans kleiner dat er massaal naar illegaal vuurwerk wordt overgegaan of dat mensen een andere uitlaatklep gaan zoeken. Door het invoeren van vuurwerkvrije zones bij verzorgingstehuizen en dierenparken is het gemakkelijker te handhaven. De gemeente Helmond heeft nog geen kleur bekend voor of tegen een permanent vuurwerkverbod. Wat vindt u? Vuurwerk in Helmond, verbod or not?

Martijn Rieter
Fractievoorzitter Helder Helmond