Buiten is het 2 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 100.789 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
7reacties

Op 14 januari van dit jaar ben ik aan de slag gegaan als wethouder economie, financiën en werkgelegenheid van Helmond. Ik vind het een eer om deze functie te vervullen. De inwerkperiode was van korte duur, op dit moment ligt mijn focus voor de volle 100% op de corona-crisis. Het is een onwerkelijke periode.
Een crisis, met een omvang die zijn weerga niet kent. Corona treft de hele wereld, en daarmee ook onze stad, vol in het hart. Als ik door het centrum loop, word ik verdrietig van de lege winkelstraten en de vele lege terrassen. Maar het is nodig om de maatregelen na te leven, zodat we het virus samen kunnen verslaan.

We hebben als gemeente een luisterend oor voor zorgen en onzekerheid van ondernemers met een ondernemersloket waar zij terecht kunnen met alle vragen rondom de (Rijks)regelingen die er zijn. Deze week starten we met een klankbord met experts voor (vertrouwelijke) ondernemersvragen. En met een online ondernemersenquête monitoren we waar ondernemers behoefte hebben aan extra ondersteuning. Kortom, we doen er alles aan om te helpen waar we kunnen.

Ik maak me zorgen over de financiële weerbaarheid van een groot aantal ondernemers in Helmond. Regelmatig spreek ik met ondernemers waarbij het water aan de lippen staat. Omzetten staan onder druk of zijn zelfs helemaal weg, terwijl veel kosten wel gewoon doorlopen. Vaak nemen de kosten voor huisvesting en loon het grootste gedeelte van de totale bedrijfskosten in beslag. Vorige week hebben we als gemeente het goede voorbeeld gegeven en zijn de huren van onze maatschappelijke panden opgeschort. Hiermee hopen we de huurders wat extra lucht te geven.

Ik roep alle investeerders, van private eigenaren en beleggers tot aan pensioenfondsen op om maatwerk te leveren als het gaat om het innen van huren bij ondernemers. Sta open voor het gesprek met de ondernemers. Kijk samen naar mogelijkheden om de huur op te schorten. Volgens mij zijn alle partijen gebaat bij het overeind houden van onze ondernemers.
Maar ik roep ook de ondernemers op om creatief te zijn, ga in gesprek, schroom niet om hulp te vragen. Onlangs is er een Helmonds initiatief in de lucht gegaan om ondernemers, die daar nog niet in voorzien waren, een centrale online webshop aan te bieden. Maak hier gebruik van.

Natuurlijk kunnen we als gemeente niet alle angst wegnemen. Er zijn ondernemers die de financiële gevolgen van deze crisis niet te boven komen. Maar laten we altijd, maar vooral nu, de samenwerking opzoeken. Ik heb er het volste vertrouwen in dat onze stad er uiteindelijk weer bovenop komt. Samen staan we sterk.

Serge van de Brug
Wethouder financiën

7 reacties:

“Als ik door het centrum loop, word ik verdrietig van de lege winkelstraten” schreef wethouder Serge van den Burg. Isabelle zag dat vanochtend om 10.49 uur ook en maakte deze foto van de lege Veestraat:

Beantwoorden

Misschien mag ik het niet zo zeggen. Je bent de dans ontsprongen. Letterlijk op de valreep.
Jouw broer heeft geen keuze.
Dat er voor de horeca-sector een oplossing moet komen is duidelijk. Zelfs de horeca-gigant in deze regio Bavaria vraagt om aanpassing van toekenning van van financiële steun passend in hun concern-structuur.
Zij passen daarin dus kennelijk (nog) niet.
Meerdere horeca-bedrijven dreigen failliet te gaan. Talloze andere bedrijven verkeren in zwaar weer.
Een passende(?) oplossing komt er ongetwijfeld.

Intussen zijn er ook bedrijven in Nederland, misschien ook in Helmond, die voldoende vlees op de botten hebben, die top-bestuurders (extra/bovenmatig) belonen, en intussen medewerkers, met behoud van overheidsloon naar huis sturen.

Dat steekt. Een passende oplossing is er voor niemand. Doe je best!

Beantwoorden

Door alles heen is de huidige situatie ook een stress-test van de hele machinerie die “economie” heet. En dan bedoel ik niet het geld, geld is maar een abstract hulpmiddel om “de koek” eerlijk te verdelen. Met “de koek” bedoel de concrete levering van goederen en diensten aan elkaar, om zo het bestaan extra kleur te geven of zelfs maar mogelijk te maken. Daar draait het uiteindelijk allemaal om.

Neem bijvoorbeeld de Helmonders die altijd zo vriendelijk waren ons wat lekkers te eten of te drinken voor te zetten als we daarom vroegen. We brachten eenvoudig tot uitdrukking dat we ook deze horeca-mensen een eerlijk deel van “de koek” gunnen door het gevraagde getalletje aan ze over te dragen.

Maar nu kunnen ze even geen kopjes koffie en gebakjes uitdelen. Daardoor lukt het ons niet meer om ze rechtstreeks het geld te overhandigen dat we ze gunnen en is Helmond in last. (Jammer dat dit niet De weblog van Leiden is.)

Ik hoop van harte dat we met zijn allen uit deze extreme situatie iets leren over hoe we de economie schokbestendiger kunnen maken. Dat zou structurele verbeteringen kunnen opleveren die ook in rustiger vaarwater alleen maar voordelen bieden.

De Helmondse wethouder economie zit op een sleutelpositie om knelpunten te signaleren die niet alleen om een acute oplossing vragen, maar ook als inspiratiebron kunnen dienen voor dergelijke structurele verbeteringen.

Beantwoorden

Het is wel een mooi artikel in het Eindhovens Dagblad waaraan Serge zijn bijdrage levert.
80% van de Helmondse ambtenarij werkt thuis. De dienstverlening wordt echter niet minder.
Dan kun je misschien ook gaan denken aan een kleiner/goedkoper nieuw gemeentehuis.
Er zijn legio voorbeelden in Helmond die compleet zijn achterhaald: Riagg-/Combivisiegebouw, GAK/UWV-gebouw, Belastingkantoor Helmond.
Vermoedelijk kunnen zelfs burgemeester en wethouders volstaan met een kleinere kamer. Na verkoop van Boscotondo, en versnelde verkoop van ‘t Cour
komt er een nieuw, minder pompeus, huis van de gemeente. Tussen- of hoekwoning? Of toch maar vrijstaand?

Beantwoorden

@Sander Lam op zondag 19 april 2020 om 12:20:

‘De economie’ is van alle tijden.

Wat de invloed op leefgewoonten is/zal zijn op de huidige wereldbevolking vanwege Covid-19 is niet te voorspellen. Met een vaccin eindigt een deel van het menselijk leed (volledig).

Covid-19 heeft nieuwe (praktische) ideeën gebracht.
Of alles weer volledig terugkeert bij ‘het oude’ is twijfelachtig.

Beantwoorden

@Edwards op zaterdag 25 april 2020 om 02:56:

‘De economie’ is van alle tijden, maar een stress-test zoals deze is uniek. De problematiek van wel willen maar niet kunnen participeren raakt ineens veel meer mensen.

Het valt inderdaad te hopen dat niet alles weer volledig terugkeert bij ‘het oude’, maar het valt ook niet uit te sluiten.

Beantwoorden

@Sander Lam op zaterdag 25 april 2020 om 10:12:

Ik hoop ook niet op een terugkeer naar ‘het oude’ maar vrees het wel.
En misschien sneller dan gedacht.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *