49reacties

Spoek: De plank misslaan…

De plank misslaan is de beste omschrijving van het Helmondse politieke toneel na het kerstreces. De nieuwjaarstoespraak van locoburgemeester Dortmans was op twee punten voor velen herkenbaar. Los van je politieke voorkeur of mening herkennen we allemaal de toenemende verdeeldheid in Helmond en hebben we te maken met een verdere daling van het schrijnend lage vertrouwen in de politiek. Transparant bestuur, inspelen op breed gedeelde behoeftes en aanpakken van ergernissen in de stad zijn dan ook van cruciaal belang om dit te herstellen.

Deze goede voornemens werden echter direct de das omgedaan door het uitroepen van de filmmakers(in-spé) van Hideout 11 als helden van Helmond. Uitgerekend de vertoning van deze beelden drukte bij velen op de zere plek. Van welke kant je het ook bekeek, de verdeeldheid met het bijbehorende gevoel van ongemak was voelbaar in de zaal. Jammer, want deze jongens verdienden meer enthousiasme en ik denk dat ze een goed verhaal voor volledige verfilming in handen hebben. Het waren alleen op dit moment niet de Helden met een breed draagvlak voor juist dit doel in Helmond. Ik voelde, naast ook enige irritatie, vooral plaatsvervangende schaamte bij het volledig misslaan van deze plank.

Eenzelfde, doch humorvolle, vorm van schaamte voelde ik afgelopen donderdag toen Van den Boogaard (D66) tijdens de vergadering reclameerde: ‘We zitten hier toch niet voor de kat zijn k..’? Hilariteit alom in de toch al enigszins rommelige vergadering. Ikzelf stond overigens voor de kat zijn viool (Hint) te betogen over de half miljoen extra voor Blink. Er is, volgens de rest van de raad, kennelijk geen causaal verband tussen de frequentere vervoersbewegingen bij apart ophalen van verschillende afvalstromen en de stijgende kosten van brandstof en personeel. Dit is louter de inflatie en ik moest dus vooral mijn mond houden over de wijze van afvalinzameling, want dat ligt kennelijk gevoelig.

Tijdens deze vergadering werd ook pijnlijk duidelijk dat wethouder Van den Waardenburg (D66) het nogal moeilijk vindt om sorry te zeggen en dat coalitiepartijen het benoemen van de waarheid, door een nette opsomming van simpelweg feiten door Boetzkes (Helder Helmond), niet waarderen. Een simpel excuus voor de onhandige aanpak was voldoende. Hoe breed moet de plank zijn voordat iemand raak kan slaan? Wethouder Bonte (GroenLinks) heeft in ieder geval de plank voor ’t hoofd opzijgeschoven door in te zien dat je vanuit Rotterdam zeker niet ‘een van ons Helmonders’ wordt!

Patty Spoek
Raadslid Forum voor Democratie Helmond