33reacties

Spoek: Het Miljoenenpaleis voor de stad!

Het Huis voor de Stad, een groots en ambitieus bouwproject dat de stad Helmond in zijn greep houdt.
De gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de wereldwijde tekorten aan bouwmaterialen hebben geleid tot een prijsstijging van 1,57 miljoen vorig jaar. En nu, tot onze verbazing, nog eens 3,3 miljoen extra!

In een tijd waarin de lasten voor iedereen al toenemen en het leven steeds zwaarder wordt, is het begrijpelijk dat de overschrijdingen veel vragen oproepen. Waarom is er geen betere inschatting gemaakt van de totale kosten? Ons werd voorgehouden dat de extra kosten in 2022 nodig waren om vertraging in de bouw te voorkomen, maar nu horen we dat er juist vertraging is ontstaan door wijzigingen en aanpassingen in het meer- en minderwerk.

Vorig jaar werd ons verzekerd dat het projectteam alles nauwlettend in de gaten hield, maar nu staan we weer voor een verrassing. De enige toelichting van de wethouder is: “Het is ons overkomen. We werken allemaal keihard en kunnen er niets aan doen.” Voor de oppositie was dit een onvoldoende antwoord. De coalitie lijkt het allemaal prima te vinden, terwijl het huis ruim 12% duurder wordt dan oorspronkelijk begroot.

Als raad hebben we recht op een uitgebreidere toelichting. Had dit voorkomen kunnen worden met beter procesmanagement? Had het team vorig jaar, tijdens het hoogtepunt van de inflatie, al kunnen voorzien wat ons te wachten stond? En welke verrassingen zullen er nog meer komen? Het voelt alsof we met onze rug tegen de muur staan.

Het is duidelijk dat het niet toekennen van verdere financiële middelen voor nog meer problemen zal zorgen, maar alle Helmonders hebben recht om te weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe we kunnen voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt.

Transparantie, verantwoording en vertrouwen zijn essentieel in deze situatie. Het Huis voor de Stad mag dan bijna voltooid zijn, maar de prijs die we ervoor betalen gaat verder dan alleen financieel. Het gaat om het vertrouwen van de inwoners in het lokale bestuur en de verantwoordelijkheid die zij draagt om onze belangen te behartigen.

Laten we hopen dat de wethouder en het projectteam hun verantwoordelijkheid nemen en een uitgebreide toelichting geven op de situatie. Helmond verdient een eerlijke uitleg en de mogelijkheid om lessen te trekken uit deze ervaring. Alleen dan kunnen we bouwen aan een betere toekomst!

Patty Spoek
Raadslid Forum voor Democratie Helmond