Buiten is het 19 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.207 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
10reacties

Het aantal ouderen neemt toe, ook in Helmond. Daarom willen wij de komende jaren het ouderenbeleid intensiveren. Daarvoor ontwikkelen wij een nieuwe visie en creëren wij de portefeuille ouderenbeleid in ons college. De nieuwe visie is gericht op het behoud van vitaliteit, bevorderen van zelfredzaamheid en meedoen en het tegengaan van eenzaamheid. De levenservaring van senioren is van grote waarde voor onze samenleving!
Wij zijn heel blij met deze mooie woorden die staan in het coalitieakkoord 2014-2018, maar wij hebben hier de afgelopen twee jaar nog niets concreets van tot stand zien komen of zelfs maar aangekondigd zien worden.

Als we kijken naar de participatiewet nemen kinderen, vrijwilligers of buren steeds meer zorgtaken op zich. Maar de afgelopen jaren hebben we een maatschappelijke ontwikkeling doorgemaakt die onomkeerbaar is. Veel kinderen wonen, werken of studeren in een andere stad dan waar hun ouders wonen en hulpbehoevend zijn.
Omdat we met zijn allen steeds ouder worden krijgen we ook een toenemende zorgbehoefte. Ondersteuning wordt een noodzaak als de adl –taken (de algemene dagelijkse levensbehoeften) steeds moeizamer verlopen.

Zelfredzaamheid van ouderen vergroten of tenminste handhaven is helaas niet voor iedereen weggelegd. Ouderen raken meer op zichzelf aangewezen en komen daardoor in de problemen. Wat zich wreekt en wij hebben als Senioren 2013 daar al herhaaldelijk op gewezen, is de te grote druk die gelegd wordt bij de mantelzorgers.
Veel mantelzorgers raken overbelast omdat zij vaak zorg verlenen aan iemand waar zij een emotionele band mee hebben. Ook hier in de Peel kennen we schrijnende gevallen van ouderen die bv. niet of nauwelijks nog buiten komen omdat hun partner – tevens de mantelzorger en zelf op leeftijd dat niet meer voor elkaar krijgt. De werkdruk onder het verplegend personeel is zo hoog dat er nauwelijks tijd is. Criminelen in ons land mogen dagelijks “luchten”, zij krijgen wel de basisbehoefte om frisse lucht te ademen en de zon op hun gezicht te voelen, wat voor onze ouderen vaak niet meer is weggelegd.

De situatie voor deze inwoners kan alleen worden verbeterd door een integrale aanpak. Met de nota lokaal gezondheidsbeleid 2016-2019 laat het college zien wat de nieuwe visie betreffende het te intensiveren ouderenbeleid inhoudt, waarvan in het coalitieakkoord sprake was en de integrale aanpak die in de voorjaarsnota al werd aangekondigd. Deze nota verdient ons inziens een compliment. Als dit in brede opzet allemaal slagvaardig in praktijk wordt gebracht en door zoveel mogelijk behoeftige inwoners benut gaat worden, dan maakt het college waar wat ze in het coalitieakkoord toezegde.

We hebben te maken met twee groepen van inwoners, die hulp nodig hebben – zij die al dan niet met hulp ‘het loket’ weten te vinden en – zij die in hun eentje of misschien zelfs wel met twee thuis zitten te verpieteren en dat loket niet bereiken. Alle speerpunten in de nota zullen van pas komen voor deze eerste groep. Maar wij gaan ervan uit dat we niet klaar zijn voordat er alles aan gedaan is om de nodige hulp ook daar te krijgen, waar die niet gevraagd wordt maar misschien in een aantal gevallen nog veel harder nodig blijkt. Er ligt een taak om alle hulpbehoevende inwoners individueel in beeld te krijgen en te houden. Anders raken inwoners steeds verder geïsoleerd en zij komen dan helemaal niet meer toe aan de zelfredzaamheid.

De aanbeveling van Senioren 2013 is vraag buurtpreventieteams, huisartsen, bezoekers van wijkcentra, zorgverleners en alle andere denkbare professionals om de gemeente een belletje te geven als ze iemand op het spoor zijn gekomen die door het vangnet valt.
Senioren 2013 wil voorstellen om een grondig onderzoek naar ‘verborgen ouderen- en gehandicaptenzorgbehoeften’, daarvoor zouden we snel middelen kunnen gebruiken uit de 8,4 miljoen die aan zorggeld op de plank zijn blijven liggen.

“Er bestaat geen medicijn, tegen oud of eenzaam zijn” (Herman van Veen)

Sandra Stijkel
Raadslid Senioren 2013

10 reacties:

Er zijn wel een aantal dingen waar we iets mee zouden kunnen doen. Miljoenen liggen er nog op de plank aan zorgmiddelen; gebruik die waar ze voor bedoeld zijn.

Verder zag ik laatst de resultaten uit een onderzoek dat het Nederlandse zorgstelsel één van de duurste ter wereld is maar ook één van de minst efficiënte. Genoeg te winnen dus.
De kosten van de maandelijkse zorgpremie en het eigen risico blijven maar tot ondraagbare hoogte stijgen. Dat niet efficiënt zijn ergens door betaald worden. Schop al die management graaiers uit de zorg en zet meer mensen op de vloer die echt werk doen; en betaal die fatsoenlijk. Onder aan de streep zal het waarschijnlijk zelfs goedkoper zijn.

Je kan zoveel visies ontwikkelen als je wil; zolang het onderliggende systeem verrot is, komt je er nergens mee.

Beantwoorden

Ik kan de negatieve opening

“Wij zijn heel blij met deze mooie woorden die staan in het coalitieakkoord 2014-2018, maar wij hebben hier de afgelopen twee jaar nog niets concreets van tot stand zien komen of zelfs maar aangekondigd zien worden.”

niet combineren met

“Met de nota lokaal gezondheidsbeleid 2016-2019 laat het college zien wat de nieuwe visie betreffende het te intensiveren ouderenbeleid inhoudt, waarvan in het coalitieakkoord sprake was en de integrale aanpak die in de voorjaarsnota al werd aangekondigd. Deze nota verdient ons inziens een compliment”.

Beantwoorden

Helemaal niets gemerkt van een lokaal gezondheidsbeleid. Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente er meer taken bijgekregen in de WMO. Sindsdien is de zorg achteruit gehold. Met veel ontslagen daaruit voortvloeiend.
Gemeente Helmond houdt miljoenen over aan het budget wat ze hiervoor ontvangen hebben.
Het beleid wat gevolgd wordt is een ontmoedigingsbeleid, voor mensen die zorg aan willen vragen.

Beantwoorden

zo ver is de zorg inmiddels afgegleden.

https://www.facebook.com/gejahn/videos/10205015263736292/

Beantwoorden

Behalve langs de zijlijn te roepen maar wat heeft Senioren 2013 dan allemaal in positieve zin gedaan?
Welke moties – amendementen of andere voorstellen hebben we van de ouderen binnen Senioren 2013 kunnen lezen / hebben zien uitvoeren? Ik heb ze niet gezien!
Mvrgr. Mevr. A. Zijn

Beantwoorden

Jammer toch dat mensen bij dit soort gezamenlijke meningsvorming het nodig vinden niet gewoon hun eigen naam te gebruiken.
Maar mevr. A. Zijn, op de website van de gemeente Helmond kunt u alle vragen van Senioren 2013 van de laatste 2 jaren en daarbij de antwoorden van het college vinden.
Met vriendelijke groet,
Sjef

Beantwoorden

@Sjef op donderdag 26 mei 2016 om 23:23:

Er zijn inderdaad altijd weinig schrijvers die gewoon het lef hebben om te schrijven onder hun eigen naam.

Beantwoorden

@Sjef op donderdag 26 mei 2016 om 23:23:

Gezien het onderwerp, ben jij de kunstenaar Sjef van Schaijk of de schrijver Jef de Jager?

@Ria van Aerle op vrijdag 27 mei 2016 om 00:03:

Als enige heb jij bij dit topic inderdaad een normale achternaam. Hoewel een Aarlese in Helmond “Ale blie Ale” best opvallend is natuurlijk. 🙂
Maar nu wil ik je toch eens serieus vragen: hoe weet jij wie hier wel en wie hier niet onder eigen naam schrijft?

Beantwoorden

@Sander Lam op maandag 23 mei 2016 om 09:46:

Ik dacht hetzelfde. Helaas blijft een reactie tot nu toe uit.

Beantwoorden

Zeker weet ik het niet.
maar ik maak me sterk dat A. Zijn niet in het bevolkingsregister voorkomt.
Groetjes

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *