Buiten is het 19 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 98.231 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
10reacties

In de recent verschenen voorjaarsnota wordt een hoofdstuk gewijd aan het sociaal innovatief fonds. Een fonds dat in 2014 door de gemeenteraad opgericht is, ter bevordering en ondersteuning van initiatieven uit de Helmondse samenleving. Vóór en dóór Helmonders dus. Één van de pijlers van dit fonds zal het Stadslab worden.

De voorjaarsnota stelt voor: “Een deel van het sociaal innovatief fonds is toegankelijk voor sociale innovatie die uit onze stad komt, van Helmonders die oplossingen hebben voor bovengenoemde* maatschappelijke vraagstukken. Op die manier hopen we dat de stad een maatschappelijk laboratorium wordt. Zoals je ook ziet gebeuren in andere steden in het land (bijvoorbeeld Leiden, Groningen, Tilburg en Rotterdam), en wat heeft geleid tot maatschappelijke relevante initiatieven als zelfregiecentra, initiatieven op het gebied van slimme zorg, evenementen, maar ook stadsvernieuwing.”

Ook Helmondse jongeren hebben in het verleden nagedacht over dergelijke bewegingen. In 2012 heeft de Helmondse groep van World=U een mooi plan gepresenteerd op de winteravondlezing van André Kuipers op 5 november 2012 in Helmond. Een avond die in het teken stond van o.a. duurzame ontwikkeling, waar 1500 enthousiaste Helmondse ondernemers en ook andere geïnteresseerden op af kwamen. Het plan van deze jongeren belandde vanwege de complexiteit helaas in de koelkast, maar het zou nu een perfecte aanvulling op het Stadslab kunnen vormen.

De Helmondse Ideeën Bank, zoals het plan destijds genoemd werd, bestaat uit een wedstrijd voor alle Helmonders. De bedoeling van deze wedstrijd is een idee over een bepaald thema te presenteren in een filmpje van 1 minuut. In het oorspronkelijke plan waren slechts vier thema’s opgenomen, maar de gemeente is hier uiteraard niet aan gebonden. Inzenders moeten vervolgens hun ideeën promoten via social media en andere kanalen en ‘likes’ verzamelen. De inzenders van de beste of populairste ideeën worden na afloop van de wedstrijd geholpen bij het realiseren van hun idee. Om deze ideeën ter beoordeling aan te bieden aan alle Helmonders, zijn in het plan ook een website en mobiele app opgenomen (tevens met een functie tot direct opnemen en inzenden van ideeën).

Een ander (essentieel) deel van het plan, wat de toegankelijkheid sterk vergroot, is een zuil in het centrum. Hierop kunnen mensen ook hun idee inspreken. Niet iedereen heeft immers toegang tot internet of opnameapparatuur. Op deze zuil kan, indien niet in gebruik, reclame getoond worden, om in een deel van de kosten te voorzien.

Omdat de ideeën openbaar zijn, kunnen geïnteresseerde partijen makkelijk inhaken op een mooi idee, mits zij de inzender vragen om toestemming/samenwerking… Achterliggende gedachte is het potentieel van Helmond aan te spreken, inwoners op een aantrekkelijke manier te betrekken bij de toekomst van hun stad en tegelijk bewust te maken van de maatschappelijke issues die er op dit moment in Helmond spelen. Als dát dan geen participatie is…

*In de voorjaarsnota worden een aantal maatschappelijke issues aangekaart.

Thomas Tuerlings
Burgercommissielid GroenLinks

10 reacties:

Een populariteitswedstrijd voor sociale initiatieven dus. Dat lijkt sympathiek, maar in de praktijk betekent dat dat niet het beste idee gekozen wordt, maar het idee dat het lekkerste bekt/verkoopt.

Ik zie dan meer in een open forum waar burgers, professionals en ambtenaren met elkaar in discussie kunnen rondom thema’s of ideeën. Als je dan een idee hebt uitontwikkeld is er meteen ook draagvlak voor een eventuele implementatie. Belangrijk is dan wel dat er ook echt commitment is vanuit in ieder geval de ambtenaren om deel te nemen aan zo’n forum, anders is het ’t zoveelste voorbeeld van schijninspraak. Hetzelfde geldt voor zo’n ideeenbank. Als je het niet inbed in de bestaande structuur, dan zet je het bij voorbaat al op een achterstand.

Beantwoorden
Michiel van Geel

Prima initiatief onder de bezielende leiding van Thomas Tuerlings: ik verwacht er veel van en ik vind het goed dat Helmonders er zelf gestalte aan kunnen geven door ideeën en oplossingen aan te dragen!

Beantwoorden

Elke vier jaar kiest ook Helmond haar gemeentebestuur. Een keuze die gestoeld is op de programma’s van de partijen die meedoen aan de verkiezingen. In die programma’s schotelen de partijen de inwoners van Helmond voor wat zij allemaal willen doen voor ‘het welzijn’ van haar inwoners.
Schijnbaar heeft de huidige coalitie van SP, CDA, VVD, GL en HA maar weinig vertrouwen in haar eigen programma’s dus ze gaat te rade bij de inwoners van de stad. Zij mogen nu voorstellen doen en daarmee ogenschijnlijk hun invloed aanwenden op de besteding van 4.5 miljoen euro van het Sociaal Innovatief Fonds, een zwaktebod dus.
Natuurlijk is het goed om de inwoners te betrekken bij het beleid in de stad maar de verantwoordelijkheid ligt toch primair bij de Raad en het College.

Het is natuurlijk ook de vraag of aangedragen ideeën de zegen krijgen van de coalitie of gaat men hiervoor middels een referendum de Helmonders inspraak geven ?

Al meerdere malen heb ik gevraagd eens te kijken naar de effecten van de subsidies die versterkt zijn aan tal van organisaties op het vlak van jeugdzorg en sociale voorzieningen zoals de LEV-groep, Talent Verplicht en Top 30 Aanpak laatste kans. Maar helaas een goede inhoudelijke evaluatie heeft in mijn optiek niet plaatsgevonden. Laten we nu eerst eens vaststellen wat wel en niet goed is gegaan aleer een nieuwe ballon op te laten. Een ballon die ongetwijfeld weer veel geld zal kosten op ambtelijk niveau en in de uitwerking, zonde geld dus !

De Helmonders hebben er recht op te zien dat politieke partijen in en buiten de coalitie doen wat zij beloofd hebben in haar programma en tijdens de verkiezingstijd. Om met columnist Henk Klarenbeek te spreken ‘met de billen bloot’ en niet de vraag neerleggen bij de inwoners.

Beantwoorden

@maarten janssen

Democratie bestaat uit meer dan alleen de gemeenteraad. Inspraak voor inwoners van je gemeente is een groot goed. Om dat af te schilderen als lafheid vind ik nogal kort door de bocht. Kijk om je heen Maarten, de samenleving is allang niet meer hiërarchisch gestructureerd. Met de opkomst van social media is communicatie zoveel simpeler geworden dat er parallelle kanalen naar de macht zijn gegraven. Het is tijd dat bestuurders die parallelle kanalen ook serieus gaan nemen. Als er lang genoeg niet open wordt gedaan als er op de deur wordt gebonsd, dan raken mensen het vertrouwen in diezelfde bestuurders kwijt.

Dit college doet een poging om het debat in de samenleving te entameren. Dat moet je toejuichen, maar dan moet het wel ook echt serieus genomen worden en moet er ook echt interactie komen ipv een “black box” waar alle suggesties in gaan en een salomonsoordeel terug komt. Als het college en de ambtenaren dat aandurven, dan hebben ze ongeacht de uitkomst mijn respect.

Beantwoorden
Michiel van Geel

@Michiel van Geel op woensdag 6 mei 2015 om 20:00:

Mij gaat het er aleer om dat politieke partijen met mooie programma’s stemmen halen en vervolgens de bal terugwerpen naar de inwoners van de stad. Als ik iets ‘koop’ mag ik er toch op vettrouwen dat ik krijg waarvoor ik betaal !

Trek die parallel ook eens door naar de politiek ! Of kan men maar ongeoorloofd van alles blijven roepen zonder daar de verantwoordelijkheid voor te nemen.

Beantwoorden

@Maarten Janssen

Partijprogramma’s zijn inspanningsbeloften richting de kiezer. “Als u op ons stemt, dan gaan wij proberen het volgende voor elkaar te krijgen”

Partijprogramma’s zijn slechts input in het democratisch proces. Het is echter niet de enige input. Onvoorziene ontwikkelingen door de jaren heen, opinies van burgers en experts en analyses van beleid dat elders beslag heeft gekregen hebben echter ook invloed op het uiteindelijke standpunt dat een college inneemt. Voortschrijdend inzicht wordt dat genoemd.

Zelfs een collegeprogramma, wat an sich al een compromis is van de verschillende partijprogramma’s van de collegepartijen, is niet in steen gebeiteld. Wat je met je stem koopt is geen kant en klaar oplossing waar je vier jaar mee vooruit kan, maar een voorkeursrichting die je het democratisch proces in schiet.

De houding dat het college vooral top-down oplossingen moet bedenken en daar de burgers niet mee lastig moet vallen is wat mij betreft een hele verkeerde. Het college voert uit bij gratie van de gemeenteraad die de kaders stelt en ingrijpt waar nodig. En de gemeenteraad zit daar slechts bij gratie van de burgers die ze verkiezen. En die burgers pikken het niet meer dat ze eens in de vier jaar bij het kruisje mogen tekenen. Net zoals de gemeenteraad het niet zou moeten pikken dat zij elke keer bij het kruisje mogen tekenen zonder ZELF in debat te zijn gegaan over belangrijke onderwerpen.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op donderdag 7 mei 2015 om 12:04:

Een mooie benadering om te spreken van ‘een inspanningsbelofte’ daarmee maakt de politiek zichzelf in mijn ogen ongeloof baar. ‘Ja we doen wel ons best maar als het niet lukt dan heeft u als kiezer dus pech.’ Dat is nu juist niet wat we zouden moeten willen volgens mij. Maar ik kan het ook zomaar verkeerd hebben.

Ik ben van mening dat politieke partijen duidelijke en heldere keuzes moeten maken en vervolgens daarvoor gaan staan en niet de bal terug gaan leggen bij de bevolking. Zeer zeker geldt zulks als de inwoners niet (vooraf) de garantie krijgen dat hun inbreng ook daadwerkelijk invloed heeft op het te voeren beleid. Dan is het immers in mijn optiek puur voor de bühne en is dat nu wat we willen ?

Beantwoorden

@Maarten Janssen

Het grote probleem is juist dat de meeste politici niet eerlijk durven te zijn over het politieke proces. Als je niet eerlijk bent over het feit dat je afhankelijk bent van andere partijen, omstandigheden en publieke opinie om je doelen te realiseren, dan lieg je de kiezer eigenlijk gewoon voor. En ja, als het niet lukt dan heb je als partij en ook als kiezer gewoon pech gehad.

Als partij moet je je stinkende best doen om zoveel mogelijk te realiseren van je programma. Maar dat betekent niet dat je moet stoppen met denken, met overleggen, met informatie halen, met democratie. Inspraak organiseren is een democratische plicht. Of dat in dit geval voor de bühne is moet nog blijken. Wacht dat eerst eens af voor je conclusies trekt.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op donderdag 7 mei 2015 om 23.21

‘Het grote probleem is juist dat de meeste politici niet eerlijk durven te zijn over het politieke proces’ Dit is nogal een uitspraak die jij doet over politici maar het is jouw keuze.

Ik trek geen conclusies, ik geef hooguit mijn visie weer en natuurlijk mag je het daar niet mee eens zijn. In mijn optiek vragen politieke partijen bij de verkiezingen, op elk niveau het vertrouwen van de kiezer op basis van haar programma’s en hetgeen ze gedaan hebben en daar moeten we het mee doen.

Tot slot stoppen met denken en overleggen en zo meer moet zeker doorgaan maar dat is primair de verantwoordelijkheid van elke politieke partij en niet van de gemeente.

Beantwoorden
maarten janssen

@Michiel van Geel op maandag 4 mei 2015 om 10:16:

Ik ben het wel met je eens. Het idee van Thomas Tuerlings vind ik wel heel goed! Maar bv via Facebook likes verzamelen geeft alleen aan hoe populair die persoon is, niet hoe goed het idee is. Zoiets als hier met het Stadsgesprek lijkt me dan een beter idee.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *