28reacties

V/d Bogaard: we moeten het samen doen

We leven op dit moment in onrustige, hectische tijden met de oorlog in Oekraïne en de stijgende (energie)prijzen. In deze onzekere tijden is het des te belangrijker dat inwoners en het lokale bestuur samenwerken en elkaar weten te vinden. Het vertrouwen in de (lokale) politiek is echter alleen maar minder geworden en men voelt zich minder betrokken bij de besluitvorming. Eén van de oplossingen hiervoor is de inwoners meer betrekken bij het beleid. We moeten niet over onze inwoners praten, maar mét.

D66 wil dat de gemeente Helmond hierin een voortrekkersrol neemt door ruimte te bieden aan maatschappelijke initiatieven en te experimenteren met vernieuwende vormen van participatie, denk bijvoorbeeld aan het burgerberaad. Goede participatie zorgt voor beter en gedragen beleid en een meer soepele realisatie. Dit moet de komende tijd naar een hoger niveau gebracht worden. Gelukkig is hier ook aandacht voor in het ambitieakkoord. Zo wordt er op dit moment hard gewerkt aan een nieuw participatiebeleid van de gemeente. Het is belangrijk dat aan de voorkant helder is wat we van elkaar mogen verwachten en wie waarvoor verantwoordelijk is. Vooral om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Draagvlak ophalen is zeker wenselijk, maar meepraten is niet hetzelfde als je zin krijgen. Ook moet er altijd sprake zijn van maatwerk.

Dit is tot nu toe lang niet altijd goed gegaan. Te vaak zien we het gebeuren dat mensen met ideeën vastlopen in de bureaucratische mallemolen. Daarom moet dit makkelijker en dichter bij de inwoners georganiseerd worden. We moeten het immers samen doen, zeker in deze onzekere tijden. Daarvoor moeten we het wijkgericht werken sterker maken, gebruikmakend van de ervaringen met de stadsmarinier in de Binnenstad. Die werkt als een vooruitgeschoven post van de gemeente in het hart van de wijk en heeft daar ook zijn kantoor. Dagelijks is hij bezig met alles en iedereen in de wijk, en ziet ook meteen waar extra aandacht voor nodig is. De stadsmarinier kan ook een rol spelen bij het mogelijk maken van kleinschalige burgerinitiatieven. Dit zie je in de Binnenstad al succesvol gebeuren. Een ander mooi voorbeeld is de herinrichting van de openbare ruimte. Hierbij moeten de omwonenden en andere betrokkenen nadrukkelijk een stem krijgen, waarbij er zo soepel mogelijk met regels en kaders omgegaan moet worden.

Als gemeenteraad moeten wij ons ook meer laten zien en de wijken in gaan. Op 4 oktober wordt er een podiumbijeenkomst georganiseerd rondom burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad hierin. Verder wordt dieper ingegaan op het instrument burgerberaad.

Jochem van den Bogaard
Raadslid D66

In de reacties hieronder staan updates van de weblog.