51reacties

Van den Bogaard: Duurzaamheid dichtbij huis

Duurzaamheid, een belangrijk thema. Maar soms lijkt duurzaamheid heel ver weg. Als het bijvoorbeeld gaat om het smelten van de ijskappen of het stijgen van de zeespiegel, dan is het soms lastig om het te vertalen naar onze eigen situatie. Ook zien we steeds vaker de gevolgen van klimaatsverandering. Het VN-klimaatrapport dat vorige week verscheen, schetst een verontrustend toekomstbeeld. Zo zorgen stevigere regenbuien steeds vaker voor wateroverlast, ook in Helmond. En in hete periodes zijn veel versteende plekken veel te warm. Door in te zetten op duurzame gebiedsontwikkeling worden deze effecten binnen onze gemeente tegengegaan. Zo worden bijvoorbeeld versteende plekken omgezet in groenzones. In het centrum is het Burgemeester Geukerspark aangelegd, komt nog een mooi park bij de Watertoren en wordt in het gehele centrum de oude Aa terug aan de oppervlakte gebracht. Allemaal maatregelen die helpen bij de klimaatadaptatie.

Ook operatie Steenbreek is in Helmond van start gegaan. De gemeente Helmond heeft de ambitie om in 2050 klimaatbestendig te zijn. In de gemeente Helmond is ruim 70% van de tuinen versteend en het is belangrijk om samen met inwoners daarin verandering te brengen. Een mooie opzet waarbij inwoners worden gestimuleerd om tegels uit de tuin zoveel mogelijk te vervangen door planten. En ook het ontkoppelen van de regenafvoer door deze aan te sluiten op een regenton doet al veel.

Het is mooi om te zien dat ook veel inwoners zich inzetten voor het klimaat. In Brandevoort hebben onlangs de bewoners de handen ineengeslagen en samen subsidie aangevraagd voor het vergroenen van de daken van 34 bergingen. In Helmond hebben we namelijk een groene daken subsidie waarbij de gemeente tegemoetkomt bij het aanleggen van een groen dak. In sommige gevallen kan deze groene daken subsidie ook worden aangevuld met een bijdrage van waterschap Aa en Maas in het kader van de stimuleringsregeling ‘Klimaatactief bebouwd gebied’.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij de gemeente een duurzaamheidslening aan te vragen. Hiermee kan de woning worden verduurzaamd met bijvoorbeeld zonnepanelen, een zonneboiler, warmtepomp, dakisolatie, vloer- of bodeminstallatie. We zien al mooie voorbeelden van inwoners die gebruik maken van deze subsidie. Bestaande woningen die bijvoorbeeld met behulp van een warmtepomp worden verduurzaamd en de kosten daarvan uiteindelijk gedekt worden door de besparing.
Zo dragen we allemaal ons steentje bij. Dat vinden wij als D66 Helmond belangrijk. We gaan immers voor een stad waarin het voor iedereen fijn wonen is.

Jochem van den Bogaard
Raadslid D66 Helmond