24reacties

Van den Bogaard: leefbare en bereikbare stad

Allereerst de beste wensen voor iedereen. Het nieuwe jaar is inmiddels weer ruim een week onderweg en dit betekent dat de gemeenteraad ook weer begonnen is na het kerstreces. Dit jaar staat er weer een hoop nieuwe plannen op de rol, waaronder het opstellen van een nieuwe mobiliteitsvisie. Hoe houden we Helmond toegankelijk én leefbaar met zoveel activiteiten die extra vervoersbewegingen veroorzaken? Hier ligt een enorme uitdaging voor de komende jaren.

Op diverse deelgebieden van mobiliteit wordt gewerkt aan een bereikbare en leefbare stad. Naast bereikbaarheid staan daarin klimaat, gezondheid en leefomgeving steeds meer op de voorgrond. Anderzijds is het noodzakelijk om ruimte te bieden voor de verdere groei van de mobiliteit als gevolg van de inwonersgroei. De realisatie van de schaalspong zal doorlopen tot zeker 2040. Het is echter nu al zaak om te beginnen met de transitie van het mobiliteitssysteem. We moeten daarvoor op zoek naar andere vervoersvormen, mogelijk in samenwerking met belanghebbenden zoals werkgevers.

Ook het verbeteren van de luchtkwaliteit en het leefklimaat in met name het centrum is hierbij een belangrijk speerpunt. Daarvoor is het noodzakelijk dat het doorgaand verkeer tussen Deurne en Helmond zoveel mogelijk om de stad heen wordt geleid. Doorgaand bovenregionaal verkeer hoort immers thuis op rijks- of provinciale wegen en niet op regionale wegen dwars door de stad. Hiervoor is een verbetering van de randstructuur rondom Helmond (A67 – N279 – N270) nodig. Daarnaast moeten we meer inzetten op e-mobiliteit met meer laadpalen en faciliteiten voor elektrische auto’s, het gebruik van de fiets en het autoluwer maken van het centrum. Het centrum moet echter wel per auto bereikbaar blijven. Goede toegangswegen naar de bestaande parkeergarages zijn hiervoor noodzakelijk.

Een belangrijk aandachtspunt voor D66 is het realiseren van nieuwe OV-concepten als opvolging van Bravoflex voor o.a. het vervoer van en naar het station en andere plekken in de stad. Men is alleen bereid de auto te laten staan (of niet aan te schaffen) als hiervoor een afdoende alternatief wordt geboden. Op dit moment rijden er weinig bussen in Helmond en zijn verschillende wijken helemaal niet bereikbaar met de bus. De bottleneck zit ‘m in het laatste stukje van en naar het station. Helmond is gelukkig wel goed bereikbaar met de trein. Hier willen we nog extra op inzetten door een verhoging van het aantal treinen tussen Helmond en Eindhoven.

Het bereikbaar houden van de stad is echter niet iets dat we alleen in Helmond bepalen. Daarom is een intensieve regionale samenwerking van groot belang. De regio is cruciaal om tot een goede verkeersafwikkeling te komen. We moeten het samen doen om toekomstbestendige mobiliteitsoplossingen te realiseren.

Jochem van den Bogaard
Raadslid D66 Helmond