Buiten is het 4 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 104.156 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
26reacties

Op dit moment zijn veel politieke partijen bezig met het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Ook wij als D66 Helmond zijn al een heel eind op streek met het schrijven van het conceptverkiezingsprogramma. Hierin verwerken de verschillende partijen hun wensen, ideeën en toekomstplannen voor de komende coalitieperiode. Het risico hiervan is dat partijen vaak enorm veel goede ideeën hebben, maar niet kijken naar de uitvoerbaarheid ervan. Is het haalbaar en betaalbaar? Wat voor effect heeft een dergelijk plan op de ambtelijke capaciteit? Je kunt immers als partij gouden bergen beloven in je verkiezingsprogramma, maar het moet ook gerealiseerd kunnen worden.

Dit heeft voor een groot deel te maken met de beperkte ambtelijke capaciteit die we hebben als gemeente Helmond. Uit de Monitor Thuiswerken, een onderzoek dat de gemeente samen met de Arbodienst heeft uitgevoerd binnen de ambtelijke organisatie, kwam naar voren dat de gemeentelijke medewerkers de werkdruk als hoog ervaren. Als we kijken naar landelijke vergelijkingscijfers (https://www.aeno.nl/personeelsmonitor) dan zien we dat de Helmondse formatie ten opzichte van de inwonersaantallen van onze stad, in vergelijking tot andere gemeenten, ruim onder het gemiddelde ligt. Daarnaast geeft de accountant van de gemeente Helmond in de managementletter van 2020 aan dat Helmond de problematieken van een 100.000-plus gemeente heeft, maar de capaciteit en middelen van een 100.000-min gemeente.

Daar bovenop brengt corona ook nog extra werkdruk met zich mee. Deels vanwege het feit dat mensen andere werkzaamheden (erbij) doen of gedaan hebben, waardoor het reguliere werk achterstand oploopt. Maar deels ook vanwege extra investeringen door Corona die extra werk met zich meebrengen. Dit leidt ertoe dat de ambtelijke capaciteit onder druk staat. De te kleine organisatie in relatie tot de opgave is overigens al langer een structureel probleem. Dit zal door de grote investeringsopgave ook niet gauw veranderen de komende jaren. Daarom is er de afgelopen tijd ingezet op het aantrekken van extra capaciteit, zowel vast als tijdelijk. Er is echter sprake van krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het heel lastig is om geschikt personeel te werven. Alle gemeenten hebben met deze problematiek te maken en vissen hierdoor in dezelfde, te kleine vijver.

Als gemeenteraad hebben we hiermee rekening te houden. Nu wordt er nog te vaak een groot beroep gedaan op de ambtelijke capaciteit, bijvoorbeeld door het indienen van tijdrovende moties. Ik denk dat het goed is om wat vaker stil te staan bij de beperkte ambtelijke capaciteit en te kijken naar de belasting hierop bij het indienen van plannen. Ook het maken van keuzes tussen reeds bestaande plannen, nieuwe plannen en ambities is daarbij van belang. Immers, niet alles kan tegelijkertijd worden opgepakt. Hierin hebben we als fracties een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Jochem van den Bogaard
Raadslid D66 Helmond

26 reacties:

Jaren terug hebben is ingezet (politieke keuze) om minder vaste krachten te hebben in onze mooie gemeente. Meer flexwerk. Helaas was dat de verkeerde weg. Daardoor zitten we nu (gedeeltelijk) ook met deze problematiek. Politiek is vooruitzien. Nu vissen we met andere gemeenten in dezelfde vijver.

Beantwoorden

beste Van den Boogaard,

Goed managen van het ambtenarenapparaat is een eerste vereiste.

Goede wethouders met communicatieve vaardigheden en een goede antenne voor hetgeen wat gaande is in de stad dient met het eerste vereiste samen te gaan.

Dat scheelt ook kostbare tijd voor de ambtenarenorganisatie van de gemeente Helmond. Dus geen carriere politici puur sang . Waar zijn de tijden van de Helmondse wethouders uit de tijden jaren 70 en 80 van de vorige eeuw gebleven ?? In ieder geval hopelijk na maart 2022 geen college met een wethouder zoals Van den Waardenburg !

Belangrijk in Helmond is een goede wijkvisie o.a. gericht op stadvernieuwing –
en sociale cohesie, waarbij ook de aandacht uitgaat naar de openbare veiligheid etc.

Wie weet komt die er nog eens.

Beantwoorden

Prachtige verhandeling weer. Uiteindelijk komt het erop neer dat burger door welk overheidsfalen de sigaar.
Vroerger….. heel lang geleden stonden volksvertegenwoordigers en ambtenaren in dienst van de burger.

Beantwoorden

Misschien is het een idee om naast de euro’s ook de uren te budgetteren: neem in elke motie een schatting op hoeveel ambtenaar-uren de uitwerking zal kosten, laat de ambtenaren terugmelden hoeveel tijd het feitelijk heeft gekost, en leg jezelf als raad een maximum aantal ambtenaar-uren op dat per kwartaal mag worden verbruikt. Idem voor de beantwoording van vragen etc.

Beantwoorden

Een blik op de lijst van raadsvragen laat zien op welk een microniveau raadsleden bezig kunnen zijn. Als voorbeelden vragen over één boom, openbare toiletten, vragen over dossier van één inwoner en van één ondernemer.

Beantwoorden

@Frits op maandag 20 september 2021 om 09:01:

Beste Frits,

Dat ben ik helemaal met je eens. De gemeente Helmond probeert dat nu om te keren door zoveel mogelijk vast personeel aan te nemen. Helaas is dit erg moeilijk door de huidige krapte op de arbeidsmarkt. We vissen inderdaad met andere gemeenten in dezelfde vijver.

Beantwoorden
Jochem van den Bogaard

@Sander Lam op maandag 20 september 2021 om 11:52:

Beste Sander,

Dat is een goede suggestie. Ik zal dit idee eens bespreken tijdens de eerstvolgende fractievergadering.

Beantwoorden
Jochem van den Bogaard

@Roland op maandag 20 september 2021 om 12:14:

Beste Roland,

Dat is inderdaad ook een bekend probleem. We hebben als raads- en commissieleden de neiging om ons te veel bemoeien met de details. Als raadsleden gaan we over de grote lijnen (kaderstellend). De uitvoering en de verdere details liggen bij de ambtenaren.

Beantwoorden
Jochem van den Bogaard

Oh dus de gemeente heeft moeite met het vinden van mensen die voor hen willen werken?
Omdat alle gemeenten vissen in dezelfde vijver?
Een vijver met alleen D66 mensen?
Wat een onzin, er zijn nul vacatures die je niet in 1 dag vervuld kan hebben. Duizenden mensen zoeken een leuke baan.
Wanneer alle gemeenten in eenzelfde vijver vissen wordt maximaal vis gevangen. Toon dat maar eens aan. Alsof ik bv een baan in Delfzijl ambieer ipv Helmond.
Sanders suggestie is helemaal niet goed. Moet iemand zijn oren laten hangen naar accountant praatjes? Weer een argument om niet beste beleid te kiezen. Alle ambtenarenrecht is al ingekocht en begroot.
Details vind ik wel een probleempje, maar zijn eenvoudig naar strakker beleid te reduceren.
Probleem lijkt mij dat kaderstelling telkens een voldongen feit is, omdat niemand kritisch is of mag zijn. Eenheidsworst, vvd cda d66 PvdA GroenLinks, cu… Meekletsen om erbij te horen en vooral niet gedemoniseerd buitenspel gezet te worden.
We zien dit meeloop gedrag nu ook weer in 2e kamer mbt coronabeleid.
Helaas, D66 is het grootste voorbeeld en een gevaar voor de democratie en onze vrijheden.

Beantwoorden

@jw de rijk op maandag 20 september 2021 om 11:43:

de verkiezingsprogramma’s worden nu geschreven, dus ik zou zeggen doe een voorzet. Ik kan hier nu wel een tipje van de sluier op gaan lichten over ons programma, maar dat is nog niet klaar en nog niet door de leden vastgesteld. Dat betekent dus ook dat er nog wijzigingen aangebracht kunnen worden. Laat vooral hier je ideeën achter, zodat de Helmondse partijen er hun voordeel mee kunnen doen.

@Sander Lam op maandag 20 september 2021 om 11:52:

Er loopt momenteel een onderzoek naar wat er voor de toekomst nodig is qua ondersteuning van de raads- en burgerleden vanuit de griffie. Meer zicht op de werkdruk en prioritering bij ambtenaren was een van de wensen die we meegegeven hebben. Een urenbegroting zou een van de instrumenten zijn die we daarbij toegereikt kunnen krijgen vanuit de wethouders of de griffie. Je zou zelfs als raad de prioritering aan kunnen passen van zaken die “nice to have”, maar niet strikt noodzakelijk zijn.

Meer zicht op de werkdruk kan misschien ook leiden tot het inzicht dat we meer ambtenaren nodig hebben op een bepaalde afdeling. Er is vanuit de raad terecht steeds de neiging om de WOZ slechts met de inflatie te laten stijgen. We zitten immers al aan de hoge kant. De vraag is of met het aantal taken dat vanuit landelijk naar de gemeenten over de schutting is gefl… gegooid dat nog altijd kan of dat het ten koste begint te gaan van de kwaliteit van de dienstverlening. Dan is wel de vraag welke keuzes we nog kunnen maken. Dat is wel een gesprek dat de raad serieus moet durven te voeren.

Beantwoorden

@Jochem vd Bogaard

Niet te vergeten dat ambtenaren van buiten de gemeente niet de voelsprieten in het Helmondse hebben liggen en dus niet in kunnen spelen wat er nodig is. Of wat er al is. Of juist bij moet. Daarom zijn de vele onderwerpen soms in de commissie of raad (@Roland) wel degelijk nodig. Zij weten dat immers wel.

Immers is ook die trend een tijd terug ingezet om mensen van buiten de gemeente in te stellen. Dus ook meer Helmonders als ambtenaar in het Hellemondse. Een part timer uit Oss zal door de weeks of in het weekend niet door het centrum van Helmond lopen. En dus aan de stratenkant bijvoorbeeld niet in beeld krijgen wat er nodig is in Helmond of hoe het gebruik van de openbare ruimte is ingedeeld.

@Michiel v Geel volgens mij was uw partij mede onderdeel van het over de schutting gefl… hebben van d eproblemen. De landelijke partijen zijn dus mede schuldig aan de gemeentelijke problemen. Juist zij hadden hier op in kunnen spelen raadsbreed. Zij wisten wat eraan kwam en maakte toch andere keuzes. Waarschijnlijk heeft U partij inmiddels ook weer landelijke richtlijnen gekregen om in het verkiezingsprogramma te implementeren. Natuurlijk kunnen er best een paar lokale thema’s in om de grote lijnen toch een lokaal sausje te geven.

Beantwoorden

Hoge werkdruk? Voor ambtenaren en overige medewerkers van de gemeente Helmond? Wat vandaag niet lukt pakken we misschien morgen wel weer aan.

Beantwoorden

@Frits op maandag 20 september 2021 om 18:26:

Allereerst, we krijgen geen landelijke richtlijnen over wat we lokaal in het programma moeten zetten. Dat schrijven we gewoon helemaal zelf. Als lokale afdelingen ben je ook gewoon een speelbal van de landelijke politiek. Het lastige is dat er meteen een efficiencykorting is doorberekend. Het idee was dat je lokaal flexibeler beleid kan maken en dat dat voordeel oplevert. De meeste grote decentralisaties waren in de periode 2007 tot 2017 en in die tijd zat D66 niet in de regering. Ik denk wel dat mijn partij bij een aantal van die decentralisaties met de regering mee gestemd heeft. In het verleden hebben we immers landelijk ook aan decentralisaties meegewerkt. De decentralisatie jeugdzorg uit 2015 is in 2019 deels teruggedraaid.

Je weet dat die decentralisaties eraan komen en je probeert je er dan zo goed mogelijk op voor te bereiden. Voor bijvoorbeeld de jeugdzorg hebben we destijds een avond georganiseerd met de lokale aanbieders om hun kijk op de decentralisatie op te halen. Dat heeft ook andere partijen die aanwezig waren geholpen om de urgentie te zien en wat meer zicht erop te krijgen. Daarna nog een heel traject doorlopen en ook de gemeente heeft haar best gedaan.

Wat je ziet is dat het soms ook lastig in te schatten is op welk niveau je beleid moet maken. De jeugdzorg is ondertussen weer opgeschaald naar regionaal niveau. Soms keert de wal het schip, zoals bij de WMO en thuiszorg, waardoor gemeenten Den Haag voor het blok gaan zetten dat er meer geld onze kant op moet komen. Op zich is dat touwtrekken gezond, maar in sommige gemeenten komen mensen wel serieus in de knel.

Beantwoorden

Valt me op dat politici, of een semipoliticus als de hr can Geel, zulke lappen tekst kunnen produceren
Los van het feit dat ze weinig kijk hebben op datgene wat ambtenaren op de werkvloer uirvoeren, kan ik er niet echt uit opmaken of ze beseffen wat de burger beweegt.
De ambtenaar is voor de burger belangrijker als een raadslid dat handelt uit partijideologische motivatie. De conflicten en geschillen treden op bij de ambtenaren, die beslissingen nemen waar geen raadslid ook maar iets vanaf weet. Zo kan ik mij niet herinneren ooit een raadslid gezien te hebben bij de bezwaarcommissie, toch DE plek waar de geschillen tussen burger en Gemeente besproken. Ook daar laten de D66 ers het afweten.

Beantwoorden

Ambtenaren zouden puur uitvoerend moeten zijn, maar blijken meer en meer beleidsbepalend te zijn Alle hogere ambtenaren zijn ook politiek actief, en eigenlijk alleen Links. Want met een rechtse houding en realisme wordt je nooit gepromiveerd binnen het socialistische bolwerk.
En alle overbetaalde functies werken corruptie en/of arrogantie in de hand.
Zo herinner ik kortgeleden nog een docu gezien te hebben over de vliegramp op Tenerife. Grootste oorzaak was een overbetaalde Nederlandse piloot die blasse alle waarschuwingen en procedures naast zich neer dorste te leggen en die in alle hiërarchie ook niet tegengewerkt werd… Tekenend voor de Hollandse ziekte, conformeren..
Even ter illustratie wat ik bedoel.

Beantwoorden

@Michiel van Geel

Interessant wat U schrijft. Ik hoor nl. van andere landelijke partijen, landelijk en lokaal, heel andere verhalen. Kunt U mij een misschien ook een voorbeeld noemen waar de helmondse D66 tegen het landelijke denken van D66 ingaat ?

Beantwoorden

@Frits op maandag 20 september 2021 om 23:34:

Je moet het zo zien dat er landelijk andere verantwoordelijkheden zijn dan lokaal. Wat betreft bijvoorbeeld de politie-inzet is het al jaren zo dat er een landelijke richtlijn is om een wijkagent per 5000 inwoners te hebben. Dat halen we in Helmond bij lange na niet. Dat is dus wel een twistpunt waar we hier heel anders tegenaan kijken dan landelijk, waar vooral gekeken wordt naar de grote steden.

Binnen de meeste partijen is er ook een democratisch proces om bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma vast te stellen. Je ziet bij bijna elke partij dat de partijtop die democratie maar lastig vindt. De landelijke fractie laat zich niet graag op opdracht zetten (en strikt formeel hebben we als leden daar ook geen donder over te zeggen) en heeft moeite met het organiseren van inspraak en de tijd die dat kost. Dat lijkt allemaal een heel negatief verhaal, maar je moet je beseffen dat als je in een andere rol zit je ook andere prioriteiten hebt.

Dat wil overigens niet zeggen dat je er niet doorheen komt. Ik heb zelf in het verleden meerdere dingen via het congres het verkiezingsprogramma van landelijk ingefietst. Als je met een goed idee en goede onderbouwing komt kun je dus prima invloed uitoefenen. Voor kamerleden geldt hetzelfde. Als je met hapklare brokken en een goede onderbouwing komt en je timing is goed, dan kun je best wat bereiken. Daar is ook dat hele lobbycircus op gestoeld. Die beheersen dat tot in de puntjes.

Beantwoorden

Michiel van Geel,

N.a.v. jouw laatste alinea , die , jouw partijleider daarbij citerende: qua inhoud van een “Hoog gehalte Haags gedoe” en “regelen en ritselen zondervisie”, zie H. Schoo-lezing september 021, is !!!!

Beantwoorden

@Michiel van Geel

Je moet het zo zien dat er landelijk andere verantwoordelijkheden zijn dan lokaal. Wat betreft bijvoorbeeld de politie-inzet is het al jaren zo dat er een landelijke richtlijn is om een wijkagent per 5000 inwoners te hebben. Dat halen we in Helmond bij lange na niet. Dat is dus wel een twistpunt waar we hier heel anders tegenaan kijken dan landelijk, waar vooral gekeken wordt naar de grote steden.

Vind D66 Helmond dus dat er dan genoeg agenten op straat zijn Helmond ? We halen de richtlijn dus hier bij lange na niet schrijft U. Al vind landelijk D66 dus wel degelijk dat er meer moeten zijn. Erg apart.

Wat betreft het lobbycircus lijkt me dat er nu veel mis is in het systeem. Daar komt de gewone man dus nooit niet meer doorheen. Hapklaar, goed onderbouwt en de juiste timing. Daar strand dus de stem van de (ervaring tot in de puntjes) burger. Lastig die democratie.

Beantwoorden

@Frits op dinsdag 21 september 2021 om 21:27:

Je lees ‘m verkeerd. Lokaal wil je voldoende wijkagenten, landelijk kijk je naar waar je vindt dat ze het hardst nodig zijn. Dat botst. In het geval van de wijkagenten is dat opgelost door te bepalen dat per politieregio (in ons geval Brabant Oost) aan de norm wordt voldaan. Dus nu moeten we bij de burgemeester zijn om onze belangen als Helmond te vertegenwoordigen, zodat ze niet bijvoorbeeld naar Eindhoven gaan omdat daar meer grote steden problematiek is. Het probleem is overigens complexer en gaat ook om bureaucratie (papierwerk) waardoor wijkagenten minder op straat zijn dan ze zouden willen.

Ik ben met je eens dat het lobbycircus uit de hand is gelopen en de banden tussen lobbyisten en sommige kamerleden veel te innig zijn. Ik ben het er niet mee eens dat je er als gewone man niet tussen komt. Het is alleen een leerproces hoe je het het beste kunt doen. En ja, lastig die democratie, maar voorlopig hebben we nog niets beters. 🙂

Beantwoorden

@Michiel V Geel

U schrijft. Ik ben het er niet mee eens dat je er als gewone man niet tussen komt. Het is alleen een leerproces hoe je het het beste kunt doen.

Daar verschillen we van mening. Op die manier word dus een groep mensen over het hoofd gezien. We zien dat mensen best bereid zijn deel te nemen. Maar voor langere tijd committeren is heel wat anders. Dat zie je ook in verenigingsleven of bij vrijwilligerswerk. Mensen zijn echt wel bereid om dingen te ondernemen of van zich te laten horen. Leerproces tijd is er dus niet en daar gaat t mis. Het is nodig om die signalen dus ook direct op te vangen. En evt waar nodig te filteren. Dat is de verantwoordelijkheid die is opgepakt. En die word helaas te vaak vergeten. In principe is er dus mijns inziens geen tijd voor “lobby” of leerproces. Iedere stem telt immers.

Beantwoorden

@Frits op woensdag 22 september 2021 om 13:46:

Dat direct opvangen van die signalen, dat is dus het probleem, want waar ga je die signalen vinden als mensen je niet benaderen? Er wordt altijd heel snel geroepen dat er niet geluisterd wordt, maar tegelijkertijd wordt er ook niet de moeite genomen om contact op te nemen. Dan krijg je dus toch weer dat de hardste schreeuwers het eerst gehoord worden.

De meeste partijen zitten te springen om meer betrokken leden. In Helmond zijn op 90.000 inwoners misschien 900 mensen lid van een partij (hele ruime schatting). Kleine partijen zitten vaak onder de 50 leden, soms zelfs maar een handjevol. Daarvan is als je geluk hebt Dat is een enorm fragiele positie als je bedenkt dat je ook mensen nodig hebt als bestuur naast raadsleden en burgerleden. Het ophalen van kennis en meningen kost ook gewoon mankracht en tijd, die er dus maar weinig is.

Beantwoorden

Beste Heer van Geel, ik denk dat dit een resultaat is van een reeds eerder ingezette weg. Het niet serieus kijken en luisteren naar geluiden in het verleden. Het gevolg van. Er werd ook niet geluisterd.
Nu het zichtbaar is geworden verander je die trend niet, door dat te benoemen. Dat is soort van huilen achteraf. achteraf. Mensen zijn dan ook inmiddels meer dan afgehaakt. Dat geld ook op meerdere vlakken.
Zie dat nog maar eens ooit om te buigen. De trend zet immers nog dagelijks door. Het dus aan lokaal dat geluid naar boven door te zetten. Hakken in het zand. En dat gebeurt helaas te weinig. Zoals U zelf al zei een leerproces. Juiste timing hapklare brokken. Uit de hand gelopen.

Beantwoorden

@Frits – Ik ben het wel eens met Michiel dat het ook aan de mensen zelf ligt. Ik zag een paar maanden terug een gevaarlijke situatie in het trottoir. Waar eerst stoeptegels lagen, was een kuil ontstaan. De plek was gemarkeerd met rolcontainers, dus omwonenden waren zich bewust van de ernst.

Een week later was de situatie nog precies hetzelfde. Conclusie: niemand had de moeite genomen de gemeente in te seinen. Dat heb ik toen zelf maar gedaan, ook al was het ver buiten “mijn” wijk. Nog geen 24 uur later was het keurig gerepareerd.

Kun jij verklaren waarom mensen wel een gevaarlijke plek markeren met rolcontainers maar vervolgens niet de gemeente inseinen? Dat kan niet liggen aan slechte ervaringen in het verleden want de gemeente pakt dit soort meldingen heus wel op, zoals ook nu weer bleek.

Beantwoorden

@Sander Lam

Nu maak ik zelf heel veel meldingen door de hele stad. Velen per week.
Ik krijg oplossingen van meldingen bij andere meldingen dan die ik heb gemaakt. Ik zie dus dat ook op dat gebied het meldingssysteem erg slecht werkt. Ik moet zelfs klachten maken over het afhandelen van meldingen. Ondanks foto;s en heldere tekst en uitleg. Ik krijg ook vaak daar gaan we niets mee doen. Terwijl er echt iets aan de hand is.
Ook spreek ik anderen erop aan dat ze moeten melden of doe het voor ze. Niet iedereen weet waar te melden. Ook gaat men ervan uit dat ambtenaren, denk bijv. aan de afvalophaler, zelf ook door meld wat hij tegenkomt. Of een buurtbeheerder of wijkvereniging, of medewerkers van. Dat is helaas niet het geval.

Sommige meldingen worden wel degelijk opgepakt, je hebt gelijk. Toch zijn er plekken waar ik wel 7 x heb moeten melden voor er wat gebeurt. Omdat de medewerker meermaals aan de verkeerde kant v h parkje was gaan kijken. Ondanks vermelding en foto’s.

Ik had toevallig deze week zelfs een professional aan de lijn die niet wist waar een kapotte drempel op de site vd gemeente te melden. Hoe moet dat ? Kwam er niet uit, (doorklikken) of kon t überhaupt vinden.

De communicatie is gewoon erg slecht. Zoals ook weer bleek uit de BPV avond vanavond. Die ook meldingen doorgeven. Het was de rode draad door het geheel.

Het markeren met containers is ook een vorm van preventie. Hulde daarvoor, dat is nog positief van de mensen. Maar idd. een melding was op zijn plaats geweest. Dat ligt ook aan de mensen zelf. Vergeet niet laaggeletterd, taalbarriere, of zelfs beschikking over digitaal vaardig of middelen of zelfs beltegoed. Maar zoals ik zei, dat is erin geslopen in het verleden en dat los je niet van de een op de andere dag op. Omdat je dat nu wel wil.

Ambtelijke capaciteit daar ging dit stuk over en daar ontbreekt het ook zeker aan.

Beantwoorden

Probleem is niet ‘nepnieuws’, het probleem is dat steeds meer mensen steeds minder vertrouwen hebben in wat de overheid als ‘waarheid’ naar buiten brengt. Dat is ook best begrijpelijk. De overheid liegt namelijk nogal vaak en vrij knullig. Dan komt die leugen weer uit en dat stapelt zich intussen zo’n jaar of 10 op tot je vertrouwen dusdanig is beschaamd dat alles wat de overheid zegt bij voorbaat met grote achterdocht word benaderd.

Eigen schuld. Maar zoals overheden nu eenmaal zijn ligt dat niet aan hun cumulatieve ondermijning van het vertrouwen, maar aan de burgers. Die worden dan blind bestempeld als ‘wappies’ of als domme schapen die in ieder nepnieuwsje met 2 voeten tegelijk trappen. Dat wegzetten van groepen door de overheid heeft op haar beurt weer als gevolg dat nóg meer mensen de overheid maar een wereldvreemde entiteit vinden die vast alleen slechte dingen met de burgers voor heeft. Niemand vind het leuk om als ‘wappie’ weg gezet te worden door een omhoog gevallen basisschoolleraar met maffe schoenen.

Verder is een overheid die niet verder komt dan ofwel belasten, ofwel subsidiëren, ofwel verbieden cq. verplichten en verder een ongrijpbaar, wereldvreemd, leven leidt in haar eigen bubble ook niet echt een recept voor wederzijds begrip. Het is al een paar jaar niets als verplicht dit en verplicht dat, verbied zus en zo en maak het leven zo duur mogelijk. Steeds meer eisen stellen aan de maatschappij, steeds meer geld afromen, steeds meer verplichten en knechten, en er steeds minder voor terug geven. Hoe rijker het land word, hoe langer je moet werken en hoe soberder je leven moet zijn. Hoe duurder de zorg word, hoe minder je ervoor terug krijgt. Hoe meer je spaart, hoe hoger de boete daarvoor. Zelfs je afval scheid je tegenwoordig thuis al tot op moleculair niveau onderhand en als beloning daarvoor word het ophalen ervan ieder jaar duurder.

Dat gedram over die vaccins komt mij m’n neus uit. Gevaccineerd of niet de overheid mag iets vinden, maar ik ook. Ik vind het voor nu wel even genoeg met het moeten en het dwingen van persoonlijke levensstijl en persoonlijke keuzes. Over een paar jaar zijn er weer nieuwe meesters en nieuwe wetten, misschien dat de overheid dan wat vertrouwen terug kan winnen i.p.v. alleen maar naar haar burgers te wijzen. Ik kijk ernaar uit.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *