Buiten is het 16 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 114.680 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

14reacties

Helmond heeft de ambitie te groeien naar een stad met 115.000 inwoners in 2040. Dit betekent dat er meer woningen gerealiseerd gaan worden. Maar ook arbeidsplaatsen én voorzieningen als winkels, groen, cultuur, horeca, zorg, onderwijs, wegen en duurzame energie zullen in deze ontwikkeling worden meegenomen. Om een extra impuls te geven aan deze ontwikkeling heeft gemeente Helmond bij het Rijk een subsidie aangevraagd van 16,1 miljoen. Deze subsidie is eind vorig jaar toegekend en biedt ons mooie kansen in deze zogenaamde schaalsprong.

De gemeente wil dat Houtsdonk op een goede manier kan meegroeien. Het is de bedoeling dat Houtsdonk een woongebied wordt dat aansluit bij het centrum van de stad; een nieuwe stadsbuurt waar het samenleven centraal komt te staan; waar verder wordt gekeken dan alleen wonen en waar juist onderdelen als groen, ontmoeten en bewegen essentieel worden. In dit gebied kunnen, in fases tot 2040, zo’n tweeduizend woningen worden gebouwd.

Omdat het belangrijk is dat er een concreet beeld komt op welke wijze Houtsdonk zich het beste kan ontwikkelen, is gemeente Helmond samen met WoCom, bewoners, ondernemers en organisaties ideeën aan het inventariseren. Een stedenbouwkundig bureau zal op basis van de opgehaalde ideeën verschillende mogelijkheden voor de buurt in beeld gaan brengen. Uiteindelijk levert dit een Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) op voor Houtsdonk. Door het maken van verschillende varianten, krijgen we inzicht hoe er invulling kan worden gegeven aan de wensen in het gebied en hoe er goede verbindingen kunnen worden gemaakt met het centrum.

Er wordt echter niet alleen naar wonen gekeken, maar de gemeente richt zich bijvoorbeeld ook op mobiliteit. Want wat betekent woningbouw in Houtsdonk voor het aantal verkeersbewegingen? Er zal een nieuw tracé nodig zijn bij Houtsdonk om het verkeer goed af te wikkelen. Er is overigens al een nieuwe weg voorzien door het gebied die aansluit op de Kasteelherenlaan en uitkomt op de Kanaaldijk Zuid West (lang sportpark van HVV). Hierbij worden de drukke kruising en spoorwegovergang bij de Engelseweg/Heeklaan ontlast en komt er meer ruimte voor fietsers en wandelaars.

De ontwikkelingen in Houtsdonk worden ook aangegrepen om te zorgen voor meer binding en betrokkenheid bij de buurt. Daarom worden vervolgstappen stap voor stap én samen met betrokkenen verder uitgewerkt. Gedurende het traject wordt de participatiegroep Houtsdonk ingeschakeld om actief mee te denken over verschillende onderdelen van het Ruimtelijk Ontwikkel Plan Houtsdonk én over hoe bij elke volgende stap alle bewoners het beste betrokken kunnen worden.

De plannen zijn nu nog in de oriënterende fase waarbij alle mogelijkheden onderzocht worden. Maar het mag duidelijk zijn dat deze ontwikkelingen grote kansen voor Houtsdonk bieden: naar een groene wijk waar het fijn wonen is.

Jochem van den Bogaard
Fractievoorzitter D66 Helmond

14 reacties:

Dag Jochem,

We moeten als Helmond vooruit, dat begrijp. Weer een nieuwe wijk…. tja waar houdt het op? Waar ik benieuwd naar ben is wat het kostenplaatje wordt. Als ik kijk naar de huidige bedrijven die voor dit plan moeten wijken kom je met die 16 miljoen van het rijk niet erg ver. Wat is de visie van D66 over de benodigde financiën en hoe wordt daarin voorzien?

Met vriendelijk groet,

Beantwoorden

115.000 inwoners in 2040, maak er maar 200.000 van, ik denk dat dit een beter beeld is aangezien het duivels beleid van VVD666 niet veranderd.
Maar dan zijn jullie gelukkig, toch?
Alles over de ruggen van werkende Helmonders.

Beantwoorden

Zoveel nieuwbouw in de buurt van het centrum dat autoluw moet worden, dat vraagt om een autoluwe opzet als lichtend voorbeeld dat het kan.

Bij uitstek Houtsdonk is een heel goede omgeving voor een autoluwe wijk, omdat het station zo dichtbij is (10 minuten met bus 24) dat men makkelijk naar een stad met behoorlijk ov kan reizen.

Zolang een overgrote meerderheid van de mensen aan de auto gehecht is kan matiging van het aantal parkeerplaatsen de betaalbaarheid van de woningen opdrijven, wat dan weer voor sommigen een steun in de rug kan zijn om de verleidingen van de auto te weerstaan.

Dat levert dan weer een extra argument op om bij de provincie aan te dringen op een behoorlijk ov-netwerk, zodat bijvoorbeeld het nabijgelegen Elkerliek ziekenhuis bereisbaar wordt.

Beantwoorden

De 16 miljoen is niet voor woningen maar alleen voor het ontsluiten van de wijk, oftewel voor de weg.

“13. Helmond: Houtsdonk-Helmond (provincie Noord-Brabant)
In Helmond Houtsdonk draagt het Rijk € 16,12 mln. bij aan het aanpassen van een auto- naar fietsroute, fietsverbindingen, aanpassingen voor langzaam verkeer van onder andere de Suytkadeburg. Met deze investering kunnen 1.749 woningen versneld worden gebouwd.”

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-891abcd0f48baf1b0c113d3b4b81b05d0c024886/pdf

Dit is onderdeel van “versnellingsafspraken”. Het rijk heeft de regie meer naar zich toegetrokken: “We ondersteunen woningbouwplannen, waarbij met een passende investering in de ontsluiting een flink aantal woningen bereikbaar kunnen worden gemaakt, door bijvoorbeeld een infrastructurele barrière op te lossen.”

Aan de 16 miljoen hangen voorwaarden, bijvoorbeeld:
“Binnen 3 tot 5 jaar moet er daadwerkelijk worden gestart met de bouw (schop de grond in)”.

Zie “3.3.2 Versnellen woningbouwlocaties met extra ondersteuning voor bereikbaarheid”:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1021381.pdf

Het plan zoals het gepresenteerd is aan de bewoners stemt mij persoonlijk gerust. Uw woorden doen het tegenovergestelde.

Concreet doel ik dan op zinsnedes zoals:
“naar een groene wijk waar het fijn wonen is.”: ik vraag me echt af of u de wijk en haar ligging uberhaupt ooit gezien heeft.

“Er wordt echter niet alleen naar wonen gekeken, maar de gemeente richt zich bijvoorbeeld ook op mobiliteit.”: De subsidie IS toegekend voor mobiliteit, hoe kunt u me verzekeren dat mobiliteit niet het doel is? Wat als de prachtige projecten die men nu presenteert financiëel niet haalbaar blijken (Maison L’Europe, Woon Heerlijk Hazenwinkel II)? Zit Houtsdonk dan opgescheept met een binnenring langs de deur met al het verkeer dat daarbij hoort, zonder dat de vervangende bewoning voor de hoogbouw van de flats is gerealiseerd. Deze flats fungeren naast vervangende woonruimte voor de bewoners van de te slopen flats ook als geluidsbarierre tussen de bestaande wijk en de nieuwe weg.

Verschillende varianten zijn inderdaad gepresenteerd, maar de weg ligt reeds vast. Doet u dan alsof?

Beantwoorden

En waneer willen ze precies beginnen En wat gaan ze het eerst aanleggen , gr hanskuh hvv !

Beantwoorden

Zolang ze maar van het goor en omliggende grasvelden afblijven

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman op maandag 15 mei 2023 om 08:02:

Dag Hanneke,

Zo ver zijn we nog niet. De eerste stap in deze gebiedsontwikkeling is het opstellen van een Ruimtelijk Ontwikkelingsplan. Dit dient als leidraad voor de verdere planuitwerking, de uitvoering van (deel)projecten en het verwerven van subsidies. Eerst moeten we dus een goed beeld hebben van hoe de buurt kan worden vernieuwd en welk prijskaartje daar aan hangt en vervolgens wordt ingezet op het verkrijgen van de benodigde gelden/subsidies hiervoor.

Beantwoorden
Jochem van den Bogaard

@Sander Lam op maandag 15 mei 2023 om 09:26:

Helemaal eens. Houtsdonk zou qua ligging uitermate geschikt zijn voor een autoluwe wijk (dichtbij het centrum). Hiervoor moet dan wel de infrastructuur op orde zijn (goede fiets- en OV-verbindingen).

Beantwoorden
Jochem van den Bogaard

@Hans van hoof op dinsdag 16 mei 2023 om 06:33:

Dat is nu nog niet bekend. Het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan wordt op 27 juni besproken in de commissie en op 11 juli behandeld in de gemeenteraad. Dan zal meer duidelijk zijn over de precieze planning.

Beantwoorden
Jochem van den Bogaard

@Frank op maandag 15 mei 2023 om 22:03:

Dag Frank,

Dank voor uw uitgebreide reactie. Ik kan u geruststellen: de plannen gaan veel verder dan het verleggen van een weg. Het is de bedoeling Houtsdonk echt een kwaliteitsimpuls te geven met vervangende (voor de HEBOMA-flats) en aanvullende woningbouw, een groene corridor, ruimte voor fietsen, lopen en mogelijk maatschappelijke voorzieningen (zoals zorg of onderwijs).

Beantwoorden
Jochem van den Bogaard

@Jochem van den Bogaard op dinsdag 16 mei 2023 om 09:55:

Dag Jochem,

Dank voor je antwoord. Ik begrijp wat je schrijft: eerst het plan en dan maar kijken of de financiering rond komt. Maar over die financiering zal binnen D66 nu toch ook al een idee zijn, zeker omdat het jaar 2040 niet zo heel ver weg is. Of heeft D66, met in haar gelederen de voortvarende wethouder Bouwen, nog niet over nagedacht?

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman op dinsdag 16 mei 2023 om 11:46:

Uiteraard wordt er gevist naar subsidies vanuit het Rijk, de provincie en Europa. Hoe meer subsidies, hoe minder het de gemeente Helmond kost. Er ligt nog geen concreet plan hoe en wanneer deze subsidies binnengehaald gaan worden. Het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan wordt op 27 juni besproken in de commissie en op 11 juli behandeld in de gemeenteraad. Dan zal meer duidelijk zijn over de precieze planning en aanpak rondom de financiering.

Beantwoorden
Jochem van den Bogaard

Een echt d66-verhaal en ongepast. Landelijk en in ons Helmond doet d66 of er geen verkiezingen zijn geweest. Men gaat maar door met peperdure plannen. Het is financieel wanbeleid van Kaag en Rutte en misschien ook bij d66-politici in Helmond. En BBB zit straks met de puinhopen. Hegeman stelde de kernvraag en Van den Bogaard blijft opmerkelijk vaag.
De Telegraaf kopt vandaag: “Financiële lijken van Kaag drijven al open en bloot”: telegraaf.nl/t/100544230/ via @telegraaf. Zoveel geld uitgeven terwijl je weet dat de kiezer anders gesproken heeft is hoogmoedig en een politieke doodzonde. De kiezer is de baas en gaat dit gedrag opnieuw stevig corrigeren.

Beantwoorden

Elke vrije vierkante meter wordt al volgeplempt met afschuwelijke hoogbouw dus stop met groeien want daar worden alleen de projectontwikkelaars beter(rijker) van maar de stad onleefbaarder

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *