Buiten is het 14 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 107.798 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
34reacties

Zoals bekend is er landelijk een groot tekort aan woningen, ook in Helmond. Onze D66-wethouder Gaby v/d Waardenburg zet hier dan ook vol op in. Er wordt volop gebouwd in Helmond om het woningtekort zo veel mogelijk te beperken. Zo worden er dit jaar rond de 700 woningen opgeleverd. Vorig jaar is extra geld uitgetrokken voor het aannemen van meer personeel om meer vergunningen te verlenen en stedenbouwkundige plannen te begeleiden. Overal staan bouwkranen en een mooi voorbeeld vormt Suytkade, waar momenteel op alle woningbouwpercelen wel een bouwproject loopt.

Daarnaast zetten we als Helmond in op de mix van woningtypen. Woningbouw draait namelijk niet alleen om bouwen, maar het gaat ook om het versterken van de sociale structuur. Helmond heeft veel wijken met nagenoeg alleen sociale woningbouw en wijken met nagenoeg alleen koopwoningen. Voor het sociale aspect en om segregatie tegen te gaan is het belangrijk dat wordt ingezet op de mix: sociale huur, koop, midden huur en goedkope koop. Nieuwbouwlocaties helpen daar ook bij: denk aan de vrijgekomen locatie van de Knip, waarbij het stedenbouwkundige ontwerp al rekening wordt gehouden met een versterking van de mix in de wijk. Deze mix in wijken is niet van vandaag op morgen geregeld, maar het is belangrijk dat daarin nu stappen worden gezet.

Als regio (SGE) hebben we ook de positieve aandacht van het rijk gegenereerd als het om de woonopgave gaat. Met de woondeal die in 2019 in de regio van het Stedelijk Gebied Eindhoven, onder aanvoering van D66-minister Ollongren, is gesloten hebben partijen zich gecommitteerd om langjarig de woonopgave aan te pakken. Het is belangrijk om de steun van het rijk daarbij te hebben. Verder hebben we als Helmond vanuit het ministerie van BZK geld gekregen voor het versnellen van de woningbouw vanuit de woningbouwimpuls, waarvan 8,5 miljoen voor centrum-Noord en 3,2 miljoen voor de tijdelijke woningen in Brainport Smart District. Daarnaast hebben we met het Rijk rondom de MIRT aangegeven dat we als regio inzetten op 62.000 woningen extra om aan de grote woningvraag in deze Brainport regio te voldoen, waarvan 10.000 zullen landen in Helmond.

Dit alles heeft als doel om te voldoen aan de woningvraag, maar ook om Helmond vooruit te brengen. Juist door de basis van Helmond te versterken zijn we ook weerbaar voor de toekomst en kunnen we ons voorzieningenniveau en sociale basis op orde houden. Het is belangrijk dat Helmond op cultureel gebied groeit, het centrum met haar winkels de huiskamer van alle wijken en de Peelregio blijft en er meer treinen voor personenvervoer via Helmond gaan reizen.

Jochem van den Bogaard
Raadslid D66 Helmond

34 reacties:

Goed om te lezen!
Fijn dat er steeds meer woningen komen waar in Helmond behoefte aan is!

Beantwoorden

Alsof groter ook beter is

Beantwoorden

Als we D66 toch niet hadden, jongens.
Zelfs Ollongren durven noemen als iets positiefs.
En het lag aan te weinig vergunningen dus zijn er nieuwe D66 ambtenaren aangenomen… Hoe krom.
D66 is het minst begaan met burgers.

Beantwoorden

“Als regio (SGE) hebben we ook de positieve aandacht van het rijk gegenereerd als het om de woonopgave gaat.” Misschien een idee om ook de positieve aandacht van zowel het rijk als de burger te genereren als het om de samenwoonopgave gaat. Alleenstaanden bewonen relatief veel van de schaarse vierkante meters beschikbare ruimte. Ik zeg niet dat het eenvoudig is om hier iets aan te doen, maar dit is wel een krimppotentieel om over na te denken.

Beantwoorden

IS alleen maar bedoeld om Helmond meer dan 100.000 inwoners te geven, want : gaan salarissen van B&W weer omhoog…….

Beantwoorden

@Bertus op maandag 1 november 2021 om 11:29:

Er is een ontzettend tekort aan woningen, honderden mensen reageren op woningen via woon easy ook in Helmond.

Ik mis in dit artikel een reflectie over het brainport smart district, zelf heb ik het idee dat er meer realiteitszin nodig is en er gewoon eens gebouwd moet worden. Al jaren staat die grond naast station Brandevoort leeg……

Beantwoorden

En dan vooral woningen, landbouw past beter ten Oosten van Helmond 😉 https://www.ed.nl/helmond/brandevoort-wil-stadsboerderij-in-slimme-wijk-we-doen-dit-voor-iedereen-in-helmond~ad666791/

Beantwoorden

@sander lam… Echt? Samenwoonopgave?
Wellicht kunnen GroenLinks en d66 en PvdA politici verplicht hun woningen openstellen voor asieleisers,inclusief veilige landers.

Beantwoorden

Als ik naar een vergelijkbare andere steden kijk, zijn we in Helmond helemaal zo gek niet bezig, Jochem. Mee eens. Woningnood is natuurlijk wel een flink probleem. Ik ben het met Woningzoeker eens dat de grond naast station Brandevoort al lang leeg staat. Mij is op dit moment niet duidelijk waarom.

Verder verbaas ik me – ook in Helmond – over het ongelofelijke aantal leegstaande kantoorpanden, waarvan je volgens mij toch redelijk eenvoudig appartementen kunt bouwen. Sowieso onvoorstelbaar hoe er met kantoorpanden wordt omgesprongen, maar dat is in Eindhoven (Rabobank?) nog veel erger dan bij ons.

@ André: Volgens mij zijn jouw belastingaangiftes, langdurige uitkeringsaanvragen, de jaarlijkse zoekgeraakte zonnebrillen en de stijgende prijs van het pleepapier volgens jou nog de schuld van De Buitenlanders, Christus…

Beantwoorden

@Andre op maandag 1 november 2021 om 16:55:

Wat denk je zelf? Natuurlijk bedoel ik geen verplichting om samen te wonen, maar wel werken aan bewustwording dat groter niet altijd beter is.

Net als de klimaat- en de corona-problematiek raakt de woningnood ons allemaal. We zijn allemaal deel van het probleem door de manier waarop we leven, en we hebben er allemaal belang bij dat anderen daarom hun manier van leven aanpassen om het probleem voor ons te helpen oplossen. En daar hoort ook bij dat die anderen, als ze alleen wonen, nadenken hoe belangrijk het eigenlijk voor ze is dat dat zo blijft.

Ik ken genoeg mensen die er niet over piekeren om hun zelfstandigheid op te geven, en zo dacht ik er dertig jaar zelf geleden ook over, dus toen ik mijn huidige vriend leerde kennen werd het als vanzelfsprekend een latrelatie. Maar later ben ik het toch als een stukje maatschappelijke verantwoordelijheid gaan zien om mijn vrijgezellenflat terug te geven aan de ook toen al krappe woningmarkt. We hebben nu al meer dan vijfentwintig jaar een latrelatie met elk een eigen werkkamer onder één kap, en het bevalt prima.

Er kan best veel, als je maar bereid bent af en toe een knopje in je hoofd om te zetten.

Beantwoorden

@Sander,nou dat is dus puur vrijwillig en evt ingegeven uit financiële overwegingen. Maar ‘t is vast niet de oplossing. Want voor elke relatie breekt een ander verbond of groeit iemand eruit. Gemiddelde bewoning is vast lager dan ooit. Maar om quota op te leggen of maar te noemen vind ik zot.
Dan beter de grote deugdmensen die verantwoordelijk zijn voor het grote tekort dus deelgenoot van hun eigen beleid maken: verplicht verwelkomen immigranten voor links Nederland. Op eigen kosten natuurlijk. Want hoe kan je nou van racisten verwachten om mee te betalen aan ideologische plannetjes doordrukken.
Of je zou immigratie kunnen beperken.
Scheelt meteen miljarden.
Wat ik mis is een duidelijke grootschalige urgente aanpak waarbij meteen een grote wijk wordt neergezet, met een afspiegeling aan behoefte.
Dus niet eerder 30 dure koopwoningen dan dat er tevens 100 sociale huurwoningen en 100 goedkopere koopwoningen rondom heen komen.
Samen
Leven
Ps, neem mijn opmerkingen met genoeg zout, ik dien het vaak wat flauw op.

Beantwoorden

@woningzoeker op maandag 1 november 2021 om 13:43:

Alle woningen gaan toch naar statushouders en asielzoekers, dus we schieten hier niet veel mee op.

Beantwoorden

Meer woningen voor asielzoekers bedoelt de auteur natuurlijk.
D66 heeft niks op met het werkend gepeupel, en al helemaal niet als ze ook nog eens blank en Christen zijn.

Beantwoorden

Wat kan je in Helmond kopen met 1 modaal salaris?
1 parkeerplaats of je hebt de keuze tussen 2 veel te dure studio’s.

Nieuwbouw? niet onder de 3 ton (en dan heb je een ruim kippenhok).

Beantwoorden

@Job…had je zielige opmerkingen weer gemist.. Je leest er zo overheen.

Nee, ik leg nergens “de schuld” bij buitenlanders of mensen met een kleur.

Ik geef netjes aan dat Beleid van open grenzen funest is.

Draagvlak voor asiel en nieuwkomers zal ook omgekeerd evenredig zijn. Net als alle sociale budgetten.

Veel plezier iedereen met benzine van meer dan 2 euro per liter!

Dag sinterklaasje, daaag, daag, daag

Beantwoorden

@Andre op dinsdag 2 november 2021 om 18:05:

🙂 En tóch even reageren, heerlijk!

Beantwoorden

@Job op dinsdag 2 november 2021 om 21:06:

voor jou geldt hetzelfde .. toch ff reageren…ik ook maar dan ! 🙂

Andre is nou eenmaal van het ongenuanceerder en minder politiek antwoord geven, het méér zwart-wit denken zeg maar.
Toch benoemt hij regelmatig problemen waar het gros van de Nederlanders net zo over denkt…neem het onderwerp van deze topic.
De woningkrapte is inderdaad niet de oorzaak van de buitenlanders maar door het herhaaldelijk falen van de gevestigde verrotte politiek in Den Haag en de regionale politiek hierin meesleurend !
Feit is dat in Nederland geboren inwoners met een laag inkomen worden gediscrimineerd op de woningmarkt, asielzoekers met een verblijfsstatus krijgen met voorrang een woning toegewezen, vaak inclusief inboedel. De mensen met een laag inkomen moeten hier gewoon zelf voor zorgen, Daar wrikt het Job !
Zou het niet meer als normaal zijn dat onze overheid er eerst voor zou zorgen dat de eigen bevolking een woning heeft en dat de 1 miljoen mensen in ons land die op of onder de armoedegrens leven naar een betere toekomst worden geholpen ???
Vrees dat D’66, waar de columnist lid van is en waar jij regelmatig voor in de bres springt, dit niet erg hoog op de planning heeft staan….

Beantwoorden

@Job op maandag 1 november 2021 om 17:44:

Als je werkelijk zo politiek correct bent als hoe je jezelf voor doet, gebruik dan niet oneerbiedig Christus…je gebruikt toch ook niet Mohammed of Allah…

Beantwoorden

@job. Het niet te serieus nemen allemaal. Ook al die ananiempjes niet.

Beantwoorden

@Twanneman op dinsdag 2 november 2021 om 09:15:

Ik zou het niet erg vinden om enkele statushouders te hebben als buren.

Beantwoorden

@Twanneman op dinsdag 2 november 2021 om 09:15:

We hebben (stand van zaken januari 2021) 70 statushouders in Helmond totaal. Op een bevolking van 90.000.

Maar volgens jou kopen die pakweg 50 gezinnen (ruim gerekend) samen dus meer dan 10 huizen de man op. Ik wist niet dat statushouders zo rijk waren en zoveel behoefte hadden aan woonruimte.

Het probleem met voorrang van statushouders speelt zich hoogstens af op de sociale huurmarkt die door de VVD landelijk vakkundig de nek om gedraaid is. Wat betreft nieuwbouw speelt dit dus helemaal niet. Statushouders kunnen zich meestal ook geen koopwoning veroorloven. Wat niet zo raar is als je vlucht en alles achter moet laten.

Beantwoorden

@MFvGeel Erg simplistische gedchtegang. Even terug naar Helmond, is tenslotte weblog Helmond. Welke partij levert wethouder verantwoordelijk voor woningbouw en werkt al jaren samen met de VVD? Uw adoratie voor uw eigen partij doet u de ogen sluiten voor de realiteit.
Natuurlijk heeft u geluk met een Gemeenteraad die zonder enige inhoud gedwee achter college aanhobbelt.
Heel droevig.allemaal.

Beantwoorden

Wil Helmond eigenlijk iets doen met een zelfbewoonplicht? In sommige wijken worden erg veel woningen opgekocht…..
https://nos.nl/artikel/2404186-amsterdam-komt-met-zelfwoonplicht-voor-koophuizen-onder-512-000-euro

@Michiel van Geel op woensdag 3 november 2021 om 09:49:

Haalt Helmond de huidige taakstelling ?

@Michiel van Geel op woensdag 3 november 2021 om 09:49:

Op de sociale huurmarkt is er wel een probleem in regio, op de meeste woningen zijn er honderden reacties, zoals bijv meer dan 1200 reacties https://www.wooniezie.nl/aanbod/te-huur/details/119540-burgemeestervanhoutlaan-135-helmond

Beantwoorden

@Michiel van Geel op woensdag 3 november 2021 om 09:49:

Hou toch op, volgens de rijksoverheid (link mag ik schijnbaar niet meer plaatsen hier, censuur?) zijn er vanaf week 35 t/m week 43, 11.900 asielzoekers binnen gekomen en dat heeft geen invloed op Helmond denk je?

Beantwoorden

@Jan op dinsdag 2 november 2021 om 22:01:

Je hebt gelijk. Ik kan het soms ook niet laten. Leerpuntje. Ik ben zeker niet zo politiek correct en stem geen D66 of GroenLinks, wat volgens de wat dat betreft niet linkse maar rechtse cancelcultuur schandalig zou zijn, maar vind de toenemende simpliciteit over De Buitenlander een normale discussie per definitie onmogelijk maken.

Beantwoorden

@Woningzoeker op woensdag 3 november 2021 om 10:55:

Er is inderdaad waar mogelijk een zelfbewoonplicht ingevoerd sinds kort om speculatie tegen te gaan. Hoewel bij mijn weten er in Helmond (nog) geen problemen waren met speculatie is het een kwestie van voorkomen is beter dan genezen, dus het is goed dat die stap gezet is.

Helmond liep dacht ik op enig moment zelfs iets voor op de taakstelling. Nu is er met de aantallen vluchtelingen uit Afghanistan wel over een tijdje een hogere taakstelling te verwachten natuurlijk. Er wordt landelijk wel aan gewerkt om dat in goede banen te leiden, maar de minister is niet erg capabel, noch genegen om de problemen die er zijn op te lossen. Ik zal blij zijn als die niet terug komt na de formatie.

En zoals ik al zei, op de sociale huurmarkt zijn de problemen groter. Maar die problemen los je niet op door de immigratie te beperken. Zoals hierboven al aangegeven werd komt het behalve door het slechte beleid van de afgelopen 10 jaar ook door het toenemende aantal eenpersoonshuishoudens en de moeite om weer de huizenmarkt op te komen na het verbreken van een relatie. Mensen blijven veelal zitten waar ze zitten omdat de stap die genomen moet worden te veel risico, kosten of stijgende maandlasten met zich meebrengt.

Het wachten is op het knappen van de zeepbel als de boomers straks massaal om gaan vallen. Wat heel veel verschil kan maken is zorgen voor uitbreiding van het OV/treinnetwerk om meer dorpen bereikbaar te krijgen. Kost wat qua investering, maar het levert heel veel mogelijkheden op qua bouwgrond. Als je dat koppelt aan een groeikernen beleid kun je in een jaar of tien een flink deel van de woningnood wel oplossen. Niet moeilijk doen, maar gewoon hele woonwijken uit de grond stampen op plekken waar er wel voldoende ruimte is en de grond nog goedkoop is. Helmond zou wat betreft de woningbouwopgave dus veel meer naar bijvoorbeeld Deurne moeten kijken. Er is qua tijd nog ruimte voor de sprinter om op een extra station te stoppen. Als je Deurne een tweede station geeft kun je richting Venlo zo een aantal woonwijken toevoegen. Maar daarvoor zou je eigenlijk een ministerie van VROM moeten hebben om dat soort beslissingen erdoor te kunnen drukken.

Beantwoorden

Hoezo zou een instroom van meer dan 50000 per jaar geen invloed hebben?
Dus omdat meneer van Geel ook nog andere oorzaken kan noemen, telt het niet?
Wat een kinderachtige manier van willen deugen en anderen de maat nemen.

Beantwoorden

@Andre op donderdag 4 november 2021 om 10:46:

Allereerst de cijfers. Er is een verschil tussen aanvragen en daadwerkelijke instroom. Vorig jaar qua eerste verzoeken en nareizigers: 17 585
Dit jaar staat de teller tot nu toe op ongeveer 20.000, maar met de stijgende cijfers de laatste maanden kan dat wel richting de 30.000 stijgen.

Van die 30.000 is ongeveer de helft man, een kwart vrouw en een kwart kind. Laten we dus rekenen met ongeveer 20.000 huishoudens dit jaar. Alleen worden die in afwachting van hun verblijfsvergunning in een AZC gehuisvest. In 2020 zijn er iets meer dan 14.000 verblijfsvergunningen verstrekt. Als je wil weten hoeveel er dat dit jaar zijn moet je kijken naar de voorgaande jaren. De verwachting is dan dat er in 2021 ongeveer hetzelfde aantal verstrekt zal gaan worden. Met diezelfde verdeelsleutel qua man/vrouw/kind zou dat neerkomen op ongeveer 10.000 huishoudens die dit jaar geplaatst zouden moeten worden.

Nogmaals, dat die verhoogde instroom NU nog geen invloed heeft heeft alles te maken met de trage asielprocedures in ons land. Het acute probleem zit bij de AZCs en dat is ook uitgebreid in het nieuws geweest, dat er zelfs mensen in de kantoren moesten slapen vanwege ruimtegebrek.

Beantwoorden

@keizer der wollige teksten michiel van geel,

Word jij nooit moe van jezelf? André, Jan en Twanneman hebben gewoon gelijk. Kun je nog zo’n lang verhaal ophangen die minimaal 70.000 vluchtelingen (waarvan het gros economisch gelukszoeker) zullen toch ergens worden opgevangen. Teruggaan doen ze niet.

Beantwoorden

@sander nog ff en dan is alleen wonen een schandalig taboe… of een relatie aangaan zoals je zelf zou willen, dus LAT. Wat ik erger vind zijn mensen jarenlang gaan “proefwonen” bij elkaar waardoor woningen verhuurd leeg staan. Jaren lang. En daar wordt niets aan gedaan.

Beantwoorden

@Harry op donderdag 4 november 2021 om 23:16:

Mensen die jarenlang “proefwonen” houden precies evenveel huizen bezet als mensen met een latrelatie. Ik zie geen reden voor een schandalig taboe, maar wel om voor jezelf na te denken over mogelijkheden om met een kleine aanpassing in je eigen leven een groot verschil te maken voor anderen.

Beantwoorden

@michiel van geel.. Ik lees toch andere getallen omtrent migratie hoor, u doet net alsof er niets aan de hand is. Tienduizenden komen EU binnen gemarcheert, zelfs gefaciliteert door witrusland… 100% mannen ook.
Ter Apel kent een grote toeloop en een hoop ellende. Naast reguliere asieleisers van heel de wereld nog eens zoveel nepprofiteurs uit veilige landen. Ook Marokkanen en Turken komen hier simpelweg illegaal binnen.
Zelf wegsturen criminele uitgeptofuceerden lukt niet.

Maar volgens Michel is dat allemaal bedacht?
Dat speelt Wilders in de kaart.
Dan maar liegen.
Nogmaals, zodat het ook Job duidelijk is. Mensen zijn niet racist, ze hebben problemen met gevoerd beleid en leugens… De asieleisers en hoofddoekprovocateurs zijn een gevolg van beleid.

Beantwoorden

Hopelijk begrijpt een ieder dat we ‘een beetje afgedwaald’ zijn van het topic van deze column: de woningbouw in Helmond. Daarom verwijderen we vanaf nu hetgeen hieronder off topic is.

Beantwoorden

@sander nee latten en proefwonen zijn beduidend anders
Bij de ene ben je regelmatig ieder in je eigen huis.

Bij “proef”wonen staat 1 huis echt leeg voor jaren.
Dus niet te vergelijken. Je kan niemand verplichten samen te wonen. Maar wel om de woning die leeg staat op te geven.

En bij leegstand vind ik dat daar een maximum aan moet zitten. Want dan kan een ander er wonen.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *