Buiten is het 17 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.131 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
3reacties

Met de hoogspanningskabels in Brandevoort bestaan al jarenlang problemen. Daarbij verschijnen steeds nieuwe onderzoeken waarin wordt aangetoond, dat de hoogspanningskabels toch schadelijker zijn voor de gezondheid dan gedacht en dus meer rekening moet worden gehouden met bebouwing in de buurt van de masten.
Hierbij merk ik op dat D66 zich uiteraard ook zorgen maakt over de hoogspanningskabels in andere wijken. Aangezien het in de andere wijken voornamelijk gaat om bestaande woningen is het helaas niet meer mogelijk om rekening te houden met (nieuwe) landelijke richtlijnen. Dit maakt onze zorgen uiteraard niet minder groot en daarom hebben we in 2014 al aan het college van B&W de vraag gesteld, of in de gemeente Helmond geen woningen in aanmerking kwamen voor een landelijke uitkoopregeling. Helaas bleek dit niet het geval te zijn.

Ten aanzien van de wijk Brandevoort heeft het college van B&W in de raadsinformatiebrief van 11 juli 2016 de gemeenteraad geïnformeerd over de plannen die het college heeft met de hoogspanningskabels en maagneetveldzones. Wederom zijn er problemen met deze hoogspanningskabels; een probleem dat zich door de opzet van de wijk al voordoet sinds de oprichting. Dwars door deze nieuwbouwwijk liggen een tweetal hoogspanningsmasten. Die stonden er ook al toen Brandevoort ontworpen werd. Iets om rekening mee te houden zou je zeggen. Helaas moeten we nu constateren dat nog steeds geen goede oplossing is gevonden voor de hoogspanningsmasten.

In 2011 werd nog bekend gemaakt dat de twee hoogspanningslijnen in Brandevoort bij elkaar gebracht zouden worden waardoor het spanningsniveau zover zou dalen, dat geen enkele woning of gebouw in de wijk nog in de gevarenzone zou liggen. Eind 2015 is er echter een nieuwe Handreiking van het RIVM verschenen. Op basis van de Handreiking komt de nieuwe magneetveldzone uit op 2 x 75 meter (in plaats van de huidige 2 x 45 meter) en komen er toch nieuwbouwwoningen binnen deze magneetveldzone te liggen.

Op vragen van D66 van afgelopen maand heeft het college aangegeven dat, om aan de belofte te voldoen dat alle woningen buiten de magneetveldzone worden gerealiseerd, opnieuw technische maatregelen worden genomen. Het college wil namelijk geen enkel risico nemen met de gezondheid van haar inwoners en als D66 zijn we het daar volkomen mee eens.

Een van de maatregelen betreft het ondergronds brengen van een van de hoogspanningslijnen. De kosten van deze technische maatregelen bedragen 6 á 7 miljoen. Volgens de raadsinformatiebrief zal op korte termijn met het ministerie van Economische Zaken en netwerkbeheerder TenneT worden gesproken over onder meer het kostenplaatje. Ook heeft de verantwoordelijke wethouder, de heer Stienen (CDA), in het Eindhoven Dagblad nog aangegeven dat er goede hoop bestaat, dat de kosten voor het onder de grond brengen van de hoogspanningslijnen door het rijk worden vergoed. Met deze intentie gaat het college in haar berekeningen dan ook uit van de feitelijke belasting van de hoogspanningskabels tot (maar) 2020.

Maar als D66 vragen wij ons af wat het college gaat doen als het ministerie van EZ en TenneT niet bijdragen aan de kosten van deze maatregelen. Wat doen we dan met de pas opgeleverde nieuwbouwwoningen in deze magneetveldzone? Uiteraard hopen wij als D66 dat het Rijk daadwerkelijk bijdraagt aan deze maatregel, maar mede gezien de beperkte subsidieregeling en de grote concurrentie zijn wij benieuwd hoe kansrijk een subsidie van het Rijk daadwerkelijk is.

Wij vinden het dan ook verstandig als het college van B&W ook andere scenario’s uitwerkt en rekening houdt met alsmaar opschuivende landelijke normen. Daarom zal ook rekening gehouden moeten worden met bovenwettelijke normen. Wij zijn dus van mening dat bijvoorbeeld voor de nieuwbouwwijk Liverdonk in Brandevoort een nieuw bestemmingsplan moet worden ontwikkeld, waarbij een grotere afstand van de hoogspanningsmasten wordt aangehouden dan op dit moment het geval is. D66 wil in de toekomst niet wederom het risico lopen dat er woningen worden gebouwd die later toch niet op een veilige plek blijken te staan. Voor D66 Helmond staat de gezondheid van de Helmonders echt op 1.

Gaby van den Waardenburg
Raadslid D66 Helmond

3 reacties:

Over welke onderzoeken heb je het? Het meest verontrustende dat ik hierover ken, is dat van elke 270 kinderen met leukemie er mogelijk 1 die ziekte heeft door de nabijheid van een hoogspanningskabel (zonder dat duidelijk is hoe de oorzakelijke relatie ligt; het is alleen een statistisch verband). In Nederland gaat het om 1 kind per 2 jaar. Het geld kan beter besteed worden aan onderzoek om de behandeling van die andere 269 kinderen te verbeteren.

Beantwoorden

Ze moeten niet zo zeiken in brandevoort !van te voren eerst goed nadenken voordat je ergens een huis koopt

Beantwoorden

@Sander Lam op maandag 22 augustus 2016 om 14:17:

Daar heb je een punt. Want hoeveel zieken en doden gaan die aanpassingen aan infrastructuur in Brandevoort voorkomen en hoeveel mag dat kosten?

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *