Buiten is het 12 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.149 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Zoals bekend heeft de gemeente Helmond verschillende commissies. Zo is er de commissie Maatschappij, Omgeving, Bestuur & Economie en Financiën. Daarnaast hebben we ook nog de commissie Internationale Betrekkingen. Deze commissie houdt zich onder meer bezig met het realiseren van de millenniumdoelen zoals vastgesteld door de Verenigde Naties. Enkele doelen zijn basisonderwijs voor alle kinderen, eerlijke handel en een duurzaam milieu. De gemeente heeft de door de Verenigde Naties gestelde millenniumdoelen onderschreven en zich daarvoor de afgelopen jaren ingezet. Zo heeft Helmond in het kader van hulpverlening al tijden een samenwerking met de gemeente San Marcos.

De afgelopen periode zijn in San Marcos verschillende projecten gerealiseerd. Zo hebben twee ambtenaren van de gemeente Helmond die de Spaanse taal beheersen de afgelopen periode de stad geholpen bij het invoeren van onder meer een sluitend belastingsysteem en bij het uitrollen van een succesvol toeristenbeleid. Door het delen van kennis en ervaring, waar wij misschien niet eens meer bij stilstaan, wordt een stad als San Marcos juist zelfvoorzienend.
Ook hebben we als gemeente het basisonderwijs bevorderd door samen met de Stichting San Marcos bij te dragen aan rugzakjes voor schoolgaande kinderen. In deze rugzakjes zitten de basisfaciliteiten waarmee zij naar school kunnen gaan zoals potloden, pennen, schriften, een schooluniform en een telraam. Want juist met onderwijs kan een kind, en daarmee ook het gezin, een stap maken naar een betere toekomst. Dit geldt natuurlijk ook voor volwassenen. Door scholingsprogramma’s voor volwassenen wordt gezorgd voor een opleiding met het noodzakelijke diploma. Daarnaast wordt vanuit Helmond een project ondersteund waarbij boeren die organisch gecertificeerd fruit telen, dus vrij van pesticiden en chemicaliën, worden bijgestaan. Deze boeren krijgen via een overkoepelende organisatie onderwijs en een eerlijke prijs voor het fruit. Door deze overkoepelende organisatie vervolgens in contact te brengen met een Helmonds bedrijf hebben allebei de steden voordeel van de samenwerking.

Met de hiervoor beschreven projecten draagt Helmond bij aan de millenniumdoelen. De millenniumdoelen lopen echter eind 2015 af. Omdat nog niet alle doelen zijn bereikt, zijn de Verenigde Naties op dit moment bezig met het opstellen van nieuwe ontwikkelingsdoelen die worden gedeeld door de lidstaten. Ook voor Helmond ligt de vraag voor op welke manier we een internationale samenwerking in de toekomst willen vormgeven. Natuurlijk kunnen en willen we vanuit Nederland niet de verantwoordelijkheid nemen voor iedereen. Maar D66 vindt wel dat alle mensen de kans moeten krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Daarom willen we mensen helpen, vanuit hun eigen kracht, zelf iets aan de situatie te doen. Het gaat daarbij echt om het woord ‘samenwerking’. Het uitwisselen van onze kennis en ervaring is daar een mooi voorbeeld van. Ik denk hierbij aan het uitwisselingsprogramma met onze gemeentelijke kennis, maar ook aan een uitwisseling van bijvoorbeeld onderwijsmethoden via studenten van de Pabo. Dit is een mogelijkheid die in ieder geval het onderzoeken waard is. Wanneer er vanuit de Helmondse bevolking ideeën bestaan over een verdere ontwikkeling van deze internationale ‘samenwerking’, dan horen we het graag.

Gaby van den Waardenburg
Raadslid, D66 Helmond

0 reacties:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *