Buiten is het 17 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.609 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
72reacties

Dinsdag 14 oktober 2014 werd in de commissie Ruimtelijk Fysiek het uitbreidingsplan van de Hockeyclub Helmond gepresenteerd. Het voornemen om de Hockeyclub uit te breiden met een extra veld bestaat al vele jaren, maar deze uitbreiding is zeer lastig te realiseren. De Hockeyclub wordt namelijk omsloten door een Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk van waardevolle natuurgebieden, waar bebouwing niet is toegestaan (zie afbeelding).

Aan de zuidzijde van de hockeyvelden ligt ook nog de tennisclub Shaile, zodat een uitbreiding naar de zuidzijde ook moeilijk is. De afgelopen jaren is vele malen gesproken over de uitbreiding van de hockeyclub. De uitbreiding in de Ecologische Hoofdstructuur, in de noordelijke richting van de huidige velden, leek tot voor kort zeer lastig tot onmogelijk te zijn. In 2010 heeft het gemeentebestuur naar aanleiding van schriftelijke vragen het volgende bericht over deze uitbreiding:

(…) Uitbreiding van de hockeyclub in noordelijke richting is een zeer lastige tot onmogelijke opgave vanuit de ruimtelijke ordening bezien. Direct ten noorden van de Hockeyclub is een gebied door de provincie bij verordening aangewezen als ecologische hoofdstructuur (EHS) en waar het geen EHS betreft ligt het gebied volledig in de ‘groenblauwe mantel’ en staat het tegelijkertijd als ‘beheergebied EHS’ op de kaart. Dit zijn strenge beschermingsregiems waarvoor nauwelijks ontheffingsmogelijkheden zijn. Ten eerste moet er sprake zijn van ‘groot openbaar belang’ en ten tweede zal aangetoond moeten worden dat er geen alternatieve locaties voor handen zijn. Hierbij mogen argumenten als ‘tijd en geld’ geen rol spelen. In geval van uitbreiding van de hockeyclub is er geen sprake van ‘groot openbaar belang’ en daarbij zijn er tevens alternatieven te vinden buiten de EHS. Uitbreiding van de hockeyclub in noordelijke richting is naar onze mening dan ook geen begaanbare weg.(…).

Een uitbreiding in de noordelijke richting is volgens het vorige college van B&W geen begaanbare weg. Het is opvallend dat het nieuwe college van B&W na 6 maanden lijkt te concluderen dat dit wel mogelijk is. Tijdens de presentatie van de plannen in de commissievergadering bleek uit mijn vragen aan wethouder Stienen, dat de gemeente nog geen gesprekken heeft gevoerd met de provincie en het Waterschap. Of deze uitbreiding in het natuurgebied is toegestaan, is dus nog allerminst zeker. Vanwege de investeringen van de provincie, het Rijk en Waterschap Aa en Maas van (gezamenlijk) 8 miljoen in de Goorloopzone, is het de vraag of deze partijen akkoord gaan met de aanleg van de hockeyvelden in dit waardevolle natuurgebied. Dit zou haaks staan op de eerdere investeringen in de Helmondse natuur.

Ook financieel gezien vindt D66 de aanleg van twee nieuwe hockeyvelden op dit moment niet verstandig. De bijdrage van de gemeente aan de nieuwe hockeyvelden is in ieder geval 2,5 miljoen. Dit is in vergelijking tot de bezuinigingen die we in de begroting van 2015 moeten realiseren, namelijk 9,8 miljoen, een zeer groot bedrag. Uiteraard vinden alle raadsfracties de hockeyclub van groot belang, maar het is de vraag of het gezien de bezuinigingen aanvaardbaar is om dit bedrag nu te investeren. Juist nu we gaan bezuinigingen op het klein onderhoud van de bestaande sportaccommodaties en het beheer van de sportvelden. En waar moeten de verschillende zwemverenigingen gaan zwemmen, indien we besluiten dat we in 2018 het huidige zwembad sluiten? D66 is van mening dat een evenwichtige verdeling van het budget eerlijker is naar andere sporten toe.

Tenslotte is het niet logisch om als gemeente 8 miljoen te investeren in de Goorloopzone en vervolgens een ander deel van dit natuurgebied op te offeren voor twee hockeyvelden. Eerder werd nog gesproken over het verplaatsen van de hockeyvelden naar de bestaande voetbalvelden van nabijgelegen voetbalvereniging R.K.PVV. Volgens eerdere plannen van het gemeentebestuur was dit 0,7 miljoen duurder dan de huidige plannen, maar met deze optie werd de Goorloopzone gespaard en zou het huidige hockeycomplex worden ingezet voor natuurcompensatie. Daarnaast zou ook gedacht kunnen worden aan de realisatie van één hockeyveld op of naast het nabijgelegen voetbalcomplex. De aanleg van twee nieuwe hockeyvelden in een natuurgebied wordt in ieder geval nog lastig en het zou verstandig zijn als het gemeentebestuur zou kijken naar alternatieven.

Met hartelijke groet,
Gaby van den Waardenburg
Raadslid, D66 Helmond

72 reacties:

Als ik de Strategische Sportnota van 2013 erbij pak, dan valt daar al te lezen dat gekozen wordt voor variant A, de uitbreiding aan de noordzijde. Wat echter gemeld wordt is dat het zou gaan om een uitbreiding, niet om het vernieuwen van bestaande velden. Er wordt tevens gesproken over een bedrag van 2 miljoen in plaats van de 2,5 miljoen die nu genoemd wordt. Let op, dit is nog ZONDER de kosten van grondverwerving en die zullen ook nu niet meegerekend zijn. Gezien het feit dat deze gronden achteraf permanent in bezit blijven van de gemeente is dit wel noemenswaardig.

De hockeyclub draagt zelf 1 miljoen bij om het totaal op 3,5 miljoen te brengen. Wat ik me nu afvraag is het volgende:

Volgens de sportnota is er gekozen voor privatisering en valt onderhoud dus onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende sportclub. Waarom is er geen splitsing aangebracht tussen het vernieuwen van het bestaande complex enerzijds en de uitbreiding anderzijds? Met andere woorden, hoe kan de gemeenteraad beoordelen of er geen geld van de gemeente aangewend wordt om groot onderhoud/vernieuwing van het bestaande complex te financieren?

Het kan natuurlijk zo zijn dat er bewust afgeweken wordt van de sportnota op dit punt, maar dan heb ik even gemist wanneer die beslissing gevallen is?

Beantwoorden

Dit gaat nog een soap worden in Helmond, dat voorspel ik nu al!!

Beantwoorden

Anders leggen we hockeyvelden aan langs die skatebaan! Het Warande park is nu toch al verpest.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 20 oktober 2014 om 12:05:

Ha Michiel, Je schrijft dat de gronden in bezit blijven van de gemeente, maar dat volgens sportnota gekozen is voor privatisering. Bedoel je dan dat de exploitatie geprivatiseerd is/wordt?

Beantwoorden

@Jeanne

Uit de sportnota:
“Beslispunt 5: Privatiseren van alle sportverenigingen
In totaal zijn er de afgelopen 30 jaar 28 verenigingsaccommodaties geprivatiseerd. Daarbij ging het grotendeels om buitensportverenigingen. In de meeste gevallen betrof het alleen club- en kleedgebouwen en aanverwante opstallen, bij de tennis- en hockeyclub(s) zijn ook de banen en de velden geprivatiseerd.”

Dat zou betekenen dat onderhoud en vernieuwing van de gebouwen en velden dus voor rekening van de hockeyclub hoort te zijn. Nogmaals, ik weet niet of daar ondertussen andere afspraken over gemaakt zijn, maar ik ben er wel benieuwd naar. De exploitatie was altijd al in handen van de vereniging, de gemeente runt immers geen kantines.

Beantwoorden

Wat een ontzettend helder stuk, eindelijk snap ik eens waarover het de laatste jaren allemaal ging daar bij de sportpark. Mijn complimenten!
En nu ik dat weet, kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat behalve de hockeyers er iemand voor is. Zou toch van de zotte zijn voor zoveel geld en minder natuur.

Beantwoorden

#De bijdrage van de gemeente aan de nieuwe hockeyvelden is in ieder geval 2,5 miljoen!!!”
Vorige week nog in het ED, 1 op de 5 kinderen groeit op in armoede in Helmond en kan zich b.v. geen lidmaatschap van een sportclub permitteren.
Zie hier de sponsorclub van onze hockeyvrienden waar 2,5 miljoen uit de gemeentekas bij moet!!
https://www.hchelmond.nl/sponsoring/sponsoren

Beantwoorden

Ik zou zeggen, geen subsidie naar het voetbal (prof en amateurclubs) of enige andere sportclub in Helmond?
Dan natuurlijk ook niet naar het hockey.

In deze tijden moet iedere club z’n eigen broek ophouden, dus ook de club van Pepijn,Joris,Fleurtje, Julius en Jan Willem!

Heel simpel gezegd, zie je De Telegraaf,AD,ED koppen al voor je?
Gemeente Helmond geeft 2,5 miljoen euro subsidie aan plaatselijke hockeyclub.

Voor je het weet zit je bij Pauw of Humberto Tan aan tafel als gemeente.
Ik zou het niet doen.

Frutje Frot,

Verstuurd vanaf mijn android op de Veestraatbrug,Helmond

Beantwoorden

Lijkt me dat de hockeyclub dat zelf maar moet betalen. Dat geld kan de Gemeente best ergens anders voor gebruiken! Er kunnen veel lidmaatschapskaarten van betaald worden voor kinderen die zich zulke dingen niet kunnen permitteren. Kan er ook meteen geld gereserveerd worden voor het opruimen van die foeilelijke skate-toestand!

Beantwoorden

Jammer dat Gaby een citaat uit 2010 erbij haalt, terwijl de sportnota in 2013 bijgesteld is en D66 toen ook voor variant A (uitbreiding in noordelijke richting) heeft gekozen. Misschien de notulen van 25 juni 2013 er maar weer eens bijhalen, blz 24 tm 31.

Beantwoorden

Duidelijk geen fans van hockey op deze website. Want de teneur is hier duidelijk dat er geen geld verspild moet worden aan HC Helmond, want er gaat ook geen geld naar andere sportverenigingen. Mag ik jullie er even aan herinneren dat bijvoorbeeld voetbalclub Rood-Wit onlangs een nieuw veld kreeg en dat ook atletiekclub HAC een nieuwe baan krijgt. Meerdere voetbalclubs hebben de afgelopen jaren nieuwe velden gekregen. HC Helmond daarentegen niet. De grootste sportclub van Helmond heeft al jaren extra velden nodig, maar krijgt ze niet. Neemt niet weg dat het een enorme berg geld is die er nodig is voor extra velden. Ik zou als gemeente op zoek gaan naar de gulden middenweg.

Beantwoorden

@Ad

In principe is toen een keuze te maken om de plannen voor een uitbreiding noordwaarts verder uit te gaan werken. Onzekerheden rond kosten voor grondverwerving en compensatie EHS waren toen nog niet meegenomen. Het was nota bene de SP die dat toen ook aangegeven heeft.

Wat Gaby hierboven terecht stelt is dat er misschien overhaast gekozen is voor de uitbreiding noordwaarts, terwijl niet alle kosten bekend waren en de afweging dus op los zand berust. Het verwerven van de grond en de toestemming vanuit provincie en waterschap kan nog wel eens een lastig verhaal gaan worden.

@Henk
Dat die velden er niet al eerder zijn gekomen heeft alles te maken met de lastige situatie ter plaatse die Gaby hierboven al noemde. Het budget is op dit moment ook gewoon beperkt. Dan kun je je voorstellen dat de gemeenteraad wat kritischer gaat kijken naar de haalbaarheid en verwachte kosten van bepaalde projecten.

Volgens mij is het in de toekomst sowieso de bedoeling dat sportclubs hun eigen onderhoud gaan regelen. Het op peil brengen van de velden en banen van verschillende sportverenigingen moet je volgens mij dan ook in dit perspectief plaatsen. Het is een bruidsschat die meegegeven wordt zodat verenigingen de tijd hebben om reserveringen op te bouwen voor toekomstig onderhoud.

HC Helmond is een vitale vereniging met veel sponsoren, wat ook wel blijkt uit het feit dat zij als vereniging zelf ook 1 miljoen bij elkaar hebben weten te sprokkelen. Wat dat betreft is het een lichtend voorbeeld voor de andere verenigingen en dat is met recht iets om trots op te zijn. Verdient HC Helmond het om een goede start te kunnen maken met extra velden en vervanging van de velden die zij hadden liggen? Uiteraard, maar misschien moet er nagedacht worden over het tempo. Eerst de extra velden realiseren en dan het huidige complex aanpakken bijvoorbeeld. Dan blijft er ook wat meer budget over voor andere zaken die anders blijven liggen en kan rustig afgewacht worden wat de werkelijke kosten van het hele project gaan zijn. Dat zou nog wel eens flink tegen kunnen vallen namelijk.

Beantwoorden

@Michiel van Geel,
Het was in 2013 ook bekend dat de provincie pas naar dit plan zou gaan kijken als Helmond hier zelf klaar mee zou zijn. Helmond wil en kan echter pas echt verder als ze toestemming hebben van de provincie om in de ecologische hoofdstructuur te bouwen. Het blijft een kip en ei verhaal.

Beantwoorden

Nog iemand wat nieuws te melden over de 2 particulieren die ook nog uitgekocht moeten worden? Krantenartikel van het ED spreekt zelfs over het onteigenen van deze mensen hun grondstukken door Stienen.

ED 14 oktober : ” Zo moet de grond hiervoor nog van twee eigenaren worden aangekocht. Wethouder Frans Stienen nam zelfs het woord ‘onteigening’ in de mond. ”

http://www.ed.nl/regio/helmond/hc-helmond-uitbreiding-aan-noordzijde-complex-beste-optie-1.4580138

Juridisch gezien lijkt me dat een dreigement door een wethouder c.q. gemeente.
Vreemd dat het zo stil blijft over deze passage in het artikel door iedereen.
Of ben ik de enige die het is opgevallen??

Beantwoorden

@Gaby vd Waardenburg

Als eerste blij dat je het onderwerp hier opnieuw onder de aandacht brengt van de Helmondse bevolking.
Echter…moet ik hier Ad gelijk geven, en verwijzen naar het D66 standpunt 25 juni 2013. Toen waren jullie voor!!
Nu zit je in de oppositie en kom je met dit verhaal.
Sorry, maar dan kan ik je en je partij niet meer volgen.
Dan ben je m.i. een politiek spelletje aan het spelen.
Daarbij wil ik je overstap van het CDA naar D66 buiten beschouwing laten.

Graag zou ik een een actuele reactie van B&W hierover zien, waarbij met name het standpunt van de SP ( Wethouder de Vries) in deze!!
Zijn zij ineens om?
Stienen zet mensen onder druk volgens het artikel, wat is zijn mening over deze aanname van het ED??

Transparantie,communicatie en integriteit waren toch de speerpunten van deze coalitie?
Laat je dan ook horen partijen!!

Beantwoorden

Derhalve een oproep aan het huidige B&W, graag uw reactie op het bewuste krantenartikel?

Klopt het dat u gaat voor een uitbreiding aan de Noordzijde, inclusief alle onzekerheden mbt de kosten en aantasting van de EHS?
Klopt het verder ook dat de natuurcompensatie moet worden betaald uit de inkomsten t.b.v. de ruit waar jullie op tegen zijn, want dan kan ik het helemaal niet meer volgen!!
Wat is u reactie op het artikel van het ED 14 oktober m.b.t. dreiging dhr Stienen?
Is dit bekend bij de coalitiepartner SP, en wat is hun standpunt in deze?

http://www.ed.nl/regio/helmond/hc-helmond-uitbreiding-aan-noordzijde-complex-beste-optie-1.4580138

@Hc Helmond, schamen jullie je niet in deze tijden van crisis en armoede een greep uit de gemeentekas te doen over een bedrag van 2,5 miljoen euro?
Ik geef jullie graag een rondleiding in een verpleegtehuis in Helmond om zaken anno 2014 in een juist perspectief te zetten.

Echt jullie moeten jezelf schamen met al je sponsoren en contributie inkomens,
en daarbij dan nog willen graaien uit de gemeentekas.
Ga eens de Veestraatbrug over en niet alleen naar de kroeg op het Havenplein!
Tip: Loop een dagje mee in de Ameide,Pannehoef of Jan de Wit.

Helmond moet 9 a 10 miljoen bezuinigen op allerlei fronten, en we gaan 2,5 miljoen extra uitgeven aan hockyvelden en daarbij een natuurgebied kappen?

Over my dead body in ieder geval!!

@D66 Ik zou zeggen organiseer een referendum hierover onder de Helmondse bevolking! Jullie stokpaardje toch?

Beantwoorden

@ Gaby vd Waardenburg

Reageer je ook op de reacties hier, anders hebben deze weinig zin.
Ik neem aan dat je middels je blog hier, de discussie verder wilt aangaan.
Maar je blijft behoorlijk stil op de vragen hier, en dat is op zijn minst teleurstellend te noemen.
Ik nodig je graag uit alsnog te reageren zoals ik eerder B&W al verzocht dit te doen!

Beantwoorden

@Frutje hier heeft u punt. De meeste politici op dit medium deponeren stellingen maar geven bij ook maar de geringste vraag en/of kritiek geen antwoord meer. Nee doe mij dan maar Berry. Communicatie met burger is belangrijk. Dus verantwoordelijkheid nemen voor je mening ook. Of je het nu met de burger eens bent of niet.Anders worden dit soort blogs zinloos. Overigens vormt raadslid SP Lonneke een gunstige uitzondering.

Beantwoorden

@Erik De positieve uitzondering hierop is inderdaad Lonneke Maraczi. Je hoeft het niet met haar eens te zijn, maar zij geeft wel netjes antwoord op vragen of reacties van Helmonders hier. Jammer dat niet meer raadsleden zich zo opstellen, want dat is communiceren en zo breng je de politiek en burgers dichterbij elkaar! Complimenten voor haar, dat zij het wel aandurft.

Beantwoorden

@ Frutje. Gelijk gaat om een open communicatie. Daar komt zo ook op dit weblog niets van terecht. Politici deponeren hun meningen of politieke stokpaardjes en dat was het dan. Dit geldt ook voor het college. Twitteren over alles wat zo goed gaat. Men is trots.het was weee bruisend,zeer zinvol,het was goed om te zien,of in het geval van Frans Stienen,zojuist geopend. Maar stel een vraag aan een wethouder dan komt er niets meer. Behalve de wethouder van Groen Links als het over wielrennen gaat. De werkwijze van Stienen is wel bekend,maar wat me vreselijk tegenvalt is de plotselinge ommezwaai die de Vries heeft gemaakt. Ook helemaal itt hoe Lonneke zich opstelt. Ik denk wel eens dat uitzitten van de rit prioriteit no1 is geworden. Dat je daar je eigen gedachtegoed voor verkwanselt is triest. Ja,ik snap best dat het in een coalitie geven en nemen is. Maar niet alleen geven om mee te mogen doen.

Beantwoorden

@Frutje Frot op woensdag 22 oktober 2014 om 21:24:

Als ik het goed las stel je allemaal vragen aan het college van B&W. Gaby zit daar (nog) niet in. Ik vind het zoals ik al zei duidelijk wat zij en D66 wil en daarmee heeft ze zeker een punt met haar blog.

Beantwoorden

@Eric Ja dat ben ik met je eens. Ik zie die “goednieuws” tweets ook voorbij komen. Het blijft jammer dat B&W en het merendeel van de raadsleden weinig of geen respons geven aan de bevolking van Helmond. Men zou juist blij moeten zijn dat de mensen zich betrokken voelen bij hun stad, en het moeten aanmoedigen!
Dat kan heel simpel, door zich hier af en toe te laten zien en te reageren op vragen of stellingen van burgers. Het is een taak van de politiek de kloof te verkleinen met de burger, en niet alleen rond verkiezingstijden!

Ze hebben hier met “De weblog van Helmond” een prachtig platform om dit te doen!!
Ze doen het echter niet, en dat is jammer en een gemiste kans!
Het mooie van het weblog is dat je 24/7 hiervoor de tijd hebt, dus je kunt reageren wanneer het je het beste uitkomt.

Beantwoorden

@Jan Wellicht heeft mijn vorige reactie je vraag als beantwoord.
Ik heb het niet alleen over B&W maar ook aan raadsleden of ze nu deelnemen aan de coalitie of in de oppositie zitten.
In dit geval is het een raadslid van D66 die hier een onderwerp aankaart, dus daar gaat dan in eerste instantie mijn reactie c.q. vraag naartoe.
Nogmaals ik zou het verwelkomen als niet alleen dit raadslid van D66 zou reageren. Maar zij dropt haar verhaal hier als eerste.

Beantwoorden

@Frutje

D66 was toen onderdeel van een gecombineerde fractie met SDOH en HB en had nog een wethouder in het college onder wiens verantwoordelijkheid de sportnota geschreven is. Je bent dan als kleine partij op meerdere manieren “ingekapseld”. Dat beperkt je vrijheid om stelling te nemen. Het collegestandpunt en het standpunt in de gecombineerde fractie waren natuurlijk beiden het gevolg van intern debat. Dat maakt het er allemaal niet duidelijker op, maar zo werkt het helaas wel.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op donderdag 23 oktober 2014 om 13:36:

Dit is wel heel kort door de bocht Michiel. In het verkiezingsprogramma 2010 – 2014 van D66 Helmond staat klip en klaar dat er een oplossing gevonden moet komen voor de problemen met het tekort aan velden bij de hockeyclub en de verantwoordelijk wethouder heeft dat opgepakt. Ik kan me niet heugen dat in de fractie SDOH-D66-HB daarover een uitvoerige discussie heeft plaatsgevonden.

Samenwerken met twee andere partijen betekent niet per definitie dat je de eigen visie in moet leveren. Dit is ook duidelijk geworden toen 2 D66-ers in de Raad tegen het College voorstel van de Ruit en vervolgens tegen de begroting van o,m, de eigen wethouder hebben gestemd in november 2013.

Als je oppositie bent mag het geluid schijnbaar heel anders klinken maar of dit nu duidelijk is voor de Helmonders vraag ik me af.

Beantwoorden

Laat onverlet @ Michiel,dat indien een politicus een menig geeft of een door zijn/haar partij gedragen stanpunt inneemt,daar van verwacht wordt dat indien een leze een vraag stelt daar ook een antwoord op dient te komen. Communicatie is nu eenmaal een tweezijdig gebeuren. En dat geldt dus ook voor die jubeltweets van wethouders,die inhoudelijk gezien zelden of nooit inhoud van waarde hebben. Dus of zet die hallelujaverhalen er niet op,kies je daar toch voor geef dan antwoord op reacties. Dat gedoe omtrent integriteit en transparantie daar moeten we eerlijk in zijn,daar is helemaal niets van terecht gekomen. Dat ook niet gezien de samenstelling. Oudgedienden die geen tegenstand ondervinden in college van collega’s. Sterker nog,ik vind het met de week stuitender worden. Overigens zijn er wel raadsleden die wel antwoord geven op hun tweets. Opvallend is dat dit alleen Lonneke betreft als lid collegepartij. De rrst van de antwoorden betreft oppositie partijen.

Beantwoorden

@Michiel van Geel

Sorry Michiel dat vind ik een beetje een te makkelijk verhaal.
Dus de ene keer stem je voor kernernergie, en een jaar later tegen.

Zo de wind waait, waait m’n hoedje!!
Je schuift daarbij m.i. door aan te halen dat je in een gecombineerde constructie zat, de verantwoording een beetje af naar die andere partijen.
Da’s wel heel flauw en makkelijk.

Mocht de SP hier al een ommezwaai heben gemaakt, waarover ik nog steeds geen echte duidelijkheid heb of krijg, D66 heeft inmiddels deze ommezwaai wel bekend gemaakt middels dit blog van Gaby van den Waardeburg.

Vreemde capriolen van D66, sorry kan er niks anders van maken.

Beantwoorden

Een uitbreiding in de noordelijke richting is volgens D66 dus nu wel opvallend.
Vorig jaar nog niet,maar dat was…. bla bla bla.
“Maar nu zijn we erop tegen!!”
En dan schrijven we een stuk en vallen de coalitie ermee aan.

Gewoon een politiek spelletje Gaby, nothing more, nothing less.
Helmonds House of Cards in optima forma mensen!!

Beantwoorden

Nu doet u het weer @ hr Janssen. Volledig om de problematiek zoals hierboven heen gaan om zo uw oude vete met uw vorige partij weer aan te kaarten. Zolang zoveel oud gedienden gewoon op de oude voet blijven hakketakken blijft de Helmondse politiek een schimmenspel. De belangstelling voor de Helmondse politiek,die toch al geen toonbeeld van waardigheid is,zal steeds meer afnemen. Tegen mevr v Waardenburg zou ik willen zeggen,laat even zien dat u de lezers serieus neemt.Anders leest niemand ze meer. Zo moeilijk is dat toch niet. Dat er van het college niemand antwoord zal niemand meer van opkijken.

Beantwoorden

@Maarten Janssen
Ingrijpen in de EHS is iets dat voor D66ers altijd gevoelig ligt. Als je dat niet inziet denk ik dat je de juiste keuze hebt gemaakt met je overstap. 🙂

Wel aardig dat je nu inziet dat het tegen de begroting stemmen vanwege de Ruit niet het afvallen van de eigen wethouder was, maar het laten zien dat er bepaalde zaken niet onderhandelbaar zijn. Daar heb ik je wel eens anders over horen en zien oordelen. Hoe zwaar hier aan getild werd door deze en gene maakt het juist een prachtig voorbeeld van hoe dat “inkapselen” werkt. In een samenwerkingsverband vindt deels altijd al zelfcensuur plaats, omdat je de partijen waar je mee samenwerkt niet tegen je in het harnas wil jagen.

@Frutje
Dus als je als partij eenmaal een standpunt hebt ingenomen mag je daar nooit meer van afwijken? Volgens mij gaat het om de inhoud en stellingname op basis van weloverwogen argumenten. Als dat betekent dat je je mening bij moet stellen, dan is dat volgens mij een teken van volwassenheid.

Het is niet mijn bedoeling om zaken af te schuiven, ik probeer slechts te duiden waarom die stelling niet al eerder ingenomen is. Het moeten sluiten van compromissen hoort bij de manier waarop wij ons politieke systeem hebben ingericht. Vervolgens kijk je wat de mogelijkheden zijn om zaken binnen te halen en kies je uit wanneer je wel en niet je nek uitsteekt. De nieuwe rol in de oppositie geeft veel meer vrijheid om te laten zien waar je als partij voor staat. En ja, dat is gemakkelijk, maar gelukkig ook een stuk duidelijker voor de kiezer.

Beantwoorden

@Michiel Dus nu is het op een weloverwogen standpunt, en vorig jaar was het dus geen weloverwogen standpunt?
Of hoe moet ik dat nou begrijpen?

Afwijken kan natuurlijk altijd, maar ook op dergelijke kernpunten?
Daar denken we dus net wat anders over dan.

Maar goed, wat voor jouw duidelijk is, hoeft toch niet duidelijk te zijn voor mij?

Daarom mijn vragen aan de schrijfster van dit stuk mevr. Gaby van den Waardenburg, die schijnbaar nog steeds op reces is, gezien het uitblijven van enige reactie op mijn schrijven aan haar.

Beantwoorden

Ik zou mevr Waardenburg willen adviseren geen blogs meer op het weblog te zetten.Blijkbaar zijn de vragen die belangstellenden hebben niet aan u besteed.Voor een partij die transparantie hoog in het vaandel hebben staan,is uw optreden geen goede zaak. Dus mijn advies is ermee te stoppen. Het kan niet zo zijn dat M v Geel de vragen moet beantwoorden die u oproept.

Beantwoorden

Misschien alsnog via deze weg??

@GabyWaardenburg Gaarne uw reactie op de talloze reacties op uw weblog @weblog_Helmond “Uitbreiding hockeyvelden”

Beantwoorden

Deze discussie over de uitbreiding van de hockeyvelden is eigenlijk een beetje vreemd.
In de raadsvergadering van 25 juni 2013 is het besluit hierover al door de raad genomen. Dus de huidige wethouder is nu bezig met de uitvoering van dit besluit. Daarom raad ik iedereen aan die nu in verwarring is gebracht om de Raadsnotulen van 25 juni 2013 door te lezen
(27. Strategische Sportnota 2013-2020 blz. 24)

In bovenstaande column wordt een reactie van het gemeentebestuur uit 2010 aangehaald.
Maar dit waren de woorden van wethouder van de Heuvel op 25 juni 2013:
“Wij kennen allemaal de problemen van de hockeyclub. Het is de grootste vereniging van Helmond met zo’n 1300 leden. De hockeysport is populair en zal dat de komende jaren ook wel blijven. De accommodatie staat al jaren onder druk. Ik ben dan ook blij met de extra middelen die ook vorig jaar al door de raad zijn toegedeeld om deze uitbreiding aan de noordzijde mogelijk te maken. Ja, wij kiezen inderdaad voor de noordzijde, ondanks het feit dat daarvoor een uitvoeringsplan zal moeten worden gemaakt.
Dat plan zal ertoe leiden dat wij precies zullen weten waar gecompenseerd moet gaan worden en hoe wij tegemoet kunnen komen aan de bezwaren van bewoners van Horst en Gistel met betrekking tot het parkeren en de overlast alsook de ontsluiting. Over de compensatie is wel contact met de provincie, maar wij hebben nadrukkelijk het besluit van de raad nodig voordat wij daadwerkelijk stappen kunnen zetten die leiden tot een oplossing. De raad moet er rekening mee houden dat dit proces een jaar of twee zal gaan duren. Als de raad heeft besloten, wordt meteen de volgende stap gezet en gaan wij een uitvoeringsprogramma maken waardoor de hockeyclub binnen afzienbare tijd kan beschikken over de uitbreiding.”

De SP heeft tijdens deze vergadering een amendement ingediend:
(variant B is uitbreiding zuidzijde)

“AMENDEMENT”
De raad, in vergadering bijeen op 25 juni 2013,
Gehoord de beraadslaging,
Spreekt uit om:
Met betrekking tot het voorstel ‘Strategische Sportnota 2013-2020’ te kiezen voor het verplaatsen van de hockeyclub (variant B);
Eventuele meerkosten te dekken uit de voorgestelde ‘bijdrage Helmond: Noord-Oost-Corridor (De Ruit)’ t.b.v. de post ‘reserve strategische investeringen’
En gaat over tot de orde van de dag.”
Dit amendement is ondertekend door mevrouw Van der Zanden-van der Weijden.

Dit amendement wordt bij handopsteken verworpen, waarbij de voorzitter constateert dat de leden van de SP-fractie hebben voorgestemd.
Dus door alle partijen inclusief SDOH-D66-HB verworpen.

De uitbreiding van de hockeyvelden maakte deel uit van Strategische Sportnota 2013-2020 die op 25 juni 2013 unaniem door de raad is aangenomen.
De SP heeft hierbij wel een stemverklaring gegeven:

Mevrouw VAN DER ZANDEN-VAN DER WEIJDEN (SP): Voorzitter! Jammer dat ons voorstel het niet heeft gehaald. Zoals gezegd, was ook een andere dekking bespreekbaar geweest. Wij beseffen dat de verplaatsing van PVV ook niet de ideale oplossing is. Het is kiezen uit twee kwaden. Daarin maken wij een duidelijke keuze.
Wij zullen instemmen met de Strategische Sportnota, met de aantekening dat wij niet instemmen met variant A, het voorstel om de hockeyclub naar de noordzijde uit te breiden.

Dit besluit is dus destijds democratisch genomen en daar zal dan ook gevolg aan gegeven moeten worden.

Beantwoorden

Hoi Lonneke,

Bedankt dat je als een van de weinigen raadsleden hier wilt reageren, en het gesprek durft aan te gaan. Respect van mij wat dat betreft!!
Je verwijzing naar die stukken waren inmiddels bekend bij me, daar ze openlijk op internet stonden.
Heb je ook een link naar de notulen van de laatste commissievergadering 14 oktober jl?
Times are changing!

M.a.w. wat is er besproken in de commissievergadering 14 oktober hierover?

Ik heb ook wel eens een vakantiereisje moeten uitstellen door een tegenvaller.
Maar als je de krant wilt halen met de kop: Gemeente Helmond geeft 2,5 miljoen subsidie aan Hockey club, ga je gang zou ik zeggen!

Toen was toen, nu is nu!!

Beantwoorden

Graag on topic blijven, daarmee blijft het voor een ieder leesbaar. We hebben bij dit topic al erg veel toegestaan. Reclame maken voor andere topics gaat echt 2 of 3 stappen stappen te ver. 🙂

Afzender: De weblog van Helmond

Beantwoorden

Hoi frutje frot,

De notulen van 14 oktober zijn helaas nog niet verwerkt.
Op de agenda stond als punt 5: Presentatie uitbreiding hockeyvelden Doel informerend.
Dus is de voortgang van het invoeringsplan (besluit hiervoor dus in 2013 genomen) gepresenteerd.
Zelf ben ik er helaas niet bij geweest maar mijn collega raadslid wel.

Ik kan er echt niks anders van maken dan dat dit een uitvoering van eerdergenomen besluit is. Ik snap ook dat dit in deze tijd van bezuinigingen allerlei vragen en verontwaardiging oproept. Maar er zijn vorig jaar hierin besluiten genomen waar we nu de consequenties van moeten aanvaarden.
Het is gewoon geen bespreekpunt nu; alleen zullen we straks natuurlijk wel bij de verdere uitvoering de evt. “hobbels” bespreken.
Als de raad iets in meerderheid beslist kan daar toch ook niet zomaar vanaf gestapt worden. Dan ben je wel heel ongeloofwaardig bezig.
Ik zou dan ook graag een reactie van Gaby willen zien. Want volgens mij is het nu mosterd na de maaltijd.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond Sorry als ik een regel heb overtreden hier.
Ik bedoelde het echter niet als reclame ( voor wie dan ook!!) maar eerder als verwijzing naar een andere lopende topic hier wat dat betreft.

Beantwoorden

@Lonneke Hoe kan er nou sprake zijn van een uitvoering als er eerst nog gesproken moet worden met de provincie (o.a. de natuurcompensatie), waterschap en de uit te kopen particulieren?

Er kan en is toch op dit moment geen enkele sprake van enige uitvoering van deze of zie ik dat nou verkeerd?

Ja, ik blijf ook maar wachten op een reactie van Gaby, schijnbaar op reces!

Beantwoorden

@lonneke Kun je me zeggen wanneer die notulen van 14 oktober wel beschikbaar zijn?

Bvd

Beantwoorden

@frutje frot meestal duurt het toch wel enkele weken voordat de notulen er zijn. Maar ik zal je een seintje geven!
Klopt je hebt helemaal gelijk voor wat de provincie etc. betreft maar ook dit maakt deel uit van het uitvoeringsplan. Dat bedoelde ik ook met alle “hobbels” die er nog genomen moeten worden. Maar nu is de verwarring gewekt of dit allemaal zomaar uit de lucht komt vallen. Zeker voor wat betreft dat er voor de Noordzijde is besloten.

Maar we zullen een evt. reactie afwachten mocht Gaby hier anders over denken.

Trouwens niks te danken. Ik vind de Weblog ook een ideale gelegenheid om in gesprek te gaan en te weten wat er leeft.

Beantwoorden

@Lonneke Zeker, hoop dat meer raadsleden,wethouders en Burgemeester er zo over gaan denken, het zou wel aansluiten bij hun belofte.

Hoe was het ook alweer?

De mensen maken de stad..

Beantwoorden

Eigenlijk zou het wel top zijn als jullie zouden reageren! @ellyblanksma @erikdevries1979 @PaulSmeulders @fransstienen

En Gaby niet te vergeten natuurlijk!!

Beantwoorden

De notulen lezend van 25 juni 2013.
Een erg chaotisch en door elkaar lopend verhaal.
Eigenlijk geen wonder dat niemand er meer een touw aan vast kon knopen.
En dat was waarschijnlijk ook de bedoeling.

Nu terug naar de feiten…Waar is het uitvoeringsplan waar van de n Heuvel het toen had?

Beantwoorden
M. Betgem/van der Spuij

Inderdaad Lonneke de raad heeft bij het aannemen van de strategische sportnota gekozen voor variant A (overigens was er toen nog geen uitgebreid plan en heb je altijd bet recht hierop terug te komen).

De redenen hiervoor waren er twee:

1) variant B (verhuizen naar velden PVV) kost 1,2 miljoen euro(!) meer dan variant A (uitbreiden naar het noorden). We hebben gewoon minder te besteden.
2) Voetbalvereniging PVV zou verdwijnen (formeel samen gaan met Stiphout vooruit). Dit was overigens nog niet besproken, laat staan goedgekeurd door de leden van de voetbalverenigingen.

Zoals Zarroy het tijdens de raadsvergadering goed verwoord heeft, was de dekking van het amendement, hoe sympathiek ook, een niet bestaande dekking. Dit is al voldoende om dit te verwerpen.

Groet,
Mohammed

Beantwoorden

Goed gedaan Mohammed.
Dan neem ik aan dat er nu tegen gestemd gaat worden…
Gezien de bevindingen van Lucy lijkt me dat wel heel realistisch.
Helaas we kunnen het niet leuker maken.
Maar…. het gaat wel om gemeenschapsgeld.. en dat is dus van de burgers van Helmond.

Beantwoorden
M. Betgem/van der Spuij

@ M.Betghem/van der Spuij
Op 25 juni 2013 was er dus nog geen uitvoeringsplan zoals uit de notulen blijkt.
“De raad moet er rekening mee houden dat dit proces een jaar of twee zal gaan duren. Als de raad heeft besloten, wordt meteen de volgende stap gezet en gaan wij een uitvoeringsprogramma maken waardoor de hockeyclub binnen afzienbare tijd kan beschikken over de uitbreiding.”

@Mohammed Chahim dat is me allemaal duidelijk. Maar waar het mij voornamelijk om gaat is dat hier verwarring is ontstaan. Door alleen een citaat uit 2010 te gebruiken lijkt het of er daarna niks meer besproken of besloten is.
Het uitvoeringsprogramma is nu ingezet waarbij er obstakels zijn. Gaandeweg het proces zal dan ook duidelijk moeten worden of het haalbaar is of niet.

Beantwoorden

@Lonneke, Maar er hoort toch een uitvoeringsplan te zijn? En het verhaal van een jaar of twee vind ik wel erg kort door de bocht. Hierover zullen dus wel degelijk duidelijke afspraken zijn gemaakt. Dus nogmaals….waar is nou dat uitvoeringsplan?

Beantwoorden
M. Betgem/van der Spuij

@M. Betghem/van der Spuij dat uitvoeringsprogramma is men uit gaan werken ná het besluit van de raad op 25 juni 2013. Of anders gezegd de raad moest hier eerst groen licht voor geven, wat ze dus op 25 juni gedaan hebben.
Dit plan is nu dus tijdens de commissievergadering van 14 oktober 2014 gepresenteerd. Waarbij dus ook duidelijk is geworden dat er nog haken en ogen aan zitten.

Beantwoorden

@lonneke dank voor je reactie. Begrijp je nu.

Beantwoorden

Mooie leerzame discussie c.q. uitwisseling hier inmiddels!
Met dank aan de deelnemers!

Beantwoorden

Nee Lonneke, ik ben het niet met je eens.
Ik lees namelijk helemaal niet dat de raad groen licht heeft gegeven op 25 juni 2013. Alles is onduidelijk. Dat ze nu dus met een plan komen kan wel zijn maar het is zeker niet zo dat de raad al groen licht heeft gegeven voor dit plan. Zeker niet

Beantwoorden
M. Betgem/van der Spuij

@M. Betghem/van der Spuij ik probeer het toch nog een keer. Ik zeg niet dat ze groen licht hebben gegeven voor het plan. Maar dat ze groen licht hebben gegeven om het uitvoeringsprogramma te gaan maken met dus als uitgangspunt Variatie A. Dit is wat er nu dus uit komt en daar zal idd nog over gesproken moeten worden.

Beantwoorden

Ja dat lijkt me wel.
Eindelijk dus duidelijkheid.
Wel snel even de notulen boven tafel over wat daar besproken is lijkt me.
Om even in de terminologie van Opstelten te vervallen… Er was nix en er komt nix en er zal nix zijn. Zo goed verwoord ?????

Beantwoorden
M. Betgem/van der Spuij

Goed om te lezen dit thema veel reacties oproept. In een van de reacties wordt verwezen naar de strategische sportnota 2013-2020. In de strategische sportnota werd inderdaad gesproken over een tweetal varianten om de hockeyclub te kunnen laten uitbreiden. De kosten van variant A, zijnde een uitbreiding aan de noordzijde, werd toen geraamd op circa 2 miljoen. De kosten van variant B, zijnde een verplaatsing van de hockeyclub naar de voetbalvelden van R.K.PVV, werden toen geraamd om 3,2 miljoen. Tijdens de vergadering van de commissie Ruimtelijke Fysiek van 14 oktober j.l. werd aangekondigd dat de kosten voor de gemeente 2,5 miljoen zullen zijn. Een toename van een half miljoen waardoor het verschil met variant B steeds kleiner wordt. Verder werd tijdens de bespreking van de strategische sportnota gesteld, dat een nadrukkelijk besluit van de raad nodig zou zijn voordat daadwerkelijke stappen gezet zouden kunnen worden die leiden tot een oplossing. Uit de beantwoording van de ambtenaar tijdens de commissie bleek, dat de compensatie van het natuurgebied nog een zware dobber zou worden en dat met het Waterschap Aa en Maas nog geen overleg zou hebben plaatsgevonden. Je zou verwachten dat de gesprekken met de provincie Noord-Brabant en het Waterschap reeds in een vergevorderd stadium zouden zijn. Indien blijkt dat deze partijen alsnog niet akkoord gaan met een uitbreiding aan de noordzijde, dan is daarmee de hockeyclub ook niet geholpen.

Groet,
Gaby

Beantwoorden
Gaby van den Waardenburg

Aangaande die notulen d.d. 14 oktober die moeten komen, zou ik nu willen zeggen, : Er is niets, er komt binnenkort iets, er zal dus iets zijn.

Verder blij dat Opstelten niet in ons college zit met z’n onzinverhalen wat dat betreft.
Het is landelijk al genant en pijnlijk genoeg hem nog steeds te moeten zien op z’n post als zijnde minister van V&J.

Het wachten is op de notulen van de commissievergadering van afgelopen 14 oktober.
Van daar uit verder!

Beantwoorden

@Gaby

Bedankt dat je eindelijk wilt reageren hier!
Je gaat in op een van de reacties hier zoals je schrijft.
Echter zijn er inmiddels gedurende je afwezigheid meerdere reacties op je schrijven c.q. blog gekomen.

De ommezwaai is inmiddels opgemerkt t.o.v. jullie standpunt in deze vorig jaar.

Wat is jullie huidig standpunt in deze, aangezien mij dat niet duidelijk is?
Vorig jaar was het VOOR variant A, uitbreiding Noordzijde.
Nu ligt dat schijnbaar anders.

Waar staan je jullie nu momenteel voor??
A, B of uitstel van het geheel?

Beantwoorden

Dag @Frutje Frot,
Een uitbreiding in de Ecologische Hoofdstructuur vinden wij natuurlijk niet erg wenselijk. Zoals ook in de strategische sportnota 2013-2020 wordt gesteld, is gelet op het beschikbare budget en de haalbaarheid gekozen voor variant A. Het is echter niet uitgesloten dat de kosten voor de natuurcompensatie duurder uitvallen, zodat een andere oplossing aantrekkelijker wordt. De kosten voor variant A zijn inmiddels al hoger geworden en het betreft geen ommezwaai, indien nieuwe feiten en omstandigheden worden meegenomen bij het bepalen van het standpunt. De gemeenteraad is echter pas weer aan zet zodra het bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt vastgesteld. In de commissie Ruimtelijke Fysiek van 14 oktober j.l. zijn de plannen enkel toegelicht. Wij zouden graag zien dat op zeer korte termijn meer duidelijkheid ontstaat over de intentie en goedkeuring van de provincie en het waterschap, zodat ook duidelijk wordt of een uitbreiding aan de noordzijde überhaupt een (financieel en planologisch) begaanbare weg is. Niet alleen de gemeente Helmond, maar ook deze instanties hebben immers geïnvesteerd in de Goorloopzone.

Groet,
Gaby

Beantwoorden
Gaby van den Waardenburg

@Gaby

Je schrijft : “Het is echter niet uitgesloten dat de kosten voor de natuurcompensatie duurder uitvallen.”
Meteen daarna schrijf je: “De kosten voor variant A zijn inmiddels al hoger geworden”
Op welke kosten doel je dan?

Vriendelijke groet

Beantwoorden

Beste Gaby,

Wat ik vreemd vind is dat er een goedkeuring en budget is voor 2 velden, een extra ontsluiting en extra parkeerplaatsen. Kosten voor de gemeenschap 2,5 milj. en dat het huidige plan maar 1 veld, geen extra ontsluiting en extra parkeerplaatsen inhoud. De rest wordt in ander zaken geïnvesteerd.
Kan dat zomaar? Waarom reageren de Raadsleden daar niet op!

Groeten, Peter

Beantwoorden

Goed zo!!!!!! @peter
Blijf lezen, lezen etc.
We komen er wel.

Beantwoorden
M. Betgem/van der Spuij

Lijkt me sterk dat er met wat alles wat er speelt momenteel in de gemeente b.v. m.b.t. de ruit, bezuiniingen etc etc, nog enige urgentie ligt bij een paar hockeyveldjes. En zeker al daarin meer als 2,5 miljoen gemeenschapsgeld (subsidie) uit de gemeentekas moet komen!!

Nogmaals, als (vermogende) hockeyclub zijnde zou ik me de oren van m’n kop schamen dit te vragen van de Helmondse gemeenschap op dit moment!!!!

Beantwoorden

De discussie geprobeerd te volgen.
Conclusie: het gras is altijd groener aan de overkant.

Beantwoorden

Omdat er een aantal hierboven benieuwd naar waren, hieronder de volledige notulen (in concept) van dit agendapunt in de commissie Ruimtelijk Fysiek op 14 oktober.

Agendapunt 5 Presentatie uitbreiding hockeyvelden
Toelichting wordt gegeven door de heer Van Lente, voorzitter Hockeyclub Helmond en mevrouw Zeeuwen.
De heer Smits (Helmond Aktief): Bij de tennisvereniging en Jeu de Bouleclub wordt AST aangelegd, is dit ook met deze verenigingen besproken? Er worden een aantal deskundigen genoemd van de gemeente, welke deskundigen voegt de hockeyclub zelf toe? De opdrachtgever kan BTW verrekenen, het tot gelegenheid geven van sport is een kerntaak van de gemeente. Is dat ook onderzocht?
De heer Van Lente: het AST veld ligt op eigen terrein. De tennisvereniging ligt daar ten oosten van, dat heeft geen consequenties voor de tennisvelden en de parkeergelegenheid. Met de tennisverenigingen en PVV hebben gesprekken plaatsgevonden.
Binnen de vereniging zijn een aantal mensen met bouwkundige kennis/expertise. De heer P. de Wolf, 1 van de bestuursleden, heeft specifieke kennis en ervaring met het ontwikkelen van sportvelden.
Als de uitbreiding door de stichting wordt gerealiseerd dan wordt 6% BTW gehanteerd, als de gemeente dat zou aanbesteden dan moet zij 21% BTW in rekening brengen bij de vereniging. Het heeft de voorkeur dat exploitatie en realisatie bij de vereniging ligt.

De heer De Mare (PvdA): van de bestaande velden worden de matten vervangen, gaat dat om vervanging van gewoon gras naar kunstgras? U voorziet een vergroting van uw hockeyclub. U geeft aan mogelijk te willen gaan sparen voor een nieuw clubhuis. Kunt u iets zeggen over de afhankelijkheid van elkaar? Als u én velden vervangt en nieuwe velden toevoegt dan gaan er veel meer mensen hockeyen, is uw bestaande clubgebouw daarop berekend of is het een noodzakelijkheid?
De heer Van Lente: op dit moment heeft de hockeyclub 4 kunstgrasvelden, waarvan 3 met zand ingestrooide velden en 1 waterveld. Daarnaast is er nog een kunstgras oefenveld. Het plan voorziet in de uitbreiding van het 5e veld. De KNB norm is maximaal 250 tot 300 spelende leden per veld. Wij zitten aan de bovengrens met ruim 300 leden per veld. Als er een 5e veld bijkomt, zitten we weer op 250 leden per veld. Wij willen de mogelijkheid hebben om t.z.t. een 6e veld aan te leggen.
De heer De Mare (PvdA): is de realisatie voor de mogelijke bouw van het clubgebouw in het bestemmingsplan inbegrepen?
Mevrouw Zeeuwen: de bestemmingplanprocedure gaat over het deel dat uitgebreid moet worden, omdat op het huidige sportcomplex de bestemming sport al aanwezig is.

Mevrouw Van den Waardenburg (D66): het betreft een gebied met een ecologische hoofdstructuur en een groen/blauwe mantel, hoe wordt hiermee omgegaan? In maart-april 2015 vindt er vooroverleg plaats met de Provincie en het Waterschap, waarom zijn zij er niet eerder bij betrokken?
Mevrouw Zeeuwen: er is in een eerdere fase contact geweest met de Provincie om de mogelijkheden van de Noordzijde te bespreken. Eind oktober vindt er ook een overleg met de Provincie plaats over de ecologische hoofdstructuur, de groen/blauwe mantel en de gebiedsvisie. Met het waterschap is contact geweest over de watergesteldheid rondom het Warandepark en de wens van de club voor de watervelden. Dat brengt nog een opgave met zich mee.
Mevrouw Van den Waardenburg (D66): belangen van verkeer, parkeren en omwonenden worden meegenomen maar natuur komt niet terug.
Mevrouw Zeeuwen: Bij het vaststellen van de sportnota was al duidelijk waartoe deze ingreep zou leiden. Het Provinciale en het gemeentelijke beleid moet worden gerespecteerd, daartoe zal ook worden gehandeld.
We staan aan het begin van het inpassingplan en het natuurcompensatieplan als gevolg van de uitbreiding van de noordkant.
De heer Verhoeven (GroenLinks): het 6e veld ligt tegen de Goorloop aan, enige omzichtigheid is gepast.

De heer Kuypers (SDOH/HB): de grondverwerving voor de 2 velden schijnt moeilijk te zijn. Als het veld aangelegd kan worden dan moet er ook ruimte komen voor het 6e veld.
Wethouder Stienen (CDA): wij zijn in gesprek met de eigenaar. Een onteigeningsprocedure wordt niet uitgesloten.
De heer Kuypers (SDOH/HB): dan duurt het nog een aantal jaren. Daar zit de club niet op te wachten.
Wethouder Stienen (CDA): wij willen een redelijke prijs voor de grond betalen. Wij zullen tijdig de procedure tot onteigening starten om te voorkomen dat dat een langlopend proces wordt.

De heer Möllmann (VVD): er zijn veel clubs in Brabant die geld hebben gek regen van de Provincie. Zijn er nog mogelijkheden om in aanmerking te komen voor deze middelen?
Wethouder Stienen (CDA): de tranches die Tilburg, Eindhoven en Den Bosch gehad hebben zijn gericht op topsport hockey. In die zin is de aanvraag nooit gedaan. Er zijn mogelijkheden die zeker worden benut.

De heer Smits (Helmond Aktief): wordt van de vereniging zelfwerkzaamheid verwacht?
De heer Van Lente: de uitvoering zal bij de hockeyclub liggen. Dat legt veel verantwoordelijkheid bij de club. Er zal geprobeerd worden om zoveel mogelijk binnen het budget te realiseren. We gaan zo creatief mogelijk om met hetgeen we zelf kunnen faciliteren (schoonmaak, opbouw, sloop). Ook wordt gekeken naar hergebruik of verkoop van de huidige materialen.
Wethouder Stienen (CDA): verschillende alternatieven om de hockeyclub te verplaatsen is in de loop der jaren bekeken. Verplaatsing is niet mogelijk gebleken. Er wordt rekening gehouden met de natuurcompensatie, ook wordt gekeken naar de omgeving en de omwonenden. De laatste maanden zijn er overigens geen klachten over geluidsoverlast van omwonenden ontvangen. Ook moet er een oplossing komen voor de verkeersproblematiek. Het college neemt op 28 oktober 2014 een definitief besluit, u wordt periodiek op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Beantwoorden

Pardon, het College neemt op 28 oktober een definitief besluit????
Zo en waar is dat besluit dan…waarschijnlijk totaal niet rechtsgeldig en genomen voordat deze notulen openbaar waren. En een besluit waarin de raad niet is gekend.

Tja Frans, tijden veranderen en mensen worden mondiger.

Zet je pet op.. pak je fluit dat gaat tenminste goed.

Let op Frans Stienen het gaat om gemeenschapsgeld en wel 2.5 miljoen
Of wil je graag in het rijtje van de malverserende woningcorporaties die gewoon hun gang konden gaan omdat de rest zat te slapen.
Dit kan en dit mag niet en dat weer je heel goed.
Blijkbaar is de raad in Helmond zo bang dat ze geen woord durft te zeggen.

Beantwoorden
M.Betgem-van der Spuij

Mij maakt het allemaal niet zo heel veel uit, maar wat ik raar vind nu ik het allemaal eens rustig doorlees, is dat de hockeyclub zelf niks van zich laat horen hier. Het gaat toch over hun!

Ik weet van mijn zus dat toen de tennisclub Carolus streed voor extra banen ze stad en land lieten horen wat zij wilden en overal waren. Op avonden, krant en politici regelmatig bellen, reageren op iedereen etc etc. Veel werk voor veel leden, maar elk middel werd aangegrepen. Ze kregen het voor elkaar, alles is nu geregeld met de gemeente, de banen gaan komen, en nu is de laatste fase doordat de buurt rechtszaken (of zoiets) aan het aanspannen is.

Zou het die hockeyclub eigenlijk wel echt interesseren wat er besloten wordt? Zijn het misschien gewoon een paar mensen in het bestuur die graag willen?

Beantwoorden

Als eerste bedankt @weblog dat jullie (concept) notulen hier plaatsen van 14 oktober jl.

Deze zijn echter alweer achterhaald door de besluitvorming hieromtrent van 28 oktober jl.
Daarbij vraag ik mezelf af of Stienen inmiddels ook al een onteigeningsprocedure in gang heeft gezet gezien zijn opmerkingen 14 okt.

Kun je ook de notulen van 28 oktober hier plaatsen, dan kan dat wellicht duidelijkheid geven.

Ik heb wel het gevoel, dat dit alles er doorgejast moet worden.
Maar goed, ik heb er wel meer vragen bij hoe dit nu ineens gaat.

Beantwoorden

@Frutje Frot op donderdag 6 november 2014 om 20:11:

Graag gedaan. Ter informatie: de geuite standpunten door de gemeenteraad zijn naar ons idee niet achterhaald.
Als informatie van 28 oktober ons nuttig lijkt en we die tijdig boven water krijgen, zetten we die er natuurlijk bij.

Beantwoorden

@weblog ” achterhaald” inderdaad niet de juiste woordkeuze.

Kijk uit naar de nadere info van 28 oktober hierover.

Beantwoorden

Tijd om deze nog eens naar boven te halen, want het raakt een beetje in de vergetelheid door allerlei overige perikelen in Helmond. ( en dat zijn er nogal wat!!)

Iemand die weet hoe het zit met onze hockeyvrienden en de 2,5 miljoen euro subsidie die ze vragen aan de gemeenschap?
Is het alleen door de ballotagecommissie van de hockeyclub, of ook door de raad en B&W in Helmond?

Notulen 28 oktober iemand??

Beantwoorden

Langlopend onderwerp, waarop maar geen duidelijk schijnt te mogen komen.
Iemand een update of laatste stand van zaken hierover?

D66-ers misschien?

Beantwoorden

Hierbij de video (30 minuten) van eergisteren vanuit de gemeenteraad toen dit besproken c.q. beslist is.

De Hockeyclub krijgt 2,5 miljoen euro subsidie vanuit de gemeente:

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *