Buiten is het 13 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.175 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
1reactie

Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week de Nota Grondbeleid 2017-2020 aan de gemeenteraad voorgelegd. De Nota Grondbeleid is voor de gemeente Helmond belangrijk, want grond hebben we als gemeente genoeg in eigendom. Helmond loopt risico door het actieve grondbeleid uit het verleden. Op allerlei manieren wordt geprobeerd om deze grond te verkopen, want door de crisis van de laatste jaren is de verkoop gestagneerd. De kosten van deze gronden drukken ondertussen wel zwaar op de begroting. Maar hoe zorg je ervoor dat de verkoop van grond aantrekt? Bij de verkoop van grond zijn in ieder geval de aantrekkelijkheid van de stad, de regionale woningbouwplannen en een onderscheidend woonmilieu van groot belang.

Daarnaast is betaalbaarheid een aspect dat van belang is bij de verkoop van grond. Al eerder heeft D66 zich verzet tegen het collegevoorstel om de aparte grondprijs voor sociale koop af te schaffen. Het college stelt nu in de Nota Grondbeleid voor om de grondprijzen tussen bouwprojecten te differentiëren. Omdat sommige bouwplannen makkelijker verkopen dan anderen wordt voorgesteld om de marktwaarde terug te laten komen in de grondprijs. Daarnaast wil het college in de toekomst ook de grondprijs tussen bouwkavels differentiëren. Sommige bouwkavels, zoals een tuin op het zuiden, zijn gewilder en dit kan terugkomen in de vraagprijs voor de grond. In principe zijn wij als D66 niet tegen deze prijsdifferentiaties, maar uiteraard moeten we ons als gemeente niet uit de markt prijzen. Daarnaast zal de gemeente meer gewilde en unieke kavels in de verkoop moeten zetten, zodat ook echt gedifferentieerd kan worden.

Uiteindelijk zijn de grondprijzen van invloed op de verkoop van grond, maar daarnaast moet de stad op alle fronten aantrekkelijk en onderscheidend zijn en blijven. Daarbij geldt volgens D66 ook de leefbaarheid en veiligheid van de stad.

Voornamelijk in de wijk Brandevoort heeft de gemeente nog veel grond in eigendom, maar de gemeente heeft eerder erkend dat het ‘merk’ Brandevoort een beetje is ingezakt. Om de wijk toch onderscheidend te houden moet volgens wethouder Stienen het beeldkwaliteitsplan, met de kenmerkende stijl, blijven bestaan. Voor Brandevoort geldt een bouwstijl waarvoor nieuwe inwoners bewust kiezen, maar bewoners kiezen daarbij niet alleen voor een bouwstijl. Zij kiezen ook voor het aspect leefbaarheid. En daar plaatsen wij de laatste tijd onze vraagtekens bij. Zo hebben we de discussie gehad rondom de aanleg van de hoogspanningsmasten en het gevaar van de straling voor de volksgezondheid. Alhoewel het college ervan overtuigt lijkt dat de kabels in 2020 onder de grond worden gelegd vragen wij ons dat, gezien het beperkte budget vanuit het rijk, ten zeerste af. Als D66 pleiten wij dan ook voor het bouwen van nieuwbouwwoningen op een grotere afstand van de hoogspanningskabels. Want om grond te verkopen moet deze ook aantrekkelijk zijn.

Gaby van den Waardenburg
Raadslid D66 Helmond

1 reactie:

Goed stuk Gaby. De drang om alles onder het tapijt te schuiven om maar vast te kunnen houden aan oorspronkelijke plannen leidt op termijn alleen maar tot grotere verliezen. Dan kun je beter een klein verlies nemen en kijken hoe de plannen nog aan te passen zijn.

Marktconforme grondprijzen… Het lijkt leuk, maar de enige partijen die er echt blij van worden zijn de projectontwikkelaars. Als je als gemeente meebeweegt met de marktprijzen zullen ontwikkelaars contracten afsluiten als de prijzen laag zijn. Vervolgens wordt zo lang mogelijk gerekt met het bouwen tot de markt weer aantrekt en de grondprijzen gestegen zijn. Of totdat de gemeente die niet goed op de kleine lettertjes gelet heeft het project afkoopt, zoals onlangs in Suytkade gebeurd is.

Als grondbedrijf hoor je volgens mij altijd te werken met langjarige minimumprijzen voor de grondprijzen om in ieder geval niet te ver te zakken met de prijs als de markt eens een keer tegen zit. Marktconform prima, maar dan wel vooral als het in het voordeel van de gemeente is. Anders gooien we voor niets onze reserves weg.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *