Buiten is het 14 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 96.284 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
2reacties

Zoals ook al beschreven in ons verkiezingsprogramma is het voor D66 Helmond belangrijk, dat bij de realisatie van nieuwbouwplannen rekening wordt gehouden met de behoefte en de afstemming met omliggende gemeenten. Gezien de stagnerende woningmarkt en onder druk staande financiële posities van het grondbedrijf en de woningbouwcorporaties moeten we regionaal samenwerken. Gelet op de gewijzigde wetgeving is deze regionale afstemming nu zelfs noodzakelijk.

In 2012 is namelijk de ‘ladder van de duurzame verstedelijking’ in werking getreden. Een wettelijk instrument waardoor gemeenten bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling moeten onderbouwen waarom het bouwplan voorziet in een actuele regionale behoefte. Het is sindsdien enorm belangrijk om te onderbouwen of er wel vraag is naar bijvoorbeeld een bedrijventerrein, woningbouwlocatie of detailhandelsbestemming op die specifieke locatie. Al heel wat plannen zijn door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd, omdat de regionale behoefte onvoldoende was aangetoond. Naar aanleiding van deze uitspraken zijn veel gemeenten het belang van de ladder gaan inzien. Enkel met een duidelijke uitleg over de regionale behoefte van een bepaalde ontwikkeling zal een bestemmingsplan het immers redden bij de Raad van State.

Ook voor Helmond, de regio en Brabant betekent dit een andere manier van denken en handelen. In plaats van het ‘nieuwbouwdenken’, met alsmaar de drang naar uitbreiding, moeten we noodgedwongen naar ‘balansplanologie’. Dit geldt ook voor de omliggende gemeenten. Daarom volgt ná de zomer een (sub)regionale visie die in iedere gemeenteraad zal worden besproken. In deze regionale visie wordt aangegeven welke nieuwbouwplannen kunnen doorgaan en welke plannen moeten worden afgeschaald. Dit zal zorgen voor de nodige discussies. Want, welke gemeente schaalt af en welke gemeente draagt de verliezen? We wachten op de resultaten vanuit de regio en zijn benieuwd of Helmond op grond van deze visie ook verder moet afschalen, daarbij denkende aan het industrieterrein bij het BZOB-bos.

Naast deze regionale behoefte is het voor D66 Helmond ook belangrijk dat in Helmond wordt gekeken naar de transformatie van bestaande gebouwen. Deze transformatie is namelijk goed voor de leefbaarheid, maar ook vaak veel duurzamer en nu zelfs verplicht gelet op de ladder. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan kantoorpanden die worden gebruikt als (huur)woningen (zie de panden bij het centraal station). Als gemeente moeten we dan flexibel zijn en gemakkelijk mee willen werken aan bestemmingsplanwijzigingen. Maar ook bij nieuwbouw kan meteen rekening worden gehouden met andere toekomstige toepassingen van het gebouw. Het zijn in ieder geval allemaal denkrichtingen die zorgen voor een duurzame verstedelijking waar we als D66 Helmond graag aan meewerken.

Gaby van den Waardenburg
Raadslid, D66 Helmond

2 reacties:

@ Gaby
Mooi uitgangspunt in D66 verkiezingsprogramma. Alleen hebben schijnbaar regiogemeenten de ‘ladder van de duurzame verstedelijking’ nog nooit gelezen, laat staan ooit van gehoord. Regio gemeenten bouwen er lustig op los! Wat te denken van Laarbeek – Nuenen – Mierlo – Bladel etc. etc. Of er met de nieuwe regionale visie enige verandering gaat komen? Gemeenten zitten met hun grond (politiek) en beslissen toch vaak zelf over hun eigen planotwikkeling. Kortom straks wordt er weer door iedereen met die nieuwe regionale visie ingestemd maar gaan gewoon verder met waar ze bezig waren ! Wat SRE niet lukte ( of BOR gemeenten ) zal MRE ( !? ) ook niet gaan lukken. Niets is toch leuker om binnen de gemeentelijk politiek voor eigen behoefte ( !? ) te (laten) bouwen. Geen enkele gemeenteraad gaat toch bewust op de eigen rem trappen! Zeker niet om hun inwoners naar “buur gemeenten” te ( moeten ) laten verhuizen. Mooie doelstelling en visie echter niet / moeilijk uitvoerbaar, laat staan te handhaven. Beetje roeien tegen de stroom in. Frans Stienen kan daarover meepraten! Gr. Berry

Beantwoorden

Verbouw het oude belastingkantoor dan maar vast, een appartementje daar zie ik wel zitten!

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *