Buiten is het 13 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.944 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Column Theo van Mullekom Helmond Aktief

Afgelopen donderdag 5 november was de behandeling van de laatste programmabegroting van Helmond en daarmee ook de laatste ronde van deze raadsperiode.De fractie van Helmond Aktief wil precies, zoals vermoedelijk alle partijen, de balans opmaken van de afgelopen vier jaar.Ik wil dit absoluut niet doen door het college punten te geven op hun bestuurlijke en politieke rapport.De Helmondse kiezers weten heus wel wat deze raadsperiode hen gebracht heeft en juist zij bepalen en zullen dat zeker vertalen a.s. 3 maart volgend jaar bij de nieuwe verkiezingen. Globaal, nederland is ingehaald door de crisis. Eerst de kredietcrisis, daarna een stevige recessie die langzaam doorwerkt en die heel veel groepen in de samenleving zal gaan raken. Vroeger spraken wij van de zwaksten in de samenleving, maar die groepen hadden het al moeilijk en zijn nu niet echt getroffen door de crisis. Nee, nu zijn het de middengroepen die het moeilijk krijgen en die nu de schouders zijn waarop de gevolgen worden afgewenteld. De gevolgen voor deze groepen zijn merkbaar: de te hoge hypotheekverstrekkingen leiden nu tot aflossingsproblemen. De woningmarkt heeft het moeilijk, er worden nauwelijks huizen verkocht. De werkloosheid neemt toe.Een lichtpuntje nu is wel de intensivering van enkele beleidsmaatregelen door het ministerie van Economische zaken die de stedelijke en regionale economie van de steden vergroten. Ook in het belastingplan zijn structurele maatregelen voorzien die de positie van het midden- en kleinbedrijf, ondanks stijgende werkloosheidslasten, kunnen versterken.Dit zal zeker in belangrijke mate de stedelijke en regionale economie ten goede komen.
Toch durf ik namens Helmond Aktief te stellen dat Helmond er voor de crisis helemaal niet slecht voorstond. Maar we ontkomen er niet aan dat er nu fors bezuinigd moet gaan worden om zwaar weer te doorstaan. Maar er komen ook bezuiningen vanuit de diverse ministeries op ons af en niet zo weinig ook. Hopelijk is het geen Tsunamie van bezuinigingen, is dit wel zo dan zal ook Helmond alles uit de kast moeten trekken aan creativiteit om de komende jaren zo goed mogelijk hier doorheen te laveren.In mijn presentatie programmabegroting heb ik wel aan collega politieke partijen gevraagd zich uit te spreken over welke bezuinigingspakketten ze willen doorvoeren in de volgende periode 2010—2014. Niemand ging hier op in. Helmond Aktief  zegt tegen u waar niet op bezuinigd mag worden, o.a.1- dat armoedepreventie een aandachtspunt zal blijven. 2- Onderwijs en opvoeding moeten speerpunt van beleid blijven, voortijdige uitval moet voorkomen worden. 3.- De zorg moet ontzien worden. 4-. Bezuinigd moet worden ook in de subsidie-stromen, het ambtelijk apparaat zal zeker niet ontzien mogen worden.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter Helmond Aktief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *