4reacties

CDA-kandidaten bij Provinciale Staten

Onze presentatie van Helmondse kandidaten bij de Provinciale Statenverkiezingen sluiten we af met 2 vertegenwoordigers van het CDA. Ook zij waren aanwezig bij de bijeenkomst van de 9 kandidaten die zich in de provincie voor Helmond willen gaan inzetten. Dat zijn niet alle verkiesbare Helmonders, het zijn degenen die (zoals eerder gezegd) zich opgegeven hebben. Hieronder hetgeen Jan en Pieter willen inbrengen.
Peter Warmerdam maakte de bijgaande foto’s.

Jan Roefs, nummer 42 op de CDA-lijst, schreef:

Provinciale Staten is ook voor Helmond van wezenlijk belang. Helmond maakt onderdeel uit van Brainport, dat aangewezen is als Mainport. Dat biedt kansen en geeft verplichtingen.
De komende jaren is voor Helmond belangrijk dat er voldoende passende en betaalbare woningen gebouwd worden; dat de stad goed bereikbaar blijft, veilig in alle opzichten en dat alle inwoners kunnen profiteren van de verdiensten van Brabant en van de regio.
Daar wil ik graag, namens het CDA, een bijdrage aan leveren.

Pieter Vervoort, nummer 33 op de CDA-lijst, schreef:

Wat ik zou willen betekenen in de provincie voor onze Helmonders: Voldoende woningen die passen bij onze Helmonders bijvoorbeeld het type woningen net als Brandevoort I of normale eengezinswoningen maar zéker geen woningen als BSD (Brainport Smart District). Daarnaast is bereikbaarheid ontzettend belangrijk; niet alleen op de fiets maar zeker Helmond moet bereikbaar blijven met de auto of het openbaar vervoer. Een balans aanbrengen tussen wonen – water – wegen- industrie- landbouw en natuur. Ik ben een grote tegenstander van alles wat met drugs te maken heeft. Helaas komen jongeren in problemen. Bestrijding en aanpakken van criminaliteit, het bestrijden van drugsgebruik en drugsteelt. Armoedebestrijding: Helaas zijn vele gezinnen door de energie in problemen gekomen. Ik wil graag een maatregel nemen zodat de energie betaalbaar wordt en blijft. En het laatste onderwerp: sport! De gemeente en de provincie moeten zorgen voor een uitstekend sportklimaat. Of men nu tennist, volleybalt, voetbalt of welke andere sport dan ook beoefent: sporten is voor iedereen goed!